Plant-Route. Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plant-Route. Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst"

Transkript

1 Plant-Route Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst Plant-Routes Baggrunds artikler (3) C. Meier ; Denne artikel er tænkt som en oversigt, du kan bruge til at få en grundlæggende ide om hvad planter skal bruge for at kunne gro og trives, samt hvilke synlige symptoner du vil kunne se på dine planter i det tilfælde at de får for lidt eller for meget af et bestemt næringstof. Dokumentet indeholder ikke gødningsplaner eller anvisninger på hvordan man gøder optimalt dette er beskrevet i et seperat dokumentet (Lidt om gødning af dine planter) Næringsstoffer er de grundstoffer, der er nødvendige for planternes vækst. Man skelner imellem makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. De følgende afsnit vil være en gennegang af: 1. Hoved bestandelene Ilt, Brint, Kulstof 2. Makro-næringsstoffer Kvælstof, Fosfor, Kalium, Natrium, Magnesium og Svovl Den relative vægtfordeling af de forskellige stoffer i planten 3. Mikro-næringsstoffer Jern, Klorid, Mangan, Bo, Zink, Kobber og Molybdæn 4. Hvordan måler man næringsstoffer 96% af planters vægt Udgørs Ilt (O 2 ), kulstof(c) og brint(h) 3,5% Makro-næringsstoffer 3,5% Kvælstof, Fosfor, Kalium, Natrium, Maunesium og svovl 0,5% Micro-næringsstoffer 0,5% Jern, Clorid,Mangan, Bor, Zink, Kobber og Molebyden

2 1. Hovedbestanddelene (ilt, brint og kulstof) Den største del af alle levende organismer udgøres af de tre grundstoffer ilt, brint og kulstof, de udgør hovedbestanddelen af de forbindelser som er massen (kroppen) i den levende organisme - som f.eks os mennesker. De kaldes også under et for organiske forbindelser og indgår i opbygningen af kulhydrater, fedt og protein. Det der gør planter til noget helt specielt er at de kan producere disse byggesten som de skal bruge til vækst selv, dette gøres ved hjælp af lys, vand og det kulstof der er i luften. Vi mennesker og andre levende organismer er nødsaget til at spise de organiske forbindelser som vi skal bruge til at opbygge vores kroppe med. Figur 2 viser i en simpel form den proces som forsyner planten med organiske byggesten det kaldes også for fotosyntesen. [1] Lys [3] [4] [5] Sukker (C 6 H 12 O 6 ) Ilt (O 2 ) Luft (CO 2 ) [2] Vand (H 2 O Figur 2.; [1] Sollys som driver opbygningen af sukker i planter, [2] Vand som leverer Brint (H) til opbygningen, [3] Luftens CO2 som bidrager med kulstoffet(c), [4] de organiske forbindelser (sukker) som planter producerer, [5] hvis regnestykket skal stemme bliver der en rest tilbage nemlig ilt (O 2 ) som planten udskiller til luften.

3 2. Makronæringsstofferne Makronæringsstoffer er de næringsstoffer, som planterne har brug for i størst mængde. Det er samtidig også nogle af dem, der giver tydelige mangelsymptomer For Makronæringsstofferne gælder at især kvælstof, fosfor, kalium og magnesium, må tilføres jævnligt. Kalcium er ligeledes et (makro) næringsstof, men også et vigtigt middel til ændring af jordens surhedsgrad i basisk retning (forklaring på surhedsgrad finder du i dokumentet PH og reationstal). Svovl, klor, silicium og natrium er andre makronæringsstoffer, der alle findes i planterne i større eller mindre mængder, uden at deres nødvendighed er fastslået. Macro-næringsstof Kvælstof (N) er en væsentlig bestanddel af mange stoffer i planten. F.eks. består proteiner og det grønne farvestof i planterne delvist af kvælstof, og derfor påvirker kvælstof væksten af blade og skud. Kvælstof udvaskes let fra jorden, når den er helt bar og uden plantevækst eller plantedække. Fosfor (P) skal udgøre ca. 0,15 % af den samlede næringstofmængde. Fosfor indgår i cellekernen, derfor er fosfor nødvendig i en periode med stærk vækst, hvor der dannes mange nye celler. Fosfor er vigtigt for rodvæksten. Mangelsymtomer Kvælstofmangel Planterne er lysegrønne og væksten begrænset. Bladene er ofte små. De ældste blade påvirkes først og symptomerne breder sig gradvist til hele planten. Vedvarende N-mangel giver klorotiske blade, for tidlig senescens og blomstring indledes for tidligt. Korn og græsarterne får ofte spids/opret vækst og rødligt skær (anthocyanin ophobning) over bladskederne. Kan forveksles med S-mangel, der dog ofte først optræder på yngre blade. Fosformangel: rødlige blade eller røde pletter på bladene - ofte på undersiden. Dårlig rod, dårlig vækst. Fosformangel kan ophæves ved tilførsel af 0,5 % ammoniumfosfat eller 1 % superfosfat. Benmel kan bruges som fosforforråd - fosforet frigives langsomt. Der er normalt ingen mangel på fosfor i danske jorder, og derved heller ingen mangelsymptomer. Det er mere almindeligt at der er et for højt fosforindhold. Til gengæld kan mangelsymptomer opstå selvom der er rigeligt fosfor som en følge af at jorden er for sur eller basisk hvilket gør fosfor utilgængeligt for planterne. Kalium (K) også kaldet kali, skal udgøre ca. den samme mængde i jorden som kvælstof, nemlig 1,5 % af de samlede næringsstoffer. Kalium påvirker størrelsen af blomster og frugter, og er vigtig for opbygning af proteiner og kulhydrater. Kaliummangel: i jorden medfører at væksten hæmmes og planterne bliver små. Kalium har især betydning for frugtbærende planter (frugttræer og -buske) da frugterne bliver meget mindre. Symptomet på kaliummangel er snigende, da det ikke ses før frugtudbyttet er halveret. Ved stærkere mangel får bladene visne rander der ruller indad, mens den øvrige del af bladet bevarer den naturlige grønne farve. De visne bladrande ses først på bladene ved basis af skuddene, topbladene angribes sjældent Magnesium (Mg) er ligeledes et grundstof der forbruges i store mængder. Det indgår blandt andet i opbygningen af det grønne farvestof i bladene. Magnesiummangel: kan ofte forveksles med kvælstofmangel, da det ligesom ved kvælstoffet bruges i planten til at opbygge det grønne farvestof, klorofyllet i cellerne. Det viser sig som gule eller visne pletter imellem bladribberne. Pletterne ses tydeligt parvis på hver side af midterribben. Magnesium findes i jorden på lignende måde som kalium; - bundet til jordpartiklerne. Hvis jordens indhold af kalium er meget højt, kan det give anledning til at planterne har svært ved at skaffe sig magnesium nok.

4 Hvis jorden er sur og sandet, er der højst sandsynligt magnesiummangel. Så er det en god ide at tilføre jorden dolomitkalk, som indeholder magnesium, der frigives samtidig med, at jorden bliver mindre sur.magnesiummangel opstår ofte, når der er for meget kalium. Magnesiummangel kan være vanskelig at skelne fra kaliummangel, idet mangel på magnesium også kan medfører brune bladrande. Ved magnesiummangel vil der i reglen være visne, brune pletter inde i bladet mellem bladribberne, og bladrandene ruller ikke indad. Den mest typiske forskel er måske, at angrebne blade falder af. Især nye skud kan miste mange blade fra basis og opefter, så planterne kan stå næsten nøgne i august/september måned. Hvis jorden er for sur besværliggøres optagelsen af magnesium. Brug basiske gødninger. Magnesiummangel ses ret hyppigt om foråret. Det kan skyldes lavt magnesiumtilførsel, tilførsel af ammoniumholdige gødninger eller kaliumgødning, og kan skyldes koldt, fugtigt vejr om foråret, der gør stoffet tungere tilgængeligt end kalium o.a. næringsstoffer Kalcium (Ca) er et næringsstof, der er vigtigt for røddernes vækst. Svovl (S) påvirker afgrødens kvalitet og smag. Svovl er særlig vigtigt, idet det frembringer f.eks. kål- og løgplanters aroma. Kalciummangel: ses ved at skudene udtørrer, andre almindelige symptomer på calciummangel er f.eks. "pletsyge" hos æbler og brune kanter på salatbladene "Tip-burn",. Calciummangel viser sig som en generel væksthæmning, og rødderne bliver tit fortykkede; Vækstpunkterne dør (hypertrofi) griffelråd, mangel forebygges ved regelmæssig tilførsel af kalk Svovlmangel: S-mangel kan i visse tilfælde forveksles med N-mangel idet de typiske symptomerne ligner hinanden med hensyn til vækstreduktion og klorose. I de tilfælde hvor kvælstof ikke er begrænsende for væksten optræder symptomerne på S-mangel først på de yngste blade. Hvis planten derimod er kvælstof begrænset optræder symptomerne først på de ældste blade, men i mange tilfælde vil man se at S-mangel optræder ensartet mellem blade af forskellig fysiologisk alder. S-mangel kan derfor være vanskelig at diagnosticere med stor sikkerhed og må ofte kombineres med kemisk analyse. Ved denne analyse bør SO42- koncentrationen bestemmes fremfor total-svovl, da SO42- koncentrationen er ekstrem lav ved S-mangel i forhold til optimalt gødskede planter. Hvis man fejlagtigt tror, at planterne mangler kvælstof, og det i stedet er svovlmangel, forværres planterne svovlmangel ved at tilføre yderligere kvælstof. Overskud:

5 3. Mikronæringsstoffer Mikronæringsstofferne er de grundstoffer, som kun optages i små mængder af planterne. De vigtigste er jern, mangan, kobber, bor, zink og molybdæn. Til trods for planternes ringe optagelse af disse grundstoffer er det nødvendigt, at de er til rådighed. Det sammen gælder for fluor, kobolt og jod, som planterne optager uden påviselig virkning. Er en række stoffer, der er af vital betydning for væksten, men som kun indgår i meget små mængder i den samlede (mængde?). Vi har kun medtaget de mirkonæringsstoffer, som vi ved noget om. Udover de beskrevne mikronæringsstoffer, er der ydeligere mange, som ikke direkte giver mangelsymptomer, men som kan have betydning for smagen og ernæringsværdien af de afgrøder, som dyrkes i jorden. Micro-næringsstof Mangelsymtomer Jern (Fe), bidrager til fremkomsten af (klorofyl forklar). Normalt findes der tilstrækkeligt med jern i jorden. Mangan (Mn) er ligesom jern en bestanddel i klorofyl. Kobber (Cu), bidrager, ligesom magnesium, til planternes optagelse det står der ikke ved magnesium. Mangelsymptom: Det første symptom på jernmangel er, at de yngste blade gulnes mellem bladnerverne. Symptomerne på Fe-mangel er tæt knyttet til de metaboliske funktioner af Fe i planter - især syntesen af klorofyl. Symptomerne hos enkimbladede er meget karakteristiske og kan ikke forveksles med andre mangelsymptomer. Bladetpladen afbleges mellem venerne således at vener og det intervenøse område står skarpt adskilt - ligner konturen der kendes fra "lakridsruller"!!. Hos tokimbladede er det meget karakteristisk at de senest dannede blade er de mest klorotiske. Klorosen kan spredes til nerverne hvis manglen er meget stærk Mangelsymptom: Manganmangel minder om de symptomer, der er ved jernmangel, foruden at bladene punktvis gulnes mellem bladnerver. Mangel på mangan ses ofte som små pletter på bladene med døde celler. Ofte omgives pletterne med lysere bladkød - deraf navnet lyspletsyge Mangelsymptom: Mangel på kobber ses ved, at spidser og kanter på de yngste blade udtørrer. Bladnervernes hals bliver grøn. Lav til moderat Cu-mangel giver ikke anledning til tydelige visuelle symptomer i vegetative vækststadier, hvorfor Cu-mangel betegnes som en såkaldt skjult mangelsygdom. Først senere i den generative vækstfase bliver den moderate Cu-mangel tydelig og giver sig til kende ved lav frø- og kernesætning. Alvorlig Cu-mangel giver sig derimod tydelig til kende med slappe og hængende stængler, bladspidserne er blege samt meget ofte snoede og sammenrullede (piskesnert). Cu-mangel går også under navnet gulspidssyge (white tip). Cu-mangel kan ofte forveksles med Ca-mangel (se

6 denne). Zink (Zn), er vigtig for proteinomsætningen Molybdæn (Mo) er nødvendig for at planterne kan danne proteiner og for at bælgplanter kan binde kvælstof. Mangelsymptom: Hvis planterne får for lidt zink, bliver bladene Zn-mangel kan indirekte skyldes overgødskning med fosfat enten ved at Zn udfældes som Znfosfat i jorden eller ved at udfældningerne finder sted i ledningsvævet og reducerer langdistance transporten fra rod til vækstpunkterne. Zn-mangel er vidt udbredt i store dele af verden på stærkt forvitrede sure jorde og på kalkholdige jorde - men så vidt vides ikke kendt i Danmark. Mangel på zink medfører hæmmet strækningsvækst af stænglen; de yngste blade bliver desuden mindre end normalt og misdannes ofte. Mangelsymptom: Mangel på molybdæn har symptomer der ligner kvælstofmangel. Forsøg har desuden vist, at ved at anvende en gødning med molybdæn i sin køkkenhave, får man et lavere indhold af nitrat i sine grøntsager, hvilket er ønskeligt. Ved let til moderat Mo-mangel svarer symptomerne nøje til de symptomer der er karakteristiske for N-mangel (jvf. dette afsnit). Ved svær Mo-mangel i Mo-følsomme afgrøder såsom kålarterne (fx. raps, broccoli og blomkål), majs og ikke mindst kløverfamilien, giver Mo-mangel anledning til små deforme og skeformede blade med meget irregulær kant. I Brassica familien giver Mo-mangel anledning til "whiptail" (piskesmælds syndromet) hvor stængelen kolapser og krøller sammen som en lang pisk. Bor (B) påvirker blomstringen og frøenes udvikling. Mangelsymptom: Bormangel bevirker f.eks., at æbler ikke bliver glatte, gulerødder får sprækker og bliver deforme, rødbeder får ru overflade og knuder. Ved bormangel hos planter hæmmes syntesen af DNA og RNA. Bor mangel viser sig med gullig farvet bladmateriale mellem nervetrådene på bladene Bormangel kaldes også hjerte- og tørforrådnelse Klor (Cl) Iltudvikling under fotosyntesen. forklar nærmere Mangelsymptom: Klormangelsymptomer kan være nekroser (?) på bladrande og busket rodudvikling. En lav klorforsyning til vinterhvede kan forårsage fysiologiske bladpletter i vinterhvede. Normalt tilføres der tilstrækkeligt klor med handels- og husdyrgødning, og der er tillige en betydelig tilførsel fra luften.

7 4. Tilgænliheden af næringsstoffer (ph-værdi) En Jord som indeholder rigeligt med næringstoffer kan godt give dine planter mangel symtomer fordi en forket ph-værdien bevirker at de næringstoffer der findes er bundet til jorden på en måde der gør dem utilgænglige for dine planter. Du kan læse mere om PH i dokumentet PH og reaktionstal Hvordan finder du udaf hvad der mangler For at man kan få styr på værdierne af næringsstofferne, altså hvor meget der er af hvert næringsstof i haven jord, er det nødvendig at indsamle jord til en jordbundsanalyse. Jordbundsanalysen vil klart og tydeligt beskrive, hvad der mangler og hvad der er for meget eller for lidt af. På baggrund af en analysen, vil du kunne beregne hvilke næringsstoffer du skal tilsætte jorden, for at den får de rette værdier og derved giver optimalt udbytte. På denne måde undgår du mange ærgelser og spild af penge ved forkert brug af gødning eller ved køb af planter som mistrives. Med en næringsstof analyse undgår du også unødig miljøforurening som følge af udvaskning af overskuds næringsstoffer, så nøgleordet er- Jordbundsanalyse.

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

5 Gødning. Uebigs minimumskar se teksten side 250.

5 Gødning. Uebigs minimumskar se teksten side 250. 5 Gødning Alle planter, som skal gro og vokse, kræver tilførsel af energi. Planterne optager energi fra omverdenen først og fremmest som strålingsenergi gennem bladene. Stofoptagelsen sker i form af uorganiske

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Kostfibre, vitaminer, mineraler og sporstoffer, side 116-132 Af Alice Linning Gads Forlag Kostfibre Der er stor forskel på mængden af kostfibre i den daglige kost,

Læs mere

Velkommen til dette 2. webinar i serien om vitaminer og mineraler til børn.

Velkommen til dette 2. webinar i serien om vitaminer og mineraler til børn. Webinar 2 Vitaminer og mineraler til børn. Velkommen til dette 2. webinar i serien om vitaminer og mineraler til børn. I aften skal vi have fokus på mineralerne. Og så vil jeg også give et bud på, hvordan

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Sygdomme i græsplæner

Sygdomme i græsplæner 7 Sygdomme i græsplæner En græsplæne er en enestående kultur. Ingen andre kultiverede planter er af menneskene udsat for en sådan række af unaturlige behandlinger som græsplæner. Den extremt tætte plantebestand,

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Foråret er fuld af liv og glæde... Kære Læser

Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Foråret er fuld af liv og glæde... Kære Læser F O R Å R S - U D G A V E 2 0 1 4 NaturligVis Foråret er fuld af liv og glæde... A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. Winston Churchill

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk PRODUKTKATALOG Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk Indhold Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! Samarbejdspartnere... 4 Organiske og mineralske

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Syn, vækst, immunforsvar, hud og slimhinder.

Syn, vækst, immunforsvar, hud og slimhinder. Tilskud Om man skal give tilskud eller ej, det er et spørgsmål som der hersker megen stor uenighed om inden for BARF og råfodrings verden, nogle mener at det ikke er nødvendigt så længe man blot fodre

Læs mere

Syv sunde slags morgenmad af Lærke Lund www.laerkelund.dk Side 1

Syv sunde slags morgenmad af Lærke Lund www.laerkelund.dk Side 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Opskrifter... 4 Quinoagrød... 5 Vegansk Yoghurt... 7 Øllebrød... 10 Morgenfrugtskål... 12 Havregrød med hjemmelavet bær-yoghurt...14 Chiagrød... 17 Pæregrød med quinoaflager...19

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Af tækkemand Søren Vodder, A` Øllebølle Tæk Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B4 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg

Læs mere

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Pia Lisbeth Nielsen, Jens Brandt, Irina Meyendorff, Louis Landgren, Henning Christiansen Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere