Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice"

Transkript

1 Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side 5 Hvem kan få hjemmehjælp? side 6 Hvem kan få madservice? side 6 Hvor henvender du dig? side 7 Sådan vurderes dit behov for hjælp side 7 Bisidder side 8 Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? side 8 Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke side 10 Hvem kan levere hjælpen side 11 Hvornår udføres hjælpen/afmelding af aftalt hjælp side 13 Hvad omfatter hjælpen madservice? side 14 Madservice omfatter ikke side 14 Hvem kan levere hjælpen side 14 Hvornår udføres hjælpen?/ Afmelding af aftalt hjælp side 15 Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) side 16 Fleksibel hjemmehjælp side 16 Hvad koster det? side 17 Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen side 18 Et godt samarbejde side 18 Dit hjem personalets arbejdsplads side 19 Ændringer i aftalen erstatningshjælp side 21 Hvis hjælpen udebliver side 21 Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem side 21 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning side 22 Persondataloven side 22 Hvad siger loven side 23 Adresse og telefonnummer på Visitationsenheden på Rådhuset se bagsiden - 3 -

3 Forord Kære borger Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om hjemmehjælpen og madservice i Herning Kommune. I folderen kan du bl.a. læse om, hvordan du bliver godkendt til hjemmehjælp og madservice, samt hvilke former for hjælp du kan få tildelt. I Herning Kommune arbejder vi løbende på at udvikle og nytænke vores tilbud. Vores fokus er hjælp til selvhjælp. Derfor tilbyder vi vejledning i nye måder at håndtere de daglige gøremål på, og alternativt tilbyder vi hjælp til træning. Målet er, at du bliver bedre i stand til at klare dig selv, så du får højere livskvalitet i hverdagen. Når du er bevilget madservice, praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem Herning Kommunes godkendte leverandører. Du kan læse mere om mål og rammer for madservice og hjemmehjælp i vores kvalitetsstandarder. Her kan du også finde information om dine rettigheder og pligter. Du kan også finde kvalitetsstandarderne på Herning Kommunes hjemmeside: brug søgefeltet og skriv hvilken ydelse, som du er interesseret i eksempelvis hjemmehjælp, personlig pleje eller andet. Du kan også få oplysning om kvalitetsstandarderne ved at ringe til Visitationsenheden på tlf God læselyst! Anne Marie Søe Nørgaard Formand for Social- og Sundhedsudvalget Herning Kommune - 4 -

4 Formål med Serviceloven - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, - at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og - at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 1. Tilbuddene bliver givet ud fra et helhedssyn og bliver tilrettelagt, så de er til stede, når behovene opstår. Grundlag for bevilling Herning Kommunes overordnede værdigrundlag føres ud i livet vedrørende dit behov for madservice og hjemmehjælp på følgende måde: Grundlaget for bevilling er, at du hjælpes til at være mest muligt uafhængig af hjælp og i stand til at leve godt med en eventuel funktionsnedsættelse. Dette inkluderer en målrettet indsats i forhold til træning og indlæring af kompenserende metoder, så du kan klare dig selv. Derfor har Herning Kommune fokus på hjælp til selvhjælp. Visitationsenheden vil altid foretage en individuel 1 Servicelovens

5 helhedsvurdering med henblik på rådgivning, undervisning og potentiale for træning før bevilling af ydelser. Hvem kan få hjemmehjælp? Det kan borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet. Du kan få hjælp midlertidigt eller i længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager denne vurdering. Du skal betragte hjælpen som hjælp til selvhjælp. Dvs. som supplerende hjælp eller støtte til opgaver, du efter råd, vejledning og evt. træning enten er ude af stand til at udføre på egen hånd, eller har meget vanskeligt ved. Dvs. at personalets vigtigste opgave er at støtte dig i at gøre mest muligt selv, og hjælpe dig med det, du ikke kan. Eksempel: Du vil få hjælp/støtte til den del af en plejeopgave, som du ikke selv kan klare. Resten af opgaven skal du selv klare, enten mens hjælperen er der, eller efter at denne er gået. Hvem kan få madservice? Det kan borgere, som ikke i tilstrækkelig grad kan skaffe eller fremstille ernæringsrigtig middagsmad. Visitation til at modtage madservice sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager vurderingen. Hvis en borger er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har vedkommende dog automatisk mulighed for at benytte sig af madserviceordningen

6 Hvor henvender du dig? Hvis du får brug for hjælp i hjemmet, kan du selv, din læge, din familie, din nabo eller sygehuset kontakte Visitationsenheden, Herning Kommune. En visitator vil så sammen med dig og eventuelle pårørende eller en bisidder vurdere dit behov for hjælp. Visitatoren vurderer dit behov for hjælp til pleje inden for 5 hverdage, og dit behov for hjælp til praktiske opgaver og madservice inden for 4 uger. Der vil herefter blive udarbejdet en afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, hvilke ydelser du har fået bevilget, og hvad målet er med ydelsen samt hvilke ydelser du ikke er bevilget i forhold til din anmodning om hjælp. Alle bevillinger og afslag skal begrundes. Formålet og perioden for pleje og praktisk hjælp fremgår også af afgørelsen. Hjælpen/støtten begynder efter nærmere aftale med leverandøren. Afgørelsen indeholder en klagevejledning. Sådan vurderes dit behov for hjælp Kommunens visitator bedømmer dit behov for hjælp/støtte ud fra din samlede situation. På den baggrund vurderes dit konkrete behov for hjælp/støtte. I vurderingen tages hensyn til: Din mulighed for selv at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet via rådgivning eller alternativt via træning. Om der er en ægtefælle/samlever eller andre i hjemmet, som kan hjælpe til. Som udgangspunkt bliver der ikke givet støtte til madlavning, rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål, hvis der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan gøre dette. Om der er familie i nærheden, som kan og vil hjælpe

7 Dine boligforhold, herunder boligens størrelse, og om toilet- og badeforhold er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til din situation. Det bliver vurderet, om hjælpemidler eller en ændret indretning af boligen kan betyde, at du selv kan klare de daglige gøremål. Dit behov for hjælp bliver revurderet ca. én gang om året, eller efter behov, af en visitator fra kommunen. Visitatoren vil kontakte dig forud for et besøg for at aftale tidspunktet for besøget. Hjælperne vil derudover løbende følge dit behov for hjælp. Bisidder Hvis du ønsker det, kan du vælge at have en bisidder med, når dit behov for hjemmehjælp skal drøftes. Det er helt op til dig, hvem du vælger. Det kan være en pårørende, en kontaktperson, en hjemmevejleder eller en god ven. Hvis familie eller venner ikke bor i nærheden, kan du i stedet vælge at have en frivillig bisidder med til samtalen. Ældrerådet i Herning Kommune har udpeget to medlemmer, der tilbyder at være til stede under samtalen. Du kan få yderligere oplysninger om frivillige bisiddere i Visitationsenheden. Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer

8 Herning Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og pleje. Disse afspejler de politiske beslutninger, der er taget i Herning Kommunes Byråd. I disse kvalitetsstandarder beskrives målgruppen, grundlaget for bevilling med mere. Ligeledes præciseres det i den enkelte kvalitetsstandard, hvilke opgaver der indgår i ydelsen, og hvilke opgaver der ikke indgår i ydelsen. Kvalitetsstandarderne er grundlaget for sagsbehandlerne, når de træffer afgørelser på baggrund af en ansøgning om hjælp. Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du se, hvor meget støtten kan indeholde, ved at læse den kvalitetsstandard, der svarer til din bevilling. Målet med støtten er at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Du og medarbejderen vil derfor arbejde sammen om de forskellige opgaver, så du i videst muligt omfang deltager aktivt og dermed har størst mulig indflydelse på opgaveudførelsen. Kvalitetsstandarderne er herudover også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne skal i Herning Kommune være: Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens faktiske serviceniveau. Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter. En forudsætning for, at borgerne kan deltage i den lokale demokratiske debat om mål og indhold i ydelserne, og et redskab for borgerne til at vurdere, om serviceydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger

9 Personlig pleje vil typisk være: Hjælp til opgaver, som du er bevilget, og som du til stadighed ikke selv kan klare. Hjælp til personlig hygiejne, f.eks. af- og påklædning og morgen- /aftentoilette. Hjælp/støtte ved spisesituationer. Hjælp/støtte til at komme i og op af sengen. Støtte til træning. Støtte, vejledning og omsorg. Praktisk hjælp vil typisk være: Rengøring af de rum, som anvendes dagligt, typisk soveværelse, badeværelse, entré/gang, opholdsstue og køkken. Rengøringen kan f.eks. omfatte støvsugning, at støve af, gulvvask, rengøring af toilet og bad samt skift af sengetøj. Rengøring vil, efter en konkret vurdering, som oftest blive tildelt hver 3. uge eller hver 2. uge. I særlige tilfælde kan der tildeles hjælp en gang om ugen. Uanset hvor tit du er bevilget rengøring, så svarer én rengøring typisk til en 2-værelses lejlighed. Tøjvask (egen vaskemaskine/fællesvaskeri). Hjælp til at bestille varer og/eller sætte varer på plads. Hvis du ikke selv kan bære varer hjem fra forretningen, og du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig med at handle ind, kan du ansøge Herning Kommune om hjælp til at få bragt dagligvarer ud. Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke: Indkøb ved hjemmehjælper. Udvendig og indvendig vinduespudsning. Hovedrengøring

10 Oprydning og opvask efter gæster. Ekstra tid til pasning af dyr. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Rengøring efter håndværkere og ved flytning. Snerydning. Bagning. Syltning. Tilberedning af varm mad. Tøjvask uden for eget hjem (møntvask). Stryge tøj. Kvartalsydelser. Du kan dog, efter aftale med din leverandør, bytte dig til de af ovennævnte ydelser, der foregår i hjemmet. Du kan læse mere om denne mulighed i afsnittet Fleksibel hjemmehjælp side 17. Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør. NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base

11 under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder hjemmehjælp. Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra. Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Ud over den kommunale hjemmehjælp og de godkendte private firmaer er der følgende valgmuligheder med hensyn til leverandør: Egen hjælper (Servicelovens 94). NB: Ordningen gælder ikke for beboere på plejehjem og i plejehjemslignende boliger (se evt. nederst på side 12). Du har mulighed for selv at udpege én person til at hjælpe dig med pleje og/eller praktisk hjælp. Herning Kommune skal godkende den person, du vælger. Hvis personen kan godkendes, bliver vedkommende ansat af Herning Kommune efter gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler. Arbejdsfunktionen kan vedrøre let pleje og/eller praktisk hjælp

12 Kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager (Servicelovens 95, stk. 2) (retten gælder for hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere). Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje samt hjælp til løsning af praktiske opgaver har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til køb af den hjælp, de er berettiget til. Retten gælder for personer: Som selv vil kunne være arbejdsleder. Som efter kommunens vurdering har behov for personlig hjælp og pleje, og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Visitationsenheden kan oplyse dig nærmere om ordningerne vedrørende egen hjælper og kontant tilskud. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Hjælpen bliver kun udført, når du selv er til stede i hjemmet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du giver besked til dit områdekontor eller det private firma. Af hensyn til planlægningen er rettidig aflysning for hjælp i dagtimerne kl dagen før hjælpen i dagvagt skulle have været leveret. For leverandører af pleje om aftenen og pleje om natten er tidspunktet for rettidig aflysning kl samme dag, som vagten begynder. Aflysningen skal meddeles direkte til leverandøren. Har du ikke meldt afbud til bevilget hjælp/dagligvareudbringning, og der ikke lukkes op hos dig, vil personalet af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet efter nøje overvejelser

13 rekvirere en låsesmed. Dette sker for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs i dit hjem. Du skal selv betale udgiften til låsesmeden. Pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage. Praktisk hjælp udføres kun i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem dig og leverandøren. Hvad omfatter hjælpen - madservice? Levering af alm. fuldkost. Efter en uddybende faglig vurdering, fra læge eller sygeplejerske, kan der leveres særlig diætmad, f.eks. ernæringstæt kost og diabeteskost. Råd og vejledning Mulighed for at købe gæstemad Madservice omfatter ikke: Opvarmning af den leverede kølemad Dække bord Opvask Køleskab Mikroovn Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør

14 NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder madservice. Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra. Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Modtageren skal være hjemme på leveringsdagen i et tidsrum på 2 timer, som i forvejen oplyses af leverandøren eller lave en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren Når maden leveres ifølge aftale uden for døren, er holdbarheden ikke længere leverandørens ansvar. Der vil i disse tilfælde være en seddel i kassen, hvorpå der står, hvornår maden er leveret

15 Afbestilling af madservice skal ske senest kl , 3 hverdage før leveringen skulle have fundet sted. Samme frist gælder, hvis du ønsker at melde dig helt ud af madservice-ordningen. Du er selv ansvarlig for at afmelde maden, uanset årsag. Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) I hjemmejournalen, som ligger i dit hjem, findes oplysninger om dine stamdata, leverandør og medicin-lister. Al dokumentation sker elektronisk. Fleksibel hjemmehjælp Du har efter lov om fleksibel hjemmehjælp ret til at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, du er visiteret til, og også ret til at bytte mellem pleje og praktisk hjælp. Bytteretten skal holdes inden for den tid, der normalt anvendes i dit hjem til den visiterede hjælp. Hvis du alene modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. En visiteret ydelse, der byttes, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Leverandøren har pligt til at dokumentere anvendelse af fleksibel hjemmehjælp i hjemmejournalen/den elektroniske hjemmejournal. Hvis du gentagne gange fravælger den samme ydelse, skal leverandøren sikre, at der sker en revurdering med henblik på at få hjælpen justeret. Det er leverandørens ansvar, at du får den nødvendige hjælp. I praksis er det derfor leverandørens medarbejdere, der skal vurdere, om det er forsvarligt helt eller delvist at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ønsker. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre

16 ydelser, skal leverandøren tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. Uanset hvilken ydelse medarbejderen udfører i dit hjem, skal Arbejdsmiljølovens regler overholdes. Du har, som nævnt, mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Det kan f.eks. være at bytte støvsugning ud med en gåtur. Det kan evt. også være at bytte rengøring af de arealer, du plejer at få rengjort. I stedet kan du så, for en enkelt gangs skyld, få rengjort andre arealer efter aftale med din leverandør. Længerevarende og midlertidig hjælp Når visitatoren kigger på din ansøgning om hjemmehjælp, bliver der taget stilling til, om dit behov for hjælp er midlertidigt eller af længere varighed. Der er ikke fastsat grænser for, hvor lang tid der kan fås midlertidig hjælp. Du kan derfor få midlertidig hjælp, indtil visitatoren skønner, at du er i stand til selv at klare de opgaver, du har fået midlertidig hjælp til. 2 Hvad koster det? Hjemmehjælp er gratis. Prisen for madservice - inklusiv levering (2015-takst): Type Almindelig portion Pris 50,00 kr. *Afhentet: 43,00 kr. Lille portion 45,50 kr. *Afhentet: 38,50 kr. Diæt portion 50,00 kr. *Afhentet: 43,00 kr

17 Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen? Kvaliteten af, og borgernes tilfredshed med, den udførte hjemmehjælp og madservice bliver løbende evalueret i forbindelse med revisiteringerne. Når du får besøg af en visitator, vil vedkommende ikke alene vurdere dit nuværende behov for hjælp eller støtte, men ligeledes udføre en kvalitetskontrol af den hjælp eller støtte, du får. Desuden vil der i nogle tilfælde også kunne blive tale om et uanmeldt besøg fra en visitator, hvor besøget har til formål at belyse, om du får den hjælp eller støtte, du er berettiget til. Et godt samarbejde Hjælpen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og hjælperne. Uanset om hjælpen bliver givet af Herning Kommune eller af et privat firma, gælder det, at: Personale til personlig pleje har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Du får en ny hjælper, hvis det viser sig efter flere besøg, at du og hjælperen ikke kan samarbejde. Alternativt har du mulighed for at skifte leverandør. Hjælperen har tavshedspligt. Hjælperen bærer ID-kort. Hjælpere har forevist straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Omvendt forventer vi, at du respekterer: At hjælperen har tavshedspligt. At hjælperen ikke må modtage gaver og pengebeløb. At hjælperen ikke må købe personlige effekter hos dig. At hjælperen har til opgave at støtte dig i at kunne mest muligt selv. At hjælperen har pligt til at fortælle visitatoren om forhold, der har betydning for den bevilgede hjælp. Det kan f.eks

18 være ændringer i din helbredstilstand. At hunde skal være afskærmet fra arbejdspladsen. At der ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen/støtten udføres, og at der luftes godt ud forinden. At du ikke har gæster, mens du får hjælp eller støtte. At adgangsforhold til din dør er i orden (dvs. god belysning, sne er ryddet, osv.). Dit hjem personalets arbejdsplads Hjælperne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i dit hjem. Det betyder, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil derfor blive foretaget en vurdering af dit hjem som arbejdsplads. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som personalet skal bruge, er i orden. Der skal være de nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber i dit hjem. Du skal selv stille rengøringsmidler og arbejdsredskaber til rådighed. For at sikre et godt arbejdsmiljø, skal redskaberne, herunder rengøringsmidlerne, være i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Kropsplejemidler skal også være miljøvenlige, og du skal selv stille dem til rådighed. Desuden kan det være nødvendigt, at du stiller f.eks. en lille kommode eller et sengebord til rådighed til opbevaring af eksempelvis vaskefad og handsker. Det kan være nødvendigt både for din og hjælperens skyld at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Tekniske hjælpemidler kan være plejeseng, toiletstol, lift mv

19 Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan hjælperen være ledsaget af elever, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Det er desuden meget væsentligt, at der stilles krav til, at hunde skal være afskærmet fra arbejdsområdet i de tidsrum, hvor hjemmehjælperen er til stede. Dette kan ske ved at binde hunden via halsbånd eller lignende eller ved simpelt hen at lukke hunden inde i et rum, en hundegård eller lignende. Hvis en hjemmehjælper oplever sig truet eller chikaneret i dit hjem, har vedkommende ret til at forlade hjemmet, efter at have begrundet årsagen over for dig. Såfremt de specifikke krav, som er beskrevet i denne folder, samt generelle krav i Arbejdsmiljøloven, ikke overholdes i dit hjem, da vil leverandøren være fuldt berettiget til ikke at levere den hjælp, du ellers ville være berettiget til. Ændringer i aftalen erstatningshjælp Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom blandt andre hjemmehjælpsmodtagere eller hos hjælperne. Ved ændringer til dagen bliver du kontaktet af leverandøren senest samme dags morgen. Ved akut opståede problemer i løbet af dagen, som medfører forsinkelse, vil du blive kontaktet så hurtigt som muligt. Du bliver tilbudt erstatningshjælp, hvis der opstår uforudsete situationer, hvor det er nødvendigt at flytte hjælpen

20 Hjælp til pleje skal gives. Hvis hjælpen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, vil du blive tilbudt erstatningshjælp samme dag. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis hjælpen udebliver I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Visitationsenheden. Visitationsenhedens telefonnummer står i afgørelsesbrevet og på bagsiden af denne serviceinformation. Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem Du kan IKKE få økonomisk godtgørelse, hvis hjælperen ved et hændeligt uheld kommer til at beskadige noget i dit hjem. Du vil heller ikke få økonomisk godtgørelse, hvis den beskadigede ting har reduceret værdi som følge af slitage og ælde. Du kan derimod få erstatning for det ødelagte, hvis det skyldes en fejl begået af hjælperen. Et hændeligt uheld kan f.eks. være, at hjælperen i forbindelse med støvsugning kommer til at vælte en vase. En fejl kan f.eks. være at hjælperen kommer til at kogevaske dine bukser og bluser så de krymper. Ved uheld skal du kontakte din leverandør, som tager stilling til eventuel erstatningspligt

21 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning Vi håber naturligvis, at du bliver tilfreds med hjælpen. Skulle der opstå problemer omkring udførelsen af hjælpen, eller der er problemer med at samarbejde med hjælperen, er det bedst, at du først henvender dig til distriktslederen ved den kommunale leverandør i dit område eller til det private firma, hvis du har valgt at få hjælp fra et privat firma. Du er altid velkommen til at kontakte Visitationsenheden, som vil vejlede dig omkring en evt. klage. Klagemulighed vil være beskrevet i afgørelsesbrevet. Persondataloven Efter optagelse i hjemmehjælpsordningen vil der blive registreret nogle personlige data om dig. Herning Kommune anser det for nødvendigt at videregive oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. til leverandørerne. Derfor skal du være opmærksom på, at Herning Kommune videregiver disse personlige oplysninger til den leverandør, du vælger, jf. persondatalovens 8, stk. 2, 4. Herning Kommune er dataansvarlig, og det er derfor et krav, at leverandøren databehandler i henhold til persondataloven. Af Persondatalovens fremgår det, at borgere skal oplyses om, hvilke personlige data der elektronisk er registreret om dem. Du få oplyst, hvilke data der er / vil blive registreret ved at henvende dig til Visitationsenheden

22 Hvad siger loven? I Lov om Social Service (Serviceloven) 83 står bl.a.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1. personlig hjælp og pleje. 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3. madservice Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Lov om Social Service 94 beskriver: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, samt om betaling mv. Lov om Social Service 94a om fleksibel hjemmehjælp: Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Lov om Social Service 95, stk. 2 vedrørende kontant tilskud: En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager

23 - 24 -

24 - 25 -

25 - 26 -

26 Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Adresse og telefonnummer Visitationsenheden Torvet, 7400 Herning Træffetider: Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Information om visitation til personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem 2 / Herning Kommune Det er vores oplevelse, at de fleste borgere helst vil kunne klare sig selv I Herning Kommune er vores mål,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere