[4] Borgmesterforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[4] Borgmesterforvaltningen"

Transkript

1 [4] Borgmesterforvaltningen I KORTE TRÆK Borgmesterforvaltningen varetager en række centrale opgaver på tværs af kommunen. Udover betjening af byrådet, juridiske opgaver, vielser samt kommunens overordnede økonomiske og personalemæssige forhold gælder det IT, informationsaktiviteter, markedsføring samt samarbejde med erhvervslivet. Odense Brandvæsen, Skatteafdelingen, Stadsarkiv, Odenses EU-kontor samt Odense Kommunes Uddannelsescenter har tilsvarende deres tilhørsforhold til Borgmesterforvaltningen. Odense Brandvæsen udvider arbejdsområdet Det er Odense Brandvæsens opgave at sikre et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde og yde en effektiv indsats i forbindelse med akutte miljøuheld. 861 gange lød alarmen hos Odense Brandvæsen i 2000, lidt færre end året før. Heldigvis blev det et roligt år, når det gjaldt udrykninger til brande. 44 udrykninger var til frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, men heldigvis blev de fleste indsatser kortvarige med begrænsede skader til følge. Odense Brandvæsen laver et stort forebyggende arbejde, og der blev i 2000 udført knapt 600 brandsyn i virksomheder og institutioner. Nye regler betød, at 98 forsamlingslokaler i Odense blev anmeldt og vurderet for at undersøge om der skulle foretages særlige brandværnsforanstaltninger. Odense Brandvæsen overvåger cirka alarmer, hvoraf hovedparten er tryghedsalarmer til de ældre borgere i Odense Kommune.

2 [5] I løbet af året blev der indledt et samarbejde med Langeskov Kommune, hvor Odense Brandvæsen fremover skal bistå kommunen med den brandtekniske byggesagsbehandling og udførelse af brandsyn. I 2000 blev det regionale støttepunktsberedskab sat i drift. Det betyder, at Odense Brandvæsen, med materiel betalt af staten, fremover skal assistere de øvrige fynske kommuner, hvis der f.eks. er brug for hjælp med svært rednings- og frigørelsesudstyr, belysningsmateriel, fyldning af røgdykkerflasker eller rensning af forurenede personer ved kemikalieuheld. Unik billedsamling i Stadsarkivet Stadsarkivet i Odense Kommune har i de seneste år arbejdet intensivt med at få sorteret og registreret den store samling af negativer, som man kvit og frit modtog fra Fyens Stiftstidende i Negativsamlingen dækker billeder taget af avisen i perioden Den første grovregistrering af negativerne er nu færdig, så det nu er nemt at lave fritekstsøgning i det kæmpemæssige arkiv, der består af omkring negativer. En mere detaljeret registrering, hvor der knyttes flere oplysninger til hvert negativ, er allerede i gang. Ved udgangen af 2000 var en sjettedel af negativerne blevet lokaliseret i avisen og har fået tilføjet flere oplysninger om personer, stednavne og emner, så flere ord bliver søgbare. På længere sigt vil negativerne blive digitaliseret, og der vil blive opbygget et elektronisk billedarkiv. I løbet af 2000 blev de sidste rester af Odense Kommunes ældre arkivmateriale overflyttet fra Landsarkivet for Fyn til Stadsarkivet, så hovedparten af det ældre kommunearkiv nu opbevares i Stadsarkivets magasiner. Det gælder også alt materiale fra de tidligere omegnskommuner, som alene fylder mere end 1,3 hyldekilometer. Arkivmaterialet er i øjeblikket under registrering. Vollsmose på alles læber Vold, tyverier og hærværk udover det sædvanlige fyldte avisernes spalter og bragte næsten dagligt Vollsmose og Odense i mediernes søgelys i Det var klart for alle, at der skulle en ekstraordinær indsats til, og i februar 2000 Vold, tyverier og hærværk udover det sædvanlige fyldte avisernes spalter og bragte næsten dagligt Vollsmose og Odense i mediernes søgelys i Det var klart for alle, at der skulle en ekstraordinær indsats til, og i februar 2000 besluttede Odense Byråd, at der skulle udarbejdes en samlet plan for en indsats i Vollsmose. Som en væsentlig del af planen blev der i efteråret 2000 oprettet et særlig Vollsmosesekretariat. besluttede Odense Byråd, at der skulle udarbejdes en samlet plan for en indsats i Vollsmose. Målet var og er at få bydelen til at fungere som en ligeværdig del af Odense. Som en væsentlig del af planen blev der i efteråret 2000 oprettet et særlig Vollsmosesekretariat. Samtidig blev der indgået en aftale med By- og Boligministeriet om økonomisk støtte til indsatsen i Vollsmose - en samlet indsats over de næste syv år på omkring 500 mio. kr. Run på det elektroniske rådhus Det er Odense Kommunes mål at tilbyde stadig flere og bedre selvbetjeningsydelser via internettet til borgerne. Hjemmesiden skal medvirke til en større åbenhed i kommunens arbejde, og borgerne skal kunne

3 [6] Odense Kommune skrev et nyt kapitel i internettets historie i Som den første kommune i Danmark begyndte man således som et forsøg at transmittere direkte fra byrådsmøderne den 6. september hente relevante informationer døgnet rundt. Samtidig skal internettet anvendes til at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne ved at borgere og andre kan betjene sig selv. I 2000 blev Odense Kommunes hjemmeside forbedret på en række områder. Samtidig blev der indført et nyt design og struktur, alt sammen for at gøre det nemmere for brugerne at finde rundt blandt informationerne. Blandt en række af de nye muligheder der blev føjet til, var: - Oversigt med alle ledige job i kommunen - Debat-forum hvor borgerne kan kommentere forslag fra kommunen - Elektronisk nyhedsbrev - Social vejviser - Personlig side for hvert byrådsmedlem - Transmission fra byrådsmøderne I løbet af det sidste år er antallet af brugere på kommunens hjemmeside mere end firedoblet. Behovet for kommunale informationer via internet er steget markant i takt med, at omkring næsten to ud af tre borgerne i dag har adgang til internettet. Indholdet på siderne udvikles af kommunens fem forvaltninger, mens IT-kontoret og Informationstjenesten koordinerer udviklingen. Danmarkspremiere med Byrådsmøder på internettet Odense Kommune skrev et nyt kapitel i internettets historie i Som den første kommune i Danmark begyndte man således som et forsøg at transmittere direkte fra byrådsmøderne den 6. september Initiativet skal give borgere og andre interesserede endnu bedre grundlag for at følge med i byrådets arbejde og debat og dermed medvirke til at styrke demokratiet i Odense. Optagelserne fra byrådets møder gemmes på Odense Kommunes hjemmeside. På den måde kan alle døgnet rundt se og lytte med på tidligere byrådsmøder. Transmission af byrådets møder via internettet fulgte blot to uger efter, at man startede transmission i lokalradioen på 103,5 MHz. Midt i udviklingen Odense Kommune har i en årrække deltaget i markedsføring af byen over for erhversliv, studerende og turister. I 2000 blev markedsføringen overfor turister forstærket, bl.a. via en direct mail kampagne i Sydsverige. Resultatet har været en markant fremgang af skandinaviske turister i byen. I Danmark har der været kørt TV-reklame på udvalgte regionale stationer på TV2. Målet var at trække flere på et weekend ophold i byen og at gøre opmærksom på Odense som kulturby. For at øge kendskabet til Odense som studieby blev der i 2000 ført en målrettet kampagne i en række ungdomsmedier og

4 Borgmesterforvaltningen [7] biografer. Desuden blev Odense Kommunes Studieguide på internettet udbygget med flere serviceydelser til byens mere end studerende. Erhvervslivet blev i og udenfor Odense påvirket gennem en helt ny folder med nye - og for mange sikkert ukendte - sider af Odense. De første spadestik til etablering af et nyt erhvervssite på internettet blev desuden taget. Markedsføringskampagnen af Odense overfor de tre målgrupper er en flerårig strategi som fortsætter i Studerende fylder i kommuneplan Arbejdet med at revidere kommuneplanen blev færdiggjort i Kommuneplanen sikrer en samlet planlægning for placeringen af boliger, arbejdspladser, trafik, service, tekniske anlæg, rekreative områder m.m. Der er i forbindelse med kommuneplanen udarbejdet en strategiplan for Odense Havn og dermed havnens fremtidige udvikling. Hovedtemaet for kommuneplanen var Odense som uddannelsesby. Temaet beskæftiger sig med boliger til unge, uddannelsesmiljø, trafik, beskæftigelse, Odense som international studieby, samarbejde og uddannelsesinstitutioner. For hvert emne er der fastlagt målsætninger og handling og initiativer, som skal være med til at sikre, at Odense bliver en endnu bedre uddannelsesby. Et af initiativerne var et ønske om et mere formaliseret samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Odense Kommune. Der blev i december 2000 nedsat et uddannelsesforum Odense, som bl.a. skal arbejde med initiativerne fra temahæftet i kommuneplanen. Uddannelsesforum Odense består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i byen, Odense Erhvervsråd, de uddannelsessøgende, Forskerparken Fyn og Odense Kommune. Odense er en af Danmarks betydeligste studiebyer, men der er plads til flere studerende i byen. Som et led i markedsføringen over for de studerende blev der kørt en kampagne for Odense Studieguide, i hovedparten af landets biografer i foråret 2000.

5 [8] I forbindelse med festlighederne ved H.C. Andersen 195 års fødselsdag i 2000 var der verdenspremiere på Dronning Margrethes film Snedronningen. Dronningen til verdenspremiere i Odense I forbindelse med festlighederne ved H.C. Andersen 195 års fødselsdag i 2000 var der verdenspremiere på Dronning Margrethes film Snedronningen. Filmens billedmæssige udgangspunkt blev skabt i en række såkaldte découpager udført af Dronning Margrethe. Découpagerne er specielt fremstillede collager, der via computeranimation kombineres med grafik, levende skuespillere, musik og fortælling til en nyskabende genfortælling af H.C. Andersens eventyr. Udover verdenspremieren var der sammensat et varieret program med blandt andet teater, musik, udstillinger, prisoverrækkelser og overrækkelse af byens gave til Dronning Margrethe i anledning af hendes 60 års fødselsdag. I forbindelse med festlighederne blev Odense besøgt af Dronning Margrethe, Prins Henrik, kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og Unicefs ambassadør Roger Moore. Borgernes gæld til kommunen falder Borgernes gæld til Odense Kommune er den 31. december 2000 opgjort til i alt 432 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i Omkring borgere har gæld til kommunen, og 346 af dem er ved udgangen af 2000 registreret i RKI/Kredit Information. Kontrol af selvangivelser Ligningsplanen for personer og dødsboer for perioden 1. juli juni 2000 handlede om selvangivelserne for I ligningsplanen var vægten for det første lagt på at ligne og kontrollere selvangivelser med store fejl. For det andet var vægten lagt på at finde egentligt skattesnyderi. Skatteafdelingen gennemførte desuden en særlig kontrolaktion af aktier, som er solgt i 1996 og Resultatet af ligningen blev, at hver 16. skatteyder fik ændret selvangivelsen for indkomståret personer fik skat-

6 Borgmesterforvaltningen [9] En af Dronningens découpager som ved computeranimation og levende skuespillere genfortæller eventyret om Gerda og Kay i Snedronningen. Nye initiativer fra Odense Erhvervsråd på IT-området I 1999 besluttede Odense Erhvervsråd at satse på IT-området, og det resulterede i 2000 i en række konkrete projekter. Erhvervsrådet har i 2000 ansat en ITkonsulent, som tilbyder små og mellemstore virksomheder uvildig rådgivning om deres IT-strategi og IT-investeringer. Erhvervsrådet har også taget initiativ til foreningen IT-Forum Odense, som nu omfatter omkring 100 lokale IT-virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Endelig har Erhvervsrådet gennemført en stor undersøgelse af IT-anvendelsen i fynske virksomheder. Resultaterne herfra er foreløbig mundet ud i et idékatalog over aktiviteter, der kan give virksomhederne et løft på IT-området. ten forhøjet, mens personer fik sat skatten ned. I aktieundersøgelsen, som omfattede personer, blev hver tredie selvangivelse ændret. Resultatet blev en samlet forhøjelse på 19,5 mill. kr. I 2000 behandlede Skatteankenævnet 373 klager. Heraf blev 251 fastholdt eller forhøjet, mens 122 fik helt eller delvist medhold. Flere bruger internet til skatten Skatteafdelingen modtog i ændringer til selvangivelsen via telefon og ændringer via internettet. Antallet af ændringer via telefon er uændret i forhold til sidste år, mens ændringer via internettet er steget med 71%. På landsplan var stigningen kun 67%. Personer, der indberetter via telefon og internet, kan en uge senere høre om resultatet af den ændrede årsopgørelse. Det har 81% af de, der har anvendt telefon, og 64% af de, der har anvendt internettet, benyttet sig af. I 2000 blev der foretaget forskudsændringer personer indberettede via telefon og personer klarede opgaven via internettet. Indberetninger på internettet er steget med 14% i forhold til sidste år, mens indberetninger via telefon faldt med 20%. Ansatte i Borgmesterforvaltningen (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) Budget og udgifter i Borgmesterforvaltningen

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Byrådet. Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester. Steen Vindum (V) Leif Bæk (V) Jørgen S. Rask (V) Vagn Larsen (V) Hans-Jørgen Hørning (V) Mia Schmidt (C)

Byrådet. Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester. Steen Vindum (V) Leif Bæk (V) Jørgen S. Rask (V) Vagn Larsen (V) Hans-Jørgen Hørning (V) Mia Schmidt (C) Årsberetning 2008 1 Byrådet Jens Erik Jørgensen (C) Borgmester 1. Viceborgmester Hanne Bæk Olsen (A) 2. Viceborgmester Bent Braüner (V) Peder Svinth (K) Svend Thue Damgaard (B) Leif Lund (O) Britta Bang

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 SBi 2009:17 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008 Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk,

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11 2010 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere