Langtved Ny Færgekro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtved Ny Færgekro"

Transkript

1 Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar

2 Indhold 1 Indledning Langtved Ny Færgekro Bygningens tilpasning til landskabet og historien Aktiviteter Værelser Café/restaurant Møde-, konference og festlokaler Udlejning af cykler, kajakker og kanoer Anløbsbro Andre faciliteter Lokal forankring og opbakning Vurdering af Langtved Ny Færgekros betydning for turismeudviklingen Overnatninger Turismeforbrug Turisterne på Langtved Ny Færgekro Kilder RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF LAND OG UDVIKLING, V. PETER TOM-PETERSEN Nyhavn 3, 2. sal, 1051 København K M: (+45) , E:

3 1 Indledning Nærværende projektbeskrivelse for Langtved Ny Færgekro er udarbejdet som en del af en ansøgning til Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, Den samlede ansøgning er blevet til i samarbejde mellem Ryegaard og Trudsholm Godser og Lejre Kommune, og efter idéoplæg fra Ryegaard og Trudsholm Godser, der ligeledes er projektets bygherre og ejer af projektets bygninger og arealer. En lang række lokale turistaktører samt ikke mindst Roskilde og Holbæk Kommuner støtter projektet. Projektet Langtved Ny Færgekro består af tre fysiske bestanddele: Opførelse af Langtved Ny Færgekro samt renovering af Rejsestalden og Fårestalden. Langtved Ny Færgekro og Rejsestalden er placeret i kystnærhedszone helt ud til Isefjordens vestvendte kyst ved Munkholmbroen på Hornsherred, mens Fårestalden er placeret nær ved, på Ryegaard Avlsgård, ligeledes på Hornsherred. De tre elementer har nære funktionelle sammenhænge. Rejsestalden og Fårestalden, er væsentlige og vigtige for projektet i forhold mulighederne for at øge antallet af turister i lokalområdet, og er en afgørende faktor for tiltrækningen af ny og international turisme, da mange turister vægter autentiske bygningsmiljøer højt i valget af destination. Langtved Ny Færgekro skal være en moderne udseende bygning, hvor der i arkitekturen bliver lagt stor vægt på hensynet til naturen og landskabet. Bygningen skal med sin indpasning og placering i landskabet være en attraktion, som i sig selv bliver et rejsemål for turister. Projektet omfatter 24 dobbeltværelser, café/restaurant, lokaler til møder, konferencer og events, faciliteter til udlejning af cykler, kanoer og kajakker, samt en anløbsbro, der giver øget adgang til Isefjordens vand- og landskab. Det vurderes, at Langtved Ny Færgekro vil skabe mindst nye, årlige turistovernatninger i Lejre Kommune, heraf en stor del udenlandske turister, at den kan medvirke til at skabe jobs svarende til mindst 17 fuldtidsstillinger i forbindelse med nye og eksisterende turistaktiviteter, og endelig, at projektet vil øge det turismeskabte forbrug i Lejre og de omkringliggende kommuner med mindst 13 mio. kr. Projektbeskrivelsen præsenterer først helt overordnet projektet og bygningernes tilpasning i landskabet. Herefter præsenteres de aktiviteter Langtved Ny Færgekro vil resultere i, den lokale forankring og opbakning, samt vurderingen af projektets betydning for turismeudviklingen i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner. Til sidst beskrives de retningslinjer som Langtved Ny Færgekros aktiviteter og tilbud skal udvikles efter for at opnå synergi mellem det området har at tilbyde, og det turisterne efterspørger. / 1

4 2 Langtved Ny Færgekro Fjordlandet omkring Isefjorden har med sine fantastiske kyster og landskaber, sit beskyttede farvand og gode lystfiskeri potentiale til at give langt flere danske og udenlandske turister gode oplevelser end tilfældet er i dag. Det er målet, at realiseringen af projektet Langtved Ny Færgekro skal være en nøglefaktor i forløsningen af dette potentiale. I bunden af Isefjorden, helt ud til kysten og lige nord for Munkholmbroen, lå Langtved Færgekro indtil den nedbrændte totalt i efteråret Kroen er gået over i historien efter i flere århundreder at have serviceret rejsende, der skulle over Isefjorden, eller som kom for at nyde kroens gæstfrihed og gode mad. Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejede kroen og ejer området, ønsker at opføre et nyt og større byggeri ca m. nord for Færgekroens oprindelige beliggenhed, få skridt fra højeste daglige vandstandslinje, og lige nedenfor den skovbevoksede, vestvendte kystskrænt. Det nye byggeri skal under titlen Langtved Ny Færgekro være meget mere end et spisested. Det skal indeholde formidling af områdets kultur- og naturværdier, inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden, danne ramme om seminarer og mindre konferencer, have overnatningsmuligheder, og ikke mindst skal Langtved Ny Færgekro sammenbinde aktiviteter fra fjordlandets mange større og mindre turistoperatører og tiltrække danske og udenlandske ferie- og erhvervsturister til Lejre og nabokommunerne. Som en vigtig og integreret del af projektet etableres overnatningsmuligheder i Rejsestalden, der er den eneste tilbageværende bygninger fra den oprindelige kro, og i Fårestalden på Ryegaards avlsgård. Billede 1: Langtved Ny Færgekro set fra vest over Isefjorden. Langtved Ny Færgekro skal: Være et besøgscenter med cafe, mødelokaler, værelser til turistovernatning og faciliteter, der kan understøtte aktiviteter på vandet og langs kysten i fjordlandet, som fx kano- og kajaksejlads, lystfiskeri, cykling og naturvejledning samt landgangsmulighed for de turbåde, lystfiskere og feriesejlere, der benytter Isefjorden. Langtved Ny færgekro vil skabe mindst nye årlige turistovernatninger i Lejre Kommune. Udvikle bedre service, formidling og produkter, der kan tiltrække flere danske og udenlandske besøgende og turister til kyst- og naturturismen i fjordlandet i og omkring Isefjorden. Det gøres både ved at sammenbinde og formidle aktiviteter fra fjordlandets mange større og mindre turistoperatører, og ved at udvikle og tilbyde aktivitetsmuligheder på stedet. / 2

5 Langtved Ny Færgekro kan medvirke til at skabe jobs svarende til mindst 17 fuldtidsstillinger. Understøtte og fremme de turistaktiviteter, der i dag foregår omkring Isefjorden ved at bygge en bæredygtigt, arkitektonisk velindpasset bygning, der opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. Bygningen skal fungere som samlingspunkt for områdets turistaktiviteter. Og med en placering, der giver en naturlig synergi mellem de turistpolitiske planer i Lejre og Holbæk Kommuner, vil projektet sikre synergi og samspil mellem de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunernes planlægning for turisme i og omkring Isefjorden. Dermed understøtter Langtved Ny Færgekro den samlede turisme- og erhvervsudvikling i fjordlandet. Langtved Ny Færgekro vil øge det turismeskabte forbrug i Lejre og de omkringliggende kommuner med mio. kr. årligt. Medvirke til at realisere fjordlandets store potentiale for netværk, formidling og erhvervsudvikling - et potentiale, der bl.a. vil øges med realiseringen af Nationalpark Skjoldunges Land og den stigende outdoor-turisme. Potentialet skal bruges til at skabe nye muligheder for bedre og stærkere tilbud til både overnattende og endags-turister i hele fjordlandet Langtved Ny Færgekro vil samarbejde med erhvervslivet, andre turistaktører, lokale ildsjæle og foreninger samt nabokommunerne m.fl. om styrkelse af områdets tilbud til såvel turister som lokalbefolkningen. Figur 1: Grafisk bearbejdning af en helleristning, antageligt fra yngre bronzealder ( f.kr.), fundet ved Langtved i Helleristningen kan måske bruges som logo for Langtved Ny Færgekro. / 3

6 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien Bygningen af besøgscenteret bliver inspireret af den tidligere kro, ved at dens form og indhold bliver dikteret af de behov rejsende og besøgende i fjordlandet har. Før i tiden, da den oprindelige kro blev opført, var der brug for et sted, hvor man kunne opstalde sine heste, spise og overnatte mens man ventede på færgen. Senere kom en bro til, og stedet har dermed en kontinuerlig historie som forbindelsesled mellem Hornsherred og det vestlige Sjælland, fordi færgeoverfarten, og senere broen sparede, sparede de mange rejsende for mange kilometer syd om Tempelkrogen, der er den inderste del af Isefjorden. I dag er der behov for bedre adgang til fjordlandet med alle dets oplevelser og tilbud, samt en markant og god mulighed for at gøre holdt, orientere sig og proviantere, for derefter at kunne bevæge sig ud omkring og på Isefjorden. Langtved Ny Færgekro skal rumme disse muligheder for både lokale og tilrejsende, og for både ferie- og erhvervsturister, for dermed at styrke det potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme som Fjordlandets oplevelser og tilbud rummer. Billede 2: Langtved Ny Færgekro i vinterlandskab. Langtved Ny Færgekro opføres ca m. nord for beliggenheden af den oprindelige færgekro, få skridt fra højeste daglige vandstandslinje, og lige nedenfor den skovbevoksede, vestvendte kystskrænt. Langtved Ny Færgekro skal være en moderne udseende bygning, hvor der i arkitekturen bliver lagt stor vægt på hensynet til naturen og landskabet. Bygningen skal med sin indpasning og placering i landskabet være en attraktion, som i sig selv bliver et rejsemål for turister. Langtved Ny Færgekro vil blive beklædt med træ, og tagbelægningen tilvokset med mos eller anden vegetation, der bevirker, at bygningen tilpasser sig, og nærmest vokser sammen med den bagvedliggende skovbevoksede kystskrænt. Langtved Ny Færgekro stilles på stolper, der hæver den over niveau, både for at minimere indgreb i underlaget, og for at sikre den mod højvande, der særlig er en risiko ved kraftige nordenstorme, der kan presse store vandmængder fra Kattegat ind i Isefjorden. Bygningen bliver således placeret mellem himmel og hav, og mellem kyst og skov, og kommer dermed i sin arkitektur til at balancere mellem Fjordlandets fire karaktergivende naturelementer. Forbindelsen tilbage i tiden styrkes dels ved at inddrage og indrette færgekroens gamle rejsestald og avlsgårdens fårestald med værelser til overnatning, dels ved at anlægge en anløbsbro, hvor lystfiskere, tur- og husbåde, lystsejlere, kajak- og kanoturister m.fl. kan / 4

7 lægge til og fra. Anlægsbroen genskaber den adgang mellem land og vand, der siden hedenold har været argumentet for bygninger på netop dette sted. Langtved Ny Færgekro vil ligge lige ved siden af Munkholmvejen og den direkte adgang til besøgscentret og dets faciliteter vil dels foregå via en eksisterende skovvej, der befæstes så vare- og renovationsbiler kan komme til og fra centeret, lige som der vil være handikapvenlig adgang denne vej, dels via et stiforløb, der allerede i dag går langs kysten og som mange benytter. Langtved Ny Færgekro vil ikke hindre adgang til strand, skov eller landskabet. Langtved gennem tiden Området omkring Langtved har været beboet i år, siden jægerstenalderen. Fra den tid er der fundet en stenalderboplads i bunden af Tempelkrogen få hundrede meter syd for Langtved, og en køkkenmødding fra slutningen af jægerstenalderen på Bramsnæs lige nord for Langtved Ny Færgekro. Fra bondestenalderen, finder man på skrænten over Langtved Ny Færgekro, en gravhøj opført for ca år siden til en høvding eller medlemmer af hans slægt. Graven har bestået af et stenkammer en hellekiste - på 2-3 meters længde, sat af store delvis tilhuggede sten. Den markante placeringen ved kysten, har givet anledning til genbrug af gravhøjen, der blev bygget større og højere, og stadig blev benyttet til begravelser helt op i bronzealderen. I bronzealderen blev de døde brændt, og ben og gravgaver blev efterfølgende samlet i en krukke og sat ned i ældre høje. Indholdet fra sådan en krukke, i form af et bronzespyd, blev fundet her i Fra yngre bronzealder ( f.kr.) blev der i 2001 fundet en helleristning nær Langtved (se billede på s. 3). Op igennem jernalderen og vikingetiden, må området have været præget af det nærtliggende magtcentrum omkring vores dages Roskilde og Lejre. Og der er da også i middelalderen, på Valdemar Atterdags og Dronning Magrethe den Førstes tid, at historien for herregården Ryegaard, der i dag ejer området omkring Langtved, for alvor træder frem. Den første kendte ejer var Jacob Olufsen, der ejede Ryegaard fra 1350 til Han blev under Dronning Margrethe den første en af landets største lensmænd. Den oprindelige Langtved Færgekros historie menes at gå tilbage til anden halvdel af 1700-tallet, hvor der lå et mølledrevet garveri og stampeværk, hvor man kunne få malet mel. Under Napoleonskrigene blomstrede efterspørgsel efter læder, og det menes, at krovirksomheden blev grundlagt på dette tidspunkt. Færgekroen tog navn efter den færgedrift, der her fandtes over Isefjorden fra Langtved til Munkholm for rejsende mellem Roskilde og Holbæk. En færgetur, der sparede en lang rejse syd om fjorden. Garveriet, der repræsenterer den tidlige industrialisering i landet, finder man i dag som kraftige kampestensfundamenter, hvis man går op ad trætrappen til Solnedgangsstien. Her lå stadig i begyndelsen af 1900-tallet det såkaldte garverihus, der var en del af det garveri, herremanden til Ryegaard, Frederik Christian Rosenkrantz, fik privilegium på i 1783, og som var virksomt op til midten af 1800-tallet. Fra den nyere historie finder man nedenfor skrænten bagved og nord for hvor den oprindelige færgekro lå, nogle markante stensætninger. Disse grotter var en meget populær form for havekultur i begyndelsen af 1900-tallet, og blev benyttet i forbindelse med besøg på kroen. Munkholmbroen blev færdigbygget i 1951 og indviet i Langtved gl. Færgekro nedbrændte 28. oktober / 5

8 4 Aktiviteter Langtved Ny Færgekro skal rumme et besøgscenter for Fjordlandet med café/restaurant med fuldt køkken, kano-, kajak-, cykel- og fiskeudstyrs-udlejning, fest-, konference- og mødelokaler samt et antal værelser til overnatning til såvel ferie-som erhvervsturister. Udendørs vil man finde adgang til fjorden og landskabet for gående, cykelister og kørende samt en anløbsbro for sejlende. 4.1 Værelser Langtved Ny Færgekro indrettes med 10 dobbeltværelser i den nyopførte bygning samt yderligere 4 i den tidligere rejsestald, der ligger på sydsiden af Munkholmvej, ca. 100 m fra besøgscenteret. Yderligere 10 dobbeltværelser indrettes i Fårestalden på Ryegaard ca. 3,4 km øst for besøgscenteret. I alt etableres således 24 dobbeltværelser, der vil skabe mellem og nye, årlige overnatninger i området. 4.2 Café/restaurant Cafeen/restauranten kan med plads til 70 indendørs og ca. 30 udendørs gæster, og sit fuldt udstyrede restaurationskøkken servicere både cafegæster, overnattende turister, konferencer, møder og fester hele året. Cafeen/restauranten får panoramaudsigt mod vest over Isefjorden, både indefra og fra den udendørs terrasse. Cafeen/restauranten bliver således et perfekt sted at nyde en middag både på de lune sommeraftner, eller på andre tidspunkter af året, hvor der vil være frit udsyn over fjorden og mod himlen. Billede 3: Visualisering af caféen på Langtved Ny Færgekro med fri udsigt over Isefjorden. 4.3 Møde-, konference og festlokaler Møde-, konference- og festlokalerne ligger i tilknytning til cafeen, men afskærmet fra denne, da disse faciliteter placeres i bygningens andre etager. Kapaciteten er op til 125 personer. / 6

9 Anvendelsen til møder, konferencer og events etc. vil primært finde sted på hverdage og uden for ferieperioderne, da brugen hovedsageligt vil være erhvervsbaseret. Anvendelse til fester og andre selskaber vil primært finde sted i weekender og på helligdage. 4.4 Udlejning af cykler, kajakker og kanoer Som del af Langtved Ny Færgekro etableres cykel-, kano- og kajakudlejning. Det vurderes, at der kan udlejes cykler til ca personer årligt og kanoer og kajakker til i alt ca personer årligt. Fra besøgscenteret er der bl.a. forbindelse til fjordstien, der løber langs størstedelen af kysten i Isefjorden og Roskilde Fjord. Kyststien er åben for både gående og cyklende. For kanoturister er der let adgang til den beskyttede Tempelkrogen inderst i Isefjorden lige syd for centeret, eller mod nord til Holbæk Fjord og Lammefjorden, Tuse Næs, Bramsnæs Vig, Lindholm og Orø eller hele vejen nord om Hornsherred til Roskilde Fjord. 4.5 Anløbsbro Ud for besøgscenteret og cafeen anlægges der en bådebro i træ til badning, anløb og fortøjning af både. Bådbroen udformes så den tillader fri vandgennemstrømning langs kysten. Anløbsbroen vil styrke sammenhængen mellem vandet og kysten i fjorden, og vil på den måde gøre besøgscenteret tilgængeligt for lystsejlere og turbåde, der vil kunne gå i land og benytte cafeen, leje cykler eller benytte andre tilbud i området. Anløbsbroen vil være en god grund for flere danske og udenlandske lystsejlere til at sejle ned i Isefjorden, hvor mange lystsejlere i dag holder sig i fjordens nordlige ende omkring Rørvig og Nykøbing Sjælland. Billede 4: Anløbsbroen ved Langtved Ny Færgekro vil styrke sammenhængen mellem fjorden og kysten. På den måde skabes bedre adgang til såvel fjorden som kysten for lystfiskere, turog husbåde, lystsejlere, kajak- og kanoturister m.fl. Anløbsbroen skal ikke bare fungere som anløbsbro for lystsejlere, vikingeskibe, turbåde, dykkere, kano- og kajakroere o.l. Den skal også spille en aktiv rolle som oplevelsesplatform for børn og voksne, med fx fiskebassiner og glas mod havbunden og mulighed for at bade. / 7

10 4.6 Andre faciliteter I besøgscentret etableres omklædnings-, bade- og toiletforhold, der vil være tilgængelige udefra, således at roere, sejlere, cyklister, lystfiskere m.fl. kan bruge faciliteterne uden at passere gennem den del af bygningen, der indeholder café, udstilling, etc. Der vil også blive mulighed for opbevaring af kanoer, kajakker og cykler samt evt. andet udstyr under tag. Eksempler på oplevelsespakker fra Langtved Ny Færgekro i samarbejde med Fishing Zealand og Holbæk Fjord Camping & Wellness Pakke 1: Børnefamilien Fra fjord til bord To nætter på Langtved Ny Færgekro for lystfisker, hendes naturinteresserede mand og deres børn. Dag 1: Ankomst med velkomst til området og gennemgang af det aftalte forløb. Mulighed for at fiske fra anløbsbroen eller kysten. Aftensmad og solnedgang på Langtved Ny Færgekro Dag 2: Morgenmad i cafeen, eller hvis vejret er godt på terrassen. Den fiskeinteresserede mødes med en af Fishing Zealands ( certificerede guider på anlægsbroen til en dags guidet fisketur rundt i Isefjorden. Fiskeriet kan foregå fra kysten eller på fjorden i en af besøgscenterets joller eller kajakker. Børnene og faren tager på tur med en naturvejleder og samler div. fra strand og skov. Evt. tilberedes frokost over bål efter nærmere aftale. Til både fisketuren og naturvejledningen leveres picnickurv fra Langtved Ny Færgekro. Når dagen er slut laver familien mad af dagens fangst i et udekøkken ved besøgscentret, og måske er der tilkøbt kød fra Rygaards vildt. Dag 3: Morgenmad i cafeen. Afgang til middag, indtil da mulighed for vandrertur i område, en morgenfisketur eller naturoplevelser på et af de gode steder, der er vist dagen før. Pakke 2: Fiskeri og wellness To nætter med wellness på Holbæk Fjord Camping & Wellness og lystfiskeri på Langtved Ny Færgekro. Dag 1: Ankomst med velkomst til området og gennemgang af det aftalte forløb. Aften-spa og pool på Holbæk Fjord Camping & Wellness ( Aftensmad, drinks og solnedgang på Langtved Ny Færgekro. Dag 2: Den fiskeinteresserede mødes med en af Fishing Zealands certificerede guider på anlægsbroen til en dags guidet fisketur rundt i Isefjorden. Fiskeriet foregår fra kysten eller på fjorden i en af besøgscenterets joller eller kajakker. Til fisketuren leveres picnickurv fra Langtved Ny Færgekro. Ægtefællen tager til wellness hos Holbæk Fjord Camping & Wellness, hvor der også spises frokost. Aftensmad på Langtved Ny Færgekro. Dag 3: Morgenmad på værelset eller i cafeen. Hvis vejret er godt på terrassen. Afgang til middag, indtil da mulighed for vandrertur i området eller en morgenfisketur på et af de gode steder, der er vist dagen før. Andre oplevelsespakker vil indeholde cykelture langs fjordstien, sejlads i kano, kajak eller vikingeskib, besøg i Nationalparken eller nogle af de mange andre attraktioner i fjordlandet. / 8

11 5 Lokal forankring og opbakning De aktiviteter, der kommer til at fylde besøgscenteret skal i høj grad udvikles sammen med lokale ildsjæle og foreninger. Bygningen skal bruges så meget som muligt året rundt, og også derfor er det vigtigt med lokal forankring. Ryegaard er allerede i dag god til at engagere lokale frivillige til forskellige aktiviteter. Omkring jul er der således ca. 300 frivillige, der hjælper til med hestekørsel af de besøgende ved godsets traditionsrige juletræssalg, salg af glögg og æbleskiver, godsets egen vildtret mv., og på julemarked, hvor lokale, hovedsageligt økologiske producenter, udstiller og sælger kvalitetsprodukter. Den øvrige del af året hjælper ca. 100 frivillige med planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter på Rygaards jorde, ligesom den i februar 2014 etablerede støtteforening for projektet allerede har ca. 100 medlemmer (se mere om foreningen nedenfor). Rygaard engagerer årligt ca. 400 frivillige til planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter. Foruden den kommercielle del af centerets drift skal der, for at understøtte den lokale frivillighedskultur, være plads til, at foreninger og klubber, institutioner, skoler, naturvejledere m.fl. benytter lokalerne og øvrige faciliteter på baggrund af samarbejdsaftaler, der eksempelvis kan basere sig på, at der udføres arbejde og service mod retten til brug og benyttelse. Det vil betyde, at al benyttelse ikke skal foregå mod betaling i kr. og øre. Det vil øge den lokale forankring, fordi engagementet giver ret til brug af faciliteterne. En del af de lokale ildsjæle udvikler tilbud til turister, som baserer sig på landskabet og naturen. Det kan være alt fra gårdbutikker til naturvejledning, lystfiskeri og sejlads på fjorden etc. Disse mindre erhvervsaktiviteter bliver styrket med etableringen af Langtved Ny Færgekro, fordi de med den får en professionel partner, der kan hjælpe dem med at blive mere synlige. Større synlighed giver dels større omsætning for den enkelte virksomhed, dels bedre oplevelsesmuligheder for turisterne i området. Langtved Ny Færgekro vil samarbejde med erhvervslivet, andre turistaktører, lokale ildsjæle og foreninger samt nabokommunerne m.fl. om styrkelse af områdets tilbud til såvel turister som lokalbefolkningen. Ud over Holbæk og Roskilde Kommuner, der allerede bakker op om projektet, er det håbet, at flere af kommunerne rundt om Isefjorden modtager projektet positivt. Det er således planen, at besøgscenteret skal indgå i, og være med til at øge samarbejde om udvikling af turismen omkring fjorden, og det vil således styrke udviklingsmulighederne og dermed erhvervsudviklingen og økonomien mere bredt set. Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro har til formål er at støtte etableringen og udviklingen af besøgscentret. Foreningens medlemmer udgøres dels af private, dels af foreninger og virksomheder. Medlemmerne er for de flestes vedkommende engagerede lokale fra Holbæk og Lejre kommuner. Foreningen har det seneste år holdt en række medlemsarrangementer, der har haft til formål at udbrede lokalkendskabet til området og inspirere medlemmerne til, hvad området kan bruges til i forbindelse med et besøgscenter. Man kan læse mere om foreningen på foreningens hjemmeside / 9

12 6 Vurdering af Langtved Ny Færgekros betydning for turismeudviklingen Langtved Ny færgekro bliver et samlingspunkt for turismeaktører og -tilbud, og bliver dermed en vigtig faktor i den samlede turismeudvikling i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner. I forhold til turismeudviklingen i Lejre Kommune vil Langtved Ny Færgekro få meget stor betydning for antallet af overnatninger, de tilbud og oplevelser, der udvikles til turisterne, samt den samlede omsætning turisterne genererer hos såvel Langtved Ny Færgekro som hos en lang række andre turistaktører, dagligvarehandel, transportvirksomheder, restauranter, etc. Hertil kommer betydningen af Langtved Ny Færgekro som selskabslokaler for Lejre og Holbæk Kommuners borgere og mange andre. Den lokale betydning forventes reetableret på mindst samme niveau som før den oprindelige kros nedbrænding, hvor Langtved Færgekro ofte var det foretrukne valg i forbindelse med fejring af barnedåb, konfirmationer, studenterfester, bryllupper, fødselsdage og andre mærkedage. 6.1 Overnatninger Der etableres i alt 24 dobbeltværelser i projektet: 10 af dobbeltværelser etableres direkte på Langtved Ny Færgekro. Det vil skabe ca nye, årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal for hotel og restaurationsbranchen, HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca årlige værelsesudlejninger på Langtved Ny Færgekro. 10 dobbeltværelser etableres i den tidligere fårestald på den oprindelige avlsgård på Ryegaard ca. 3,4 km øst for besøgscenteret. Disse værelser vil skabe ca. 900 årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal fra HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca årlige værelsesudlejninger i Fårestalden. 4 dobbeltværelser etableres i den oprindelige Rejsestald direkte ved besøgscentret, svarende til yderligere ca. 400 årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal fra HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca. 550 årlige værelsesudlejninger i Rejsestalden. Projektet forventes således at skabe i alt ca nye, årlige værelsesudlejninger. Det samlede potentiale vurderes på længere sigt at være ca nye, årlige værelsesudlejninger. Det vurderes umiddelbart, at udlejning af et dobbeltværelser i gennemsnit omfatter 1,5 personovernatning. Det betyder, at Langtved Ny Færgekro vil skabe ca nye overnatninger. På længere sigt vil Langtved Ny Færgekro skabe op til i alt årlige overnatninger. I 2013 var der ifølge Danmarks Statistik (2014) ca kommercielle turistovernatninger i Lejre Kommune. Langtved Ny Færgekro vil øge overnatningstallet i kommunen med %. Langtved Ny Færgekro vil øge antallet af kommercielle turistovernatninger i Lejre Kommune med % / 10

13 Overnatningerne vurderes at fordele sig med ca. 30 % lystfisker-, kajak- og kanoturister, der fordeler sig over hele året, ca. 30 % øvrige private turister i sommerperioden, samt ca. 40 % erhvervsturister, der ligeledes fordeler sig over hele året, dog eksklusive de traditionelle ferieperioder. Samlet set vurderes det, at Langtved Ny Færgekro i starten vil få en belægningsprocent på ca %. Belægningsprocenten vil stige gennem en opstartsperiode på 3-5 år for herefter at komme op på %. 6.2 Turismeforbrug Langtved Ny Færgekros samlede økonomiske betydning tager udgangspunkt i hvor mange nye værelsesudlejninger og overnatninger projektet vil skabe. Ifølge VisitDenmark (2014) udgør turisternes forbrug til overnatninger i Region Sjælland ca. 15 % af turismeforbruget. I Lejre Kommune er tallet 9 %. Det samlede turismeforbrug fordeler sig som vist i oversigten nedenfor. Fordeling af turismeforbruget på forskellige produkter i gennemsnit i Region Sjælland og i Lejre Kommune specifikt: Art Region Sjælland Lejre Kommune Overnatning 15 % 9 % Restaurant 14 % 14 % Lokal transport 13 % 15 % Rejseservice 1 % 0 % Kultur og forlystelser 2 % 2 % Datailhandel 35 % 37 % Andre produkter 20 % 23 % I alt 100 % 100 % Tabel 1: Kilde VisitDenmark (2014) Udenlandske turister stod i 2012 for ca. 34 % af turismeforbruget i Regionsjælland mod 55 % i Region Hovedstaden. Forskellen er ikke overraskende, da udenlandske turister er langt mere orienteret mod København end mod resten af Sjælland. Men Langtved Ny Færgekro giver mulighed for at skabe et mere attraktivt turistmål for udenlandske turister med en bred vifte af tilbud inden for kyst-, ø,- og kulturturisme. Målretningen af oplevelser og tilbud til udenlandske turister vil blive understøttet af den kommende branding af hele Region Sjælland og Hovedstadsområdet, under navnet Greater Copenhagen (KL, Erhvervestyrelsen og Region Hovedstaden, 2014 og 2015). Med værelsespriser (2014) i området på ca. 865 kr. og værelsesudlejninger vil dette, under forudsætning af, at værelsesudlejen udgøre 9-15 % af det samlede turismeforbrug, betyde en samlet økonomisk betydning i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner, på i alt ca mio. kr. En del af den omsætning som turismeforbruget er udtryk for, vil skabes i Langtved Ny Færgekros øvrige aktiviteter med café/restaurant, selskabslokaler, kursusaktiviteter, udlejning af cykler og kajakker m.v., og en del vil blive skabt hos andre turismeaktører. Det samlede turismeforbrug i Lejre kommune var i 2012 ifølge VisitDenmark (2014) ca. 167 mio. kr. I forhold til dette tal vil Langtved Ny færgekro altså skabe en vækst på 7-13 %. Langtved Ny færgekro vil betyde en forøgelse af turismeforbruget på mio. kr., og vil skabe jobs svarende til mindst 17 nye fuldtidsstillinger / 11

14 Det øgede turismeforbrug vil generere en række nye arbejdspladser, dels på Langtved Ny Færgekro, dels hos andre turismeaktører og i det øvrige erhvervsliv. Iflg. VisitDemnark (2014) skabes der i Region Sjælland 1,3 jobs for hver million kr., der bliver brugt af turister i området, når de afledte effekter af forbruget regnes med. På denne baggrund vurderes det, at Langtved Ny færgekro vil skabe jobs svarende til fuldtidsstillinger. / 12

15 7 Turisterne på Langtved Ny Færgekro Det er af stor betydning, at Langtved Ny Færgekro tilrettelægger sine tilbud og aktiviteter så der opnås synergi mellem det området har at tilbyde, og det turisterne efterspørger. Visit Denmark har sammen med Lighthouse Cph A/S lavet en analyse af turisternes fremtidige efterspørgsel, VisitDenmark (2011) på baggrund af viden om præferencer og ønsker fra turister fra Kina, Japan, USA, Italien, Spanien, Rusland, Tyskland, Norge og Danmark. Analysen tegner et tydeligt billede af selektive og sofistikerede forbrugere, hvis rejser og ferier ikke længere udelukkende drejer sig om afslapning i klassisk forstand, men derimod om oplevelser, der bryder med hverdagen, og giver ny energi. Her er 5 delkonklusioner fra analysen, som danner retningslinjer for tilrettelæggelsen af Langtved Ny Færgekros aktiviteter, og som Ryegaard og Trudsholm Godser og Lejre og Holbæk kommuner er enig om vigtigheden af: Klart profilerede oplevelser og forskellige behov: Selektive og sofistikerede forbrugere søger mod klart profilerede oplevelsesprodukter, hvor det er tydeligt, hvad man får for sin tid og sine penge. Forbrugerne vil have specielle og spændende produkter, som bringer dem til unikke steder og oplevelser. De er yderst bevidste om, hvilke behov de ønsker dækket og foretager rejser i forskellige konstellationer, som skal dække forskellige behov. Tilvalg, unikke og tilpassede ferier: På trods af en bred tilslutning til all inklusiveprodukter, vil forbrugerne i stigende grad have mulighed for foretage tilvalg for at skabe et unikt og perfekt tilpasset forløb. Dette giver forbrugeren en oplevelse af, at deres individuelle behov bliver opfyldt og enhver service, som gør dette muligt eller hjælper forbrugeren i denne retning, anses som værende særdeles attraktiv. Har forbrugeren ikke mulighed for at præge og foretage små justeringer, kan det betyde et fravalg af produkter, brands, koncepter og destinationer. Specialiserede og individualiserede produkter: Den tid er ovre, hvor man som rejsearrangør eller destination kunne lykkes med at være noget for alle med mindre man målrettet går efter laveste og bredeste fællesnævner. Udviklingen går i retning af en højere grad af specialisering. Dette skyldes at turismeforbrugerne har forskelligartede og målrettede formål med de forskellige rejser de foretager, og at de søger destinationer og koncepter, som kan tilfredsstille netop disse behov. Destinationer skal derfor forstå denne øgede specialisering og sætte den enkelte forbruger i centrum ved at sammensætte og formidle valgfrihed i aktiviteter eller specialiserede tilbud, og hermed imødekomme det stigende behov for specialiserede og individualiserede produkter. Autentiske oplevelser med deltagelse: I takt med, at forbrugerne verden over bliver mere og mere sofistikerede i deres oplevelsesforbrug, og har oplevet det meste af de traditionelle tilbud, stiger behovet for at udforske det ægte, det farlige, det særlige, det grænseoverskridende og for at opleve destinationer som de virkelig er. Den naturlige konsekvens af dette er, at man søger efter oplevelser som kan berige og som er anderledes. Det voksende behov for at udforske, og for autenticitet, går hånd i hånd med forbrugernes voksende behov for og krav om at være centrum for oplevelsen. Dvs. at det ikke er nok at forbrugerne får mulighed for at iagttage det ægte de forventer at deltage og være del (og helst centrum) i den autentiske oplevelse. Ferier, hvor man koncentrerer sig: Med Catch up -aktiviteter forsøger forbrugerne at indhente og kompensere for hverdagens mangel på samvær. Ferierne og korte breaks bruges til at indhente det forsømte, hvor folk kan dyrke deres passioner med ligesindede. Fx sport, spille musik eller danse og samtidig opleve værdifuldt samvær med mennesker, der betyder noget. Karakteristisk for denne typer ferier og minibreaks er, at folk primært leder efter steder, hvor de kan koncentrere sig om deres familie, passioner og hobbys. / 13

16 Det kan i sidste ende betyde, at destinationens oplevelsestilbud får en sekundær betydning. Ved at tilrettelægge Langtved Ny Færgekros forskellige aktiviteter efter ovenstående retningslinjer sikres det i langt højere grad end i dag, at området omkring Isefjorden gøres interessant for udenlandske turister. / 14

17 8 Kilder HORESTA (2014). Normtal 2012/2013 Hotel & Restaurant Danmarks Statistik (2014). Særkørsel på turistovernatninger i Lejre Kommune, alle overnatningsformer. 15. december Erhvervs- og Vækstministeriet (2014): Aftale om vækstplan for dansk turisme KL, Erhvervestyrelsen og Region Hovedstaden, 2014 og 2015: aette+greater+copenhagen+p%c3%a5+verdenskortet.htm VisitDenmark(2011): Fremtidens rejsebehov VisitDenmark (2014): Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark (2014): VisitDenmark Brandmåling Viden & Analyse. Østdansk Turisme (2014). Årsstatistik 2013 Billeder og illustrationer Alle billeder stammer fra prospekt for Opførelse af et nyt besøgscenter samt indretning i eksisterende bygninger ved Ryegaard og Trudsholm godser Lejre, v. professor arkitekt Jan Søndergaard og Krohn Hartvig Rasmussen arkitekter (2014). Gengivelsen af Helleristningen i figur 1 stammer fra artiklen En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard af Flemming Kaul fra Roskilde Museum (2001). / 15

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Ryegaard & Trudsholm Godser

Ryegaard & Trudsholm Godser Ryegaard & Trudsholm Godser Kontor: Munkholmvej 380, Rye 4060 Kirke Såby Tlf.: 46 40 60 32 www.ryegaard.dk E-mail: godskontor@ryegaard.dk Synergien mellem Langtved Ny Færgekro og Ryegaard og Trudsholm

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune

Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune : Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune Indledning I 2009 brændte den gamle Langtved Færgekro, bygget i 100-tallet, ned til grunden. Ejeren, Ryegaard Gods, ønsker at genopføre færgekroen, men projektet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør Telefon- og Turtjenestens program for Dragør marts - december 2016 Hvad er Turtjenesten? Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt netværk mulighed for at få dejlige oplevelser

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører

Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører Ansøgning om forsøgsprojekt Langtved Ny Færgekro Lejre Kommune Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører Indhold: Andelslandsbyen Nyvang Lejre Kommunes Billedkunstråd Brorfelde Observatorium Cykel

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

ELLIPSEN. Et landemærke ved fjorden i Frederikssund. Strandvej 2 ApS, Frederikssund. KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby

ELLIPSEN. Et landemærke ved fjorden i Frederikssund. Strandvej 2 ApS, Frederikssund. KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby ELLIPSEN Et landemærke ved fjorden i Frederikssund Projektforslag d. 1. august 2015 Strandvej 2 ApS, Frederikssund KHS arkitekter as, Gl. Lundtoftevej 3B, 2800 Lyngby ELLIPSEN 2 VI VIL SÆTTE FREDERIKSSUND

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Dagsorden 1. Projekt Ø-konsulent, medio 2014-ultimo 2016 - Projektperiode og økonomisk ramme - Hvad har vi

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Projektbeskrivelse. Restaurant ved Tirsbæk Strand. Bilag til ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektbeskrivelse. Restaurant ved Tirsbæk Strand. Bilag til ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektbeskrivelse Restaurant ved Tirsbæk Strand Bilag til ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Vejle Kommune, april 2015 I N D H O L D side 3 Indledning 3 Naturen og historien 4 Tirsbæk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere