Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REGNSKAB 2014

2 1

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau Bemærkninger Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2014 til Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Langfristet gæld Garantier Leasingforpligtelser Personaleforbrug

4 3

5 Hovedoversigt 1

6 2

7 Hovedoversigt til regnskab Korrigeret Korrigeret Rest korrigeret Rest korrigeret Regnskab Regnskab budget budget budget budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 4

9 Tværgående artsoversigt 5

10 6

11 Tværgående artsoversigt Art IM Regnskab Regnskab Korrigeret budget Korrigeret budget Rest korrigeret budget Rest korrigeret budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

12 8

13 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter profitcenter 9

14 10

15 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og profitcentre Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Teknik- og Miljøforvaltning Beredskab Operativ beredskab Forebyggelse beredskab Øvrige Borgerservice Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Borgerserviceydelser Kirkegårde -10 Andre sundhedsudgift Personlige tillæg Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Borgerserviceyd. - Udb. Danmark Personlig tillæg Boligydelse Boligsikring Politisk organisation Direktion Politisk organisation Byrådet Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Social ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Administrativ organisation Direktion Direktion

16 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen Himmerlandsgade 27, Aars Frederik IX`s Plads, Farsø Torvegade 6 og 15, Løgstør Aagade 25, Aalestrup Vestre Boulevard 7, Aars Fæl. adm. - Øvr. adm HR, Borgerservice og Kommunikation Fæl. HR,Borg.-Øv. ad Borgerserv. Øvr. adm Serviceled. Øvr. adm Kantine - Øvrig adm Kommunikat. Øvr. adm HR afdeling Øvr. adm Elever - Øvrig adm Borgerservice - Mynd Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Budget og Regnskab Boligkontor og Jurister Fælles Administration og IT Adm. pers. Øvr. adm IT Personale Drift Fælles - Øvrig adm IT IT pers. central adm 7 IT Pers. Adm. og Udv IT pers. skole IT -16 Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sekretatiat ØK Forvaltningssekretariatet ØK Social ØK Jobcenter ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering

17 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Psykiatri- og handicapafdelingen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Drift og anlæg Natur, Miljø og Byg Andet (udenfor) Direktion Sundhedsordning Erhvervsservice Puljer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Administration og IT Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Familieafdelingen Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Sikrede institutioner Fripladser

18 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafd Ungehuset, Vølundsvej Gislumvej 33, Aars 23 Sociale ydelser Ydelseskontor Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj Statsrefusion Misbrugsområdet Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest SKP-ordning Døgnbehandling Botilbud særlige sociale problemer Stabiliserende omsorgstilbud Frivilligt socialt arbejde og projekt Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Øvrige sociale formål Tilskud frivilligt socialt arb Projekt Forældrehuset Projekt "Return" Projekt "Udsatteråd" Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Sundhedsforvaltning Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Sundhedscentret (Fredensvej) Hjælpemiddeldepotet Himmerlandsparken Kropsbårne hjælpemidler Pasning af nærtstående 119 m.v Genoptræning og hjælpemidler Kommunal og specialiseret genoptræning Fysioterapi

19 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Hverdagsrehabilitering Hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Borger og patientrettet forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Styrk. nær Sundh (Patientrettet forebyg) Løft på sundhed - patientrettet forebyg Psykiatri og handicap Sundhedsforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen Fælles handicapafdeling Centrale midler SSA-rotationsprojekt 600 Hjerneskade projekt 5 Projekt Udviklingscenter Midtbyen 66 Myndighed Terapeutteam samt øvrige Myndighed Psykiatri Myndighed Handicap Handicap-Ledsageordninger Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere Tilbuddene i Aars Bofællesskabet Østre Boulevard Boformen, Østermarken A-Huset Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Tilbuddene i Aalestrup Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup Byen i byen Borgergade Byen i byen projektafdeling Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden Tilbuddene i Løgstør Bofællesskabet Bøgevej Bofællesskabet Købmagergade Bofællesskabet Højvej Bofællesskabet Købmagergade BV Vesthimmerland Beskæftigelse Aktivitet og samvær Teknisk Service BV Løgstør - beskæftigelse BV Aars - beskæftigelse

20 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer BV Aalestrup BV Løgstør - aktivitet Udvikling Psyk. Støtte til kontaktpersonordn Værestedet Løgstør Værestedet Aars 5 Handicap - Hjemmevejledning Støttecenter Aars, Søndergade Bofællesskabet Solkrogen Bofællesskabet Svalegangen Pleje og seniorservice Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Teknisk Service Fælles pleje og seniorservice Fællesadm. for pleje og seniorservice Køkkenfaciliteter -61 Fælles dag- og akt.tilbud Demensudredning Kvalitetsudvikling Ældreplejen Akutte/subakutte tilbud Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Fælles sygepleje og omsorgsservice 2 Løgstør Hjemme- og sygepleje Farsø Hjemme- og sygepleje OPHØRT - Hjemmepleje - gruppe 3 62 Aars Hjemme- og sygepleje Aalestrup Hjemme- og sygepleje Hjemme- og sygepleje - nat OPHØRT - Sygeplejegruppen 1 Rengøringsteam - Hjemmeplejen 820 Plejecentre/dagcentre Østermarken Solvang Ulstruplund Bøgely Kærbo Højgaarden Søndervang Aaglimt Røde Kors Hjemmet Udviklingsafdelingen for pleje- og sen

21 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 4. Andet Økonomisk forvaltning Budget og regnskab Ejendomme boligkontor Udlejningsbolig - Solkrogen Udlejningsbolig - Hvalpsundvej Fællesudgifter - ældreboliger Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Ældreboliger -Solkrogen Ældreboliger Østre Boulevard Ældreboliger Bøgevej Ældreboliger Østermarken Ældreboliger -Plejecenter Solvang Ældreboliger Ulstruplund Ældreboliger Kærbo Ældreboliger Bøgely Ældreboliger Højgaarden Ældreboliger Hesselvang Ældreboliger - Aaglimt Plejecenter Ældreboliger - Søndervang Plejecenter Ældreboliger - Østre Boulevard Ældreboliger - Gislumvej Ældreboliger - Hvalpsundvej 14 A Ældreboliger Grønningen Bofællesskabet Rosengaarden -777 Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Elever Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Pers. og praktisk hjælp 83-køb v/andre Statsrefusion -Ældreområdet Andre bygninger Fællesudgifter og indtægter Syn- og teknologi Tilskud til pensionistforeninger Aktivitetscentre Pasning af nærtstående Hospice Færdigbehandlede patienter NT'kørsel Patientklagenævn Visitation

22 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Ældrepuljen -3 Sundhedsforvaltning -3 Sundhedsfremme og rehabilitering -2 Genoptræning og hjælpemidler 5 Sundhedsfremme og forebyggelse -7 Pleje og seniorservice -2 Fælles pleje og seniorservice -10 Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 9 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter Sygedagpengeteam Sygedagpenge TTA Revalidering Jobafklaringsforløb Rehabiliteringsteam Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Integration Midlertidig boligplacering Familiekonsulent - Jobcentet 660 Integrationsprogram m.v Kontanthjælp, integration CKA Center for kompetence og afklaring CKA Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser CKA Integration Kontant/udd.hjælp og aktivering Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtage Revalidering Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger

23 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Pulje ifm. budgetlægning A-dagpenge Løn forsikrede ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Førtidspension Førtidspension, Udb. Danmark Forsikrede ledige Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Aktivering forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland EU - Ungeindsats Himmerland Andet (udenfor) Beskæftigelses- og socialforvaltning Asylcenter Vesthimmerland Asylcenter Ranum Asylcenter Randers Asylcenter Frederikshavn Asylcenter Skørping Asylcenter Simested Asylcenter Herning Disponering, Asylcenter Vesthimmerland Sundhedshuset - Asylcenter Vesthimmerlan Budgetforlig Køb af opgaver Bevillinger/overførsler Asylcenter Thyborøn Børnecenter Østrup Asylcenter Holstebro

24 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Fælles skoler Fælles SFO/LBO Farsø Skole Strandby Skole V. Hornum Skole Ullits Skole Løgstør Skole Toppedalskolen Overlade Skole Ranum Skole Aalestrup Skole Gedsted Skole Aars Skole Østermarkskolen Vestrup Skole Hornum Skole Blære Skole Klassecenter Vesthimmerland Den Kommunale Specialskole, Farsø Vestermarkskolen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukkede skoler Udviklingsafdelingen Tjenestemandspensioner Tværgående indsatser Specialundervisning i regionale tilbud Tværgående indsatser Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser PPR Specialpædagog. bistand til børn i førsk

25 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialskoler Limfjordsskolen CKU Himmerland Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til specialskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen Aars klub Ungdomsklub/juniorklub, Ranum Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup Gedsted Klub Løgstør Klub Farsø Klub Projekt forebyggende indsats Specialundervisning i regionale tilbud Asyl-skolen -671 Asyl-centralt UMI Skolen, Simested Sundhed Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen Børn i Bevægelse Sundhedsplejen Dagtilbud Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Integrerede institutioner Fælles udgifter V. Hornum Børnehave -1 Højgårdens Børnehave Børnehaven Valhalla, Farsø Børnehaven Legehuset Børnehaven Kridthuset Børnehaven Højtoften Børnehaven Præstegårdsvej Børnehaven Troldehøjen Børnehaven Mejsevej og specialgruppe

26 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaven Bakgården Børnehaven Lillevangen Hornum Børnehave Daginstitutioner Fælles udgifter Aldersint. instit. Bakkegården Aldersint. instit. Sneglehuset Børnehuset i Ranum -2 Aldersint. instit. Markvænget Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Haller Museer Biografer Musikarrangementer Løgstør Garden Kimbrergarden Musikhuset Alfa Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Faste ejendomme Haller Folkebiblioteker Folkebiblioteker - Fælles Aars Bibliotek Løgstør Bibliotek Farsø Bibliotek Aalestrup Bibliotek 9 Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb

27 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven Turisme Turismesamarbejde, lokalt Løgstør Turistkontor Udvikling af yder- og landdistriktsomr Tjenestemandspension Projekter Rene, vedl.fri, intellig. skoletoiletter Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland 500 Louns Halvø Udvalget for Teknik- og Miljø Bolig og erhverv Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Jord og grunde Skadedyr Arbejde for andre, reg. virk. 4-4 Planlægning og -administration Natur, Miljø og Byg Gebyrer for byggesagsbehandling Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Budgetramme TMU, ej udmøntet Drift og anlæg Drift og anlæg, fælles Fælles drift Ejendomscenter Indeklimamyndighed Bygningsvedligeholdelse Energistyring Rengøringsvirksomhed Vej & Trafik Veje Park og vej Park- og vejdrift Fællesområde Vintertjeneste

28 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Park, Havne & Natur Vesthimmerlands flyveplads Havne og lystbådehavne Fritidsområder Natur, Miljø og Byg Naturvejleder Natur og miljø Teknik- og Miljøforvaltning Natur, Miljø og Byg Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles Miljøtilsyn og -godkendelse Jordforurening Vand og spildevand Miljømål Administration Vådområdeprojekter Vandløbsindsats Naturindsats Affald Bærbare batterier Klima og vinterberedskab Teknik- og Miljøforvaltning Drift og anlæg Park og vej Vintertjeneste Kollektiv trafik Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Kollektiv trafik Færgen mellemv. m. VHK Rekvs. m. SKAT MO -27 Drift og anlæg 12 GIS, trafik og projekter 12 Veje og trafik Affald -57 Teknik- og Miljøforvaltning -57 Natur, Miljø og Byg

29 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Affald -57 Affald - fælles områder Dagrenovation Storskrald Papirindsamling Farligt affald -72 Genbrugspladser Anlæg Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse Byfornyelse - pulje Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Byfornyelse, pulje Indsats i forhold til forsømte boliger i landdisti Nedrivningspuljen Områdefornyelse i Aalestrup Projekt "Udvikling gennem afvikling" Udviklingsprojekt i Løgstør Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsforeningen KVIK & Østhallen Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KFUM, Membranen, Vesterbro & Fjelsø Forsamlingshus Administrationsbygninger Tilbygnings jobcenter Sekretariat og forvaltninger Registrering af kulturværdier

30 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør Højgården Rosengården Ældreboliger Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgs Højgården -0-0 Rosengården Salg af Hesselvang Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Asfalt samt ventilation og udsugning IT Kælderen på Rosengården i Aalestrup Nyt Sundhedshus i Farsø Ombygning i Aflastningshuset Kærbo Omsorgssystem Rehabiliterings- og sundhedscenter Tilbygning, - Plejecenter Østermarken Vaskemaskine til hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Parkeringspladser til borgere hjælpemiddeldepote Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler AT-Påbud Aars By Masterplan Ranum Skole, skimmelsvamp Renovering Vestermarkskolen Renovering Østermarkskolen Skolereform Skolefritidsordninger Vilsted/Vindblæs LBO

31 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaver Hornum Børnehave Kridthuset Kultur- og Fritidsudvalget Grønne områder og naturpladser Projekt "Bro over Vilsted Sø" Idrætsfaciliteter for børn og unge Aars Svømmehal, undersøgelser Natur- og Fritidscenter Løgstør Samling af idrætsfaciliteter i Aars og Farsø Vedligeholdelse af haller Vestrup Minihal, anlægstilskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Johannes V. Jensen Museet - køb af naboejendom Udvikling af yder- og landdistriktsområder Landsbyudvalget, projektmidler Teknik- og Miljøudvalget Boligformål Afsluttede byggemodninger - bolig -159 Haraldsvej 1-15 og 2-16 (3. etape/002311) Idunsvej Farsø, lokalplan nr Rådighedsbeløb byggemodning boliger Salg af areal på Møllevej/Møllevang/Grønnegade Vestervang A., Skonnerten, Sjægten, Udsigten Erhvervsformål Afsluttede erhvervs-bygemodninger -629 Bredhalegaard/Nørrevangen (003315) Markvænget 51, 9600 Aars Rapsmarken hvk.område (003311) 69 27

32 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Rådighedsbeløb byggemodning erhverv Svoldrupvej 25 (003321) Ubestemte formål Rådighedsbeløb, salg af jord, ej SKAT moms 258 Salg af Stationsvej 27 Vindblæs Salg af Søndergade 33, 9681 Ranum -124 Salg af areal fra matr. nr. 1r Ranum by Fælles formål Forbedring arbejdsmiljø i bygninger Kloakseparering - institutioner i Aalestrup Konverteringer til fjernvarme Rottesikring i kommunale bygn. - ny bekendtgør Salg af Vestre Skovvej 6,8 og Byfornyelse Byfornyelsesprogram Hornum, Ranum og Gedsted Grønne områder og naturpladser Flere projekter på fritidsområder og -pladser Reetablering af Vestergade 44 med torv Ædeltårnet - renovering Sandflugt Kystsikring Lendrup Strand Genbrugsstationer Etablering af ny genbrugsplads i Farsø Vejanlæg Forlængelse af Dr. Ingrids Vej Farsø Forlængelse af Gunderstedvej til Sjørup Søvej Forlængelse af Havnevej Løgstør Omfartsvej syd om Aars TMU rådighedspulje til anlægsarbejder Standardforbedringer af færdselsarealer Cykelsti fra Simested til Borgergade Etablering af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund 4 Gadebelysning - renoveringer Gadebelysning - udskift til LED Slidlag P-plads Øster Havnefront, Havnevej

33 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Støjskærm langs Hobrovej fra rundkørsel Trafiksikkerhedsprojekter Vejbelysning - energirenoveringer Vejrenovering Aalestrup Vejrenovering Gedsted (223323) Vejrenovering Testrup Vejrenovering i Vesterbølle ifm kloakarbejder Vejrenoveringer i Østerbølle ifm kloakarbejder Fælles formål Busterminale Aars Havne Div. renoveringsarbejder i 2014, havne Havneprojekter Hvalpsund Marina - oprensning af slam 20 Kystsikring og -velfærdsfaciliteter Museer Nutidsmuseet, ny- og ombygning - Lokalsa Sekretariat og forvaltninger Digitalisering af byggesagsarkiv

34 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Renter Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr. hk Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån/tilgodehavender Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk bet Renter af langfristet gæld Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutioner Anden langfristet gæld indenlandsk kred. 4 4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Kurstab i forbindelse med låneoptagelse 166 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 111 Indskud i pengeinstitutter Placerings- og investeringsforeninger Forskydninger i tilgodeh. hos staten Refusionstilgodehavender

35 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forskydninger i kortfristede tilgodeh Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender 86 Mellemregning foregående/følgende år Tilgodehavender hos andre kommuner -0 Forskydninger i langfristede tilgodeh Pantebreve Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud 583 Indskud i landsbyggefonden Andre langfristede udlån/tilgodehavender -114 Deponerede beløb for lån -15 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning 230 Forskydninger i aktiver tilh. fonde Legater -147 Deposita Parkeringsfond 162 Forskydning i passiver tilh. fonde -843 Legater 166 Deposita Forskydninger i passiver beløb t/opkrævn 1 Kommuner og regioner 1 Staten Kortfristet gæld til staten -428 Anden gæld -428 Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Kortfristet gæld indenlandsk bet. modt Edb fejlomsamlingskonto 0 Mellemregningskonto

36 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Afdrag på lån Langfristet gæld Selvejende institutioner Stat og hypotekbank Kommuner og regioner Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

37 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau 33

38 34

39 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og funktion 3. niveau Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Redningsberedskab Borgerservice Byfornyelse Kirkegårde Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

40 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Andel (udenfor) Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Erhvervsejendomme Skolefritidsordninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sociale formål Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

41 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 3. Frivilligt socialt arbejde og projekter Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Psykiatri og handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Tjenestemandspension Pleje og seniorservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Andet Beboelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

42 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ældrepuljen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -1 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

43 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Øvrige sociale formål Andet (udenfor) Øvrige sociale formål Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Tjenestemandspension Tværgående indsatser Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud

44 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Tjenestemandspension Sundhed Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tjenestemandspension Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Erhvervsejendomme Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Årsregnskab 2014. Bilag

Årsregnskab 2014. Bilag Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere