Repræsentantskabsmødet.. Karin Mortensen gav en fyldestgørende beretning. om boligforliget, hvor vi skal indbetale endnu mere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmødet.. Karin Mortensen gav en fyldestgørende beretning. om boligforliget, hvor vi skal indbetale endnu mere."

Transkript

1 Boligforeningen ØsterBO årgang nr. 1 Repræsentantskabsmødet.. Karin Mortensen gav en fyldestgørende beretning om boligforliget, hvor vi skal indbetale endnu mere Læs mere på side 3 Læs om : Udluftning og indeklima Servicecenter Byparken ØsterPORT

2 Treschowsgade Vejle tlf: Åbningstider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontider Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Håndværksafdelingen tlf Mandag til torsdag kl Fredag kl Redaktion Karin Mortensen (ansv.) Bodil Ørum Ulrik Faarup Sørensen Søren Ahle Hansen Indleveringsfrist til næste udgave af er den 1.juni 2007 Velkommen Nu er kirsebærtræerne sprunget ud og dermed er foråret begyndt. Det har været det varmeste efterår og den varmeste vinter i mange år med masser af sol, så mon ikke vi får en god og varm sommer. I ØsterBO er vi fortsat godt i gang med indførelsen af vores nye logo, så teksten på skilte, biler og flag bliver nu løbende udskiftet. Ligeledes er der kommet flere informationer samt funktioner på vores hjemmeside Sidste år udsendte Socialministeriet en redegørelse for de almene boliger med blandt andet 3 modeller for fremtiden. Statens Byggeforskningsinstitut og Socialforskningsinstituttet har netop udgivet en redegørelse for de seneste års forskning om de almene boliger, som klart fremhæver nødvendigheden af almene boliger. Vi afventer derfor i spænding den arbejdsgruppes udspil, som regeringen har nedsat med henblik på en reform af de almene boliger i Siden repræsentantskabsmødet den 8. marts har bestyrelsen konstitueret sig med John Armgaard som næstformand. Vi vil stadig meget gerne have stof til ØsterBO NYT og næste nummer vil udkomme før sommerferien, så vi modtager gerne opslag eller billeder fra sommeraktiviteter i afdelingerne.

3 Repræsentantskabsmødet 2007 Karin Mortensen gav en fyldestgørende beretning om boligforliget, hvor vi skal indbetale endnu mere til Landsbyggefonden, uden at kunne få noget retur, samt om de modeller for styringen af den almene sektor som KL er kommet med oven på regeringens redegørelse. Desuden blev emner som beboerdemokrati og de store krav til organisations kompetencer belyst samt en opsamling af nyhederne i den daglige drift. Af yderligere emner kunne nævnes moms på ejendomsfunktionærydelser (igangværende retssager), ferieboliger (evt. udvidelse med et feriehus på Bornholm) samt fremtidige udfordringer. Under punktet indkomne forslag vedtog repræsentantskabet sammenlægningen af henholdsvis afdeling 18 og 45 til en ny afdeling 18. Afdelingerne 1,2,3 og 4 til en ny afdeling 1 samt afdelingerne 31A/42 og 70 til en ny afdeling 70. Desuden var der en orientering om projekterne: Nørremarken i Farver, Nørreskovparken og Tagboliger i Nørrehæld samt renoveringsprojekterne i Moldeparken og Nørrehæld. Karin Mortensen blev genvalgt som formand. Annette Grube Lorentzen og Jens Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen. Jonna Søgaard blev 1. suppleant og Hardy Dahl Pedersen blev 2. suppleant. Torben Lund, Jan Bennedbæk og Oscar Christensen blev valgt ind i programudvalget. Repræsentantskabsmødet blev i øvrigt indledt med en let anretning, og det var der stor tilfredshed med. side 3

4 Udluftning og indeklima Fortsat - fra forrige nummer Udluftning og indeklima Hver fjerde dansker lider idag af overfølsomhed over for et eller flere stoffer. Denne overfølsomhed udløser ofte allergi, som så kan bryde ud i astma. Mange af disse allergier og luftvejslidelser er fremkaldt af et dårligt indeklima. En af de store allergifremkaldende skurke i vore hjem er støvmiderne. Disse mider tiltrækkes ikke navnet til trods af støv, men af fugt. De lever af afstødte hudflager fra mennesker og dyr, og trives specielt godt i sengetøj, gulvtæpper og tekstiler, hvor de kan finde deres næring. Ekskrementerne fra disse op til ca. 1/2 mm. store mider er særdeles allergifremkaldende. Desuden trives skimmelsvamp som ligeledes er stærkt allergifremkaldende, ualmindelig godt i fugtige kølige miljøer. Undersøgelser har vist, at skimmelsvamp, de såkaldte mykotoksiner, også virker hæmmende på immunforsvaret, og derfor kan være kræftfremkaldende. Tobaksrøg, forgasninger bl.a. fra kunststoffer, mados og lignende har også en meget dårlig indflydelse på indeklimaet. Gener som træthed, hovedpine, vejrtrækningsproblemer og ubehag, er ofte fremkaldt af disse stoffer. Fugten som er grobund for både støvmider og skimmelsvampe, afsættes bl.a. fra udånding, madlavning, badning. rengøring, tøjvask, planter o.s.v.. Fugten ophobes i den varme luft i boligen, og tilkendegiver sig ofte på steder i lejligheden. hvor de såkaldte kuldebroer findes, f.eks. steder med massive eller dårligt isolerede ydermure og på vinduer. Den vil sætte sig bag skabe, kommoder og lignende, hvor luften er stillestående, og efterhånden udvikle sig til mørke plamager/pletter, og er et sikkert tegn på skimmelsvamp (mykotoksiner). side 4

5 Udluftning og indeklima Fortsat Vand, der driver ned af vinduerne, er et sikkert tegn på en for stor luftfugtighed i lejligheden, og kan foruden at være kilde til mug og skimmelsvamp, også give anledning til råd og svamp i træværk og hermed resultere i ekstra udgifter for beboerne. Fugtmættet luft skal altså transporteres ud af boligen så effektivt som muligt, og erstattes med frisk tør luft udefra. Luftens fugtighedsprocent. Det er vigtigt at vide, at luften udenfor i fyringssæsonen, på trods af regn eller sne, normalt altid har en lavere luftfugtighedsprocent, end den der findes i boligen. Typisk ca. 3 gange lavere i fyringssæsonen. Det skyldes, at kold luft ikke er i stand til at ophobe så meget fugt som varm luft. Man vil med andre ord nedsætte rummets luftfugtighedsprocent betydeligt ved en udluftning af boligen. Samtidig med fugtnedsættelsen, får man ved luftudskiftningen bortskaffet en del af de uheldige allergifremkaldende stoffer som uundgåeligt bliver ophobet i lejligheden. Korrekt udluftning foretages ved, afhængig af vind og vejrforhold, 2 til 3 gange dagligt at lave gennemtræk i 5 til 10 min. Husk at lukke for termostaterne under udluftningen. Lav evt. et lille mærke med en spritpen for hurtigt at finde idealindstillingen igen, eller brug det på nyere termostater til formålet indrettede mærke. Når luften er skiftet ud, skal vinduerne atter lukkes og rummet opvarmes til normal stuetemperatur. Det er vigtigt at udluftningen ikke varer længere end de anbefalede 5-10 min., for ikke at nedkøle vægge, gulve, lofter og inventar unødigt. Der er tilmed en økonomisk sidegevinst ved at lufte korrekt ud. Jo lavere luftfugtighedsprocent, jo mindre energi skal der anvendes til opvarmning i boligen. Som bekendt forbruges der mindre energi til opvarmning af en kop vand, end der forbruges til en hel gryde fuld. Korrekt udluftning medfører altså en direkte besparelse på varmeøkonomien. side 5

6 Udluftning og indeklima fortsat Konklusion: For at holde luftfugtighedsprocenten i boligen på et acceptabelt niveau i fyringssæsonen, og skabe det for sundheden bedste indeklima, er det altså nødvendigt at opvarme samtlige rum, og gennem-lufte boligen mindst to gange hver dag. Denne proces giver samtidig den bedste varmeøkonomi. Man skal desuden se sig selv som en del af et kollektiv, og ud fra den tanke hjælpe sig selv og hinanden til en forbedret varmeøkonomi i boligkomplekser. I tilgift får man den bedste varme-komfort, og en markant forbedring af indeklimaet. Et forbedret indeklima giver større vel-befindende, og resulterer i mere glade og positive mennesker. Det hele kræver faktisk kun en beskeden indsats fra beboerne, og en lille omlægning af gamle indgroede vaner. Forbedret indeklima. Forbedret velbefindende. Forbedret varmeøkonomi. Nedsættelse af risikoen for at udvikle allergi og astma. Nedsættelse af risikoen for at udvikle kræft, som følge af svækkelse af immunsystemet. Nedsættelse af risikoen for at udvikle råd og svamp. Nedsættelse af risikoen for dannelse af skimmelsvamp. Nedsættelse af trækproblemer. Nedsættelse af vedligeholdelsesudgifter på boligen. Fortsættes i næste nummer Varmemester Henning Jensen side 6

7 Fastelavnsdag I afdeling 14. I år var der mange, der deltog i afd.14 fastelavnsfest. Det er dejligt at opleve, at forældre deltager med jeres børn. Det viser, at det ikke er forgæves for os i afd. bestyrelsen at lave arrangementer. Det var meget hyggeligt, at vi kunne samle 18 børn med forældre. Det var også dejligt, at mange af børnene var klædt ud. M.v.h. Afd. formand afd.14 TV-kanaler på ØsterBOs net Der har været afholdt afstemning omkring nye kanaler i ØsterBO. Stemmeprocenten har ligget mellem 40 og 50 %, så det må vist anses for tilfredsstillende. Den lille pakke tilstræbes at få et omfang svarende til den nuværende, men der vil naturligvis blive en prisstigning svarende til den udvikling, der har været på markedet. Et stort flertal har ønsket, at den store programpakke skal koste omkring 200 kr. pr. måned, så dette beløb har været programudvalgets rettesnor med hensyn til sammensætning af denne programpakke. Det har været en svær kunst at få udarbejdet en programsammensætning, som tilgodeser flest muliges ønsker og behov inden for denne ramme. side 7

8 Servicecenter Byparken Flyttedag Gårdmændene i Byparken har holdt flyttedag. De er flyttet fra Vedelsgade 55C til Ydunsgade 1, st. tv. De har fået nye lokaler, og kontoret hedder fremover: Servicecenter Byparken. Telefon: Åbningstider: (dog ikke fredag) Telefontider: (dog ikke fredag) side 8

9 ØsterPORT Navnet er fundet Efter den afholdte navnekonkurrence, hvor der var indkommet mange spændende forslag til det nye navn, besluttede organisationsbestyrelsen sig for, at ØsterBOs udstillings- / undervisnings- og mødelokale skal bære navnet ØsterPORT. Fladskærme Hvad skal man gøre for at få et godt billede på sin fladskærm? For at kunne udnytte skærmen bedst muligt, skal man anskaffe sig en selector. Herved kan man udnytte skærmens teknik, så der opnås et bedre billede og lydkvalitet. Hvis skærmen er HD-ready, er den forberedt for at modtage HDTV, og her vil programmerne blive sendt i en større opløsning således, at billederne bliver knivskarpe. Dette er fremtiden, og man må forvente, at flere og flere TV-stationer vil sende i dette format i den nærmeste fremtid. Til eksempel kan nævnes, at man forventer, at der vil blive sendt programmer i dette format fra OL i For at modtage HDTV, skal man anskaffe en særlig type selector (Sagem 81). side 9

10 Forår i ØsterBO Billeder fra de seneste dage side 10

11

12 Servicenumre Treschowsgade Vejle tlf: Er der problemer med Antennesignalet : kan man kontakte God tone på Internet kan man kontakte Arrownet på Den direkte kontakt til din varmemester Østbyparken Afd. : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 38 Parkvej 16 Tlf. : Nørreboparken Afd. : 8, 10, 13, 37 Elsdyrvej 16 Tlf. : Moldeparken Afd. : 18, 45 Moldevej 41 Tlf. : Opstår der uopsættelige arbejder udenfor normal arbejdstid, ring da til: Falck på telefon HUSK! Det drejer sig kun om uopsættelige arbejder. Nørrehæld Afd. : 22 Hældagervej 51 Tlf. : Byparken Afd. : 28, 31, 31a, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47 Ydunsgade 1, st.tv. Tlf. : Skovbrynet Afd. : 35 Rønnen 2A Tlf. : Åbningstider : (dog ikke fredag) Telefontider : (dog ikke fredag)

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om :

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 2 Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer Læs mere på side 3 Læs om : Termostatventiler Programpakker

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Mange flere informationer, pr. e - mail. Læs mere på side 3. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2. Medlemmer der aktivt

Mange flere informationer, pr. e - mail. Læs mere på side 3. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2. Medlemmer der aktivt Boligforeningen ØsterBO årgang 28 2008 nr. 2 Mange flere informationer, pr. e - mail Medlemmer der aktivt søger.. Læs mere på side 3 Læs om : RSS-Feed Husdyrhold Beskyt dig selv Treschowsgade 4 7100 Vejle

Læs mere

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr.

Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO. UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 2 Ungbo indgår samarbejde med ØsterBO UngBO flytter ind i ØsterBOs administration. Læs mere på side 5 Læs om : Ungbo Bestyrelsens beretning Hjemmeside Treschowsgade

Læs mere

Indboforsikringen. Læs mere på side 6. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2

Indboforsikringen. Læs mere på side 6. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2 Boligforeningen ØsterBO årgang 29 2009 nr. 2 Indboforsikringen Den er ikke rar at undvære. Faktisk er den uundværlig. Det er. Læs mere på side 6 Læs om : Årets Vejlekabaret Indløbsforeningen Spar penge

Læs mere

Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1

Med Profiber bliver fremtid til nutid. Hurtigere www og billigere end ADSL. Læs om : Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1 Boligforeningen Østerbo årgang 26 2006 nr. 1 Med Profiber bliver fremtid til nutid Hurtigere www og billigere end ADSL Læs mere på side 5 Læs om : Træhusbyggeriet Bestyrelsens beretning Nyt design Treschowsgade

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 Foråret bryder frem og fortrænger vinteren, som i år har været kold og med masser af sne. Nu tager vi fat i DE GRØNNE OMRÅ- DER, hvor planterne pibler frem. Med forår kommer

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013

STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013 TAFETTEN 12. ÅRGANG Februar 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd.

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere