Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013"

Transkript

1 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

2 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 Metode... 2 Valgfag... 2 Valgfrit specialefag... 3 Åbent læringscenter Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Oversigt over Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole- og praktikplan Bedømmelsesplan Prøveregler Generelt for grundfags- og områdefagsprøverne Grundfagsprøver på social- og sundhedshjælperuddannelsen... 8 Dansk... 8 Naturfag Områdefagsprøven på Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve på Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Praktikuddannelsen En kompetent vejledning er kendetegnet ved: Et godt læringsmiljø findes: Personlig uddannelsesplan Overgangsordninger Læringsaktiviteter Tema 1: Social- og sundhedshjælperen som fagperson (6 uger) Tema 2: Borgere med lettere begrænsninger (5 uger) Tema 4: Borger med svære begrænsninger (5 uger) Tema 5: Borger med totale begrænsninger (3 uger) Bilag: Målene for fagene Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi Bilag 3: Målene for områdefag: Rehabilitering og SOSU-faglig indsats Bilag 4: Målene for områdefaget: Social- og sundhedssektoren Bilag 5: Målene for områdefaget: Pleje og dokumentation Bilag 6: Målene og indholdet for grundfaget: Naturfag niveau E Bilag 7: Målene for grundfaget: Dansk niveau D Bilag 8: Formål og målene for grundfaget: Engelsk niveau E Side 1 af 34

3 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsen gennemføres ifølge lov og bekendtgørelse se fællesdelen på skolens hjemmeside. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er Trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. Medarbejdere Uddannelsesleder: Lotte Friis, telefon Uddannelseskonsulent: Luise Andersen, telefon Træffetid mandag-torsdag kl , fredag kl Praktikkonsulent: Anne Marker, telefon Træffetid mandagtorsdag kl , fredag til kl Undervisernes navne og mailadresser kan desuden ses på SOSU Nykøbings hjemmeside 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser Det didaktiske udgangspunkt er den individuelle- og den sociale læring, værkstedsundervisning og projektarbejde. Der arbejdes med forskellige læringsteorier og pædagogiske metoder. Metode En del af undervisningen organiseres i temaer, hvor grundfag og områdefag understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i problemstillinger og praktiske situationer fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udvikling af elevens personlige kompetencer. Valgfag Der vil i uddannelsesforløbet indgå valgfag svarende til 27 lektioner. Valgfagene placeres mandage og torsdage i en periode på 2 sammenhængende uger. Valgfag kan udbydes i samarbejde med de andre uddannelser Social- og Sundhedsassistentsuddannelsen (SSA) og Pædagogiske Assistents Uddannelsen Side 2 af 34

4 (PAU). Valgfagene kan ses på skolens hjemmeside (Valgfagskataloget). Valgfrit specialefag Der vil i uddannelsen indgå et valgfri specialefag svarende til 27 lektioner. Timerne forsøges at placeres i uddannelsen som en gennemgående uge. Valgfri specialefag skal bestås. De valgfrie specialefag, der kan vælges på Social- og sundhedshjælperuddannelsen er 1 : Borgere med psykisk sygdom Demens 1 Palliation 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Åbent læringscenter Alle elever på SOSU Nykøbing F. har mulighed for af komme i Åbent læringscenter 2 eftermiddage om ugen fra Åbent læringscenter består af: Lektiecafe Lektieværksted Specialpædagogisk støtte (SPS) Forberedende Voksen Undervisning (FVU) i Dansk I Åbent Læringscenter (ÅLC) er der mulighed for, at eleverne i fred og ro kan arbejde med deres lektier. Det er hjælp til selvhjælp til lektierne. Der er mulighed for støtte til et eller flere emner som eleverne synes er vanskeligt. Lektieværkstedet er obligatorisk for elever der har fravalgt engelsk. Der er tilknyttet lærer der kan vejlede i grundfag, områdefag og projekter. 1 For ydereligere information, se Valgfrit specialefagskataloget på skolens hjemmeside. Side 3 af 34

5 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Realkompetenceafklaring 2 og vurdering indebærer udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan der indeholder niveau for grundfag, valg af valgfri specialefag og valgfag, evt. fravalg af engelsk samt evt. godskrivning af praktik, dansk og engelsk samt støtte ved særlige behov. Under uddannelsen har eleven samtaler med kontaktlæreren. Samtalerne følger op på den personlige uddannelsesplan og de personlige/faglige kompetencemål. 2 Lokal Undervisningsplan, fælles del for alle uddannelser, afsnit 1 Side 4 af 34

6 2.3 Oversigt over Social- og sundhedshjælperuddannelsen Nedenstående oversigt er et overblik over, hvordan uddannelsen er sat sammen på et hold. Overskrift Første skoleperiode (6 uger) Tema: SSH som fagperson Fag Undervisning i grundfag 3 og områdefag 4. Områdefaget; Arbejdsmiljø og ergonomi skal bestås. Praktik 1a (3 uger) Anden skoleperiode (17 uger) Temaer: Borgere -lette begrænsninger Borgere -moderate begrænsninger Borgere -svære begrænsninger Borgere -totale begrænsninger Undervisning i grundfag og områdefag. Vejledende standpunkt bedømmelse i alle fag. Valgfag (se valgfagskataloget på skolens hjemmeside). Valgfrit specialefag (skal bestås) Standpunkt bedømmelse i alle fag. Mundtlig prøve i et områdeeller grundfag, dog ikke engelsk. Praktik 1b (13 uger) Vejledende standpunkt bedømmelse, praktik. Praktik 2 (14 uger) Standpunkt bedømmelse, praktik. Tredje skoleperiode (2 uger) Tema: Den kompetente SSH Afsluttende prøve 3 Grundfag er: Dansk, engelsk og naturfag 4 Områdefag er: Pleje og dokumentation, Social- og sundhedssektoren, Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Arbejdsmiljø og ergonomi Side 5 af 34

7 2.4 Skole- og praktikplan Skole-praktikplanen viser skoleperioder (orange og gule felter), praktikperioder (hvide felter), ferier (grå felter), valgfag (#) og valgfrit specialefag (*). Hver firkant angiver en uge, se også numrene nederst i figuren. Sk 1a (6) P1a # Skoleperiode 1b (16) * * * Praktik 1b * Praktik 2 # # Sk 1a (6) P1a # Skoleperiode 1b (16) * * * Praktik 1b * Praktik 2 # # P2 * Sk 2 (2) P2 * Sk 2 (2) Sk 1a (6,2) # P1a * * * Skoleperiode 1b (16) * Praktik 1b # Sk 1a (6,2) # P1a * * * Skoleperiode 1b (16) * Praktik 1b # P1b * Praktik 2 # Sk 2 (1,8) Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # P1b * Praktik 2 # Sk 2 (1,8) Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 (2) Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 (2) Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 Sk 1a (6) # (2) Sk 1a (6) # Sk1a P1a * Sk 1b (16) # Praktik 1b * * * P2 * Praktik 2 # Sk1a P1a * Sk 1b (16) # Praktik 1b * * * P2 * Praktik 2 # Sk 2 (2) Sk 2 (2) Side 6 af 34

8 Vejledende standpunktsbedømmelse, alle fag. Prøve i dansk, naturfag eller et områdefag. Standpunktsbedømmelse i øvrige fag. Vejledende standpunktsbedømmelse. Standpunktsbedømmelse. Afsluttende prøve. Lokal undervisningsplan: Social- og sundhedshjælperuddannelsen, trin Bedømmelsesplan Af nedenstående oversigt fremgår det hvor og hvornår i uddannelsen at der gives vejledende standpunktsbedømmelse samt endelige standpunkt bedømmelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleperiode 1B Praktik 1B Praktik 2 Skoleperiode 2 Én gang i løbet af skoleperiode 1B gives vejledende standpunktsbedømmelser i aktuelle grundfag og områdefag efter 7-trins skalaen. Valgfag og valgfrit specialefag bedømmes enten med en karakter efter 7-trins skalaen eller bestået/ikke bestået. Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det udtrukne fag, og der gives endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. 3.0 Prøveregler Prøvereglerne fremgår af skolens eksamensreglement, der ligger på hjemmeside (www.sosunyk.dk). Eksamensreglementet har udgangspunkt i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Generelt for grundfags- og områdefagsprøverne Der afsættes i løbet af dagen vejledning fra faglærerne til bearbejdning af hovedområde (2 lektioners vejledning) og fokusområde (1 lektion vejledning), i alt 3 lektioners vejledning pr. eksamenshold. Eksaminator: Er undervisere fra SSH-uddannelsen. 5 Bekendtgørelse Nr.782 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt bekendtgørelse nr.262 af om karakterskala og anden bedømmelse. Side 7 af 34

9 Censor: Udpeges af skolen eller undervisningsministeriet og er en repræsentant fra en lignende uddannelsesinstitution. 3.2 Grundfagsprøver på social- og sundhedshjælperuddannelsen Dansk Prøve i dansk, niveau D og C i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik. Senest 21 hverdage før eksamen skal eleven meddele skriftligt til sin dansklærer, hvilke tekster, der indgår i elevens præsentationsportfolie. Hvis eleven undlader at aflevere oversigt over tekster i præsentationsportefolie inden for den fastsatte tidsramme, har eleven ikke gennemført undervisningen i dansk og kan derfor ikke afslutte faget med standpunktskarakter og indgå i eksamensudtrækket (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Voteringen foregår mellem censor og eksaminator. Trækning af ekstemporaltekst: Ekstemporalteksten (en ukendt tekst) trækkes af eleven en hverdag før eksaminationen. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Der skal være en leder til stede. I forberedelsestiden må eleven - tale med andre elever, - modtage teknisk og administrativ vejledning og support fra skolen, - modtage ikke-faglig coaching for at komme i gang med løsning af opgaverne, - men ikke modtage faglig vejledning af skolens lærere. (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Side 8 af 34

10 Prøvens varighed: Prøven påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter og omfatter følgende: 1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven har fået tildelt en hverdag før ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret. 2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst én af de, af eleven udvalgte, egne tekster i præsentationsportefolien indgå i dialog om og redegøre for - tekstens funktion, - målgruppe, - virkemidler, - sproglige form samt indhold og - redegøre for tekstens sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces. Medbringes til eksamen Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - elevens præsentationsportfolie samt de nævnte tekster og evt. kopi til censor og eksaminator. - den udtrukne ekstemporaltekst samt - noter til brug ved fremlæggelse af såvel ekstemporaltekst som præsentationsportfolie. Naturfag Prøve i naturfag, niveau E. Mål for naturfagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse, forsøg og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for naturfag 6. 6 Målene og indholdet for naturfag er vedlagt som bilag. Side 9 af 34

11 Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. Eleven skal primært besvare sit fokusområde. Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål og indhold, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Voteringen foregår mellem censor og eksaminator. Trækning af case samt fokusområde: Casen med fokusområdet trækkes af eleven to hverdage før eksaminationen. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Der skal være en leder til stede. Prøvens varighed: Prøven påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Varighed for prøve i naturfag: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 30 minutter. Medbringes til eksamen: Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - forsøgsmaterialer, - noter til brug ved fremlæggelse. 3.3 Områdefagsprøven på Social- og sundhedshjælperuddannelsen 7 Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag 8. Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres til eleverne 4 uger før prøvens afholdelse. Prøvens form: Prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det lodtrukne hoved- og fokusområde. 7 Områdefagene er: Social- og sundhedssektoren, Pleje og dokumentation, Psykologi og kommunikation, Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. 8 Målene for områdefagene er vedlagt som bilag. Side 10 af 34

12 Prøvegrundlag Prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det trukne hoved- og fokusområde. Hovedområder: Til det udtrukne områdefag er knyttet hovedområder. Faglærerne beskriver/definerer hovedområderne. Hvert hovedområde rummer et eller flere af fagets mål. Tilsammen dækker hovedområderne samtlige mål for faget. Antal af hovedområder kan variere fra prøve til prøve. Fokusområder: Til hvert hovedområde er knyttet et antal fokusområder. Fokusområderne indeholder materiale, der relaterer sig til hovedområderne. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever, der skal altid være mindst 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hoved- og fokusområder en leder skal være til stede. Hoved- og fokusområde trækkes samtidig. Hoved- og fokusområde udleveres mindst en hverdag før prøvens afholdelse. Der skal være mindst 4 lektioner mellem udlevering af hoved- og fokusområdet. Varighed for områdefagsprøven: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 20 minutter. 3.4 Afsluttende prøve på Social- og sundhedshjælperuddannelsen For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves, at: Eleven ved praktikperioden afslutning opnår bedømmelsen godkendt, Eleven har bestået valgfri specialefag, Eleven har bestået alle områdefag og naturfag med mindst karakteren 02 (prøve eller standpunktsbedømmelse), og at Elevens gennemsnit af karakterer ved prøver og standpunktsbedømmelser i område- og grundfag er mindst 02 og at ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter (-03). Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige- og personlige kompetencer, som Side 11 af 34

13 uddannelsen har til formål. Den mundtlige prøve skal bestås med mindst karakteren Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Prøvens form: Prøven er individuel og mundtlig - og tager udgangspunkt i en case. Prøvens varighed: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 30 minutter. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen 9. Votering foregår mellem eksaminator og censor. Eksaminator: Er undervisere fra SSH-uddannelsen. Censor: Udpeges af skolen eller undervisningsministeriet og er en repræsentant fra praktikken. 3.6 Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Prøvernes placering er aftalt i forbindelse med aftale om skole-praktikplanen og undervisningsplanen. 3.7 Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Skoleundervisningen og praktikuddannelsen er tilrettelagt således, at uddannelsen udgør en helhed. Skolen og praktikvirksomheden er hver for sig ansvarlige for tilrettelæggelsen af uddannelsen, således at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Dette sker i gensidig respekt og forståelse af forskel på læring i skole og praktik. Skolen og praktikvirksomheden samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser. Skolen tager initiativ til at samarbejdet etableres og vedligeholdes. 9 Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Side 12 af 34

14 Praktikuddannelsen Praktikstedets ledere er ansvarlige for at skabe gode vilkår for læring. Praktikstedet skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab. Dette skal ske gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor såvel praktikperiodens som elevens faglige- og personlige mål. Praktikstedet har ansvar for gennemførelsen af praktikuddannelsen herunder vejledning til eleven. Praktikstedet har ansvar for at skabe rammer for en praktikuddannelse, som bygger på følgende: En kompetent vejledning Elevens læring i fokus Et godt læringsmiljø En kompetent vejledning er kendetegnet ved: At praktikvejlederen har faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer til at løse opgaven, og som minimum har en sundhedsfaglig uddannelse svarende til den eleven er i gang med. At praktikvejlederen har erfaring fra det pågældende praktiksted. At praktikvejlederen har gennemført, eller forpligter sig til at gennemføre, SOSU Nykøbing Falsters praktikvejlederkursus eller tilsvarende. At praktikvejlederen holder sig ajour med uddannelsen. Praktikvejlederen skal sørge for at praktikforløbet afvikles ifølge undervisningsplan for SOSU uddannelser Nyk. F. og: Sikre at vejledningen tilrettelægges, således at der er kontinuitet gennem hele praktikperioden Tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og i samarbejde med eleven, vælge opgaverne i forhold til dette Sikre eleven mulighed for tid til refleksion og afholde ugentlige uddannelsessamtaler Afvikle forventningssamtale, midtvejsevaluering og samtale i forbindelse med skriftlig praktikerklæring/standpunktsbedømmelse Samarbejde med ledelse og øvrige medarbejdere om elevens uddannelse Samarbejde med eleven og skolen om elevens personlige uddannelsesplan. Praktikvejlederen kan inddrage andre medarbejdere i vejledningen af eleven. Side 13 af 34

15 Elevens læring er i fokus, når praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra: Elevens faglige og personlige forudsætninger Elevens faglige og personlige mål Praktikperiodens mål Praktikstedets opgaver og uddannelsestilbud Et godt læringsmiljø findes: Hvor alle medarbejdere er positivt indstillet på at skabe et godt uddannelsessted for eleven. Hvor alle medarbejdere er bevidste om deres opgaver som rollemodeller, og er medansvarlige for elevens uddannelse. Hvor der skabes tid og mulighed for refleksion, og hvor der sikres god praktikplanlægning og vejledning. Hvor der i tilrettelæggelse af praktikuddannelsen tages hensyn til elevens individuelle måde at tilegne sig faglige og personlige kompetencer på. Hvor praktikstedet giver eleven inspiration til at formulere personlige og faglige mål, samt til at arbejde individuelt og kreativt med at nå både egne og uddannelsesordningens mål for praktikperioden. Hvor eleven i praktikperioden udvikler faglige og personlige kompetencer på et stadigt stigende niveau i refleksive læringssituationer. I hver praktikuge planlægges af eleven i samarbejde med praktikvejlederen 4 uddannelsestimer til elevens egen disposition. Personlig uddannelsesplan Praktikperioden tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan (evt. tidligere praktikerklæringer / standpunktsbedømmelser og aftaleark) og praktikperiodens mål. Elevens og praktikvejlederens aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløb og praktikvejledning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Elev, praktiksted og skole er ansvarlige for at følge op på elevens personlige uddannelsesplan og tage initiativ til eventuel revision. Praktikvirksomheden operationaliserer praktikperiodens mål 10 i forhold til elevens uddannelsesniveau og udarbejder beskrivelse af praktikstedet. Praktikvirksomheden er ansvarlig for løbende evaluering og udvikling af praktikuddannelsen. 10 Se skolens hjemmeside Side 14 af 34

16 Praktik 1b afsluttes med en vejledende standpunktsbedømmelse/praktikerklæring og praktik 2 afsluttes med en afsluttende standpunktsbedømmelse/praktikerklæring. 3.8 Overgangsordninger Hold der er startet før 31/ følger uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 30. juni Hold der starter efter 1/ følger den nye uddannelsesordning for social- og sundhedshjælpere af 1. januar Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen er opdelt i 6 temaer og det er ud fra disse 6 temaer at undervisningen er planlagt. De 6 temaer er: 1. SSH som fagperson 2. Borgere med lette begrænsninger 3. Borgere med moderate begrænsninger 4. Borgere med svære begrænsninger 5. Borgere med totale begrænsninger 6. Den kompetente SSH Side 15 af 34

17 4.1 Tema 1: Social- og sundhedshjælperen som fagperson (6 uger) Perioden har til formål at: du lærer dine nye kollegaer at kende du lærer at anvende skolens uddannelsesredskaber, så som elevplan, Fronter og uddannelsesbogen du stifter bekendtskab med de forskellige fags grundbegreber og mål du bliver bevidst om din egen læring og skolens undervisningsmetoder du introduceres til kommunikation i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge du introduceres til den kommende praktikperiode du lærer at være SSH rollen som fag- og myndighedsperson du arbejder med en professionel tilgang til borgerne du lærer at tage vare på dig selv og dine kolleger du lærer om behov, egenomsorg og omsorg du lærer om kroppens opbygning og funktion du lærer at identificere pleje og omsorgsopgaver. Faget arbejdsmiljø og ergonomi afsluttes og skal bestås Kurset brandbekæmpelse gennemføres Kurset førstehjælp gennemføres Fagene med deres tilhørende mål 11 du skal arbejde med i første perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 1,2,3,4 Arbejdsmiljø og ergonomi 1,2,3,4,5,6 Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,7,9 Social- og sundhedssektoren 3, 4,7 Pleje og dokumentation 1,2,4,5,6,9,10,15 Naturfag 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 Alle fagenes mål er vedlagt den lokale uddannelsesplan for SOSU Nykøbing F. Side 16 af 34

18 4.2 Tema 2: Borgere med lettere begrænsninger (5 uger) Perioden har til formål at: du lærer hvordan du kan samarbejder med en borger, som har lette begrænsninger og borgeren dermed er den aktive part du introduceres til din rolle i en rehabiliteringsproces du kan fungere som en professionel samarbejdspartner i forhold til den givne situation du får en forståelse for opgavefordelingen inden for sundhedssektoren og hvilke samarbejdspartnere du kan gøre brug af. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 2,3, 4 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,4,6,8,9 Social- og sundhedssektoren 1,2,6,7 Pleje og dokumentation 2,6,12 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 17 af 34

19 4.3 Tema 3: Borgere med moderate begrænsninger (1 uge) Perioden har til formål at: du lærer hvordan du kan samarbejder med en borger, hvor borgeren er den aktive part du arbejder videre med din rolle i rehabiliteringsprocessen du kan reflektere over din rolle som professionel samarbejdspartner i praksis du lærer at arbejde ud fra den enkelte kommunes målsætninger og kvalitetsstandarder du lærer hvordan du inddrager den enkelte borgers netværk i rehabiliteringsprocessen og hvordan du samarbejder med de enkelte aktører i netværket du lærer at anvende fagsprog og dokumentere du lærer om SSH s kompetencer. I denne uge arbejder vi på en helt anden måde, end vi har gjort i de andre uger. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 4 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 4,5, 7 Social- og sundhedssektoren 1,2,3,4,6,7 Pleje og dokumentation 11 Naturfag 1,2,3,5,11 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Side 18 af 34

20 4.4 Tema 4: Borger med svære begrænsninger (5 uger) Perioden har til formål at: du kan reflektere over din rolle i rehabiliteringsprocessen med respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret du lærer forskellen på komplekse og ikke komplekse borgerforløb du reflekterer over din egen rolle i samarbejdet. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 5 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 3,4,9 Social- og sundhedssektoren 1,3,4,5 Pleje og dokumentation 2,3,4,8,14 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 19 af 34

21 4.5 Tema 5: Borger med totale begrænsninger (3 uger) Perioden har til formål at: du kan reflektere over dit samarbejde med en borger samt dennes pårørende du lærer at arbejde ud fra den enkelte kommunes målsætninger og kvalitetsstandarder du kan reflektere over din rolle som professionel samarbejdspartner. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 6 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Social- og sundhedssektoren 1,2,3,4,5,6,7, Pleje og dokumentation 7,11,12,13 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 20 af 34

22 4.6 Tema 6: Den kompetente SSH (2 uger) Perioden har til formål at: Du kan reflektere over din læring fra teoriperioderne og kan koble den til praktikken Du ved, hvordan du forholder dig til etiske og lovgivningsmæssige regler og dilemmaer Du kan observere og reagere hensigtsmæssigt på borgeres sundhedstilstand samt planlægge og udføre praktisk hjælp, personlig hjælp, og andre aktiviteter, under hensynstagen til hygiejne, borgerens resurser og selvbestemmelsesret. Du kan samarbejde både med borgere og kollegaerne således at der udvikles et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Du kan kommunikere professionelt og tværfagligt, skriftligt og mundligt Du kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende Du har kendskab til kvalitetsstandarder Du har kendskab til hjælpemidler (velfærdsteknologi) Du kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende Du kender forskelle på komplekse og ikke komplekse borgerforløb Målene du skal arbejde i perioden er de afsluttende mål for trin 1, SSH. Side 21 af 34

23 Bilag: Målene for fagene Målene for praktikken kan ses på Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi Bilag 3: Målene for områdefag: Rehabilitering og SOSU-faglig indsats Bilag 4: Målene for områdefaget: Social- og sundhedssektoren Bilag 5: Målene for områdefaget: Pleje og dokumentation Bilag 6: Målene og indholdet for grundfaget: Naturfag Bilag 7: Målene for grundfaget: Dansk Bilag 8: Målene for grundfaget: Engelsk Bilag 9: Målene for den afsluttende prøve for trin 1, SSH Side 22 af 34

24 Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation 12 Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 4. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 12 PASSINFO: Side 23 af 34

25 Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi 13 Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 3. Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. 6. Eleven har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. 13 PASSINFO: Side 24 af 34

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: August 2014 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Gældende fra 1. januar 2014 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.1 Praktiske oplysninger om skolen 4 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedsassistentuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for social- og sundhedsuddannelsen

Lokal uddannelsesplan for social- og sundhedsuddannelsen Lokal uddannelsesplan for social- og sundhedsuddannelsen Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere