Vandrefestival Sjælland Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering"

Transkript

1 Vandrefestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering

2 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Kolofon Forfattere: Foto: Stine Bukh Bjerager, Anne-Marie C. Bürger og Laura Emilie Beck, Biomedia Jytte Larsen, Gitte Porsmose, Finn Poulsen, Elise Steen Hvelplund, Karsten Normann Larsen, Benny Hansen, Esther Thomsen, Thorkild Thomsen, Helle Munk Nielsen, Hanne-Lise Nilsson, Anne Bronée Clausen, Helga Nielsen Johanne Bak Inger Helt Poulsen, Margit Rasmussen og Jan Woollhead, Region Sjælland Layout: Reference: Udgivet: Januar 2012 Udgiver: Regional Udvikling, Region Sjælland Finansieret af: Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak). Tryk: Eget trykkeri, Region Sjælland Oplag: 200 Copyright: Må gerne kopieres med angivelse af kilde Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos: Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø Tlf Forsidebillede: Fra Fælleden til Fjorden, Holbæk. Foto af Helle Munk Nielsen. Rapport, Bilag og Appendiks kan også downloades fra Et kig Vandredigt Husk at vandre mens du kan Oplev lyset spille Følg en sti langs skov og strand Stands ved hver en kilde! Vandring giver ro i sind Gavner krop og hjerne Indtryk trænger bedre ind - Bilen venter gerne! Illustration: Claes Movin Af Jon Feilberg 2

3 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Forord Ta med ud at gå For 3. år i træk har der været arrangeret vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Vandrefestival Sjælland 2011 fandt sted i godt tre uger fra 19. august 11. september. I den periode var der 154 arrangementer. Disse omtaltes både i en vandrefestivalsavis og på hjemmesiden Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak). Ligesom de foregående år, er vandrefestivalen blevet evalueret for at se, om der er ting, der kan gøres bedre samt for, at undersøge, om de opstillede succeskriterier for festivalen er blevet opfyldt. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Biomedia. Ved Dejligheden, Holbæk. 3

4 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Dæmningen til Langø. Naturens dag på Staunings Ø. Gruppebillede. 4

5 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Indhold 1. Baggrund Formål Ture med lidt ekstra Materiale til brug ved evalueringen Indberetninger fra turledere og kommuner Indberetninger fra deltagere Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden Konklusion Oversigt over bilag og appendiks Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon Bilag 2: Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer Bilag 3: Citater fra deltagernes spørgeskemaer Bilag 4: Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland Bilag 5: Oversigt over deltagere pr. tur Appendiks 1: Evaluering af særarrangementer

6 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Baggrund Vandring er en let og sjov måde at starte en mere sund livsstil på. Det gælder både i forhold til det psykiske og fysiske velvære. Vandring kan også være en god social begivenhed, der skaber venskaber og fællesskab. Dette kan igen være forudsætning for fastholdelse af en vandreinteresse, men er også i sig selv vigtig, for at øge den almindelige sundhedstilstand. Derfor er vandring en god aktivitet for alle. Samtidigt er vandring god i forhold til at opleve de mange kultur- og naturværdier på Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og dermed fremme interessen for disse værdier. Vandring kan også bidrage til en bedre økologisk forståelse af og sammenhænge imellem natur og menneske. Vandring giver mulighed for at komme ud af fjernsyns- og computerverdenen og få direkte oplevelser, der går på krop og sjæl. Vandring aktiverer alle sanser koblet med fornemmelse af egen kropslig styrke og svaghed. Vandring koblet med et ønske om en sund livsstil er også relevant for turister. Nogle turister tager på vandreture i deres ferie, men mange har ikke nok kendskab til, hvor de kan færdes og få gode oplevelser. Ved at tiltrække flere turister kan den lokale omsætning i turisme-erhvervet øges, f.eks. på overnatnings-, spise- og besøgssteder. Vandring kan bidrage til, at landdistrikter kan få øget attraktionsværdi og mulighed for at fastholde et aktivt og levende lokalsamfund. Der lægges særlig vægt på, at der på turene under Vandrefestival Sjælland tages godt hånd om nye uerfarne vandrere. De må føle sig velkomne, og at der tages hensyn til det tempo, som de kan vandre og dele oplevelser i. Alle deltagere skal bibringes en god vandreoplevelse. Turene under festivalen kan falde indenfor forskellige oplevelsestemaer. Det kan være bjergture, rundt-om-ture (øer og søer); skovture, motionsture, oplevelsesture, sundhedsture osv. Muligheden for variation af temaer er næsten uanet. Vandreturene er på den måde en spejling af de mange måder vores omgivelser kan opleves i fællesskab med andre og bekræfter på den måde, vores fælles sammenhørighed og tilknytning til vores omgivelser. 6

7 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Formål Formålet med Vandrefestival Sjælland 2011 er udarbejdet af styregruppen for vandrefestivalen og godkendt af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland. Disse er: - At få flere ud at vandre - At koble vandring og sundhedsfremme - At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen - At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling 3. Ture med lidt ekstra Som noget nyt i 2011 var der mulighed for at give støtte til virksomheder, der gerne ville afprøve en forretningsidé i forbindelse med et tur-arrangement. Dette benyttede 11 virksomheder sig af på i alt 19 ture med i alt 296 deltagere. Se mere herom i appendiks 1. Emnerne var mange og forskellige: Nogle af turene blev koblet med gastronomiske indslag eller om spiselige planter i naturen, andre med fordybelse, fodbehandling eller oplæg fra en strækvejleder. For folk med hang til elektroniske dimser var der mulighed for at prøve kræfter med fænomenet biocaching. Der er tilsyneladende en tendens til at lidt mad og drikke kan tiltrække flere deltagere. Hvorvidt turene er blevet meget besøgt afhænger af en række forhold som tid, sted, rute, turledere, emne, vejr (og vejrudsigt), forplejning mm. Adskillige ture har resulteret i positive erfaringer, som har givet virksomhederne mod på at afholde lignende arrangementer i fremtiden. Uden tilskuddet ville de fleste virksomheder ikke have afholdt turene, eller de ville have nøjes med en reduceret version. Ture med få eller ingen deltagere har ikke skræmt arrangørerne fra at prøve igen. Denne aktivitet under festivalen er særskilt udført, som en del af projektet Coast Alive, der er delfinancieret af EU under Interreg IVb Nordsøprogrammet. I projektet ses gerne en kobling mellem erhvervsliv og aktivitet i naturen, som på sigt evt. kan udvikle sig til tilbud til lokale borgere og turister, hvorved muligheder for flere spændende oplevelser i områderne opnås. 7

8 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Materiale til brug ved evalueringen Evalueringen af Vandrefestival Sjælland 2011 baserer sig på indberetninger fra 75 turdeltagere, 22 turledere samt 11 virksomheder. Turdeltagerne og turlederne har indberettet via virksomhederne gennem beretninger om de arrangementer, de gennemførte, for at afprøve en forretningsidé. Derudover indgår fotos og turbeskrivelser for 2011 lagt ind på vandrefestivalens hjemmeside. Spørgsmålene turlederne og turdeltagerne svarer på i forbindelse med indberetningerne ses i bilag 1, mens bilag 2 er en grafisk fremstilling af de indkomne besvarelser og bilag 3 er citater fra turdeltagernes spørgeskemaer. I bilag 4 ses et udvalg af turberetninger fra vandrefestivalen. En evaluering af virksomhedernes beretninger ses i appendiks 1. Kirkebjerg i Vollerupskoven. 8

9 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Indberetninger fra turledere og kommuner Kommunernes og turledernes indberetninger til vandrefestivalen Under dette års festival var der arrangementer i 16 ud af 17 kommuner, hvoraf 8 har indberettet data på i alt 88 ture. Endvidere er der kommet indberetninger fra turledere på i alt 41 ture (se bilag 5). Tabel 5.1 viser, hvordan indberetningerne fordeler sig på de enkelte kommuner. Det ses, at der ikke er indberetninger fra nogle kommuner. Fra andre er der indberetninger både fra turlederne og kommunerne, eller enten fra kommunerne eller fra turlederne (se tabel 5.1). Med udgangspunkt i indberetninger fra de 8 kommuner samt de tre kommuner, hvor der kun er indberettet fra turlederne, ved vi, at i alt 2235 personer har deltaget i alt 107 ture. Dette giver et gennemsnit på 21 deltagere pr. tur (se tabel 5.1.). I 2010 var gennemsnittet på 22 deltagerne. Langt størstedelen af deltagerne var ifølge turledernes indberetninger over 18 år (se figur 5.1). Børn 0-6 år 1% Børn 7-17 år 4% Voksne 95% Figur 5.1: Deltagersammensætningen på baggrund af turledernes indberetninger. Antal ture Deltagerantal Gns. antal deltagere Faxe Kommune Guldborgsund Kommune* Holbæk Kommune* Kalundborg Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune* Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Køge Kommune I alt Tabel 5.1: Det samlede antal ture, deltagere samt gennemsnittet af deltagere pr. tur for hver kommune. Baseret på indberetninger fra hhv. kommuner og turledere. (*) angiver kommuner med indberetninger kun fra turledere, ( ) angiver kommuner med indberetninger kun fra kommunerne, (-) angiver at der ingen indberetninger er overhovedet. 9

10 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur i kommunerne varierer mellem 0 i Guldborgsund Kommune til 37 i Solrød Kommune (se tabel 5.1.). At gennemsnittet ligger på 0 i Guldborgsund Kommune hænger sammen med, at de eneste ture, der er indmeldt herfra er arrangementerne med 0 deltagere. Turen med flest deltagere var Den nye Gateway på Odden - Del I med 59 deltagere. Med baggrund i indmeldinger fra 41 ture ses, at der generelt har været en god tilslutning til mange af turene (se figur 5.2). Fra indmeldingerne vides også, at turene er blevet gennemført blot, der var én deltager tilstede. Dette giver et deltagerspænd fra 1 deltager til 59 deltagere Antal Deltagerantal Figur 5.2: Antallet af ture med deltagerantal indenfor de givne intervaller, for de 41 ture, hvor deltagerantallet kendes. 10

11 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Turledernes kommentarer til vandrefestivalen Turene og vejret Mange turledere berettede om fine ture og god stemning. Endvidere foregik der ekstra aktiviteter ud over vandreturen, så som præsentation af Hjerteforeningen, snak om, hvor sundt det er at få sig rørt, samt fejring af naturens dag ( ) med fugle i hobetal og mange flotte planter. Turdeltagere, der ikke i forvejen kendte ruten, gav udtryk for, at de ved en senere lejlighed gerne ville gå den på egen hånd. En af turene startede med regn og torden, og sluttede i solskin, men fra de fleste ture var tilbagemeldingerne om flot vejr og højt humør. På en enkelt tur syntes deltagerne, at turen var lidt hårdere end forventet, og kom med forslag til en yderligere kategori: 4 støvler. Turen blev gennemført på annonceret tid plus 5 min. Fire af deltagerne valgte at returnere til udgangspunktet ad en anden rute end den planlagte, fordi de dels havde svært ved at følge med resten af gruppen, dels ville de have haft svært ved, den meget stenede sidste del af turen. Markedsføring og hjemmeside Postkort, aviser og fælles hjemmeside er gode tiltag. Til gengæld er der flere der ønsker mere omtale i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring, samarbejde med brugerråd og hjemmeplejen for evt. at målrette nogle af tilbuddene. En enkelt turleder havde overhovedet ikke modtaget noget materiale. For hjemmesidens vedkommende var der for nogle af turlederne en stor udfordring i at udfylde evalueringsskemaet online det kom forkert ud på PC en. Endvidere anbefales det, at de enkelte ture opføres under den kommune, de afholdes i, ikke der hvor den arrangerende forening er hjemmehørende. 11

12 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Indberetninger fra deltagere Der er kommet indberetninger fra 75 deltagere (2010: 125 deltagere). Da der i 2011 ikke har været fokus på at få deltagerne til at indberette fra turene, og spørgeskemaet har været intuitivt svært at finde på må det siges, at være et tilfredsstillende resultat. Se spørgeskemaet i Bilag 1. Deltagerprofil Den gennemsnitlige deltager i spørgeskemaundersøgelsen var en kvinde over 60 år, der bor i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabo-kommune. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, der var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere. Køn Som det fremgår af figur 6.1, er der markant flere kvinder end mænd, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det kan dels betyde, at der var flere kvinder, der deltog på turene, dels at de deltagende kvinder har haft større tilbøjelighed til, at svare på skemaet end de deltagende mænd. Kvinde 75% Mand 25% Billeder fra årets ture lagt op på og tidligere års spørgeskemaundersøgelser sandsynliggør, at flere kvinder end Figur 6.1: Kønsfordeling i mænd deltog på turene, men om kønsfordelingen har været helt spørgeskemaundersøgelsen så markant, som undersøgelsen viser, er usikkert. Skælskør Nor. Orientering inden start 12

13 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Alder Langt størstedelen (89%) af de personer, der har udfyldt spørgeskemaet, er over 50 år, hvilket giver en relativt høj gennemsnitsalder (se figur 6.2). Da mange børn ikke udfylder spørgeskemaer, er Figur 6.2: Aldersfordeling i spørgeskemaundersøgelsen aldersgennemsnittet antageligt højere i undersøgelsen, end hvad der reelt har været tilfældet. Denne antagelse bekræftes af de svar, der er givet angående, hvem man deltog i turen med, idet der her blandt andet er registreret 6 børn under 18 år (se både figur 5.1 og 6.9). Spørgsmålet om hvem man deltog sammen med, kan med fordel udbygges, hvis der ønskes et mere repræsentativt billede af deltagernes køn og alder. Bopæl Af deltagerne i undersøgelsen kom hhv. 46% og 28% fra den kommune, hvori turen blev afholdt Andet sted i Danmark I den eller en nabo-kommune. Antallet 26% kommune, af deltagere, der har været ruten ligger i indstillet på at rejse længere for at I en nabokommune 46% deltage i vandrefestivalen ligger på til ruten 26% (se figur 6.3). 28% Figur 6.4: Vandrede du Hele 62% af deltagerne deltog som som del af din ferie? en del af deres ferie (figur 6.4), og Figur 6.3: Hvor bor du? blandt disse var den mest brugte overnatningsform sommerhus og andet (figur 6.5). For at få et mere klart billede af hvor mange turister, der deltager i vandrefestivalen kan disse spørgsmål kombineres og udbygges yderligere, så fx ferie og overnatningsform kobles med bopæl. Figur 6.5: Hvis du var på ferie, hvor overnattede du? 13

14 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Vandreprofil Langt størstedelen af deltagerne (89%) er vant til at vandre, hele 96% dyrker en eller anden form for motion og 57% er aktive i en vandreforening (se figur 6.6 og 6.7). Figur 6.6: Din vandreprofil? Kun 4% er hverken vant til at vandre eller dyrke anden form for motion. Om det skyldes, at det primært er entusiastiske vandrere og motionister, der har valgt at udfylde spørgeskemaet eller om vandrefestivalen primært har henvendt sig til allerede aktive mennesker, og fordelingen dermed afspejler den faktiske sammensætning af turdeltagere, er usikkert. Nej, jeg deltager ikke i ture 43% Ja, jeg deltager på vandreture 57% Ønskes en højere grad af deltagelse af ikkemotionsvante deltagere bør markedsføringen måske målrettes disse. Figur 6.7: Er du aktiv i vandreforening el.l.? 14

15 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Motivation I figur 6.8 ses hvilke faktorer der motiverede deltagerne i undersøgelsen til at deltage i vandrefestivalens ture. Figur 6.8: Hvad var din motivation for at deltage i turen? Hovedmotivationen var muligheden for naturoplevelse og motion, mens knap hver anden deltager motiveredes af muligheden for kulturoplevelse og socialt samvær. Omtrent hver sjette har angivet helbredet som motivationsfaktor. Frokostpause i læ bag dige på Svinø 15

16 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Af figur 6.9 fremgår det, at 54 af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen (72%) deltog på turen sammen med familie eller venner. Det kan derfor forekomme pudsigt, at kun 34 deltagere (45%) har angivet socialt samvær som motivationsfaktor (se figur 6.8) Familie Venner Børn 0-6 år Børn 7-17 år Figur 6.9: Hvem deltog du sammen med? I alt var 60 deltagere af sted sammen med andre, hvoraf det største deltagerantal var sammen med familien. Enkelte har foreslået at alene burde være en svarmulighed, i det tilfælde at man ikke deltog sammen med andre (se bilag 3). Personligt udbytte Nej 3% Ja 97% Figur 6.10: Var turen en positiv oplevelse for dig? For 97% af deltagerne var turen en positiv oplevelse (se figur 6.10). Bilag 3 indeholder et udvalg af deltagernes uddybende kommentarer til turene både hvad der var godt og mindre godt. Selvom en stor del af deltagerne er vant til at vandre (se figur 6.6), har vandrefestivalen givet 90% lyst til at vandre endnu mere (se figur 6.11). Figur 6.11: Har du fået mere lyst til at vandre? Af figur 6.12 fremgår, hvad de enkelte deltagere har fået ud af turen de deltog i. Udbyttet i form af naturoplevelser, motion og kulturoplevelser stemmer omtrent overens med de forventninger, deltagerne havde inden turen (figur 6.8). Deltagerne har dog fået en del mere ud af det sociale samvær end forventet (93%) 40 (53%) 46 (61%) 59 (79%) Naturoplevelsen Kulturoplevelse Socialt samvær Motion, fysisk velvære 8 (11%) 3 (4%) Helbredet Andet Figur 6.12: Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen? 16

17 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Turen Der var stor tilfredshed med gruppens størrelse i forhold til turlederens funktion (se figur 6.13), og 86% mente, at turens forløb svarede til det annoncerede. Transportmulighederne var passende, idet hele 97% af deltagerne var tilfredse. Nej 5% Ja 95% Figur 6.13: Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion? Ikke relevant 50% Dårlige 1% Gode 49% Faciliteterne på ruten mente 49% af deltagerne var gode og 50% mente, at det ikke er relevant, for som en deltager siger, vi er jo i naturen (se figur 6.14). Samtidig er der nogle, som bemærker, at et toilet på ruten kunne være godt på længere ture. Figur 6.14: Var du tilfreds med faciliteterne på ruten? Neutral 5% Gemytlig og munter, sådan beskrev en deltager stemningen blandt deltagerne på turen. Ingen syntes stemningen var dårlig på turene. Som det ses i figur 6.15 syntes hele 95% af deltagerne, at stemningen var god og 5% syntes, at stemningen var neutral. God 95% Figur 6.15: Hvordan oplevede du den stemningen blandt deltagerne på turen? Ja 30% Nej 70% På spørgsmålet: Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør? Her svarer 70 % nej og 30 % svarer ja (se figur 6.16). Mange bemærker at de simpelthen ikke har fritid nok! Figur 6.16: Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end det du allerede gør? 17

18 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Markedsføring Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem festivalavisen. Desuden har omtale i anden avis samt hjemmeside givet betydelig kendskab til turene (se figur 6.17) Festival-avisen Anden avis Personlig kontakt Hjemmesiden Kommunen Andet Figur 6.17: Hvordan fik du kendskab til denne tur? Nej 14% Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 86% kender andre, som måske kunne have lyst til at gå en vandretur (se figur 6.18), og alle adspurgte deltagere vil gerne opfordre andre til at gå med på en vandretur (se figur 6.19). Ja 86% Figur 6.18: Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur? Ja 100% Figur 6.19: Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur? 18

19 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Deltagelse i vandrefestivalen Nej 69% Ja 31% Figur 6.20: Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland 2010? Samtlige besvarelser på undersøgelsens spørgeskemaer er sammenfattet i bilag 2. Kommentarer findes i bilag 3. Læs også deltagernes gode historier fra turene i bilag 4. Af deltagerne i undersøgelsen havde 31% deltaget i vandrefestivalen i 2010 (se figur 6.20). Det betyder at det er lykkedes Vandrefestival Sjælland, at lokke en stor del nye deltagere til i forhold til det foregående år. Af deltagerne deltog 74% i mere end én tur under vandrefestivalen (se figur 6.21). Nej, kun denne tur 26% I bilag 5 ses en oversigt over deltagere pr. tur i hele Region Sjælland. Ja, flere ture 74% Figur 6.21: Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen? Natur-historisk Røsnæstur, en velfortjent pause 19

20 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden Formålet med Vandrefestival Sjælland er ifølge styregruppen for vandrefestivalen: - At få flere ud at vandre - At koble vandring og sundhedsfremme - At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen - At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling Ved at se på de svar, deltagere har givet på spørgeskemaer på hjemmesiden i årene , er det muligt at få et billede af, hvorvidt formålet er opfyldet. Bemærk, at det kun er et udsnit af deltagerne, der har svaret på skemaerne og at denne gruppe sandsynligvis er særligt entusiastiske med at vandre. % Figur 7.1: Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland sidste år? Ja Nej Imidlertid kan det slås helt fast, at det lykkes for Vandrefestival Sjælland at rive nye folk med ud og gå hvert år. I figur 7.1 kan det ses, at der kommer mange nye vandrere med på vandretur fra år til år. 120 % % i 2011 % i 2010 % i 2009 Figur 7.2: Har du fået mere lyst til at vandre? Ja Nej Mange af deltagerne får blod på tanden, og siger, at de har fået lyst til at vandre mere, og det gælder for alle tre år, som det ses i figur 7.2. Samtidig vil en stor del af deltagerne gerne vandre på flere ture i løbet af festivalen (se figur 7.3). Det er særlig udtalt i Vi kender de adspurgte deltageres alderskategori (se figur 7.4). I 2009 er der en nogenlunde jævn fordeling i alderskategorierne år, år og over 61 år. I 2010 er der en meget stor andel af folk over 61 år og i 2011 er de fleste er over 50 år, mens der er lille deltagelse blandt folk under 50 år. Her skal der en målrettet markedsføringsindsats til, for at få denne aldersgruppe med ud og vandre, samt evt. særlige typer af tilbud % Ja, flere ture Nej, kun denne ene tur Figur 7.3: Skal du vandre flere gange i løbet af festivalen? 20

21 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Figur 7.4: Din alder? I forhold til at koble vandring og sundhedsfremme angiver mange deltagere at naturoplevelser og motion, fysisk velvære er vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år. Kulturoplevelser og socialt samvær er omtrent lige vigtige motivationsfaktorer (se figur 7.5). Helbredet får ikke høj tilslutning, derimod er det oplevelser og motion der motiverer og det giver jo som bekendt et godt helbred. Figur 7.5: Hvad var din motivation for at deltage (sæt gerne flere krydser)? Deltagernes vandrerprofil, det vil sige vandre- og motionsvaner, er belyst i figur 7.6. Her er en klart stigende tendens fra til, at mange svarer, at Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen. Andelen af ikke vandrere er lille, især i Der er en stigende tendens til at deltagerne er erfarne vandrere, dog skal vi have in mente, at det er sandsynligt at erfarne vandrere oftere går ind og svarer på spørgeskema end ikke erfarne vandrere. 21

22 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Figur 7.6: Din vandreprofil? Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen. På spørgsmålet: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder? svarer langt de fleste, at de helt sikkert ikke ville have gået turen og denne tendens er særlig udtalt for 2011 (se figur 7.7). Figur 7.7: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder? De fleste deltagere bor i den kommune, som ruten ligger i. Imidlertid er der en stigning fra i antal af deltagere, som bor andet sted i Danmark (se figur 7.8). Figur 7.8: Hvor bor du? 22

23 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 % Ja Nej Figur 7.9: Er du ude at vandre som en del af din ferie? På spørgsmålet: Er du ude at vandre som en del af din ferie? svarer et stigende antal i 2011; Ja (se figur 7.9). Der er altså en tendens til, at der bliver flere vandrere, som også er turister. Vandrene benytter overnatningsformer som sommerhus, vandrehjem, hotel, bed & breakfast, feriecenter i faldende rækkefølge (se figur 7.10). Svaret Andet har størst andel af svar, men er faldende i På denne baggrund kan vi konkludere, at vandrestestivalen er med til at fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling. Figur 7.10: Hvilken overnatningsform benytter du? 23

24 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Konklusion Mange turledere på vandrefestivalen berettede om fine ture med god stemning. Nogle ture havde ekstra aktiviteter (se turberetninger og fotos fra deltagerne i Bilag 4). En enkelt tur, syntes deltagerne, var lidt hårdere end forventet. Der er generelt ønske om mere omtale af ture i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring. Nogle turledere syntes, det var en stor udfordring at udfylde evalueringsskemaet online. Vi ved, at i alt 2235 personer har deltaget i i alt 107 ture, og at der har været en god tilslutning til de fleste af turene. Ud fra det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur og fra formodningen om at samtlige 154 ture er blevet gennemført ligger det samlede antal deltagere på ca. 3200, så Vandrefestival Sjælland får folk ud at vandre! Deltagernes svar på spørgeundersøgelsen viser, at den gennemsnitlige deltager var en kvinde over 60 år, der bor i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabokommune. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, det var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere. Langt størstedelen af deltagerne er vant til at vandre og hele 96% dyrker en eller anden form for motion. Det lykkes altså ikke, at få de ikke-motionsvante med ud og vandre. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med gruppens størrelse i forhold til turlederens funktion samt transportmuligheder. Faciliteterne på ruten, mente deltagerne, var gode eller ikke relevante som en deltager nævnte vi er jo i naturen. Ingen syntes stemningen var dårlig på turene. Hele 95% af deltagerne syntes, at stemningen var god og 5% syntes at stemningen var neutral. Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 86% kender andre, som måske kunne have lyst til at gå en vandretur og alle adspurgte deltagere vil gerne opfordre andre til at gå med på en vandretur. Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem Festivalavisen. Når vi ser på deltagernes oplevelser og udbytte af Vandrefestival Sjælland over årene , kan vi fastslå at det lykkes for vandrefestivalen at rive nye folk, men erfarne vandrere, med ud og gå hvert år. Langt de fleste har fået mere lyst til at vandre - og gerne flere ture. Dog skal bemærkes, at det kun er et udsnit af deltagerne, der har svaret på skemaerne og at denne gruppe sandsynligvis er særligt entusiastiske med at vandre. Størstedelen af deltagerne er over 50 år og denne tendens forstærkes over årene. De vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år er naturoplevelser og motion, fysisk velvære, og der er en klart stigende tendens til at mange svarer at Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen. 24

25 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen, og langt de fleste ville ikke have gået turen, hvis ikke den var arrangeret. Lidt over halvdelen af deltagerne er ude at vandre som en del af en ferie. Vi kan konstatere at formålet med Vandre Festival 2011 er opfyldt med stor overbevisning: - mange deltagere har været ude og vandre - de fleste deltagere er motiveret af naturoplevelse og motion - langt de fleste deltagere går turen, fordi den er arrangeret - lidt over halvdelen vandrer som en del af deres ferie 25

26 Appendiks 9. Oversigt over bilag og appendiks Bilag i rapporten 1. Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon 2. Citater fra deltagernes spørgeskemaer 3. Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer 4. Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland Oversigt over deltagerantal pr. tur Appendiks i rapporten 1. Evaluering af særarrangementer 26

27 Bilag Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon Spørgeskema til turledere Antal deltagere Børn 0-6 år Børn 7-17 år Voksne Ris, ros og idéer til udvikling af Vandrefestivalen Spørgeskema til deltagere Hvilken tur deltog du i? Køn Mand Kvinde 1. Din alder? 2. Hvor Bor du? I den kommune, ruten ligger i I en nabokommune til ruten Andet sted i Danmark 3. Din vandrer-profil? Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen Jeg er vant til at vandre og motionerer få gange om ugen Jeg er ikke vant til at vandre, men dyrker anden form for motion Jeg er ikke vant til at vandre og dyrker ingen anden form for motion 4. Har du fået lyst til at vandre mere på grund af Vandrefestivalen? Ja Nej 5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser) Vandrefestival-avisen Anden avis Personlig kontakt Hjemmesiden Kommunen Andet 5.1 Uddyb: 27

Vandrefestival Sjælland 2012 Evaluering

Vandrefestival Sjælland 2012 Evaluering Vandrefestival Sjælland 2012 Anne-Marie C. Bürger, Johanne Bak og Stine Bukh Bjerager Biomedia Naturperlen Nekselø Formål Vandrefestivalen i hovedtal Turlederes indberetning 2012 Deltageres indberetning

Læs mere

Vandrefestival Sjælland 2012. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2012. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2012 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Kolofon Forfattere: Foto: Layout: Reference: Johanne Bak, Stine Bukh Bjerager og Anne-Marie C. Bürger Biomedia Grethe Thunberg,

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Vandrefestival Sjælland 2010. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2010. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2010 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Kolofon Forfattere: Foto: Johanne Bak, Camilla Sønderberg Brok og Jon Feilberg, Biomedia Jytte Larsen, Jørgen Nordtorp Jørgensen,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne.

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne. FRIVILLIG FREDAG 2015 For tredje gang afholdes Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune. Hvad er Frivillig Fredag? I forbindelse med åbningen af EU s frivillighedsår i 2011 udnævnte daværende socialminister,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Information omkring opstart af løb af Velkommen til Thyholm Løbeklub. Find os på Facebook. Hvem er vi? Thyholm Løbeklub kom til verden den 3. januar 2009

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Dagsorden Rammerne Tallene Anbefalingerne Spørgsmålene/emner Det andet Rammerne DVL skal have nyt site/nyt digital set up DVL skal være den mest omtalte vandreorganisation

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen?

Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 BAGGRUND: Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Observatørrappport. Løbsnavn: BT Halvmarathon. Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen

Observatørrappport. Løbsnavn: BT Halvmarathon. Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen Observatørrappport Løbsnavn: BT Halvmarathon Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker. En evalueringsrapport bestilt af: Landsforeningen Lænken Tårnfalkevej

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere