Fællesskab og rummelighed. Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune. thy-mors.enhedslisten.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab og rummelighed. Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune. thy-mors.enhedslisten.dk"

Transkript

1 Fællesskab og rummelighed Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune thy-mors.enhedslisten.dk

2 Hvorfor stemme på Enhedslisten Liste Ø? Fordi Enhedslisten vil gøre Thy og Thisted Kommune til et mere solidarisk, mere økologisk og mere demokratisk sted at leve. Og vi vil skabe et alsidigt og mere vidensbaseret arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Thy har enestående natur, som vi skal værne om, blandt andet ved at tilskynde landbruget til omlægning til økologisk drift. Det lokale demokrati skal udbredes og inkludere alle: Kommunens borgere, institutioner og lokalsamfund. Fællesskabet skal omfatte alle. Alle børn, unge og voksne i Thy skal opleve kommunen som en medspiller ikke en modspiller. Enhedslisten vil gøre en forskel i Thisted kommunalbestyrelse. Vi siger ja til samarbejde, men holder fast i vore grundholdninger. Vi forpligter os på en kritisk og konstruktiv kommunalbestyrelsesindsats med tæt kontakt til borgerne.

3 Borgerindflydelse Alt for mange beslutninger træffes bag lukkede døre af politikere og embedsmænd i Thisted Kommune. Topstyring og nedskæringer forklædt som effektivisering har gennem de senere år hersket. Det vil Enhedslisten lave om på. sikre, at børn, unge og ældres ideer bliver taget alvorligt og inddraget, inden politikerne træffer beslutninger. Borgerne skal have indsigt i og indflydelse på lokalplanspørgsmål via borgermøder og høringer. oprette en uafhængig kommunal ombudsmand, som kan behandle borgerklager eller af egen drift tage sager op. sikre, at alle ansatte i kommunen har ytringsfrihed og medbestemmelse på deres arbejdsplads. starte forsøg med demokratiske ledelsesformer på kommunale institutioner, så både ansattes og brugere får mere indflydelse. forsøgsvist oprette lokalråd med selvstændig økonomi og bestemmelsesret i de aktive landsbysamfund, som ønsker det.

4 Daginstitutioner og folkeskolen Siden sidste kommunalvalg er der skåret drastisk i børneområdet tænkt blot på skolenedlæggelserne i Der er meget at rydde op i. Vi ønsker især, at folkeskolen bliver bedre til at udvikle børnenes fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden. Og de skal have viden og mod til at handle derefter. Det kræver en skole med høj faglighed, stærkt fællesskab og omsorg. Forudsætningen er tillid mellem lærere, elever og forældre. arbejde for bedre og billigere daginstitutionspladser med flere pædagoger. kæmpe for flere skoletimer i folkeskolen, større rummelighed og max 24 elever i klassen. indføre 2-lærerordning i indskolingen. arbejde for, at Thisted Kommune indgår en lokalaftale med lærerne, der garanterer tid til forberedelse. kæmpe for, at en skole kun kan nedlægges i en kommunalrådsperiode, hvis børn, forældre, lærere og skolebestyrelse er enige om det.

5 Social- og ældrepolitik Thisted Kommune har de senere år sparet voldsomt inden for handicap- og ældreområdet. Det hører eksempelvis ingen steder hjemme, at ældre med brug for rengøringshjælp kun kan få en halv time hver 3. uge! Socialpolitik og det sociale arbejde skal bygge på anstændighed, tillid, værdighed og faglighed. Udgangspunktet skal være den enkeltes behov og ønsker. arbejde for, at psykisk syge, hjemløse og andre borgere med sociale problemer skal have én koordinerende sagsbehandler. ophæve frit-valg-ordningerne mellem private og offentlige leverandører. Reelt frit valg sikres bedre ved at få ældreboliger, hjemmepleje etc. til at lytte til den enkelte ældres ønsker. øge den forebyggende sundhedsindsats. Det får livskvaliteten til at stige og på sigt sundhedsudgifter til at falde.

6 Integration og mangfoldighed Thys største problem her og nu er det faldende befolkningstal. Hvis vi bliver bedre til at fastholde vore flygtninge, kan vi bidrage til at få stoppet afvandringen. Det vil berige erhvervslivet og forbedre den offentlige service. Men vore indvandrere søger væk selv læger rejser herfra. Hvis vi skal fastholde dem, er der brug for en mere aktiv integrationsindsats. arbejde på at fastholdes vore indvandrere i Thy og gerne få flere hertil. aktivt støtte foreninger, der arbejder for en øget kontakt mellem thyboer og nydanskere. kæmpe for flere veluddannede medarbejdere i asyl-, sprog- og jobcentre. arbejde for, at også erhvervslivet begynder at se kulturel mangfoldighed som en styrke.

7 Kultur og planlægning Thisted Kommune er langstrakt og har derfor brug for mere end ét kulturelt centrum. Institutioner som folkebiblioteker, musikskoler, museer og multihaller til sport og kultur skal placeres med omtanke. Kulturen skal blomstre i både Hurup, Hanstholm og Thisted. Thisted Kommune skal være»mulighedernes sted«. Det skal rygtes i kultur-danmark, at vi vil det nye, det vilde, det ikkemulige. Her er ingen mugne hjørner, men højt til loftet og frisk vind. arbejde for, at der bygges nyt vandrehjem, nyt bibliotek og en ny musikskole i Sydhavnen i Thisted. samtænke kultur og sport i planlægningen af kyst- og havnefront i Thisted. arbejde for opførelsen af et velkomstcenter i Vorupør til Nationalparken Thy et væsentlig aktiv for hele Thy. genåbne caféen i Plantagehuset som socialøkonomisk arbejdsplads. støtte initiativer som Cold Hawaii, kabelbane i Limfjorden, skøjtebane om vinteren på Store Torv i Thisted og Alive Festivalen.

8 Kollektiv trafik Thisted Kommune vil være en grøn og ren kommune og er nået langt. Men på trafikområdet kan vi stadig gøre det langt bedre. Privatbilen er lækker og kører, hvorhen jeg vil, når jeg vil. Men den sviner og ikke alle borgere har én. Derfor skal vi satse på kollektiv trafik. arbejde for, at al offentlig transport kører på el fra vindenergi. indføre flere og gratis bybusser i Thisted med ruter fra P-pladser ved bygrænsen og mod centrum. forhandle med Nordjyllands Trafikselskab om busser med plads til cykler, barnevogne og kørestole. sørge for, at flex-, telebusser og taxaer dækker hele kommunen gerne med elbiler. anlægge cykelstier til Hurup, Vorupør, Klitmøller, Hanstholm og Østerild. arbejde for opgradering af togstrækningen Thisted-Struer, så farten kan sættes op til mindst 120 km/t. arbejde for udbygningen af X-busnettet, herunder strækningen Thisted-Aalborg Lufthavn-Aalborg fra tidlig morgen til sen aften.

9 Energi, genbrug og økologi Thisted Kommune kalder sig selv for»den førende klimakommune«. Men den kan blive endnu bedre, hvis virksomheder, institutioner og private husholdninger tænker i genbrug af råstoffer, i energibesparelse og i økologiske produkter. arbejde for, at alle kommunens bygninger bliver energirenoveret og nybyggeri energineutralt. udvikle genbrugspladserne, så de bliver mere overskuelige og brugervenlige. indføre affaldssortering i alle hjem og virksomheder. give opmuntringstilskud til landmænd, der vil producere økologisk. præmiere energibesparende elevprojekter på ungdomsuddannelserne. udvide de giftfri zoner ved drikkevandsboringer. bygge fællesejede vindmøller på havnemolerne i Hanstholm og ikke i bevaringsværdig natur som ved Bulbjerg. arbejde for, at Thisted Kommune vedtager et mål om at være CO 2 -neutral i 2020.

10 Beskæftigelse og erhvervspolitik Thisted Kommune skal behandle ledige borgere med respekt. I stedet for at spilde ressourcer på meningsløs aktivering, skal kommunen lytte til de lediges ønsker om uddannelse. Ifølge Dansk Byggeris og DI s nyeste undersøgelser er Thisted Kommune ikke en erhvervsvenlig kommune. Det skal der ændres på hurtigst muligt. arbejde for, at ledige tilbydes uddannelse, og sætte turbo på kommunal jobskabelse fx jobrotation. arbejde for, at kommunen tilbyder seniorjob, flexjob og beskyttede jobs til dem, der har behov for det. slås for, at udliciterede områder atter indliciteres, og at opgaver, der sendes i udbud, tilknyttes sociale klausuler og kædeansvar. arbejde for en ambitiøs erhvervspolitik, som bl.a. bygger på vedvarende energi, økologi, fødevareforædling, bygge- og maskinindustri samt turisme arbejde for udbygning af Hansholm Havn som et fælles projekt mellem stat, kommuner og private investorer.

11 Alle, der har et behov for det, skal også have mulighed for at få behandling. Det kræver, at vi investerer i psykiatrien og i sundhedshuse. Susanne Flydtkjær, Aalborg spidskandidat til regionsvalget nordjylland.enhedslisten.dk Økologi, vedvarende energi og beskæftigelse Der er brug for konsekvent omstilling i alle regionens institutioner til vedvarende energi og økologi. Regionen skal efterspørge lokalt producerede varer og starte offentlig produktion for at sikre arbejdspladser i hele regionen. Det vil give os allesammen en region i balance. Kollektiv trafik Nordjylland skal ikke have en tredje limfjordsforbindelse. I stedet har vi brug for god og billig gerne gratis kollektiv trafik, der sikrer sammenhængskraft og tilgængelighed overalt i regionen. Der er brug for en udbygning af nærbanen med forlængelse til Hjørring og Hobro, flere stationer i fx Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup, samt en ny letbane Aalborg-Thisted. Det vil kunne sikre, at alle i regionen har mulighed for fx at deltage i videregående uddannelser i Aalborg. Psykiatri, sundhedshuse og specialiserede tilbud Alle, der har et behandlingsbehov, skal også have mulighed for at få behandling. Det fordrer investeringer i psykiatrien og i sundhedshuse. Vi har behov for en regional organisation i forhold til det specialiserede område, så også borgere, der bor i små kommuner, sikres fx specialiseret genoptræning. Spidskandidater til Region Nordjylland 1. Susanne Flydtkjær sagsbehandler, Aalborg 2. Lis Jensen socialrådgiver, Rødhus 3. Bjarne Mørch Larsen efterlønsmodtager, Hjørring 4. Jan Jensen fleksjobber, Aalborg 5. Helene Ree underviser, Thy Læs vores politiske program og se alle kandidater på: nordjylland.enhedslisten.dk

12 Stem på Enhedslisten 1. Jens Otto Madsen Thisted 63 år, rektor 4. Kirsten Strandgaard Skinnerup 66 år, tidligere museumsinspektør 2. Anette Cadovius Rasmussen Thisted 23 år, studerende 5. Jens Ulrich Eriksen Skjoldborg 58 år, førtidspensionist og tømrer 3. Kristian Nedergaard Jensen Thisted 35 år, gymnasielærer 6. Thomas Hauge Snedsted 47 år, souschef I Enhedslisten siger vi, hvad vi gør og gør, hvad vi siger. Det gælder både før og efter et valg. Ærligheden skal tilbage i dansk politik!. Læs mere: thy-mors.enhedslisten.dk Vi findes også på Facebook: Enhedslisten Thy Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Miljøcertificeret efter ISO Bliv medlem: enhedslisten.dk Bliv aktiv i valgkampen:

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen.

Ja til turpas til overkommelig pris til alle kulturtilbud i kommunen. KULTUR OG FRITID Fritids- og kulturtilbud hvor som helst, når som helst og for alle Elitesport og finkulturelle udstillinger og forestillinger giver ikke nødvendigvis almindelige borgere, børn, unge og

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2014-2018

Kommunalpolitisk program 2014-2018 1 Kommunalpolitisk program 2014-2018 Det kommunalpolitiske program for 2014-2018 er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil: Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk Respekt frem for regneark Stem på Enhedslisten faxe.enhedslisten.dk Enhedslistens borgmesterkandidat Mit navn er Kurt Munck, jeg er 66 år og pensioneret. Jeg var i mange år forstander for Faxehus Efterskole.

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere