Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REGNSKAB 2014

2 1

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau Bemærkninger Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2014 til Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Langfristet gæld Garantier Leasingforpligtelser Personaleforbrug

4 3

5 Hovedoversigt 1

6 2

7 Hovedoversigt til regnskab Korrigeret Korrigeret Rest korrigeret Rest korrigeret Regnskab Regnskab budget budget budget budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 4

9 Tværgående artsoversigt 5

10 6

11 Tværgående artsoversigt Art IM Regnskab Regnskab Korrigeret budget Korrigeret budget Rest korrigeret budget Rest korrigeret budget Hele kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

12 8

13 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter profitcenter 9

14 10

15 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og profitcentre Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Teknik- og Miljøforvaltning Beredskab Operativ beredskab Forebyggelse beredskab Øvrige Borgerservice Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Borgerserviceydelser Kirkegårde -10 Andre sundhedsudgift Personlige tillæg Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Borgerserviceyd. - Udb. Danmark Personlig tillæg Boligydelse Boligsikring Politisk organisation Direktion Politisk organisation Byrådet Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Social ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Administrativ organisation Direktion Direktion

16 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen Himmerlandsgade 27, Aars Frederik IX`s Plads, Farsø Torvegade 6 og 15, Løgstør Aagade 25, Aalestrup Vestre Boulevard 7, Aars Fæl. adm. - Øvr. adm HR, Borgerservice og Kommunikation Fæl. HR,Borg.-Øv. ad Borgerserv. Øvr. adm Serviceled. Øvr. adm Kantine - Øvrig adm Kommunikat. Øvr. adm HR afdeling Øvr. adm Elever - Øvrig adm Borgerservice - Mynd Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Budget og Regnskab Boligkontor og Jurister Fælles Administration og IT Adm. pers. Øvr. adm IT Personale Drift Fælles - Øvrig adm IT IT pers. central adm 7 IT Pers. Adm. og Udv IT pers. skole IT -16 Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sekretatiat ØK Forvaltningssekretariatet ØK Social ØK Jobcenter ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering

17 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Psykiatri- og handicapafdelingen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Drift og anlæg Natur, Miljø og Byg Andet (udenfor) Direktion Sundhedsordning Erhvervsservice Puljer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Administration og IT Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Familieafdelingen Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Sikrede institutioner Fripladser

18 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafd Ungehuset, Vølundsvej Gislumvej 33, Aars 23 Sociale ydelser Ydelseskontor Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj Statsrefusion Misbrugsområdet Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest SKP-ordning Døgnbehandling Botilbud særlige sociale problemer Stabiliserende omsorgstilbud Frivilligt socialt arbejde og projekt Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Øvrige sociale formål Tilskud frivilligt socialt arb Projekt Forældrehuset Projekt "Return" Projekt "Udsatteråd" Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Sundhedsforvaltning Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Sundhedscentret (Fredensvej) Hjælpemiddeldepotet Himmerlandsparken Kropsbårne hjælpemidler Pasning af nærtstående 119 m.v Genoptræning og hjælpemidler Kommunal og specialiseret genoptræning Fysioterapi

19 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Hverdagsrehabilitering Hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Borger og patientrettet forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Styrk. nær Sundh (Patientrettet forebyg) Løft på sundhed - patientrettet forebyg Psykiatri og handicap Sundhedsforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen Fælles handicapafdeling Centrale midler SSA-rotationsprojekt 600 Hjerneskade projekt 5 Projekt Udviklingscenter Midtbyen 66 Myndighed Terapeutteam samt øvrige Myndighed Psykiatri Myndighed Handicap Handicap-Ledsageordninger Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere Tilbuddene i Aars Bofællesskabet Østre Boulevard Boformen, Østermarken A-Huset Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Tilbuddene i Aalestrup Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup Byen i byen Borgergade Byen i byen projektafdeling Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden Tilbuddene i Løgstør Bofællesskabet Bøgevej Bofællesskabet Købmagergade Bofællesskabet Højvej Bofællesskabet Købmagergade BV Vesthimmerland Beskæftigelse Aktivitet og samvær Teknisk Service BV Løgstør - beskæftigelse BV Aars - beskæftigelse

20 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer BV Aalestrup BV Løgstør - aktivitet Udvikling Psyk. Støtte til kontaktpersonordn Værestedet Løgstør Værestedet Aars 5 Handicap - Hjemmevejledning Støttecenter Aars, Søndergade Bofællesskabet Solkrogen Bofællesskabet Svalegangen Pleje og seniorservice Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Teknisk Service Fælles pleje og seniorservice Fællesadm. for pleje og seniorservice Køkkenfaciliteter -61 Fælles dag- og akt.tilbud Demensudredning Kvalitetsudvikling Ældreplejen Akutte/subakutte tilbud Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Fælles sygepleje og omsorgsservice 2 Løgstør Hjemme- og sygepleje Farsø Hjemme- og sygepleje OPHØRT - Hjemmepleje - gruppe 3 62 Aars Hjemme- og sygepleje Aalestrup Hjemme- og sygepleje Hjemme- og sygepleje - nat OPHØRT - Sygeplejegruppen 1 Rengøringsteam - Hjemmeplejen 820 Plejecentre/dagcentre Østermarken Solvang Ulstruplund Bøgely Kærbo Højgaarden Søndervang Aaglimt Røde Kors Hjemmet Udviklingsafdelingen for pleje- og sen

21 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 4. Andet Økonomisk forvaltning Budget og regnskab Ejendomme boligkontor Udlejningsbolig - Solkrogen Udlejningsbolig - Hvalpsundvej Fællesudgifter - ældreboliger Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Ældreboliger -Solkrogen Ældreboliger Østre Boulevard Ældreboliger Bøgevej Ældreboliger Østermarken Ældreboliger -Plejecenter Solvang Ældreboliger Ulstruplund Ældreboliger Kærbo Ældreboliger Bøgely Ældreboliger Højgaarden Ældreboliger Hesselvang Ældreboliger - Aaglimt Plejecenter Ældreboliger - Søndervang Plejecenter Ældreboliger - Østre Boulevard Ældreboliger - Gislumvej Ældreboliger - Hvalpsundvej 14 A Ældreboliger Grønningen Bofællesskabet Rosengaarden -777 Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Elever Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Pers. og praktisk hjælp 83-køb v/andre Statsrefusion -Ældreområdet Andre bygninger Fællesudgifter og indtægter Syn- og teknologi Tilskud til pensionistforeninger Aktivitetscentre Pasning af nærtstående Hospice Færdigbehandlede patienter NT'kørsel Patientklagenævn Visitation

22 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Ældrepuljen -3 Sundhedsforvaltning -3 Sundhedsfremme og rehabilitering -2 Genoptræning og hjælpemidler 5 Sundhedsfremme og forebyggelse -7 Pleje og seniorservice -2 Fælles pleje og seniorservice -10 Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 9 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter Sygedagpengeteam Sygedagpenge TTA Revalidering Jobafklaringsforløb Rehabiliteringsteam Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Integration Midlertidig boligplacering Familiekonsulent - Jobcentet 660 Integrationsprogram m.v Kontanthjælp, integration CKA Center for kompetence og afklaring CKA Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser CKA Integration Kontant/udd.hjælp og aktivering Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtage Revalidering Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger

23 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Pulje ifm. budgetlægning A-dagpenge Løn forsikrede ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Førtidspension Førtidspension, Udb. Danmark Forsikrede ledige Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Aktivering forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter UU Vesthimmerland UU Vesthimmerland EU - Ungeindsats Himmerland Andet (udenfor) Beskæftigelses- og socialforvaltning Asylcenter Vesthimmerland Asylcenter Ranum Asylcenter Randers Asylcenter Frederikshavn Asylcenter Skørping Asylcenter Simested Asylcenter Herning Disponering, Asylcenter Vesthimmerland Sundhedshuset - Asylcenter Vesthimmerlan Budgetforlig Køb af opgaver Bevillinger/overførsler Asylcenter Thyborøn Børnecenter Østrup Asylcenter Holstebro

24 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Fælles skoler Fælles SFO/LBO Farsø Skole Strandby Skole V. Hornum Skole Ullits Skole Løgstør Skole Toppedalskolen Overlade Skole Ranum Skole Aalestrup Skole Gedsted Skole Aars Skole Østermarkskolen Vestrup Skole Hornum Skole Blære Skole Klassecenter Vesthimmerland Den Kommunale Specialskole, Farsø Vestermarkskolen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukkede skoler Udviklingsafdelingen Tjenestemandspensioner Tværgående indsatser Specialundervisning i regionale tilbud Tværgående indsatser Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser PPR Specialpædagog. bistand til børn i førsk

25 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialskoler Limfjordsskolen CKU Himmerland Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til specialskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen Aars klub Ungdomsklub/juniorklub, Ranum Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup Gedsted Klub Løgstør Klub Farsø Klub Projekt forebyggende indsats Specialundervisning i regionale tilbud Asyl-skolen -671 Asyl-centralt UMI Skolen, Simested Sundhed Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen Børn i Bevægelse Sundhedsplejen Dagtilbud Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Integrerede institutioner Fælles udgifter V. Hornum Børnehave -1 Højgårdens Børnehave Børnehaven Valhalla, Farsø Børnehaven Legehuset Børnehaven Kridthuset Børnehaven Højtoften Børnehaven Præstegårdsvej Børnehaven Troldehøjen Børnehaven Mejsevej og specialgruppe

26 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaven Bakgården Børnehaven Lillevangen Hornum Børnehave Daginstitutioner Fælles udgifter Aldersint. instit. Bakkegården Aldersint. instit. Sneglehuset Børnehuset i Ranum -2 Aldersint. instit. Markvænget Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Haller Museer Biografer Musikarrangementer Løgstør Garden Kimbrergarden Musikhuset Alfa Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Faste ejendomme Haller Folkebiblioteker Folkebiblioteker - Fælles Aars Bibliotek Løgstør Bibliotek Farsø Bibliotek Aalestrup Bibliotek 9 Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb

27 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven Turisme Turismesamarbejde, lokalt Løgstør Turistkontor Udvikling af yder- og landdistriktsomr Tjenestemandspension Projekter Rene, vedl.fri, intellig. skoletoiletter Oplevelses- og læringscenter Vesthimmerland 500 Louns Halvø Udvalget for Teknik- og Miljø Bolig og erhverv Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Jord og grunde Skadedyr Arbejde for andre, reg. virk. 4-4 Planlægning og -administration Natur, Miljø og Byg Gebyrer for byggesagsbehandling Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Budgetramme TMU, ej udmøntet Drift og anlæg Drift og anlæg, fælles Fælles drift Ejendomscenter Indeklimamyndighed Bygningsvedligeholdelse Energistyring Rengøringsvirksomhed Vej & Trafik Veje Park og vej Park- og vejdrift Fællesområde Vintertjeneste

28 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Park, Havne & Natur Vesthimmerlands flyveplads Havne og lystbådehavne Fritidsområder Natur, Miljø og Byg Naturvejleder Natur og miljø Teknik- og Miljøforvaltning Natur, Miljø og Byg Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles Miljøtilsyn og -godkendelse Jordforurening Vand og spildevand Miljømål Administration Vådområdeprojekter Vandløbsindsats Naturindsats Affald Bærbare batterier Klima og vinterberedskab Teknik- og Miljøforvaltning Drift og anlæg Park og vej Vintertjeneste Kollektiv trafik Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Kollektiv trafik Færgen mellemv. m. VHK Rekvs. m. SKAT MO -27 Drift og anlæg 12 GIS, trafik og projekter 12 Veje og trafik Affald -57 Teknik- og Miljøforvaltning -57 Natur, Miljø og Byg

29 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Affald -57 Affald - fælles områder Dagrenovation Storskrald Papirindsamling Farligt affald -72 Genbrugspladser Anlæg Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Kirketorvet Aars Byfornyelse Byfornyelse - pulje Byfornyelse Aalestrup Byfornyelse, indsatspuljen Byfornyelse, pulje Indsats i forhold til forsømte boliger i landdisti Nedrivningspuljen Områdefornyelse i Aalestrup Projekt "Udvikling gennem afvikling" Udviklingsprojekt i Løgstør Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsforeningen KVIK & Østhallen Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KFUM, Membranen, Vesterbro & Fjelsø Forsamlingshus Administrationsbygninger Tilbygnings jobcenter Sekretariat og forvaltninger Registrering af kulturværdier

30 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør Højgården Rosengården Ældreboliger Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgs Højgården -0-0 Rosengården Salg af Hesselvang Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Asfalt samt ventilation og udsugning IT Kælderen på Rosengården i Aalestrup Nyt Sundhedshus i Farsø Ombygning i Aflastningshuset Kærbo Omsorgssystem Rehabiliterings- og sundhedscenter Tilbygning, - Plejecenter Østermarken Vaskemaskine til hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Parkeringspladser til borgere hjælpemiddeldepote Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler AT-Påbud Aars By Masterplan Ranum Skole, skimmelsvamp Renovering Vestermarkskolen Renovering Østermarkskolen Skolereform Skolefritidsordninger Vilsted/Vindblæs LBO

31 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Børnehaver Hornum Børnehave Kridthuset Kultur- og Fritidsudvalget Grønne områder og naturpladser Projekt "Bro over Vilsted Sø" Idrætsfaciliteter for børn og unge Aars Svømmehal, undersøgelser Natur- og Fritidscenter Løgstør Samling af idrætsfaciliteter i Aars og Farsø Vedligeholdelse af haller Vestrup Minihal, anlægstilskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Museer Johannes V. Jensen Museet - køb af naboejendom Udvikling af yder- og landdistriktsområder Landsbyudvalget, projektmidler Teknik- og Miljøudvalget Boligformål Afsluttede byggemodninger - bolig -159 Haraldsvej 1-15 og 2-16 (3. etape/002311) Idunsvej Farsø, lokalplan nr Rådighedsbeløb byggemodning boliger Salg af areal på Møllevej/Møllevang/Grønnegade Vestervang A., Skonnerten, Sjægten, Udsigten Erhvervsformål Afsluttede erhvervs-bygemodninger -629 Bredhalegaard/Nørrevangen (003315) Markvænget 51, 9600 Aars Rapsmarken hvk.område (003311) 69 27

32 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Rådighedsbeløb byggemodning erhverv Svoldrupvej 25 (003321) Ubestemte formål Rådighedsbeløb, salg af jord, ej SKAT moms 258 Salg af Stationsvej 27 Vindblæs Salg af Søndergade 33, 9681 Ranum -124 Salg af areal fra matr. nr. 1r Ranum by Fælles formål Forbedring arbejdsmiljø i bygninger Kloakseparering - institutioner i Aalestrup Konverteringer til fjernvarme Rottesikring i kommunale bygn. - ny bekendtgør Salg af Vestre Skovvej 6,8 og Byfornyelse Byfornyelsesprogram Hornum, Ranum og Gedsted Grønne områder og naturpladser Flere projekter på fritidsområder og -pladser Reetablering af Vestergade 44 med torv Ædeltårnet - renovering Sandflugt Kystsikring Lendrup Strand Genbrugsstationer Etablering af ny genbrugsplads i Farsø Vejanlæg Forlængelse af Dr. Ingrids Vej Farsø Forlængelse af Gunderstedvej til Sjørup Søvej Forlængelse af Havnevej Løgstør Omfartsvej syd om Aars TMU rådighedspulje til anlægsarbejder Standardforbedringer af færdselsarealer Cykelsti fra Simested til Borgergade Etablering af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund 4 Gadebelysning - renoveringer Gadebelysning - udskift til LED Slidlag P-plads Øster Havnefront, Havnevej

33 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Støjskærm langs Hobrovej fra rundkørsel Trafiksikkerhedsprojekter Vejbelysning - energirenoveringer Vejrenovering Aalestrup Vejrenovering Gedsted (223323) Vejrenovering Testrup Vejrenovering i Vesterbølle ifm kloakarbejder Vejrenoveringer i Østerbølle ifm kloakarbejder Fælles formål Busterminale Aars Havne Div. renoveringsarbejder i 2014, havne Havneprojekter Hvalpsund Marina - oprensning af slam 20 Kystsikring og -velfærdsfaciliteter Museer Nutidsmuseet, ny- og ombygning - Lokalsa Sekretariat og forvaltninger Digitalisering af byggesagsarkiv

34 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Renter Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr. hk Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån/tilgodehavender Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld indenlandsk bet Renter af langfristet gæld Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutioner Anden langfristet gæld indenlandsk kred. 4 4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Kurstab i forbindelse med låneoptagelse 166 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 111 Indskud i pengeinstitutter Placerings- og investeringsforeninger Forskydninger i tilgodeh. hos staten Refusionstilgodehavender

35 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Forskydninger i kortfristede tilgodeh Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender 86 Mellemregning foregående/følgende år Tilgodehavender hos andre kommuner -0 Forskydninger i langfristede tilgodeh Pantebreve Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud 583 Indskud i landsbyggefonden Andre langfristede udlån/tilgodehavender -114 Deponerede beløb for lån -15 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning 230 Forskydninger i aktiver tilh. fonde Legater -147 Deposita Parkeringsfond 162 Forskydning i passiver tilh. fonde -843 Legater 166 Deposita Forskydninger i passiver beløb t/opkrævn 1 Kommuner og regioner 1 Staten Kortfristet gæld til staten -428 Anden gæld -428 Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Kortfristet gæld indenlandsk bet. modt Edb fejlomsamlingskonto 0 Mellemregningskonto

36 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Afdrag på lån Langfristet gæld Selvejende institutioner Stat og hypotekbank Kommuner og regioner Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

37 Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau 33

38 34

39 Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og funktion 3. niveau Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Redningsberedskab Borgerservice Byfornyelse Kirkegårde Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

40 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Andel (udenfor) Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Erhvervsejendomme Skolefritidsordninger Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sociale formål Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

41 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer 3. Frivilligt socialt arbejde og projekter Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Psykiatri og handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Tjenestemandspension Pleje og seniorservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Andet Beboelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

42 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Ældrepuljen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -1 Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

43 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Øvrige sociale formål Andet (udenfor) Øvrige sociale formål Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Tjenestemandspension Tværgående indsatser Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud

44 Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Tjenestemandspension Sundhed Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tjenestemandspension Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Erhvervsejendomme Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195 Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

Aabenraa Kommune. Årsberetning 2014. Bilagshæfte Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Bilagshæfte Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigt 2 Hovedoversigt 4 Regnskabssammendrag 6 Udvalgsopdelte regnskaber Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalg Økonomiudvalg

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere