NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger"

Transkript

1 Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. HELLES Dir. tlf NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger 24. maj 2011 På baggrund af beslutning i Forebyggelses- og Socialudvalget den 14. april 2011 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 128 frivillige sociale foreninger, hvoraf de 106 foreninger er medlem af Frivilligcenteret. Hertil kommer 22 foreninger, der ansøgte om midler fra frivilligpuljen, men som ikke er medlem af Frivilligcenteret. Undersøgelsen er foretaget elektronisk og der er i alt 85, der har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen. Frivilligcenteret fik et nyt medlem, efter sagen om undersøgelse blev behandlet i udvalgets møde den 14. april 2011, hvor det var oplyst, at undersøgelsen ville gå til 105 foreninger, der var medlemmer af Frivilligcenteret. Tekniske forhold Kontaktoplysninger til foreningerne er hentet via Den Sociale Vejviser, som er en opdateret database over informationer om foreningerne. Den Sociale Vejviser opdateres i et samarbejde mellem Frivilligcenteret og forvaltningen. Nogle foreninger har 2 mailadresser som kontaktadresser. For at sikre, at undersøgelsen kom ud til alle foreninger, har nogle foreninger modtaget undersøgelsen på begge mailadresser. Der er således sendt ud til i alt 166 mailadresser. Forvaltningen er orienteret om, at foreninger, der har modtaget undersøgelsen på 2 adresser, har været opmærksomme på, at der kun skulle afgives et svar. Tre foreninger har modtaget undersøgelsen i papir. Sammendrag af resultater fra undersøgelsen Spørgsmålene i undersøgelsen, som blev godkendt i udvalget den 14. april, falder indenfor 3 områder. For en stor del af spørgsmålene har det været muligt for foreningerne at komme med supplerende kommentarer. Her nedenfor er lavet et udvidet sammendrag af besvarelserne på de enkelte spørgsmål, fordelt på de tre områder. Tilfredshed med foreningsservice fra Frivilligcenter Roskilde Det er alene foreninger, der er medlemmer af Frivilligcenter Roskilde, som har modtaget spørgsmål vedrørende Frivilligcenter Roskilde. Har medlemskabet været til gavn for jer? Ja i høj grad 30 37% Ja i nogen grad 36 44% Ja i mindre grad 10 12% Ved ikke 3 4% Nej 2 2% Svar i alt 81

2 Side2/6 Hvor tilfredse er I med samarbejdet med Frivilligcenter Roskilde? Meget tilfredse 60 77% Lidt tilfredse 12 15% Lidt utilfredse 1 1% Ved ikke 4 5% Svar i alt 78 Der er 20 foreninger, der har afgivet supplerende kommentarer til spørgsmålet, og her udtrykkes der stor tilfredshed med Frivilligcenteret, med udsagn som: Medarbejderne opleves som meget professionelle, Er altid til tjeneste, med et smil og godt humør, Vi følger nøje Medlemsnyt med løbende informationer og tilbud. Hvilke tilbud benytter I i Frivilligcenter Roskilde? Her kunne sættes flere kryds, i alt 74 har givet svar. Antal Andel i % svar Brug af kopimaskine o.l % Indgår i delebusordning 9 12% Lån af lokaler 42 56% Deltager i kurser 49 65% Modtager projektbistand 5 6% Modtager anden form for 18 24% rådgivning/hjælp Andet 13 17% Hvor tilfredse er I med de tilbud, der er i Frivilligcenter Roskilde? Meget tilfredse 55 71% Lidt tilfredse 15 19% Lidt utilfredse 0 0% Ved ikke 8 10% Svar i alt 78 Der er 13 foreninger, der har givet supplerende kommentarer til spørgsmålet. Der er bemærkninger om, at delebusordningen ikke kan anvendes til arrangementer, hvor der er flere deltagere og behov for større busser. Der er forslag om, at foreninger kan drive selvhjælpsgrupper i samarbejde med frivilligcenteret og forslag om et kursus i Kultunaut og et ønske om adgang til en større sal.

3 Side3/6 Hvorfor er I medlem af Frivilligcenter Roskilde? Der er 58 foreninger, der har skrevet kort om deres baggrund for at være medlem af Frivilligcenteret. Mange svarer at de er medlem for at kunne låne lokaler, indgå i rabatordning med DITO bus, deltage i kurser, få råd og vejledning og indgå i netværk mv. Der er svar som: Det er alle tiders, da man kan få hjælp til det man ikke selv kan finde ud af, Det er vigtigt at vi er en del af et netværk omkring vores frivillige arbejde,..det åbner for en masse samarbejde mellem de forskellige foreninger, men det giver ligeledes mine frivillige mulighed for at vide, at der er andre steder at viderehenvise vores unge til, hvis vores tilbud ikke er egnet for dem. Det er samlingspunktet for os, Vi er medlem af Frivilligcenter Roskilde for at være en aktiv del af de frivillige foreninger bl.a. for at kunne få større viden og de udfordringer og opgaver, som vi står med som forening. Men også for at kunne blive bedre uddannet til at bestride de opgaver, som vi har taget ansvar for. Vurdering af forløbet omkring uddeling af frivilligmidler 2011 Det er alene foreninger, der har ansøgt om frivilligmidler i 2011, der har modtaget disse spørgsmål. Hvor tilfredse er I med forløbet omkring uddeling af midler fra frivilligpuljen? Meget tilfredse 18 26% Lidt tilfredse 19 28% Lidt utilfredse 15 22% Meget utilfredse 14 20% Ved ikke 3 4% Svar i alt 69 Der er 29 foreninger, som har afgivet supplerende kommentarer til forløbet omkring uddeling af frivilligmidler. En stor del af disse kommentarer udtrykker ærgrelse over de ændrede kriterier, hvor der bl.a. ikke gives tilskud til transport og lokaler. Flere kommentarer handler om det manglende tilskud til transport, når det er flere deltagere, der skal på tur, end hvad der kan være i delebusserne i Frivilligcenteret. En enkelt udtrykker, at det er blevet nemmere at udfylde skemaet, og at det er dejligt, at Frivilligcenteret giver en reminder om, hvornår der skal søges. Hvor tilfredse er I med skemaet, der skal udfyldes for at ansøge om midler fra frivilligpuljen? Meget tilfredse 55 71% Lidt tilfredse 15 19% Lidt utilfredse 0 0% Ved ikke 8 10% Svar i alt 78

4 Side4/6 Der er 17 foreninger, der har afgivet supplerende kommentarer til ansøgningsskemaet. Der er 2, der udtrykker tilfredshed med skemaet, og flere der udtrykker, at det er kompliceret og svært at udfylde. Der er 2, der svarer, at det er problematisk at opstille et budget, og at man kunne tænke sig at få et samlet beløb til frivilligt arbejde, uden at det skal specificeres, hvad midlerne skal gå til - og så kan forklaringen for afholdte udgifter komme med regnskabsaflæggelse. Hvor tilfredse er I med den svarskrivelse, der blev udsendt med forklaring for tildeling af frivilligmidler? Meget tilfredse 19 28% Lidt tilfredse 23 34% Lidt utilfredse 10 15% Meget utilfredse 9 13% Ved ikke 7 10% Svar i alt 68 Der er 14 foreninger, der har afgivet supplerende kommentarer til svarskrivelsen. Nogle svar giver udtryk for at svarskrivelsen opleves for generel, og nogle giver udtryk for at den var god nok. De fleste svar handler om indholdet af svaret, dvs. at der udtrykkes ærgrelse over, at man ikke har modtaget de beløb, der er søgt om. Mener I at der er behov for mere vejledning forud for ansøgningsrunde til frivilligpulje? Ja 26 38% Nej 31 45% Ved ikke 12 17% Svar i alt 69 Ønsker I vejledning i form af: Her kunne sættes kryds ved begge felter i alt 26 har svaret. Skriftligt vejledningsmateriale 16 62% Informationsmøde for foreninger 12 46% Ved ikke 1 4% Hvornår ser I helst at uddeling af midler fra frivilligpuljen sker? I december med udbetaling i 53 70% januar I januar med udbetaling i februar 23 30% Svar i alt 76

5 Side5/6 Generelle forhold omkring frivilligt socialt arbejde i Roskilde Spørgsmål på dette område er udsendt til alle foreninger, der har deltaget i undersøgelsen. Bruger I den sociale vejviser? Ja 36 41% Nej 51 59% Svar i alt 87 Hvor tilfredse er I med den sociale vejviser på kommunens hjemmeside Meget tilfredse 16 44% Lidt tilfredse 12 35% Lidt utilfredse 1 3% Ved ikke 6 18% Svar i alt 35 Der er 3 foreninger, der har afgivet supplerende kommentarer i forhold til spørgsmål om den sociale vejviser. En giver udtryk for, at den er god til at finde foreningerne, men kunne have en bedre søgefunktion. En giver udtryk for, at den ikke anvendes og en skriver, at de anvender Kulturbasen mere. Oplever I, at der er flere, der kontakter jer med ønske om at udføre frivilligt socialt arbejde i jeres forening? Ja i høj grad 0 0% Ja i nogen grad 14 40% Ja i mindre grad 9 25% Ved ikke 9 25% Nej 4 11% Svar i alt 34 Der er 7 foreninger, der har afgivet supplerende kommentarer i forhold til spørgsmål om, hvorvidt flere kontakter foreningen om at udføre frivilligt socialt arbejde. Disse kommentarer handler om, at det kræver en indsats at tiltrække nye frivillige. Hvilken målgruppe henvender din forening sig primært til? Her kunne foreningerne sætte kryds i flere felter, der er i alt 85, der har svaret på spørgsmålet Fysisk sygdom 27 32% Psykisk sygdom 22 26% Ældre velfungerende 34 40%

6 Side6/6 Ældre dårligt fungerende 29 34% Handicap 25 29% Misbrugere 3 4% Udsatte børn/unge 10 12% Udsatte familier 11 13% Andre grupper 12 14% Har jeres forening et samarbejde med andre frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune? Antal svar Andel i % Ja 34 40% Nej 51 60% Svar i alt 85 Beskriv samarbejdet Her kunne der svares ved at sætte flere krydser, i alt 30 foreninger har sat kryds. Samarbejde om indsatser, herunder 15 50% fælles arrangementer Henvise til hinandens tilbud 18 60% Erfaringsudveksling 15 50% Hvor tilfredse er I med samarbejdet? Meget tilfredse 27 82% Lidt tilfredse 4 9% Lidt utilfredse 1 3% Ved ikke 2 6% Svar i alt 34 Hvad har I brug for, for at kunne styrke de frivillige sociales indsats? Der er 48 foreninger, der har svaret på dette spørgsmål. Mange svar kredser om ønsket om at få større bevillinger/tilskud, bedre adgang til at leje (billige) lokaler og markering og anerkendelse af det frivillige sociale arbejde samt rekruttering af flere frivillige. Men der er også forslag om: Et forum hvor der evt. kunne aftales nogle fælles foredragsmøder, dvs. flere om at betale for foredragsholder. Det kunne være godt med et medie, hvor vi nåede ud til flere i befolkningen, der er vores målgruppe og som kunne have gavn af medlemskab. En gruppe på tværs der kan brainstorme mhp. synlighed, samarbejde om fællesprojekter/events mv. Sådan kan tingene måske blive nemmere generelt.

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere