Mentorordning elev til elev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorordning elev til elev"

Transkript

1 Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen

2 Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3 Hvad får jeg ud af at være mentee? (1. års elev), 4 Er mentorrollen noget for dig? (2. og 3. års elev), 5 Mentors opgaver (2. og 3. års elev), 6 Afklaring af forventninger, 7 Møder, 8 Tidsforbrug, 10 Evaluering, 10 Kontakt, 10

3 Hvad er en mentor og en mentee? Mentor elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee. Mentor vil derigennem være inspirationskilde til faglig og personlig udvikling. Mentor vil ikke fortælle mentee, hvad hun/han skal eller bør gøre, men mere sparre og stille spørgsmål, som kan bringe medeleven videre. (Det er elevrollen, der tages udgangspunkt i, og det må ikke forveksles med coaching.) Mentee elev på 1. år En mentee er en elev, der har lyst til eller brug for en at tale med. Mentee modtager vejledning og sparring fra en mere erfaren elev (mentor). Mentee kan ikke forvente at få at vide, hvad hun/han helt konkret skal gøre, men derimod at få gode idéer og inspiration. Formål med mentorordningen styrke elevernes tilknytning til uddannelsen, både fagligt og personligt skabe en formel kontakt mellem to elever involvere eleverne og give et medansvar for vejledningsindsatsen gøre det lettere at være elev (så mentee gennemfører uddannelsen).?

4 Hvad får jeg ud af at være mentee? (1. års elev) Mentorordningen kan hjælpe dig godt fra start på uddannelsen. Som mentee får du støtte og vejledning fra en medelev opmærksomhed mulighed for at stille så mange dumme spørgsmål, som du har lyst til hjælp til de praktiske problemer: hvor henvender jeg mig med hensyn til bøger, materialer, pc etc., hvor får jeg noget at vide om studiedage m.m.? mulighed for personlig og faglig udvikling mulighed for at få nye relationer og udvidet netværk Du skal være klar over, hvad du gerne vil have ud af at have en mentor hvilke emner vil du gerne have diskuteret, hvilke retningslinier og forventninger er der til jeres samarbejde herunder samtaler. Det er en god idé som mentee at skrive ned, hvad du gerne vil drøfte med din mentor, så I har noget konkret at gå ud fra, når I starter, men også undervejs i forløbet. 4

5 Er mentorrollen noget for dig? (2. og 3. års elev) Har du lyst til at opnå nye kompetencer ved at være mentor? til ny inspiration og personlig udvikling? til at gøre en forskel? og er du parat til at sætte tid af til det? klar til at involvere dig i en ny medelev, i hendes/hans dagligdag? god til at lytte og sætte dig ind i andres situation? fordomsfri? god til at skabe social kontakt? god til at støtte uden at komme med løsninger? Så er mentorrollen måske noget for dig! 5

6 Mentors opgaver (2. og 3. års elev) Mentor skal skabe tryghed og dæmpe mentees bekymringer, når hun/han starter på farmakonomuddannelsen. Mentorrelationen bygger på ligeværdighed at give og modtage gensidig respekt tillid samtale udtalte forventninger kontraktaftale med praktiske retningslinier for samtaletid og -form. Mentor er ansvarlig for den proces, der startes, når samarbejdet indgås. Opgaver kunne være praktiske opgaver hvor finder mentee det, hun/han skal bruge, fortælle om regler og uskrevne normer på skolen og på apoteket sociale opgaver samspillet med medelever i og udenfor klassen, sociale arrangementer m.m. faglige opgaver videndeling, hvordan håndteres lektiearbejde, arbejdsbyrde på skolen og på apoteket, eksamenslæsning m.m. Din opgave som mentor er både at være et forbillede og en rollemodel, men også at være en kritisk ven og loyal kollega. Du skal være villig til at dele dine erfaringer og viden, men du er samtidig ikke ekspert i de rette løsninger eller har magiske evner til at fjerne de barrierer, der ligger i vejen for, at din mentee ikke kan udnytte sine egne ressourcer. Men du har indflydelse på og ansvar for processen. Husk først og fremmest, at du er en god medelev og et medmenneske, der gør en forskel. Stil ikke for store krav til dig selv om at være den perfekte mentor. Du har ansvar for processen og ikke resultatet du yder hjælp til selvhjælp. Det at være mentor er noget, du skal lære, og man kan blive bedre til hen ad vejen. Vi forventer ikke, at du er den perfekte mentor fra start. Det er vigtigt, at du selv sætter grænser, og at du selv får noget med fra din mentorrolle. En mentor er ikke en professionel hjælper, socialrådgiver, coach eller psykolog. Så det er vigtigt, at du som mentor ikke bevæger dig ud i enten at lave psykologiske analyser eller terapeutiske samtaler det er fagfolks område. 6

7 Afklaring af forventninger Menteer kan have forskellige forventninger til deres mentorer. Det er vigtigt som mentor, at få afklaret fra starten, hvad din mentee kan forvente af dig, så misforståelser kan blive undgået. Emner I kan diskutere på første møde hvilke forventninger har I til hinanden? hvad er realistisk? hvem har ansvar for hvad, fx møder? hvad med fortrolighed? Hvad må refereres videre og til hvem? er der grænser? Er der nogen ting, mentor ikke må tale om, og hvad kan mentee forlange af mentor? ophør af aftale. Begge parter har lov til at opløse mentorforholdet, fx ved dårlig kemi. Kontakt da skolen ved ophør af aftale, og/eller hvis du ønsker en ny mentor/mentee. Mentors udgangspunkt er at stille spørgsmål ud fra et anerkendende perspektiv og vise interesse. At du accepterer og respekterer det, mentee siger, uden at det betyder, at du for eksempel er enig. Vigtige redskaber Din måde at spørge på, og valg af spørgsmål er vigtige redskaber: sæt mentee i centrum spørg med oprigtig interesse (stil gerne uddybende spørgsmål) stil anerkendende spørgsmål lyt aktivt. 5

8 Møder Farmakonomskolen formidler kontakten mellem mentorer og mentees. Derudover er det en sag mellem jer. I starten er det en god idé at mødes eller ringe sammen rimelig ofte. Start med at booke faste aftaler, hvor I enten mødes eller ringer. Dagsorden og tidsramme Det er en god idé at lave en fast dagsorden og tidsramme: Mentee skal have mulighed for at stille spørgsmål Mentor skal have et fast punkt til at give information og tilbagemelding Mentee kan have et fast punkt, der hedder Jeg undrer mig over..., tag udgangspunkt i dette. Som afslutning på hvert møde runder mentee af og siger, hvad hun/han har fået ud af mødet, og hvilke ting der skal gøres inden næste møde. Det er en god idé, at disse ting bliver skrevet i en dagbog, fx den elektroniske logbog. Mentee kan skrive et par stikord ned, hver gang der er et eller andet, der undrer mentee, fx vigtige tanker, indskydelser, succeser, fiaskoer mellem hvert møde. Følg derefter op på det, når I mødes som et fast punkt. Måske bliver det meget fristende for mentor at sætte sig selv og egne erfaringer i fokus, men husk, det er mentee, der skal på banen. 8

9 For mentor handler det om at være tålmodig give feedback holde fokus på de mål, der er aftalt støtte, påskønne og bekræfte udviklingen følge op og give konstruktiv kritik dele erfaringer og pege på udviklingsmuligheder. For mentee handler det om at tage ansvar for egen udvikling udvikle evnen til selvstændigt at tage initiativ holde fast i at kunne og turde undre sig få mere selvtillid og selvværd. I vil måske opdage en vis modstand eller svindende motivation undervejs, vær opmærksom på dette, og spørg om hjælp hos studievejledningen. Måske er det en god idé med en ekstra time-out sammen, hvor I får en snak om, hvorvidt mentor stiller de rigtige krav til mentee (for høje/lave krav?). Det kan også være en god idé at få opsummeret mål og retninger og få bekræftet og påskønnet de fremskridt, der trods alt er sket. Tempoet skal justeres, så det passer til den enkelte elev. vi kunne...,... God ide...,... 5

10 Tidsforbrug Evaluering Hvor meget tid, der skal sættes af, afhænger af, hvilke opgaver du som mentor skal løse. I begyndelsen skal der sættes mere tid af til at lære hinanden at kende, så der skabes et tillidsfuldt forhold. Mentorarbejdet er ikke noget, der skal tage meget tid fra andre opgaver, men derfor er det alligevel vigtigt, at der er opbakning bag initiativet fra apoteket og fra skolen. Hvis du føler dig trængt på din mentorrolle, så er det en god idé at tage en snak med studievejledningen. Afrunding og evaluering af samarbejdet Når slutdatoen nærmer sig, er det vigtigt at få rundet ordentligt af, og få evalueret samarbejdet. blev målene nået? hvilken udvikling er der sket? var der problemer, og hvordan blev de løst? hvad har du som mentor lært, og hvad har mentee fået ud af det? har I hver i sær haft de oplysninger, I har haft brug for osv.? Hvis samarbejdet afbrydes før tiden, er det en god idé, hvis det er muligt, at afsætte tid til at diskutere, hvorfor det skete. Dette kan gøre det nemmere at komme videre på en positiv måde. Her er det vigtigt at vurdere, om en anden mentor kan træde ind i rollen og fortsætte forløbet.

11 Kontakt Hvis du er interesseret i at blive mentor (2. og 3. års elev) eller få tildelt en mentor (1. års elev). Studievejledningen Kontakt Kamilla Fugl, dir tel eller

12 Milnersvej Hillerød Tel farmakonomuddannelsen.dk Om farmakonomer og Farmakonomforeningen herunder løn- og ansættelsesmuligheder: Farmakonomforeningen Skindergade København K Tel farmakonom.dk Om apotekssektoren: Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej København K Tel apotekerforeningen.dk apoteket.dk Pharmakon, maj 2015 Scan og læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten Mentor på arbejdspladsen High:five Job til unge på kanten High:Five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere