Vandrefestival Sjælland Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering"

Transkript

1 Vandrefestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering

2 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Kolofon Forfattere: Foto: Stine Bukh Bjerager, Anne-Marie C. Bürger og Laura Emilie Beck, Biomedia Jytte Larsen, Gitte Porsmose, Finn Poulsen, Elise Steen Hvelplund, Karsten Normann Larsen, Benny Hansen, Esther Thomsen, Thorkild Thomsen, Helle Munk Nielsen, Hanne-Lise Nilsson, Anne Bronée Clausen, Helga Nielsen Johanne Bak Inger Helt Poulsen, Margit Rasmussen og Jan Woollhead, Region Sjælland Layout: Reference: Udgivet: Januar 2012 Udgiver: Regional Udvikling, Region Sjælland Finansieret af: Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak). Tryk: Eget trykkeri, Region Sjælland Oplag: 200 Copyright: Må gerne kopieres med angivelse af kilde Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos: Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø Tlf Forsidebillede: Fra Fælleden til Fjorden, Holbæk. Foto af Helle Munk Nielsen. Rapport, Bilag og Appendiks kan også downloades fra Et kig Vandredigt Husk at vandre mens du kan Oplev lyset spille Følg en sti langs skov og strand Stands ved hver en kilde! Vandring giver ro i sind Gavner krop og hjerne Indtryk trænger bedre ind - Bilen venter gerne! Illustration: Claes Movin Af Jon Feilberg 2

3 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Forord Ta med ud at gå For 3. år i træk har der været arrangeret vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Vandrefestival Sjælland 2011 fandt sted i godt tre uger fra 19. august 11. september. I den periode var der 154 arrangementer. Disse omtaltes både i en vandrefestivalsavis og på hjemmesiden Vandrefestivalen er delvis finansieret af EU-projektet Rekreative Ruter (Interreg IVa-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak). Ligesom de foregående år, er vandrefestivalen blevet evalueret for at se, om der er ting, der kan gøres bedre samt for, at undersøge, om de opstillede succeskriterier for festivalen er blevet opfyldt. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Biomedia. Ved Dejligheden, Holbæk. 3

4 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Dæmningen til Langø. Naturens dag på Staunings Ø. Gruppebillede. 4

5 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Indhold 1. Baggrund Formål Ture med lidt ekstra Materiale til brug ved evalueringen Indberetninger fra turledere og kommuner Indberetninger fra deltagere Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden Konklusion Oversigt over bilag og appendiks Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon Bilag 2: Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer Bilag 3: Citater fra deltagernes spørgeskemaer Bilag 4: Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland Bilag 5: Oversigt over deltagere pr. tur Appendiks 1: Evaluering af særarrangementer

6 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Baggrund Vandring er en let og sjov måde at starte en mere sund livsstil på. Det gælder både i forhold til det psykiske og fysiske velvære. Vandring kan også være en god social begivenhed, der skaber venskaber og fællesskab. Dette kan igen være forudsætning for fastholdelse af en vandreinteresse, men er også i sig selv vigtig, for at øge den almindelige sundhedstilstand. Derfor er vandring en god aktivitet for alle. Samtidigt er vandring god i forhold til at opleve de mange kultur- og naturværdier på Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og dermed fremme interessen for disse værdier. Vandring kan også bidrage til en bedre økologisk forståelse af og sammenhænge imellem natur og menneske. Vandring giver mulighed for at komme ud af fjernsyns- og computerverdenen og få direkte oplevelser, der går på krop og sjæl. Vandring aktiverer alle sanser koblet med fornemmelse af egen kropslig styrke og svaghed. Vandring koblet med et ønske om en sund livsstil er også relevant for turister. Nogle turister tager på vandreture i deres ferie, men mange har ikke nok kendskab til, hvor de kan færdes og få gode oplevelser. Ved at tiltrække flere turister kan den lokale omsætning i turisme-erhvervet øges, f.eks. på overnatnings-, spise- og besøgssteder. Vandring kan bidrage til, at landdistrikter kan få øget attraktionsværdi og mulighed for at fastholde et aktivt og levende lokalsamfund. Der lægges særlig vægt på, at der på turene under Vandrefestival Sjælland tages godt hånd om nye uerfarne vandrere. De må føle sig velkomne, og at der tages hensyn til det tempo, som de kan vandre og dele oplevelser i. Alle deltagere skal bibringes en god vandreoplevelse. Turene under festivalen kan falde indenfor forskellige oplevelsestemaer. Det kan være bjergture, rundt-om-ture (øer og søer); skovture, motionsture, oplevelsesture, sundhedsture osv. Muligheden for variation af temaer er næsten uanet. Vandreturene er på den måde en spejling af de mange måder vores omgivelser kan opleves i fællesskab med andre og bekræfter på den måde, vores fælles sammenhørighed og tilknytning til vores omgivelser. 6

7 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Formål Formålet med Vandrefestival Sjælland 2011 er udarbejdet af styregruppen for vandrefestivalen og godkendt af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland. Disse er: - At få flere ud at vandre - At koble vandring og sundhedsfremme - At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen - At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling 3. Ture med lidt ekstra Som noget nyt i 2011 var der mulighed for at give støtte til virksomheder, der gerne ville afprøve en forretningsidé i forbindelse med et tur-arrangement. Dette benyttede 11 virksomheder sig af på i alt 19 ture med i alt 296 deltagere. Se mere herom i appendiks 1. Emnerne var mange og forskellige: Nogle af turene blev koblet med gastronomiske indslag eller om spiselige planter i naturen, andre med fordybelse, fodbehandling eller oplæg fra en strækvejleder. For folk med hang til elektroniske dimser var der mulighed for at prøve kræfter med fænomenet biocaching. Der er tilsyneladende en tendens til at lidt mad og drikke kan tiltrække flere deltagere. Hvorvidt turene er blevet meget besøgt afhænger af en række forhold som tid, sted, rute, turledere, emne, vejr (og vejrudsigt), forplejning mm. Adskillige ture har resulteret i positive erfaringer, som har givet virksomhederne mod på at afholde lignende arrangementer i fremtiden. Uden tilskuddet ville de fleste virksomheder ikke have afholdt turene, eller de ville have nøjes med en reduceret version. Ture med få eller ingen deltagere har ikke skræmt arrangørerne fra at prøve igen. Denne aktivitet under festivalen er særskilt udført, som en del af projektet Coast Alive, der er delfinancieret af EU under Interreg IVb Nordsøprogrammet. I projektet ses gerne en kobling mellem erhvervsliv og aktivitet i naturen, som på sigt evt. kan udvikle sig til tilbud til lokale borgere og turister, hvorved muligheder for flere spændende oplevelser i områderne opnås. 7

8 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Materiale til brug ved evalueringen Evalueringen af Vandrefestival Sjælland 2011 baserer sig på indberetninger fra 75 turdeltagere, 22 turledere samt 11 virksomheder. Turdeltagerne og turlederne har indberettet via virksomhederne gennem beretninger om de arrangementer, de gennemførte, for at afprøve en forretningsidé. Derudover indgår fotos og turbeskrivelser for 2011 lagt ind på vandrefestivalens hjemmeside. Spørgsmålene turlederne og turdeltagerne svarer på i forbindelse med indberetningerne ses i bilag 1, mens bilag 2 er en grafisk fremstilling af de indkomne besvarelser og bilag 3 er citater fra turdeltagernes spørgeskemaer. I bilag 4 ses et udvalg af turberetninger fra vandrefestivalen. En evaluering af virksomhedernes beretninger ses i appendiks 1. Kirkebjerg i Vollerupskoven. 8

9 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Indberetninger fra turledere og kommuner Kommunernes og turledernes indberetninger til vandrefestivalen Under dette års festival var der arrangementer i 16 ud af 17 kommuner, hvoraf 8 har indberettet data på i alt 88 ture. Endvidere er der kommet indberetninger fra turledere på i alt 41 ture (se bilag 5). Tabel 5.1 viser, hvordan indberetningerne fordeler sig på de enkelte kommuner. Det ses, at der ikke er indberetninger fra nogle kommuner. Fra andre er der indberetninger både fra turlederne og kommunerne, eller enten fra kommunerne eller fra turlederne (se tabel 5.1). Med udgangspunkt i indberetninger fra de 8 kommuner samt de tre kommuner, hvor der kun er indberettet fra turlederne, ved vi, at i alt 2235 personer har deltaget i alt 107 ture. Dette giver et gennemsnit på 21 deltagere pr. tur (se tabel 5.1.). I 2010 var gennemsnittet på 22 deltagerne. Langt størstedelen af deltagerne var ifølge turledernes indberetninger over 18 år (se figur 5.1). Børn 0-6 år 1% Børn 7-17 år 4% Voksne 95% Figur 5.1: Deltagersammensætningen på baggrund af turledernes indberetninger. Antal ture Deltagerantal Gns. antal deltagere Faxe Kommune Guldborgsund Kommune* Holbæk Kommune* Kalundborg Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune* Solrød Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune Vordingborg Kommune Køge Kommune I alt Tabel 5.1: Det samlede antal ture, deltagere samt gennemsnittet af deltagere pr. tur for hver kommune. Baseret på indberetninger fra hhv. kommuner og turledere. (*) angiver kommuner med indberetninger kun fra turledere, ( ) angiver kommuner med indberetninger kun fra kommunerne, (-) angiver at der ingen indberetninger er overhovedet. 9

10 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur i kommunerne varierer mellem 0 i Guldborgsund Kommune til 37 i Solrød Kommune (se tabel 5.1.). At gennemsnittet ligger på 0 i Guldborgsund Kommune hænger sammen med, at de eneste ture, der er indmeldt herfra er arrangementerne med 0 deltagere. Turen med flest deltagere var Den nye Gateway på Odden - Del I med 59 deltagere. Med baggrund i indmeldinger fra 41 ture ses, at der generelt har været en god tilslutning til mange af turene (se figur 5.2). Fra indmeldingerne vides også, at turene er blevet gennemført blot, der var én deltager tilstede. Dette giver et deltagerspænd fra 1 deltager til 59 deltagere Antal Deltagerantal Figur 5.2: Antallet af ture med deltagerantal indenfor de givne intervaller, for de 41 ture, hvor deltagerantallet kendes. 10

11 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Turledernes kommentarer til vandrefestivalen Turene og vejret Mange turledere berettede om fine ture og god stemning. Endvidere foregik der ekstra aktiviteter ud over vandreturen, så som præsentation af Hjerteforeningen, snak om, hvor sundt det er at få sig rørt, samt fejring af naturens dag ( ) med fugle i hobetal og mange flotte planter. Turdeltagere, der ikke i forvejen kendte ruten, gav udtryk for, at de ved en senere lejlighed gerne ville gå den på egen hånd. En af turene startede med regn og torden, og sluttede i solskin, men fra de fleste ture var tilbagemeldingerne om flot vejr og højt humør. På en enkelt tur syntes deltagerne, at turen var lidt hårdere end forventet, og kom med forslag til en yderligere kategori: 4 støvler. Turen blev gennemført på annonceret tid plus 5 min. Fire af deltagerne valgte at returnere til udgangspunktet ad en anden rute end den planlagte, fordi de dels havde svært ved at følge med resten af gruppen, dels ville de have haft svært ved, den meget stenede sidste del af turen. Markedsføring og hjemmeside Postkort, aviser og fælles hjemmeside er gode tiltag. Til gengæld er der flere der ønsker mere omtale i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring, samarbejde med brugerråd og hjemmeplejen for evt. at målrette nogle af tilbuddene. En enkelt turleder havde overhovedet ikke modtaget noget materiale. For hjemmesidens vedkommende var der for nogle af turlederne en stor udfordring i at udfylde evalueringsskemaet online det kom forkert ud på PC en. Endvidere anbefales det, at de enkelte ture opføres under den kommune, de afholdes i, ikke der hvor den arrangerende forening er hjemmehørende. 11

12 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Indberetninger fra deltagere Der er kommet indberetninger fra 75 deltagere (2010: 125 deltagere). Da der i 2011 ikke har været fokus på at få deltagerne til at indberette fra turene, og spørgeskemaet har været intuitivt svært at finde på må det siges, at være et tilfredsstillende resultat. Se spørgeskemaet i Bilag 1. Deltagerprofil Den gennemsnitlige deltager i spørgeskemaundersøgelsen var en kvinde over 60 år, der bor i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabo-kommune. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, der var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere. Køn Som det fremgår af figur 6.1, er der markant flere kvinder end mænd, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det kan dels betyde, at der var flere kvinder, der deltog på turene, dels at de deltagende kvinder har haft større tilbøjelighed til, at svare på skemaet end de deltagende mænd. Kvinde 75% Mand 25% Billeder fra årets ture lagt op på og tidligere års spørgeskemaundersøgelser sandsynliggør, at flere kvinder end Figur 6.1: Kønsfordeling i mænd deltog på turene, men om kønsfordelingen har været helt spørgeskemaundersøgelsen så markant, som undersøgelsen viser, er usikkert. Skælskør Nor. Orientering inden start 12

13 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Alder Langt størstedelen (89%) af de personer, der har udfyldt spørgeskemaet, er over 50 år, hvilket giver en relativt høj gennemsnitsalder (se figur 6.2). Da mange børn ikke udfylder spørgeskemaer, er Figur 6.2: Aldersfordeling i spørgeskemaundersøgelsen aldersgennemsnittet antageligt højere i undersøgelsen, end hvad der reelt har været tilfældet. Denne antagelse bekræftes af de svar, der er givet angående, hvem man deltog i turen med, idet der her blandt andet er registreret 6 børn under 18 år (se både figur 5.1 og 6.9). Spørgsmålet om hvem man deltog sammen med, kan med fordel udbygges, hvis der ønskes et mere repræsentativt billede af deltagernes køn og alder. Bopæl Af deltagerne i undersøgelsen kom hhv. 46% og 28% fra den kommune, hvori turen blev afholdt Andet sted i Danmark I den eller en nabo-kommune. Antallet 26% kommune, af deltagere, der har været ruten ligger i indstillet på at rejse længere for at I en nabokommune 46% deltage i vandrefestivalen ligger på til ruten 26% (se figur 6.3). 28% Figur 6.4: Vandrede du Hele 62% af deltagerne deltog som som del af din ferie? en del af deres ferie (figur 6.4), og Figur 6.3: Hvor bor du? blandt disse var den mest brugte overnatningsform sommerhus og andet (figur 6.5). For at få et mere klart billede af hvor mange turister, der deltager i vandrefestivalen kan disse spørgsmål kombineres og udbygges yderligere, så fx ferie og overnatningsform kobles med bopæl. Figur 6.5: Hvis du var på ferie, hvor overnattede du? 13

14 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Vandreprofil Langt størstedelen af deltagerne (89%) er vant til at vandre, hele 96% dyrker en eller anden form for motion og 57% er aktive i en vandreforening (se figur 6.6 og 6.7). Figur 6.6: Din vandreprofil? Kun 4% er hverken vant til at vandre eller dyrke anden form for motion. Om det skyldes, at det primært er entusiastiske vandrere og motionister, der har valgt at udfylde spørgeskemaet eller om vandrefestivalen primært har henvendt sig til allerede aktive mennesker, og fordelingen dermed afspejler den faktiske sammensætning af turdeltagere, er usikkert. Nej, jeg deltager ikke i ture 43% Ja, jeg deltager på vandreture 57% Ønskes en højere grad af deltagelse af ikkemotionsvante deltagere bør markedsføringen måske målrettes disse. Figur 6.7: Er du aktiv i vandreforening el.l.? 14

15 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Motivation I figur 6.8 ses hvilke faktorer der motiverede deltagerne i undersøgelsen til at deltage i vandrefestivalens ture. Figur 6.8: Hvad var din motivation for at deltage i turen? Hovedmotivationen var muligheden for naturoplevelse og motion, mens knap hver anden deltager motiveredes af muligheden for kulturoplevelse og socialt samvær. Omtrent hver sjette har angivet helbredet som motivationsfaktor. Frokostpause i læ bag dige på Svinø 15

16 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Af figur 6.9 fremgår det, at 54 af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen (72%) deltog på turen sammen med familie eller venner. Det kan derfor forekomme pudsigt, at kun 34 deltagere (45%) har angivet socialt samvær som motivationsfaktor (se figur 6.8) Familie Venner Børn 0-6 år Børn 7-17 år Figur 6.9: Hvem deltog du sammen med? I alt var 60 deltagere af sted sammen med andre, hvoraf det største deltagerantal var sammen med familien. Enkelte har foreslået at alene burde være en svarmulighed, i det tilfælde at man ikke deltog sammen med andre (se bilag 3). Personligt udbytte Nej 3% Ja 97% Figur 6.10: Var turen en positiv oplevelse for dig? For 97% af deltagerne var turen en positiv oplevelse (se figur 6.10). Bilag 3 indeholder et udvalg af deltagernes uddybende kommentarer til turene både hvad der var godt og mindre godt. Selvom en stor del af deltagerne er vant til at vandre (se figur 6.6), har vandrefestivalen givet 90% lyst til at vandre endnu mere (se figur 6.11). Figur 6.11: Har du fået mere lyst til at vandre? Af figur 6.12 fremgår, hvad de enkelte deltagere har fået ud af turen de deltog i. Udbyttet i form af naturoplevelser, motion og kulturoplevelser stemmer omtrent overens med de forventninger, deltagerne havde inden turen (figur 6.8). Deltagerne har dog fået en del mere ud af det sociale samvær end forventet (93%) 40 (53%) 46 (61%) 59 (79%) Naturoplevelsen Kulturoplevelse Socialt samvær Motion, fysisk velvære 8 (11%) 3 (4%) Helbredet Andet Figur 6.12: Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen? 16

17 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Turen Der var stor tilfredshed med gruppens størrelse i forhold til turlederens funktion (se figur 6.13), og 86% mente, at turens forløb svarede til det annoncerede. Transportmulighederne var passende, idet hele 97% af deltagerne var tilfredse. Nej 5% Ja 95% Figur 6.13: Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion? Ikke relevant 50% Dårlige 1% Gode 49% Faciliteterne på ruten mente 49% af deltagerne var gode og 50% mente, at det ikke er relevant, for som en deltager siger, vi er jo i naturen (se figur 6.14). Samtidig er der nogle, som bemærker, at et toilet på ruten kunne være godt på længere ture. Figur 6.14: Var du tilfreds med faciliteterne på ruten? Neutral 5% Gemytlig og munter, sådan beskrev en deltager stemningen blandt deltagerne på turen. Ingen syntes stemningen var dårlig på turene. Som det ses i figur 6.15 syntes hele 95% af deltagerne, at stemningen var god og 5% syntes, at stemningen var neutral. God 95% Figur 6.15: Hvordan oplevede du den stemningen blandt deltagerne på turen? Ja 30% Nej 70% På spørgsmålet: Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør? Her svarer 70 % nej og 30 % svarer ja (se figur 6.16). Mange bemærker at de simpelthen ikke har fritid nok! Figur 6.16: Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end det du allerede gør? 17

18 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Markedsføring Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem festivalavisen. Desuden har omtale i anden avis samt hjemmeside givet betydelig kendskab til turene (se figur 6.17) Festival-avisen Anden avis Personlig kontakt Hjemmesiden Kommunen Andet Figur 6.17: Hvordan fik du kendskab til denne tur? Nej 14% Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 86% kender andre, som måske kunne have lyst til at gå en vandretur (se figur 6.18), og alle adspurgte deltagere vil gerne opfordre andre til at gå med på en vandretur (se figur 6.19). Ja 86% Figur 6.18: Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur? Ja 100% Figur 6.19: Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur? 18

19 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Deltagelse i vandrefestivalen Nej 69% Ja 31% Figur 6.20: Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland 2010? Samtlige besvarelser på undersøgelsens spørgeskemaer er sammenfattet i bilag 2. Kommentarer findes i bilag 3. Læs også deltagernes gode historier fra turene i bilag 4. Af deltagerne i undersøgelsen havde 31% deltaget i vandrefestivalen i 2010 (se figur 6.20). Det betyder at det er lykkedes Vandrefestival Sjælland, at lokke en stor del nye deltagere til i forhold til det foregående år. Af deltagerne deltog 74% i mere end én tur under vandrefestivalen (se figur 6.21). Nej, kun denne tur 26% I bilag 5 ses en oversigt over deltagere pr. tur i hele Region Sjælland. Ja, flere ture 74% Figur 6.21: Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen? Natur-historisk Røsnæstur, en velfortjent pause 19

20 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Evaluering af Vandrefestival Sjælland i perioden Formålet med Vandrefestival Sjælland er ifølge styregruppen for vandrefestivalen: - At få flere ud at vandre - At koble vandring og sundhedsfremme - At skabe opmærksomhed generelt om de gode vandremuligheder i regionen - At fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling Ved at se på de svar, deltagere har givet på spørgeskemaer på hjemmesiden i årene , er det muligt at få et billede af, hvorvidt formålet er opfyldet. Bemærk, at det kun er et udsnit af deltagerne, der har svaret på skemaerne og at denne gruppe sandsynligvis er særligt entusiastiske med at vandre. % Figur 7.1: Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland sidste år? Ja Nej Imidlertid kan det slås helt fast, at det lykkes for Vandrefestival Sjælland at rive nye folk med ud og gå hvert år. I figur 7.1 kan det ses, at der kommer mange nye vandrere med på vandretur fra år til år. 120 % % i 2011 % i 2010 % i 2009 Figur 7.2: Har du fået mere lyst til at vandre? Ja Nej Mange af deltagerne får blod på tanden, og siger, at de har fået lyst til at vandre mere, og det gælder for alle tre år, som det ses i figur 7.2. Samtidig vil en stor del af deltagerne gerne vandre på flere ture i løbet af festivalen (se figur 7.3). Det er særlig udtalt i Vi kender de adspurgte deltageres alderskategori (se figur 7.4). I 2009 er der en nogenlunde jævn fordeling i alderskategorierne år, år og over 61 år. I 2010 er der en meget stor andel af folk over 61 år og i 2011 er de fleste er over 50 år, mens der er lille deltagelse blandt folk under 50 år. Her skal der en målrettet markedsføringsindsats til, for at få denne aldersgruppe med ud og vandre, samt evt. særlige typer af tilbud % Ja, flere ture Nej, kun denne ene tur Figur 7.3: Skal du vandre flere gange i løbet af festivalen? 20

21 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Figur 7.4: Din alder? I forhold til at koble vandring og sundhedsfremme angiver mange deltagere at naturoplevelser og motion, fysisk velvære er vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år. Kulturoplevelser og socialt samvær er omtrent lige vigtige motivationsfaktorer (se figur 7.5). Helbredet får ikke høj tilslutning, derimod er det oplevelser og motion der motiverer og det giver jo som bekendt et godt helbred. Figur 7.5: Hvad var din motivation for at deltage (sæt gerne flere krydser)? Deltagernes vandrerprofil, det vil sige vandre- og motionsvaner, er belyst i figur 7.6. Her er en klart stigende tendens fra til, at mange svarer, at Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen. Andelen af ikke vandrere er lille, især i Der er en stigende tendens til at deltagerne er erfarne vandrere, dog skal vi have in mente, at det er sandsynligt at erfarne vandrere oftere går ind og svarer på spørgeskema end ikke erfarne vandrere. 21

22 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Figur 7.6: Din vandreprofil? Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen. På spørgsmålet: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder? svarer langt de fleste, at de helt sikkert ikke ville have gået turen og denne tendens er særlig udtalt for 2011 (se figur 7.7). Figur 7.7: Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder? De fleste deltagere bor i den kommune, som ruten ligger i. Imidlertid er der en stigning fra i antal af deltagere, som bor andet sted i Danmark (se figur 7.8). Figur 7.8: Hvor bor du? 22

23 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 % Ja Nej Figur 7.9: Er du ude at vandre som en del af din ferie? På spørgsmålet: Er du ude at vandre som en del af din ferie? svarer et stigende antal i 2011; Ja (se figur 7.9). Der er altså en tendens til, at der bliver flere vandrere, som også er turister. Vandrene benytter overnatningsformer som sommerhus, vandrehjem, hotel, bed & breakfast, feriecenter i faldende rækkefølge (se figur 7.10). Svaret Andet har størst andel af svar, men er faldende i På denne baggrund kan vi konkludere, at vandrestestivalen er med til at fremme lokal turisme- og erhvervsudvikling. Figur 7.10: Hvilken overnatningsform benytter du? 23

24 Evaluering af Vandrefestival Sjælland Konklusion Mange turledere på vandrefestivalen berettede om fine ture med god stemning. Nogle ture havde ekstra aktiviteter (se turberetninger og fotos fra deltagerne i Bilag 4). En enkelt tur, syntes deltagerne, var lidt hårdere end forventet. Der er generelt ønske om mere omtale af ture i de lokale medier, kontakt til lokale foreninger, mere PR/markedsføring. Nogle turledere syntes, det var en stor udfordring at udfylde evalueringsskemaet online. Vi ved, at i alt 2235 personer har deltaget i i alt 107 ture, og at der har været en god tilslutning til de fleste af turene. Ud fra det gennemsnitlige antal deltagere pr. tur og fra formodningen om at samtlige 154 ture er blevet gennemført ligger det samlede antal deltagere på ca. 3200, så Vandrefestival Sjælland får folk ud at vandre! Deltagernes svar på spørgeundersøgelsen viser, at den gennemsnitlige deltager var en kvinde over 60 år, der bor i den kommune, hvori turen blev afholdt eller en nabokommune. Hun deltog primært for naturoplevelsen, men også muligheden for motion spillede en vigtig rolle for hendes deltagelse på turen, det var en positiv oplevelse. Selvom hun er vant til at vandre, har vandrefestivalen givet hende lyst til at vandre endnu mere. Langt størstedelen af deltagerne er vant til at vandre og hele 96% dyrker en eller anden form for motion. Det lykkes altså ikke, at få de ikke-motionsvante med ud og vandre. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med gruppens størrelse i forhold til turlederens funktion samt transportmuligheder. Faciliteterne på ruten, mente deltagerne, var gode eller ikke relevante som en deltager nævnte vi er jo i naturen. Ingen syntes stemningen var dårlig på turene. Hele 95% af deltagerne syntes, at stemningen var god og 5% syntes at stemningen var neutral. Deltagerne er gode ambassadører for festivalen, idet hele 86% kender andre, som måske kunne have lyst til at gå en vandretur og alle adspurgte deltagere vil gerne opfordre andre til at gå med på en vandretur. Næsten halvdelen af deltagerne har fået kendskab til turen gennem Festivalavisen. Når vi ser på deltagernes oplevelser og udbytte af Vandrefestival Sjælland over årene , kan vi fastslå at det lykkes for vandrefestivalen at rive nye folk, men erfarne vandrere, med ud og gå hvert år. Langt de fleste har fået mere lyst til at vandre - og gerne flere ture. Dog skal bemærkes, at det kun er et udsnit af deltagerne, der har svaret på skemaerne og at denne gruppe sandsynligvis er særligt entusiastiske med at vandre. Størstedelen af deltagerne er over 50 år og denne tendens forstærkes over årene. De vigtigste motivationsfaktorer i alle tre år er naturoplevelser og motion, fysisk velvære, og der er en klart stigende tendens til at mange svarer at Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen. 24

25 Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Vandrefestivalen skaber tydeligt opmærksomhed om de gode vandremuligheder i regionen, og langt de fleste ville ikke have gået turen, hvis ikke den var arrangeret. Lidt over halvdelen af deltagerne er ude at vandre som en del af en ferie. Vi kan konstatere at formålet med Vandre Festival 2011 er opfyldt med stor overbevisning: - mange deltagere har været ude og vandre - de fleste deltagere er motiveret af naturoplevelse og motion - langt de fleste deltagere går turen, fordi den er arrangeret - lidt over halvdelen vandrer som en del af deres ferie 25

26 Appendiks 9. Oversigt over bilag og appendiks Bilag i rapporten 1. Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon 2. Citater fra deltagernes spørgeskemaer 3. Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer 4. Udvalgte turberetninger fra Vandrefestival Sjælland Oversigt over deltagerantal pr. tur Appendiks i rapporten 1. Evaluering af særarrangementer 26

27 Bilag Bilag 1: Spørgeskema til hhv. turledere og deltagere - skabelon Spørgeskema til turledere Antal deltagere Børn 0-6 år Børn 7-17 år Voksne Ris, ros og idéer til udvikling af Vandrefestivalen Spørgeskema til deltagere Hvilken tur deltog du i? Køn Mand Kvinde 1. Din alder? 2. Hvor Bor du? I den kommune, ruten ligger i I en nabokommune til ruten Andet sted i Danmark 3. Din vandrer-profil? Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen Jeg er vant til at vandre og motionerer få gange om ugen Jeg er ikke vant til at vandre, men dyrker anden form for motion Jeg er ikke vant til at vandre og dyrker ingen anden form for motion 4. Har du fået lyst til at vandre mere på grund af Vandrefestivalen? Ja Nej 5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser) Vandrefestival-avisen Anden avis Personlig kontakt Hjemmesiden Kommunen Andet 5.1 Uddyb: 27

Vandrefestival Sjælland 2012. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2012. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2012 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Kolofon Forfattere: Foto: Layout: Reference: Johanne Bak, Stine Bukh Bjerager og Anne-Marie C. Bürger Biomedia Grethe Thunberg,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze REJSEINFORMATION / TRAVEL DOCUMENT - Page 1 of 5 Kære skigæst... Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til SPARK 2 Bad HummelPfütze. Hos Team SeniorTravel A/S har vi i år rigtig lagt os i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere