BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indretning Isætning af batterier Opsætning af telefonen Indstilling af toneringer Indstilling af sprog Indstilling af ur 7 2 Betjening Opkald Almindeligt opkald Notering før opkald Gentagekald Opkald fra hukommelsen Opkald fra telefonbogen Opkald fra Vis Nummer listen Opkald med forvalgskoder Opkald når telefonen er blokeret Besvarelse af et opkald Under samtale Medhør og håndfri Hovedsæt Indstilling af lydstyrke under samtale Mikrofonafbryder R - omstil Banke På * Afslutning af en samtale Taletidsvisning 12 3 Hukommelsen Indkodning af nummer i hukommelsen Slette nummer i hukommelsen13 4 Telefonbog Tekstindkodning med tastatur Indkodning af nummer i telefonbogen Rette nummer i telefonbogen Slette nummer i telefonbogen Slette hele telefonbogen 15 5 Vis Nummer * Vis Nummer listen Slette et nummer fra Vis Nummer listen Slette hele Vis Nummer listen Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 17 6 Liste for gentagekald Slette et nummer fra gentagekald listen Slette hele gentagekald listen Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 19 7 Forvalgskoder Forberede en liste af forvalgskoder Aktivere / deaktivere liste med forvalgskoder 20 8 Besked Venter * 21 9 Opsætning af telefonen PIN kode Indstilling af displaykontrast Tilpasning af samtalekvalitet Kvikkald Bykode Tid for pause funktion Tid for R-taste funktion Alarm og timer Indkodning af daglig alarm Frakobling af daglig alarm Indkodning af variabel alarm Afbrydelse af alarm Blokering SOS numre Filterfunktion Tildele et nummer i telefonbogen et filtermærke Aktivere / deaktivere filterfunktion Standard opsætning (Fabriksindstilling) Tekniske data Rengøring Placering Udskiftning af frontplade Problemløsning Menu træ 31 2

3 Tillykke med den nye KIRK DELTA S3 Med din nye DELTA S3 telefon har du endnu flere muligheder end tidligere for at lette hverdagens behov for telefonering. For at få det fulde udbytte af telefonens egenskaber anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem samtidig med, at du prøver de forskellige funktioner. Bemærk! Funktioner mærket med * virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service hos dit teleselskab. Rigtig god fornøjelse. KIRK scantel A/S Produktet indeholder følgende: KIRK DELTA S3 telefon inkl. skifergrå frontplade Telefonrør med spiralledning Apparatledning Batterier Betjeningsvejledning Nummerlabel KIRK DELTA S3 er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CE-mærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og EMC direktivet 89/336/EEC. KIRK DELTA S1 er designet til at fungere på følgende offentlige telefonnet (PSTN): Danmark Finland Island Sverige Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret. 3

4 1 Indretning Symboler i display Der ligger besked på telefoncentralen * Batterierne bør snart udskiftes Telefonbogen er aktiv Telefonen er i programmeringstilstand Mikrofonen er afbrudt Alarmen er aktiv Blokering af telefonen er aktiv Højttaleren er aktiv Tasterne Mikrofon til og fra R Omstilling til andet lokalnummer eller specielfunktion på telefonnettet Til sletning af numre LIST Til Vis Nummer listen og til at se nummeret på den der banker på Gentagelse af det sidste manuelt indtastede telefonnummer Til programmering af hukommelsen MENU Til programmering af indstillinger og Til bladning gennem listerne, telefonbogen, indstillinger og til skift mellem første og anden del af lange numre Til at komme ind i telefonbogen M0 M9 Kortnummertaster 0-9, *, # Tastatur Til tilkobling af højttaleren Teknikboks Switch til forskellige opsætninger Funktion Switch nummer NO. 1 2 NO. 3 ADJUSTMENT PSTN PABX ON OFF OFF ON RINGER ON OFF ON OFF NO. 4 RINGERLEVEL HIGH LOW ON OFF RINGERMELODY NO. "1" "2" 5 ON OFF 4

5 Teknikboks Display Dato og ur Lysdiode for Vis Nummer listen R LIST ABC DEF MENU M0 M1 GHI JKL MNO M2 M3 PQRS TUV WXYZ M4 M5 M6 M7._-, M8 M9 Håndfri mikrofon Udskiftelig frontplade Opkald og håndfri Batteriboks Kortnummertaster Lydstyrkeregulering Nummerlabel Batteriskift 5

6 1.1 Isætning af batterier DELTA S3 forsynes med de 3 medfølgende batterier af type LR06 (AA). Montering af batterierne er nødvendig for at telefonens hukommelses- og Vis Nummer faciliteter kan benyttes. Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Det anbefales at udskifte batterierne, når - symbolet vises i displayet. Ved normalt brug holder batterierne ca. 1 år. Advarsel! Telefonen skal frakobles telefonnettet før batteriskift. 1.2 Opsætning af telefonen 1. Isæt de medfølgende batterier. 2. Monter spiralledning fra telefonrøret i det nederste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 3. Monter den medfølgende apparatledning i det øverste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 4. Monter den anden ende af apparatledningen i vægstikket. 5. Afløft telefonrøret. Hvis der er klartone er telefonen klar til brug, ellers læs kapitel 11; Problemløsning. 1.3 Indstilling af toneringer Under dækslet til venstre for telefonrøret, kan du med omskifterne 3-5 slå toneringeren til og fra, vælge mellem 2 forskellige ringeniveauer og 2 forskellige ringemelodier. Omskifter nr. 3: ON Toneringeren slået til OFF Toneringeren slået fra Omskifter nr. 4: ON OFF Højt ringeniveau Lavt ringeniveau Omskifter nr. 5: ON Ringemelodi 1 OFF Ringemelodi 2 6

7 1.4 Indstilling af sprog Teksten i telefonens display kan ændres. Der er fem forskellige sprog i apparatet: Dansk, Svensk, Norsk, Finsk og Engelsk. Ved levering er sproget indstillet til Engelsk. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står LANGUAGE. 2. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser det aktuelle sprog. 3. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem de forskellige sprog. 4. Tryk på MENU - tasten for at gemme det nye sprog. 1.5 Indstilling af ur 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står SPROG. 2. Tryk på - tasten to gange indtil displayet viser UR. 3. Tryk på MENU - tasten. 4. Indtast dato som dag og måned. 5. Tryk på MENU - tasten. 6. Indtast klokken som timer og minutter. 7. Tryk på MENU - tasten for at gemme og starte uret. 7

8 2 Betjening 2.1 Opkald Almindeligt opkald 1. Løft telefonrøret og afvent klartone. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. Eller 1. Tryk på - tasten og afvent klartone. - symbolet i displayet tændes. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. 3. Når kaldet besvares, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med telefonrøret Notering før opkald 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte - tasten. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Telefonnummeret vil blive sendt efter en pause Gentagekald Telefonen gemmer automatisk de seneste 10 kaldte telefonnumre. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. Eller 2. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet og sendt straks. 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten for at finde det ønskede nummer i listen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 8

9 2.1.4 Opkald fra hukommelsen Se også kapitel 3; Hukommelsen og kapitel 9.2; Kvikkald. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på en af M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller hvis kvikkald er slået fra 1. Tryk på en af M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. Eller hvis kvikkald er slået til 1. Tryk på en af M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og - symbolet i displayet tændes. Nummeret bliver sendt efter en pause. 2. Når kaldet besvares, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med telefonrøret Opkald fra telefonbogen Se også kapitel 4; Telefonbog. 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. Eller 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause og - symbolet i displayet slukkes Opkald fra Vis Nummer listen Se også kapitel 5; Vis Nummer. 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i listen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 9

10 2.1.7 Opkald med forvalgskoder Se også kapitel 7; Forvalgskoder 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte - tasten. Eller 1. Vælg et telefonnummeret i hukommelsen, telefonbogen, gentagekald lisen eller Vis Nummer listen. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser FORVALG, hvis forvalg er slået til. 3. Benyt - tasten og - tasten til at finde den ønskede forvalgskode. 4. Tryk på MENU - tasten for at vælge forvalgskoden. Telefon løfter selv af, forvalgskoden bliver sendt efterfulgt at det valgte telefonnummer Opkald når telefonen er blokeret Se også kapitel 9.9; Blokering. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Indenfor de første 4 sekunder er det muligt, at ringe til et af de tre programmerede SOS numre. 3. Hvis der ikke er ringet, vises PIN KODE i displayet. 4. Tryk PIN koden og bekræft ved tryk på MENU tasten. Det er nu muligt at ringe uden restriktioner 2.2 Besvarelse af et opkald Se også kapitel 5; Vis Nummer. Opkaldet besvares ved at løfte telefonrøret. 10

11 2.3 Under samtale Medhør og håndfri DELTA S3 har to højttalere og to mikrofoner. En højttaler og mikrofon i telefonrøret, som er aktive, når der høres og tales med telefonrøret afløftet. En højttaler og mikrofon i apparatet, som er aktive, når der benyttes medhør eller håndfri. Hvis højttaleren i apparatet er aktiv, er - symbolet i displayet tændt. Hvis symbolet blinker, er hovedsættet aktivt. Stille om på medhør Under samtale ved brug af telefonrøret, tryk på - tasten. Højttaleren bliver slået til og det er muligt for personer i rummet at lytte med. - symbolet i displayet tændes. Stille om på håndfri Under samtale ved brug af telefonrøret, tryk og hold - tasten samtidig med at telefonrøret lægges på. Højttaleren og mikrofonen i apparatet bliver slået til og det er muligt at føre en samtale uden brug af telefonrøret. - symbolet i displayet tændes. Tilbagestilling Løft telefonrøret og højttaleren og mikrofonen i apparatet er atter slået fra. - symbolet i displayet slukkes Hovedsæt DELTA S3 kan anvendes med hovedsæt. Du kan besvare og foretage opkald uden at løfte telefonrøret. Når du anvender hovedsæt, har du mulighed for at tale i telefon og samtidig har du begge hænder fri til at tage notater, betjene en computer eller andet. Hovedsættet tilsluttes i telefonens højre side. Når hovedsættet er tilsluttet, fungerer - tasten som afbrydertast for hovedsættet. Funktionen kan kun benyttes, når batteri er monteret. Når hovedsættet er aktivt, blinker - symbolet i displayet. Hovedsættet kan købes ved din forhandler Indstilling af lydstyrke under samtale Lydstyrken i telefonrøret, højttaleren og hovedsættet kan indstilles efter ønske på lydstyrkereguleringen, som er placeret forrest på telefonens højre side Mikrofonafbryder Mikrofonen i telefonrøret kan afbrydes, så samtalepartneren ikke kan høre hvad der siges samtidig med, at det stadig er muligt at høre ham. 1. Tryk på - tasten. Den aktive mikrofonen afbrydes og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på - tasten. Den aktive mikrofonen tilsluttes igen og - symbolet i displayet slukkes. 11

12 2.3.5 R - omstil Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes R - tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for anlægget. Er telefonen tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes R - tasten til forskellige services på netværket Banke På * Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. Under samtale kan du modtage en Banke På tone, der gør dig opmærksom på, at der er en, som forsøger at ringe til dig. Se nummeret på den, som banker på 1. Tryk på LIST - tasten. Samtalen bliver kortvarigt afbrudt og nummeret bliver overført. Du kan herefter afgøre, om du ønsker at: Afvise det nye kald 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 0 - tasten og det ventende opkald får optagettone. Afslutte igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 1 - tasten og den nye samtale kan føres. Parkere igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 2 - tasten og den nye samtale kan føres. 3. Det er muligt at skifte mellem de to samtaler ved at trykke på R - tasten, afvente klartone og så trykke på 2 - tasten. 2.4 Afslutning af en samtale Samtalen afsluttes ved at lægge telefonrøret på eller ved at trykke på - tasten Taletidsvisning Under samtale vises taletiden løbende. Hvis der trykkes på en tast, forsvinder taletiden kortvarigt. Hvis R - tasten benyttes, nulstilles taletiden. Efter endt samtale, vises den forbrugte taletid i 10 sekunder. 12

13 3 Hukommelsen Telefonen har 10 hukommelsestaster, hvor det er muligt at indkode de mest brugte telefonnumre. Numrene kan have op til 21 cifre. De indkodede numre eller tilhørende navne kan skrives på den medfølgende nummerlabel, der er placeret under frontpladen. 3.1 Indkodning af nummer i hukommelsen Det er muligt at indkode en pause ved at benytte - tasten. Pausen bliver vist i displayet som P. 1. Tryk på - tasten. 2. Tryk på en af M0 - M9 - tasterne. - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med - tasten. 4. Tryk på - tasten for at gemme nummeret. - symbolet i displayet slukkes. 3.2 Slette nummer i hukommelsen 1. Tryk på en af M0 - M9 - tasterne. Nummeret bliver vist i displayet. 2. Tryk på - tasten for at slette nummeret. 13

14 4 Telefonbog DELTA S3 har en telefonbog for 100 numre og navne. Numrene kan have op til 20 cifre og navnene op til 18 bogstaver. Navnene i telefonbogen er sorteret alfabetisk. Hvis nummeret er gemt uden navn, vises disse først i den rækkefølge, som de er indkodet i. 4.1 Tekstindkodning med tastatur Indkodning af tekster foregår ved at benytte det numeriske tastatur. De enkelte bogstaver fremkommer ved at trykke 1, 2, 3 eller flere gange på de enkelte taster. Det er ikke alle bogstaver, som er trykt på apparatet. For at skifte mellem store og små bogstaver benyttes # - tasten. For at slette en forkert indtastning benyttes - tasten. Benyt evt. - tasten for hurtigere at komme til næste plads i teksten. Tast 1. tryk 2. tryk 3. tryk 4. tryk 5. tryk 6. tryk 7. tryk 8. tryk 9. tryk 10. tryk 1 Æ Ø 1 2 A B C Ä Á À Â 2 3 D E F 3 4 G H I Ï Î 4 5 J K L 5 6 M N O Ö Ó Ò 6 7 P Q R S β 7 8 T U V Ü Ú Ù Û 8 9 W X Y Z 9 0. Mellemrum -, _ + :?! 0 * * # / \ ( ) = & # Skifte mellem store og små bogstaver 4.2 Indkodning af nummer i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. 2. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med - tasten. Hvis der skal indkodes en pause benyttes - tasten. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 5. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 6. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 14

15 4.3 Rette nummer i telefonbogen Eller 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Tryk på - tasten for at rette. - symbolet i displayet tændes. 4. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 5. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte ændringen i nummeret. 6. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i navnet, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye bogstaver. 7. Tryk på - tasten for at bekræfte ændringerne. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 4.4 Slette nummer i telefonbogen Eller 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET og - symbolet i displayet slukkes. 4.5 Slette hele telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET?. 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET og - symbolet i displayet slukkes. 15

16 5 Vis Nummer * Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. Når telefonen modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra. Hvis nummeret er indkodet i telefonbogen, vil navnet også blive vist. Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet stå: HEMMELIG hvis den der ringer har hemmeligt nummer NR EJ MULIG hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret INTERNATIONAL hvis det er et opkald fra udlandet FEJL hvis der er opstået fejl under overførelse af nummeret Nummer eller information vil straks blive gemt i Vis Nummer listen. 5.1 Vis Nummer listen DELTA S3 har en liste over de seneste 100 forskellige indkomne kald. Numrene bliver gemt uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej. Numrene bliver gemt med tidspunkt for sidste opkald og antal gange, der har været ringet fra nummeret siden der sidst blev kigget i listen. Hvis der er nye ubesvarede opkald i listen blinker lysdioden. Nummeret, som har ringet Navnet på den der har ringet, hvis det er indkodet i telefonbogen Antal gange der er ringet fra nummeret Dato og tidspunkt for det sidste opkald fra nummeret 16

17 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt MENU - tasten for at se, hvornår opkaldet er modtaget. Tryk på MENU - tasten igen for at komme tilbage til Vis Nummer listen. 4. Tryk på LIST - tasten for at forlade listen. 5.2 Slette et nummer fra Vis Nummer listen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk på - tasten for at slette nummeret. Displayet viser SLET?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET. 5.3 Slette hele Vis Nummer listen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET?. 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET. 5.4 Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal gemmes. 3. Tryk på - tasten. 4. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 5. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 7. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 8. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 17

18 6 Liste for gentagekald DELTA S3 gemmer de sidste 10 kaldte numre. Numre kaldt fra hukommelsen bliver også gemt. 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt MENU - tasten for at se, hvornår opkaldet er blevet foretaget. Tryk på MENU - tasten igen for at komme tilbage til listen. 4. Tryk på - tasten for at forlade listen. 6.1 Slette et nummer fra gentagekald listen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk på - tasten for at slette nummeret. Displayet viser SLET?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET. 6.2 Slette hele gentagekald listen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET?. 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET. 18

19 6.3 Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal gemmes. 3. Tryk på - tasten. 4. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 5. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 7. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 8. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 19

20 7 Forvalgskoder Forvalgskoder benyttes ved opringning med en alternativ operatør. Det er muligt at gemme 3 forvalgskoder på forskellige operatører med tilhørende navne. 7.1 Forberede en liste af forvalgskoder 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står SPROG. 2. Tryk på - tasten fem gange indtil displayet viser FORVALG. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG TIL/FRA. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser NUMMER. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG NR Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem de 3 forskellige forvalgskoder. 7. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle forvalgskode og navn. 8. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 9. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 10. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i navnet, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye bogstaver. 11. Tryk på MENU - tasten for at gemme indkodningen. 7.2 Aktivere / deaktivere liste med forvalgskoder 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fem gange indtil displayet viser FORVALG. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG TIL/FRA. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status FORVALG FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem forvalgskoder TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 20

21 8 Besked Venter * Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. I DELTA S3 tændes - symbolet i displayet, så du også kan se, at der ligger en besked til dig på telefoncentralen. Når du har aflyttet beskeden, slukkes - symbolet i displayet igen. Hvis - symbolet i displayet er tændt, blinker lysdioden også. - symbolet bliver styret af din telefoncentral og derfor kan det f.eks. ved flytning af telefonen vise forkert. Se kapitel 9.12 Standardopsætning for at slette symbolet. 21

22 9 Opsætning af telefonen Opsætningen af telefonen er opbygget med en menu-struktur. Tast på MENU - tasten for at komme ind i menuen. For at forlade et menupunkt uden at lave ændringer, tastes på - tasten. For at godkende en ændring eller komme videre i menu-strukturen benyttes MENU - tasten. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem menuerne med. 9.1 PIN kode Alle opsætningerne i telefonen kan beskyttes af en 4-cifret PIN kode. Når telefonen leveres, er PIN koden sat til PIN kode beskyttelse er først aktiveret, når PIN koden er ændret eller hvis blokering er aktiveret. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser PIN KODE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser GAMMEL PIN. 4. Benyt tastaturet til at trykke den gamle PIN koden. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Displayet viser NY PIN. 5. Benyt tastaturet til at trykke den nye PIN koden. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Displayet viser NY PIN. 6. Benyt tastaturet til at gentage den nye PIN kode. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. PIN koden slås fra ved at programmere den til Indstilling af displaykontrast Det er muligt at indstille displaykontrasten på din DELTA S3, så displaybilledet kan optimeres til det sted, hvor du har placeret din telefon. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten ni gange. Displayet viser KONTRAST. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KONTRAST NIVEAU Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem kontrast niveau 1 til Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 9.3 Tilpasning af samtalekvalitet Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et evt. omstillingsanlæg. Du kan om nødvendigt tilpasse lydkvaliteten med omskifter nr. 1 og nr. 2 under dækslet i telefonens venstre side. Normalt stilles omskifter nr. 1 i position ON og omskifer nr. 2 i position OFF, men hvis du hører din egen tale kraftigt i telefonrøret, kan du skifte omskifter nr. 1 til OFF og omskifter nr. 2 til ON. 22

23 9.4 Kvikkald Kvikkald er en automatisk opkaldsfunktion, der medfører, at ventetiden ved opkald er så kort som mulig. Du kan, men behøver ikke, løfte telefonrøret for at foretage et opkald. Telefonnummeret sendes automatisk, når en kortnummertast aktiveres, hvis kvikkald er slået til. Hvis kvikkald er slået fra, vises nummeret blot i displayet. Etablering og frakobling af kvikkald: 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status KVIKKALD FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem kvikkald TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 9.5 Bykode Hvis din DELTA S3 er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal der ofte benyttes en bykode for opkald ud af huset. Hvis bykoden er indkodet, er det ikke nødvendigt at taste pause efter bykoden, når der kaldes op fra hukommelsen eller ved notering før opkald. Indkodning af bykode (højst 3 cifre): 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser PABX KODE. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser PABX KODE og den aktuelle kode. Hvis der ikke er indkodet en kode, er displaybilledet det samme som det foregående. 6. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indkodningen. 23

24 9.6 Tid for pause funktion Under opkald fra hukommelsen, kan der benyttes en pause i nummeret for at afvente en klartone. Længden af denne pause kan sættes til 1, 2, 3, 4, eller 5 sekunder. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten 2 gange. Displayet viser PAUSE TID. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle tid. 6. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem de forskellige værdier. 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 9.7 Tid for R-taste funktion Tiden for R-taste funktionen kan indstilles til 3 forskellige værdier; 100ms, 270 ms eller 600ms. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten 3 gange. Displayet viser FLASH TID. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle tid. 6. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem de forskellige værdier. 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 9.8 Alarm og timer DELTA S3 har indbygget to alarmer, en daglig alarm og en variabel alarm. Den daglige alarm kan f.eks. anvendes til vækning og vil, når den er aktiveret, automatisk ringe næste dag ved samme tid. Den variable alarm kan hjælpe med at huske en aftale og skal aktiveres hver gang, den ønskes anvendt. 24

25 9.8.1 Indkodning af daglig alarm 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten tre gange. Displayet viser ALARM. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser DAGLIG. 4. Tryk på MENU - tasten. Timetallet vises evt. i displayet. 5. Indtast tidspunktet som timer og minutter. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indstillingen. - symbolet i displayet tændes og alarmen er aktiveret Frakobling af daglig alarm 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten tre gange. Displayet viser ALARM. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser DAGLIG. 4. Tryk på MENU - tasten. Timetallet vises i displayet. 5. Benyt - tasten til at frakoble alarmen. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Hvis der ikke er aktiveret en variabel alarm, slukkes - symbolet i displayet Indkodning af variabel alarm 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten tre gange. Displayet viser ALARM. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser DAGLIG. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser VARIABEL. 5. Tryk på MENU - tasten. Datoen vises evt. i displayet. 6. Indtast dato som dag og måned. 7. Tryk på MENU - tasten. Timetallet vises evt. i displayet. 8. Indtast tidspunktet som timer og minutter. 9. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indstillingen. - symbolet i displayet tændes og alarmen er aktiveret Afbrydelse af alarm Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at taste en vilkårlig tast. Hvis der herefter ikke er nogen aktiv alarm, slukkes - symbolet i displayet. 25

26 9.9 Blokering DELTA S3 kan blokeres, så det kun er muligt at foretage opkald til de 3 SOS numre. Når blokering er aktiveret, er PIN koden også aktiv. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten seks gange. Displayet viser BLOKERING. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser BLOKERING TIL/FRA. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status for blokering BLOKERING FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem blokering TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 7. Hvis blokering bliver slået til, skal PIN koden indtastes. 8. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte PIN koden, - symbolet i displayet tændes SOS numre Der kan indkodes 3 forskellige SOS numre, som det er muligt at ringe til selvom blokering er aktiveret. De to første numre er allerede forprogrammeret til 112 og Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten seks gange. Displayet viser BLOKERING. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser BLOKERING TIL/FRA. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser SOS NUMMER. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser SOS NR Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem de tre SOS numre. 7. Tryk på MENU tasten. Det aktuelle SOS nummer vises i displayet. 8. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 9. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indkodningen. 26

27 9.11 Filterfunktion DELTA S3 har en filterfunktion, så det er muligt at slå toneringeren fra, når der kommer opkald fra numre, som har fået et filtermærke Tildele et nummer i telefonbogen et filtermærke 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten syv gange. Displayet viser FILTER. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FILTER TIL/FRA. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser FILTER NUMMER. 5. Tryk på MENU - tasten. - symbolet i displayet tændes. 6. Benyt - tasten og - tasten til at finde det nummer i telefonbogen, som skal have et filtermærke eller indtast forbogstavet i navnet og benyt herefter - tasten og - tasten. 7. Tryk på MENU - tasten. Det aktuelle filtermærke for nummeret vises i displayet. Bemærk, F står for filermærke og hvis nummeret ikke har et filtermærke, vil der ikke kunne ses nogen ændring i displayet. 8. Benyt - tasten og - tasten til at sætte eller fjerne filtermærket. 9. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. - symbolet i displayet slukkes Aktivere / deaktivere filterfunktion 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten syv gange. Displayet viser FILTER. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FILTER TIL/FRA. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status for filteret FILTER FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem filter TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. Hvis filteret bliver slået til, skrives FIL i displayet. 27

28 9.12 Standard opsætning (Fabriksindstilling) Der er en mulighed for at nulstille telefonen til en standardopsætning. Standardopsætningen giver følgende parametre: Sprog Engelsk PIN kode 0000 Hukommelse M0 - M9 Uændret Telefonbog Uændret Gentagekald Blank Vis Nummer liste Blank Forvalgskoder Uændret Kvikkald FRA Forvalg FRA Ur :00 Daglig alarm Blank Variabel alarm Blank Pausetid 2 sekunder Flash tid 100 ms PABX kode Blank Blokering FRA Filter FRA SOS nummer SOS nummer SOS nummer 3 Blank Display kontrast 3 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten otte gange. Displayet viser STANDARD OPSÆTNING. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser STANDARD?. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. 28

29 GHI JKL._-, MNO 10 Tekniske data Strømforsyning Fra telefonnettet / batterier Batteritype LR06 (AA) Omgivelsestemperatur +5 C til +55 C Relativ fugtighed 5% til 90% 10.1 Rengøring Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand. Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber ufortyndet rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan ødelægge telefonen Placering Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning Udskiftning af frontplade R LIST Nummerlabel til de indkodede telefonnumre Udskiftelig frontplade ABC DEF PQRS TUV WXYZ 29

30 11 Problemløsning Problem Telefonen ringer ikke. Telefonen / mikrofonen er følsom over for omgivelsesstøj. Visse af telefonens funktioner kan ikke betjenes med telefonrøret pålagt. Der vises intet i displayet når telefonrøret er pålagt. Numre i Vis Nummer listen forsvinder. - symbolet i displayet lyser og der er ingen besked på telefoncentralen. Andre fejl. Problemløsning Kontroller, at omskifter 3 under dækslet til venstre for telefonrøret står i position ON. Se afsnit 9.3; Tilpasning af samtalekvalitet. Omskifteren placeres evt. i en anden position. Kontroller om batterierne er monteret eller om de eventuelt er afladte. Kontroller om batterierne er afladte eller ikke monterede. Telefonlinien har været afbrudt i forbindelse med flytning af telefonen eller fra centralen. Symbolet nulstilles, se afsnit 8; Besked Venter. Kontroller, at frontpladen er korrekt monteret og at alle taster fungerer dvs. at de kan aktiveres og uhindret gå tilbage til udgangsposition Hvis telefonen stadig ikke virker og den er inden for garanti, bedes du henvende dig hos din forhandler og medbringe købskvittering. 30

31 12 Menu træ MENU SPROG ENGLISH PIN KODE GAMMEL PIN NY PIN NY PIN DANSK UR SVENSKA ALARM DAGLIG NORSK VARIABEL SUOMI LINIE KVIKKALD KVIKKALD TIL PABX KODE nummer KVIKKALD FRA PAUSE TID 1 FLASH TID FORVALG FORVALG TIL/FRA FORVALG TIL 270 FORVALG FRA 600 NUMMER FORVALG NR 1 nummer navn FORVALG NR 3 BLOKERING BLOKERING TIL/FRA BLOKERING TIL FILTER FILTER TIL/FRA FILTER TIL BLOKERING FRA NUMMER FILTER FRA SOS NUMMER SOS NR 1 STANDARD OPSÆTNING KONTRAST STANDARD? SOS NR 3 KONTRAST NIVEAU 1 KONTRAST NIVEAU HD, ED 1

32 BAGSIDE VEJLEDNING DELTA S3 Last page to be replaced by 4 colour print 32

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

K I R K D E L T A I S D N 9 5 2

K I R K D E L T A I S D N 9 5 2 KIRK DELTA ISDN 952 6 menu taster Menuvalg Udskiftelig frontplade Navnefelt Navnetaster Hovedsættilslutning Mikrofon afbryder Gentagekald Volumenkontrol Opkald og håndfri Display: Linie 1 I hviletilstand

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere