Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beagle Klubben Dressur-afdelingen"

Transkript

1 Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen, som nu hedder Kildegårdsskolen Øst. Fremmødt var: Instruktører: Lone Dejrup Christensen (LDC) Knud Hald (KH) Lisa A. Hughes (LAH) Niels-Henrik Jakobsen (Niller) Jannie Jensen (JJ) Bettina Quvang Jørgensen (BQJ) Jan Knudsen (JK) Louise S. Nørgaard (LSN) Merete Petersen (MP) Tine W. Rasmussen (TWR) Finn Vinther (FV) Nina Dige Vinther (NDV) Afbud fra Jens Møller Pedersen Assistent: Nana W. Jensen (NWJ) Medlemsrepræsentant: Lene Ravn Toft (LRT) Fra Bestyrelsen: Connie Stisen (COST) Thjelde Ravn Toft (TRT) 1. Velkomst og mødestart kl morgenkaffe 2. Valg af dirigent Niller valgtes enstemmigt Niller takkede for valget og erklærede at Instruktørmødet var indkaldt efter reglerne. 3. Valg af 2 stemmetællere LDC og NWJ valgtes 4. Beretning fra formanden Formandens beretning var udsendt pr. mail, KH nøjedes derfor at gennemgå den let, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt. Beretningen bliver bragt i et af de kommende Beagle Magasiner. 5. Beretning fra sekretær NDV startede med at fortælle at det i dette forår er 40 år siden Dressur-afdelingen blev grundlagt. Beagle Klubbens daværende formand I.C. Christensen havde sammen med til Lis Steen Hansen fra Pudelklubben og Jørn Aunfelt fra DCSK talt om at starte et Dressursamarbejde. Han efterlyste medlemmer, der kunne tænke sig at være med.

2 Finn Vinther meldte sig og startede sin instruktøruddannelse med at gå til træning i DCSK. Det var tanker til eftertanke. Dernæst berettede NDV kort at der havde været afholdt 5 Dressur-udvalgsmøder og et VSS forberedelsesmøde. Dressur-afdelingen stod for klubbens januarfest i 2011 i Haarlev hallen og der blev sideløbende med udstillingen afholdt LP og Rally-lydighedsprøver. D-udvalget syntes at dette var så vellykket at de tilbød at stå for disse 2 discipliner igen i 2012, hvis man kunne skaffe egnede billige lokaler. Desværre kunne man kun skaffe en hal til kr i Brønderslev. D-udvalget måtte sig nej tak, da vi var temmelig overbeviste om at det ikke ville kunne lade sig gøre uden et gevaldigt underskud. Dressur-afdelingens Års-afslutning afholdes derfor i Haarlev Hallen lørdag d. 25. februar, hvor vi afholder Rally-Lydighedsprøver om formiddagen og LP om eftermiddagen. Dagen sluttes med fællesspisning, hvor Årets hunde hædres. I maj 2011 afholdt vi den anden trænings-weekend for almindelige medlemmer og vi havde den glæde at rigtig mange deltog og havde en god oplevelse. Efter VSS, som er omtalt andetsteds, hjalp vi til med at afholde DSS Instruktørprøver med godt resultat for Beagle Klubben idet KH blev autoriseret som Instruktør i klasse 2 og 3. NDV udtalte at hun var bekymret for de store besparelser klubbens bestyrelse er nødt til at iværksætte. Hun udtaler at hun håber det ikke kommer til at gå ud over alle dem, der gerne vil gå til dressur nemlig Beagle klubbens medlemmer. Beretningen blev godkendt. 6. Beretning fra kassereren/ Udlevering af regnskab FV havde fra klubbens kasserer modtaget et foreløbigt regnskab. Dette blev delt ud og viste et dejlig stort overskud, som jo bl.a. er kommet ved at tilskud til det årlige DSS seminar er taget fra en uddannelseskonto i klubregi og ikke af dressurkassen. Det kan i forbindelse med dette punkt oplyses at der fra bestyrelsen kommer en ny omkostningsinstruks for Dressur-afdelingen. Denne bliver udsendt, så snart den er godkendt af bestyrelsen. 7. Bekendtgørelse af resultatet af valg til Dressurudvalget. Der er ikke inden fristens udløb indkommet andre kandidater til valg til Dressurudvalget, hvorfor Knud Hald er genvalgt for en 3-årig periode. Der skal på Instruktørmødet vælges en suppleant for en 1-årig periode. LDC meldte sig og blev valgt enstemmigt. Menigt medlem i Dressurudvalget Der er ikke inden fristens udløb indkommet andre kandidater end Lene Ravn Toft, som har tilbudt at stille op igen. Lene er hermed genvalgt for en 2-årig periode. 8. Arbejdsplan for det kommende år. 15. januar Instruktørmøde 05. februar DSS årsmøde i Herlev 25. februar LP og Rally Stævne i Haarlev Hallen, samt hædring af Årets hunde. 19. juli VSS i Sæby august DSS Instruktørseminar arrangeres af Beagle Klubben september DSS Landskonkurrence (arrangeres ikke af Beagle Klubben)???? DSS Instruktørprøver (arrangeres ikke af Beagle Klubben.) Beagle Klubben har en assistent, der skal tilmeldes den teoretiske prøve.(nwj)

3 I forbindelse med arbejdsplanen kan det noteres at der er usikkerhed omkring økonomien omkring VSS i Sæby. Det blev besluttet at Lydighedsudvalget udarbejder et budget (overslag) for arrangementet. Budgettet fremsendes til Bestyrelsen, som på grundlag af dette må beslutte om Lydighedsudvalget skal arbejde videre på de praktiske forberedelser i forbindelse med Lydighedsdagen på VSS. Der skal i givet fald findes passende arealer, inviteres dommere og øvrigt ringpersonale. DSS Instruktørseminaret er heller ikke på plads, men der arbejdes også på dette. 9. DSS årsmøde søndag d. 5. februar 2012 Indkomne forslag vedhæftes som bilag. Fra OES Klubben er der kommet følgende forslag: 1) Oprettelse af børnehold i lydighed. Aldersgruppe, mål, indhold. Der er enighed om at det ikke altid er godt at have børn på almindelige træningshold. Og at alderen helst skal være over 12 år. Deciderede børnehold må det være op til instruktørerne at beslutte om de vil træne og det skal være specielle børnevenlige metoder. Målet skal blot være god kontakt og legeøvelser. 2) Tilbud om Rally-træning. Øge interessen for Rallytræning. Sæt det på lydighedsholdene. I Beagle Klubben kører vi Rally-lydighed både sammen med øvrige træningshold og som selvstændige hold. Det er op til instruktørerne. Fra DSSK er der kommet følgende: Brug af ikke autoriseret DSS/DKK-dommer sønd. d. 30. okt. 2011, beagleklubben i Ishøj Ovenstående er et brud på reglerne, og hermed tæller resultaterne ikke med i Årets Hund i klubberne efter DSS-regler. Det kan man da ikke være bekendt over for kursisterne!?! Som jeg har fået fortalt, har kursisterne fået at vide, at prøverne gjaldt. Det må da være en gevaldig misforståelse?! Jeg har måttet meddele over for en sheltiefører, der gik op derude, at resultatet desværre ikke gælder. Det blev hun meget ked af - forståeligt nok. Jeg ved, at Kirsten Klitsgaard og Inge Frank Petersen f.eks. ikke er blevet spurgt. Jeg var selv ude for, at jeg havde 8 kursister for meget til, at vi dels kunne være der på samme tid om søndagen, dels var dommerne fyldt op. To dommere fylder den plads, jeg må råde over. Så jeg havde nævnte kursister oppe dagen før. Det er svært at få afbud ca. 14. dage før prøven, men det må da ikke føre til, at vi benytter ikke godkendte dommere i DSS-regi. Hvorfor har vi så regler - som jeg ser det. må og skal de følges - ellers er det lige meget med DSS-samarbejdet. P.S. For god ordens skyld spurgte jeg Erling Olsen, om Erik var blevet godkendt, og vi bare ikke havde nået at få den oplysning. Det svarede han omgående nej til. Som han sagde, "vi forventer, at han kan blive færdig i løbet af 2012". Niller redegør om situationen (afbud fra dommer i ugen umiddelbart før prøven) og beder os tage et svar med til DSS årsmødet. Beagle Klubbens D-udvalg har givet dispensation og man mener at i netop denne situation har det været Force Majeure. Fra Be-K er der kommet følgende: Kørselsgodtgørelse til Instruktører i forbindelse med afholdelse af træning.

4 Da Beagle Klubbens bestyrelse har konstateret at den måde, vi udregner kørselsgodtgørelse til instruktører på, er ulovlig iflg. SKAT, vil vi gerne have en snak om, hvordan man gør i de øvrige DSS Klubber. Punktet er behandlet under pkt. 13 stk Magasinet / Hjemmesiden COST orienterer om at deadline for Magasin nr. 1 og 2 dette år er ændret Bl.a. for at kunne bringe generalforsamlingsmateriale i Magasinet i stedet for med særpost, for at spare den meget store portoudgift. LDC ønsker at dressurmaterialet mere synligt på hjemmesiden og at det skal være lettere at finde os, når man søger efter træning. 11. VSS 2011 evaluering Se formandsberetningen. COST udtaler at ceremonien omkring præmieoverrækkelsen ikke var optimal. Vinderne blev placeret med ryggen til publikum og det var vanskeligt at fotografere. MP nævner at der var rod omkring vandrepræmier m.v. D-udvalget erkender at det ikke var særlig festligt og lover at forsøge at gøre det bedre for fremtiden. Dog nævnes vejret, som en faktor, der talte med og det tidspres, vi desværre altid er i, når konkurrencerne er færdige. 12. VSS 2012 Nyt herom kommer så hurtigt som muligt. Der henvises i øvrigt til punkt Indkomne forslag Fra formanden (KH): Etablering af en gruppe, der varetager Instruktørmappen, så den kan blive opdateret KH forespørger om nogen vil gennemgå instruktørmappen kritisk og komme med kommentarer og eventuelt forslag til forbedring. JK foreslås og siger ikke nej, hvorfor KH og JK arbejder sammen herom. Fra D-udvalget: Forslag til reviderede hitlisteregler for Rally-lydighed (bilag) Forslaget vedtages, dog ændres ordlyden til at der skal bruges max. 3 resultater. Forslag til reviderede hitlisteregler for Dressur-Hitlisten (bilag) Forslaget vedtages, dog gøres der opmærksom på en stavefejl, som rettes Fra bestyrelsen (COST): Ændring af navnet Dressur-udvalget til Lydigheds-udvalget. Efter en meget lang debat vedtages det at ordet Dressur erstattes af Lydighed. Der var flertal blandt instruktørerne herom, men man udtaler at det ikke kan undgå at komme til at koste noget, da der er meget, der skal ændres. Der må være en overgangsordning, bl.a. er der mange præmier og emblemer som skal bruges fortsat. Når der skal bestilles nyt skal det være med ny tekst.. Melding vedr. DSS fordele og ulemper. Igen en meget lang debat. Alle er tilfredse med DSS, hvor der er mange gode ting, men der skal kigges fremad og vi skal forsøge at påvirke DSS i positiv retning. Under debatten kommer der bl.a. et ønske om at have råd til flere dygtige undervisere i forbindelse med DSS seminarer m.v. Hvis man kunne invitere kanoner ville det helt sikkert højne kvaliteten af DSS. Forslag til nye regler vedr. Kørselsgodtgørelse til Instruktører. Bestyrelsen har konstateret at den måde instruktørerne indtil nu er blevet honoreret på er ulovlig.

5 Der vil fremover være tale om omkostningsdækning, hvor der skal udarbejdes nye afregningsformularer og derfor udarbejdes en ny omkostningsinstruks (pr ) Dette skal ske inden forårssæsonen starter. Instruktørerne kan ikke oppebære mere end 40% af det beløb, der kommer ind i kursuskontingenter. Nye regler vil have svært ved at tilgodese instruktører med mange kursister (mange hold), d.v.s større indtægt (til klubben) giver ikke nødvendigvis mere til instruktørerne. Der vil f.eks. kunne udbetales godtgørelse for befordring, telefon/internet, fortæring ved lange arrangementer (eks. Prøver) og administration. Der er forespørgsel om tilskud til godbidder, leje af areal, græsslåning m.v. Der skal yderligere hvert år udarbejdes en kontrakt mellem de enkelte instruktører og Beagle Klubbens bestyrelse. Dressur-afdelingen skal fremover aflevere 20% til klubbens hovedkasse og må selv administrere de sidste 80%. Dette beløb skal dække Instruktørernes omkostninger, dressur-afslutninger (betaling af dommere m.v.) præmieindkøb m.v. og endvidere eventuelle medlemsaktiviteter. Vi vedtager selvfølgelig at følge loven og henstiller til Dressur-udvalget at udarbejde et regneark, som sendes til instruktørerne til kommentarer hurtigst muligt. Niller tilbyder at være behjælpelig med dette. MP har undersøgt hos flere DSS klubber, hvordan de afregner og har samlet det sammen. Materialet udleveres til alle til orientering. 14. Dato og sted for instruktørmødet 2013 Næste års instruktørmøde afholdes lørdag d. 12. januar 2013 kl i Ry. TWR tilbyder at stå for det praktiske. 15. Eventuelt Tilskud til seminar På baggrund af at der sidste år ikke kunne gives kørselsgodtgørelse til det årlige DSSseminar, hvilket afstedkom at vore 3 jyske instruktører ikke havde råd til at deltage, diskuteredes det om dressurafdelingen skal sende et forslag til generalforsamlingen om at der skal gives alle instruktører mulighed for at deltage i seminarer. Man enedes om i stedet at henstille til bestyrelsen at overveje fremover så vidt overhovedet muligt at give dispensation fra givne regler. LAH udtalte bl.a. at vore kursister(klubbens medlemmer) stoler på deres instruktør og på at de er veluddannede og kan deltage i efteruddannelseskurser, når dette er muligt. Prøveafvikling i forbindelse med sæsonafslutning Da den nystrukturerede stramme økonomi i dressur-afdelingen tilsyneladende ikke giver mulighed for at afholde en obligatorisk prøve i forbindelse med et kursus, diskuteres det om man skal indkalde til forskellige former for kurser: Hverdagshunde Hyggehunde eller deciderede konkurrencehold Prisen på kurset kan så afhænge af udgifterne i forbindelse hermed, d.v.s der skal betales en form for prøvegebyr.

6 Det besluttes at Beagle Klubbens instruktører fremover skal opkræve ekstra gebyr for kursister, der ønsker at gå op til en afsluttende prøve. Det betyder at det almindelige gebyr IKKE inkluderer en afsluttende prøve mere. DSS informeres om dette forhold men det vurderes at der ikke er behov for at fremkomme med et decideret ændringsforslag til DSS årsmødet. De pladser, som ønsker at afholde afsluttende prøve, skal sikre sig at det ekstra gebyr dække omkostningerne ved at afholde prøve (udgifter til dommer, personale, forplejning mm) Dressur-programmer Indholdet i de dressurprogrammer vi indtil nu har benyttet til begynderklasse og klasse 1 er forældet. FV har indføjet nogle rettelser og udleverer programmet til instruktørerne, som bedes nærlæse dem og komme med kommentarer. Bemærk: at der vil være meget mere, der skal rettes, p.g.a at Dressur-afdelingen skifter navn til Lydigheds-afdelingen. Kl Niller takker for god ro og orden og han takkes selv for veludført job. Nina (ref)

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere