version DA august 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "version DA - 4.7.1 - august 2005"

Transkript

1 CampusNet En brugervejledning for undervisere og administratorer Handelshøjskolen i Århus version DA august 2005 Login 5 Brugerflade 6 Rettigheder 8 Kalender 9 Aflysninger 10 Meddelelser / s 11 Debatforum 13 Chat 15 Fildeling 16 Links 19 Deltagerliste 20 Bibl. 21 Arkiv 22 Brugerprofil 25 Indstillinger 26 Interessegrupper 27 Admin 30 Klargøring 33 Support 36

2 Denne vejledning opdateres løbende i takt med, at nye funktioner bliver implementeret (Se versionsnummer og dato på forsiden). Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har kommentarer, rettelser eller forbedringsforslag. Redaktionsansvarlig: Lone Sannemann, august

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Hvad er CampusNet?... 4 Adgang til CampusNet (login-procedure)... 5 CampusNet-brugerfladen... 6 Rettighedssystemet i CampusNet... 8 Kalender... 9 Aflysning af undervisningsaktiviteter...10 Meddelelser / s...11 Debatforum...13 Chat...15 Fildeling og versionsstyring...16 Links...19 Deltagerliste...20 Biblioteksinfo og Netkompendier...21 Adgang til gamle fag/grupper via Arkiv...22 Opdatering og visning af brugerprofil...25 Personlige indstillinger...26 Interessegrupper...27 Administration af CampusNet-grupper...30 Klargøring op til semesterstart...33 Hjælp og support

4 Hvad er CampusNet? CampusNet er et webbaseret og interaktivt kommunikationsværktøj, som giver ansatte og studerende på Handelshøjskolen nem og fleksibel adgang til et væld af undervisningsrelevante oplysninger og mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden, f.eks. på holdet eller på instituttet. Oplysningerne i CampusNet stammer fra mange forskellige kilder (studerende, undervisere, administrationen, biblioteket), men gøres tilgængelige via ét centralt websted, hvor hver bruger på HHÅ får tildelt specifikke rettigheder, som sikrer en personaliseret adgang til systemet. Den enkelte studerende kan finde oplysninger om sit studium, om de fag, vedkommende følger, det materiale eller de meddelelser, som underviserne lægger ud til holdet, lister over medstuderende, adgang til netkompendier, relevante aflysninger og meget mere. Underviseren kan finde oplysninger om de studerende, sende meddelelser og lægge materiale ud til de studerende, oprette debatfora til diskussion af fagrelevante emner og meget andet. Studieadm. system Syllabus + Planlægn. Matrikel Fagkatalog Bibliotekssystem Undervisere & sekretærer Studerende Kommunikationsafdeling 4

5 Adgang til CampusNet (login-procedure) Sådan kommer du ind i CampusNet 1. Start din internet-browser (f.eks. Internet Explorer) 2. Indtast web-adressen i adressefeltet og tryk på returtasten, således at CampusNet-logon-siden indlæses. 3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik på Log on-knappen. CampusNet trækker oplysninger fra HHÅ's studieadministrative system (STADS), NB: Studerende personregistret og faste (Matriklen) medarbejdere og Fagkataloget. skal bruge samme brugernavn og fodres adgangskode systemet som dagligt til mailsystemet af undervisere, eller sekretærer netværket og studerende. på HHÅ. Derudover Eksterne brugere får tilsendt et brugernavn og en adgangskode af sekretæren på deres institut/afdeling. 4. Når du er logget på CampusNet, vises dit navn i den øverste bjælke, og de grupper (organisationsenhed/fag...), som du er tilknyttet, vises i menuen til venstre. Du kan også logge på med digital signatur Hvis du har bestilt og installeret en digital signatur på din hjemmecomputer, kan du bruge den til at logge på CampusNet. > Første gang du logger på med digital signatur, bliver du bedt om at angive dit CampusNet-brugernavn og password, men derefter kan du selv vælge om du vil logge på ved hjælp af den ene eller den anden metode. Bemærk dog, at man kun kan logge på med digital signatur, hvis ens digitale signatur er installeret på den pågældende computer! Hvis du bruger en offentlig computer, skal du huske at logge af, inden du forlader CampusNet, så andre ikke kan misbruge dine oplysninger: > Klik på Log af i den øverste menu eller luk samtlige browser-vinduer. NB: Hvis du er inaktiv i CampusNet i over 20 minutter, udløber din session (af sikkerhedsmæssige årsager), og når du kommer tilbage, vil du blive bedt om at logge på igen. Så vidt muligt vil systemet dirigere dig til den side, du var på, inden du blev logget af. 5

6 CampusNet-brugerfladen CampusNet-brugerfladen skelner mellem tre forskellige menuer: En overordnet menu øverst på siden med den loggede brugers navn til venstre og en række eksterne links til højre. En personlig menu med samlet overblik over ens kalender, meddelelser, aflysninger, personlige indstillinger mv. En gruppemenu (eller venstremenu), som viser en oversigt over de grupper (organisationsenhed, uddannelse, fag, grupper, interessegrupper...), som du er tilknyttet. Hver gruppe har sin egen undermenu. De to øverste menuer er hele tiden synlige for at lette navigationen. Midt på siden (inden for det hvide område) vises det, der er valgt i menuerne. CampusNet-universet består af mange forskellige grupper. En gruppe kan f.eks. være et institut (eller anden organisationsenhed), en uddannelse, et fag, et hold, en undergruppe eller en interessegruppe. Det særlige ved interessegrupper er, at alle CampusNet-brugere kan oprette dem - i modsætning til andre slags grupper, som kun kan oprettes som undergrupper til andre grupper, hvor man har administratorrettigheder. En medarbejder er tilknyttet: - et institut/en afdeling - de fag, han er fagansvarlig for - de fag og hold, han underviser i - evt. andre arbejdsgrupper og interessegrupper En studerende er tilknyttet: - en uddannelse - de fag og hold, han er tilmeldt (via Studieadministrationen) - evt. andre grupper - evt. interessegrupper 6

7 Hver gruppe har sit selvstændige område med egen kalender, fildeling og kommunikationskanaler. Kun gruppens deltagere har adgang til gruppen og dens indhold. I hver enkelt gruppe har de forskellige deltagere særlige roller og rettigheder i henhold til deres funktion i gruppen. Sådan navigerer du rundt i CampusNet Når du logger på CampusNet, bliver du identificeret af systemet, og du bliver mødt af en personaliseret velkomsthilsen, en række målrettede nyheder samt en oversigt over de grupper, du har adgang til i venstre gruppemenu (se forrige side). Når du klikker på en gruppe, bliver gruppeoversigten afløst af gruppens egen menu, og du får at vide, hvilke rettigheder du har i den pågældende gruppe. Vil du tilbage til forsiden, skal du klikke på den blå tilbage-pil ( ) eller ordet Forside øverst i venstremenuen. Bemærk, at samtlige fag består af 2 niveauer: fagets niveau (som har fagets navn og bl.a. linker til fagbeskrivelsen i Fagkataloget) og holdets niveau (benævnt ClassXX). Af hensyn til ensartetheden i systemet bør alle undervisningsaktiviteter foregå på holdniveau. Derfor bør administrator fjerne de overflødige tjenester på fagniveau via menupunktet Administrér (læs hvordan på side 32). Via din personlige menu (Min kalender, Mine meddelelser...) får du adgang til relevante oplysninger i oversigtsform på tværs af de forskellige grupper, du er tilknyttet: ved at klikke på Mine meddelelser kan du f.eks. se alle aktuelle meddelelser fra alle dine grupper på én gang. Alle links i den overordnede menu (den øverste bjælke) åbner i selvstændige vinduer, så du kan bruge dem uden at logge af CampusNet. Dog udløber din CampusNet-session automatisk efter 20 minutters inaktivitet i CampusNet. 7

8 Rettighedssystemet i CampusNet I CampusNet er der 4 rettighedsniveauer: bruger forfatter administrator superbruger En bruger kan læse alt, uploade filer i åbne mapper, skrive indlæg i debatforum og oprette egne interessegrupper. Derudover kan en forfatter sende meddelelser, oprette mapper i fildeling, indsætte aktiviteter i gruppens kalender osv. (dvs. det samme som administrator, bortset fra adgangen til Administrér-knappen). Derudover kan en administrator administrere gruppen, dvs. tilføje og fjerne medlemmer, styre rettigheder, oprette undergrupper o.l. Derudover kan en superbruger tilføje og fjerne administratorer og ændre fagenes udløbsdato. Hvem har hvilke rettigheder (som standard)? En studerende har bruger-rettigheder på de hold og fag, som han er tilmeldt. En underviser er typisk administrator på sit fag og/eller sit hold. En underviser kan evt. være forfatter, hvis der er flere undervisere på samme hold. En fagansvarlig har administrator-rettigheder til sine fag, selvom vedkommende ikke underviser i faget. Hjælpelærer/Øvelseslærer er typisk forfatter på holdet. Den, som opretter en interessegruppe, får automatisk tildelt administrator-rettigheder i den pågældende gruppe. Den matrikelansvarlige institutsekretær er superbruger på sit institut, hvilket betyder at hun kan tage superbruger-rettigheder til alle de fag, der hører under det pågældende institut. Bemærkninger I hver gruppe anbefales det at nøjes med én administrator (flere administratorer kan risikere at modarbejde hinanden), evt. en eller to forfattere (f.eks. hjælpelærere eller studentermedhjælpere) og resten brugere (f.eks. de studerende på et hold). En person kan være administrator i en gruppe og bruger i en anden. Du kan læse mere om rettigheder på side 31. 8

9 Kalender Der er to typer kalendere i CampusNet: gruppekalendere (én for hver gruppe/fag) og den personlige kalender (én for hver bruger). Hver gruppekalender administreres af gruppens administrator og evt. forfattere, og den indeholder aktiviteter, som er relevante for alle deltagere i gruppen. Hvis gruppen er et fag/et hold, hentes alle undervisningsaktiviteter automatisk fra HHÅ's planlægningssystem ind i CampusNet og kan ikke ændres/flyttes/slettes af den enkelte underviser i CampusNet. > Hvis undervisningen skal flyttes, skal du derfor kontakte Planlægningskontoret. > Hvis undervisningen skal aflyses, skal du sende en aflysning via CampusNets aflysningsfunktion (se side 10). Den personlige kalender (Min kalender) samler aktiviteterne fra de forskellige gruppekalendere under én kalender, hvor man også kan indsætte egne aktiviteter, som ikke kan ses af andre CampusNetbrugere. Under Indstillinger kan man selv vælge, hvilke gruppers aktiviteter der skal integreres (=være synlige) i ens kalender (se side 26). Sådan indsætter du en ny aktivitet i din egen kalender 1. Klik på Min kalender i den personlige menulinje. 2. Klik på Indsæt ny aktivitet. 3. Indtast dato, starttidspunkt, varighed (og ikke sluttidspunkt!), og afslut med et klik på Gem-knappen. NB: Du kan bruge samme fremgangsmåde til at indsætte en ny aktivitet i en gruppekalender. Sådan redigerer eller sletter du en aktivitet i din egen kalender 1. Klik på aktivitetens overskrift i kalenderen. 2. Klik på Redigér aktivitet eller Slet aktivitet efter ønske. NB: Den almindelige bruger (f.eks. en studerende) kan kun indsætte, redigere eller slette egne aktiviteter i sin kalender (Min kalender). 9

10 Aflysning af undervisningsaktiviteter Alle oplysninger om, hvor og hvornår der undervises på HHÅ, hentes løbende fra Planlægningskontorets planlægningssystem (Syllabus Plus) og vises i CampusNet via fagenes kalendere. Underviserne skal aflyse deres undervisning direkte via CampusNet, således at det til enhver tid fremgår af CampusNet, om undervisningen finder sted eller ej. Ved at klikke på Aflysninger kan man se, om nogle af de aktiviteter, man er tilknyttet, er aflyst, og man får en oversigt over de næste 7 dages aktiviteter, som man selv har rettigheder til at aflyse. Ved at klikke på Vis alle aflysninger får man overblik over samtlige aflyste aktiviteter på HHÅ (og ikke kun dem, man selv er tilknyttet). Sådan aflyser du en undervisningsaktivitet (forbeholdt undervisere) 1. Klik på Aflysninger i din personlige menu. 2. Klik på Redigér ud for den aktivitet, som du ønsker at aflyse. 3. Klik på Aflys og bekræft, at du ønsker at aflyse. Nu står der AFLYST på den pågældende aktivitet både i kalenderen og lektionsplanen, og aktiviteten vises under overskriften Aflysninger. En bliver automatisk sendt til alle studerende på holdet og til Planlægningskontoret. Når Planlægningskontoret har registreret din aflysning og slettet aktiviteten fra planlægningssystemet, vil aktiviteten også forsvinde fra kalenderen og lektionsplanen ved nærmeste opdatering (kl. 9.15, kl , kl og kl ). Indtil kl den dag, hvor aktiviteten skulle have fundet sted, vil den aflyste aktivitet kunne ses under overskriften Aflysninger. NB: En aflysning kan IKKE tilbagekaldes! Skulle uheldet være ude, kan du kontakte Planlægningskontoret for at afblæse aflysningen. Husk selvfølgelig også at sende en meddelelse med kontraordre til de studerende! 10

11 Meddelelser / s Hvis man har forfatter- eller administrator-rettigheder i en CampusNetgruppe har man mulighed for at sende meddelelser ud til gruppens medlemmer. Disse meddelelser vises i CampusNet via gruppens menupunkt Meddelelser samt under Mine meddelelser i den personlige menu. Som standard udsendes de også som til medlemmernes officielle -adresse. Sådan sender du en meddelelse til gruppens medlemmer: 1. Klik på den relevante gruppe (vær opmærksom på, at der er forskel på fag og hold, for et fag kan bestå af mange hold!). 2. Klik på Meddelelser. 3. Klik på Indtast ny meddelelse. 4. Tjek at der står den rigtige gruppe ud for overskriften Gruppe. 5. Vælg prioritet (Høj og Normal udsendes også som mail, Lav vises kun i CampusNet). 6. Indtast udløbsdatoen i rækkefølgen dag-måned-år (DD-MM-YY) (udløbsdatoen er datoen for, hvornår meddelelsen skal fjernes igen). 7. Indtast emne/overskrift. 8. Indtast evt. link (f.eks. kan du copy-paste linket til en bestemt mappe eller et bestemt dokument, som du omtaler i meddelelsen, hvad enten det befinder sig i CampusNet-fildelingen eller andre steder på WWW). 9. Indtast selve teksten (max tegn). 10. Klik på Se meddelelse for at tjekke om alt står, som det skal. 11. Er du tilfreds, trykker du på Udsend denne meddelelse. Ellers klikker du på Arbejd videre med denne meddelelse. Når meddelelsen er sendt, kan du stadig redigere i meddelelsen, men det vil kun have indflydelse på den udgave af meddelelsen, som kan læses i CampusNet. Når du trykker på Gem udsendes der IKKE nogen ny mail, uanset prioritet. Under menupunktet Mine meddelelser får du en oversigt over alle aktuelle meddelelser fra de fag, grupper og organisationsenheder, som du er tilknyttet. Det er også muligt at genfinde gamle meddelelser, som er udløbet. Når du er inde i 'Meddelelser'/'Mine meddelelser', skal du klikke på 'Vis gamle meddelelser' for at se en oversigt over samtlige udløbne meddelelser, der er udsendt fra gruppen 11

12 Under Indstillinger kan du til- og fravælge, hvilke gruppers meddelelser der skal integreres (=være synlige) via Mine meddelelser (se side 26). NB: I en meddelelse, der udsendes som via CampusNet, bliver afsenderens navn skjult og erstattet af angivelsen CampusNetmailservice, men hvis modtageren vælger at besvare meddelelsen, kommer afsenderens rigtige -adresse automatisk op i Til-feltet. 12

13 Debatforum [En opdateret version af Debatforum forventes i løbet af efteråret 2005.] Et debatforum er et sted, hvor deltagerne i gruppen har mulighed for at diskutere bestemte emner skriftligt. Det kan være et meget nyttigt værktøj i forbindelse med undervisning (f.eks. ifm. opgaveskrivning, diskussion af faglige spørgsmål, eksamensforberedelse), men for at virke effektivt kræver det, at der holdes liv i debatten. Hver CampusNet-gruppe har ét debatforum, som kan indeholde et eller flere rum, som kun administrator og forfatter kan oprette. Der skal oprettes mindst ét rum, før diskussionerne kan starte. I hvert rum kan alle skrive indlæg, enten ved at besvare et eksisterende indlæg, dvs. deltage i en eksisterende diskussion, eller ved at oprette en ny tråd for at starte en ny diskussion. Når du klikker på Debatforum i en bestemt gruppe (eller på Mine debatter), kan du få overblik over, hvor mange ulæste indlæg der er i hvert af de rum, du er tilknyttet. Derudover fremstår de nye indlæg i hvert enkelt rum klart med fed overskrift. Under Se historik kan du som administrator tjekke, om, hvornår og af hvem de enkelte indlæg er læst. Hvis du ønsker det, kan du slå historik-funktionen fra, hvorefter indlæggenes historik ikke længere bliver registreret. Du kan overvåge en diskussion ved at sætte flueben under Overvåg ud for den enkelte tråd. Derved vil du få tilsendt en mail, hver gang der kommer et nyt indlæg i diskussionen. Bemærk, at du kun kan sætte et flueben pr. tråd. Som udgangspunkt kan intet slettes i et debatforum. Du kan kun redigere eller slette egne indlæg, så længe de er ubesvarede. Til gengæld kan du til enhver tid omdøbe et rum og ændre rummets beskrivelsestekst. Sådan opretter du et nyt debatrum 1. Klik på knappen Opret nyt rum 2. Giv rummet et sigende navn ved at indtaste en overskrift i blokbogstaver (meget vigtigt) og evt. tilføje en kort beskrivelse af rummets formål i tekstfeltet. 3. Klik på Opret 13

14 Sådan læser du indlæggene i et debatforum 1. Klik på Debatforum 2. Klik på det rum, du gerne vil besøge 3. Klik på den tråd (= diskussionsemne), du gerne vil se 4. Klik på et enkelt indlæg for at se indlægget i sin helhed, eller klik på knappen Se hele tråden for at se alle indlæg på én gang. Sådan besvarer du et indlæg 1. Klik på det indlæg, du gerne vil besvare 2. Klik på Svar på indlæg 3. Udfyld tekstfeltet og klik på Opret. Sådan starter du en ny diskussion 1. Klik på Ny tråd 2. Giv din tråd en sigende emneoverskrift (meget vigtigt) 3. Indtast dit indlæg i tekstboksen og klik på Opret. Sådan downloader du hele debatforummets indhold i en tekstfil 1. Klik på Download forum som tekst 2. Angiv, hvad tekstfilen skal hedde og hvor du vil gemme den. 14

15 Chat Hver gruppe har sit eget chatrum. Chat kan sammenlignes med et telefonmøde, hvor man blot skriver i stedet for at tale. Chat er en synkron kommunikationsform, hvilket betyder, at alle deltagere skal være til stede på samme tid. Chat kan f.eks. bruges i forbindelse med en spørgetime eller ved konsultationer (ikke mindst, hvis konsultationen foregår over store afstande). Indholdet af chatten gemmes ikke. Sådan bruger du chatrummet 1. Klik på menupunktet Chat, hvorved chatten åbner i et nyt vindue, hvor du kan se listen over chat-deltagerne øverst til højre. 2. Indtast din besked i tekstfeltet nederst på siden og klik på Send (eller tryk på returtasten). NB: Du kan formatere tekst ved at sætte enten *, / eller _ omkring et enkelt ord (uden mellemrum): *fed* giver fed, /kursiv/ giver kursiv og _understreget_ bliver til understreget. Under Chat administration kan du give dit chatrum et navn, både på dansk og på engelsk bestemme det maksimale antal samtidige brugere, du vil acceptere bestemme, hvor tit chatrummet skal nulstilles. 15

16 Fildeling og versionsstyring I hver gruppe (organisationsenhed, fag...) er der under menupunktet Fildeling mulighed for at udveksle elektroniske dokumenter med de andre i gruppen (f.eks. Word- eller PDF-filer, PowerPoint-præsentationer eller billedmateriale). Kun de personer, der har tilknytning til faget og/eller gruppen har mulighed for at uploade (=sende) eller downloade (=hente) filer i det pågældende fildelingssystem. Derved sikrer man evt. copyright-beskyttet materiale mod misbrug. Fildelingsområdet består af et topniveau og en række mapper og filer ordnet i en mappestruktur. Der er 2 forskellige slags mapper: åbne mapper, som alle kan uploade til og downloade fra materialemapper, som kun forfattere og administratorer kan uploade til, men som alle kan downloade fra. NB: Topniveauet betragtes som en materialemappe, og almindelige brugere kan derfor ikke uploade filer til topniveauet. Hvis man gerne vil give almindelige brugere mulighed for at uploade til fildelingen, skal man oprette mindst én åben mappe til formålet. Sådan downloader du en fil: 1. Klik på Fildeling for at se oversigten over tilgængelige mapper og filer. 2. Klik på en mappe (dvs. mappens navn) for at se mappens indhold. 3. Klik på den ønskede fil (dvs. på filnavnet, f.eks. testing.doc). 4. Vælg om dokumentet skal åbnes med det samme eller gemmes på din computer først. Sådan uploader du en fil: 1. Klik på Fildeling 2. Klik dig hen til den mappe, som du gerne vil uploade til 3. Klik på Upload fil 4. Find filen frem ved hjælp af knappen Gennemse 5. Indtast en beskrivelse af filen (f.eks. hvad den indeholder og hvad den kan bruges til). 6. Indtast en til- og fra-dato, hvis dokumentets visning skal begrænses (ellers skal feltet bare være tomt) 7. Klik på knappen Upload. 16

17 NB: Som almindelig bruger kan du kun uploade filer til åbne mapper. Du kan ikke uploade til topniveauet eller til materialemapper! Sådan sletter du en fil: 1. Markér den eller de fil(er), som du gerne vil slette ved at sætte flueben i Markér-kolonnen yderst til højre på listen. 2. Klik på Slet markerede filer nederst på siden. 3. Bekræft sletningen. NB: Almindelige brugere har kun adgang til at slette egne filer. Sådan opretter du en mappe: 1. Klik på Opret ny mappe 2. Giv din mappe et navn (med store bogstaver) og en beskrivelse 3. Vælg, om mappen skal være en åben mappe (standard) eller en materialemappe. 4. Klik på Gem. Sådan redigerer du en fil/mappe: 1. Klik på Redigér ud for den pågældende fil/mappe 2. Foretag de ønskede ændringer 3. Klik på Gem Sådan sorterer du mapperne/filerne Som forfatter/administrator har du nu mulighed for at bestemme standardsorteringen for mapper og filer i Fildelingen. Hvis du ikke angiver noget, sorteres mapper og filer alfabetisk. NB: Den enkelte bruger har til enhver tid mulighed for at sortere om ved at klikke på en kolonneoverskrift. 1. Stil dig på det fildelingsniveau, hvor du ønsker at bestemme sorteringsrækkefølgen 2. Klik på Angiv sortering 3. Sæt flueben ved Brugerdefineret standardsortering 4. Vælg en kviksorteringsmetode og/eller sortér manuelt ved at bruge pilene op og ned. 17

18 Versionsstyring Når du uploader en fil, sættes den automatisk under versionskontrol. Det betyder, at du kan uploade en ny udgave af den på et senere tidspunkt uden at slette den oprindelige fil. Det kan være relevant i forbindelse med gruppearbejde/samarbejde. Hver gang der uploades en ny version af et dokument, får den nye version et nyt nummer. Det er altid den seneste version, der vises først. Hvis du gerne vil se tidligere versioner af et dokument, skal du klikke på versionsnummeret (f.eks. Ver. 2) i kolonnen Version. Hvis du vil undgå, at andre i gruppen arbejder med et dokument samtidig med dig, kan du "låse" filen: Klik på versionsnummeret og derefter på knappen Lås. Så vil der under versionsnummeret stå (låst) og det vil ikke være muligt at uploade nye versioner, før filen er låst op. Til gengæld vil den seneste version stadig kunne downloades. 18

19 Links Via menupunktet Links kan forfatter eller administrator i en bestemt CampusNet-gruppe angive en række links, der knytter sig til gruppen. Sådan opretter du et nyt link i en CampusNet-gruppe 1. Klik på menupunktet Links i gruppens venstremenu 2. Klik på Tilføj nyt link til gruppen 3. Giv linket et navn, evt. en kort beskrivelse og indtast (eller copypaste web-adressen (også kaldt URL)). NB: Hvis du linker til en ekstern side, anbefales det, at du sætter flueben foran Den linkede side skal vises i et nyt vindue. Derved sikrer du, at CampusNet-vinduet forbliver åbent i baggrunden. 4. Klik på Gem nyt link. Sådan redigerer du et eksisterende link 1. Klik på Rediger-ikonet ud for det pågældende link 2. Foretag de ønskede ændringer 3. Klik på Gem redigeret link. Sådan sletter du et eksisterende link Klik på Slet-ikonet ud for det pågældende link NB: Pas på! Linket slettes uden yderligere varsel! Sådan flytter du rundt på linkene Klik på op- eller ned-pile ( og ) for at flytte det enkelte link op eller ned ad listen. Via menupunktet Mine links får du en oversigt over de links, som er tilgængelige under de forskellige grupper, som du har adgang til. Derudover kan du oprette din egen personlige linksamling, som kun du kan se. Klik på Tilføj nyt link til egen linksamling og følg den samme fremgangsmåde som beskrevet ovenover. 19

20 Deltagerliste Menupunktet Deltagerliste under hvert institut, fag eller gruppe giver en oversigt over samtlige deltagere, der er knyttet til den pågældende organisationsenhed, fag eller gruppe. Deltagerlisten viser billede, navn, -adresse og adresse. Hvis man klikker på en deltager, får man vist flere detaljer om vedkommende. Som udgangspunkt er billede og privatadresse skjulte felter, dvs. at felterne kun vises, hvis den enkelte bruger har åbnet op for det. Vær dog opmærksom på, at du skal sætte flueben foran Vis billeder, hvis du vil se de tilgængelige billeder i deltagerlisten. Det er let at finde og eksportere oplysninger om en person eller en gruppe af personer via deltagerlisten. Sådan finder du en bestemt person Indtast et søgeord (fornavn, efternavn...) i søgeboksen og tryk på returtasten NB: Du kan nøjes med at skrive en del af navnet. Hvis du f.eks. skriver anders, vil den automatisk søge på alle de navne, som indeholder bogstavkombination anders (Anders, Andersine, Andersen, Randersburg, osv.) Sådan eksporterer du en deltagerliste 1. Klik på Eksportér og vælg evt. separator, dvs. det tegn, der skal stå mellem hvert felt i eksportfilen. Som standard er det semikolon. 2. Vælg vha. flueben, hvilke felter du gerne vil have med på din liste. 3. Klik på knappen Eksportér til tekstfelt, hvis du ønsker at få listen præsenteret som tekst, som du kan kopiere over i noget andet. eller Klik på Eksportér til fil, hvis du ønsker listen gemt i kommasepareret csv-format, som kan åbnes i Excel. 4. Alt efter om filen skal åbnes i Excel eller bare gemmes på din computer, kan du vælge hhv. Åbn eller Gem. Som standard får filen navnet eksport.csv, men det kan du ændre efter ønske. 20

21 Biblioteksinfo og Netkompendier Biblioteksinfo Via Biblioteksinfo i din personlige menu kan du logge på bibliotekssystemet uden at indtaste dit biblioteksbrugernavn og -adgangskode. Det giver dig adgang til at se dine låneroplysninger og evt. at reservere materiale, forny dine lån ol. Derudover vil hjemkaldelser og meddelelser fra Biblioteket fremover sendes til din -adresse og desuden være synlige under Biblioteksinfo samt Mine meddelelser. Hvis ikke du har adgang til Biblioteksinfo, skyldes det sandsynligvis, at du ikke er registreret som bruger på Biblioteket, eller at dit brugernavn og adgangskode til Biblioteket ikke er indtastet korrekt i Matriklen. Kontakt venligst din institutsekretær eller Dorte Uldbjerg på Biblioteket. Netbaserede kompendier Med udbredelse af e-læring opstår naturligt ønsket om at give studerende adgang til pensumlitteraturen i digital form. Biblioteket tilbyder i dag en materialebestand, der i høj grad er gearet til at matche den netbaserede undervisning, som udbydes via CampusNet. Kontakt venligst din kontaktperson på Biblioteket eller Lone Jensen (også på Biblioteket) for at få yderligere information om netbaserede kompendier. Via Links i venstremenuen på faget er det muligt at indsætte et eller flere links til kompendier i elektronisk form. Dette gør det muligt at tilføje en beskrivelse af kompendiet og informere de studerende om brugernavn og password til kompendiet. Du kan læse mere om hvordan du indsætter et link på side

22 Adgang til gamle fag/grupper via Arkiv Når en CampusNet-gruppe udløber (f.eks. når et fag afsluttes), bliver den arkiveret. Det betyder, at den forsvinder fra venstremenuen, men er stadig tilgængelig for gruppens medlemmer via menupunktet Arkiv i den personlige menu. Det betyder, at alt det materiale, som ligger i fildelingen på arkiveringstidspunktet, bliver liggende til evt. senere brug. Udløbsdato Som standard bliver forårsfag arkiveret 1. august og efterårsfag 1. februar, men superbrugere har mulighed for at ændre denne udløbsdato (se hvordan på side 32). Almindelige grupper har som standard ikke nogen udløbsdato, men det er muligt at indsætte en. Interessegrupper udløber automatisk, hvis der ikke er aktivitet i en længere periode. NB: Når et fag arkiveres, tilføjes der et startsemesterpræfiks til navnet. F.eks. bliver faget Fransk grammatik med startsemester "Efteråret 2003" omdøbt til E03 Fransk grammatik i forbindelse med arkiveringen. Derved bliver det lettere at skelne mellem forskellige udgaver/årgange af fag. Arkiv Når du klikker på menupunktet Arkiv i din personlige menu, kan du se en liste over alle de fag, du har været tilknyttet igennem årene, både de aktuelle og de afsluttede. Du kan kende forskel på aktuelle og afsluttede fag, ved at afsluttede fag er forsynet med et afkrydsningsfelt foran. For at få overblik over andre slags grupper (f.eks. arbejdsgrupper, vejledningsgrupper, interessegrupper o.l.), skal du klikke på Alle CampusNet-grupper. Sådan henter du en arkiveret gruppe frem 1. Klik på Arkiv 2. Klik på Alle CampusNet-grupper, hvis den gruppe, du gerne vil hente fra arkivet, ikke er et fag. 3. Sæt flueben ud for den gruppe, som du gerne vil hente frem igen. (Hvis ikke du kan sætte flueben foran et fag, betyder det, at faget stadig er aktivt). 4. Klik på Gem ændringer. 22

23 Når du vender tilbage til forsiden, kan du se den gamle gruppe i din venstremenu, og du har adgang til den, SOM OM den igen var aktiv. For at fjerne den gamle gruppe fra venstremenuen igen skal du gå ind samme sted og fjerne fluebenet igen. Sådan genopliver du en arkiveret gruppe Når du henter en udløben gruppe fra arkivet, er den kun synlig for dig. Hvis du ønsker at genoplive en gruppe, så alle medlemmer kan se den igen via deres venstremenu, skal du hente den fra arkivet og derefter ændre udløbsdatoen. NB: Et fag, som har været arkiveret, bevarer semesterpræfikset, selvom udløbsdatoen ændres til en ny dato, som ligger ude i fremtiden. 23

24 Udskrivning fra CampusNet Hvis du gerne vil udskrive en side fra CampusNet (f.eks. en deltagerliste) uden at få de forskellige menuer med på udskriften, kan du bruge printfunktionen, som gemmer sig bag print-ikonet. 1. Klik på printikonet, hvorved den aktuelle side åbner i et nyt vindue uden CampusNet-menuer og baggrundsgrafik. 2. Vælg Filer > Udskriv fra browserens menu og klik på Udskriv. 24

CampusNet. En brugervejledning. Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

CampusNet. En brugervejledning. Business and Social Sciences, Aarhus Universitet CampusNet En brugervejledning Business and Social Sciences, Aarhus Universitet version DA 7 august 2012 Du er velkommen til at sende kommentarer, rettelser eller forbedringsforslag til den Campusnet-redaktionsansvarlige:.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder...

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder... Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DTU-Basen vejledning

DTU-Basen vejledning DTU-Basen vejledning Opbygning af DTU-Basen:... 2 Hovedmenuen:... 3 Administrér organisationsenhed... 3 DTUbase-administratorer... 4 Tilknyttede profiler... 5 CWISnr:... 5 Menuen under stamdata... 5 Profil

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum Grupperum Som gruppe har man mulighed for at danne en fælles "base" i Punkt KU ved at oprette et grupperum. Basen kan bruges til at udveksle beskeder, skabe overblik i en fælles kalender, og til at samle

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere