Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg (Kasserer) : OH. Karsten Thorsmark (Sekretær) : KT. - (ref.) Afbud / Bestyrelse: Niels Ebbe Gjørup (Arkiv + redaktør) : NEG. Til stede / Medlemmer: Andersen, Knud Børge Bak, Peer Blom, Jørgen Bruun, Jørgen Enggaard, Per Hansen, Tage Harbo, Knud Jensen, Erik Jørgensen, Jørgen Ø. Laursen, Jens-Karl Laursen, Lars E. H. Laursen, Aase Møller, Niels Peder Nesdam, Charlotte Nesdam, Ove Nielsen, Thomas S. Overgaard, Ib Skousen, Niels Ternholt, Jens Ove Thomsen, Jørgen Ørskov, Birgitte Mødegrundlag: 1: Valg af dirigent. 2: Bestyrelsens beretning. 3: Klubbens regnskab, budget og takster til godkendelse. 4: Forslag til behandling. 5: Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer. 6: Valg af revisor. 7: Eventuelt. Side 1 af 6 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub Svæveflyvecenter Arnborg. DK-7400 Herning

2 1: Valg af dirigent: Peer Bak blev valgt som dirigent. Peer Bak kunne konstatere at DaSK-GF 2011 var lovligt indkaldt. 2: Bestyrelsens beretning: Beretningen, som blev udleveret ved mødet, er gengivet nedenstående og blev efterfølgende kommenteret af formanden. Bestyrelsens beretning 2010 Formandsberetning for 2010 Byggeriet på Arnborg: I det år, der er gået, har vi fået udarbejdet et mere detailleret og meget flot projekt, som er det optimale, vi kan tænke os. Projektet er blevet forelagt for repræsentanter for Herning kommune. Vi redegjorde for, hvordan DaSKbyggeriet kunne være et aktivitetscenter og et center for skolebesøg. Det er vort indtryk, at kommunen fandt, at det var et meget spændende projekt og at kommunen var imponeret over de planer for byggeri, som vi forelagde. Vi brugte en del energi på at forklare, at DaSK er en landsdækkende organisation - og selvom det måske ikke passer helt ind i rammerne, lovede man at tage vort projekt med hjem og se, om det på en eller anden måde kunne indpasses i kommunens kulturelle tilbud. Vi valgte med vilje ikke at tale om penge, men i stedet gå efter en kommunal opbakning til projektet - en opbakning vi så kan have gavn af, når vi skal ud at søge penge. Vi har på det sidste rykket kommunen for en tilbagemelding, men har endnu ikke fået svar. Flyvning: DaSK s sommertræf fandt sted ved Vestjysk Svæveflyveklub på Bolhede. Det blev fløjet rigtigt meget med 2G, Baby, Mucha, SHK og en privat Lehrmeister. En helt igennem god weekend. Den dag, vi havde ovenomtalte møde med de kommunale repræsentanter fra Herning kommune, fløj vi med 2G, så de kunne få et indtryk af en side af vore aktiviteter. Vi havde ikke held med at gennemføre Lønstrup træffet, for vinden blæste i den forkerte retning. Vi må håbe på bedre held i Udflugter: Side 2 af 6 GF.ref.nr

3 Vor sædvanlige tur til VGC rallyet blev i 2010 erstattet af en tur til Hornberg i Tyskland. Vi var 14, der deltog og vi havde 6 fly med, men desværre havde vi ikke vejret med os, så vi fik kun fløjet lidt. Så der blev god tid til forskellige sociale arrangementer. Vi var som sædvanlig til det Kleinen Segelflugzeug-Oldtimer Treffen i Nardt i Tyskland. Det regnede gevaldigt alle dagene, så der blev ikke fløjet meget med de 2 fly, vi have med. Men så blev der til gengæld tid til udflugter og udveksling af en hel del mere eller mindre sandfærdige historier. Restaurering: På værkstedet i Billund er vi færdige med Kranich en og vi venter på, at det bliver vejr til en prøveflyvning. Der er nu ved at blive lagt lærred på 2G en OY-ARX, Arbejdet skrider godt frem. Den store nyhed er, at restaureringen af MUX har taget et Gazelle spring frem. Medlemsforhold: Medlemstallet ligger ret konstant omkring de 300. Vi overvejer en intensiv medlemskampagne både ved annoncering i FLYV og via vor egen hjemmeside. Fønix-Posten Tak for den. Det er ubetinget vort bedste bindeled til medlemmerne. Og i 2010 kom der to. Uheldigvis er vor redaktør også en af de materielkontrollanter, der tidsmæssigt er blevet hængt op på grund af de mange nye regler. Så vi har været nødt til at dele ham med mange flyejere. Tak for et godt blad. Økonomien: Der har ikke været de store udsving i økonomien ingen krise hos os ud af midlerne har vi kunnet lægge noget fra til DaSK-fonden, som snart runder den halve million kr. Afslutning: Til slut vil jeg på klubbens vegne sige tak for de mange gaver, vi har modtaget i årets løb. Vi lover at forvalte de betroede midler på bedste vis. Og endelig en tak til de mange medlemmer, der har medvirket til at vi har kunnet udfolde os i luften og arbejde på værkstederne og tak til mine bestyrelseskollegaer og revisor for et godt samarbejde. Jelling februar 2011 Formanden supplerede herefter beretningen, med følgende præciseringer: Planche over vores Arnborg-projekt har Karsten ophængt for information til fremmødte GF-medlemmer. Side 3 af 6 GF.ref.nr

4 DaSK-bestyrelsen agter, snarest muligt, at genhenvende sig til Herning Kommune, for en tilbagemelding på afholdt møde i august 2010, vedrørende vores ønskede Arnborg-projekt. I denne forbindelse orienterede formanden omkring Kommunens Skjern-år projekt / naturpark og eventuel DaSK-henvendelse til Kulturarvstyrelsen. Dirigent Per Bak spurgte herefter til eventuelle bemærkninger til bestyrelsens beretning 2010: Spørgsmål: Jørgen Blom, hvad angiver de gule flag på Svæveflyvecenter Arnborg? Svar: De markerer området for vores ønskede bygning. Emne: Per Bak oplyste at Krog, vores Herning kontakt, er blevet overdraget erhvervs- og kulturområdet, lige under Borgmesteren. Emne: Jørgen Blom, Stauning har et flymuseum, Helsingør har et flyvemuseum, derfor bakker han op omkring etablering af et Svæveflyvemuseum på Arnborg. K. B. Andersen berettede om sin første og seneste flyvning i en og samme 2G, med 60-års mellemrum. Enkelte spørgsmål til bestyrelsens årsberetning blev desværre ikke noteret af sekretæren, men blev uddybet af formanden. BESTYRELSENS BERETNING BLEV HEREFTER GODKENDT. 3: Klubbens regnskab, budget og takster til godkendelse: Kassereren udleverede og gennemgik regnskab for 2010, for såvel DaSK, som for DaSK-Fonden og for BFK-Fonden. Kontingentforhøjelse for 2012, blev vedtaget til kr. 290,- grundet portoforhøjelser, øgede udgifter til trykning af Føniks Posten, samt en almindelig index-regulering. Dirigent Per Bak spurgte herefter til eventuelle bemærkninger til regnskab mv. for 2010: Spørgsmål: Jørgen Thomsen, hvor mange redningsskærme har vi? Svar: Formanden kunne oplyse at vi har 3 redningsskærme, samt én hos Niels Ebbe og én hos Ove. Spørgsmål: Hvor ligger vore svævefly-depoter? Svar: Sekretæren fik kun noteret, Sandvad - Klovborg - Samleby. Spørgsmål: Hvordan værdisættes DaSK-fly. Svar: Fly værdisættes bl.a. i henhold til salgspriser opgivet i VGC-Nyt. Spørgsmål: Betaler vi registreringsafgift for transportvogne? Svar: Nej - der betales ingen registreringsafgift for transportvogne på under 500 KG. Kommentar: Det forelagte materiale vedrørende dette pkt. 3 er flot og overskueligt fremlagt. KASSERERENS BERETNING, REGNSKAB OG BUDGET, BLEV HEREFTER GODKENDT. 4: Forslag til behandling: Der er ikke modtaget forslag til behandling. 5: Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer: Side 4 af 6 GF.ref.nr

5 Johannes Lyng og Ove Hillersborg er på valg. Begge modtager genvalg. BEGGE BLEV GENVALGT. 6: Valg af revisor: Birgitte Ørskov er på valg, men ønskede ikke genvalg grundet udenlandsaktiviteter. Følgende blev således valgt som DaSK-revisorer: Helge Hald (revisor). Per Bak (revisorsuppleant) 7: Eventuelt: Emne: Svar: Emne: Svar: Vi har 5 Baby er og mange instrumenter. Bør vi skille os af med disse dubletter? Ingen umiddelbare tilbagemeldinger. DaSK-udflugt til Wasserkuppe? Der var rimelig tilslutning fra de fremmødte medlemmer, hvorfor turen snarest planlægges. Jørgen Blom ønskede at berette om opdatering omkring OY-MUX, som hermed kort er noteret af sekretæren. MUX en, som er fra 1939, blev sendt til Litauen, til Sovjet, og i 1941 til Tyskland for herefter at ende på Lundtofte. Flyet blev efter befrielsen løftet over hegnet og købt i 1947 for kr. 800,- (men af hvem)? Senere overgik flyet til DSvU og i 1992 til Silkeborg, hvor en del træarbejder blev udført. K.B. Andersen ønskede at berette om opdatering omkring Olympia-transportvognen, som hermed kort er noteret af sekretæren. Transportvognen blev fra Island ført til Ålleberg, hvorefeter den blev sejlet til Frederikshavn. Sverige har efterfølgende doneret transportvognen til DaSK. Transportvognen mangler nu kun maling og ønskede tilføjede OL-Ringe. Konstituering: Efter afholdt generalforsamling d , har bestyrelsen konstituerede sig uændret, som følger: BESTYRELSE: Johannes Lyng: Bent Holgersen: Ove Hillersborg: Karsten Thorsmark: Niels Ebbe Gjørup: Formand Næstformand. Kasserer. Sekretær. Arkiv + redaktør. REVISORER: Helge Hald (revisor) Per Bak (revisorsuppleant) Således noteret d og refereret af Karsten Thorsmark d Side 5 af 6 GF.ref.nr

6 REFERAT NR. 19 er ved underskrift således godkendt af: Johannes Lyng Formand. Peer Bak Dirigent. Side 6 af 6 GF.ref.nr

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere