REFERAT. VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. VIA University College"

Transkript

1 VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser Sted: VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4 A, 8700 Horsens Lokale: VBI Park, 6.01 Mødedato: 26. november 2014 kl REFERAT Deltagere Direktør Flemming Hoff, Foreningen af Rådgivende Ingeniører Adm. direktør Henning Dam, Dansk Industri Rachel Wulff Schjødt Stoklund, studenterrepræsentant Direktør Konstantin Lassithiotakis, tilforordnet Uddannelses- og forskningschef Lotte Thøgersen, tilforordnet Uddannelsesleder Jens Alkjærsig, tilforordnet Underviser Nina Hjort, tilforordnet Bibliotekar Grethe Kristensen, biblioteksområdet, observatør J.nr.: U E: T: Dato: 3. december /5 Afbud / Fraværende Chefkonsulent Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri Produktionsteknolog André Glud Christensen, Teknisk Landsforbund Koordinator Karin Larsen, medarbejderrepræsentant Underviser Jon Svenninggaard, medarbejderrepræsentant Studerende Stefan Marko E. Dausell Uddannelsesleder Ole Lynggaard, tilforordnet Uddannelsesleder Tine Svane Hansen, tilforordnet Civilingeniør Dion Nielsen, Ingeniørforeningen i Danmark Områdechef Hanne Bundgaard, tilforordnet (VOK) Dagsorden 1. Velkomst v/direktør Konstantin Lassithiotakis 2. Præsentation af udvalgets medlemmer 3. Orientering om udvalgets opgaver 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Valg af formand 6. Udpegning af fagrepræsentanter med særlig indsigt i fagområdet 7. Orientering fra VIA: 7.1 Orientering om Den nye Højskole v/kl 7.2 Orientering fra uddannelserne 7.3 Orientering om arbejdet med kvalitet/processtandarder

2 8. Orientering fra de studerende 9. Sager til behandling 9.1 Fastlæggelse af tema for næste møde 10. Fastlæggelse af mødedatoer for Et forslag kunne være den 22. april og den 11. november 11. Eventuelt 2/5 Ad. 1 Velkomst v/direktør Konstantin Lassithiotakis Konstantin Lassithiotakis (KL) bød velkommen til det første møde i det nye undervisningsudvalg. Der er trådt et nyt lovgrundlag i kraft omkring uddannelsesudvalg, hvilket bevirker, at uddannelsesudvalgsmedlemmerne fremover får nye roller/nye opgaver i udvalget. Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2 Præsentation af udvalgets medlemmer Der blev gennemført en kort præsentationsrunde. Ad. 3 Orientering om udvalgets opgaver KL orienterede om udvalgets opgaver og nævnte følgende vigtige opmærksomhedspunkter: Udvalget skal rådgive bestyrelsen. Udvalget inddrages når der foretages betydelige ændringer/udvikling af nye v/uddannelserne Udvalget indstiller til bestyrelsen vedr. indstillinger om institutionsspecifikke dele af studieordningerne inden for udvalgets område Udvalget kan af egen drift rådgive om andre spørgsmål Udvalget skal tage sig af det faglige i uddannelserne Udvalget skal ikke forholde sig til økonomien. KL oplyste, at ministeriet har meget fokus på kvalitet og relevans af uddannelserne. 1 gang årligt inviteres medlemmer fra VIAs forskellige uddannelsesudvalg til møde med skolens bestyrelse og ledelse for at styrke samarbejdet og drøfte aktuelle problemstillinger. Ad. 4 Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger Ad. 5 Valg af formand Punktet udsættes til næste møde p.g.a. det lille fremmøde af udefrakommende repræsentanter fra organisationerne. Ad. 6 Udpegning af fagrepræsentanter med særlig indsigt i fagområdet Følgende personer blev foreslået og godkendt: Regionsdirektør John Dyrlund, Cowi Teknisk chef Carsten Steen Sørensen, Cowi Global Product Manager Uffe Stæhr, Grundfos

3 Herudover blev der fremsat ønske om en repræsentant fra enten Rambøll eller Systematic a.h.t. ICT-uddannelsen samt 1 repræsentant inden for det produktionsteknologiske område. 3/5 Ad. 7.1 Orientering om Den nye Højskole KL orienterede om Den nye Højskole, som er dannet med baggrund i øget fokus på det private erhvervsliv. Miljøerne er i dag placeret i hhv. Horsens, Aarhus, Herning, Viborg og Holstebro. Fusionsprocessen mellem miljøerne startede i august, og processen er p.t. halvvejs. Der er fokus på, at den nye organisation skal støtte de faglige miljøer med særlig tilknytning til erhvervslivet og de karriereuniverser, de kommende studerende har. Officielt træder den nye organisation i kraft pr. 1. januar Den nye højskole har ca studerende og ca. 500 medarbejdere. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. 7.2 Orientering fra uddannelserne De enkelte uddannelser blev gennemgået inkl. de tilknyttede forsknings- og udviklingsområder.. Det blev oplyst, at alle udviklingsprojekter foregår i samarbejde med virksomheder. Der er etableret et FoU-center i Kina (Chengdu) i samarbejde med Horsens Kommune. På spørgsmål om, hvor meget der skal publiceres, blev der svaret at vi får forskningsmidler lige som universiteterne, men slet ikke i samme størrelsesorden. Vi arbejder hen mod at blive målt på samme måde som universiteterne, men det er endnu ikke et krav. Vi har ansat flere PhD.-medarbejdere (især erhvervs-phd ere) til at forestå denne publicering. Vi koncentrerer indsatsen i centre rettet mod eksterne relationer. Der er søgt om opstart af Produktionsingeniøruddannelsen. Vi forventer svar med hensyn til pre-kvalifikation inden jul. Fl. Hoff: Hvor stor søgning er der i grunden til de enkelte uddannelser? Og hvordan er fordelingen på de danske og engelske uddannelser? LOT lovede at få sat nogle tal på de enkelte uddannelser. KL: Vi er glade for det internationale miljø, hvilket virksomhederne også er. Vi uddanner til det globale marked. Det skal give mening, at vi uddanner udlændinge, og der er stor opmærksomhed på, hvor de studerende befinder sig efter endt uddannelse. 90 % af de udenlandske studerende vil gerne blive i Danmark, men der er ikke job nok til dem. Ca. en tredjedel af dimittenderne bliver på det danske arbejdsmarked, og hertil kommer dem som bliver ansat i danske virksomheder i deres hjemland.

4 Ad. 7.3 Orientering om arbejdet med kvalitet/processtandarder VIA som institution bliver akkrediteret samlet, ikke på de enkelte uddannelser. 4/5 VIA bliver tjekket m.h.t., om vi har et kvalitetsstyringssystem, der kan håndtere styringen af kvaliteten. Svaret på akkrediteringen kan være følgende: Godkendt uden kommentarer Godkendt m/kommentarer Afslag Vi er i gang med at indføre processtandarder/kvalitetstandarder d.v.s. beskrive alle processer og indføre systemer, hvor ledelsen overvåger kvaliteten og griber ind, hvis det er nødvendigt. Alle undervisere skal kende til standarderne. En tung administrativ proces, men den skal tages alvorlig. Er meget nødvendig. Der vil blive oplyst mere om VIAs akkrediteringsproces på næste møde i uddannelsesudvalget. I forbindelse med akkrediteringen bliver de studerende evalueret rigtig meget p.t. De studerende skal derfor orienteres om, at evalueringerne er nødvendige og vigtige p.g.a. den forestående akkreditering. Ad. 8 Orientering fra de studerende Orientering fra Rachel Stoklund fra ICT-uddannelsen: Har mange timer på VIA hver dag omkring 8 timer. Noget helt andet end at studere på universitetet som Rachel har gjort, før hun kom til VIA. Valgte at tage til Horsens (kommer fra Aarhus) fordi der er så mange engelsktalende studerende her, og p.g.a. af klasseundervisningen som giver mulighed for at stille spørgsmål til underviserne Ser gerne nogle flere piger på uddannelsen. Der skal være en bedre markedsføring fremover, målrettet mod piger Vil gerne have en IT-uddannelse med lidt sundhed oveni samt nogle flere tilbud om specialisering Ad. 9.1 Fastlæggelse af tema for næste møde Følgende emner blev foreslået: Hvordan tiltrækker vi flere kvinder til uddannelserne? 100 års jubilæum for ingeniøruddannelser i Horsens i 2015 input til branding Markedsføringsindsats Det blev nævnt, at vi skal målrette vores markedsføring, så den ikke skræmmer danske studerende væk, som ikke er så stærke i engelsk. Fokus på det internationale område. Hvordan kan vi udvikle samarbejdet med udenlandske partnere systemeksport. Flere EUX-elever ind på ingeniørstudierne vi mangler arbejdskraft

5 Sammenhængen mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 5/5 Samarbejde m/kina Det blev aftalt, at Samarbejde m/kina fastlægges som tema til næste møde. Ad. 10 Fastlæggelse af mødedatoer for 2015 Uddannelsesudvalgets medlemmer bedes reservere fredag den 17. april til festligholdelse af 100 års jubilæet for ingeniøruddannelser i Horsens. Med hensyn til mødedatoer i 2015 blev de foreslåede datoer vedtaget, d.v.s. der afholdes møde den 22. april og den 11. november Ad. 11 Eventuelt Det blev aftalt, at de eksterne medlemmer mødes for udpegning af formand for udvalget forud for næste møde.

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr. 2013-1 Tid: Mandag 27. maj 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere