Langtved Ny Færgekro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtved Ny Færgekro"

Transkript

1 Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015

2 Indhold 1 Indledning Langtved Ny Færgekro Bygningens tilpasning til landskabet og historien Aktiviteter Værelser Café/restaurant Møde-, konference og festlokaler Udlejning af cykler, kajakker og kanoer Anløbsbro Andre faciliteter Lokal forankring og opbakning Vurdering af Langtved Ny Færgekros betydning for turismeudviklingen Overnatninger Turismeforbrug Turisterne på Langtved Ny Færgekro Kilder RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF LAND OG UDVIKLING, V. PETER TOM-PETERSEN Nyhavn 3, 2. sal, 1051 København K M: (+45) , E:

3 1 Indledning Nærværende projektbeskrivelse for Langtved Ny Færgekro er udarbejdet som en del af en ansøgning til Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, Den samlede ansøgning er blevet til i samarbejde mellem Ryegaard og Trudsholm Godser og Lejre Kommune, og efter idéoplæg fra Ryegaard og Trudsholm Godser, der ligeledes er projektets bygherre og ejer af projektets bygninger og arealer. En lang række lokale turistaktører samt ikke mindst Roskilde og Holbæk Kommuner støtter projektet. Projektet Langtved Ny Færgekro består af tre fysiske bestanddele: Opførelse af Langtved Ny Færgekro samt renovering af Rejsestalden og Fårestalden. Langtved Ny Færgekro og Rejsestalden er placeret i kystnærhedszone helt ud til Isefjordens vestvendte kyst ved Munkholmbroen på Hornsherred, mens Fårestalden er placeret nær ved, på Ryegaard Avlsgård, ligeledes på Hornsherred. De tre elementer har nære funktionelle sammenhænge. Rejsestalden og Fårestalden, er væsentlige og vigtige for projektet i forhold mulighederne for at øge antallet af turister i lokalområdet, og er en afgørende faktor for tiltrækningen af ny og international turisme, da mange turister vægter autentiske bygningsmiljøer højt i valget af destination. Langtved Ny Færgekro skal være en moderne udseende bygning, hvor der i arkitekturen bliver lagt stor vægt på hensynet til naturen og landskabet. Bygningen skal med sin indpasning og placering i landskabet være en attraktion, som i sig selv bliver et rejsemål for turister. Projektet omfatter 24 dobbeltværelser, café/restaurant, lokaler til møder, konferencer og events, faciliteter til udlejning af cykler, kanoer og kajakker, samt en anløbsbro, der giver øget adgang til Isefjordens vand- og landskab. Det vurderes, at Langtved Ny Færgekro vil skabe mindst nye, årlige turistovernatninger i Lejre Kommune, heraf en stor del udenlandske turister, at den kan medvirke til at skabe jobs svarende til mindst 17 fuldtidsstillinger i forbindelse med nye og eksisterende turistaktiviteter, og endelig, at projektet vil øge det turismeskabte forbrug i Lejre og de omkringliggende kommuner med mindst 13 mio. kr. Projektbeskrivelsen præsenterer først helt overordnet projektet og bygningernes tilpasning i landskabet. Herefter præsenteres de aktiviteter Langtved Ny Færgekro vil resultere i, den lokale forankring og opbakning, samt vurderingen af projektets betydning for turismeudviklingen i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner. Til sidst beskrives de retningslinjer som Langtved Ny Færgekros aktiviteter og tilbud skal udvikles efter for at opnå synergi mellem det området har at tilbyde, og det turisterne efterspørger. / 1

4 2 Langtved Ny Færgekro Fjordlandet omkring Isefjorden har med sine fantastiske kyster og landskaber, sit beskyttede farvand og gode lystfiskeri potentiale til at give langt flere danske og udenlandske turister gode oplevelser end tilfældet er i dag. Det er målet, at realiseringen af projektet Langtved Ny Færgekro skal være en nøglefaktor i forløsningen af dette potentiale. I bunden af Isefjorden, helt ud til kysten og lige nord for Munkholmbroen, lå Langtved Færgekro indtil den nedbrændte totalt i efteråret Kroen er gået over i historien efter i flere århundreder at have serviceret rejsende, der skulle over Isefjorden, eller som kom for at nyde kroens gæstfrihed og gode mad. Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejede kroen og ejer området, ønsker at opføre et nyt og større byggeri ca m. nord for Færgekroens oprindelige beliggenhed, få skridt fra højeste daglige vandstandslinje, og lige nedenfor den skovbevoksede, vestvendte kystskrænt. Det nye byggeri skal under titlen Langtved Ny Færgekro være meget mere end et spisested. Det skal indeholde formidling af områdets kultur- og naturværdier, inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden, danne ramme om seminarer og mindre konferencer, have overnatningsmuligheder, og ikke mindst skal Langtved Ny Færgekro sammenbinde aktiviteter fra fjordlandets mange større og mindre turistoperatører og tiltrække danske og udenlandske ferie- og erhvervsturister til Lejre og nabokommunerne. Som en vigtig og integreret del af projektet etableres overnatningsmuligheder i Rejsestalden, der er den eneste tilbageværende bygninger fra den oprindelige kro, og i Fårestalden på Ryegaards avlsgård. Billede 1: Langtved Ny Færgekro set fra vest over Isefjorden. Langtved Ny Færgekro skal: Være et besøgscenter med cafe, mødelokaler, værelser til turistovernatning og faciliteter, der kan understøtte aktiviteter på vandet og langs kysten i fjordlandet, som fx kano- og kajaksejlads, lystfiskeri, cykling og naturvejledning samt landgangsmulighed for de turbåde, lystfiskere og feriesejlere, der benytter Isefjorden. Langtved Ny færgekro vil skabe mindst nye årlige turistovernatninger i Lejre Kommune. Udvikle bedre service, formidling og produkter, der kan tiltrække flere danske og udenlandske besøgende og turister til kyst- og naturturismen i fjordlandet i og omkring Isefjorden. Det gøres både ved at sammenbinde og formidle aktiviteter fra fjordlandets mange større og mindre turistoperatører, og ved at udvikle og tilbyde aktivitetsmuligheder på stedet. / 2

5 Langtved Ny Færgekro kan medvirke til at skabe jobs svarende til mindst 17 fuldtidsstillinger. Understøtte og fremme de turistaktiviteter, der i dag foregår omkring Isefjorden ved at bygge en bæredygtigt, arkitektonisk velindpasset bygning, der opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. Bygningen skal fungere som samlingspunkt for områdets turistaktiviteter. Og med en placering, der giver en naturlig synergi mellem de turistpolitiske planer i Lejre og Holbæk Kommuner, vil projektet sikre synergi og samspil mellem de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunernes planlægning for turisme i og omkring Isefjorden. Dermed understøtter Langtved Ny Færgekro den samlede turisme- og erhvervsudvikling i fjordlandet. Langtved Ny Færgekro vil øge det turismeskabte forbrug i Lejre og de omkringliggende kommuner med mio. kr. årligt. Medvirke til at realisere fjordlandets store potentiale for netværk, formidling og erhvervsudvikling - et potentiale, der bl.a. vil øges med realiseringen af Nationalpark Skjoldunges Land og den stigende outdoor-turisme. Potentialet skal bruges til at skabe nye muligheder for bedre og stærkere tilbud til både overnattende og endags-turister i hele fjordlandet Langtved Ny Færgekro vil samarbejde med erhvervslivet, andre turistaktører, lokale ildsjæle og foreninger samt nabokommunerne m.fl. om styrkelse af områdets tilbud til såvel turister som lokalbefolkningen. Figur 1: Grafisk bearbejdning af en helleristning, antageligt fra yngre bronzealder ( f.kr.), fundet ved Langtved i Helleristningen kan måske bruges som logo for Langtved Ny Færgekro. / 3

6 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien Bygningen af besøgscenteret bliver inspireret af den tidligere kro, ved at dens form og indhold bliver dikteret af de behov rejsende og besøgende i fjordlandet har. Før i tiden, da den oprindelige kro blev opført, var der brug for et sted, hvor man kunne opstalde sine heste, spise og overnatte mens man ventede på færgen. Senere kom en bro til, og stedet har dermed en kontinuerlig historie som forbindelsesled mellem Hornsherred og det vestlige Sjælland, fordi færgeoverfarten, og senere broen sparede, sparede de mange rejsende for mange kilometer syd om Tempelkrogen, der er den inderste del af Isefjorden. I dag er der behov for bedre adgang til fjordlandet med alle dets oplevelser og tilbud, samt en markant og god mulighed for at gøre holdt, orientere sig og proviantere, for derefter at kunne bevæge sig ud omkring og på Isefjorden. Langtved Ny Færgekro skal rumme disse muligheder for både lokale og tilrejsende, og for både ferie- og erhvervsturister, for dermed at styrke det potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme som Fjordlandets oplevelser og tilbud rummer. Billede 2: Langtved Ny Færgekro i vinterlandskab. Langtved Ny Færgekro opføres ca m. nord for beliggenheden af den oprindelige færgekro, få skridt fra højeste daglige vandstandslinje, og lige nedenfor den skovbevoksede, vestvendte kystskrænt. Langtved Ny Færgekro skal være en moderne udseende bygning, hvor der i arkitekturen bliver lagt stor vægt på hensynet til naturen og landskabet. Bygningen skal med sin indpasning og placering i landskabet være en attraktion, som i sig selv bliver et rejsemål for turister. Langtved Ny Færgekro vil blive beklædt med træ, og tagbelægningen tilvokset med mos eller anden vegetation, der bevirker, at bygningen tilpasser sig, og nærmest vokser sammen med den bagvedliggende skovbevoksede kystskrænt. Langtved Ny Færgekro stilles på stolper, der hæver den over niveau, både for at minimere indgreb i underlaget, og for at sikre den mod højvande, der særlig er en risiko ved kraftige nordenstorme, der kan presse store vandmængder fra Kattegat ind i Isefjorden. Bygningen bliver således placeret mellem himmel og hav, og mellem kyst og skov, og kommer dermed i sin arkitektur til at balancere mellem Fjordlandets fire karaktergivende naturelementer. Forbindelsen tilbage i tiden styrkes dels ved at inddrage og indrette færgekroens gamle rejsestald og avlsgårdens fårestald med værelser til overnatning, dels ved at anlægge en anløbsbro, hvor lystfiskere, tur- og husbåde, lystsejlere, kajak- og kanoturister m.fl. kan / 4

7 lægge til og fra. Anlægsbroen genskaber den adgang mellem land og vand, der siden hedenold har været argumentet for bygninger på netop dette sted. Langtved Ny Færgekro vil ligge lige ved siden af Munkholmvejen og den direkte adgang til besøgscentret og dets faciliteter vil dels foregå via en eksisterende skovvej, der befæstes så vare- og renovationsbiler kan komme til og fra centeret, lige som der vil være handikapvenlig adgang denne vej, dels via et stiforløb, der allerede i dag går langs kysten og som mange benytter. Langtved Ny Færgekro vil ikke hindre adgang til strand, skov eller landskabet. Langtved gennem tiden Området omkring Langtved har været beboet i år, siden jægerstenalderen. Fra den tid er der fundet en stenalderboplads i bunden af Tempelkrogen få hundrede meter syd for Langtved, og en køkkenmødding fra slutningen af jægerstenalderen på Bramsnæs lige nord for Langtved Ny Færgekro. Fra bondestenalderen, finder man på skrænten over Langtved Ny Færgekro, en gravhøj opført for ca år siden til en høvding eller medlemmer af hans slægt. Graven har bestået af et stenkammer en hellekiste - på 2-3 meters længde, sat af store delvis tilhuggede sten. Den markante placeringen ved kysten, har givet anledning til genbrug af gravhøjen, der blev bygget større og højere, og stadig blev benyttet til begravelser helt op i bronzealderen. I bronzealderen blev de døde brændt, og ben og gravgaver blev efterfølgende samlet i en krukke og sat ned i ældre høje. Indholdet fra sådan en krukke, i form af et bronzespyd, blev fundet her i Fra yngre bronzealder ( f.kr.) blev der i 2001 fundet en helleristning nær Langtved (se billede på s. 3). Op igennem jernalderen og vikingetiden, må området have været præget af det nærtliggende magtcentrum omkring vores dages Roskilde og Lejre. Og der er da også i middelalderen, på Valdemar Atterdags og Dronning Magrethe den Førstes tid, at historien for herregården Ryegaard, der i dag ejer området omkring Langtved, for alvor træder frem. Den første kendte ejer var Jacob Olufsen, der ejede Ryegaard fra 1350 til Han blev under Dronning Margrethe den første en af landets største lensmænd. Den oprindelige Langtved Færgekros historie menes at gå tilbage til anden halvdel af 1700-tallet, hvor der lå et mølledrevet garveri og stampeværk, hvor man kunne få malet mel. Under Napoleonskrigene blomstrede efterspørgsel efter læder, og det menes, at krovirksomheden blev grundlagt på dette tidspunkt. Færgekroen tog navn efter den færgedrift, der her fandtes over Isefjorden fra Langtved til Munkholm for rejsende mellem Roskilde og Holbæk. En færgetur, der sparede en lang rejse syd om fjorden. Garveriet, der repræsenterer den tidlige industrialisering i landet, finder man i dag som kraftige kampestensfundamenter, hvis man går op ad trætrappen til Solnedgangsstien. Her lå stadig i begyndelsen af 1900-tallet det såkaldte garverihus, der var en del af det garveri, herremanden til Ryegaard, Frederik Christian Rosenkrantz, fik privilegium på i 1783, og som var virksomt op til midten af 1800-tallet. Fra den nyere historie finder man nedenfor skrænten bagved og nord for hvor den oprindelige færgekro lå, nogle markante stensætninger. Disse grotter var en meget populær form for havekultur i begyndelsen af 1900-tallet, og blev benyttet i forbindelse med besøg på kroen. Munkholmbroen blev færdigbygget i 1951 og indviet i Langtved gl. Færgekro nedbrændte 28. oktober / 5

8 4 Aktiviteter Langtved Ny Færgekro skal rumme et besøgscenter for Fjordlandet med café/restaurant med fuldt køkken, kano-, kajak-, cykel- og fiskeudstyrs-udlejning, fest-, konference- og mødelokaler samt et antal værelser til overnatning til såvel ferie-som erhvervsturister. Udendørs vil man finde adgang til fjorden og landskabet for gående, cykelister og kørende samt en anløbsbro for sejlende. 4.1 Værelser Langtved Ny Færgekro indrettes med 10 dobbeltværelser i den nyopførte bygning samt yderligere 4 i den tidligere rejsestald, der ligger på sydsiden af Munkholmvej, ca. 100 m fra besøgscenteret. Yderligere 10 dobbeltværelser indrettes i Fårestalden på Ryegaard ca. 3,4 km øst for besøgscenteret. I alt etableres således 24 dobbeltværelser, der vil skabe mellem og nye, årlige overnatninger i området. 4.2 Café/restaurant Cafeen/restauranten kan med plads til 70 indendørs og ca. 30 udendørs gæster, og sit fuldt udstyrede restaurationskøkken servicere både cafegæster, overnattende turister, konferencer, møder og fester hele året. Cafeen/restauranten får panoramaudsigt mod vest over Isefjorden, både indefra og fra den udendørs terrasse. Cafeen/restauranten bliver således et perfekt sted at nyde en middag både på de lune sommeraftner, eller på andre tidspunkter af året, hvor der vil være frit udsyn over fjorden og mod himlen. Billede 3: Visualisering af caféen på Langtved Ny Færgekro med fri udsigt over Isefjorden. 4.3 Møde-, konference og festlokaler Møde-, konference- og festlokalerne ligger i tilknytning til cafeen, men afskærmet fra denne, da disse faciliteter placeres i bygningens andre etager. Kapaciteten er op til 125 personer. / 6

9 Anvendelsen til møder, konferencer og events etc. vil primært finde sted på hverdage og uden for ferieperioderne, da brugen hovedsageligt vil være erhvervsbaseret. Anvendelse til fester og andre selskaber vil primært finde sted i weekender og på helligdage. 4.4 Udlejning af cykler, kajakker og kanoer Som del af Langtved Ny Færgekro etableres cykel-, kano- og kajakudlejning. Det vurderes, at der kan udlejes cykler til ca personer årligt og kanoer og kajakker til i alt ca personer årligt. Fra besøgscenteret er der bl.a. forbindelse til fjordstien, der løber langs størstedelen af kysten i Isefjorden og Roskilde Fjord. Kyststien er åben for både gående og cyklende. For kanoturister er der let adgang til den beskyttede Tempelkrogen inderst i Isefjorden lige syd for centeret, eller mod nord til Holbæk Fjord og Lammefjorden, Tuse Næs, Bramsnæs Vig, Lindholm og Orø eller hele vejen nord om Hornsherred til Roskilde Fjord. 4.5 Anløbsbro Ud for besøgscenteret og cafeen anlægges der en bådebro i træ til badning, anløb og fortøjning af både. Bådbroen udformes så den tillader fri vandgennemstrømning langs kysten. Anløbsbroen vil styrke sammenhængen mellem vandet og kysten i fjorden, og vil på den måde gøre besøgscenteret tilgængeligt for lystsejlere og turbåde, der vil kunne gå i land og benytte cafeen, leje cykler eller benytte andre tilbud i området. Anløbsbroen vil være en god grund for flere danske og udenlandske lystsejlere til at sejle ned i Isefjorden, hvor mange lystsejlere i dag holder sig i fjordens nordlige ende omkring Rørvig og Nykøbing Sjælland. Billede 4: Anløbsbroen ved Langtved Ny Færgekro vil styrke sammenhængen mellem fjorden og kysten. På den måde skabes bedre adgang til såvel fjorden som kysten for lystfiskere, turog husbåde, lystsejlere, kajak- og kanoturister m.fl. Anløbsbroen skal ikke bare fungere som anløbsbro for lystsejlere, vikingeskibe, turbåde, dykkere, kano- og kajakroere o.l. Den skal også spille en aktiv rolle som oplevelsesplatform for børn og voksne, med fx fiskebassiner og glas mod havbunden og mulighed for at bade. / 7

10 4.6 Andre faciliteter I besøgscentret etableres omklædnings-, bade- og toiletforhold, der vil være tilgængelige udefra, således at roere, sejlere, cyklister, lystfiskere m.fl. kan bruge faciliteterne uden at passere gennem den del af bygningen, der indeholder café, udstilling, etc. Der vil også blive mulighed for opbevaring af kanoer, kajakker og cykler samt evt. andet udstyr under tag. Eksempler på oplevelsespakker fra Langtved Ny Færgekro i samarbejde med Fishing Zealand og Holbæk Fjord Camping & Wellness Pakke 1: Børnefamilien Fra fjord til bord To nætter på Langtved Ny Færgekro for lystfisker, hendes naturinteresserede mand og deres børn. Dag 1: Ankomst med velkomst til området og gennemgang af det aftalte forløb. Mulighed for at fiske fra anløbsbroen eller kysten. Aftensmad og solnedgang på Langtved Ny Færgekro Dag 2: Morgenmad i cafeen, eller hvis vejret er godt på terrassen. Den fiskeinteresserede mødes med en af Fishing Zealands (http://www.fishingzealand.dk) certificerede guider på anlægsbroen til en dags guidet fisketur rundt i Isefjorden. Fiskeriet kan foregå fra kysten eller på fjorden i en af besøgscenterets joller eller kajakker. Børnene og faren tager på tur med en naturvejleder og samler div. fra strand og skov. Evt. tilberedes frokost over bål efter nærmere aftale. Til både fisketuren og naturvejledningen leveres picnickurv fra Langtved Ny Færgekro. Når dagen er slut laver familien mad af dagens fangst i et udekøkken ved besøgscentret, og måske er der tilkøbt kød fra Rygaards vildt. Dag 3: Morgenmad i cafeen. Afgang til middag, indtil da mulighed for vandrertur i område, en morgenfisketur eller naturoplevelser på et af de gode steder, der er vist dagen før. Pakke 2: Fiskeri og wellness To nætter med wellness på Holbæk Fjord Camping & Wellness og lystfiskeri på Langtved Ny Færgekro. Dag 1: Ankomst med velkomst til området og gennemgang af det aftalte forløb. Aften-spa og pool på Holbæk Fjord Camping & Wellness (http://www.holbaekfjord.dk). Aftensmad, drinks og solnedgang på Langtved Ny Færgekro. Dag 2: Den fiskeinteresserede mødes med en af Fishing Zealands certificerede guider på anlægsbroen til en dags guidet fisketur rundt i Isefjorden. Fiskeriet foregår fra kysten eller på fjorden i en af besøgscenterets joller eller kajakker. Til fisketuren leveres picnickurv fra Langtved Ny Færgekro. Ægtefællen tager til wellness hos Holbæk Fjord Camping & Wellness, hvor der også spises frokost. Aftensmad på Langtved Ny Færgekro. Dag 3: Morgenmad på værelset eller i cafeen. Hvis vejret er godt på terrassen. Afgang til middag, indtil da mulighed for vandrertur i området eller en morgenfisketur på et af de gode steder, der er vist dagen før. Andre oplevelsespakker vil indeholde cykelture langs fjordstien, sejlads i kano, kajak eller vikingeskib, besøg i Nationalparken eller nogle af de mange andre attraktioner i fjordlandet. / 8

11 5 Lokal forankring og opbakning De aktiviteter, der kommer til at fylde besøgscenteret skal i høj grad udvikles sammen med lokale ildsjæle og foreninger. Bygningen skal bruges så meget som muligt året rundt, og også derfor er det vigtigt med lokal forankring. Ryegaard er allerede i dag god til at engagere lokale frivillige til forskellige aktiviteter. Omkring jul er der således ca. 300 frivillige, der hjælper til med hestekørsel af de besøgende ved godsets traditionsrige juletræssalg, salg af glögg og æbleskiver, godsets egen vildtret mv., og på julemarked, hvor lokale, hovedsageligt økologiske producenter, udstiller og sælger kvalitetsprodukter. Den øvrige del af året hjælper ca. 100 frivillige med planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter på Rygaards jorde, ligesom den i februar 2014 etablerede støtteforening for projektet allerede har ca. 100 medlemmer (se mere om foreningen nedenfor). Rygaard engagerer årligt ca. 400 frivillige til planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter. Foruden den kommercielle del af centerets drift skal der, for at understøtte den lokale frivillighedskultur, være plads til, at foreninger og klubber, institutioner, skoler, naturvejledere m.fl. benytter lokalerne og øvrige faciliteter på baggrund af samarbejdsaftaler, der eksempelvis kan basere sig på, at der udføres arbejde og service mod retten til brug og benyttelse. Det vil betyde, at al benyttelse ikke skal foregå mod betaling i kr. og øre. Det vil øge den lokale forankring, fordi engagementet giver ret til brug af faciliteterne. En del af de lokale ildsjæle udvikler tilbud til turister, som baserer sig på landskabet og naturen. Det kan være alt fra gårdbutikker til naturvejledning, lystfiskeri og sejlads på fjorden etc. Disse mindre erhvervsaktiviteter bliver styrket med etableringen af Langtved Ny Færgekro, fordi de med den får en professionel partner, der kan hjælpe dem med at blive mere synlige. Større synlighed giver dels større omsætning for den enkelte virksomhed, dels bedre oplevelsesmuligheder for turisterne i området. Langtved Ny Færgekro vil samarbejde med erhvervslivet, andre turistaktører, lokale ildsjæle og foreninger samt nabokommunerne m.fl. om styrkelse af områdets tilbud til såvel turister som lokalbefolkningen. Ud over Holbæk og Roskilde Kommuner, der allerede bakker op om projektet, er det håbet, at flere af kommunerne rundt om Isefjorden modtager projektet positivt. Det er således planen, at besøgscenteret skal indgå i, og være med til at øge samarbejde om udvikling af turismen omkring fjorden, og det vil således styrke udviklingsmulighederne og dermed erhvervsudviklingen og økonomien mere bredt set. Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro har til formål er at støtte etableringen og udviklingen af besøgscentret. Foreningens medlemmer udgøres dels af private, dels af foreninger og virksomheder. Medlemmerne er for de flestes vedkommende engagerede lokale fra Holbæk og Lejre kommuner. Foreningen har det seneste år holdt en række medlemsarrangementer, der har haft til formål at udbrede lokalkendskabet til området og inspirere medlemmerne til, hvad området kan bruges til i forbindelse med et besøgscenter. Man kan læse mere om foreningen på foreningens hjemmeside / 9

12 6 Vurdering af Langtved Ny Færgekros betydning for turismeudviklingen Langtved Ny færgekro bliver et samlingspunkt for turismeaktører og -tilbud, og bliver dermed en vigtig faktor i den samlede turismeudvikling i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner. I forhold til turismeudviklingen i Lejre Kommune vil Langtved Ny Færgekro få meget stor betydning for antallet af overnatninger, de tilbud og oplevelser, der udvikles til turisterne, samt den samlede omsætning turisterne genererer hos såvel Langtved Ny Færgekro som hos en lang række andre turistaktører, dagligvarehandel, transportvirksomheder, restauranter, etc. Hertil kommer betydningen af Langtved Ny Færgekro som selskabslokaler for Lejre og Holbæk Kommuners borgere og mange andre. Den lokale betydning forventes reetableret på mindst samme niveau som før den oprindelige kros nedbrænding, hvor Langtved Færgekro ofte var det foretrukne valg i forbindelse med fejring af barnedåb, konfirmationer, studenterfester, bryllupper, fødselsdage og andre mærkedage. 6.1 Overnatninger Der etableres i alt 24 dobbeltværelser i projektet: 10 af dobbeltværelser etableres direkte på Langtved Ny Færgekro. Det vil skabe ca nye, årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal for hotel og restaurationsbranchen, HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca årlige værelsesudlejninger på Langtved Ny Færgekro. 10 dobbeltværelser etableres i den tidligere fårestald på den oprindelige avlsgård på Ryegaard ca. 3,4 km øst for besøgscenteret. Disse værelser vil skabe ca. 900 årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal fra HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca årlige værelsesudlejninger i Fårestalden. 4 dobbeltværelser etableres i den oprindelige Rejsestald direkte ved besøgscentret, svarende til yderligere ca. 400 årlige værelsesudlejninger i Lejre Kommune. På baggrund af normtal fra HORESTA (2014), vurderes potentialet på længere sigt at være op til ca. 550 årlige værelsesudlejninger i Rejsestalden. Projektet forventes således at skabe i alt ca nye, årlige værelsesudlejninger. Det samlede potentiale vurderes på længere sigt at være ca nye, årlige værelsesudlejninger. Det vurderes umiddelbart, at udlejning af et dobbeltværelser i gennemsnit omfatter 1,5 personovernatning. Det betyder, at Langtved Ny Færgekro vil skabe ca nye overnatninger. På længere sigt vil Langtved Ny Færgekro skabe op til i alt årlige overnatninger. I 2013 var der ifølge Danmarks Statistik (2014) ca kommercielle turistovernatninger i Lejre Kommune. Langtved Ny Færgekro vil øge overnatningstallet i kommunen med %. Langtved Ny Færgekro vil øge antallet af kommercielle turistovernatninger i Lejre Kommune med % / 10

13 Overnatningerne vurderes at fordele sig med ca. 30 % lystfisker-, kajak- og kanoturister, der fordeler sig over hele året, ca. 30 % øvrige private turister i sommerperioden, samt ca. 40 % erhvervsturister, der ligeledes fordeler sig over hele året, dog eksklusive de traditionelle ferieperioder. Samlet set vurderes det, at Langtved Ny Færgekro i starten vil få en belægningsprocent på ca %. Belægningsprocenten vil stige gennem en opstartsperiode på 3-5 år for herefter at komme op på %. 6.2 Turismeforbrug Langtved Ny Færgekros samlede økonomiske betydning tager udgangspunkt i hvor mange nye værelsesudlejninger og overnatninger projektet vil skabe. Ifølge VisitDenmark (2014) udgør turisternes forbrug til overnatninger i Region Sjælland ca. 15 % af turismeforbruget. I Lejre Kommune er tallet 9 %. Det samlede turismeforbrug fordeler sig som vist i oversigten nedenfor. Fordeling af turismeforbruget på forskellige produkter i gennemsnit i Region Sjælland og i Lejre Kommune specifikt: Art Region Sjælland Lejre Kommune Overnatning 15 % 9 % Restaurant 14 % 14 % Lokal transport 13 % 15 % Rejseservice 1 % 0 % Kultur og forlystelser 2 % 2 % Datailhandel 35 % 37 % Andre produkter 20 % 23 % I alt 100 % 100 % Tabel 1: Kilde VisitDenmark (2014) Udenlandske turister stod i 2012 for ca. 34 % af turismeforbruget i Regionsjælland mod 55 % i Region Hovedstaden. Forskellen er ikke overraskende, da udenlandske turister er langt mere orienteret mod København end mod resten af Sjælland. Men Langtved Ny Færgekro giver mulighed for at skabe et mere attraktivt turistmål for udenlandske turister med en bred vifte af tilbud inden for kyst-, ø,- og kulturturisme. Målretningen af oplevelser og tilbud til udenlandske turister vil blive understøttet af den kommende branding af hele Region Sjælland og Hovedstadsområdet, under navnet Greater Copenhagen (KL, Erhvervestyrelsen og Region Hovedstaden, 2014 og 2015). Med værelsespriser (2014) i området på ca. 865 kr. og værelsesudlejninger vil dette, under forudsætning af, at værelsesudlejen udgøre 9-15 % af det samlede turismeforbrug, betyde en samlet økonomisk betydning i Lejre Kommune og de omkringliggende kommuner, på i alt ca mio. kr. En del af den omsætning som turismeforbruget er udtryk for, vil skabes i Langtved Ny Færgekros øvrige aktiviteter med café/restaurant, selskabslokaler, kursusaktiviteter, udlejning af cykler og kajakker m.v., og en del vil blive skabt hos andre turismeaktører. Det samlede turismeforbrug i Lejre kommune var i 2012 ifølge VisitDenmark (2014) ca. 167 mio. kr. I forhold til dette tal vil Langtved Ny færgekro altså skabe en vækst på 7-13 %. Langtved Ny færgekro vil betyde en forøgelse af turismeforbruget på mio. kr., og vil skabe jobs svarende til mindst 17 nye fuldtidsstillinger / 11

14 Det øgede turismeforbrug vil generere en række nye arbejdspladser, dels på Langtved Ny Færgekro, dels hos andre turismeaktører og i det øvrige erhvervsliv. Iflg. VisitDemnark (2014) skabes der i Region Sjælland 1,3 jobs for hver million kr., der bliver brugt af turister i området, når de afledte effekter af forbruget regnes med. På denne baggrund vurderes det, at Langtved Ny færgekro vil skabe jobs svarende til fuldtidsstillinger. / 12

15 7 Turisterne på Langtved Ny Færgekro Det er af stor betydning, at Langtved Ny Færgekro tilrettelægger sine tilbud og aktiviteter så der opnås synergi mellem det området har at tilbyde, og det turisterne efterspørger. Visit Denmark har sammen med Lighthouse Cph A/S lavet en analyse af turisternes fremtidige efterspørgsel, VisitDenmark (2011) på baggrund af viden om præferencer og ønsker fra turister fra Kina, Japan, USA, Italien, Spanien, Rusland, Tyskland, Norge og Danmark. Analysen tegner et tydeligt billede af selektive og sofistikerede forbrugere, hvis rejser og ferier ikke længere udelukkende drejer sig om afslapning i klassisk forstand, men derimod om oplevelser, der bryder med hverdagen, og giver ny energi. Her er 5 delkonklusioner fra analysen, som danner retningslinjer for tilrettelæggelsen af Langtved Ny Færgekros aktiviteter, og som Ryegaard og Trudsholm Godser og Lejre og Holbæk kommuner er enig om vigtigheden af: Klart profilerede oplevelser og forskellige behov: Selektive og sofistikerede forbrugere søger mod klart profilerede oplevelsesprodukter, hvor det er tydeligt, hvad man får for sin tid og sine penge. Forbrugerne vil have specielle og spændende produkter, som bringer dem til unikke steder og oplevelser. De er yderst bevidste om, hvilke behov de ønsker dækket og foretager rejser i forskellige konstellationer, som skal dække forskellige behov. Tilvalg, unikke og tilpassede ferier: På trods af en bred tilslutning til all inklusiveprodukter, vil forbrugerne i stigende grad have mulighed for foretage tilvalg for at skabe et unikt og perfekt tilpasset forløb. Dette giver forbrugeren en oplevelse af, at deres individuelle behov bliver opfyldt og enhver service, som gør dette muligt eller hjælper forbrugeren i denne retning, anses som værende særdeles attraktiv. Har forbrugeren ikke mulighed for at præge og foretage små justeringer, kan det betyde et fravalg af produkter, brands, koncepter og destinationer. Specialiserede og individualiserede produkter: Den tid er ovre, hvor man som rejsearrangør eller destination kunne lykkes med at være noget for alle med mindre man målrettet går efter laveste og bredeste fællesnævner. Udviklingen går i retning af en højere grad af specialisering. Dette skyldes at turismeforbrugerne har forskelligartede og målrettede formål med de forskellige rejser de foretager, og at de søger destinationer og koncepter, som kan tilfredsstille netop disse behov. Destinationer skal derfor forstå denne øgede specialisering og sætte den enkelte forbruger i centrum ved at sammensætte og formidle valgfrihed i aktiviteter eller specialiserede tilbud, og hermed imødekomme det stigende behov for specialiserede og individualiserede produkter. Autentiske oplevelser med deltagelse: I takt med, at forbrugerne verden over bliver mere og mere sofistikerede i deres oplevelsesforbrug, og har oplevet det meste af de traditionelle tilbud, stiger behovet for at udforske det ægte, det farlige, det særlige, det grænseoverskridende og for at opleve destinationer som de virkelig er. Den naturlige konsekvens af dette er, at man søger efter oplevelser som kan berige og som er anderledes. Det voksende behov for at udforske, og for autenticitet, går hånd i hånd med forbrugernes voksende behov for og krav om at være centrum for oplevelsen. Dvs. at det ikke er nok at forbrugerne får mulighed for at iagttage det ægte de forventer at deltage og være del (og helst centrum) i den autentiske oplevelse. Ferier, hvor man koncentrerer sig: Med Catch up -aktiviteter forsøger forbrugerne at indhente og kompensere for hverdagens mangel på samvær. Ferierne og korte breaks bruges til at indhente det forsømte, hvor folk kan dyrke deres passioner med ligesindede. Fx sport, spille musik eller danse og samtidig opleve værdifuldt samvær med mennesker, der betyder noget. Karakteristisk for denne typer ferier og minibreaks er, at folk primært leder efter steder, hvor de kan koncentrere sig om deres familie, passioner og hobbys. / 13

16 Det kan i sidste ende betyde, at destinationens oplevelsestilbud får en sekundær betydning. Ved at tilrettelægge Langtved Ny Færgekros forskellige aktiviteter efter ovenstående retningslinjer sikres det i langt højere grad end i dag, at området omkring Isefjorden gøres interessant for udenlandske turister. / 14

17 8 Kilder HORESTA (2014). Normtal 2012/2013 Hotel & Restaurant Danmarks Statistik (2014). Særkørsel på turistovernatninger i Lejre Kommune, alle overnatningsformer. 15. december Erhvervs- og Vækstministeriet (2014): Aftale om vækstplan for dansk turisme KL, Erhvervestyrelsen og Region Hovedstaden, 2014 og 2015: aette+greater+copenhagen+p%c3%a5+verdenskortet.htm VisitDenmark(2011): Fremtidens rejsebehov VisitDenmark (2014): Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark (2014): VisitDenmark Brandmåling Viden & Analyse. Østdansk Turisme (2014). Årsstatistik 2013 Billeder og illustrationer Alle billeder stammer fra prospekt for Opførelse af et nyt besøgscenter samt indretning i eksisterende bygninger ved Ryegaard og Trudsholm godser Lejre, v. professor arkitekt Jan Søndergaard og Krohn Hartvig Rasmussen arkitekter (2014). Gengivelsen af Helleristningen i figur 1 stammer fra artiklen En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard af Flemming Kaul fra Roskilde Museum (2001). / 15

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Fyn gennem kinesiske briller

Fyn gennem kinesiske briller Værtskab på kinesisk 2.0: Fyn gennem kinesiske briller --smilende og nærværende personale, gratis wifi, gode fotospots, kvalitetssouvenirs, value for money, story telling i kinesisk kontekst, shopping

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER?

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES BYFORNYELSE PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES 1 Titel Projekter og lokal

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Fotos: AutoCamperRådet: www.autocamperraadet.dk; HvideSande.dk:

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere