FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling"

Transkript

1 FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

2 FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Udgivet

3 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION MÅLINGSPROCESSEN I OVERBLIK BRUGERE OG ROLLER I FKO-SYSTEMET IT-brugere af FKO-redskabet Respondenter til målinger TILGÆNGELIGE RAPPORTER I FKO-SYSTEMET Rapportering til administrative og politisk ledelsesniveauer Rapportering til den kommunale forvaltning Overordnet rapportering til dagtilbuddet Detaljeret rapportering til dagtilbuddet FUNKTIONALITETEN I FKO TEMPERATURMÅLING USER STORIES FOR ADMINISTRATION Administration i Administration i institutionen USER STORIES FOR HÅNDTERING AF MÅLINGER Håndtering af målinger i Håndtering af målinger i institutionen USER STORIES FOR OPFØLGNING G PÅ MÅLINGER Opfølgning på måling i Opfølgning på måling i institutionen HOW TO OPSÆTNING OG ADMINISTRATION AF REDSKABET Oprettelse af IT-brugere Oprettelse af respondenter HÅNDTERING AF MÅLINGER Vedr. initiering og administration af måling Vedr. gennemførelse af måling Vedr. opfølgning på måling (rapportering) FIGUR-LISTE FKO GUIDE Temperaturmåling FIGUR 1: DET OVERORDNEDE FORLØB AF EN MÅLINGSPROCES...4 FIGUR 2: OPRETTELSE AF BRUGERADGANG TIL FKO-SYSTEMET FIGUR 3: OPRETTELSE AF RESPONDENTER I FKO-SYSTEMET FIGUR 4: ET MERE DETALJERET BILLEDE AF MÅLINGSPROCESSEN

4 1 Introduktion FKO GUIDE Temperaturmåling Denne guide beskriver IT-understøttelsen af FKO-Temperaturmåling. Guiden forudsætter et generelt kendskab til Temperaturmåling som fagligt redskab, hvilket der findes information om på KLs hjemmeside: temaer/kvalitetsportalen/faglige-kvalitetsoplysninger kvalitetsoplysninger-om- dagtilbud/redskaber-pa-dagtilbudsomradet/temperaturmaaling/ Guiden giver overblik over, hvad FKO-systemet kan anvendes til samt hvilke brugere systemet henvender sig til. Den overordnede funktionalitet beskrives sammen med skitseringen af de processer, som systemet understøtter. Denne guide er således ikke en system-manual FKO-systemet er udstyret med online guides, der beskriver hvordan de enkelte funktioner konkret udføres i systemet. Hvis der er behov for teknisk support kan Socialstyrelsens s helpdesk kontaktes: Telefon: , mandag - fredag Målingsprocessen i overblik Det overordnede flow i en målingsproces er som skitseret herunder Måling initieres Respondenter udfylder skemaer Rapporter dannes FKO-system Figur 1: Det overordnede forløb af en målingsproces 1) Målingen initieres af en administrator, som a) opsætter tidsmæssig afgrænsning mv. for målingen i FKO-systemet. b) tilknytter respondenter dvs. hvem der skal besvare skemaer i målingen. c) løbende følger med i målingsprocessen i FKO-systemet (ser fremdrift mv.). 2) Respondenter udfylder de relevante skemaer via et link, og FKO-systemet gemmer de indberettede oplysninger i en central database. 3) Fra FKO-systemet kan der efterfølgende bestilles forskellige typer rapporter. Nogle rapporter er rettet mod den praktiske opfølgning i dagtilbuddet og andre er målrettet den kommunale forvaltning og ledelsen. 4

5 FKO GUIDE Temperaturmåling 1.2 Brugere e og roller i FKO-systemet FKO-systemet skelner grundlæggende mellem to kategorier af brugere. Dels kan man være ITbruger,, som har adgang til selve FKO-systemet, og dels kan man være Respondent, som har adgang til at udfylde spørgeskemaer uden at logge ind IT-brugere af FKO-redskabet IT-brugere er personer, der har direkte adgang til systemet dvs. vedkommende har et brugernavn og et password, og har ret til at foretage forskellige funktioner med systemet. Der er følgende typer af IT-brugere: 1) Administratorer i den kommunale forvaltning: a) Oprette og administrere hhv. institutioner og IT-brugere i systemet. b) Igangsætte, håndtere og følge op på målinger på kommunalt niveau. 2) Administratorer i de enkelte dagtilbud: a) Oprette og administrere institutionens IT-brugere i systemet. b) Igangsætte, håndtere og følge op på institutionens målinger. 3) Ledelse i forvaltning: a) Opstille kommunale målsætninger på tværs af institutioner i kommunen. b) Bidrage til målinger ved indberetninger ift. den enkelte institution. 4) Ledelse i det enkelte dagtilbud: a) Bidrage til målinger ved indberetninger ift. den enkelte institution. b) Følge op på målinger for institutionen, ned til børnegruppeniveau. For at få adgang som IT-bruger til FKO-systemet skal man oprettes som bruger af en administrator, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af IT-brugere side Respondenter til målinger Respondenter er personer, som skal indtaste de oplysninger, der skal indgå i målingerne. Der er følgende typer af respondenter: Medarbejdere i en institution, som besvarer medarbejderskemaer. Pædagogisk bruger, der indberetter observationer af børn eller grupper af børn. Forældre til et barn, der indberetter via forældreskemaer. Respondenter får adgang til at besvare spørgeskemaer, som er målrettet den specifikke respondenttype, de tilhører. BEMÆRK: Respondenter er ikke registrerede som brugere i systemet. Oprettelsen af respondenter foregår som del af processen med at initiere en måling, der er beskrevet i afsnittet Oprettelse telse af respondenter side 11. 5

6 1.3 Tilgængelige rapporter i FKO-systemet FKO GUIDE Temperaturmåling FKO Temperaturmåling giver mulighed for at generere en række forskellige rapporter, som hver især er rettet mod forskellige anvendelsesområder Rapportering til administrative og politiske ledelsesniveauer Overblik over datagrundlag: Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for øvrige kommuner, der anvender redskabet. Overblik over samlede resultater for hvert område i Temperaturmålingen 1. Overbliksgraf med resultater indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. Endvidere kan resultaterne sammenlignes med kommunens målsætninger. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert af de tre øvrige områder for hver respondenttype. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. Oversigt over resultaterne inden for hvert at de opstillede mål 1. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål for hvert af de tre øvrige områder. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen Rapportering til den kommunale forvaltning Overblik over datagrundlag Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for øvrige kommuner, der anvender redskabet. Overblik over resultater for hvert tegn 1. Grafer, som belyser resultater for hvert tegn, som anvendes til at belyse temaerne i de pædagogiske læreplaner. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 2. Grafer, som belyser de forskellige respondentgruppers vurdering af lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 6

7 FKO GUIDE Temperaturmåling Overordnet rapportering til dagtilbuddet Overblik over datagrundlag 1. Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for kommunen. Overblik over samlede resultater for hvert område i Temperaturmålingen 1. Overbliksgraf med resultater indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. Endvidere kan resultaterne sammenlignes med kommunens målsætninger. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert af de tre øvrige områder for hver respondenttype. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. Oversigt over resultaterne inden for hvert at de opstillede mål 1. Overbliksgraf med resultater indenfor hvert mål indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål for hvert af de tre øvrige områder. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat Detaljeret rapportering rtering til dagtilbuddet Overblik over datagrundlag 1. Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for kommunen. Overblik over resultater for hvert tegn 1. Grafer, som belyser resultater for hvert tegn, som anvendes til at belyse temaerne i de pædagogiske læreplaner. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 2. Grafer, som belyser de forskellige respondentgruppers s vurdering af lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 7

8 FKO GUIDE Temperaturmåling 2 Funktionaliteten i FKO Temperaturmåling Funktionaliteten i FKO-Temperaturmåling opfylder de overordnede målsætninger, som er beskrevet i detaljer i Vejledning, som kan ses på KLs hjemmeside. For den kommunale forvaltning skal systemet give mulighed for at initiere og følge op på Temperaturmåling, og systemet skal give det enkelte dagtilbud mulighed for, at gennemføre Temperaturmåling af dagtilbuddet. Opfyldelsen af disse behov realiseres indenfor tre temaer: 1. Administration 2. Gennemførelse af Temperaturmåling. 3. Opfølgning på Temperaturmåling. Temaerne er hver især uddybet med en række User Stories, som gengivet i de følgende afsnit. I beskrivelserne af User Stories refereres til konkrete skemaer, der er tilgængelige fra systemet, og som er uddybende beskrevet i materialet på KLs hjemmeside: kvalitetsoplysninger-omdagtilbud/redskaber-pa-dagtilbudsomradet/temperaturmaaling/ 2.1 User Stories for Administration Administration i Bruger User story Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere IT-brugere i institutionerne, så de kan tilgå systemet. Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere institutioner i systemet, således s at de kan indgå i kommunens samlede temperaturmåling Administration i institutionen Rolle en institution en institution en institution User story Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) andre IT-brugere, så de bliver i stand til at tilgå systemet. Som administrator i institutionen/ skal jeg kunne håndtere oprettelse og administration af forældre, så de kan indgå i temperaturmåling, hvis institutionen vil sende til forældrene. Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) grupper af børn/respondenter (hhv. 2-årige og 4- årige), så de kan indgå i en samlet temperaturmåling. 8

9 2.2 User Stories for håndtering af målinger FKO GUIDE Temperaturmåling Håndtering af målinger i Bruger Leder i User story Som medarbejder i en kommunal forvaltning skal jeg kunne initiere og håndtere en konkret samlet temperaturmåling for samtlige kommunens institutioner. Som administrator i skal jeg kunne følge udviklingen i svarprocenten Som leder i skal jeg kunne bidrage til en konkret temperaturmåling, ved bl.a. at udfylde formular Håndtering af målinger i institutionen Rolle en institution en institution Medarbejder i en institution Pædagogisk bruger Forældre til et barn Institutionsleder User story Som administrator i en institution skal jeg kunne initiere og håndtere en konkret samlet temperaturmåling for institutionen. Som administrator skal jeg kunne følge udviklingen i svarprocenten Som medarbejder skal jeg kunne bidrage til en konkret temperatur- måling, ved bl.a. at udfylde formular. Som pædagogisk bruger i en institution skal jeg kunne gennemføre en temperaturmåling på gruppeniveau med vurdering af børnenes trivsel mv.. Som forældre til et barn i en institution skal jeg kunne bidrage til temperaturmålingen ved bl.a. at udfylde skemaer. Som leder i en institution skal jeg kunne bidrage til en konkret temperaturmåling ved bl.a. at udfylde formular. 9

10 FKO GUIDE Temperaturmåling 2.3 User Stories for opfølgning på målinger Opfølgning på måling i Bruger User story Som administrator i forvaltning skal jeg kunne vurdere resultatet af en konkret temperaturmåling. Jeg skal kunne sammenligne resultatet med landsgennemsnittet på overordnet niveau. Endvidere skal jeg kunne sammenligne kommunens resultat til kommunens evt. tidligere gennemførte temperaturmålinger.. Som administrator i skal jeg kunne trække resultatet af en temperaturmåling og rapporterer dette til den politiske ledelse. Som administrator skal jeg kunne trække resultatet af en enkelt institution Opfølgning på måling i institutionen Rolle en institution Institutionsleder User story Som administrator i institutionen skal jeg kunne vurdere resultatet af en konkret temperaturmåling. Jeg skal kunne sammenligne resultatet med kommunens samlede resultat på både overordnet og på detaljeret niveau. Endvidere skal jeg kunne sammenligne institutionens resultat til institutionens evt. tidligere gennemførte temperaturmålinger. Som leder i institutionen skal jeg kunne se hver børnegruppes resultat 10

11 3 How to FKO GUIDE Temperaturmåling I dette kapitel gives en kortfattet beskrivelse af udvalgte funktionaliteter, med vægt på at beskrive principperne i opgaveløsningen. Der henvises til systemets on-line guides for en beskrivelse af de konkrete fremgangsmåder i FKO-systemets brugerflade. 3.1 Opsætning og administration af redskabet I dette afsnit beskrives udvalgte administrative funktioner i systemet Oprettelse af IT-brugere For at få adgang til FKO-systemet skal man oprettes som IT-bruger af en administrator. Oprettelsen af en IT-bruger foregår efter følgende proces: 2 1 Aktiveringsmail Administrator FKO-system Brugeradgang til systemet via login Figur 2: Oprettelse af brugeradgang til FKO-systemet. 3 IT-bruger 1) Administrator opretter den enkelte bruger, og angiver stamoplysninger samt indikerer, hvilke rettigheder brugeren skal have i FKO-systemet. Alle brugere identificeres via deres -adresse. 2) Når brugeren er oprettet afsendes en aktiveringsmail fra FKO-systemet til brugerens adresse. Denne aktiveringsmail indeholder et link, som brugeren skal benytte for at kunne logge ind på FKO-systemet første gang. 3) Den nye bruger klikker på det angivne link i den tilsendte aktiveringsmail. Dette fører brugeren til et login-billede, hvor man skal oprette sit personlige password til systemet. Når der er indtastet et password har brugeren herefter adgang til de dele af FKO-systemet, som administratoren gav tilladelse til under punkt Oprettelse af respondenter Oprettelsen af respondenter foregår som en del af målingsprocessen: 2 1 Aktiveringsmail Administrator FKO-system 3 Respondent Indberetningsskema (simpel web-form) Figur 3: Oprettelse af respondenter i FKO-systemet. 11

12 FKO GUIDE Temperaturmåling 1) Administrator bestemmer ved initiering af målingen, hvilke respondenter der skal deltage i målingen. Som en del af dette tilknyttes den enkelte respondent en -adresse, hvis de har en. 2) Når respondenten er oprettet afsender FKO-systemet en aktiveringsmail til dennes - adresse. Aktiveringsmailen indeholder et link, som respondenten skal benytte for at kunne udfylde det tildelte spørgeskema. Hvis respondenten ikke har en -adresse, adresse, vil systemet i stedet kunne udskrive et brev, som administrator formidler fysisk til respondenten. 3) Den nye respondent klikker på det angivne link i den tilsendte aktiveringsmail, hvilket giver adgang til det tilknyttede indberetningsskema. Indberetningsskemaet kan kun tilgås via en Web-browser. browser. Hvis respondenten har fået et brev, skal vedkommende manuelt indtaste den webadresse, der er angivet i brevet, i webbrowserens adressefelt. 3.2 Håndtering af målinger Nedenfor er gengivet et mere detaljeret billede af målingsprocessen, som tre delprocesser: 1) Initiering og administration af måling 2) Gennemførelse af måling 3) Opfølgning på måling 1 2 Administrator Initierer og administrerer en måling 3 Forældrer udfylder skema Personale udfylder observationsskemaer FKO-system Administrator trækker rapport Forvaltning udfylder skema Institutionsleder udfylder skema Figur 4: Et mere detaljeret billede af målingsprocessen Personale udfylder medarbejderskema I de følgende afsnit er der knyttet kommentarer til udvalgte aspekter af de tre delprocesser. 12

13 3.2.1 Vedr. initiering og administration af måling FKO GUIDE Temperaturmåling Initiering af en måling på det enkelte dagtilbud indebærer følgende delopgaver: 1) Målingen navngives. 2) Der angives start- og slutdato. 3) Der oprettes respondenter for institutionen (angives ved navn og ). 4) Der oprettes respondenter for (angives ved navn og ). 5) Der oprettes respondenter for hvert barn (angives ved navn og ). 6) Målingen igangsættes, og der udsendes aktiveringsmails til alle respondenter, som herved gives adgang til deres respektive indberetningsskemaer. Vedrørende kommunale målinger Det er muligt for den centrale forvaltning at initiere en samlet måling for en række institutioner. Dette indebærer følgende delopgaver for den kommunale administrator: 1) Målingen navngives. 2) Der angives start- og slutdato. 3) Der oprettes en gruppe af dagtilbud, som skal indgå i målingen. 4) Målingen igangsættes. 5) Herefter er det muligt at følge op på fremdriften af målingen. Bemærk: En Kommunal måling udelukkende er en administrativ funktion, som gør det lettere at igangsætte målinger for en samlet gruppe institutioner. Der er ikke er en dedikeret rapportering for en kommunal måling Vedr. gennemførsel af måling Ved gennemførsel af en måling kan administratoren følge med i, hvilke respondenter der har besvaret skemaerne og hvordan status på besvarelserne er Vedr. opfølgning på måling (rapportering) For at udtrække rapporter i FKO systemet klikkes på linket Rapporter i venstre side. Skærmbilledet udfyldes med de nødvendige oplysninger og man trykker på Bestil. Derefter kan bestillingen ses nederst på skærmen med en status Afventer. Siden kan nu forlades, og når man vender tilbage til siden, kan man se, hvis rapportbestillingen har fået status klar. I så fald kan man klikke på link ud for bestillingslinjen og åbne rapporten på sin egen PC. Om valg af rapport format: - PDF: Vælges for at få en låst udgave af den ønskede rapport. - RTF: Vælges for at få en redigerbar udgave af den ønskede rapport. I RTF rapporterne er der også nogle steder afsat luft til at reflektere over indholdet. Denne type redigerede rapporter skal gemmes på eget IT-system. 13

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Guide til Virtuel Forflytning login.

Guide til Virtuel Forflytning login. Guide til Virtuel Forflytning login. Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind i systemet. Der er tre slags brugere af systemet: admin, vejleder og slutbruger. Admins har adgang til at oprette nye

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Kære Naboer i nummer «Username»

Kære Naboer i nummer «Username» Kære Naboer i nummer «Username» Dette er en lille hjælp til hvordan du kommer i gang med at bruge vores mail-system, samt vores interne hjemmeside i Teglværkshaven. Teglvaerkshaven.dk vil være en intern

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Huseby, den 27. januar 2011 Det er blevet meget lettere at indrapportere høstrapporten elektronisk og samtidigt får vi udbygget vore informationer om vinavl

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent!

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub har tidligere anvendt Foreningspakken til at håndtere bogføring og medlemsdata og kontingentbetaling

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Indberetning til BL s uddannelsesfonde

Indberetning til BL s uddannelsesfonde Indberetning til BL s uddannelsesfonde Nærværende dokument beskriver hvordan du indberetter medarbejdere til BL s uddannelsesfonde. Baggrund: Indberetning af medarbejdere skal danne grundlag for beregningen

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere