Disposition for kursus i Excel2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition for kursus i Excel2007"

Transkript

1 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler Kursussite: uv.cfu vejle.dk/excel2007

2 Printvenlig side for Målsøgning Page 1 of 2 Målsøgning Hent og åbn regnearket datatilmaalsoegning.xlsx Kioskejer Olsen er lidt sær med sin rabatgivning. Normalt giver han ikke rabat, men særlige kunder kan undertiden få prisen på større køb rundet ned til nærmeste hundrede. Det er kun nogle varer, der ydes rabat på og endda med forskellige satser. Rabatten på de enkelte varer skal fremgå af fakturaen. Kioskejer Olsen kan ikke løse ligninger, derfor er han nødt til at bruge målsøgning i Excel. I regnearket beregnes rabatten på en vare ud fra en grundrabat i celle B12 og en rabatfaktor for udvalgte varer i kolonne C. Rabatten på de udvalgte varer vises i kolonne D. En kunde (som vist i arket) har købt for kr 380,95, men skal kun betale kr 300,00 når rabatten er trukket fra. Maker celle G9 Vælg fanen Data gruppen Dataværktøjer Tryk Hvad-hvisanalyse (1) Tryk Målsøgning (2) Herved fremkommer boksen Målsøgning Udfyld boksen som vist Tryk OK

3 Printvenlig side for Målsøgning Page 2 of 2 Her er resultatet af målsøgningen. Det er nogle pæne rabatter der gives.

4 Printvenlig side for Scenariestyring Page 1 of 4 Scenariestyring Med en scenariestyring kan du gemme resultaterne af komplicerede beregninger beroede på forskellige værdier af en eller flere parametre. Hent og åbn regnearket Scenario.xlsx Jensen har sat kr. i banken. Hvad vil han have på kontoen, hvis banken giver 5,5 % i rente og han i de flg. 15 måneder indsætter 70 kr. om måneden? Og hvad vil der ske hvis forudsætningerne ændres? Formlen i celle C3 beregner den fremtidige værdi af en investering på basis af periodiske, konstante ydelser og en konstant renteydelse. Renten er faldende og Jensen går i gang med at undersøge forskellige scenarier. Vælg fanen Data gruppen Dataværktøjer (1) Tryk Hvad hvisanalyse (2) Vælg Scenariestyring (3) Herved fremkommer boksen Scenariestyring. Tryk Tilføj Herved fremkommer boksen Tilføj scenario.

5 Printvenlig side for Scenariestyring Page 2 of 4 Skriv Scenarienavn: FV1 Slet alt indhold i feltet Justerbare celler Bemærk teksten (2) Anbring markøren i feltet Justerbare celler Hold CTRL nede og klik i hver af de celler, der indeholder parametre som danner basis for forskellige scenarier (3) Tryk OK (4) Herved fremkommer boksen Scenarieværdier. Skriv ny værdi for renten (1) (Bemærk at 5% skrives 0,050) Tryk Tilføj (2) Herved fremkommer boksen Tilføj scenario igen. Skriv Scenarienavn: FV2 Tryk OK Udfyld med nye

6 Printvenlig side for Scenariestyring Page 3 of 4 scenarieværdier Herved fremkommer boksen Scenariestyring igen. Tryk Vis Her ser du et scenarieo. Marker det andet scenario Tryk Vis På denne måde kan du let danne dig et overblik over forskellige scenarier. Tryk Luk Når du gemmer regnearket gemmes de forskellige scenarier. Gem og luk

7 Printvenlig side for Scenariestyring Page 4 of 4 projektmappen Åbn projektmappen Vælg fanen Data gruppen Databaseværktøjer (1) Tryk Hvad hvisanalyse (2) Vælg Scenariestyring (3) Nu kan Jensen sidde og gruble over sine dispositioner.

8 Printvenlig side for Datatabel Page 1 of 5 Datatabel Med en datatabel kan du med få klik skaffe dig et samlet overblik over resultaterne af komplicerede beregninger beroede på forskellige værdier af én eller to parametre. Analysen fremstår derfor som et overblik over flere scenarier. Forskellen på de to metoder, er at hvor scenariestyring kan beregne ét udfald af én beregning på basis af flere forskellige parametre, kan en datatabel præsentere mange udfald af beregninger baseret på variation én eller højst to parametre. Det skyldes, at beregninger foretages enten kolonnevis, rækkevis eller kolonne- og rækkevis. Hent og åbn projektmappen Datatabel.xlsx Regnearket indeholder to opstillinger til beregning af ydelser ved afdrag af et kreditforeningslån. 1. Du skal fremstille en oversigt, der viser hvorledes ydelsen ændres, når du varierer én parameter - renten. 2. Du skal fremstille en oversigt, der viser hvorledes ydelsen ændres, når du varierer to parametre - renten og antal terminer. Anbring markøren i celle D2 (1) Tryk ved formellinjen (2) Vælg kategori Finansiel (1) Vælg funktion Ydelse (2) Tryk OK (3) Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter Anbring markøren feltet Rente Bemærk forklaringsteksterne, der fremkommer når du klikke i de forskellige felter Klik i celle B3 i regnearket

9 Printvenlig side for Datatabel Page 2 of 5 Anbring markøren feltet NPR (Antal perioder) Klik i celle B4 i regnearket Skriv /12 ( divider tallet med 12) Anbring markøren feltet NV(Nutidsværdi) Skriv - (minus) Klik i celle B5 i regnearket Anbring markøren feltet FV(Fremtidsværdi) Skriv 0 (nul) (1) Tryk OK (2) Herved indsættes formlen til beregning af fast ydelse ved nedbringning af et lån.

10 Printvenlig side for Datatabel Page 3 of 5 Marker celleområdet C2:D5 Området skal vælges således fordi cellerne D3:D5 skal indeholde resultater af beregninger på basis af parametrene i cellerne C3:C5 med formlen i celle D2. Vælg fanen Data gruppen Databaseværktøjer (1) Tryk Hvad hvis-analyse (2) Vælg Datatabel (3) Herved fremkommer boksen Datatabel. Regnearket skal simulere værdier på basis af parametre i en kolonne. Derfor skal du vælge inputcelle for kolonne. Anbring markøren feltet Inputcelle for kolonne (1) Klik i celle B3 i regnearket (2) Tryk OK (3) Her ses ydelserne beregnet på basis af 3 forskellige rentesatser

11 Printvenlig side for Datatabel Page 4 of 5 Nu skal du se hvorledes ydelsen ændres, når du varierer to parametre - renten og antal terminer. Anbring markøren i celle C11 (1) Tryk ved formellinjen (2) Vælg kategori Finansiel (1) Vælg funktion Ydelse (2) Tryk OK (3) Herved fremkommer boksen Funktionsargumenter Udfyld boksen Funktionsargumenter (3) Tryk OK Marker celleområdet C11:H15 Området skal vælges således fordi cellerne D12:H15 skal indeholde resultater af beregninger på basis af parametrene i cellerne C123:C15 med formlen i celle C11. Vælg fanen Data gruppen Databaseværktøjer Herved fremkommer boksen Datatabel. Anbring markøren feltet Inputcelle for kolonne Klik i celle B12 i regnearket (1) Anbring markøren feltet Inputcelle for række Klik i celle B13 i regnearket (1) Tryk OK (2)

12 Printvenlig side for Datatabel Page 5 of 5

13 Printvenlig side for Graf og tendens Page 1 of 7 Graf og tendens Hent og åbn regnearket fluxyflexfjeder.xlsx Skroth & S. Windel A/S har registreret at salget af fluxyflexfjedre til ejere af californiske benzinslugere er stærkt afhængig af $-kursen. Resultatet af undersøgelsen er vist i regnearket. Firmaet ønsker er vurdering af ved hvilken mindste $-kurs, det skal indstille eksporten til Californien. Marker celleområdet A1:B38 ved at trække gennem det Vælg fanen Indsæt gruppen Diagrammer Tryk Punktdiagram (1) Vælg Punktdiagram kun med datamærker (2) Herved fremkommer en grafisk afbildning af indtjeningens afhængighed af $- kursen. Du skal finde grafens skæring med den vandrette akse (1. aksen) for at kunne vurdere ved hvilken kurs der ikke kan forventes en indtjening. Højreklik på et af punkterne i

14 Printvenlig side for Graf og tendens Page 2 of 7 diagrammet (1) Vælg Tilføj tendenslinje (2) Afmærk Lineær (1) Afmærk Vis ligning i diagram (2) Afmærk Vis R- kvadreret værdi i diagram (3) Tryk Luk (4)

15 Printvenlig side for Graf og tendens Page 3 of 7 Ligningen kan flyttes til et bedre sted i diagrammet. R 2 er et statistisk mål for hvor godt målepunkterne følger en ret linje. R 2 skal være større end 0,990 for at man med sikkerhed kan tale om en lineær sammenhæng. Vi kan altså slutte at der kun tilnærmelsesvis er tale om en lineær sammenhæng mellem indtjening og $-kurs. (De ville også være underlige hvis der var) NB: I øvrigt kan være en fejl i Excel2007: Den angivne ligning vises ikke altid korrekt. Der mangler et ciffer i det sidste tal. Højreklik på tendenslinjeetiketten (1) Vælg Formater tendenslinjeetiket (2) Vælg Tal Sæt Antal decimaler 0 Tryk Luk

16 Printvenlig side for Graf og tendens Page 4 of 7 Ligningen ser nu således ud: y = x Klik på diagrammet så det markeres Vælg fanen Diagramværktøjer Layout (1) Vælg gruppen Akser (2) Vælg Primær vandret akse (3) Vælg Flere indstillinger for

17 Printvenlig side for Graf og tendens Page 5 of 7 primær vandret akse (4) Afmærk Minimum Fast 3 (1) Vælg Underordnet aksemærketype Indvending (2)

18 Printvenlig side for Graf og tendens Page 6 of 7 Nu ses at Skroth & S. Windel A/S ikke skal forvente indtjening på salg af fluxyflexfjedre, når $-kursen kommer over 7,50 $, med den usikkerhed, der hænger sammen med de meget spredte målinger. Nu skal der oprettes en tabel på basis af den fremstillede ligning. Udfyld regnearket som vist (1) Grib fyldhåndtaget og træk en serie af formlen i celle E1

19 Printvenlig side for Graf og tendens Page 7 of 7 Her ses et udsnit af en tabel, der viserskroth & S. Windel s indtjening på salg af fluxyflexfjedre afhængigt af -kursen. fluxyflexfjederloesning.xlsx

20 Printvenlig side for Subtotaler Page 1 of 4 Subtotaler I denne øvelse lærer du at fremstille subtotaler med få klik. Hent og åbn regnearket Salg fordelt på medarbejdere.xlsx Arket er en optegnelse over salget i 1000 kr. for en grosistvirksomheds sælgere et år. Du skal fremstille subtotaler med henblik på at opnå et overblik over de enkelt sælgeres salg i de tre regioner. Klik i celle B1 For at fremstille subtotaler skal tabellen sorteres efter sælgernavne. Vælg fanen Data gruppen Sorter og filtrer Tryk Sorter fra A til Å Træk med musen gennem kolonnetitlerne fra B til F

21 Printvenlig side for Subtotaler Page 2 of 4 Vælg fanen Data gruppen Disposition Afmærk som vist Tryk OK Her ses udvalgte sælgere med deres subtotaler. Tryk 2 Herved foldes grupperingen

22 Printvenlig side for Subtotaler Page 3 of 4 sammen. Tryk + ud for en sælger Herved bredes grupperingen for den pågældende ud. Tryk 1 Herved foldes grupperingen sammen.

23 Printvenlig side for Subtotaler Page 4 of 4 Her er det samlede minimale overblik.

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102 Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1 Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33 Diagram 61 Håndtering af data (1) 75 Håndtering af data (2) 102 Analyse af data (1) 134 Analyse af data (2) 158 Lås og beskyt ; Formatering, Udskrifter

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 August 2011 Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation...

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere