FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling"

Transkript

1 FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

2 FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Udgivet

3 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION MÅLINGSPROCESSEN I OVERBLIK BRUGERE OG ROLLER I FKO-SYSTEMET IT-brugere af FKO-redskabet Respondenter til målinger TILGÆNGELIGE RAPPORTER I FKO-SYSTEMET Rapportering til administrative og politisk ledelsesniveauer Rapportering til den kommunale forvaltning Overordnet rapportering til dagtilbuddet Detaljeret rapportering til dagtilbuddet FUNKTIONALITETEN I FKO TEMPERATURMÅLING USER STORIES FOR ADMINISTRATION Administration i Administration i institutionen USER STORIES FOR HÅNDTERING AF MÅLINGER Håndtering af målinger i Håndtering af målinger i institutionen USER STORIES FOR OPFØLGNING G PÅ MÅLINGER Opfølgning på måling i Opfølgning på måling i institutionen HOW TO OPSÆTNING OG ADMINISTRATION AF REDSKABET Oprettelse af IT-brugere Oprettelse af respondenter HÅNDTERING AF MÅLINGER Vedr. initiering og administration af måling Vedr. gennemførelse af måling Vedr. opfølgning på måling (rapportering) FIGUR-LISTE FKO GUIDE Temperaturmåling FIGUR 1: DET OVERORDNEDE FORLØB AF EN MÅLINGSPROCES...4 FIGUR 2: OPRETTELSE AF BRUGERADGANG TIL FKO-SYSTEMET FIGUR 3: OPRETTELSE AF RESPONDENTER I FKO-SYSTEMET FIGUR 4: ET MERE DETALJERET BILLEDE AF MÅLINGSPROCESSEN

4 1 Introduktion FKO GUIDE Temperaturmåling Denne guide beskriver IT-understøttelsen af FKO-Temperaturmåling. Guiden forudsætter et generelt kendskab til Temperaturmåling som fagligt redskab, hvilket der findes information om på KLs hjemmeside: temaer/kvalitetsportalen/faglige-kvalitetsoplysninger kvalitetsoplysninger-om- dagtilbud/redskaber-pa-dagtilbudsomradet/temperaturmaaling/ Guiden giver overblik over, hvad FKO-systemet kan anvendes til samt hvilke brugere systemet henvender sig til. Den overordnede funktionalitet beskrives sammen med skitseringen af de processer, som systemet understøtter. Denne guide er således ikke en system-manual FKO-systemet er udstyret med online guides, der beskriver hvordan de enkelte funktioner konkret udføres i systemet. Hvis der er behov for teknisk support kan Socialstyrelsens s helpdesk kontaktes: Telefon: , mandag - fredag Målingsprocessen i overblik Det overordnede flow i en målingsproces er som skitseret herunder Måling initieres Respondenter udfylder skemaer Rapporter dannes FKO-system Figur 1: Det overordnede forløb af en målingsproces 1) Målingen initieres af en administrator, som a) opsætter tidsmæssig afgrænsning mv. for målingen i FKO-systemet. b) tilknytter respondenter dvs. hvem der skal besvare skemaer i målingen. c) løbende følger med i målingsprocessen i FKO-systemet (ser fremdrift mv.). 2) Respondenter udfylder de relevante skemaer via et link, og FKO-systemet gemmer de indberettede oplysninger i en central database. 3) Fra FKO-systemet kan der efterfølgende bestilles forskellige typer rapporter. Nogle rapporter er rettet mod den praktiske opfølgning i dagtilbuddet og andre er målrettet den kommunale forvaltning og ledelsen. 4

5 FKO GUIDE Temperaturmåling 1.2 Brugere e og roller i FKO-systemet FKO-systemet skelner grundlæggende mellem to kategorier af brugere. Dels kan man være ITbruger,, som har adgang til selve FKO-systemet, og dels kan man være Respondent, som har adgang til at udfylde spørgeskemaer uden at logge ind IT-brugere af FKO-redskabet IT-brugere er personer, der har direkte adgang til systemet dvs. vedkommende har et brugernavn og et password, og har ret til at foretage forskellige funktioner med systemet. Der er følgende typer af IT-brugere: 1) Administratorer i den kommunale forvaltning: a) Oprette og administrere hhv. institutioner og IT-brugere i systemet. b) Igangsætte, håndtere og følge op på målinger på kommunalt niveau. 2) Administratorer i de enkelte dagtilbud: a) Oprette og administrere institutionens IT-brugere i systemet. b) Igangsætte, håndtere og følge op på institutionens målinger. 3) Ledelse i forvaltning: a) Opstille kommunale målsætninger på tværs af institutioner i kommunen. b) Bidrage til målinger ved indberetninger ift. den enkelte institution. 4) Ledelse i det enkelte dagtilbud: a) Bidrage til målinger ved indberetninger ift. den enkelte institution. b) Følge op på målinger for institutionen, ned til børnegruppeniveau. For at få adgang som IT-bruger til FKO-systemet skal man oprettes som bruger af en administrator, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af IT-brugere side Respondenter til målinger Respondenter er personer, som skal indtaste de oplysninger, der skal indgå i målingerne. Der er følgende typer af respondenter: Medarbejdere i en institution, som besvarer medarbejderskemaer. Pædagogisk bruger, der indberetter observationer af børn eller grupper af børn. Forældre til et barn, der indberetter via forældreskemaer. Respondenter får adgang til at besvare spørgeskemaer, som er målrettet den specifikke respondenttype, de tilhører. BEMÆRK: Respondenter er ikke registrerede som brugere i systemet. Oprettelsen af respondenter foregår som del af processen med at initiere en måling, der er beskrevet i afsnittet Oprettelse telse af respondenter side 11. 5

6 1.3 Tilgængelige rapporter i FKO-systemet FKO GUIDE Temperaturmåling FKO Temperaturmåling giver mulighed for at generere en række forskellige rapporter, som hver især er rettet mod forskellige anvendelsesområder Rapportering til administrative og politiske ledelsesniveauer Overblik over datagrundlag: Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for øvrige kommuner, der anvender redskabet. Overblik over samlede resultater for hvert område i Temperaturmålingen 1. Overbliksgraf med resultater indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. Endvidere kan resultaterne sammenlignes med kommunens målsætninger. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert af de tre øvrige områder for hver respondenttype. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. Oversigt over resultaterne inden for hvert at de opstillede mål 1. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål for hvert af de tre øvrige områder. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen Rapportering til den kommunale forvaltning Overblik over datagrundlag Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for øvrige kommuner, der anvender redskabet. Overblik over resultater for hvert tegn 1. Grafer, som belyser resultater for hvert tegn, som anvendes til at belyse temaerne i de pædagogiske læreplaner. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 2. Grafer, som belyser de forskellige respondentgruppers vurdering af lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra kommunens forrige måling og med de samlede resultater for de øvrige kommuner, som anvender Temperaturmålingen. 6

7 FKO GUIDE Temperaturmåling Overordnet rapportering til dagtilbuddet Overblik over datagrundlag 1. Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for kommunen. Overblik over samlede resultater for hvert område i Temperaturmålingen 1. Overbliksgraf med resultater indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. Endvidere kan resultaterne sammenlignes med kommunens målsætninger. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert af de tre øvrige områder for hver respondenttype. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. Oversigt over resultaterne inden for hvert at de opstillede mål 1. Overbliksgraf med resultater indenfor hvert mål indenfor de seks temaer i de pædagogiske læreplaner for hhv. de toårige og fireårige. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 2. Overbliksgraf med resultater inden for hvert mål for hvert af de tre øvrige områder. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat Detaljeret rapportering rtering til dagtilbuddet Overblik over datagrundlag 1. Overblik over antal besvarelser for kommunen, for aldersgrupper og for kommunen. Overblik over resultater for hvert tegn 1. Grafer, som belyser resultater for hvert tegn, som anvendes til at belyse temaerne i de pædagogiske læreplaner. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 2. Grafer, som belyser de forskellige respondentgruppers s vurdering af lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra dagtilbuddets forrige måling og med kommunens samlede resultat. 7

8 FKO GUIDE Temperaturmåling 2 Funktionaliteten i FKO Temperaturmåling Funktionaliteten i FKO-Temperaturmåling opfylder de overordnede målsætninger, som er beskrevet i detaljer i Vejledning, som kan ses på KLs hjemmeside. For den kommunale forvaltning skal systemet give mulighed for at initiere og følge op på Temperaturmåling, og systemet skal give det enkelte dagtilbud mulighed for, at gennemføre Temperaturmåling af dagtilbuddet. Opfyldelsen af disse behov realiseres indenfor tre temaer: 1. Administration 2. Gennemførelse af Temperaturmåling. 3. Opfølgning på Temperaturmåling. Temaerne er hver især uddybet med en række User Stories, som gengivet i de følgende afsnit. I beskrivelserne af User Stories refereres til konkrete skemaer, der er tilgængelige fra systemet, og som er uddybende beskrevet i materialet på KLs hjemmeside: kvalitetsoplysninger-omdagtilbud/redskaber-pa-dagtilbudsomradet/temperaturmaaling/ 2.1 User Stories for Administration Administration i Bruger User story Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere IT-brugere i institutionerne, så de kan tilgå systemet. Som administrator i kommunen skal jeg kunne oprette og administrere institutioner i systemet, således s at de kan indgå i kommunens samlede temperaturmåling Administration i institutionen Rolle en institution en institution en institution User story Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) andre IT-brugere, så de bliver i stand til at tilgå systemet. Som administrator i institutionen/ skal jeg kunne håndtere oprettelse og administration af forældre, så de kan indgå i temperaturmåling, hvis institutionen vil sende til forældrene. Som administrator i institutionen skal jeg kunne oprette og administrere (redigere, slette) grupper af børn/respondenter (hhv. 2-årige og 4- årige), så de kan indgå i en samlet temperaturmåling. 8

9 2.2 User Stories for håndtering af målinger FKO GUIDE Temperaturmåling Håndtering af målinger i Bruger Leder i User story Som medarbejder i en kommunal forvaltning skal jeg kunne initiere og håndtere en konkret samlet temperaturmåling for samtlige kommunens institutioner. Som administrator i skal jeg kunne følge udviklingen i svarprocenten Som leder i skal jeg kunne bidrage til en konkret temperaturmåling, ved bl.a. at udfylde formular Håndtering af målinger i institutionen Rolle en institution en institution Medarbejder i en institution Pædagogisk bruger Forældre til et barn Institutionsleder User story Som administrator i en institution skal jeg kunne initiere og håndtere en konkret samlet temperaturmåling for institutionen. Som administrator skal jeg kunne følge udviklingen i svarprocenten Som medarbejder skal jeg kunne bidrage til en konkret temperatur- måling, ved bl.a. at udfylde formular. Som pædagogisk bruger i en institution skal jeg kunne gennemføre en temperaturmåling på gruppeniveau med vurdering af børnenes trivsel mv.. Som forældre til et barn i en institution skal jeg kunne bidrage til temperaturmålingen ved bl.a. at udfylde skemaer. Som leder i en institution skal jeg kunne bidrage til en konkret temperaturmåling ved bl.a. at udfylde formular. 9

10 FKO GUIDE Temperaturmåling 2.3 User Stories for opfølgning på målinger Opfølgning på måling i Bruger User story Som administrator i forvaltning skal jeg kunne vurdere resultatet af en konkret temperaturmåling. Jeg skal kunne sammenligne resultatet med landsgennemsnittet på overordnet niveau. Endvidere skal jeg kunne sammenligne kommunens resultat til kommunens evt. tidligere gennemførte temperaturmålinger.. Som administrator i skal jeg kunne trække resultatet af en temperaturmåling og rapporterer dette til den politiske ledelse. Som administrator skal jeg kunne trække resultatet af en enkelt institution Opfølgning på måling i institutionen Rolle en institution Institutionsleder User story Som administrator i institutionen skal jeg kunne vurdere resultatet af en konkret temperaturmåling. Jeg skal kunne sammenligne resultatet med kommunens samlede resultat på både overordnet og på detaljeret niveau. Endvidere skal jeg kunne sammenligne institutionens resultat til institutionens evt. tidligere gennemførte temperaturmålinger. Som leder i institutionen skal jeg kunne se hver børnegruppes resultat 10

11 3 How to FKO GUIDE Temperaturmåling I dette kapitel gives en kortfattet beskrivelse af udvalgte funktionaliteter, med vægt på at beskrive principperne i opgaveløsningen. Der henvises til systemets on-line guides for en beskrivelse af de konkrete fremgangsmåder i FKO-systemets brugerflade. 3.1 Opsætning og administration af redskabet I dette afsnit beskrives udvalgte administrative funktioner i systemet Oprettelse af IT-brugere For at få adgang til FKO-systemet skal man oprettes som IT-bruger af en administrator. Oprettelsen af en IT-bruger foregår efter følgende proces: 2 1 Aktiveringsmail Administrator FKO-system Brugeradgang til systemet via login Figur 2: Oprettelse af brugeradgang til FKO-systemet. 3 IT-bruger 1) Administrator opretter den enkelte bruger, og angiver stamoplysninger samt indikerer, hvilke rettigheder brugeren skal have i FKO-systemet. Alle brugere identificeres via deres -adresse. 2) Når brugeren er oprettet afsendes en aktiveringsmail fra FKO-systemet til brugerens adresse. Denne aktiveringsmail indeholder et link, som brugeren skal benytte for at kunne logge ind på FKO-systemet første gang. 3) Den nye bruger klikker på det angivne link i den tilsendte aktiveringsmail. Dette fører brugeren til et login-billede, hvor man skal oprette sit personlige password til systemet. Når der er indtastet et password har brugeren herefter adgang til de dele af FKO-systemet, som administratoren gav tilladelse til under punkt Oprettelse af respondenter Oprettelsen af respondenter foregår som en del af målingsprocessen: 2 1 Aktiveringsmail Administrator FKO-system 3 Respondent Indberetningsskema (simpel web-form) Figur 3: Oprettelse af respondenter i FKO-systemet. 11

12 FKO GUIDE Temperaturmåling 1) Administrator bestemmer ved initiering af målingen, hvilke respondenter der skal deltage i målingen. Som en del af dette tilknyttes den enkelte respondent en -adresse, hvis de har en. 2) Når respondenten er oprettet afsender FKO-systemet en aktiveringsmail til dennes - adresse. Aktiveringsmailen indeholder et link, som respondenten skal benytte for at kunne udfylde det tildelte spørgeskema. Hvis respondenten ikke har en -adresse, adresse, vil systemet i stedet kunne udskrive et brev, som administrator formidler fysisk til respondenten. 3) Den nye respondent klikker på det angivne link i den tilsendte aktiveringsmail, hvilket giver adgang til det tilknyttede indberetningsskema. Indberetningsskemaet kan kun tilgås via en Web-browser. browser. Hvis respondenten har fået et brev, skal vedkommende manuelt indtaste den webadresse, der er angivet i brevet, i webbrowserens adressefelt. 3.2 Håndtering af målinger Nedenfor er gengivet et mere detaljeret billede af målingsprocessen, som tre delprocesser: 1) Initiering og administration af måling 2) Gennemførelse af måling 3) Opfølgning på måling 1 2 Administrator Initierer og administrerer en måling 3 Forældrer udfylder skema Personale udfylder observationsskemaer FKO-system Administrator trækker rapport Forvaltning udfylder skema Institutionsleder udfylder skema Figur 4: Et mere detaljeret billede af målingsprocessen Personale udfylder medarbejderskema I de følgende afsnit er der knyttet kommentarer til udvalgte aspekter af de tre delprocesser. 12

13 3.2.1 Vedr. initiering og administration af måling FKO GUIDE Temperaturmåling Initiering af en måling på det enkelte dagtilbud indebærer følgende delopgaver: 1) Målingen navngives. 2) Der angives start- og slutdato. 3) Der oprettes respondenter for institutionen (angives ved navn og ). 4) Der oprettes respondenter for (angives ved navn og ). 5) Der oprettes respondenter for hvert barn (angives ved navn og ). 6) Målingen igangsættes, og der udsendes aktiveringsmails til alle respondenter, som herved gives adgang til deres respektive indberetningsskemaer. Vedrørende kommunale målinger Det er muligt for den centrale forvaltning at initiere en samlet måling for en række institutioner. Dette indebærer følgende delopgaver for den kommunale administrator: 1) Målingen navngives. 2) Der angives start- og slutdato. 3) Der oprettes en gruppe af dagtilbud, som skal indgå i målingen. 4) Målingen igangsættes. 5) Herefter er det muligt at følge op på fremdriften af målingen. Bemærk: En Kommunal måling udelukkende er en administrativ funktion, som gør det lettere at igangsætte målinger for en samlet gruppe institutioner. Der er ikke er en dedikeret rapportering for en kommunal måling Vedr. gennemførsel af måling Ved gennemførsel af en måling kan administratoren følge med i, hvilke respondenter der har besvaret skemaerne og hvordan status på besvarelserne er Vedr. opfølgning på måling (rapportering) For at udtrække rapporter i FKO systemet klikkes på linket Rapporter i venstre side. Skærmbilledet udfyldes med de nødvendige oplysninger og man trykker på Bestil. Derefter kan bestillingen ses nederst på skærmen med en status Afventer. Siden kan nu forlades, og når man vender tilbage til siden, kan man se, hvis rapportbestillingen har fået status klar. I så fald kan man klikke på link ud for bestillingslinjen og åbne rapporten på sin egen PC. Om valg af rapport format: - PDF: Vælges for at få en låst udgave af den ønskede rapport. - RTF: Vælges for at få en redigerbar udgave af den ønskede rapport. I RTF rapporterne er der også nogle steder afsat luft til at reflektere over indholdet. Denne type redigerede rapporter skal gemmes på eget IT-system. 13

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering FKO Quick Guide Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet 04-07-2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Logon til SKS og ØDUP

Logon til SKS og ØDUP Logon til SKS og ØDUP Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Statens KoncernSystem (SKS) og Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP). Vi beskriver også de funktioner,

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Quick guide for lærer til brug af SikkerJobstart.dk

Quick guide for lærer til brug af SikkerJobstart.dk Quick guide for lærer til brug af SikkerJobstart.dk Din adgang i systemet! Du har adgang til systemet og kan logge ind via sikkerjobstart.dk Opret hold! Du skal nu oprette dit eget hold ved at klikke på

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Rosendahls - Schultz Grafisk visitkortløsning. - online-system til visitkortbestilling INDHOLD: 1. INDLEDNING ONLINE-SYSTEM...

Rosendahls - Schultz Grafisk visitkortløsning. - online-system til visitkortbestilling INDHOLD: 1. INDLEDNING ONLINE-SYSTEM... Rosendahls - Schultz Grafisk visitkortløsning - online-system til visitkortbestilling INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. ONLINE-SYSTEM... 3 1. Indledning Rosendahls - Schultz Grafisk tilbyder kunder adgang

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Guide til Virtuel Forflytning login.

Guide til Virtuel Forflytning login. Guide til Virtuel Forflytning login. Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind i systemet. Der er tre slags brugere af systemet: admin, vejleder og slutbruger. Admins har adgang til at oprette nye

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

Side 1 af 10. Data fra LØS via ØDUP til SKS

Side 1 af 10. Data fra LØS via ØDUP til SKS Side 1 af 10 Data fra LØS via ØDUP til SKS Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Generelt om ØDUP...3 2. Brugeradgang til ØDUP...4 2.1. Log-in til ØDUP...4 2.2. Ændring af password i ØDUP...7 2.3. Tildeling

Læs mere