Introduktion til Holotropic Breathwork

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Holotropic Breathwork"

Transkript

1 Introduktion til Holotropic Breathwork Holotropic Breathwork kursus v. Stanislav Grof Certificerede Holotropic Breathwork facilitators Thomas Kristensen og Susan Brunsgaard Todbølvej 4, 7752 Snedsted eftermiddag og Kursusansvarlig: Susan Brunsgaard, Tlf , Mail: træffes mandag til torsdag, aften. Tilmelding på Co-facilitator Thomas Kristensen Tlf mail:

2 Holotropic Breathwork, er en kraftfuld metode til selvudforskning og heling, som integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, østlig spirituel praksis og verdens mystiker traditioner. Metoden kombinere øget åndedræt med følelses forstærkende musik og fokuseret kropsarbejde. For at sammenslutte og begynde på integration af oplevelserne tegner man en tegning i en cirkel, en mandala. Metoden er udviklet af Christina og Stanislav Grof i Historisk baggrund for udviklingen af Holotropic Breathwork, samt præsentation af Christina og Stanislav Grof? Stanislav Grof er født i Pragh i Han interesserede sig som ung for tegnefilm, psykologi, psykiatri, religioner og orientalsk filosofi, men var grundlæggende ateist. Seks års lægestudie ved Karls Universitetets Medicinske Fakultet, fasttømrede det materialistiske syn. Han slutter sig til den psykoanalytiske gruppe i Pragh efter anden verdenskrig, og bliver medhjælper på den psykiatriske afdeling ved Karl Universitetet. Mens han er her, får afdelingen en gavepakke fra Sandoz Farmaceutiske Laboratorium i Schweiz, en prøve pakke på et nyt psykoaktiverende stor, kaldet LSD-25, opdaget af Dr. Albert Hofmann. (LSD. er et bevidstheds udvidende stof, som åbner for det ubevidste ligesom øget vejrtrækning gør.) Man skulle nu undersøge psykosens årsager og natur, og hermed uddanne psykiatere og psykologer, for at de bedre kunne forstå patientens verden. Grof får nu lov at være forsøgsperson i Hans LSD-session ændrede fuldstændigt hans traditionelle psykiatriske anskuelse. Han havde oplevelser af at det guddommelige manifesterede sig og overvældede ham i et moderne laboratorium, midt i et seriøst videnskabeligt eksperiment i et kommunistisk land. Nu beslutter han at gøre dette område til sit speciale. Han starter et projekt, hvor psykoaktive stoffer bliver brugt som katalysator for psykoanalyse. Han blev ansat ved Psykiatrisk Forsknings Institut, i Pragh, hvor han begyndte et filosofisk, intellektuelt og spirituelt eventyr, der nu har varet i 40 år. I løbet af den tid er hans verdensbillede blevet undermineret og ødelagt mange gange, ved dagligt at være udsat for usædvanlige iagttagelser og opdagelser. Hans forståelse af verden har gradvist ændret sig fra at være en æstetisk forståelse, til at være en grundlæggende mystiker forståelse. Han har personligt ledet 4000 psykedeliske sessioner med stoffer som LSD, og har haft adgang til over 2000 sessioner under kollegaers ledelse. I det første årti af hans forskning, gjorde han så mange spændende nye iagttagelser, som han entusiastisk forsøgte at drøfte med sine kollegaer, hvilket han måtte se i øjnene ville sætte hans psykiatriske videnskabelige ry på spil, hvis han fortsatte med det. Derfor foregik disse ti år oftest i isolation, han fandt kun en håndfuld venner han kunne tale med om sine opdagelser. I 1967 inviteres han til USA, hvorfra hans videre forskning nu fortsætter ved Maryland Psykiatric Research Center i Baltimor, hvor han har forbindelse med andre bevidsthedsforskere, antropologer, parapsykologer og tanatologer. Han er ven med Abraham Maslow og Anthony Sutich, grundlæggerne af human psykologien. Sammen fik de ideen, at kombinere videnskab og spiritualitet og skabte en ny bevægelse kaldet "Transpersonlig Psykologi". Brugen af LSD bliver ulovligt, på grund af den uhæmmede brug på gaden, og terapeutisk set er det vanskeligt at dosere rigtigt, da det er forskelligt fra person til person, hvad der er brug for og hvor længe, hvorimod man med den øgede vejrtrækning selv bestemmer farten og dybden. I 1976 udvikler Christina og Stanislav Grof metoden Holotropic Breathwork", og han har personligt superviseret over sessioner af denne art. De skabte uddannelsen til Holotropic Breathwork facilitator, og i transpersonlig psykologi. (Facilitator betyder blot at man stiller sine faciliteter og erfaring til rådighed, og dermed letter selvudforsknings processen for andre). Der er i dag uddannet ca. 700 Holotropic Breathwork facilitators, fordelt over hele verden. Grof er tidligere professor ved Johns Hopkins University, School of Medicin og grundlægger af International Transpersonal Association. Han siger i dag, at bevidstheden og mennesket psyke er afspejlinger af den kosmiske intelligens, der gennem trænger verden. At vi er bevidsthedsfelter uden grænser, der trancenderer rum og tid. (Grof & Grof, 1990, pp.

3 32-43) Christina Grof voksede op i 40erne i en forstad til Honolulu. Hun afslutter college i 1964, hvor hun studerede hos den store myte forsker, Joseph Campell. I 1964 bliver hun gift med en gymnasielærer og i 1968 føder hun en søn, og i 1970 føder hun en datter. Under disse to fødsler oplevede hun nogle mægtige energier, der rakte ud over den almindelige fødsel. Den mirakuløse og skræmmende kraft hun oplever stilles i bero, da lægerne giver hende store doser morfin. Da ægteskabet i 1974 er ved at gå i stykker, deltager Christina i et kursus, hvor den indiske guru Swami Muktananda underviste i siddha yoga. Hun oplever at guruen er hendes sjælsfrænde, og kontakten med ham ændre fuldstændig hendes livsforløb. Under en meditationsperiode, ser han på hende og slår hende derefter med en vis kraft adskillige gange på panden med sin hånd. Indtrykket af denne tilsyneladende enkle begivenhed blæser låget af de oplevelser, følelser og energier hun havde holdt nede siden fødslen af datteren. Hun går herefter igennem en skilsmisse, hvor hun mister forældreretten over sine børn. Hun er igennem angstanfald og oplever frempiskende energier, der gør det vanskelig at koncentrere sig. Hun er tæt på at miste livet i en trafikulykke, og krisen tager til. Hun opsøger den store myteforsker Joseph Campell, der opfordre hende til at tage hen til Stanislav Grof, der befinder sig i Big Sur, Californien. Her får hun endelig forståelse og støtte til at bevæge sig igennem de voldsomme indre oplevelser. I 1977 støder hun på bøger om kundalini rejsning (slangekraften) og hun forstår nu, at de oplevelser hun går igennem er en vel beskrevet spirituel forvandling, som har været vel dokumenteret i århundrede via indiske yogier. Christina og Stanislav deler nu både det private og professionelle liv. Christina begyndte at fortælle om sin spirituelle krise, på de kurser de afholdt jorden over, og blev klar over at der er mange mennesker der fejl behandles når de er i gang med en spirituel forvandlingskrise. Under "dække" af de mange rejser og indflydelsesrige venner udvikler hun alkoholisme, og må erkende at hun er syg og har brug for behandling. Herefter forstår hun den potentielt dødsens farlige vej hun går, ved at udleve en ego død, der skulle have været fuldendt på det indre plan. Igennem mange års forvandlings krise vokser en ærefrygtindgydende helbredelses periode, og hun har en stærk trang til at bruge disse erfaringer til gavn for andre. (Grof & Grof, 1990, pp ) I 1980 grundlægger hun Det spirituelle Krise Netværk, et internationalt netværk, der tilbyder støtte til mennesker i krise. Spiritual Emergentcy Network lavede det forarbejde der skulle til for at den Amerikanske Psykiatriske Forening optog en ny diagnose i det amerikanske psykiatriske diagnose system, DSM-IV, som hedder V Religious or Spiritual Problem, hvilket er banebrydende på dette felt (Lukoff, 1998, pp ) (Lukoff, 1996, pp ) Idégrundlag i den transpersonlige psykologi Det værdigrundlag vi arbejder ud fra er bla: Vi ser den enkeltes bevidsthed som en del af en større bevidsthed, en del af en Kosmisk Intelligens/ Et Besjælet Univers. Transpersonlig psykologi er en videnskabsgren, der kombinerer videnskab og spiritualitet, der inkorporere den evige visdom m.h.t. forskellige bevidsthedsniveauer og tilstande. Vi tilstræber at befordre en proces fra en mindre til en større identitet. Vi er åben for biografiske (aspekter vedrørende éns opvækst), perinatale (vedrørende éns fødsel) og transpersonlige (det der rækker hinsides det personlige), spirituelle og ukendte dimensioner.

4 Udforsker bevidsthedens yderste rækkevidde. Vi er klar over at denne udforskning befordre både kursistens og vores proces m.h.t. at vågne. Hjælper kursisten til at opdage og få en dybere identitet i Selvet. Ser det åndelige i den personlige udvikling, det åndelige i vores fællesskaber og det åndelige i tingene/naturen, og tilstræber i integrationen af oplevelserne, at ingen af felterne undertrykker hinanden. Vi behandler ikke sygdomme, men støtter et selvopdagelses eventyr. Kursisten er forkæmperen, med fuldt ansvar. Vi er facilitator skaber støttende rammer, indimellem vejledende ud fra egne erfaringer. Vi har en villighed til at stå ansigt til ansigt med nye observationer/situationer, der ikke nødvendigvis passer ind i nogen konventionel teoretisk ramme. Vi arbejder med begrebet doing not doing. Hvilket betyder, at det ikke er os, der løser problemerne, men kursisten selv der har æren for de nye landvindinger der er gjort. Vi er ikke behandlere i traditionel forstand, men mere tjenere, der er tilrådighed for kursisten. (Wittine, 1993, pp ) Definition af Holotropic Breathwork I følge Grof, der har sammensat betegnelsen Holotropic Breathwork, afspejler stavelsen, holo, den kendsgerning, at alt i universet både er en del og en helhed, tropic, betyder bevægende sig i retning af. Så bogstaveligt betyder holotropic, orienteret mod helhed eller bevægende sig i retning af helhed. Breathwork betyder åndedrætsarbejde. (Grof, 1997, p.17) Den fysiologiske virkning af kroppen ved øget vejrtrækning Når man har haft en øget vejrtrækning i nogen tid, udåndes mere CO2 end normalt, hvilket medfører at ph stiger i blodet og dette betyder, at arterieblodet bliver mere basisk end normalt. Iltmængden i blodet stiger også. Disse forskydninger kan mærkes ved at man måske kan opleve svimmelhed, hjertebanken, snurren i hænder og fødder og dette kan også nogen gange være forbundet med kramper i hænder og fødder, hvilket dog hyppigst ses ved de første sessioner. Længere tids hyperventilation medfører lavere aktivitet i hjernens frontallap. Eftersom frontallappen er involveret i kontrol og selektiv hæmning af kognition (erkendelse og viden) og adfærd, kan hyperventilationen midlertidig medfører, at tidligere undgået eller undertrykte stimuli sættes fri. Med andre ord erfarer og eksponerer man sig for de frygtede indre repræsentationer, og disse kan være såvel positive som negative erfaringer. Dette opleves som en non-ordinær bevidsthedstilstand eller ændret bevidsthedstilstand. Stanislav Grof og Michael Mithoefer giver en udførlig medicinsk og historiske gennemgang af dette emne i The Inner Door, Volume 9, maj 1997, samt emnet diskuteres også i The Inner Door, maj Rhinewine & Williams (2007) giver også detaljerede beskrivelser af de neurofysiologiske ændringer ved hyperventilation, målt med EEG og MEG, som viser en substantiel øgning af lavfrekvente bølger i hjernen ved hyperventilation. Lavfrekvente hjernebølger ses ifølge Cloninger, ved høje selvbevidsthedsniveauer som er karakteriseret ved høj velvære(cloninger, 2004, p. 251).

5 Den holotropiske bevidsthedstilstand Bevidstheden forandre sig ved hyperventilation på en meget dyb og grundlæggende måde. Den bliver ikke svækket eller forringet, som det er tilfældet, hvis man er i en delirøs tilstand (kortvarig forvirrings tilstand med vrangforestillinger). Det ubevidste åbner sig for de områder, man er klar til at arbejde med, og det der almindeligvis sker er, at man samtidig med forbliver fuldt orienterede i hverdagens virkelighed. Man oplever to meget forskellige sfærer, og bevidstheden fungerer i to planer samtidig. Denne tilstand har Grof defineret som en holotropisk bevidsthedstilstand. Det vi i øvrigt kan sige om den forvandlede bevidsthedstilstand man oplever er, at den kan være forbundet med forandring inden for alle sanse områder. Der kan være intense og ofte usædvanlige følelser samt dybe forandringer i tankerne. Man kan opleve en indtrængen af andre tilværelses former, der kan være meget overvældende. Den holotropiske bevidsthedstilstand er ofte fulgt af kraftfulde legemlige og sjælelige udtryk. Disse udtryk kan være i uoverensstemmelse med skik og brug. (Grof, 1997, pp ) Hvad kan man få ud af at gå i gang med Holotropic Breathwork Den spirituelle vejs mål er at trancendere/overskride egoet. Gradvist, som man udforsker det ubevidste, kan man finde sine ægte/naturlige sider frem, og de neurotiske skuespil kan falde bort. Man kan blive afklaret om, hvad der er vigtigt i éns liv, og man kan få styrken og indsigten til at løse problemer, der tidligere gik i ring. Blokeringer kan opløses, og der kan ses helbredelse af visse sygdomme, der har forbindelse med éns sind. Man kan blive bedre til at lytte til sin egen iboende visdom. Efter sessionerne kan man opdage, at man reagerer anderledes end før, man finder sig måske ikke i det man før slog hen. Man glæder sig måske over noget, man aldrig tidligere har skænket en tanke. Oplevelsen af livet kan udvide sig. Man kan blive mere nærværende i nuet. Hvad tilbyder den transpersonlige psykologi Men hvad er det så for en proces mennesker kan gå igennem, når man taler om en personlig udvikling, der indeholder en spirituel dimension.? Den transpersonlige psykologi skelner mellem nogle personlige træk, der er karakteristisk, afhængigt af om man er åben for den åndelige dimension eller ej. Man skelner mellem et egocentrisk jeg og et trancendent Jeg. Det egocentriske jeg/ideal jeget/overjeget er bedømmende, kritisk, frygtsom, påståelig, påtrængende, dominerende og oplever en begrænset dimension af virkeligheden. Det rationaliserer, er kontrollerende, restriktiv, indesluttet, reserveret, konventionelt, angst, defensiv og er kun opmærksomt på den materielle verden. Det har en uopmærksom bevidsthed og en stiv og statisk verdensanskuelse... Det trancendente Jeg er medlidende, kærligt og vist. Det oplever en ubegrænset dimension af virkeligheden, er intuitivt, spontant, kreativt, lydhør og ægte tilstedeværende. Det er opmærksomt, inspireret, fredsfyldt åbent også for det trancendente og spirituelle og vågent. Det har et dynamisk udfoldende verdenssyn...(vaughan, 1995, pp.40-44) For at bevæge sig fra at have et overvejende egocentrisk jeg og til at have et mere trancendent Jeg, går man igennem en proces hvor de sider af jegét gamle eksistensform dør, en død- genfødsels proces. Det vil sige at den gamle måde at opfatte verden på, går til grunde, hvilket baner vej for et nyt selv, da en ny og større selv-definition bliver tilgængelig. Set fra egoéts (jegéts) synspunkt er dette en meget provokerende proces at gå igennem. Det vil man

6 kunne mærke ved at éns forsvarsmekanismer er højaktive før sessionerne. Egoét/ jegét har utallige undskyldninger for ikke at gøre dette indre arbejde og for ikke at gå igennem processen. Foreliggende tekst kan være provokerende nok i sig selv. Som det fremgår af afsnittet om oplevelsesfelterne, kan der undervejs i processen også være særdeles vanskelige faser, at komme igennem - selve ego-døden er naturligvis ikke en af de behagelige og når man er under indflydelse af den anden fødselsmatrice ( se senere), kan processen virke meningsløs, håbløs og umulig. Når mennesket er nedsænket i ego-dødsprocessen, kan de føle sig overvældede og hærgede, som om alt, hvad de var og er, bryder sammen uden noget håb om fornyelse. Vi er uddannede til at bistå den proces og kan guide dig undervejs - også efter sessionerne. Der findes mere udførlig beskrivelse af det at konfronterer symbolsk død, i Psykiske Kriser af Grof, side Denne bog findes på mange danske biblioteker. Hvad sker der? Det overordnede mønster, der tegner sig er, at når vi åbner os for det ubevidste i en session, så dukker der det op i bevidstheden, som vi er klar til at arbejde med. Hvis vi nu har fortrængt en dyb sorg, og vi ubevidst bruger meget energi på at opretholde denne fortrængning, ja så lukkes der måske netop op for sorgen, så vi kan tage os af den side af vores liv og læge dette sår. Derfor kræver det også mod at åbne for det ubevidste fordi vi ikke kan planlægge, hvilken oplevelse vi vil have fra det ubevidste. Men samtidig kan det være utrolig forløsende at komme dybt ind i den før omtalte sorg. Man får altså ikke det man "vil ha," men det man trænger til. Forløsningen ligger i, at den måske i årevis tilbageholdte følelse nu får lov til at leve. Al den energi, man ubevidst har brugt på at undgå denne følelse, bliver nu frisat og kan bruges til andre formål. I sessionen kan der ske det, at man genoplever situationer, som man har fortrængt. Det kan være yderst detaljeret, men til forskel fra dengang man oplevede situationen første gang, har man nu nogle hjælpere omkring sig og en større selvbevidsthed, end da man var barn og ung. Nogle sessioner har forløb, hvor man ikke synes, der "skete noget særligt". Der har måske været forskellige kropsspændinger, man har arbejdet med, men ingen billeder eller storslåede begivenheder. Disse sessioner er der ingen grund til at underkende. Det ubevidste åbner sig almindeligvis for det, man er klar til at arbejde med og man kan ikke, uanset hvilke ambitioner man måtte have, tvinge noget frem. Man kan vise sin vilje ved at puste og have en begynders åbne sind og tage imod det, der nu måtte komme denne gang. Blokeringer af fysisk art, eksem, psoriasis, astma, migræne og mange andre sygdomme, der har forbindelse med ens sind, kan i nogle tilfælde forsvinde. Man kan altså ikke bestille en specifik helbredelse, men man kan med nænsomhed søge en løsning eller som en heroisk kæmper kaste sig ind i eventyret for at begribe sammenhængen mellem de forskellige konflikter, der kan vise sig i form af forskellige symptomer. Er der bivirkninger? Hvis man i en session har fået indsigt i, hvor rigt livet kan være, når man er åben og i kontakt med éns ægte/naturlige sider, kan man i tiden efter opleve en slags indre "borgerkrig", en kamp, hvor éns egoistiske og neuroriske sider kæmper for at bevare den gamle magt. Denne proces, hvor man bliver bevidst om éns skygge sider, kan være ret ophidsende, da éns selvopfattelse sættes på prøve. Men man har jo fået indsigten, som ikke lader sig slå hen, så en observerende eller meditativ holdning til den indre stridighed kan hjælpe. Den dualistiske kamp kan gradvist erstattes af centrering efterhånden, som man tager sine projektioner hjem.

7 Det er kun én selv der kan lukke op. Det er meningen som i alle eventyr, at den ægte side vinder. Under sådanne indre stridigheder har man måske behov for støtte for at turde slippe de gamle sider, og tvivlen er her éns største forvirringskilde. Vi er da tilrådighed med vejledning undervejs. Man må prøve at turde stole på éns egen indsigt og handle derefter. Det kan jo medføre, at man træffer nogle utraditionelle valg, som for éns omgangskreds kan være svære at forstå. En af de største faldgruber, man kan havne i, er det Grof kalder inflation (opblæsthed), som sker hvis man tror, man er noget mere end andre, fordi man har haft en speciel oplevelse. Alle mennesker er unikke, og vi har alle adgang til alle slags oplevelser og indsigter. Man må også forstå, at man kun vælger Holotropic Breathwork, hvis det nu er det, man er klar til. Mennesker går de veje og finder den hjælp, de nu er klar til, så en ydmyg holdning for andres valg er en anbefalelsesværdig holdning at have. En anden form for inflation kan finde sted, hvis man for eksempel har haft en Jesus oplevelse i en session, og man efterfølgende tror, at man er Jesus. Som før nævnt kan alle opleve Jesus energien, og den energi må man så forsøge at forbinde med sine daglige handlinger. Hvis man har oplevet intense følelser i sessionen, kan man i dagene efter være åben og sårbar. En stille tid, hvor man integrere det, man har oplevet, kan være givtig. Her kan det være en hjælp at hænge sin mandala op, så man fortsat kan fordybe sig i de oplevelsesfelter man har været inde i, for herigennem at begribe deres betydning for den hverdag man har og hermed integrerer de indsigter man har fået undervejs. Hvis man har oplevelser af øget energi, kan det være meget behagelig at kanalisere denne ud i handlinger, som er meningsfyldte for én. F.eks. løbe, male, danse, eller gøre gavn for andre eller lignende. Hvis man føler sig meget åben og ønsker grounding, kan man lave fysisk arbejde, spise tungt fordøjelig kost, som oksekød f.eks. I sjældne tilfælde kan det der kommer op, være så overvældende, at man har svært ved at afslutte weekendkurset. Vi vil her give al den støtte vi kan, det vil sige at man kan fortsætte processen her, så længe vores ressourcer slår til. Hvis vores støtte ikke er tilstrækkelig, må vi henvise til andre Holotropic Breathworkers eller det etablerede system. (Dette er dog ikke problemer, vi har set) Hvis man bruger Holotropic Breathwork som en flugt fra éns hverdagsproblemer, skyder man ved siden af målet. Hvis man bare har den ene session efter den anden uden ærligt at forbinde det, man har oplevet, med sin hverdag, så går man store omveje. Man må i tiden efter sessionerne prøve at sætte éns daglige problemer i sammenhæng med det, man har oplevet i sessionerne. Hvilke oplevelsesfelter har Grof kortlagt Grof har skrevet fem bøger om, hvilke oplevelser man kan have i sådanne sessioner, og det ligger udenfor denne introduktions mulighed at uddybe hans 40 årrige videnskabelige arbejde detaljeret. Vi vil derfor i hovedtræk beskrive hvilke oplevelsesfelter han har kortlagt i sine arbejder og give nogle eksempler. I nogle sessioner oplever man begivenheder eller traumer fra éns opvækst. Det vil sige at en del af éns bevidsthed er i sessionen på et tidligere udviklingstrin, og man genoplever den situation, der den dag i dag har stor betydning for éns liv. Grof kalder sådanne oplevelser for biografisk materiale. Disse genoplevelser kan være såvel lyksalige som forfærdelige. Men de opstår, fordi man har brug for at sammenføje dem med éns hverdagsliv, fordi de ikke længere skal fortrænges, men forstås og leves. Her følger en indre rejsebeskrivelse af biografisk materiale fra en Holotropic Breathwork session: "En sommer session, der endte i barnevognen. Det var en varm sommerdag, og jeg lå på den blå madras med lukkede øjne og pustede. Der var fire andre der lå ligesom jeg og pustede. Nogle tumlede rundt på deres madras kunne jeg høre, og jeg var så glad for, at jeg endelig havde fundet et sted, hvor jeg kunne få muligheden for at finde mine indre svar. Musikken spillede ret højt og blev på en forunderlig måde vores springbræt og vores fælles puls, der hjalp os indad.

8 Det krævede en vis vilje at puste og samtidig en åbenhed for det der nu ville komme denne gang. Jeg kunne høre forskellige lyde fra de andre, snøften, gråd, grin, raserianfald og sang. Jeg lod de andres udtryk passere. Min selvvalgte sitter sad ved siden af mig, klar til at følge mit mindste vink, så jeg pustede mig dybere ind. Ind imellem tænkte jeg, at der nok ikke skete noget som helst denne gang, og alligevel pustede jeg videre, videre og videre. På et tidspunkt fornemmede jeg at facilitatoren var i nærheden af mig. Hans tilstedeværelse og min sitters faste plads ved siden af mig gjorde, at jeg blev spædbarn. Jeg skreg. Skriget var så højt, fortabt og sygt, at jeg tænkte, nu revner væggen vist. Jeg lå i barnevognen og kikkede ud på laden hjemme ved mit barndomshjem. Det var sommer og jeg så på den blondekant der var på indersiden af kalechen, et fint hæklet mønster, men jeg var forladt. Nu mærkede jeg mine to hjælper, de holdt om mig. De var hos mig og en mere almindelig gråd væltede frem, og de var hos mig indtil jeg var mæt af deres nærhed. Da jeg følte at min session var afrundet, tegnede jeg en mandala, og undervejs blev jeg klar over hvordan jeg tidligere ubevidst, havde iscenesat denne hændelse. Jeg havde været gift med en langturschauffør i 7 år, og det forhold satte mig konstant i den forladtheds følelse, hvilket jeg nu følte jeg havde fundet nøglen til. Efter denne session havde jeg denne nye erfaring, at jeg godt kunne få nærhed, og i dag er jeg gift med en meget nærværende mand. Det kan også ske, at man oplever situationer fra éns fødsel. Disse genoplevelser har nogle karakteristiske træk afhængigt af hvilken fase af fødslen, man oplever at befinde sig i. Hvis man oplever at befinde sig i tiden før fødslen, kan man opleve oceaniske lykkefølelser, hvor alt bare flyder til én i en paradisisk tilstand. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor veerne er begyndt, men livmodermunden endnu ikke har åbnet sig, kan man opleve den totale håbløshed, "der er ingen vej ud", men ufattelige lidelser både af sjælelig og legemlig art, som aldrig vil få ende. Oplevelsen kan være så stærk, at ikke engang selvmord synes at kunne afslutte situationen og bringe lettelse. Man oplever, at verden er styret af undertrykkende magthavere og livet føles meningsløst. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor der er veer, og hvor livmodermunden har åbnet sig, og man bevæger sig fremad i fødselskanalen, da kan man få oplevelser af voldsomme energiudladninger, vulkanisk raseri, seksuelle orgier, krigsmaskineri og ofringer. Man bevæger sig på grænsen mellem smerte og lyst. Hvis man oplever at befinde sig i den fase af fødslen, hvor man lige er født, kan man opleve ophævelsen af et voldsomt tryk, forløsning, strålende lys og fantastiske farver, værdsættelse af en enkelt måde at leve livet på, medmenneskelige og barmhjertige følelser og ligende. Disse fire forskellige oplevelsesfelter kalder Grof, basale perinatale matricer (grundlæggende forme vedrørende fødslen) henholdsvis I, II, III, IV. Her følger en indre rejsebeskrivelse fra en Holotropic Breathwork session der beskriver perinatale oplevelser: "En tur i fødselskanalen." Nu var jeg på madrassen igen. Det var efterår og de mørke timer var i overtal. Jeg måtte starte min tunge vejrtrækning, puh ha, i dag havde jeg virkelig ikke lyst, men jeg pustede og pustede og kom afsted, indad. Jeg bad nogle sitter om at lægge sig hen over min sammenkrøbne krop. Den pulserende musik og min egen vejrtrækning tog til. Jeg trængte så forfærdentlig til at være inde i denne hule af menneskekroppe. Åh, hvor var det dejligt tæt. Forvandlingen kom igen, jeg blev lille. Jeg lå i vand, og som det foster jeg nu var, lå jeg og plirede med fingrene på mine læber. Det var sjovt og hyggeligt. Efterhånden blev der mindre plads og jeg oplevede, at der blev lukket for "varmen". Jeg følte at jeg var ved at blive kvalt, (på trods af at jeg pustede som et lokomotiv) og jeg var klar over at, hvis jeg skulle overleve dette her, ja så måtte jeg ud. Som jeg også bad sitterne om, fik jeg behørig modstand, så jeg

9 måtte stemme/presse mig ud imellem deres kroppe. Jeg var døden nær, og selv om jeg følte mig svag og afkræftet fik jeg alligevel nogle kræfter til at komme ud. Åh hvilken forløsning, jeg rettede min brystkasse ud og strakte min hals og hvilede mit hoved bagover i skødet af en sitter. Endelig, endelig kunne jeg trække vejret frit. Tænk, at jeg kunne trække vejret så let. I ugen efter denne session aftog mit eksem, der havde plaget mig igennem flere år. Mit eksem havde været i udbrud hver gang jeg skulle præstere et eller andet, feks. eksamen, jobskifte, eller i andre stressede situationer. Nu kunne jeg bare konstaterer at eksemen forsvandt. I denne uge traf jeg ved et tilfælde en akupunktør, der sagde, at med det eksem måtte jeg have en blokering på min lunge meridian. Det havde jeg sikkert også haft, men nu aftog eksemen, og jeg har ikke haft så voldsomme udbrud siden. Der er andre former for oplevelser, som Grof kalder, "Transpersonlige oplevelser, som ligger indenfor rammerne af vores virkelighed". Det kan være fosteroplevelser, tidligere inkarnationsoplevelser, clairvoyance, identifikation med andre mennesker, identifikation med dyr, identifikation med planter. Man kan opleve uorganiske stof bevidsthed, planetar bevidsthed, ud af kroppen oplevelser og mange andre oplevelser. Sådanne oplevelser er straks mere kryptiske at forklare med vores almindelige logiske forklaringer, ikke desto mindre er de et faktum. Og de kan på samme måde sammenføjes med vores hverdagsliv som oplevelserne fra vores opvækst. De afspejler, at vi som en del af universet også har mulighed for at åbne os for helhedens visdom. Herefter følger en indre rejsebeskrivelse fra en Holotropic Breathwork session, der beskriver transpersonlige oplevelser inden for rammerne af vores virkelighed: "Undervejs blev jeg en smuk rød hest." Ugerne gik og jeg følte stadig en længsel efter at komme videre. Så rejsen gik igen indad en klar vinter formiddag. Jeg var igen på den blå madras. Nogle af de andre der var i "pusterummet" kendte jeg fra tidligere sessioner og havde før været sitter for en af dem. Andre havde jeg ikke pustet sammen med før. Men den velkendte fælles stemning flød som et usynligt bånd imellem os. Vi var fem, der var klar til at vende vores opmærksomhed indad og de fem sittere tav, og min sitter gav mig et varmt tryk i hånden. Musikken startede og jeg fulgte med. Hu, hej hvor det gik i dag. Afsted, afsted, man skulle nærmest tro, at jeg var til festival. Dansen ville ingen ende ta. Vejrtrækningen og musikken blev ét, og nu blev den vilde dans til en fast galoperen. Ja, nu galoperede jeg på en hest. Fedt nok, tænkte jeg, jeg kunne godt li heste. Nu sank jeg, musikken og den der galop, jeg sank dybere, wouw, dybt. Jeg fik mule, manke, hale, hove og tung krop, og stod nu på alle fire og rystede hovedet op og ned, og prustede. Jeg var en stærk, flot rød hest. Jeg skrabte lidt med forbenene, og her stod jeg så og gloede ud over markerne, med et ret udifferentieret, tomt, vågent blik. Så gik jeg lidt omkring for at finde et godt sted at trille mig. Sådan rigtig gnubbe ryggen i sandet og så rystede jeg mig. Ahaaa dejligt. Ja, nu måtte jeg trave lidt afsted og ryste mig lidt igen. Jeg morede mig meget over at løbe med bar røv, men det var der jo ikke andre end jeg der vidste. Ja det var altså meget sjovt. Gradvist ebbede min session ud og jeg forstod, at jeg havde en stor styrke og frihed tilrådighed, hvis jeg turde bruge den. Oplevelsen var meget kraftfuld og havde et seksuelt strejf over sig. Jeg blev klar over at jeg nogen gange lignede Maude fra Matador, men nu havde jeg et nyt pejlemærke, der kunne sætte mere liv i blandt andet mit samliv. Siden har jeg især brugt styrken til at fortsætte en vedholdende personlig udvikling, hvor mange egoistiske sider har måtte lade livet. Der er en anden stor gruppe af oplevelser som Grof kalder, "Transpersonlige oplevelser hinsides vores virkeligheds rammer". Det kan være oplevelser af positive og negative overmenneskelige væsner eller oplevelser af guder, UFOér eller

10 umiddelbar forståelse af mytologiske begivenheder og urformer. Nogle har oplevelser af møder med overmenneskelige spirituelle væsner, og andre oplevelser som vi kan have svært ved at acceptere som værende en del af vores virkelighed, da de ikke kan måles og vejes. Disse oplevelser er trods deres mystiske træk også et faktum. Et interessant iagttagelse Grof har gjort ved disse oplevelser af guddommelige væsner er, at de forekommer uanset religiøse tilhørsforhold. Selv en hårdnakket ateist kan have en guddommelig oplevelse. Det generelle mønster der tegner sig er, at alle mennesker uanset uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle eller religiøse tilhørsforhold kan have alle slags oplevelser. Her følger en indre rejsebeskrivelse fra en Holotropic Breathwork session, der medførte transpersonlige oplevelser hinsides rammerne af denne virkelighed: Jeg mødte en Buddha med krystal og perlemor." Det var forår, og mit liv indeholdte stadig mange skævheder, og jeg måtte afsted igen. Musikken spillede og der var fuldt hus. Jeg satte mig for ikke at dvæle ved alle mine små skavanker og jeg hyperventilerede meget kraftigt pustede igen og igen. Efter halvanden time begyndte jeg at få intuitive og symbolske beskeder. Jeg havde en stor tung brun klump på ryggen, jeg løftede af. Jeg stod med klumpen i hænderne og masede den sammen til en lille brun klump, som jeg smuldrede og gav til en smuk solsort. Nu sad jeg på knæerne og der kom et glat slebet krystal flyvende til min højre hånd. Jeg var glad for den. Men jeg blev "bedt" om at give slip på den og lade den flyve, og det var lidt vemodigt, men okay. Nu kom der en stor rund bronze skive, med et Buddha ansigt, med lukkede øjne. Den vibrerede af en enorm mængde visdom. Jeg forsøgte at berøre Buddhaens ansigt med min højre hånd, men da jeg ville røre ved dens venstre side blev jeg stoppet. Denne side måtte jeg kun berøre med min venstre hånd. Nu kom der en perlemorsskive. Buddhaen bød mig tage den i venstre hånd, og det ville jeg altså bare ikke! Nu blev skiven smækket med sådan en kraft i min hånd, at jeg væltede bagover. Okay, tænkte jeg, så kunne jeg da også tage imod den, hvis det nu ikke kunne være anderledes. Symbolerne aftog i styrke og forsvandt. Jeg dukkede op til almindelig dagsbevidsthed, og fattede ikke rigtigt, hvad det her var for noget. Jeg sad og prøvede at rumme begivenheden. Så kom sorgen væltende over mig. Jeg blev klar over at jeg som 4 årrig havde besluttet at blive en "dreng", fordi jeg håbede på, at jeg så ville få min fars opmærksomhed. Denne beslutning betød konkret i mit liv, at jeg som barn næsten altid gik med kasket, og at jeg som voksen fornægtede mig selv kvindelige udtryk. Mit øgenavn var Helmer, jeg var plysset og kørte motorcykel i 12 år. Jeg havde altid følt mig akavet i kjoler, og jeg kunne ikke finde et "passende" tidspunkt at få børn på. Der var mange kvindelige aspekter jeg havde sagt nej tak til. I sessionen tog jeg en stor byrde af mine skuldre, og jeg tog imod min perlemorsside (den feminine side), og det har haft ufattelig stor betydning for hvordan mit liv det har formet sig. Jeg har født to vidunderlige piger, så jeg er rig. Det var ligeledes smukt at give slip på mine mandlige sider, i form af at slippe krystallen, så de to sider fandt en mere naturlig balance. Krystallet og perlemorsskivens budskab var egentlig rimelig let forståeligt inden for min daværende begrebsramme. Indtil denne oplevelse havde jeg haft en løs tro på, at der var noget, der var større end os mennesker, men nu var denne tro erstattet med viden. Det undrede jeg mig en del over. Der findes noget i mig som ved mere end mit lille ego gør. Buddhaen var uden for tid og rum. Denne oplevelse og andre numinøse oplevelser jeg har haft, har gjort at mit tidligere verdensbillede er krakeleret og de indsigter jeg har fået, har i mange år været mine pejlemærker i utallige valgsituationer.

11 Der findes uendelig mange forskellige oplevelser, som det altså ikke er muligt at beskrive her. Vi henviser derfor til Grofs bøger "Den indre rejse", "Psykiske kriser" og Fremtidens Psykologi, hvis man vil studere oplevelsesfelterne bogligt. Vi har nu givet nogle hovedtræk, så man kan få en fornemmelse af, hvad der kan ske i sessionen. Ved hjælp af de oplevelser, man har undervejs, kan man efterhånden blive bevidst om baggrunden for éns daglige problemer og hvordan de hænger sammen. Man kan finde ud af, hvorfor man hele tiden ubevidst har fået iscenesat det samme problem igen og igen. Man oplever i sessionen den situation eller ulykke, der er årsag til, at man bliver ved med at kredse om et bestemt tema. Man kan finde den røde tråd i éns gøren og laden, og trævle historien op. Grof bruger et begreb, han kalder "coex-systemer", som betyder, "systemer af fortættede oplevelser", altså grupperinger af forskellige erindringer. Erindringer, som tilhører et bestemt coex-system, har et grundtema eller indeholder elementer, der ligner hinanden, og som er forbundet med en stærk følelsesladning af samme kvalitet. Når man har genoplevet et grundtema, kan man herefter i det daglige mærke de situationer, som har haft energi bundet i netop det tema. Der kan på den måde være en vifte af situationer som har haft sin rod i dette grundtema. Man kan igennem flere sessioner opdage mange forskellige coex-systemer, og få frisat mere og mere bundet liv. Vores erfaring er, at man automatisk holder op med at iscenesætte det gamle traume, da det nu er genoplevet, og der derfor ikke længere er ubevidst. Selvudforskningen kan som tidligere nævnt give én oplevelser af urformer, eller det som Jung kalder arketyper. Disse arketyper er, som vi forstår dem i dag hver især repræsenterende særlige følelser eller energi temaer. Vi bliver klar over, at der er en direkte afspejling af disse arketyper i vores materielle verden. Grof siger at, de arketypiske principper god, neutral, ond, er en integreret del af den skabte verden og er absolut nødvendige elementer i den kosmiske leg. I betragtning af disse indsigter bliver det indlysende, at hvis vi ønsker at forbedre verdenssituationen og reducere onde elementers indflydelse på vore hverdags gøremål, må vi nødvendigvis finde mindre destruktive og mindre farlige udtryksformer for de arketypiske kræfter, der er ansvarlige for dem.(grof, 1997) Holotropic Breathwork gør det muligt at lade alle arketypiske kræfter få sit fulde udtryk. Grunde der gør det utilrådeligt at deltage i Holotropic Breathwork Der er forskellige fysiske sygdomme der gør det utilrådeligt at deltage i Holotropic Breathwork. Det kan være fremskreden åreforkalkning, udposning på arterier (aneurisme), tidligere blodprop i hjertet, medfødte hjertefejl, hjerteoperationer f.eks. by pass, alvorligt forhøjet blodtryk, tuberkulose, for store lunger (emphysema), hvis der er fjernet dele af lungen, lunge kræft, astma, alvorlige hormon forstyrrelser, visse betændelses tilstande, kræft og AIDS. Knogleskørhed (osteoporose), knoglebrud der ikke er helt sammenvokset. Almindelige forvridninger, forhøjet tryk i øjet (glaukom), nethindeløsning og epilepsi. Om det er utilrådeligt at deltage i Holotropic Breathwork, kan ved visse sygdomme afhænge af sværhedsgraden, feks. ved astma. Under graviditet er det ligeledes utilrådeligt at deltage. I den holotropiske bevidsthedstilstand oplever man at have en fod i hver verden, dvs. man oplever noget fra det ubevidste samtidig med at man er ved fuld selvbevidsthed. Nogen mennesker har problemer med at være psykotiske, hvilket man billedligt kan beskrive ved at sige, at personen har begge ben i det ubevidste og dermed heller ikke evnen til at tage vare på sig selv, da selvbevidstheden er fraværende. Den, der er psykotisk, kan i lang tid fuldstændig mistet kontakten til denne virkeligheds lovmæssigheder, og hvis man har haft sådanne oplevelser er det meget vigtigt at få integreret disse, i éns hverdag, men hvis man har problemer med at blive psykotisk, kan man ikke deltage i Holotropic Breathwork.

12 Der er visse former for medicin, der simpelthen modarbejder en åbning til det ubevidste, feks. beroligende og sove medicin som Stesolid og Rohypnol og antipsykotisk medicin som Zyprexa. Derfor må man være fri for medicin med virkning på de psykiske funktioner for at deltage i vore kurser. Den eneste undtagelse er, hvis man får de såkaldte "lykkepiller", Fontex feks., som gives ved depression. De arbejder ikke imod en åbning til det ubevidste. Lithium der også bruges ved depression modarbejder heller ikke en åbning til det ubevidste. Hvis man er alkoholiker eller stofmisbruger, skal man være afruset og abstinens fri, før man kan deltage. Før man deltager i sessioner vil man blive bedt om at underskrive helbredserklæringen, som befinder sig i slutningen af introduktionsmaterialet. Hvordan forløber en typisk Holotropic Breathwork weekend hos os? For nye kursister er der introduktion fredag aften klokken 19.00, hvor vi kan gennemgå foreliggende materiale, som vi forventer, at man har læst. Vi vil gerne vide hvorfor man ønsker at gå i gang og vi vil uddybe eventuelle spørgsmål. Det er også denne aften, vi drøfter de grunde der gør det utilrådeligt at deltage, og denne aften vi anbefaler eller afstår fra at lade kursisten puste her hos os. Der vil også være en "prøvetur", hvor man puster i cirka 10 minutter, så man får en fornemmelse af, hvordan det er. De der har pustet tidligere, er også velkomne denne aften. Man kan overnatte i "pusterummet". Holotropi sessionerne starter lørdag kl Gruppen samles omkring morgenmaden. Vi forventer at man deltager under tavshedsløfte. Gruppen præsenterer sig for hinanden, hvor man fortæller det, man har lyst til om sig selv eller det, der har hjerte og mening. Under sessionen er det sådan, at hver person, der puster, har en hjælper ved sin side, en sitter. Gruppen deles nu, og man aftaler, hvem der vil puste om formiddagen, og hvem der vil puste om eftermiddagen. Man aftaler, hvem der er sitter for hvem. Den, der har valgt at puste om formiddagen, undlader eller spiser kun en let morgenmad. Om eftermiddagen puster de, der har været sitterer. Man gør sig nu klar og tager behageligt siddende tøj på og fjerner smykker, ure og briller før sessionen, og den, der skal puste, vælger nu en af de madrasser, der ligger på gulvet i "pusterummet". Man aftaler med sin sitter og facilitator, hvis man har specielle hensyn eller ønsker. Hvis man ved, at man har problemer med "at blive forladt", kan det være hensigtsmæssigt at aftale med sitteren og facilitator, hvordan toiletbesøg klares uden at puster føler sig forladt. Udgangspunktet som sitter er, at man respekterer pusterens proces og ikke griber ind, med mindre pusteren beder om det. Da der i sessionen kan forekomme seksuelle energier, er princippet, at de ikke leves ud, så andre bringes i forlegenhed. Hvis det er første gang, man skal puste, skal man starte med at puste og derefter være sitter om eftermiddagen. Når alle er klar, og der er ro, indleder facilitator sessionen med en kort opfordring til at lukke øjnene, slappe af og til at åbne sig for sin indre visdom. Sitteren sidder indenfor rækkevidde. Musikken, der kan være følelsesvækkende, sættes i gang, øges i styrke, og man øger sin vejrtrækning og koncentrerer sig om den indre proces. Musikken understøtter processen, og man puster så meget og så længe, man har behov. Efter to tre timer har man oftest fået åbnet for nok "stof", og man vender tilbage til almindelig dags bevidsthed, når man føler sig klar, og afrunder selv sessionen. Det er godt at give sig god tid til at komme tilbage til almindelig dagsbevidsthed. I nogle tilfælde må man fortsætte ud over de tre timer for at kunne afrunde sessionen. I nogle enkelte tilfælde synes man ikke at det virker! Da må man gå tilbage til åndedrættet. Under sessionen kan de blokeringer og spændinger man har, blive forøgede/ intensiverede, og man har måske behov for at forløse disse for at kunne komme dybere ind i det ubevidste. Facilitator kan her hjælpe med fokuseret kropsarbejde, hvor man selv forløser spændingen, forstået på den måde, at man kan bede facilitator om at matche det spændte eller blokerede område og pusteren kan så selv presse imod og derved forøge og forløse symptomerne. Især i de første sessioner kan man have krampe ligende

13 spændinger i fingre, tæer og omkring munden. Man kan have behov for at udtrykke de følelser, der dukker op og man kan samtidig have brug for en "medspiller". For eksempel hvis man er rasende, har man måske behov for modstand, og man kan så bede facilitator eller sitter om at holde en fast eller ligende. Måske udløser det verbale udsagn som "gå væk" "skrid" "hold op" o.s.v. Men da disse ord kan være forløsende at få lov til at udtrykke "skrider" sitter og facilitator altså ikke, med mindre man bruger ordet STOP. Ordet STOP betyder, at al berøring og indblanding i éns proces skal standses! Andre udsagn bliver opfattet som afreagering eller udrensning. Man skal endelig bruge ordet STOP, hvis indblanding i éns session føles forkert. Hvis man foreksempel har brug for at blive holdt om, ja så føles det måske rigtigt et stykke tid, men så ændre éns behov sig fordi oplevelsesfeltet ændre sig og man siger Stop. Hvis man ofte har undladt at sige noget, som burde have været sagt, kan der ske det i sessionen, at man får kvalme af alt det som man "har ædt i sig". Man kan have alle tegnene på opkastning, men der kommer sjældent andet end slim og spyt, men for en sikkerheds skyld er alle sittere udstyret med køkkenruller og plastposer. Når man har afrundet sin session, tegner man en tegning i en cirkel (mandala). Det er første skridt på vejen til at tage oplevelserne med ind i éns hverdagsliv. Man tegner det, man har lyst til. Det er vigtigt af hensyn til de, der stadig er i session, at man ikke begynder at tale højlydt med sin sitter. Hvis man har behov for at tale frit, kan man gå ud af pusterummet, så alle får ro til at afrunde sessionen. Når alle er færdige, samles gruppen, og man kan fortælle gruppen, hvad man har oplevet i sessionen og vise sin mandala, og det er så næste skridt ind i hverdagslivet. Når alle er færdige holdes frokost og herefter bytter sitter og puster roller (den der skal puste undlader frokost), og vi starter med en ny session i løbet af eftermiddagen. Når disse sessioner er afsluttede, laver vi i fællesskab aftensmad og spiser. Forløbet gentages om søndagen, med en session formiddag og eftermiddag. Der vil ikke være planlagt nogen varm aftensmad søndag, men man er velkommen til at spise sig mæt inden eller smøre en madpakke til hjemturen. Hold venligst søndagen åben med hensyn til afrejse. Weekend kurset slutter først, når alle føler sig færdige til at tage hjem. Derfor er det vigtigt, at man ikke planlægger at nå en bus til kl. 18 feks. Man har så mulighed for at kontakte os efter behov, i tiden efter weekendkurset. Nogle gange tager vi måske kontakten hvis det er aftalt. Vi vil pointere, at vi ikke er "behandlere" og Holotropic Breathwork ikke er "terapi" i traditionel forstand. Grof lægger igennem hele uddannelsen vægt på en holdning, hvor vi som facilitator stiller os selv og vores erfaring til rådighed, en tjeners rolle. Det er ikke os, der løser nogens problemer, men det er én selv, der har æren for de nye landvindinger, man eventuelt har gjort. Vi lægger op til at man i vid udstrækning selv arbejder med sine problemer, men vi er tilgængelig, hvis nogen har brug for netop vores hjælp. Opfølgning af kurserne er gratis. Den praktiske del af weekend kurserne Kurserne er baseret på at vi hjælper hinanden med madlavning og opvask. Vi har indkøbt og planlagt maden. Noget af tilberedningen foregår evt. i stuehuset, resten foregår i kursushusets køkken. For at befordre en åbning til det ubevidste, laves der overvejende vegetarisk kost. Overnatning foregår i pusterummet på madrasserne, og man må selv medbringe sovepose eller dyne og sengelinned. Vi er ikke interesseret i, at der foregår nogen former for alkoholmisbrug eller brug af euforiserende stoffer her hos os. Vi ønsker at rygning foregår i det fri, eller i væksthuset. Præsentation af Holotropic Breathwork facilitator, Susan Brunsgaard og Thomas Kristensen, samt kursusstedet Kursus huset ligger på Todbølvej 4, tæt ved Snedsted i Thy. Man kan frit bevæge sig rundt på den 13000

14 kvadratmeter grund, med frugttræer, køkkenhave, gravhøj og en gammel bøg, der står på havens solrige plads. Haven er omsluttet af levende hegn. Kursushuset ligger ved siden af stuehuset, der tilhører Thomas Kristensen. Op ad kursushuset er der et væksthus, og nord for disse bygninger ligger en rundbuehal. Der er mulighed for at gå tur i skoven der er ca. 1 km herfra, og kursushuset ligger 10 km fra Vesterhavet (Vorupør). Præsentation af Thomas Kristensen. Jeg er født i Svankjær, Thy, den 24 marts 1968 og har gået i Bedsted skole til og med 10 klasse. I 1985 kom jeg i lære som automekaniker i Morup Mølle og blev udlært i 1989, hvorefter jeg aftjente min værnepligt ved Danske Livregiment i Vordingborg og på Skive kaserne som mekaniker. I 1990 fik jeg arbejde som mekaniker på Vestervig autoværksted, hvor jeg var i tre år. Jeg mødte min kone Året efter gik jeg arbejdsløs et år. Freja blev født og derefter tog jeg et års forældreorlov. I 1996 fik jeg arbejde på AMU-centeret i Thisted som pedel hvor jeg var indtil november Arbejder i øjeblikket på Oticon hvor jeg leder og fordeler arbejdet på lagerets aftenhold. Hvordan kom jeg i forbindelse med Holotropic Breathwork? I sommeren 1992 "finder" min nuværende kone og jeg hinanden på Skagen visefestival. Jeg har det på daværende tidspunkt meget dårligt med mig selv, og delagtiggør min kæreste i håb om, at hun vil forstå mine problemer. Hun fortæller mig om hvordan hun for nylig er begyndt at arbejde med egne problemer hos en Finn Hansen i Hadsten. Hun sagde, det hed Holotropic Breathwork, og at man bare skulle ligge på ryggen og puste, imens Finn spillede noget musik. Det lød i første omgang ikke som noget rigtige mænd gør, men snarere som noget "pædagogfis". Ikke desto mindre besluttede jeg mig for at prøve det, da jeg ikke selv havde noget bedre alternativ. Men som dagen nærmede sig, blev jeg mere og mere nervøs og forestillede mig diverse ulykker, der kunne ske både på vej derned, og når vi var kommet derned, hvis vi da i det hele taget nåede derned i hel tilstand. Vi nåede derned, og jeg turde stå ved mine problemer og gøre en aktiv indsats og ikke bare affinde med at gå rundt og være en pestilens for både mig selv og mine omgivelser. Det der skete i min første Holotropic Breathwork weekend var, at jeg fik kontakt med en masse sorg omkring det, at min mor blev indlagt med kræft på Århus kommunehospital, da jeg var 3 måneder gammel, og var væk i seks måneder. På grund af dette, har mine forhold til piger som regel ikke varet længere end tre måneder, men efter jeg har indset det og forstået det, som et barn på tre måneder ikke kan, er det muligt at ændre mønsteret. Derefter fik jeg fat i det, som var den egentlige grund til, at jeg var taget med derned. I 1989 havde jeg købt et hus på 178 kvadratmeter i Heltborg, hvor jeg boede i godt to år, alene. Jeg havde det meget dårligt, og lige inden jeg mødte min nu værende kone, sov jeg faktisk kun tre timer om natten. Jeg var i daværende periode meget aggressiv og i weekenden, når jeg var på værtshus og havde fået lidt indenbords, blev det jo ikke bedre. Jeg husker specielt en aften, hvor jeg pludselig så mig selv svinge en lidt yngre mand end mig selv rundt, hans hoved var cirka en centimeter fra at blive åbnet af et hushjørne. Efter denne episode turde jeg ikke længere drikke ret meget, jeg var simpelthen bange for hvad der ville ske. Grunden til at jeg ikke turde sove var, at når jeg var alene, var jeg bange for at blive til en varulv. I min anden session havde jeg en oplevelse af, at jeg var en varulv. Jeg fik med andre ord adgang til mit lager af raseri og kunne give det frit afløb uden væsentlig fare for andres ve og vel. Efter sessionen var jeg i stand til at sove i otte timer, og jeg havde det som om jeg havde sovet i flere år og først lige var vågnet. Efter en lang række sessioner blev jeg af både min kæreste og Finn opfordret til at prøve at søge ind som Holotropic Breathwork facilitator. Min første tanke var, at de på en sådan uddannelse da ikke ville have en automekaniker ind. Men det ville de på en sådan uddannelse. Jeg har på de forskellige moduler af uddannelsen mødt mange mennesker fra mange forskellige fag, jeg har mødt en: Psykiater, psykolog, læge, dyrlæge, terapeut, matematikprofessor, astrolog, pædagog, portør, EDB programmør, sygeplejerske, alkoholkonsulent, arkitekt,

15 tandlæge, købmand, pianist, student, keramiker, shaman, entreprenør, hypnotisør, forsker, kunstner. Det drejer sig i sidste ende ikke om, hvad man har lært, men hvordan man bruger det, man har lært, og derfor kan selv en automekaniker komme ind på en sådan uddannelse. Jeg har gennemgået to og et halvt års træning, som indebærer 150 timers Holotropic Breathwork, hvilket gør at man har et rimeligt grundlag at hjælpe andre ud fra. Personligt har jeg over 300 timer og har fået mit certificat i 1997, hvilket betyder at jeg nu kører kurser i Holotropic Breathwork. Præsentation af Susan Brunsgaard: Jeg er født i 1958 på Sjælland. Min far og mor blev skilt, da jeg var 4 år og jeg voksede op alene med min mor i Randers.Da jeg blev 19 år, rejste jeg til England og arbejdede som tjener. Siden har jeg læst kunsthistorie på Universitetet i Århus, taget en uddannelse som folkeskolelærer, en 3 årig uddanelse på Århus Kunstakademi som billedvæver (herunder et halvt år i Jerusalem) og min uddannelse hos Stanislav Grof, samt en uddannelse som regressionsterapeut hos Rud Grandt. I dag arbejder jeg som lærer på Løgstør Skole, hvor mit fokus handler meget om at møde mine elever, der hvor de er. Se hvert enkelt barns kvaliteter og sammen med dem og deres forældre sørge for, at de får en god skolegang. Hvordan jeg kom i forbindelse med Holotropi. I 1992 var jeg vendt tilbage fra Jerusalem og havde mit sidste halve år på Århus Kunstakademi og arbejdede samtidig som frivillig medarbejder ved Kulturgyngen i Mejlgade i Århus. (Tidligere kaldt Fronthuset). Jeg havde den ene kæreste efter den anden, var led og ked af mit liv og drak i perioder alt for meget, og megen af min tid og energi gik med enten selvhad eller fuldskab. Til en julefrokost på Kunstakademiet hørte jeg om Holotropi. Der var en umiddelbar tiltrækning i mig. Det ville jeg gerne prøve. Min første session. At trække vejret dybere og hurtigere var let for mig, da jeg var meget nervøs. Hele min krop sitrede allerede efter prøvepustet aftenen før. Jeg lå og holdt et menneske, jeg ikke havde mødt før, i hånden og ikke ti vilde heste skulle få mig til at give slip. Da musikken begyndte, var jeg allerede langt inde i min elendighed og selvhadet voksede og voksede. Vores facilitator kom over og spurgte, hvordan det gik. Imellem mine pust kunne jeg lige hviske til ham om selvhadet. Han spurgte lige så stille, hvad jeg havde lyst til? Og ønsket om at dø, blev det altoverskyggende i mig. Han sagde: Så dø, men dø her på madrassen. Jeg tog en imaginær kniv og stak den i mit hjerte. Jeg oplevede i min ændrede bevidthed, at blodet flød ud. Jeg oplevede ikke at jeg døde, for min bevidsthed flød med blodet, ud af min krop, ned i madrassen, ned gennem gulvet, ud gennem kloaken og ud i oceanet.det tog lang, lang tid. Der lå jeg så og kiggede op på stjernerne og månen, mærkede fiskene og livet omkring mig. Jeg både lå der i havet, og samtidig så jeg Jorden ude fra Universet, med alle oceanerne, der var forbundet, med al den skønhed og liv, her er. I lang tid og stadig har denne session givet mig en glæde og fryd ved naturen og livet, der hjælper mig i svære situationer. Mit selvhad viste sig at have lange rødder tilbage, men efter et stykke tid og flere sessioner har det givet slip. Jeg oplever i dag, at jeg kan forbinde mig med andre mennesker og jeg kan nyde alhohol uden at falde i et stor sort hul. Min første session viste sig at være startskuddet til mange. Jeg har taget Stanislav Grof's uddannelse i 1997, men "puster" stadig, når noget "presser" sig på. Jeg har 2 videregående moduler i Grof-træningen, været facilitator på Den 2. Skandinavisk Grof-uddannelse, samt arbejdet som co-facilitator gennem 2 år med Jørgen Fjord. Jeg har i dag selv haft tæt på 80 sessioner. Det har været og er stadig en vidunderlig rejse, der giver mig lyst og

16 glæde til livet. Integration af holotropiske oplevelser I dagene efter at man har haft holotropiske oplevelser er det som tidligere nævnt, hensigtsmæssigt at have tid til at dvæle ved oplevelserne, da man kan være åben og sårbar efter sessionerne. Det kan være en idé at hænge din mandala op, så du langsom får sammenføjet indsigterne fra sessionen, med din hverdag. Du kan lægge mærke til temaerne og deres betydning for dit daglige liv. Nogen finder det befordrende at male dagligt, for at udtrykke de følelser som måske kommer i dagene efter sessionerne. Andre finder det helende at skrive om oplevelserne. Man kan f.eks. sætte tid af til dagligt at skrive i 20 min. omkring det som følelsesmæssigt berører en mest, så man fortsat arbejder med integration af det der kom op i sessionen. Nogen trives med at danse eller lave soul collage, da dette kan bidrage til at lade de energier man kan opleve, få sit udtryk. Mange holotropiske oplevelser integrerer egentlig sig selv, fordi man har fået nye erfaringer og ofte en meget vis indre vejledning. Hensigten med integrationen er at øge selvbevidstheden, da øget selvbevidsthed ifølge Cloninger medfører øget velvære. Når man arbejder med at øge selvbevidstheden er der tre basale fænomener i spil. Ifølge Cloninger har vi medfødte talenter. Vi har intuitive muligheder, der spontant opstår uden refleksion, træning eller ræsonnering og den der bruger sit talent føler sig tilfreds og rolig, hvorimod man bliver urolig og frustreret når talentet ikke kan bruges. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at følge sit talent. En af de andre basale fænomener, som Cloninger beskriver er vigtige for selvbevidsthedsudviklingen er at lytte til psyken, hvor sindet bliver bevidst om sig selv og øger forståelsen, hvilket ud fra Platons forståelse kræver genkendelse og øget bevidsthed om det guddommelige. Det vil sige, at det er hensigtsmæssigt at lytte til psyken og være åben for muligheden af at bevidstheden, under passende forhold, kan være mere end et sted på samme tid, hvilket også er påvist af kvantefysikken. Når man lytter til psyken forsvinder den tilsyneladende dikotomi/tvedeling mellem subjekt og objekt, samt det split man ellers kan opleve mellem fakta og værdier. Man har, når man lytter til psyken oplevelser af en udelelig psyke og sammenhæng i alle ting. Det tredje basale fænomen i selvbevidsthedsudviklingen er knyttet til psykens bane. Psyken er uforgængelig og har en retning i tid. Denne bevidsthedsstrøm kan ikke begribes uden viljens frihed, hvilket ifølge Cloninger involverer evnen til at være ansvarlig for éns tanker og handlinger, til forskel fra at være kontrolleret af tidligere betingninger. Bevidsthedsstrømmen flyder frit uden forhindringer, med mindre der opstår ønsker og frygt der forårsager tilknytning eller aversion til ydre objekter. Uden tilknytning eller aversion til ydre objekter er bevidstheden i sig selv fri og i ubundet udviklingsflow over tid. Når vi formår at følger psykens bane oplever man frit flow. Dette ses, når vi elsker det vi laver og tiden løber ubemærket og flyver afsted. Når vi benægter eller prøver at kontrollere det naturlige flow føles tiden lang. Når man følger psykens bane leder denne selvbevidsthed til en nondualistisk bevidsthed, hvilket paradoxalt er selvforglemmende og uselvisk. I integrationen af holotropiske oplevelser kan det være gavnligt at være opmærksom på disse tre grundlæggende kræfter som er i spil i selvbevidsthedsudviklingen. Ken Wilber taler om tre relationer i den personlige udvikling som kan være en lignende forståelsesramme for de tre kræfter i udviklingen. Ken Wilber taler om, at der er noget i Jeg et, i den personlige udvikling der gerne vil udfolde sig. Der er også en ånd eller noget i vore fællesskaber, i Vi et, i vore familier, mellem vore kollegaer og venner, der også gerne vil udfolde sig, Der er også ånden eller noget i tingene, i Den/Det et, i vore omgivelser, jorden og universet, der også gerne vil have sin udfoldelse.(wilber, 1996) At være opmærksom på disse tre relationer, at de indbyrdes ikke undertrykker hinanden, er lidt af en kunst, men det kan være gavnligt at lægge mærke til disse tre relationer i integrationen af holotropiske oplevelser.

17 Referenceliste for videre studier Cloninger, R. C. (2004) Feeling Good The Science of Well-Being. Oxford University Press Grof, S.(1977) Den indre rejse1: Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-Psykoterapi. Borgen. Grof, S. (1978) Den indre rejse 2:Menneskets møde med døden. Borgen. Grof, S. (1980) Den indre rejse 3:LSD-psykoterapi i teori og praksis. Borgen. Grof, S. (1985) Den indre rejse 4:Oplevelser hinsides hjernen. Borgen. Grof, S. (1987) Introduktion til den indre rejse: Selvopdagelsens eventyr. Borgen Grof, S. og Grof, C. (1992) Psykiske kriser: Personlig udvikling gennem kriser. Borgen Grof, S. og Bennett, H.Z.(1993) The Three Levels of Human Consciousness and How They Shape Our Lives. HaperSanFranscisco. Grof, S. (1997) Den kosmiske leg udforskning af den menneskelige bevidstheds grænser. Borgens Forlag. Grof, S. (2001) Fremtidens psykologi Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver. Borgens Forlag. Laszlo, E. (2003) Revolusjon i vitenskapen fremveksten av det holistiske paradigmet, Flux Forlag. Lukoff, D. (1996) Transpersonal psychoterapy with psychotic features. I: Boorstein, S. ed. Transpersonal psychology, New York: State University of New York Press, Lukoff, D. (1998) From spiritual emergency to spiritual problem: The transpersonal roots of the new DSM- IV category. J. Humanistic Psychology; 2, Vaughan, F.(1995) The Inward Arc: Healing in Psychotherapy and Spirituality. IUniverse.com, Inc. Vaughan, F. (1999) Transpersonel Psykologi. Sankt Ansgars Forlag, København. Wittine, B.(1993) Artikel :Assumptions of Transpersonal Psychotherapy, i bogen: Paths beyond ego. Edited by Walsh, R. and Vaughan,F. G.P. Putnam s Sons. Wilber, K, (1996/1998), Gud, livet, universet og alt muligt andet. Borgens Forlag.

18 Helbredserklæring til Holotropic Breathwork For at kunne tage bedst mulig hånd om dig er det vigtigt at denne erklæring er gennemgået og underskrevet før deltagelse på vore kurser. Holotropic Breathwork er ment som et redskab til selvudforskning og vækst og skal derfor ikke ses som en erstatning for psykoterapi. Holotropic Breathwork kan involvere dramatiske oplevelser efterfulgt af stærk fysisk og følelsesmæssig aflad. H:B er ikke velegnet for gravide eller personer med hjertekar sygdomme, alvorlig forhøjet blodtryk, alvorlige mentale sygdomme, nylige overståede operationer eller brud, voldsomme infektionssygdomme eller epilepsi, samt aktiv spirituel krise. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan deltage eller ej, er det vigtigt at du kontakter din læge eller terapeut/facilitator, før du tilmelder dig. Svarene på følgende spørgsmål er for at hjælpe facilitator, så vi kan tage bedst mulig hånd om dig og din proces og informationerne vil forblive mellem dig og din facilitator. Svar venligst så korrekt som muligt. Vi kan ikke bekræfte din tilmelding før vi har gennemgået helbredserklæringen sammen med dig 1)Lider du af noget af det følgende eller har tidligere erfaret noget af nedenstående? NEJ JA Hjertekarsygdomme/blodprop/ hjertekirugi... _... _ Forhøjet blod tryk... _... _ Alvorlig mental sygdom/ Psykiatrisk diagnose... _... _ Nylig overstået operation... _... _ Tidligere/nylige fysiske skader, knoglebrud, forvridninger _... _ Forhøjet tryk i øjet glaukom... _... _ Infektions eller smitsomme sygdomme... _... _ Nethindeløsning... _... _ Epilepsi... _... _ Knogleskørhed... _... _ Astma. Hvis ja, så tag din inhalator med... _... _. AIDS... _... _

19 Kræft.. _... _ 2)Er du i øjeblikket gravid?... _... _ 3)Har du nogensinde været indlagt af medicinske grunde.? _... _ 4)Har du været indlagt på psykiatrisk hospital?... _... _ 5)Er du i øjeblikket i nogen form for terapi eller støttegruppe _... _ 6)Tager du medicin?... _... _ Hvilken? 7)Har du nogensinde oplevet spirituel krise eller oplever du det i øjeblikket? _... 8)Ved nødstilfælde, hvem skal vi kontakte: Navn Telefon 9)Er der noget som helst omkring din fysiske eller følelsesmæssige tilstand, vi burde vide? Hvis du svarer ja til nogle af spørgsmålene, så forklar eller uddyb på bagsiden af dette skema, og medbring det til introduktionen/prøveturen. Læs og underskriv venligst følgende erklæring: Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og forstået introduktionsmaterialet og ovenstående information. Jeg har svaret ærligt og fyldestgørende og ikke tilbageholdt noget. Mit helbred er, så vidt jeg ved, godt. Jeg giver hermed min samtykke til at helbredserklæringen opbevares fortroligt. Dato Underskrift Alder:

20 (Skriv venligst navn, adresse, mail og tlf.nr med blokbogstaver her) TAK FOR HJÆLPEN!

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt 22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt stemme til både kærlighed, kamp og glæde. Og mon ikke

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Krop Kreativitet Spiritualitet

Krop Kreativitet Spiritualitet Lone Gadegaard er født 1957, uddannet cand.comm. fra RUC med speciale inden for kvindeforskningen. Har undervist i mange år og arbejdet skabende med billeder, digte og dokumentarfilm. Har arbejdet med

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Bliv ven med din angst

Bliv ven med din angst Bliv ven med din angst 10 råd til dit arbejde med angsten Indtilkernen.com 24. juni 2017 Af Matilde Rudolph All Rights Reserved 1. Bevidsthed 2. Erkendelse 3. Forståelse, empati og accept 4. Din indre,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere