Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013"

Transkript

1 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

2 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 Metode... 2 Valgfag... 2 Valgfrit specialefag... 3 Åbent læringscenter Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Oversigt over Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole- og praktikplan Bedømmelsesplan Prøveregler Generelt for grundfags- og områdefagsprøverne Grundfagsprøver på social- og sundhedshjælperuddannelsen... 8 Dansk... 8 Naturfag Områdefagsprøven på Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve på Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Praktikuddannelsen En kompetent vejledning er kendetegnet ved: Et godt læringsmiljø findes: Personlig uddannelsesplan Overgangsordninger Læringsaktiviteter Tema 1: Social- og sundhedshjælperen som fagperson (6 uger) Tema 2: Borgere med lettere begrænsninger (5 uger) Tema 4: Borger med svære begrænsninger (5 uger) Tema 5: Borger med totale begrænsninger (3 uger) Bilag: Målene for fagene Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi Bilag 3: Målene for områdefag: Rehabilitering og SOSU-faglig indsats Bilag 4: Målene for områdefaget: Social- og sundhedssektoren Bilag 5: Målene for områdefaget: Pleje og dokumentation Bilag 6: Målene og indholdet for grundfaget: Naturfag niveau E Bilag 7: Målene for grundfaget: Dansk niveau D Bilag 8: Formål og målene for grundfaget: Engelsk niveau E Side 1 af 34

3 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsen gennemføres ifølge lov og bekendtgørelse se fællesdelen på skolens hjemmeside. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er Trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. Medarbejdere Uddannelsesleder: Lotte Friis, telefon Uddannelseskonsulent: Luise Andersen, telefon Træffetid mandag-torsdag kl , fredag kl Praktikkonsulent: Anne Marker, telefon Træffetid mandagtorsdag kl , fredag til kl Undervisernes navne og mailadresser kan desuden ses på SOSU Nykøbings hjemmeside 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser Det didaktiske udgangspunkt er den individuelle- og den sociale læring, værkstedsundervisning og projektarbejde. Der arbejdes med forskellige læringsteorier og pædagogiske metoder. Metode En del af undervisningen organiseres i temaer, hvor grundfag og områdefag understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i problemstillinger og praktiske situationer fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udvikling af elevens personlige kompetencer. Valgfag Der vil i uddannelsesforløbet indgå valgfag svarende til 27 lektioner. Valgfagene placeres mandage og torsdage i en periode på 2 sammenhængende uger. Valgfag kan udbydes i samarbejde med de andre uddannelser Social- og Sundhedsassistentsuddannelsen (SSA) og Pædagogiske Assistents Uddannelsen Side 2 af 34

4 (PAU). Valgfagene kan ses på skolens hjemmeside (Valgfagskataloget). Valgfrit specialefag Der vil i uddannelsen indgå et valgfri specialefag svarende til 27 lektioner. Timerne forsøges at placeres i uddannelsen som en gennemgående uge. Valgfri specialefag skal bestås. De valgfrie specialefag, der kan vælges på Social- og sundhedshjælperuddannelsen er 1 : Borgere med psykisk sygdom Demens 1 Palliation 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Åbent læringscenter Alle elever på SOSU Nykøbing F. har mulighed for af komme i Åbent læringscenter 2 eftermiddage om ugen fra Åbent læringscenter består af: Lektiecafe Lektieværksted Specialpædagogisk støtte (SPS) Forberedende Voksen Undervisning (FVU) i Dansk I Åbent Læringscenter (ÅLC) er der mulighed for, at eleverne i fred og ro kan arbejde med deres lektier. Det er hjælp til selvhjælp til lektierne. Der er mulighed for støtte til et eller flere emner som eleverne synes er vanskeligt. Lektieværkstedet er obligatorisk for elever der har fravalgt engelsk. Der er tilknyttet lærer der kan vejlede i grundfag, områdefag og projekter. 1 For ydereligere information, se Valgfrit specialefagskataloget på skolens hjemmeside. Side 3 af 34

5 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger Realkompetenceafklaring 2 og vurdering indebærer udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan der indeholder niveau for grundfag, valg af valgfri specialefag og valgfag, evt. fravalg af engelsk samt evt. godskrivning af praktik, dansk og engelsk samt støtte ved særlige behov. Under uddannelsen har eleven samtaler med kontaktlæreren. Samtalerne følger op på den personlige uddannelsesplan og de personlige/faglige kompetencemål. 2 Lokal Undervisningsplan, fælles del for alle uddannelser, afsnit 1 Side 4 af 34

6 2.3 Oversigt over Social- og sundhedshjælperuddannelsen Nedenstående oversigt er et overblik over, hvordan uddannelsen er sat sammen på et hold. Overskrift Første skoleperiode (6 uger) Tema: SSH som fagperson Fag Undervisning i grundfag 3 og områdefag 4. Områdefaget; Arbejdsmiljø og ergonomi skal bestås. Praktik 1a (3 uger) Anden skoleperiode (17 uger) Temaer: Borgere -lette begrænsninger Borgere -moderate begrænsninger Borgere -svære begrænsninger Borgere -totale begrænsninger Undervisning i grundfag og områdefag. Vejledende standpunkt bedømmelse i alle fag. Valgfag (se valgfagskataloget på skolens hjemmeside). Valgfrit specialefag (skal bestås) Standpunkt bedømmelse i alle fag. Mundtlig prøve i et områdeeller grundfag, dog ikke engelsk. Praktik 1b (13 uger) Vejledende standpunkt bedømmelse, praktik. Praktik 2 (14 uger) Standpunkt bedømmelse, praktik. Tredje skoleperiode (2 uger) Tema: Den kompetente SSH Afsluttende prøve 3 Grundfag er: Dansk, engelsk og naturfag 4 Områdefag er: Pleje og dokumentation, Social- og sundhedssektoren, Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Arbejdsmiljø og ergonomi Side 5 af 34

7 2.4 Skole- og praktikplan Skole-praktikplanen viser skoleperioder (orange og gule felter), praktikperioder (hvide felter), ferier (grå felter), valgfag (#) og valgfrit specialefag (*). Hver firkant angiver en uge, se også numrene nederst i figuren. Sk 1a (6) P1a # Skoleperiode 1b (16) * * * Praktik 1b * Praktik 2 # # Sk 1a (6) P1a # Skoleperiode 1b (16) * * * Praktik 1b * Praktik 2 # # P2 * Sk 2 (2) P2 * Sk 2 (2) Sk 1a (6,2) # P1a * * * Skoleperiode 1b (16) * Praktik 1b # Sk 1a (6,2) # P1a * * * Skoleperiode 1b (16) * Praktik 1b # P1b * Praktik 2 # Sk 2 (1,8) Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # P1b * Praktik 2 # Sk 2 (1,8) Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # Sk 1a (6) P1a * Skoleperiode 1b (16) # Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 (2) Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 (2) Sk1b * Praktik 1b # Praktik 2 * * * Sk 2* 2 Sk 1a (6) # (2) Sk 1a (6) # Sk1a P1a * Sk 1b (16) # Praktik 1b * * * P2 * Praktik 2 # Sk1a P1a * Sk 1b (16) # Praktik 1b * * * P2 * Praktik 2 # Sk 2 (2) Sk 2 (2) Side 6 af 34

8 Vejledende standpunktsbedømmelse, alle fag. Prøve i dansk, naturfag eller et områdefag. Standpunktsbedømmelse i øvrige fag. Vejledende standpunktsbedømmelse. Standpunktsbedømmelse. Afsluttende prøve. Lokal undervisningsplan: Social- og sundhedshjælperuddannelsen, trin Bedømmelsesplan Af nedenstående oversigt fremgår det hvor og hvornår i uddannelsen at der gives vejledende standpunktsbedømmelse samt endelige standpunkt bedømmelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleperiode 1B Praktik 1B Praktik 2 Skoleperiode 2 Én gang i løbet af skoleperiode 1B gives vejledende standpunktsbedømmelser i aktuelle grundfag og områdefag efter 7-trins skalaen. Valgfag og valgfrit specialefag bedømmes enten med en karakter efter 7-trins skalaen eller bestået/ikke bestået. Ved undervisningens afslutning afholdes prøve i det udtrukne fag, og der gives endelige standpunktskarakterer i de fag, der ikke afholdes prøve i. 3.0 Prøveregler Prøvereglerne fremgår af skolens eksamensreglement, der ligger på hjemmeside (www.sosunyk.dk). Eksamensreglementet har udgangspunkt i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Generelt for grundfags- og områdefagsprøverne Der afsættes i løbet af dagen vejledning fra faglærerne til bearbejdning af hovedområde (2 lektioners vejledning) og fokusområde (1 lektion vejledning), i alt 3 lektioners vejledning pr. eksamenshold. Eksaminator: Er undervisere fra SSH-uddannelsen. 5 Bekendtgørelse Nr.782 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt bekendtgørelse nr.262 af om karakterskala og anden bedømmelse. Side 7 af 34

9 Censor: Udpeges af skolen eller undervisningsministeriet og er en repræsentant fra en lignende uddannelsesinstitution. 3.2 Grundfagsprøver på social- og sundhedshjælperuddannelsen Dansk Prøve i dansk, niveau D og C i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik. Senest 21 hverdage før eksamen skal eleven meddele skriftligt til sin dansklærer, hvilke tekster, der indgår i elevens præsentationsportfolie. Hvis eleven undlader at aflevere oversigt over tekster i præsentationsportefolie inden for den fastsatte tidsramme, har eleven ikke gennemført undervisningen i dansk og kan derfor ikke afslutte faget med standpunktskarakter og indgå i eksamensudtrækket (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Voteringen foregår mellem censor og eksaminator. Trækning af ekstemporaltekst: Ekstemporalteksten (en ukendt tekst) trækkes af eleven en hverdag før eksaminationen. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Der skal være en leder til stede. I forberedelsestiden må eleven - tale med andre elever, - modtage teknisk og administrativ vejledning og support fra skolen, - modtage ikke-faglig coaching for at komme i gang med løsning af opgaverne, - men ikke modtage faglig vejledning af skolens lærere. (jf. Vejledning til grundfaget dansk fagbilag 3, gældende fra juli Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser). Side 8 af 34

10 Prøvens varighed: Prøven påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter og omfatter følgende: 1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven har fået tildelt en hverdag før ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret. 2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst én af de, af eleven udvalgte, egne tekster i præsentationsportefolien indgå i dialog om og redegøre for - tekstens funktion, - målgruppe, - virkemidler, - sproglige form samt indhold og - redegøre for tekstens sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces. Medbringes til eksamen Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - elevens præsentationsportfolie samt de nævnte tekster og evt. kopi til censor og eksaminator. - den udtrukne ekstemporaltekst samt - noter til brug ved fremlæggelse af såvel ekstemporaltekst som præsentationsportfolie. Naturfag Prøve i naturfag, niveau E. Mål for naturfagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse, forsøg og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for naturfag 6. 6 Målene og indholdet for naturfag er vedlagt som bilag. Side 9 af 34

11 Prøvens form: Der afholdes mundtlig prøve. Prøven er individuel. Eleven skal primært besvare sit fokusområde. Bedømmelse: Eleven bedømmes i forhold til fagets mål og indhold, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. Voteringen foregår mellem censor og eksaminator. Trækning af case samt fokusområde: Casen med fokusområdet trækkes af eleven to hverdage før eksaminationen. Den sidste elev skal have 4 valgmuligheder. Der skal være en leder til stede. Prøvens varighed: Prøven påbegyndes med skolens udlevering af eksamensopgaven til eleven og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse af elevens eksamenspræstation. Varighed for prøve i naturfag: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 30 minutter. Medbringes til eksamen: Det er elevens ansvar at medbringe følgende til eksamenen: - en disposition over elevens fremgangsmåde til eksamenen, - forsøgsmaterialer, - noter til brug ved fremlæggelse. 3.3 Områdefagsprøven på Social- og sundhedshjælperuddannelsen 7 Mål for områdefagsprøven: At eleven gennem den mundtlige fremlæggelse og besvarelse kan redegøre for sin viden i relation til målene for det udtrukne områdefag 8. Udtrækning af områdefag: Det udtrukne områdefag offentliggøres til eleverne 4 uger før prøvens afholdelse. Prøvens form: Prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det lodtrukne hoved- og fokusområde. 7 Områdefagene er: Social- og sundhedssektoren, Pleje og dokumentation, Psykologi og kommunikation, Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. 8 Målene for områdefagene er vedlagt som bilag. Side 10 af 34

12 Prøvegrundlag Prøven er mundtlig og individuel med udgangspunkt i det trukne hoved- og fokusområde. Hovedområder: Til det udtrukne områdefag er knyttet hovedområder. Faglærerne beskriver/definerer hovedområderne. Hvert hovedområde rummer et eller flere af fagets mål. Tilsammen dækker hovedområderne samtlige mål for faget. Antal af hovedområder kan variere fra prøve til prøve. Fokusområder: Til hvert hovedområde er knyttet et antal fokusområder. Fokusområderne indeholder materiale, der relaterer sig til hovedområderne. Antal af fokusområder er afhængig af antallet af elever, der skal altid være mindst 4 muligheder at vælge imellem for eksaminanden. Trækning af hoved- og fokusområder en leder skal være til stede. Hoved- og fokusområde trækkes samtidig. Hoved- og fokusområde udleveres mindst en hverdag før prøvens afholdelse. Der skal være mindst 4 lektioner mellem udlevering af hoved- og fokusområdet. Varighed for områdefagsprøven: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 20 minutter. 3.4 Afsluttende prøve på Social- og sundhedshjælperuddannelsen For at eleven kan indstilles til afsluttende prøve kræves, at: Eleven ved praktikperioden afslutning opnår bedømmelsen godkendt, Eleven har bestået valgfri specialefag, Eleven har bestået alle områdefag og naturfag med mindst karakteren 02 (prøve eller standpunktsbedømmelse), og at Elevens gennemsnit af karakterer ved prøver og standpunktsbedømmelser i område- og grundfag er mindst 02 og at ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter (-03). Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige- og personlige kompetencer, som Side 11 af 34

13 uddannelsen har til formål. Den mundtlige prøve skal bestås med mindst karakteren Retningslinjer for afholdelse af afsluttende prøve Prøvens form: Prøven er individuel og mundtlig - og tager udgangspunkt i en case. Prøvens varighed: Eksaminationstiden inkl. votering og tilbagemelding er 30 minutter. Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen 9. Votering foregår mellem eksaminator og censor. Eksaminator: Er undervisere fra SSH-uddannelsen. Censor: Udpeges af skolen eller undervisningsministeriet og er en repræsentant fra praktikken. 3.6 Samarbejde med praktiksteder om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Prøvernes placering er aftalt i forbindelse med aftale om skole-praktikplanen og undervisningsplanen. 3.7 Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse Skoleundervisningen og praktikuddannelsen er tilrettelagt således, at uddannelsen udgør en helhed. Skolen og praktikvirksomheden er hver for sig ansvarlige for tilrettelæggelsen af uddannelsen, således at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Dette sker i gensidig respekt og forståelse af forskel på læring i skole og praktik. Skolen og praktikvirksomheden samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser. Skolen tager initiativ til at samarbejdet etableres og vedligeholdes. 9 Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Side 12 af 34

14 Praktikuddannelsen Praktikstedets ledere er ansvarlige for at skabe gode vilkår for læring. Praktikstedet skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab. Dette skal ske gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor såvel praktikperiodens som elevens faglige- og personlige mål. Praktikstedet har ansvar for gennemførelsen af praktikuddannelsen herunder vejledning til eleven. Praktikstedet har ansvar for at skabe rammer for en praktikuddannelse, som bygger på følgende: En kompetent vejledning Elevens læring i fokus Et godt læringsmiljø En kompetent vejledning er kendetegnet ved: At praktikvejlederen har faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer til at løse opgaven, og som minimum har en sundhedsfaglig uddannelse svarende til den eleven er i gang med. At praktikvejlederen har erfaring fra det pågældende praktiksted. At praktikvejlederen har gennemført, eller forpligter sig til at gennemføre, SOSU Nykøbing Falsters praktikvejlederkursus eller tilsvarende. At praktikvejlederen holder sig ajour med uddannelsen. Praktikvejlederen skal sørge for at praktikforløbet afvikles ifølge undervisningsplan for SOSU uddannelser Nyk. F. og: Sikre at vejledningen tilrettelægges, således at der er kontinuitet gennem hele praktikperioden Tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og i samarbejde med eleven, vælge opgaverne i forhold til dette Sikre eleven mulighed for tid til refleksion og afholde ugentlige uddannelsessamtaler Afvikle forventningssamtale, midtvejsevaluering og samtale i forbindelse med skriftlig praktikerklæring/standpunktsbedømmelse Samarbejde med ledelse og øvrige medarbejdere om elevens uddannelse Samarbejde med eleven og skolen om elevens personlige uddannelsesplan. Praktikvejlederen kan inddrage andre medarbejdere i vejledningen af eleven. Side 13 af 34

15 Elevens læring er i fokus, når praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra: Elevens faglige og personlige forudsætninger Elevens faglige og personlige mål Praktikperiodens mål Praktikstedets opgaver og uddannelsestilbud Et godt læringsmiljø findes: Hvor alle medarbejdere er positivt indstillet på at skabe et godt uddannelsessted for eleven. Hvor alle medarbejdere er bevidste om deres opgaver som rollemodeller, og er medansvarlige for elevens uddannelse. Hvor der skabes tid og mulighed for refleksion, og hvor der sikres god praktikplanlægning og vejledning. Hvor der i tilrettelæggelse af praktikuddannelsen tages hensyn til elevens individuelle måde at tilegne sig faglige og personlige kompetencer på. Hvor praktikstedet giver eleven inspiration til at formulere personlige og faglige mål, samt til at arbejde individuelt og kreativt med at nå både egne og uddannelsesordningens mål for praktikperioden. Hvor eleven i praktikperioden udvikler faglige og personlige kompetencer på et stadigt stigende niveau i refleksive læringssituationer. I hver praktikuge planlægges af eleven i samarbejde med praktikvejlederen 4 uddannelsestimer til elevens egen disposition. Personlig uddannelsesplan Praktikperioden tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan (evt. tidligere praktikerklæringer / standpunktsbedømmelser og aftaleark) og praktikperiodens mål. Elevens og praktikvejlederens aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløb og praktikvejledning skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Elev, praktiksted og skole er ansvarlige for at følge op på elevens personlige uddannelsesplan og tage initiativ til eventuel revision. Praktikvirksomheden operationaliserer praktikperiodens mål 10 i forhold til elevens uddannelsesniveau og udarbejder beskrivelse af praktikstedet. Praktikvirksomheden er ansvarlig for løbende evaluering og udvikling af praktikuddannelsen. 10 Se skolens hjemmeside Side 14 af 34

16 Praktik 1b afsluttes med en vejledende standpunktsbedømmelse/praktikerklæring og praktik 2 afsluttes med en afsluttende standpunktsbedømmelse/praktikerklæring. 3.8 Overgangsordninger Hold der er startet før 31/ følger uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen af 30. juni Hold der starter efter 1/ følger den nye uddannelsesordning for social- og sundhedshjælpere af 1. januar Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen er opdelt i 6 temaer og det er ud fra disse 6 temaer at undervisningen er planlagt. De 6 temaer er: 1. SSH som fagperson 2. Borgere med lette begrænsninger 3. Borgere med moderate begrænsninger 4. Borgere med svære begrænsninger 5. Borgere med totale begrænsninger 6. Den kompetente SSH Side 15 af 34

17 4.1 Tema 1: Social- og sundhedshjælperen som fagperson (6 uger) Perioden har til formål at: du lærer dine nye kollegaer at kende du lærer at anvende skolens uddannelsesredskaber, så som elevplan, Fronter og uddannelsesbogen du stifter bekendtskab med de forskellige fags grundbegreber og mål du bliver bevidst om din egen læring og skolens undervisningsmetoder du introduceres til kommunikation i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge du introduceres til den kommende praktikperiode du lærer at være SSH rollen som fag- og myndighedsperson du arbejder med en professionel tilgang til borgerne du lærer at tage vare på dig selv og dine kolleger du lærer om behov, egenomsorg og omsorg du lærer om kroppens opbygning og funktion du lærer at identificere pleje og omsorgsopgaver. Faget arbejdsmiljø og ergonomi afsluttes og skal bestås Kurset brandbekæmpelse gennemføres Kurset førstehjælp gennemføres Fagene med deres tilhørende mål 11 du skal arbejde med i første perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 1,2,3,4 Arbejdsmiljø og ergonomi 1,2,3,4,5,6 Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,7,9 Social- og sundhedssektoren 3, 4,7 Pleje og dokumentation 1,2,4,5,6,9,10,15 Naturfag 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 Alle fagenes mål er vedlagt den lokale uddannelsesplan for SOSU Nykøbing F. Side 16 af 34

18 4.2 Tema 2: Borgere med lettere begrænsninger (5 uger) Perioden har til formål at: du lærer hvordan du kan samarbejder med en borger, som har lette begrænsninger og borgeren dermed er den aktive part du introduceres til din rolle i en rehabiliteringsproces du kan fungere som en professionel samarbejdspartner i forhold til den givne situation du får en forståelse for opgavefordelingen inden for sundhedssektoren og hvilke samarbejdspartnere du kan gøre brug af. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 2,3, 4 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,4,6,8,9 Social- og sundhedssektoren 1,2,6,7 Pleje og dokumentation 2,6,12 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 17 af 34

19 4.3 Tema 3: Borgere med moderate begrænsninger (1 uge) Perioden har til formål at: du lærer hvordan du kan samarbejder med en borger, hvor borgeren er den aktive part du arbejder videre med din rolle i rehabiliteringsprocessen du kan reflektere over din rolle som professionel samarbejdspartner i praksis du lærer at arbejde ud fra den enkelte kommunes målsætninger og kvalitetsstandarder du lærer hvordan du inddrager den enkelte borgers netværk i rehabiliteringsprocessen og hvordan du samarbejder med de enkelte aktører i netværket du lærer at anvende fagsprog og dokumentere du lærer om SSH s kompetencer. I denne uge arbejder vi på en helt anden måde, end vi har gjort i de andre uger. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 4 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 4,5, 7 Social- og sundhedssektoren 1,2,3,4,6,7 Pleje og dokumentation 11 Naturfag 1,2,3,5,11 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Side 18 af 34

20 4.4 Tema 4: Borger med svære begrænsninger (5 uger) Perioden har til formål at: du kan reflektere over din rolle i rehabiliteringsprocessen med respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret du lærer forskellen på komplekse og ikke komplekse borgerforløb du reflekterer over din egen rolle i samarbejdet. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 5 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 3,4,9 Social- og sundhedssektoren 1,3,4,5 Pleje og dokumentation 2,3,4,8,14 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 19 af 34

21 4.5 Tema 5: Borger med totale begrænsninger (3 uger) Perioden har til formål at: du kan reflektere over dit samarbejde med en borger samt dennes pårørende du lærer at arbejde ud fra den enkelte kommunes målsætninger og kvalitetsstandarder du kan reflektere over din rolle som professionel samarbejdspartner. Fagene med deres tilhørende mål du skal arbejde med i perioden er: Fag Mål nr.: Psykologi og kommunikation 6 Arbejdsmiljø og ergonomi Rehabilitering og SOSU-faglig indsats 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Social- og sundhedssektoren 1,2,3,4,5,6,7, Pleje og dokumentation 7,11,12,13 Naturfag 1,2,3,4,5,6 Dansk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Engelsk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Side 20 af 34

22 4.6 Tema 6: Den kompetente SSH (2 uger) Perioden har til formål at: Du kan reflektere over din læring fra teoriperioderne og kan koble den til praktikken Du ved, hvordan du forholder dig til etiske og lovgivningsmæssige regler og dilemmaer Du kan observere og reagere hensigtsmæssigt på borgeres sundhedstilstand samt planlægge og udføre praktisk hjælp, personlig hjælp, og andre aktiviteter, under hensynstagen til hygiejne, borgerens resurser og selvbestemmelsesret. Du kan samarbejde både med borgere og kollegaerne således at der udvikles et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Du kan kommunikere professionelt og tværfagligt, skriftligt og mundligt Du kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende Du har kendskab til kvalitetsstandarder Du har kendskab til hjælpemidler (velfærdsteknologi) Du kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende Du kender forskelle på komplekse og ikke komplekse borgerforløb Målene du skal arbejde i perioden er de afsluttende mål for trin 1, SSH. Side 21 af 34

23 Bilag: Målene for fagene Målene for praktikken kan ses på Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi Bilag 3: Målene for områdefag: Rehabilitering og SOSU-faglig indsats Bilag 4: Målene for områdefaget: Social- og sundhedssektoren Bilag 5: Målene for områdefaget: Pleje og dokumentation Bilag 6: Målene og indholdet for grundfaget: Naturfag Bilag 7: Målene for grundfaget: Dansk Bilag 8: Målene for grundfaget: Engelsk Bilag 9: Målene for den afsluttende prøve for trin 1, SSH Side 22 af 34

24 Bilag 1: Målene for områdefaget: Psykologi og kommunikation 12 Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 4. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 12 PASSINFO: Side 23 af 34

25 Bilag 2: Målene for områdefaget: Arbejdsmiljø og ergonomi 13 Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 3. Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. 6. Eleven har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. 13 PASSINFO: Side 24 af 34

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere