R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder"

Transkript

1 R E F E R A T Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 12. november 2014 Kystbyer/ områder 48 fremmødte på Hotel Herold, Hasle Mødeleder: Johannes Nilsson Velkomst ved formanden for Teknik og Miljøudvalget (TMU), Carsten Scheibye, på vegne af kommunalbestyrelsen, især TMU og Fritids og Kulturudvalget (FKU). De to udvalg ønsker at inddrage borgerne til en drøftelse af hvordan vi kan samarbejde, også på nye og mere utraditionelle måder for at gavne udviklingen i de enkelte lokalsamfund. Orientering om de politiske mål for lokaludviklingen Erik Lund Hansen henviste til kommunalbestyrelsens seminar i februar 2014 i Ystad, hvor arbejdet med at fastsætte mål for hvert af de politiske udvalg blev indledt. FKU har et mål om udvikling af lokalsamfundene, herunder at det enkelte lokalsamfund udvikler og fremmer synliggørelsen af lokalområdets særkendetegn. Tejn blev nævnt som et eksempel, med fiskeriet som sit særkende og den heraf afledte årlige Trolling Master event. Med fokus på sit særkende undgår vi at alle laver det samme hele vejen rundt alle skal ikke have havnebad som i Hasle. En ny pulje på 1,2 mio. kr. er øremærket borgerforeningerne til lokal udvikling, og her er det borgerforeningerne selv, der byder ind på hvordan disse puljemidler skal fordeles. Carsten Scheibye orienterede om TMU s politiske mål, hvor fokus er på borgerinddragelse, erhvervsudvikling og partnerskaber herunder aftaler med de enkelte lokalsamfund. Det er vigtigt med planer, men også vigtigt at vide hvor vi har lagt dem! Der er mange berøringsflader mellem teknik og miljø området og de lokale samfund, indenfor snerydning, havne, veje og stier, trafikplanlægning mm. På mødet i dag er der højt til loftet. Vi kan ikke på forhånd sige, at der er noget, som ikke kan lade sig gøre. Vi bringer forslagene med hjem i udvalgene og vender tilbage til de enkelte lokalsamfund. Når det gælder den nye pulje på 1,2 mio. kr. er by og borgerforeningerne indkaldt til møde den 17/11. Puljemidlerne skal således ikke fordeles i aften, men af borgerforeningerne. FKU og TMU ønsker at samarbejde om nye og spændende måder for den lokale udvikling. Erik Lund Hansen præciserede at der fortsat under FKU ligger en pulje på godt kr., der fordeles til borgerforeningerne via Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS). Johannes Nilsson nævnte, at sekretariatschef Brian Lambrecht (til stede ved mødet) er den administrativt ansvarlige for fordelingen af de 1,2 mio. kr. 1

2 Gruppedrøftelser Johannes Nilsson orienterede om formålet med gruppedrøftelsen: Hvad kan man samarbejde om? Kom med konkrete forslag Der følges op efter mødet af udvalgsformændene og direktører, med fokus på hvert lokalsamfund. (Fordeling af deltagerne på de fire grupper/borde) Drøftelse af muligheder og perspektiver i fire emnegrupper: Lokale trafikforhold og havne Torve, pladser og parker Idrætsområder og medborgerfaciliteter Andre lokale udviklingsaktiviteter Bordledere/referenter gav en kort opsamling af gruppedrøftelserne, jf. sidste del af referatet. Afrunding Steen Hansen, Svaneke, pointerede at det var vigtigt ved mødet 17/11 om den nye pulje på 1,2 mio. kr. at få afklaret, hvordan de lokale foreninger kan få fat i midlerne. Carsten Scheibye: Det bestemmer I selv! Tonny Borrinjaland, Allinge, sagde nej til flere supermarkeder. Nedlæg en skole i Rønne og bevar de øvrige skoler på øen. Bevar Bornholm som et levedygtigt samfund, og lær børnene det bornholmske sprog. Carsten Scheibye rundede af med at understrege: Vi er blevet meget inspireret og vi mener dette alvorligt! Erik Lund Hansen glædede sig over de mange ideer, der var kommet på mødet og at det havde været meget konstruktivt. Det bliver spændende at følge op. En vigtig værdi af mødet har også været den omfattende ide og erfaringsudveksling. Tak for i aften. Opsamling af gruppedrøftelser Emne: Lokale trafikforhold og havne Bordleder: Referent: Carsten Scheibye Jakob Jensen Allinge Sandvig Byforening Der er stort behov for en oversigt over hvilke personer man kan kontakte vedrørende forskellige emner/projekter 2

3 Helligpeder Havn Hasle Byting Allinge Sandvig Byforening Arnager Borgerforening Foreningen vil gerne have indsigt i planen for vedligeholdelse af Gudhjem Havn En fortsat opbakning fra kommunen til drift og udvikling af de små private havne er afgørende De ville være ønskeligt at genskabe det kontaktforum man havde til varetagelse af interesserne i snitfladen mellem byen og havnen Rengøring og vedligeholdelse på Hasle Havn er det ønskeligt at gøre bedre. Rengøringsdage på parkeringspladser gader og stræder, efter samme princip som strandrensning, hvor kommunen bidrager med maskiner, materialer og evt. et mindre kontant beløb til foreningerne Det ville være ønskeligt med et brugerråd på Nexø Havn Melsted Å trænger til at blive oprenset mm. Gudhjems mere eller mindre skjulte og gemte trappestier mm. ønskes sikret som offentlige stier i al fremtid Helligpeder Havn Hasle Byting Vang Borgerforening Allinge Sandvig Byforening Allinge Sandvig Byforening Hasle Sejlklub Politikerne ønskes inddraget i opfyldelse af målsætningerne på havnene. De rigtig gode erfaringer man har fra partnerskabsaftalerne, bør udvides til mange andre områder (Kommunen betaler materialer, og frivillige lægger hænder til) Redningsstierne er et alt for stort aktiv til at være så nedprioriteret som de er. Dejligt at kommunen hjælper Kajakklubben med deres faciliteter GPS navigation viser biler ind på veje hvor der ikke er til off. Færdsel, en løsning til hvordan kan det afhjælpes ønskes Projektet med skippertorvet ønskes forsat så det sikres at der bliver gode ruter til cykler mm. Når man oplever rent og pænt i Sandvig er det så en tilfældighed Projekt Det Maritime Hasle var fantastisk, men hvor længe er det 3

4 et aktiv nu hvor de faste bevillinger er væk og der ikke vedligeholdes længere Helligpeder Havn Hasle Byting Sandvig Borgerforening Helligpeder Havn Allinge Sandvig Byforening Vang Borgerforening Vang Borgerforening Projekt Det Maritime Hasle var fantastisk, men skal lignende blive en succes så skal der langvarige aftaler til. By havn koblingen bør styrkes og der bør være en egentlig havnefront Cykelstien i Nordskoven mod Hasle var et kæmpe aktiv, nu er den det ikke længere, pga manglende vedligehold, ejerforhold er ikke kendt. Folkemødet og fjernvarme stiller store krav til trafikplanlægning Cykelsti ned i Gudhjem fra både nord og syd er ikke opgivet, men finansieringen er ikke på plads, i princippet fastholdes linieføringen, og trafikopblandingen er en del af det der skal løses. For at borgerne skal kunne bidrage med fjerne sand mm. mellem kommunens fejninger,(f.eks. sand der blæser ind på en sti eller lignende) skal der være en kontakt hvor man kan få tidspunkterne for kommunens fejninger. Hvordan klares snitfladerne mellem Kommunen og Staten f.eks ved stier på Hammeren, så helhedtænkning bliver mulig Kommunen må drage omsorg om at vedligeholde øens fantastiske cykelstier Cykelsti fra Sandvig til hammerhus, så ikke cyklisterne, der er rigtig mange af på denne strækning, kun har vejarealet at færdes på. Kommunen vil kunne forbedre parkeringsforholdene i Vang, ved at indrette det areal havnen stiller til rådighed bedre, nu her hvor der er mange det besøger det aktiv der er skabt med Pieren og Ringedalsbruddet Stort behov for en cykelsti fra Nexø til Årsdale, så ikke kun cykelvejen der går inde i land, er eneste alternativ til at cykle på vejen. Det vil være ønskeligt en oversigt over hvornår Teknik og Miljøudvalget har planlagt besøg på de Bornholmske Havne 4

5 Emne: Torve, pladser og parker Bordleder Referent Bjarne Freund Poulsen, Center for Ejendomme og Drift Carsten Clemmensen, Idrætsområder I gruppen var repræsentanter for følgende lokalområder: Snogebæk, Nexø, Hasle, Allinge, Sandvig, Klemensker (politiker), Svaneke, Byviceværter: Allinge/Sandvig: Lav en kort uddannelse for unge mennesker, f.eks. dem som er på overførselsindkomst, som kvalificerer dem til at blive sendt ud i byerne som byviceværter. De kan lave alt forefaldende arbejde som medvirker til at holde byen pæn og ren. Kommentar: Det koster penge, hvem skal betale. Havne: Hasle: Havne er mange steder øens ansigt udad til. Det er bl.a. her turisterne første gang møder øen. Derfor er det vigtig at der er pænt og ordentligt i vore havne. Bl.a. vigtigt at både der står på land er placeret på en ordentlig og velorganiseret måde. Hasle og Nexø: Hvad kan der gøres ved de gamle bygninger som ikke bliver brugt, og som ikke fremover vil blive brugt, bl.a. de gamle siloer på Hasle Havn. Hasle: Vi har et område omkring Columbus hvor den store skulptur, som i dag står på Store Torv i Rønne, med fordel kan placeres. Den vil være med til at udsmykke det i forvejen nybyggede område. Mottoet: Problemer i Rønne giver muligheder i Hasle blev lanceret. Nexø: Her er man meget optaget af, hvordan der skabes bro mellem havn og torv. Det er oplevet, at når et krydstogtsskib lægger til ved havnen, så ved man det ikke i byen. Turisterne møder således lukkede butikker og restauranter. Også vigtigt at man er klar til at modtage de mange turister og tilbyde dem muligheder for selv at transportere sig rundt i byen, eks. på cykler o. lign. Parker: Nexø: Gør Kulturparken ved Nexø Strandvej mere permanent. Allinge/Sandvig: Hvad med at give unge lovende kunstnere adgang til at udstille i vore parker Nexø: Vi kan bruge vores parker mere aktivt, bl.a. til at fortælle vores historie. Forslag om etablering af et kutter og fiskeri museum, som fortæller om fiskeriets historie i Nexø. Nexø:Vi skal bruge vores parker til bl.a. at få turister til at stoppe op og få lyst til at se nærmere på byen. Når der skoves i skoven ligger grenene tilbage. Det ser uordentligt ud. Gør det gratis for borgere at sanke, så får vi ryddet bedre op efter skovning. Trapper og broer i skovene er mange steder livsfarlige at benytte. 5

6 Pladser: Nexø: Huset ved buspladsen i Nexø er så beskidt, at selv ikke buschaufførerne vil gå ind i det og holde deres pauser. Huset er en skændsel for byen. Involver os lokalt i vedligeholdelsen. Diverse: Snogebæk: Hjælp os med at finde en model, så vi i højere grad kan få flere til at involvere sig i lokale projekter Allinge/Sandvig: Der er grænser for hvad vi kan klare lokalt Hasle: Borgerinddragelse skal ske via Bytingene. Kommune n kan ikke alene gøre noget ved dette. I Hasle har vi ventelister med borgere der ønsker at gøre noget lokalt. Allinge/Sandvig: Det skal være en borgerpligt at rydde op foran egen parcel op til Borgermødet Politiker: Det skal ikke være et påbud at gøre pænt foran egen parcel, men noget der er naturligt og noget man har lyst til at gøre. Vi kunne lave en mærkedag, hvor alle bruger tiden på at gøre vores ø pænere. Politiker og Nexø: Vi kunne lave strandrensning med hjælp fra lokalbefolkningen. Kommunen kunne evt afsætte midler til at honorere skoleklasser for at medvirke. Eks. et arrangement ligesom Operation Dagsværk. Dette ville være en meget opdragende øvelse for de unge mennesker. Politiker: Vi må ikke gå rundt og tro, at de unge gider arbejde sammen med de ældre. I dag er det overvejende de ældre, der deltager i fællesprojekter. Hvordan får vi skabt projekter som interesserer de unge? Allinge/Sandvig: Frivillighedsprincippet er ved at drukne i pengespekulation. Det er utopi at tro, at man altid kan få frivillige til at lave det kommunen, ikke vil betale for. Det opfattes som om organiseringen af kommunens drifts og vedligeholdelsesarbejde er ufleksibel, og man kan få det indtryk, at det er med til at gøre den dyr. Emne: Idrætsområder og medborgerfaciliteter Bordleder: Referent: Claus, Årsdale Johannes Nilsson Rebekka Høeg Boye Kjempff Medborgerhus yderst vigtig for Årsdale eneste lokale samlingspunkt for alle de frivillige. Årsdale oplever ny situation med mange ikke fastboende og vil gerne kunne inddrage dem i noget frivilligt arbejde og i det lokale samfund selvom de ikke bor der fast. Få det frivillige liv tilpasset denne nye situation. Forslår hjælp fra kommunen f.eks. en udviklingskonsulent der kan hjælpe dem med denne udfordring. Desuden ønskes medborgerhuset gjort mere handicapvenligt til 6

7 gavn for den aldrende befolkning, så man kan fastholde deres involvering i lokalsamfundet længst muligt og give dem mulighed for et fortsat aktivt socialt liv. Henrik, Svaneke Svaneke vil gerne satse på kulturen som særkende og omdrejningspunkt for strategien for Svaneke. De ser ikke sig selv byde ind i hverken outdoor eller havne. Ønsker at udnytte Svanekes gamle rådhus som et kultursted og som omdrejningspunkt for det lokale kulturliv. Forslår uforpligtende møde med kommunen omkring et facilitetsudviklingsmøde og en snak om udnyttelse at de kommunale bygninger i området og hvad der skal satses på og hvad der ikke skal. Så man får en enig plan Svaneke og kommunen imellem og ikke kaster ressourcerne forkert. Det må gerne være kommunen der indkalder til et møde når de gerne vil videre i facilitetsprocessen omkring kommunale bygninger i området. Tydeligere udmelding omkring hvem man skal forhandle med under hvilke præmisser når der skal snakkes faciliteter ejet af kommunen i lokalområdet. Niels, Svaneke Bevar det der fungerer og undgå at spare de kr. på at risikere at slå noget ihjel der fungerer. Tydelig udmelding fra politikkerne hvad de vil med medborgerhusene. Ønsker langsigtede planer, så man kan planlægge ude i lokalsamfundet og tør satse på forskellige tiltag og så man kan fastholde ildsjælene og folk ved hvad de har at gøre med. Hvis man vidste at skolen ville blive bevaret fremadrettet kunne man bedre ligge langsigtede planer for faciliteterne i området. Privat kommunalt samarbejde der kan nedsætte driftsomkostningerne/omkostningerne til f.eks medborgerhuse eller andre ønskede faciliteter i lokalområdet. Gøres tydeligere hvor man kan henvende sig vedr. kommunens tomme bygninger. Politikkerne skal passe på med at blive kommunens mand i stedet for borgerens mand. Svend Erik, Årsdale Ønsker afklaring på medborgerfaciliteterne og deres fremtid efter

8 Emne: Andre lokale udviklingsaktiviteter Bordleder: Referent: Erik Lund Hansen Niels Chresten Andersen Steen, Svaneke Konkrete forslag vedr. Svaneke: følge op på Både Og projektet, som CRT stod for, og som bl.a. gik ud på bedre at forbinde by og havn. støtte til et projekt i samarbejde med Bornholms Museum omkring skibet Svanen, der nu er flyttet hjem til Svaneke. Udvikling af parken i Svaneke, der bl.a. er brugt til en musikevent med Henrik Krogsgaard Fællesavisen for foreningerne i Svaneke er meget populær, ligesom Svaneke har sin egen hjemmeside: svaneke.info Barbara, Sandvig Konkrete forslag vedr. Sandvig: at støtte det private initiativ af Knud Aage Månsson om at genskabe forbindelsen fra Hammerhavn via stenbruddet til Sandvig/Allinge. Det har været svært at få Skov og Naturstyrelsen inddraget at bruge eksisterende bygning til fælles salgssted for økologiske produkter, evt. også gennem internetsalg. Gerne flere forskellige ting i samme hus. Nye tilflyttere bydes velkommen med besøg og blomster, ligesom gadefester mv. gør at tilflyttere føler sig budt velkommen Mange fondsmidler er søgt og modtaget, men det kan give et problem for Vej og Park i forhold til drift og vedligehold. Skal vi nu til at slå græs meget for et bysamfund med 240 husstande. Det er vigtigt, vi med projekter husker helheden. Sanne, Gudhjem Konkrete forslag vedr. Gudhjem: at genskabe stiforløb fra Melstedgård via det gamle jernbanespor til Gudhjem, og videre til bl.a. Skibakken. Der har været lidt problemer med private lodsejere, men de er vist ved at 8

9 bløde op (TM s landskabsforvalter er involveret). at genskabe de mange gamle smutveje i Gudhjem. Mange er ved at forsvinde eller gro til. Der har været forsøg, men pt. står vi lidt i stampe og TM mangler ressourcer. Når det gælder behovet for at skabe flere arbejdspladser, kan der være ide i at rykke os tættere på København. F.eks. lave byrum, der virker tiltrækkende og giver tilflyttere, tag jobbet med dig. at byerne på Bornholm kunne have nogle fælles temaer, f.eks. at indrette tilflytterambassader med udstillingsrum og besøgsrum mv. Måske en ambassade i alle byer? Vigtigt at diverse strategier (kulturstrategi, LAG strategi mv.) hænger sammen, vigtigt med fælles fodslag. Bright Green Island en god fællesnævner, hvor kunsten er at tænke sig selv ind i den ide. Hvordan kan vi tage imod de unge, der ønsker at flytte tilbage til Bornholm, evt. for at stifte familie mv.? Vi bør også tænke på de ressourcestærke unge. I nogle lande er det blevet populært med woofi s store økologiske gårde, der bl.a. benytter unge volontører. Tonny, Allinge Forslag om at åbne et stenbrudsværk i tilknytning til Moseløkken Stenmuseum. Der er et stort marked for sten i Europa. Pt. er området fredet, men det er der ingen grund til at fastholde. Foreslog at kommunen tog initiativ til at danne et andelsselskab, der sørgede for at slagtede svin blev mere forarbejdet på Bornholm, hvor de nu sendes næsten uforarbejdede fra øen. Foreslog også at der etableres et bornholmsk handelshus i Berlin. Kaj Erik, Hasle Folkemødet giver nogle muligheder og positiv afsmitning på andre byer. Hasle har en del unge familier, som vi ønsker at fastholde. Hasle har også mange stier. Som kommentar til forslag om tilflytterambassader : Vigtigere med en ambassade i København. Når det gælder fondsmidler, er det vigtigt at kommunen er medspiller til de store fonde, ligesom støtte fra LAG Bornholm og Destination Bornholm (f.eks. til events) kan være vigtigt. 9

10 Kirstine, Svaneke Ella, Rønne Steen, TMU Forslag om anvendelse af det gamle rådhus i Svaneke. Det skal ikke være ligesom i Hasle. Mulighed for at trække på en iværksætter med lidt midler til rådighed. Fokus på det åbne rum, hvor folk mødes og en forbindelse til Bright Green Island. Der er mere konkrete ideer, og især gælder det om at promovere i forhold til udlandet. Foreslog indførelse af en kur afgift i stil med Tyskland. Indtægten kan bruges til at sikre ressourcer og midler til vedligeholdelse mv. Oplagt at genskabe stisystem og de gamle smutveje i Gudhjem, af hensyn til turisterne. Brug bibliotekerne (ligesom i Gudhjem) til at tilbyde tilflyttere arbejdsfaciliteter / fælles lokaler. Kunne man bruge det gamle rådhus i Svaneke til noget grønt i stil med de franske vinbønders fælles salgssteder? Nævnte at der i Ishøj i tilknytning til skovstierne er etableret stationer til fysiske udfoldelser ide til Bornholm. (Ella Jallov nævnte at tilsvarende vist er på vej i Nordskoven, Rønne) Erik, FKU Har noteret sig, at der er øget fokus på gang /trampestier. Det blev også nævnt i mandags. Fonde har udtrykt glæde over kulturstrategien, da de så ved hvad kommunen vil. De unge: Vi skal bruge de mange unge eksilbornholmere som ambassadører for bornholmske virksomheder. I Gudhjem åbner de aktivitetshuset for de unge, der er hjemme på besøg i påsken, ved jul o.lign. God ide! Carl, FKU Vigtigt at vi husker vedligeholdelsen ved nye projekter. Kyststien var EU støttet den skal vedligeholdes. Vi skal markedsføre og vedligeholde vore stier, kyststien, naturen mv. 10

R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 10. november 2014 Indlandsbyer og deres oplande

R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 10. november 2014 Indlandsbyer og deres oplande R E F E R A T Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 10. november 2014 Indlandsbyer og deres oplande 43 fremmødte på Hotel Bolsterbjerg, Årsballe Mødeleder: Claus Stensgaard Jensen Velkomst ved formanden

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 19. november 2014 Rønne by

R E F E R A T. Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 19. november 2014 Rønne by R E F E R A T Af dialogmødet om Lokale partnerskaber, 19. november 2014 Rønne by 30 fremmødte i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne Mødeleder: Brian Lambrecht Velkomst ved formanden for Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder. Oktober 2016

Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder. Oktober 2016 Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder Oktober 2016 Sekretariatet, oktober 2016 1 Indhold Indledning... 3 Opsamling... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 5 Borgerforeningernes oplevelse...

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 Kære Bornholmer Du er inviteret til lokale dialogmøder, der afholdes fire gange i august måned. Her kan du møde politikere og medborgere til dialog om, hvordan vi gør Bornholm

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 18.15 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel Eriksen

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Referat Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Bornholms Regionskommune Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse

Læs mere

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt.

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde for Tejn Havn den 05.11.2015 kl. 16.30 (afholdt på Tejn Havnekontor)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 24. oktober 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej Deltagere Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Marian Lundh,

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 4. februar 2013 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede Danmarks Sportfiskerforbund,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Opfølgningen kommer ifl. KEM i nedenstående dagsorden. Nyt medlem nr. 33 i bytinget: Team Hasle Motion

Opfølgningen kommer ifl. KEM i nedenstående dagsorden. Nyt medlem nr. 33 i bytinget: Team Hasle Motion Referat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting på Rådhuset fredag d. 30.10.2015 kl. 14.00 Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Richardt Vang-Olsen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen Rasmussen,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Referater Opgaver for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Rebekka Kjempff Referent: Heidi Jørgensen Forslag/ide/input fremført af Morten DBU Jesper Nyvest Hans Jørgen, Gudhjem Sv.

Læs mere

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling:

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Dato 20. marts 2012 Deltagere Afbud fra Referent Sted Fordeling Næste møde(r) Allan Bjarne Hans Christian Henrik Lissie Niels Sonja Ulrik Anders Kaj Margot Ulrik Åhmansvej 20, Herfølge Bestyrelsen, (efter

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Referat fra lokalt dialogmøde i Rø om kultur og fritid

Referat fra lokalt dialogmøde i Rø om kultur og fritid Referat fra lokalt dialogmøde i Rø om kultur og fritid Rø Medborgerhus, 29. august 2012, kl. 19 21.30 Ca. 41 deltagere 41, heraf 5 politikere. Udvalgsformand Bjarne Kristiansen bød velkommen til det lokale

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Nye muligheder for det sydlige Hornsherred, Frederikssund Proces Åben workshop

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne Fremmødte: ASTE v/ Christina Juhl Sørensen Allinge Jazz v/ Christina

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront?

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Debatmøde med workshop torsdag 12. marts kl. 19.30 Frist for at sende ideer og forslag fredag den 10. april Teknik & Miljø, februar 2015 1 Porten

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.05 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Årsberetning 2015 for Egernsund Borgerforening

Årsberetning 2015 for Egernsund Borgerforening Årsberetning 2015 for Egernsund Borgerforening Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling Faste aktiviteter: Operation Ren By i april Der var god tilslutning, der var nok at tage

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Referat fra den årlige generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl hos Nyker Borgerforening i Nyker Forsamlingshus Nyker Hovedgade 7

Referat fra den årlige generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl hos Nyker Borgerforening i Nyker Forsamlingshus Nyker Hovedgade 7 Referat fra den årlige generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 hos Nyker Borgerforening i Nyker Forsamlingshus Nyker Hovedgade 7 Nyker, 1. maj 2012 Tilstede: Repræsentanter for Sorthat-Muleby,

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Gudhjem august Åbent brev til de bornholmske kommunalpolitikere og Bornholms Regionskommunes administration

Gudhjem august Åbent brev til de bornholmske kommunalpolitikere og Bornholms Regionskommunes administration Gudhjem august 2016 Åbent brev til de bornholmske kommunalpolitikere og Bornholms Regionskommunes administration BRK s sparekatalog udfordrer Gudhjems sociale fælleskab Som reaktion på det rundsendte budgetmateriale

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

2. Midt-, Syd- og Østbornholm

2. Midt-, Syd- og Østbornholm 2. Midt-, Syd- og Østbornholm Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener Bornholms Forsynings Brugerråd 05.2.2014 1 REFERAT. Brugerrådsmøde nr. 22 Den 05. februar 2014 kl. 9-11 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. René Nordin Bloch( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Intet at bemærke, idet dagsordenen omhandler det som skal følges op på/drøftes

Intet at bemærke, idet dagsordenen omhandler det som skal følges op på/drøftes Mødereferat af bestyrelsesmøde i Hasle Byting på Rådhuset torsdag d. 03.09.2015 kl. 14.00 Indkaldte: Kaj Erik Mortensen, Richardt Vang-Olsen, Knud Erik Olsen, Bjarne Danielsen, Leif Olsen, Jens Jørgen

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde vedr. Bølshavn den 22. oktober 2015 kl. 18.30 Deltagende: Erhvervsfartøjerne v/ Morten

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

HVORDAN GAVNER TURISMEUDVIKLING LOKALSAMFUND?

HVORDAN GAVNER TURISMEUDVIKLING LOKALSAMFUND? HVORDAN GAVNER TURISMEUDVIKLING LOKALSAMFUND? ILULISSAT ISFJORDSCENTER Side 2 Side 3 TURISME OG LOKALSAMFUND Side 4 DOBBELT SÅ MANGE TURISTER I ILULISSAT FRA 2015 TIL 2025 Side 5 5-8% ÅRLIG VÆKST I GRØNLANDSK

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 25. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Svaneke Havn. Mødet

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer

Sammen om nødvendige forandringer Sammen om nødvendige forandringer - Udvikling af Ringe og opland Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 27. oktober 2014. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Carsten Scheibye - (næstformand)

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere

Fremmødte fra Syddjurs: Alette Lena Skov- Hansen Udviklingskonsulent i Plan og Byg /Kultur og Udvikling Peter Sandell Vejingeniør Vej og Trafik

Fremmødte fra Syddjurs: Alette Lena Skov- Hansen Udviklingskonsulent i Plan og Byg /Kultur og Udvikling Peter Sandell Vejingeniør Vej og Trafik Beslutningsreferat af møde mellem Syddjurs kommunen, Nimtofte Byplangruppe og repræsentanter for arbejdsgrupper til udvikling af Nimtofte d. 21. Marts 2013 Mødet var arrangeret af Nimtofte Distriktsråd

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Velkommen til Bornholms Forsyning A/S

Velkommen til Bornholms Forsyning A/S Velkommen til Bornholms Forsyning A/S Bornholms Forsyning A/S Holding Bornholms Regionskommunen er ejer af alle aktier. Bestyrelsens opgave er at udøve kontrol med direktionen på aktionærernes vegne. Bornholms

Læs mere

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014 Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører Opdateret oktober 2014 Jeg hedder Lena Pedersen Kontakt mig på 30 26 41 57 eller lenapeder@gmail.com Jeg bor Lindebergvej 1, 3730 Nexø. Jeg er født i 1967.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde den 24. august 2015 (B). Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde den 24. august 2015 (B). Referat blev godkendt uden bemærkninger. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat af møde i Grønt Dialogforum den 11. januar 2016 kl. 16-18, på Ullasvej 23, mødelokale A. Deltagere:

Læs mere