Introduktion til Holotropic Breathwork

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Holotropic Breathwork"

Transkript

1 Introduktion til Holotropic Breathwork Holotropic Breathwork kursus v. Stanislav Grof Certificerede Holotropic Breathwork facilitators Thomas Kristensen og Susan Brunsgaard Todbølvej 4, 7752 Snedsted eftermiddag og Kursusansvarlig: Susan Brunsgaard, Tlf , Mail: træffes mandag til torsdag, aften. Tilmelding på Co-facilitator Thomas Kristensen Tlf mail:

2 Holotropic Breathwork, er en kraftfuld metode til selvudforskning og heling, som integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, østlig spirituel praksis og verdens mystiker traditioner. Metoden kombinere øget åndedræt med følelses forstærkende musik og fokuseret kropsarbejde. For at sammenslutte og begynde på integration af oplevelserne tegner man en tegning i en cirkel, en mandala. Metoden er udviklet af Christina og Stanislav Grof i Historisk baggrund for udviklingen af Holotropic Breathwork, samt præsentation af Christina og Stanislav Grof? Stanislav Grof er født i Pragh i Han interesserede sig som ung for tegnefilm, psykologi, psykiatri, religioner og orientalsk filosofi, men var grundlæggende ateist. Seks års lægestudie ved Karls Universitetets Medicinske Fakultet, fasttømrede det materialistiske syn. Han slutter sig til den psykoanalytiske gruppe i Pragh efter anden verdenskrig, og bliver medhjælper på den psykiatriske afdeling ved Karl Universitetet. Mens han er her, får afdelingen en gavepakke fra Sandoz Farmaceutiske Laboratorium i Schweiz, en prøve pakke på et nyt psykoaktiverende stor, kaldet LSD-25, opdaget af Dr. Albert Hofmann. (LSD. er et bevidstheds udvidende stof, som åbner for det ubevidste ligesom øget vejrtrækning gør.) Man skulle nu undersøge psykosens årsager og natur, og hermed uddanne psykiatere og psykologer, for at de bedre kunne forstå patientens verden. Grof får nu lov at være forsøgsperson i Hans LSD-session ændrede fuldstændigt hans traditionelle psykiatriske anskuelse. Han havde oplevelser af at det guddommelige manifesterede sig og overvældede ham i et moderne laboratorium, midt i et seriøst videnskabeligt eksperiment i et kommunistisk land. Nu beslutter han at gøre dette område til sit speciale. Han starter et projekt, hvor psykoaktive stoffer bliver brugt som katalysator for psykoanalyse. Han blev ansat ved Psykiatrisk Forsknings Institut, i Pragh, hvor han begyndte et filosofisk, intellektuelt og spirituelt eventyr, der nu har varet i 40 år. I løbet af den tid er hans verdensbillede blevet undermineret og ødelagt mange gange, ved dagligt at være udsat for usædvanlige iagttagelser og opdagelser. Hans forståelse af verden har gradvist ændret sig fra at være en æstetisk forståelse, til at være en grundlæggende mystiker forståelse. Han har personligt ledet 4000 psykedeliske sessioner med stoffer som LSD, og har haft adgang til over 2000 sessioner under kollegaers ledelse. I det første årti af hans forskning, gjorde han så mange spændende nye iagttagelser, som han entusiastisk forsøgte at drøfte med sine kollegaer, hvilket han måtte se i øjnene ville sætte hans psykiatriske videnskabelige ry på spil, hvis han fortsatte med det. Derfor foregik disse ti år oftest i isolation, han fandt kun en håndfuld venner han kunne tale med om sine opdagelser. I 1967 inviteres han til USA, hvorfra hans videre forskning nu fortsætter ved Maryland Psykiatric Research Center i Baltimor, hvor han har forbindelse med andre bevidsthedsforskere, antropologer, parapsykologer og tanatologer. Han er ven med Abraham Maslow og Anthony Sutich, grundlæggerne af human psykologien. Sammen fik de ideen, at kombinere videnskab og spiritualitet og skabte en ny bevægelse kaldet "Transpersonlig Psykologi". Brugen af LSD bliver ulovligt, på grund af den uhæmmede brug på gaden, og terapeutisk set er det vanskeligt at dosere rigtigt, da det er forskelligt fra person til person, hvad der er brug for og hvor længe, hvorimod man med den øgede vejrtrækning selv bestemmer farten og dybden. I 1976 udvikler Christina og Stanislav Grof metoden Holotropic Breathwork", og han har personligt superviseret over sessioner af denne art. De skabte uddannelsen til Holotropic Breathwork facilitator, og i transpersonlig psykologi. (Facilitator betyder blot at man stiller sine faciliteter og erfaring til rådighed, og dermed letter selvudforsknings processen for andre). Der er i dag uddannet ca. 700 Holotropic Breathwork facilitators, fordelt over hele verden. Grof er tidligere professor ved Johns Hopkins University, School of Medicin og grundlægger af International Transpersonal Association. Han siger i dag, at bevidstheden og mennesket psyke er afspejlinger af den kosmiske intelligens, der gennem trænger verden. At vi er bevidsthedsfelter uden grænser, der trancenderer rum og tid. (Grof & Grof, 1990, pp.

3 32-43) Christina Grof voksede op i 40erne i en forstad til Honolulu. Hun afslutter college i 1964, hvor hun studerede hos den store myte forsker, Joseph Campell. I 1964 bliver hun gift med en gymnasielærer og i 1968 føder hun en søn, og i 1970 føder hun en datter. Under disse to fødsler oplevede hun nogle mægtige energier, der rakte ud over den almindelige fødsel. Den mirakuløse og skræmmende kraft hun oplever stilles i bero, da lægerne giver hende store doser morfin. Da ægteskabet i 1974 er ved at gå i stykker, deltager Christina i et kursus, hvor den indiske guru Swami Muktananda underviste i siddha yoga. Hun oplever at guruen er hendes sjælsfrænde, og kontakten med ham ændre fuldstændig hendes livsforløb. Under en meditationsperiode, ser han på hende og slår hende derefter med en vis kraft adskillige gange på panden med sin hånd. Indtrykket af denne tilsyneladende enkle begivenhed blæser låget af de oplevelser, følelser og energier hun havde holdt nede siden fødslen af datteren. Hun går herefter igennem en skilsmisse, hvor hun mister forældreretten over sine børn. Hun er igennem angstanfald og oplever frempiskende energier, der gør det vanskelig at koncentrere sig. Hun er tæt på at miste livet i en trafikulykke, og krisen tager til. Hun opsøger den store myteforsker Joseph Campell, der opfordre hende til at tage hen til Stanislav Grof, der befinder sig i Big Sur, Californien. Her får hun endelig forståelse og støtte til at bevæge sig igennem de voldsomme indre oplevelser. I 1977 støder hun på bøger om kundalini rejsning (slangekraften) og hun forstår nu, at de oplevelser hun går igennem er en vel beskrevet spirituel forvandling, som har været vel dokumenteret i århundrede via indiske yogier. Christina og Stanislav deler nu både det private og professionelle liv. Christina begyndte at fortælle om sin spirituelle krise, på de kurser de afholdt jorden over, og blev klar over at der er mange mennesker der fejl behandles når de er i gang med en spirituel forvandlingskrise. Under "dække" af de mange rejser og indflydelsesrige venner udvikler hun alkoholisme, og må erkende at hun er syg og har brug for behandling. Herefter forstår hun den potentielt dødsens farlige vej hun går, ved at udleve en ego død, der skulle have været fuldendt på det indre plan. Igennem mange års forvandlings krise vokser en ærefrygtindgydende helbredelses periode, og hun har en stærk trang til at bruge disse erfaringer til gavn for andre. (Grof & Grof, 1990, pp ) I 1980 grundlægger hun Det spirituelle Krise Netværk, et internationalt netværk, der tilbyder støtte til mennesker i krise. Spiritual Emergentcy Network lavede det forarbejde der skulle til for at den Amerikanske Psykiatriske Forening optog en ny diagnose i det amerikanske psykiatriske diagnose system, DSM-IV, som hedder V Religious or Spiritual Problem, hvilket er banebrydende på dette felt (Lukoff, 1998, pp ) (Lukoff, 1996, pp ) Idégrundlag i den transpersonlige psykologi Det værdigrundlag vi arbejder ud fra er bla: Vi ser den enkeltes bevidsthed som en del af en større bevidsthed, en del af en Kosmisk Intelligens/ Et Besjælet Univers. Transpersonlig psykologi er en videnskabsgren, der kombinerer videnskab og spiritualitet, der inkorporere den evige visdom m.h.t. forskellige bevidsthedsniveauer og tilstande. Vi tilstræber at befordre en proces fra en mindre til en større identitet. Vi er åben for biografiske (aspekter vedrørende éns opvækst), perinatale (vedrørende éns fødsel) og transpersonlige (det der rækker hinsides det personlige), spirituelle og ukendte dimensioner.

4 Udforsker bevidsthedens yderste rækkevidde. Vi er klar over at denne udforskning befordre både kursistens og vores proces m.h.t. at vågne. Hjælper kursisten til at opdage og få en dybere identitet i Selvet. Ser det åndelige i den personlige udvikling, det åndelige i vores fællesskaber og det åndelige i tingene/naturen, og tilstræber i integrationen af oplevelserne, at ingen af felterne undertrykker hinanden. Vi behandler ikke sygdomme, men støtter et selvopdagelses eventyr. Kursisten er forkæmperen, med fuldt ansvar. Vi er facilitator skaber støttende rammer, indimellem vejledende ud fra egne erfaringer. Vi har en villighed til at stå ansigt til ansigt med nye observationer/situationer, der ikke nødvendigvis passer ind i nogen konventionel teoretisk ramme. Vi arbejder med begrebet doing not doing. Hvilket betyder, at det ikke er os, der løser problemerne, men kursisten selv der har æren for de nye landvindinger der er gjort. Vi er ikke behandlere i traditionel forstand, men mere tjenere, der er tilrådighed for kursisten. (Wittine, 1993, pp ) Definition af Holotropic Breathwork I følge Grof, der har sammensat betegnelsen Holotropic Breathwork, afspejler stavelsen, holo, den kendsgerning, at alt i universet både er en del og en helhed, tropic, betyder bevægende sig i retning af. Så bogstaveligt betyder holotropic, orienteret mod helhed eller bevægende sig i retning af helhed. Breathwork betyder åndedrætsarbejde. (Grof, 1997, p.17) Den fysiologiske virkning af kroppen ved øget vejrtrækning Når man har haft en øget vejrtrækning i nogen tid, udåndes mere CO2 end normalt, hvilket medfører at ph stiger i blodet og dette betyder, at arterieblodet bliver mere basisk end normalt. Iltmængden i blodet stiger også. Disse forskydninger kan mærkes ved at man måske kan opleve svimmelhed, hjertebanken, snurren i hænder og fødder og dette kan også nogen gange være forbundet med kramper i hænder og fødder, hvilket dog hyppigst ses ved de første sessioner. Længere tids hyperventilation medfører lavere aktivitet i hjernens frontallap. Eftersom frontallappen er involveret i kontrol og selektiv hæmning af kognition (erkendelse og viden) og adfærd, kan hyperventilationen midlertidig medfører, at tidligere undgået eller undertrykte stimuli sættes fri. Med andre ord erfarer og eksponerer man sig for de frygtede indre repræsentationer, og disse kan være såvel positive som negative erfaringer. Dette opleves som en non-ordinær bevidsthedstilstand eller ændret bevidsthedstilstand. Stanislav Grof og Michael Mithoefer giver en udførlig medicinsk og historiske gennemgang af dette emne i The Inner Door, Volume 9, maj 1997, samt emnet diskuteres også i The Inner Door, maj Rhinewine & Williams (2007) giver også detaljerede beskrivelser af de neurofysiologiske ændringer ved hyperventilation, målt med EEG og MEG, som viser en substantiel øgning af lavfrekvente bølger i hjernen ved hyperventilation. Lavfrekvente hjernebølger ses ifølge Cloninger, ved høje selvbevidsthedsniveauer som er karakteriseret ved høj velvære(cloninger, 2004, p. 251).

5 Den holotropiske bevidsthedstilstand Bevidstheden forandre sig ved hyperventilation på en meget dyb og grundlæggende måde. Den bliver ikke svækket eller forringet, som det er tilfældet, hvis man er i en delirøs tilstand (kortvarig forvirrings tilstand med vrangforestillinger). Det ubevidste åbner sig for de områder, man er klar til at arbejde med, og det der almindeligvis sker er, at man samtidig med forbliver fuldt orienterede i hverdagens virkelighed. Man oplever to meget forskellige sfærer, og bevidstheden fungerer i to planer samtidig. Denne tilstand har Grof defineret som en holotropisk bevidsthedstilstand. Det vi i øvrigt kan sige om den forvandlede bevidsthedstilstand man oplever er, at den kan være forbundet med forandring inden for alle sanse områder. Der kan være intense og ofte usædvanlige følelser samt dybe forandringer i tankerne. Man kan opleve en indtrængen af andre tilværelses former, der kan være meget overvældende. Den holotropiske bevidsthedstilstand er ofte fulgt af kraftfulde legemlige og sjælelige udtryk. Disse udtryk kan være i uoverensstemmelse med skik og brug. (Grof, 1997, pp ) Hvad kan man få ud af at gå i gang med Holotropic Breathwork Den spirituelle vejs mål er at trancendere/overskride egoet. Gradvist, som man udforsker det ubevidste, kan man finde sine ægte/naturlige sider frem, og de neurotiske skuespil kan falde bort. Man kan blive afklaret om, hvad der er vigtigt i éns liv, og man kan få styrken og indsigten til at løse problemer, der tidligere gik i ring. Blokeringer kan opløses, og der kan ses helbredelse af visse sygdomme, der har forbindelse med éns sind. Man kan blive bedre til at lytte til sin egen iboende visdom. Efter sessionerne kan man opdage, at man reagerer anderledes end før, man finder sig måske ikke i det man før slog hen. Man glæder sig måske over noget, man aldrig tidligere har skænket en tanke. Oplevelsen af livet kan udvide sig. Man kan blive mere nærværende i nuet. Hvad tilbyder den transpersonlige psykologi Men hvad er det så for en proces mennesker kan gå igennem, når man taler om en personlig udvikling, der indeholder en spirituel dimension.? Den transpersonlige psykologi skelner mellem nogle personlige træk, der er karakteristisk, afhængigt af om man er åben for den åndelige dimension eller ej. Man skelner mellem et egocentrisk jeg og et trancendent Jeg. Det egocentriske jeg/ideal jeget/overjeget er bedømmende, kritisk, frygtsom, påståelig, påtrængende, dominerende og oplever en begrænset dimension af virkeligheden. Det rationaliserer, er kontrollerende, restriktiv, indesluttet, reserveret, konventionelt, angst, defensiv og er kun opmærksomt på den materielle verden. Det har en uopmærksom bevidsthed og en stiv og statisk verdensanskuelse... Det trancendente Jeg er medlidende, kærligt og vist. Det oplever en ubegrænset dimension af virkeligheden, er intuitivt, spontant, kreativt, lydhør og ægte tilstedeværende. Det er opmærksomt, inspireret, fredsfyldt åbent også for det trancendente og spirituelle og vågent. Det har et dynamisk udfoldende verdenssyn...(vaughan, 1995, pp.40-44) For at bevæge sig fra at have et overvejende egocentrisk jeg og til at have et mere trancendent Jeg, går man igennem en proces hvor de sider af jegét gamle eksistensform dør, en død- genfødsels proces. Det vil sige at den gamle måde at opfatte verden på, går til grunde, hvilket baner vej for et nyt selv, da en ny og større selv-definition bliver tilgængelig. Set fra egoéts (jegéts) synspunkt er dette en meget provokerende proces at gå igennem. Det vil man

6 kunne mærke ved at éns forsvarsmekanismer er højaktive før sessionerne. Egoét/ jegét har utallige undskyldninger for ikke at gøre dette indre arbejde og for ikke at gå igennem processen. Foreliggende tekst kan være provokerende nok i sig selv. Som det fremgår af afsnittet om oplevelsesfelterne, kan der undervejs i processen også være særdeles vanskelige faser, at komme igennem - selve ego-døden er naturligvis ikke en af de behagelige og når man er under indflydelse af den anden fødselsmatrice ( se senere), kan processen virke meningsløs, håbløs og umulig. Når mennesket er nedsænket i ego-dødsprocessen, kan de føle sig overvældede og hærgede, som om alt, hvad de var og er, bryder sammen uden noget håb om fornyelse. Vi er uddannede til at bistå den proces og kan guide dig undervejs - også efter sessionerne. Der findes mere udførlig beskrivelse af det at konfronterer symbolsk død, i Psykiske Kriser af Grof, side Denne bog findes på mange danske biblioteker. Hvad sker der? Det overordnede mønster, der tegner sig er, at når vi åbner os for det ubevidste i en session, så dukker der det op i bevidstheden, som vi er klar til at arbejde med. Hvis vi nu har fortrængt en dyb sorg, og vi ubevidst bruger meget energi på at opretholde denne fortrængning, ja så lukkes der måske netop op for sorgen, så vi kan tage os af den side af vores liv og læge dette sår. Derfor kræver det også mod at åbne for det ubevidste fordi vi ikke kan planlægge, hvilken oplevelse vi vil have fra det ubevidste. Men samtidig kan det være utrolig forløsende at komme dybt ind i den før omtalte sorg. Man får altså ikke det man "vil ha," men det man trænger til. Forløsningen ligger i, at den måske i årevis tilbageholdte følelse nu får lov til at leve. Al den energi, man ubevidst har brugt på at undgå denne følelse, bliver nu frisat og kan bruges til andre formål. I sessionen kan der ske det, at man genoplever situationer, som man har fortrængt. Det kan være yderst detaljeret, men til forskel fra dengang man oplevede situationen første gang, har man nu nogle hjælpere omkring sig og en større selvbevidsthed, end da man var barn og ung. Nogle sessioner har forløb, hvor man ikke synes, der "skete noget særligt". Der har måske været forskellige kropsspændinger, man har arbejdet med, men ingen billeder eller storslåede begivenheder. Disse sessioner er der ingen grund til at underkende. Det ubevidste åbner sig almindeligvis for det, man er klar til at arbejde med og man kan ikke, uanset hvilke ambitioner man måtte have, tvinge noget frem. Man kan vise sin vilje ved at puste og have en begynders åbne sind og tage imod det, der nu måtte komme denne gang. Blokeringer af fysisk art, eksem, psoriasis, astma, migræne og mange andre sygdomme, der har forbindelse med ens sind, kan i nogle tilfælde forsvinde. Man kan altså ikke bestille en specifik helbredelse, men man kan med nænsomhed søge en løsning eller som en heroisk kæmper kaste sig ind i eventyret for at begribe sammenhængen mellem de forskellige konflikter, der kan vise sig i form af forskellige symptomer. Er der bivirkninger? Hvis man i en session har fået indsigt i, hvor rigt livet kan være, når man er åben og i kontakt med éns ægte/naturlige sider, kan man i tiden efter opleve en slags indre "borgerkrig", en kamp, hvor éns egoistiske og neuroriske sider kæmper for at bevare den gamle magt. Denne proces, hvor man bliver bevidst om éns skygge sider, kan være ret ophidsende, da éns selvopfattelse sættes på prøve. Men man har jo fået indsigten, som ikke lader sig slå hen, så en observerende eller meditativ holdning til den indre stridighed kan hjælpe. Den dualistiske kamp kan gradvist erstattes af centrering efterhånden, som man tager sine projektioner hjem.

7 Det er kun én selv der kan lukke op. Det er meningen som i alle eventyr, at den ægte side vinder. Under sådanne indre stridigheder har man måske behov for støtte for at turde slippe de gamle sider, og tvivlen er her éns største forvirringskilde. Vi er da tilrådighed med vejledning undervejs. Man må prøve at turde stole på éns egen indsigt og handle derefter. Det kan jo medføre, at man træffer nogle utraditionelle valg, som for éns omgangskreds kan være svære at forstå. En af de største faldgruber, man kan havne i, er det Grof kalder inflation (opblæsthed), som sker hvis man tror, man er noget mere end andre, fordi man har haft en speciel oplevelse. Alle mennesker er unikke, og vi har alle adgang til alle slags oplevelser og indsigter. Man må også forstå, at man kun vælger Holotropic Breathwork, hvis det nu er det, man er klar til. Mennesker går de veje og finder den hjælp, de nu er klar til, så en ydmyg holdning for andres valg er en anbefalelsesværdig holdning at have. En anden form for inflation kan finde sted, hvis man for eksempel har haft en Jesus oplevelse i en session, og man efterfølgende tror, at man er Jesus. Som før nævnt kan alle opleve Jesus energien, og den energi må man så forsøge at forbinde med sine daglige handlinger. Hvis man har oplevet intense følelser i sessionen, kan man i dagene efter være åben og sårbar. En stille tid, hvor man integrere det, man har oplevet, kan være givtig. Her kan det være en hjælp at hænge sin mandala op, så man fortsat kan fordybe sig i de oplevelsesfelter man har været inde i, for herigennem at begribe deres betydning for den hverdag man har og hermed integrerer de indsigter man har fået undervejs. Hvis man har oplevelser af øget energi, kan det være meget behagelig at kanalisere denne ud i handlinger, som er meningsfyldte for én. F.eks. løbe, male, danse, eller gøre gavn for andre eller lignende. Hvis man føler sig meget åben og ønsker grounding, kan man lave fysisk arbejde, spise tungt fordøjelig kost, som oksekød f.eks. I sjældne tilfælde kan det der kommer op, være så overvældende, at man har svært ved at afslutte weekendkurset. Vi vil her give al den støtte vi kan, det vil sige at man kan fortsætte processen her, så længe vores ressourcer slår til. Hvis vores støtte ikke er tilstrækkelig, må vi henvise til andre Holotropic Breathworkers eller det etablerede system. (Dette er dog ikke problemer, vi har set) Hvis man bruger Holotropic Breathwork som en flugt fra éns hverdagsproblemer, skyder man ved siden af målet. Hvis man bare har den ene session efter den anden uden ærligt at forbinde det, man har oplevet, med sin hverdag, så går man store omveje. Man må i tiden efter sessionerne prøve at sætte éns daglige problemer i sammenhæng med det, man har oplevet i sessionerne. Hvilke oplevelsesfelter har Grof kortlagt Grof har skrevet fem bøger om, hvilke oplevelser man kan have i sådanne sessioner, og det ligger udenfor denne introduktions mulighed at uddybe hans 40 årrige videnskabelige arbejde detaljeret. Vi vil derfor i hovedtræk beskrive hvilke oplevelsesfelter han har kortlagt i sine arbejder og give nogle eksempler. I nogle sessioner oplever man begivenheder eller traumer fra éns opvækst. Det vil sige at en del af éns bevidsthed er i sessionen på et tidligere udviklingstrin, og man genoplever den situation, der den dag i dag har stor betydning for éns liv. Grof kalder sådanne oplevelser for biografisk materiale. Disse genoplevelser kan være såvel lyksalige som forfærdelige. Men de opstår, fordi man har brug for at sammenføje dem med éns hverdagsliv, fordi de ikke længere skal fortrænges, men forstås og leves. Her følger en indre rejsebeskrivelse af biografisk materiale fra en Holotropic Breathwork session: "En sommer session, der endte i barnevognen. Det var en varm sommerdag, og jeg lå på den blå madras med lukkede øjne og pustede. Der var fire andre der lå ligesom jeg og pustede. Nogle tumlede rundt på deres madras kunne jeg høre, og jeg var så glad for, at jeg endelig havde fundet et sted, hvor jeg kunne få muligheden for at finde mine indre svar. Musikken spillede ret højt og blev på en forunderlig måde vores springbræt og vores fælles puls, der hjalp os indad.

8 Det krævede en vis vilje at puste og samtidig en åbenhed for det der nu ville komme denne gang. Jeg kunne høre forskellige lyde fra de andre, snøften, gråd, grin, raserianfald og sang. Jeg lod de andres udtryk passere. Min selvvalgte sitter sad ved siden af mig, klar til at følge mit mindste vink, så jeg pustede mig dybere ind. Ind imellem tænkte jeg, at der nok ikke skete noget som helst denne gang, og alligevel pustede jeg videre, videre og videre. På et tidspunkt fornemmede jeg at facilitatoren var i nærheden af mig. Hans tilstedeværelse og min sitters faste plads ved siden af mig gjorde, at jeg blev spædbarn. Jeg skreg. Skriget var så højt, fortabt og sygt, at jeg tænkte, nu revner væggen vist. Jeg lå i barnevognen og kikkede ud på laden hjemme ved mit barndomshjem. Det var sommer og jeg så på den blondekant der var på indersiden af kalechen, et fint hæklet mønster, men jeg var forladt. Nu mærkede jeg mine to hjælper, de holdt om mig. De var hos mig og en mere almindelig gråd væltede frem, og de var hos mig indtil jeg var mæt af deres nærhed. Da jeg følte at min session var afrundet, tegnede jeg en mandala, og undervejs blev jeg klar over hvordan jeg tidligere ubevidst, havde iscenesat denne hændelse. Jeg havde været gift med en langturschauffør i 7 år, og det forhold satte mig konstant i den forladtheds følelse, hvilket jeg nu følte jeg havde fundet nøglen til. Efter denne session havde jeg denne nye erfaring, at jeg godt kunne få nærhed, og i dag er jeg gift med en meget nærværende mand. Det kan også ske, at man oplever situationer fra éns fødsel. Disse genoplevelser har nogle karakteristiske træk afhængigt af hvilken fase af fødslen, man oplever at befinde sig i. Hvis man oplever at befinde sig i tiden før fødslen, kan man opleve oceaniske lykkefølelser, hvor alt bare flyder til én i en paradisisk tilstand. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor veerne er begyndt, men livmodermunden endnu ikke har åbnet sig, kan man opleve den totale håbløshed, "der er ingen vej ud", men ufattelige lidelser både af sjælelig og legemlig art, som aldrig vil få ende. Oplevelsen kan være så stærk, at ikke engang selvmord synes at kunne afslutte situationen og bringe lettelse. Man oplever, at verden er styret af undertrykkende magthavere og livet føles meningsløst. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor der er veer, og hvor livmodermunden har åbnet sig, og man bevæger sig fremad i fødselskanalen, da kan man få oplevelser af voldsomme energiudladninger, vulkanisk raseri, seksuelle orgier, krigsmaskineri og ofringer. Man bevæger sig på grænsen mellem smerte og lyst. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor man lige er født, kan man opleve ophævelsen af et voldsomt tryk, forløsning, strålende lys og fantastiske farver, værdsættelse af en enkelt måde at leve livet på, medmenneskelige og barmhjertige følelser og ligende. Disse fire forskellige oplevelsesfelter kalder Grof, basale perinatale matricer (grundlæggende forme vedrørende fødslen) henholdsvis I, II, III, IV. Her følger en indre rejsebeskrivelse fra en Holotropic Breathwork session der beskriver perinatale oplevelser: "En tur i fødselskanalen." Nu var jeg på madrassen igen. Det var efterår og de mørke timer var i overtal. Jeg måtte starte min tunge vejrtrækning, puh ha, i dag havde jeg virkelig ikke lyst, men jeg pustede og pustede og kom afsted, indad. Jeg bad nogle sitter om at lægge sig hen over min sammenkrøbne krop. Den pulserende musik og min egen vejrtrækning tog til. Jeg trængte så forfærdentlig til at være inde i denne hule af menneskekroppe. Åh, hvor var det dejligt tæt. Forvandlingen kom igen, jeg blev lille. Jeg lå i vand, og som det foster jeg nu var, lå jeg og plirede med fingrene på mine læber. Det var sjovt og hyggeligt. Efterhånden blev der mindre plads og jeg oplevede, at der blev lukket for "varmen". Jeg følte at jeg var ved at blive kvalt, (på trods af at jeg pustede som et lokomotiv) og jeg var klar over at, hvis jeg skulle overleve dette her, ja så måtte jeg ud. Som jeg også bad sitterne om, fik jeg behørig modstand, så jeg

9 måtte stemme/presse mig ud imellem deres kroppe. Jeg var døden nær, og selv om jeg følte mig svag og afkræftet fik jeg alligevel nogle kræfter til at komme ud. Åh hvilken forløsning, jeg rettede min brystkasse ud og strakte min hals og hvilede mit hoved bagover i skødet af en sitter. Endelig, endelig kunne jeg trække vejret frit. Tænk, at jeg kunne trække vejret så let. I ugen efter denne session aftog mit eksem, der havde plaget mig igennem flere år. Mit eksem havde været i udbrud hver gang jeg skulle præstere et eller andet, feks. eksamen, jobskifte, eller i andre stressede situationer. Nu kunne jeg bare konstaterer at eksemen forsvandt. I denne uge traf jeg ved et tilfælde en akupunktør, der sagde, at med det eksem måtte jeg have en blokering på min lunge meridian. Det havde jeg sikkert også haft, men nu aftog eksemen, og jeg har ikke haft så voldsomme udbrud siden. Der er andre former for oplevelser, som Grof kalder, "Transpersonlige oplevelser, som ligger indenfor rammerne af vores virkelighed". Det kan være fosteroplevelser, tidligere inkarnationsoplevelser, clairvoyance, identifikation med andre mennesker, identifikation med dyr, identifikation med planter. Man kan opleve uorganiske stof bevidsthed, planetar bevidsthed, ud af kroppen oplevelser og mange andre oplevelser. Sådanne oplevelser er straks mere kryptiske at forklare med vores almindelige logiske forklaringer, ikke desto mindre er de et faktum. Og de kan på samme måde sammenføjes med vores hverdagsliv som oplevelserne fra vores opvækst. De afspejler, at vi som en del af universet også har mulighed for at åbne os for helhedens visdom. Herefter følger en indre rejsebeskrivelse fra en Holotropic Breathwork session, der beskriver transpersonlige oplevelser inden for rammerne af vores virkelighed: "Undervejs blev jeg en smuk rød hest." Ugerne gik og jeg følte stadig en længsel efter at komme videre. Så rejsen gik igen indad en klar vinter formiddag. Jeg var igen på den blå madras. Nogle af de andre der var i "pusterummet" kendte jeg fra tidligere sessioner og havde før været sitter for en af dem. Andre havde jeg ikke pustet sammen med før. Men den velkendte fælles stemning flød som et usynligt bånd imellem os. Vi var fem, der var klar til at vende vores opmærksomhed indad og de fem sittere tav, og min sitter gav mig et varmt tryk i hånden. Musikken startede og jeg fulgte med. Hu, hej hvor det gik i dag. Afsted, afsted, man skulle nærmest tro, at jeg var til festival. Dansen ville ingen ende ta. Vejrtrækningen og musikken blev ét, og nu blev den vilde dans til en fast galoperen. Ja, nu galoperede jeg på en hest. Fedt nok, tænkte jeg, jeg kunne godt li heste. Nu sank jeg, musikken og den der galop, jeg sank dybere, wouw, dybt. Jeg fik mule, manke, hale, hove og tung krop, og stod nu på alle fire og rystede hovedet op og ned, og prustede. Jeg var en stærk, flot rød hest. Jeg skrabte lidt med forbenene, og her stod jeg så og gloede ud over markerne, med et ret udifferentieret, tomt, vågent blik. Så gik jeg lidt omkring for at finde et godt sted at trille mig. Sådan rigtig gnubbe ryggen i sandet og så rystede jeg mig. Ahaaa dejligt. Ja, nu måtte jeg trave lidt afsted og ryste mig lidt igen. Jeg morede mig meget over at løbe med bar røv, men det var der jo ikke andre end jeg der vidste. Ja det var altså meget sjovt. Gradvist ebbede min session ud og jeg forstod, at jeg havde en stor styrke og frihed tilrådighed, hvis jeg turde bruge den. Oplevelsen var meget kraftfuld og havde et seksuelt strejf over sig. Jeg blev klar over at jeg nogen gange lignede Maude fra Matador, men nu havde jeg et nyt pejlemærke, der kunne sætte mere liv i blandt andet mit samliv. Siden har jeg især brugt styrken til at fortsætte en vedholdende personlig udvikling, hvor mange egoistiske sider har måtte lade livet. Der er en anden stor gruppe af oplevelser som Grof kalder, "Transpersonlige oplevelser hinsides vores virkeligheds rammer". Det kan være oplevelser af positive og negative overmenneskelige væsner eller oplevelser af guder, UFOér eller

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Rikke Topp Vibe-Hastrup Fra topdirektør til energetisk leder

Rikke Topp Vibe-Hastrup Fra topdirektør til energetisk leder Rikke Topp Vibe-Hastrup Fra topdirektør til energetisk leder - en personlig historie om at følge sin intuition og finde sit potentiale Fra topdirektør til energetisk leder - en personlig historie om at

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

F Ø N I X M U S I K & F I L M

F Ø N I X M U S I K & F I L M James Redfield s DEN NIENDE INDSIGT Nu på film! DVD med danske undertekster. DVD: 199,- Læs mere og se forfilm her: www.fonix.dk 2 F Ø N I X M U S I K & F I L M Køb den hos din lokale Fønix Musik forhandler

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi.

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Rilind Burniki 44033 Almindelig projekt i BA psykologi Vejleder: Hanne Themsen Tegn: 42108 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Et liv som Hjertepatient

Et liv som Hjertepatient Et liv som Hjertepatient 6 hjertepatienter beskriver hvordan man kan lære, at leve med en kronisk hjertesygdom Copyright 2011 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder til tekst og grafik tilhører www.prinzmetal.dk

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt Særnummer 5 ISSN 1396-6855 Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion

Læs mere

LYDENS KRAFT. Niels Eje MusiCure. Hearts & Hands præsenterer: 7. marts 2010 kl. 10-16 K-I-B Kulturhuset Islands Brygge 18, København S

LYDENS KRAFT. Niels Eje MusiCure. Hearts & Hands præsenterer: 7. marts 2010 kl. 10-16 K-I-B Kulturhuset Islands Brygge 18, København S HJÆLPEORGANISATIONEN Hearts & Hands præsenterer: LYDENS KRAFT H E A R T S A N D H A N D S 7. marts 2010 kl. 10-16 K-I-B Kulturhuset Islands Brygge 18, København S Niels Eje MusiCure Hooso & Ensemble Transmongolia

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere