Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REGNSKAB 2014

2 1

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau Bemærkninger Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2014 til Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Langfristet gæld Garantier Leasingforpligtelser Personaleforbrug

4 3

5 Hovedoversigt 1

6 2

7 Hovedoversigt til regnskab Korrigeret Korrigeret Rest korrigeret Rest korrigeret Regnskab Regnskab budget budget budget budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 4

9 Tværgående artsoversigt 5

10 6

11 Tværgående artsoversigt Art IM Regnskab Regnskab Korrigeret budget Korrigeret budget Rest korrigeret budget Rest korrigeret budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

12 8

13 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter profitcenter 9

14 10

15 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og profitcentre Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Teknik- og Miljøforvaltning Beredskab Operativ beredskab Forebyggelse beredskab Øvrige Borgerservice Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Borgerserviceydelser Kirkegårde -10 Andre sundhedsudgift Personlige tillæg Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Borgerserviceyd. - Udb. Danmark Personlig tillæg Boligydelse Boligsikring Politisk organisation Direktion Politisk organisation Byrådet Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Social ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Administrativ organisation Direktion Direktion

16 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen Himmerlandsgade 27, Aars Frederik IX`s Plads, Farsø Torvegade 6 og 15, Løgstør Aagade 25, Aalestrup Vestre Boulevard 7, Aars Fæl. adm. - Øvr. adm HR, Borgerservice og Kommunikation Fæl. HR,Borg.-Øv. ad Borgerserv. Øvr. adm Serviceled. Øvr. adm Kantine - Øvrig adm Kommunikat. Øvr. adm HR afdeling Øvr. adm Elever - Øvrig adm Borgerservice - Mynd Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Budget og Regnskab Boligkontor og Jurister Fælles Administration og IT Adm. pers. Øvr. adm IT Personale Drift Fælles - Øvrig adm IT IT pers. central adm 7 IT Pers. Adm. og Udv IT pers. skole IT -16 Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sekretatiat ØK Forvaltningssekretariatet ØK Social ØK Jobcenter ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering

17 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Psykiatri- og handicapafdelingen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Drift og anlæg Natur, Miljø og Byg Andet (udenfor) Direktion Sundhedsordning Erhvervsservice Puljer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Administration og IT Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Familieafdelingen Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Sikrede institutioner Fripladser

18 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafd Ungehuset, Vølundsvej Gislumvej 33, Aars 23 Sociale ydelser Ydelseskontor Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj Statsrefusion Misbrugsområdet Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest SKP-ordning Døgnbehandling Botilbud særlige sociale problemer Stabiliserende omsorgstilbud Frivilligt socialt arbejde og projekt Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Øvrige sociale formål Tilskud frivilligt socialt arb Projekt Forældrehuset Projekt "Return" Projekt "Udsatteråd" Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Sundhedsforvaltning Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Sundhedscentret (Fredensvej) Hjælpemiddeldepotet Himmerlandsparken Kropsbårne hjælpemidler Pasning af nærtstående 119 m.v Genoptræning og hjælpemidler Kommunal og specialiseret genoptræning Fysioterapi

19 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Hverdagsrehabilitering Hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Borger og patientrettet forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Styrk. nær Sundh (Patientrettet forebyg) Løft på sundhed - patientrettet forebyg Psykiatri og handicap Sundhedsforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen Fælles handicapafdeling Centrale midler SSA-rotationsprojekt 600 Hjerneskade projekt 5 Projekt Udviklingscenter Midtbyen 66 Myndighed Terapeutteam samt øvrige Myndighed Psykiatri Myndighed Handicap Handicap-Ledsageordninger Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere Tilbuddene i Aars Bofællesskabet Østre Boulevard Boformen, Østermarken A-Huset Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Tilbuddene i Aalestrup Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup Byen i byen Borgergade Byen i byen projektafdeling Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden Tilbuddene i Løgstør Bofællesskabet Bøgevej Bofællesskabet Købmagergade Bofællesskabet Højvej Bofællesskabet Købmagergade BV Vesthimmerland Beskæftigelse Aktivitet og samvær Teknisk Service BV Løgstør - beskæftigelse BV Aars - beskæftigelse

20 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer BV Aalestrup BV Løgstør - aktivitet Udvikling Psyk. Støtte til kontaktpersonordn Værestedet Løgstør Værestedet Aars 5 Handicap - Hjemmevejledning Støttecenter Aars, Søndergade Bofællesskabet Solkrogen Bofællesskabet Svalegangen Pleje og seniorservice Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Teknisk Service Fælles pleje og seniorservice Fællesadm. for pleje og seniorservice Køkkenfaciliteter -61 Fælles dag- og akt.tilbud Demensudredning Kvalitetsudvikling Ældreplejen Akutte/subakutte tilbud Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Fælles sygepleje og omsorgsservice 2 Løgstør Hjemme- og sygepleje Farsø Hjemme- og sygepleje OPHØRT - Hjemmepleje - gruppe 3 62 Aars Hjemme- og sygepleje Aalestrup Hjemme- og sygepleje Hjemme- og sygepleje - nat OPHØRT - Sygeplejegruppen 1 Rengøringsteam - Hjemmeplejen 820 Plejecentre/dagcentre Østermarken Solvang Ulstruplund Bøgely Kærbo Højgaarden Søndervang Aaglimt Røde Kors Hjemmet Udviklingsafdelingen for pleje- og sen

21 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 4. Andet Økonomisk forvaltning Budget og regnskab Ejendomme boligkontor Udlejningsbolig - Solkrogen Udlejningsbolig - Hvalpsundvej Fællesudgifter - ældreboliger Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Ældreboliger -Solkrogen Ældreboliger Østre Boulevard Ældreboliger Bøgevej Ældreboliger Østermarken Ældreboliger -Plejecenter Solvang Ældreboliger Ulstruplund Ældreboliger Kærbo Ældreboliger Bøgely Ældreboliger Højgaarden Ældreboliger Hesselvang Ældreboliger - Aaglimt Plejecenter Ældreboliger - Søndervang Plejecenter Ældreboliger - Østre Boulevard Ældreboliger - Gislumvej Ældreboliger - Hvalpsundvej 14 A Ældreboliger Grønningen Bofællesskabet Rosengaarden -777 Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Elever Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Pers. og praktisk hjælp 83-køb v/andre Statsrefusion -Ældreområdet Andre bygninger Fællesudgifter og indtægter Syn- og teknologi Tilskud til pensionistforeninger Aktivitetscentre Pasning af nærtstående Hospice Færdigbehandlede patienter NT'kørsel Patientklagenævn Visitation

22 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Ældrepuljen -3 Sundhedsforvaltning -3 Sundhedsfremme og rehabilitering -2 Genoptræning og hjælpemidler 5 Sundhedsfremme og forebyggelse -7 Pleje og seniorservice -2 Fælles pleje og seniorservice -10 Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 9 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter Sygedagpengeteam Sygedagpenge TTA Revalidering Jobafklaringsforløb Rehabiliteringsteam Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Integration Midlertidig boligplacering Familiekonsulent - Jobcentet 660 Integrationsprogram m.v Kontanthjælp, integration CKA Center for kompetence og afklaring CKA Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser CKA Integration Kontant/udd.hjælp og aktivering Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtage Revalidering Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger

23 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Pulje ifm. budgetlægning A-dagpenge Løn forsikrede ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Førtidspension Førtidspension, Udb. Danmark Forsikrede ledige Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Aktivering forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland EU - Ungeindsats Himmerland Andet (udenfor) Beskæftigelses- og socialforvaltning Asylcenter Vesthimmerland Asylcenter Ranum Asylcenter Randers Asylcenter Frederikshavn Asylcenter Skørping Asylcenter Simested Asylcenter Herning Disponering, Asylcenter Vesthimmerland Sundhedshuset - Asylcenter Vesthimmerlan Budgetforlig Køb af opgaver Bevillinger/overførsler Asylcenter Thyborøn Børnecenter Østrup Asylcenter Holstebro

24 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Fælles skoler Fælles SFO/LBO Farsø Skole Strandby Skole V. Hornum Skole Ullits Skole Løgstør Skole Toppedalskolen Overlade Skole Ranum Skole Aalestrup Skole Gedsted Skole Aars Skole Østermarkskolen Vestrup Skole Hornum Skole Blære Skole Klassecenter Vesthimmerland Den Kommunale Specialskole, Farsø Vestermarkskolen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukkede skoler Udviklingsafdelingen Tjenestemandspensioner Tværgående indsatser Specialundervisning i regionale tilbud Tværgående indsatser Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser PPR Specialpædagog. bistand til børn i førsk

25 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialskoler Limfjordsskolen CKU Himmerland Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til specialskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen Aars klub Ungdomsklub/juniorklub, Ranum Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup Gedsted Klub Løgstør Klub Farsø Klub Projekt forebyggende indsats Specialundervisning i regionale tilbud Asyl-skolen -671 Asyl-centralt UMI Skolen, Simested Sundhed Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen Børn i Bevægelse Sundhedsplejen Dagtilbud Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Integrerede institutioner Fælles udgifter V. Hornum Børnehave -1 Højgårdens Børnehave Børnehaven Valhalla, Farsø Børnehaven Legehuset Børnehaven Kridthuset Børnehaven Højtoften Børnehaven Præstegårdsvej Børnehaven Troldehøjen Børnehaven Mejsevej og specialgruppe

26 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaven Bakgården Børnehaven Lillevangen Hornum Børnehave Daginstitutioner Fælles udgifter Aldersint. instit. Bakkegården Aldersint. instit. Sneglehuset Børnehuset i Ranum -2 Aldersint. instit. Markvænget Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Haller Museer Biografer Musikarrangementer Løgstør Garden Kimbrergarden Musikhuset Alfa Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Faste ejendomme Haller Folkebiblioteker Folkebiblioteker - Fælles Aars Bibliotek Løgstør Bibliotek Farsø Bibliotek Aalestrup Bibliotek 9 Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb

27 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven Turisme Turismesamarbejde, lokalt Løgstør Turistkontor Udvikling af yder- og landdistriktsomr Tjenestemandspension Projekter Rene, vedl.fri, intellig. skoletoiletter Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland 500 Louns Halvø Udvalget for Teknik- og Miljø Bolig og erhverv Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Jord og grunde Skadedyr Arbejde for andre, reg. virk. 4-4 Planlægning og -administration Natur, Miljø og Byg Gebyrer for byggesagsbehandling Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Budgetramme TMU, ej udmøntet Drift og anlæg Drift og anlæg, fælles Fælles drift Ejendomscenter Indeklimamyndighed Bygningsvedligeholdelse Energistyring Rengøringsvirksomhed Vej & Trafik Veje Park og vej Park- og vejdrift Fællesområde Vintertjeneste

28 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Park, Havne & Natur Vesthimmerlands flyveplads Havne og lystbådehavne Fritidsområder Natur, Miljø og Byg Naturvejleder Natur og miljø Teknik- og Miljøforvaltning Natur, Miljø og Byg Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles Miljøtilsyn og -godkendelse Jordforurening Vand og spildevand Miljømål Administration Vådområdeprojekter Vandløbsindsats Naturindsats Affald Bærbare batterier Klima og vinterberedskab Teknik- og Miljøforvaltning Drift og anlæg Park og vej Vintertjeneste Kollektiv trafik Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Kollektiv trafik Færgen mellemv. m. VHK Rekvs. m. SKAT MO -27 Drift og anlæg 12 GIS, trafik og projekter 12 Veje og trafik Affald -57 Teknik- og Miljøforvaltning -57 Natur, Miljø og Byg

29 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Affald -57 Affald - fælles områder Dagrenovation Storskrald Papirindsamling Farligt affald -72 Genbrugspladser Anlæg Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse Byfornyelse - pulje Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Byfornyelse, pulje Indsats i forhold til forsømte boliger i landdisti Nedrivningspuljen Områdefornyelse i Aalestrup Projekt "Udvikling gennem afvikling" Udviklingsprojekt i Løgstør Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsforeningen KVIK & Østhallen Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KFUM, Membranen, Vesterbro & Fjelsø Forsamlingshus Administrationsbygninger Tilbygnings jobcenter Sekretariat og forvaltninger Registrering af kulturværdier

30 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør Højgården Rosengården Ældreboliger Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgs Højgården -0-0 Rosengården Salg af Hesselvang Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Asfalt samt ventilation og udsugning IT Kælderen på Rosengården i Aalestrup Nyt Sundhedshus i Farsø Ombygning i Aflastningshuset Kærbo Omsorgssystem Rehabiliterings- og sundhedscenter Tilbygning, - Plejecenter Østermarken Vaskemaskine til hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Parkeringspladser til borgere hjælpemiddeldepote Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler AT-Påbud Aars By Masterplan Ranum Skole, skimmelsvamp Renovering Vestermarkskolen Renovering Østermarkskolen Skolereform Skolefritidsordninger Vilsted/Vindblæs LBO

31 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaver Hornum Børnehave Kridthuset Kultur- og Fritidsudvalget Grønne områder og naturpladser Projekt "Bro over Vilsted Sø" Idrætsfaciliteter for børn og unge Aars Svømmehal, undersøgelser Natur- og Fritidscenter Løgstør Samling af idrætsfaciliteter i Aars og Farsø Vedligeholdelse af haller Vestrup Minihal, anlægstilskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Johannes V. Jensen Museet - køb af naboejendom Udvikling af yder- og landdistriktsområder Landsbyudvalget, projektmidler Teknik- og Miljøudvalget Boligformål Afsluttede byggemodninger - bolig -159 Haraldsvej 1-15 og 2-16 (3. etape/002311) Idunsvej Farsø, lokalplan nr Rådighedsbeløb byggemodning boliger Salg af areal på Møllevej/Møllevang/Grønnegade Vestervang A., Skonnerten, Sjægten, Udsigten Erhvervsformål Afsluttede erhvervs-bygemodninger -629 Bredhalegaard/Nørrevangen (003315) Markvænget 51, 9600 Aars Rapsmarken hvk.område (003311) 69 27

32 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Rådighedsbeløb byggemodning erhverv Svoldrupvej 25 (003321) Ubestemte formål Rådighedsbeløb, salg af jord, ej SKAT moms 258 Salg af Stationsvej 27 Vindblæs Salg af Søndergade 33, 9681 Ranum -124 Salg af areal fra matr. nr. 1r Ranum by Fælles formål Forbedring arbejdsmiljø i bygninger Kloakseparering - institutioner i Aalestrup Konverteringer til fjernvarme Rottesikring i kommunale bygn. - ny bekendtgør Salg af Vestre Skovvej 6,8 og Byfornyelse Byfornyelsesprogram Hornum, Ranum og Gedsted Grønne områder og naturpladser Flere projekter på fritidsområder og -pladser Reetablering af Vestergade 44 med torv Ædeltårnet - renovering Sandflugt Kystsikring Lendrup Strand Genbrugsstationer Etablering af ny genbrugsplads i Farsø Vejanlæg Forlængelse af Dr. Ingrids Vej Farsø Forlængelse af Gunderstedvej til Sjørup Søvej Forlængelse af Havnevej Løgstør Omfartsvej syd om Aars TMU rådighedspulje til anlægsarbejder Standardforbedringer af færdselsarealer Cykelsti fra Simested til Borgergade Etablering af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund 4 Gadebelysning - renoveringer Gadebelysning - udskift til LED Slidlag P-plads Øster Havnefront, Havnevej

33 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Støjskærm langs Hobrovej fra rundkørsel Trafiksikkerhedsprojekter Vejbelysning - energirenoveringer Vejrenovering Aalestrup Vejrenovering Gedsted (223323) Vejrenovering Testrup Vejrenovering i Vesterbølle ifm kloakarbejder Vejrenoveringer i Østerbølle ifm kloakarbejder Fælles formål Busterminale Aars Havne Div. renoveringsarbejder i 2014, havne Havneprojekter Hvalpsund Marina - oprensning af slam 20 Kystsikring og -velfærdsfaciliteter Museer Nutidsmuseet, ny- og ombygning - Lokalsa Sekretariat og forvaltninger Digitalisering af byggesagsarkiv

34 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Renter Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr. hk Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån/tilgodehavender Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk bet Renter af langfristet gæld Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutioner Anden langfristet gæld indenlandsk kred. 4 4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Kurstab i forbindelse med låneoptagelse 166 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 111 Indskud i pengeinstitutter Placerings- og investeringsforeninger Forskydninger i tilgodeh. hos staten Refusionstilgodehavender

35 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forskydninger i kortfristede tilgodeh Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender 86 Mellemregning foregående/følgende år Tilgodehavender hos andre kommuner -0 Forskydninger i langfristede tilgodeh Pantebreve Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud 583 Indskud i landsbyggefonden Andre langfristede udlån/tilgodehavender -114 Deponerede beløb for lån -15 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning 230 Forskydninger i aktiver tilh. fonde Legater -147 Deposita Parkeringsfond 162 Forskydning i passiver tilh. fonde -843 Legater 166 Deposita Forskydninger i passiver beløb t/opkrævn 1 Kommuner og regioner 1 Staten Kortfristet gæld til staten -428 Anden gæld -428 Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Kortfristet gæld indenlandsk bet. modt Edb fejlomsamlingskonto 0 Mellemregningskonto

36 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Afdrag på lån Langfristet gæld Selvejende institutioner Stat og hypotekbank Kommuner og regioner Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

37 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau 33

38 34

39 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og funktion 3. niveau Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Redningsberedskab Borgerservice Byfornyelse Kirkegårde Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

40 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Andel (udenfor) Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Erhvervsejendomme Skolefritidsordninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sociale formål Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

41 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 3. Frivilligt socialt arbejde og projekter Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Psykiatri og handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Tjenestemandspension Pleje og seniorservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Andet Beboelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

42 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ældrepuljen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -1 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

43 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Øvrige sociale formål Andet (udenfor) Øvrige sociale formål Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Tjenestemandspension Tværgående indsatser Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud

44 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Tjenestemandspension Sundhed Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tjenestemandspension Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Erhvervsejendomme Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere