Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)"

Transkript

1 AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

2 Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i telefonrørets højttaler for individuel tilpasning. Alle brugere må være påpasselige med at indstille telefonens volumenkontrol til det lavest mulige acceptable niveau for hver enkelt bruger. Der skal udvises påpasselighed for at sikre, at en uerfaren bruger er bekendt med dette krav. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse... 3 Tilkobling Tilkobling af telefonen Indstilling af alarm og ringestyrke Indstilling af ringetoner Tone/Puls kontakt (T/P) Tid for R-tast (270/100) Ventekontakt for hotelbeskeder Vægmontering... 8 Brug af telefonen Svar på indkommende opkald Regulering af lydstyrke og ringetone Foretag opkald Gentag sidst opkaldte nummer Genkald, * & # knapper Lydløs tilstand Oplagring af telefonnumre Opkald til lagret telefonnummer Muligheder Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør) Shaker (Tilbehør) Headset med mikrofon (Tilbehør) Generelt For produktsupport og hjælp - besøg vores website på 2

4 BESKRIVELSE Regulering af højtalerlydstyrke Klemme til vægmontering Udtag til telefonrørets ledning Regulering af ringetone 3 nødkaldsnumre Regulering af lydstyrke Rødt lys for aktivering af tone/lydstyrke Regulering af ekstra lyd og ringetone Direkte memory R-tast Lagring i memory Håndfri / Headset knap Lydløs tilstand Genkald sidst opkaldte nummer Blinksignal for indkommende samtale 3

5 BESKRIVELSE Huller til vægmontering Memokort Opkaldsstatus for Puls/Tone Batterirum Pulsvarighedskontakt Udtag til telefonrørsledning 4

6 BESKRIVELSE Indstilling af ringealarm Kontakt for Høj/Lav/Fra af ringetone Udtag til headset Kontakt for hotelbeskeder Udtag til adaptor Udtag til telefonlinje Udtag til shaker Til/Fra kontakt til regulering af lydstyrke og ringetone 5

7 TILKOBLING 1 - Tilkobling af telefonen - Forbind ledningen til telefonrøret. - Åbn batterilåget ved at skrue skruen, der holder det, af. Sæt 4 x AAA alkaliske batterier i (følger ikke med). Smæk batterilåget på plads. Ved elektricitetssvigt er batterierne nødvendige for brug af telefonen. - Forbind telefonledningen. - Hvis shaker er anskaffet - sæt dens ledning i stikket. - Hvis headset er anskaffet - sæt dens ledning i stikket. - Sæt PTT stikket i telefonstikket på væggen. - Forbind 12V strømforsyningens ledning til telefonen. - Forbind 12V strømforsyningen til stikket i væggen (**). (**) Klassificeret som farlig spænding ifølge EN60950 standard. 2 Indstilling af alarm og ringestyrke A 3-positionskontakt anbragt på højre side af telefonen tillader nedenstående indstillinger: - 0 : Kun ringetonen er aktiveret. - : Ringetone og shaker er aktiverede. - : Ringetone og blinkende diode er aktiverede. 6

8 TILKOBLING 3 Indstilling af ringetoner En kontakt på højre side muliggør at sætte ringetonen til HØJ, LAV, FRA: : Fra, : Lav, : Høj Din telefon kommer med ringetonen indstillet på «Høj» og melodien sat på «6». Lav Middel Høj Melodi Melodi (Fabriksindstilling) Melodi Hvis du ikke bryder dig om ringetonen, kan du vælge en ny melodi ved at ændre indstillingerne som følger: - Løft telefonrøret. - Tryk på knappen. - Tryk på # knappen. - Tryk på en af knapperne 1-9. Ringetonen bliver aktiveret ved næste opkald. 4 Tone/Puls kontakt (T/P) Tone/Puls kontakten er forindstillet fra fabrikken til toneposition (T). I Danmark, bruger alle telefoncentraler nu toneopkald. Hvis din telefon ikke ringer ud, er det sikkert fordi, den bliver brugt fra et ældre, privat omstillingsbord (PBX). I det tilfælde skal Tone/Puls kontakten flyttes til Puls. 5 Tid for R-tast (270/100) For brug i Danmark, er PV-kontakten indstillet fra fabrikken til 100ms. Den kan omstilles til 270ms for andre steder eller for PBX er (private omstillingsborde). 7

9 TILKOBLING 6 Ventekontakt for hotelbeskeder Disse bruges med den nye service, der ydes til hotelnetværk. En kontakt, der sidder på bagsiden af telefonen, muliggør at tilslutte ON ventefunktionen for hotelbeskeder. Når kontakten står på ON og når du modtager en besked, lyser det røde lys for at informere om, at du har en besked på din telefon. 7 Vægmontering Bor 2 huller i væggen (80 mm fra hinanden). Isæt rawlplugs og skruerne, lad ca. 6 mm af skruerne stå ud fra væggen. Lad telefonen glide nedad for at holde den fast. skrue 8

10 BRUG AF TELEFONEN 8 Svar på indkommende opkald Uden headset: - Når et indkommende opkald modtages, ringer telefonen. For at svare - løft telefonrøret og tal. - Når samtalen er færdig, læg telefonrøret omhyggeligt på plads i dets holder for at gøre linjen fri. Med headset (valgfrit): - Når et indkommende opkald, som du ønsker at besvare med headsettet, modtages - tryk på knappen og tal. - Når samtalen er færdig, tryk på knappen igen for at gøre linjen fri. I håndfri status: - Når et indkommende opkald modtages, ringer telefonen. For at besvare opkaldet - tryk på knappen. - Når samtalen er færdig, tryk på knappen for at gøre linjen fri. 9 Regulering af lydstyrke og ringetone Du kan øge lydstyrken og regulere den indkommende ringetone efter dit eget behov. Knappen +40 db muliggør at aktivere ekstra modtagelse og tonefunktioner under samtalen, hvis dette ønskes. Når funktionen er aktiveret, lyser det røde lys for ekstra modtagelse og tonefunktioner. Det findes nær +40 db knappen. Reguler TONE og LYDSTYRKE knapperne, så høreniveauet passer til eget behov. 9

11 BRUG AF TELEFONEN AmpliPOWER40 Lydstyrke AmpliPOWER50 Lydstyrke 0 db 20 db* * Tryk på knap +40dB 20 db 40 db* 0 db 30 db* ** Tryk på knap +60dB 30 db 60 db** Obs: Når kontakten bagpå telefonen er på ON, aktiveres de ekstra modtagelse og tonefunktioner automatisk, hver gang du bruger telefonen. Når kontakten er slået fra (OFF), er du nødt til at aktivere funktionen ved at trykke på knappen + 40dB (eller +60 db for AmpliPOWER 50). Tone og lydstyrkeregulering (20dB til 40dB for AmpliPOWER 40 og 30 db til 60 db for AmpliPOWER 50) aktiveres kun, når knappen er indstillet på ON. Når knappen står på OFF, kan lydstyrken kun reguleres fra 0 db til 20 db (0 db til 30 db for AmpliPOWER 50). 10

12 BRUG AF TELEFONEN 10 Foretag opkald Uden headset: - Løft telefonrøret. - Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer. - Når samtalen er færdig, læg telefonrøret omhyggeligt på plads i dets holder. Med headset (valgfrit): - Tryk på knappen. - Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer. - Når samtalen er færdig, tryk på knappen igen for at gøre linjen klar. I håndfri status - Tryk på knappen. - Afvent klartonen og indtast det ønskede nummer. - Når samtalen er færdig, tryk på knappen for at gøre linjen fri. - Hvis der ikke svares på det opkaldte nummer, tryk på knappen igen for at gøre linjen fri. Obs: - For at deaktivere den håndfrie funktion under en samtale, løft telefonrøret. For at aktivere den håndfrie funktion under en samtale, tryk på knappen og læg røret på. - Under en samtale i håndfri status, kan du justere højtalerlyden til den ønskede styrke. Bare brug glidekontrollen LYDSTYRKE, der sidder på enhedens venstre side. 11

13 BRUG AF TELEFONEN 11 Gentag sidst opkaldte nummer - Løft telefonrøret. - Afvent klartonen og tryk på knappen. - Det før kaldte nummer bliver automatisk genkaldt (gælder ikke for memorynumre). 12 Genkald, * & # knapper Disse bruges med de nye servicefunktioner, der ydes til digitale centraler. For detaljer, kontakt venligst din netværksudbyder. 13 Lydløs tilstand Hvis du vil tale privat med nogen anden i lokalet, uden at din samtalepartner hører, hvad der bliver sagt, tryk og hold knappen. Du kan stadig høre personen i telefonen, men denne kan ikke høre dig, mens den er i lydløs tilstand. For at genoprette den normale samtale, slip knappen. 14 Oplagring af telefonnumre Din telefons direkte memory kan lagre 12 telefonnumre, inklusive 3 prioriterede numre (maksimum 21 cifre for hvert nummer). For eksempel kan de 3 prioriterede numre P1, P2, P3 være: - Lokal politistation, - Din læge - Familie 12

14 BRUG AF TELEFONEN For at lagre et nummer, følg nedenstående instrukser: - Løft telefonrøret. - Tryk på knappen. - Tryk på M1, M2,..., eller M9 eller et af de 3 prioriterede numre for at lagre det ønskede nummer. - Tast nummeret. - Tryk på knappen igen. Numre går tabt efter nogle timer, hvis du tager din telefon ud af stikket. Indtastning af et nyt nummer i memory sletter automatisk det forrige nummer. 15 Opkald til lagret telefonnummer - Løft telefonrøret og afvent klartonen. - Tryk på den relevante knap M1, M2,..., eller M9 eller et af de 3 prioriterede P1, P2, P3 numre, det lagrede nummer ringes automatisk op. For at registrere dit lagrede telefonnummer, brug indekskortet, der findes under basen. 13

15 MULIGHEDER 16 Direkte vibrerende telefonrør (Tilbehør) Hvis du lider af konduktiv hørenedsættelse, kan du bruge et Direkte vibrerende telefonrør. Prøv at placere det Direkte vibrerende telefonrør fra din telefon, foran og en smule under dit øre eller bag dit øre, for at se hvilken position, der er bedst for dig. Hvis du ikke lider af hørenedsættelse, kan du bruge telefonen normalt og sætte modtageren for øret. Hvis du har brug for et Direkte vibrerende telefonrør ref: CLA4, kan du købe det fra din detailhandler eller din hørespecialist. Hvis det ikke fungerer, besøg venligst vores website (www.geemarc.com). For at installere det Direkte vibrerende telefonrør, afbryd standardtelefonrøret fra den snoede ledning og erstat det med det Direkte vibrerende telefonrør. 17 Shaker (Tilbehør) Hvis du vil opgradere din telefon ved at bruge en SHAKER ref: CLA2, stik shakerkontakten i udtaget på, der findes bagpå telefonen. Når, der modtages et indkommende opkald, aktiveres shakeren, når telefonen ringer. Obs: Denne mulighed skal indstilles i ALARM OG RINGE MULIGHEDER punktet (side 6) for at blive aktiveret. For at anskaffe en SHAKER se punkt 1 ovenfor. 14

16 MULIGHEDER 18 Headset med mikrofon (Tilbehør) Hvis du vil svare på opkald eller ringe ud med et Geemarc headset ref: CLA3, stik headsetkontakten i udtaget på, der findes bagpå telefonen. Obs: Når du bruger headset, aktiveres højtaleren og det anbefales at indstille højtaleren i laveste position. 15

17 GENERELT Anvisninger for genbrug: Beholdere til affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er sat op, for at den slags produkter, kan genbruges på bedst mulige måde, når de ikke mere kan bruges. Smid ikke dette produkt ud i den almindelige skraldespand, når det ikke duer mere. Benyt venligst en af følgende metoder til at bortskaffe produktet: - Fjern batterierne og anbring dem i den korrekte WEEE beholder. Anbring produktet i den korrekte WEEE beholder. - Eller giv det gamle produkt tilbage til forhandleren. Hvis du køber et nyt produkt, bør forhandleren modtage det gamle. På denne måde sikrer du, ved at følge disse instrukser, beskyttelse af sundhed og miljø. Telefonforbindelse: Den spænding, der er på telekommunikationens netværk, er klassificeret TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) ifølge EN60950 standard. Erklæring: Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav samt med andre relevante krav fra Radio and Telecommunications Terminal Equipment 1999/5/EEC og i særdeleshed med artikel 3 sektion 1a, 1b og sektion 2. Erklæringen om overensstemmelse kan ses på 16

18 GENERELT Garanti Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt. Garantiperiode Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt. Hvad dækker garantien Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt. Hvad dækker garantien ikke 1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld. 2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen. 3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes). 4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren. 5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset 17

19 GENERELT reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti. 6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren. Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor. Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information. Hvad gør du, hvis du har brug for service Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning. 18

20 19 AmpliPOWER40/50_Danish_Ver1.0

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere