Oplæg: Mobile.Ting strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg: Mobile.Ting strategi"

Transkript

1 Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske udvikling frem med stor hast og indvarsler en meget betydningsfuld rolle for mobile apparater på mediemarkedet i den nærmeste fremtid. Udfordringen for alle aktører bliver at levere relevant indhold og personalisérbar funktionalitet til denne medieplatform. For at kunne følge med denne udvikling i det mobile mediebillede, har bibliotekerne brug for systemer, der er tilpasset de mobile platforme og disses typiske brugssituationer. Det særlige ved mobilplatformen i modsætning til konventionelle pc er er at den ofte anvendes i den lille tid, de små øjeblikke i hverdagen, hvor der lige er tid til at læse et kapitel af en ebog, sende en besked eller tjekke sin profil på forskellige indholdstjenester bl.a. facebook, twitter, linkedin, biblioteket mv. Afledt af dette brugsmønster og af udviklingen på markedet generelt, eksisterer der særlige forventninger om intuitivt interface-design og sømløse tjenester. Et dilemma der kan skabe særlige udfordringer for bibliotekernes mobile formidling er, at det vil skabe forvirring og mistillid, hvis det ikke er samme indhold, der er tilgængeligt mobilt. Desuden erstatter mobile apparater for nogle brugere helt konventionelle pc'er. En tendens der kun er stigende. Mobile.Ting er dels en formidlingsplatform for bibliotekerne og dels et værktøj for brugeren til at interagere med biblioteket og andre brugere. Formidlingsplatformen udvikles i Tingsamarbejdets regi, i overensstemmelse med samarbejdets overordnede strategi samt principper om at udvikle open source software og anvende åbne standarder. Politisk skal det ske gennem en understøttelse af udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek. Mobile.Ting skal ikke betragtes som en bestemt teknisk løsning eller som bundet til et bestemt system, men som et koncept, der skal understøtte bibliotekernes muligheder for at levere mobile services til brugerne. Mission Mobile.Ting skal med open source og en serviceorienteret arkitektur i relevante samarbejder skabe en platform, der understøtter bibliotekernes overordnede formål og tilstedeværelse på kulturscenen gennem de mobile platforme, som brugerne kan anvende uafhængigt af tid og sted. Strategien følges op af én eller flere handlingsplaner, hvor konkrete forslag til implementation beskrives og prioriteres. 1 af 5

2 Vision Mobile.TING skal på brugernes foretrukne mobile platforme være udgangspunkt for fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i sammenhænge, der for brugerne, i tid og sted, er relevant og vedkommende. Med anvendelse af mobile.ting som platform vil de enkelte biblioteker eller tredjepart kunne implementere mobile grænseflader, så biblioteket er til rådighed og synlig for brugerne 24/7. Dermed vil Mobile.Ting bidrage til at understøtte og højne bibliotekernes image som full blown formidlere. Slogan: Biblioteket i lommen. Strategisk målsætning 1. Brugerne Det særlige ved mobile enheder er, at de er ment som et personligt produkt i højere grad end computere. Personalisering og funktionalitet knyttet op på det personlige ejerskab, må derfor tillægges stor betydning i udvikling af software til den mobile platform. Mobiltelefonen bruges ofte i den lille tid, de få minutter, der bliver tilovers mellem hverdagens mange gøremål. Ubesværet anvendelse er derfor en forudsætning for at bibliotekernes mobile applikationer opnår succes. På vej Kristian 28 år sidder i bussen på vej hjem fra arbejde. Han bruger tiden til at surfe på sin smartphone. På sit lokale biblioteks mobilsite logger han ind og fornyr sine lån og får samtidig reserveret en bestemt titel, han er blevet anbefalet. Han bladrer rundt i en række anbefalede e-bøger og downloader en til resten af turen hjem. Brugerinterview og trendanalyser tyder på, at smartphones bliver det foretrukne medie for mange brugere, når de er på farten. Sådanne undersøgelser peger på, at benyttelsen af mobil web-adgang, dels er afhængig af skærmstørrelse, hvilket ofte besværliggør webbrowsing for brugere af traditionelle features phones, og dels af prisen på mobil web-adgang, som til stadighed falder. Tablets er, som hybrid mellem smartphone og PC, i sin vorden, men vurderes i analyser at få en meget stor udbredelse i den nærmeste fremtid. Strategiske overvejelser om udvikling af mobile applikationer, bør derfor også tage højde for, at behov og teknologiske muligheder for tablets dækkes. 2 af 5

3 Strategisk mål: Mobile.Ting skal tilbyde personalisering baseret på brugerprofiler, der understøtter brugernes aktive til- og fravalg af bibliotekernes ydelser. Mobile.Ting skal udgøre en særegen og tiltrækkende indgang til biblioteket, der medvirker til at koble det fysiske og det virtuelle, samt indtænker bibliotekernes klassiske formidlingskompetencer i den mobile platform. Mobile.Ting skal så vidt muligt sikre en hurtig, ubesværet og sømløs adgang til bibliotekernes tilbud. Brugere af smartphones anses som primær målgruppe og brugere af tablets som den sekundære. Mobile.Ting skal indeholde brugervenlig og intuitiv funktionalitet, der faciliterer følgende brugeraktiviteter: - Anskaffe: Mobile.Ting skal understøtte brugernes mulighed for at opdage og vælge blandt bibliotekets fysiske og elektroniske materialer, understøtte brugernes tilegnelse af viden ved at levere relevant og opdateret information af høj kvalitet samt ved at understøtte brugerens læring. - Opleve og benytte: Mobile.Ting skal facilitere adgang til kulturelle oplevelser og undervisning for bibliotekets mangeartede målgrupper, herunder adgang til offentlige og relevante, private servicetilbud, samt levere indbydende og effektive selvbetjenings-løsninger. - Dele og diskutere: Mobile.Ting skal aktivt tilskynde til dialog bruger til bibliotek og bruger til bruger samt hjælpe brugerne til at drive interessefællesskaber. Ro og underholdning Familiefaren Michael nyder roen og surfer på sin smart-phone. Han fornyer sine børns lån på mobilsitet via deres familielogin. På sitet finder muligheden for at se kortfilm, han afspiller traileren til et par stykker, før han finder en han gider se. Da kortfilmen slutter bruger han tiden til, at tildele den 3 stjerner og kommenterer på filmen. - Skabe: Mobile.Ting skal give mulighed for oprettelse af relevante brugerskabte data, Som led i handleplanen for strategien indtænkes mulighederne for inddragelse af slutbrugerne, ligesom trendanalyser og statistiske data kan indgå i de enkelte trin i fødekæden. 3 af 5

4 2. Typer af indhold Bibliotekerne råder over enorme mængder elektroniske data i form af metadata samt fuldtekst indhold og mængden er støt stigende i takt med bibliotekernes tilslutning til fælles, nationale databrønde. En stor udfordring i udviklingen af en mobil formidlingsplatform, bliver at tilpasse præsentationen af indholdet til de brugssituationer, som mobile enheder typisk indgår i og give mulighed for, at brugeren kan håndtere og filtrere indholdet, så det bliver overskueligt. Desuden skal præsentationen af indholdet kunne tilpasses den mobile enheds fysiske rammer, ikke mindst skærmstørrelsen. Strategisk mål: Med Mobile.Ting skal brugerne kunne søge i Bibliografiske poster, der repræsenterer bibliotekernes lokale beholdning. Hvor det er teknisk muligt og passende til mobilplatformen, inkluderes tredjepartsressourcer, der beriger de bibliografiske poster. Lokalt fakta-indhold, så som åbningstider, nyheder og praktisk information om arrangementer, skal ligeledes kunne vises. Flere kilder Berit og Per skal bygge hus. Berit benytter tiden i sofaen til at surfe efter bøger på bibliotekets mobilsite om husbyggeri, men her finder hun også en henvisning til Kommunens hjemmeside med praktisk vejledning i forhold til de formelle papirer. Hun besøger siden og gemmer bogmærket til senere. Hun går tilbage til søgningen og downloader den Bo Bedre artikel med nybyggede designerhuse, som også kom frem i søgningen. Mobile.Ting skal kunne præsentere bibliografiske poster fra kilder, der repræsenterer andet end bibliotekernes fysiske beholdning, så som e-ressourcer. Dette gælder også fuldtekstindhold fra e-ressourcer i det omfang, det egner sig til mobilplatformen. Mobile.Ting skal desuden være åben for, at der kan præsenteres relevant indhold fra tjenester udviklet af nationale og lokale samarbejdspartnere, herunder data fra fælles databrønde og fra kommunale web-tjenester. Med Mobile.Ting skal brugeren have adgang til samme grundlæggende funktionalitet, som findes i bibliotekernes nuværende online kataloger. Der tilstræbes dog i udgangspunktet en enklere søgning og visning på den mobile platform. Mobile.Ting skal understøtte brugerskabte data, dvs. kommentarer, tags og rating af materialer, samt udgøre en tilstrækkeligt åben platform til at det enkelte bibliotek kan tilkoble bestemte sociale tjenester. 4 af 5

5 3. Udvikling og systemarkitektur Udviklingen på smartphone-markedet, udbredelsen af mobil-data-abonnementer inden for de seneste år samt udviklingen af web-frameworks, åbner mulighed for at bibliotekerne kan tilbyde webbaserede tjenester på mobile platforme med avanceret, platform-uafhængig funktionalitet. Smartphones stiller særlige krav til web-applikationers udformning, der kan adskille sig fra tablets og pc er. Den nu meget udbredte service orienterede arkitektur (SOA), der adskiller data og præsentation med et lag af web services, er grundlæggende for de systemer, der udvikles i Ting-samarbejdet og for mange systemer, som biblioteker og andre offentlige institutioner benytter sig af og vil benytte sig af i fremtiden. Koblet med den voksende udbredelse af open source software - ikke mindst content management systemer og deres omfattende udvalg af modulær funktionalitet, giver dette opgør med tidligere tiders silo-agtige systemer mulighed for en hidtil uset grad af fleksibilitet og brugervenlig funktionalitet for bibliotekerne i udviklingen af løsninger til brugerne. Kærlighed til mange platforme Gitte 35 år er forelsket i sin nye ipad. Selvom hun stadig bruger meget tid på hendes smartphone, så har hendes tablet også fordele. Hun er vant biblioteksbruger og syntes det er smart, at uanset om hun bruger sin telefon eller tablet, så er bibliotekernes website skræddersyet hertil. Strategisk mål: Mobile.Ting baseres på open source software og åbne standarder, samt udgør en SOA-baseret og grundlæggende modulær platform, der tillader at relevante webservices kan udnyttes og udbydes, samt at funktionalitet kan tilføjes og fjernes efterhånden som bestemte behov opstår og forsvinder. Udviklingen af funktionalitet til Mobile.Ting tager primært udgangspunkt i den hardware, der er typisk for smartphones og skræddersys til de fysiske rammer som disse mobiltelefoner udgør. Udviklingen af tablets følges dog nøje, med henblik på at kunne understøtte fremtidige tekniske muligheder i denne platform. Endvidere fokuseres der på at udvikle i et webbaseret framework for at kunne øge applikationens portabilitet og imødekomme så mange forskellige styresystemer som muligt. Mobile.Ting skal understøtte biblioteksrelevant og kontekstbevidst funktionalitet, der udnytter mobiltelefonspecifik teknologi. Mobile.Ting skal understøtte fælles, offentlige autentificeringssystemer og tillade brugeren at anvende gængse betalingsmetoder. 5 af 5

M-biblioteker og deres brugere

M-biblioteker og deres brugere [Skriv tekst] Speciale på masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Det Informationsvidenskabelige Akademi Oktober 2012 M-biblioteker og deres brugere Af Marianne Dybkjær Vejleder: Haakon

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Digital strategi. for odense centralbibliotek

Digital strategi. for odense centralbibliotek Digital strategi for odense centralbibliotek Digital strategi for Odense Centralbibliotek 1. udgave, 2011 Tryk og layout: Odense Centralbibliotek, Formidling. Citater kan anvendes ved kildeangivelse. www.odensebib.dk

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker

Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker 9. september 2010 Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker Indledning De danske folkebiblioteker har de seneste par år tilbudt brugerne adgang til både danske og udenlandske e-bøger. De udenlandske

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere