Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik Hvid Dalnæs, Carsten Fog Have og Simon Lindgren Christiansen 3d-inno Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Danmark og EF/EU velfærd og migration efter 2. verdenskrig. Titel 2 Danmarkshistorie Titel 3 Den kolde Krig Titel 4 Kina efter 1949 Titel 5 Mellemøsten Titel 6 Terrorisme Titel 7 Mellemkrigstiden Side 1 af 6

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Danmark og EF/EU - Velfærd og migration efter 2. verdenskrig. Indhold Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Systime, side Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen: Et land i forvandling. Danmarks historie , Gyldendal Politikens Forlag, side Ebbe Kühle: Forandringer & Dilemmaer Danmarkshistorien efter 1973, Gyldendal Uddannelse, side Peter Bejder og Kim Boye Holt: Fra Hugenotter til afghanere Indvandringens historie i Danmark, Systime. 2003, s.44-46, , , , Dokumentarfilm; instruktør Cathrine la Cour: Det splittede Danmark: Flæsk, frihed og store følelser. DR Kilde: Særlige fokuspunkter 25 moduler af 45 minutter. Perioden : væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede udviklingen i europæisk integration siden 1945 Danmarkshistorien efter 1945 Tværfagligt samarbejde, læringsmæssig progression og træning i kildekritik. Forløbet er en kombination af DIO og et tværfagligt undervisningsforløb med Samfundsfag på 1. år. DIO-undervisningen har udover læreplanens bestemmelser for dette område således også fungeret som opfølgning og progression i forhold til undervisningen på 1. år. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejdsformer, par- og individuelt arbejde. Side 2 af 6

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Danmarkshistorie Indhold Lars Peter Visti Hansen; Jakob Buhl Jensen; Bente Thomsen: Overblik, s DVD: Kristian Hvidt: Danske Veje Vestpå en bog om udvandringen til Amerika. Politikens Forlag s , Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen. DR afsnit 1: Liv Thomsen: Digtere, Divaer og Dogmebrødre, afsnit Liv Thomsen: Danmark mod Danmark historien som slagmark. Afsnit 1. Kilder: Christian Mølsted, 1901: Willemoes ombord i det Gernerske Flaadebatteri. Maleri, Museerne på Vestfyn. H.O.A. Brendekilde: Udslidt Fyns Kunstmuseum. Særlige fokuspunkter Ca. 20 lektioner a 45 min. Hovedvægt før Særlig fokus på politisk og økonomisk historie. I tilknytning til lærebogen er tillige inddraget mere kulturelt/ideelt orienteret materiale, idet der er fokuseret på visuelt materiale. Varierende arbejdsformer, hvor individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde med og uden fremlæggelse samt klasseundervisning har vekslet. Side 3 af 6

4 Titel 3 Den kolde Krig Indhold Carl-Johan Bryld: Den nye verden s. 9-36, DVD: CNN s serie om The Cold War, nr. 2, 5, 6 og 22 (afslutningen på den kolde krig). CNN Særlige fokuspunkter Ca. 30 lektioner a 45 min. Hovedvægt Ideologiske og økonomiske modsætninger. Alliancepolitik. Center-periferi Konflikt- og samarbejdsrelationer At gøre undervisningen visuelt nærværende og samtidigt træne i kildekritik (troværdighed/tendens) på en række dokumentarfilm. Ofte klasseundervisning med arbejdsspørgsmål, men også par- og gruppearbejder. Eleverne er ofte blevet bedt om at aflevere et skriftligt produkt i forbindelse med deres arbejde. Titel 4 Kina efter 1949 Indhold Carl-Johan Bryld og Harry Haue , Systime, s Henrik Bonne Larsen og Thorkill Smith: Kina efter 1840 Riget i fokus på ny, s Forløbet er gennemført af en tidligere kollega. Perioden efter 1990 Center-periferispørgsmål. Ideologi kontra realpolitik. Kina som politisk aktør. Kinas opkomst som stormagt.. Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde. Side 4 af 6

5 Titel 5 Mellemøsten Indhold Johan Bender: Krig Krise Fredsproces, Gyldendal, s , 66-73, Dokumentarfilm: Israels oprettelse. Dokumentarfilm: 6-dages-krigen. Film: Steven Spielberg: München Forløbet gennemført af kollega Området Træning af fremlæggelsesteknik. Klasseundervisning, gruppefremlæggelser casearbejde. Titel 6 Terrorisme Indhold Birthe Hansen: Terrorisme på tværs, 2. udgave, Frydenlund, 2006 s DVD: Terrorismens tidsalder, afsnit 2-3. DR DVD: Blekingegadebanden Youtube-klip: U2: Bloody Sunday. U2: Where the Streets have no Name, Superbowloptræden lektioner a 45 min. Nyeste tid, Verden efter Nye ideologier. Religion og politik Terrorismes årsager og effekt. En blanding af klasseundervisning samt matrixgruppe-arbejde, pararbejde og individuelt arbejde. Hovedvægt dog på klasseundervisning og diskussion. En række youtube-klip samt DVD-er brugt som visualisering. Mellemkrigstiden Titel 7 Indhold Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2006, s DVD: Det store krak. USA Amerikansk dokumentar Youtube-klip med henholdsvis Buster Keaton: The General (1928), samt Harold Lloyd: Safety Last (1923). Lydfil med Jakob Gade: Tzigane. Tango Jalousie lektioner a 45 min. Tiden Ideologier Brud og evolution som historiens drivkræfter Individets betydning i historien. Side 5 af 6

6 Kildekritik på kapitlets kildeudtalelser. Film og klip brugt som henholdsvis levning- og beretning træning i kildekritik. Klasseundervisning, gruppearbejder, quizzer og individuelt arbejde. Side 6 af 6