Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk for alle Projektansøgning 2005"

Transkript

1 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog. Projektet som har et nationalt sigte, fokuserer på bibliotekets rolle som formidler og inspirator til læring af det engelske sprog. Vi vil parallelt udvikle et fysisk og et virtuelt engelskunivers, et lærings-rum / engelsk-rummet og en portal Engelskportalen.dk. Målet er at skabe synergi og genkendelighed mellem de to verdener, bl.a. hvad angår indhold, logo og design. Vi vil eksperimentere med indretningsmoduler/satellitter, så mindre udgaver af engelsk-rummet kan fungere i andre biblioteker. Med projektet byder biblioteket den almindelige voksne borger velkommen, uanset engelskniveau. Hovedbudskabet er, at modersmålet er vigtigt, men engelsk udvider dine muligheder i en moderne tid. Projektet er toårigt og gennemføres i samarbejde med Herning Centralbibliotek. Projektbeskrivelse og projektplan: Baggrund Verden er blevet mere international og engelsk er Danmarks vigtigste fremmedsprog. Udgangspunktet for projektet er, at mange danskere har et ønske om at forbedre deres engelskkundskaber, og at rigtig mange ikke kender bibliotekets engelsk-tilbud. Vi foretog en brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek for at undersøge brugernes behov for at kunne kommunikere på engelsk, deres engelsk-niveau og deres kendskab til bibliotekets engelsk-tilbud. På baggrund af de 630 besvarelser er det blevet dokumenteret, at ca. 90% af de adspurgte synes, at det er vigtigt at kunne kommunikere på engelsk, og at ca. 75% gerne vil blive bedre til engelsk. Desuden viser undersøgelsen en markant mangel på viden om bibliotekets engelsk-materialer. Se bilag 1. Visionen er At bibliotekerne i langt højere grad end nu formidler tilgangen til det engelske sprog ved på nationalt plan at skabe fysiske og virtuelle miljøer, hvor man inspireres til at lære sig engelsk At vi nytænker formidlingen af det engelske sprog ind i et hybridt læringsmiljø At bibliotekernes personale opnår en faglig identitet og informationskompetence i formidlingen af det engelske sprog At vi samarbejder med andre biblioteker, nettjenester og institutioner om gennemførelse af projektet 1

2 Formål At skabe et fysisk og virtuelt engelskunivers, der dækker den almindelige danskers behov for at forbedre sit engelsk-niveau At styrke bibliotekets rolle i forbindelse med læring At opbygge viden om læringsmiljøer i biblioteker At styrke samarbejdet mellem landets biblioteker Mål At udvikle Engelskportalen.dk At udvikle og nytænke et lærings- inspirations- og oplevelses- rum i Roskilde Bibliotek At udvikle engelskrummet i fleksible moduler, der umiddelbart kan fungere i andre biblioteksrum At samspillet mellem det fysiske rum og engelskportalen umiddelbart forstås af brugerne At udvikle bibliotekspersonalets kompetencer i forbindelse med engelsk-tilbuddet Målgruppe Den almindelige dansker, som ønsker at genopfriske sine engelskkundskaber Forældre, som ønsker at stimulere deres børns lyst til at bruge det engelske sprog Strategi / metode Eksterne konsulenters specialistviden inddrages. Derved øges bibliotekarernes kompetencer og projektets kvalitet sikres Usabilitytest anvendes ved opbygningen af portalen. For løbende at optimere websitet vil vi bruge software systemer som f.eks. polls og programmet Webtrends En ny brugerundersøgelse iværksættes for at sammenligne resultaterne med eksisterende fra 2005 Satellitterne evalueres ved hjælp af spørgeskemaer Udlånsstatistik af materialer i engelskrummet analyseres af projektet foretages løbende Hovedaktiviteter Udarbejdelse af Engelskportalen.dk Etablering af engelskrummet / satellitter Markedsføring af engelskuniverset Formidling af projektet / afholdelse af konference Evaluering Med projektet vil vi skabe en større sprogforståelse hos brugere og kollegaer. I forbindelse med sprogindlæring er der uanset sprogniveau tale om fire færdigheder: At TALE engelsk - at FORSTÅ engelsk - at LÆSE engelsk at SKRIVE engelsk. 2

3 På Engelskportalen.dk udvikler vi som en nyskabelse 4 universer / guider med udgangspunkt i at tale, forstå, læse og skrive engelsk. I guiderne præsenteres de bedste hjemmesider og materialer i biblioteket. Generelle oversigter og features, som f.eks. test dig selv, mest for sjov præsenteres også på hjemmesiden. Det er væsentligt, at hjemmesiden fremstår med enkelt design, og at guiderne umiddelbart imødekommer brugernes behov. Engelsk skønlitteratur behandles særskilt, enten som en del af Engelskportalen.dk eller selvstændigt. Opbygningen og design bygger på Litteratursiden.dk, blot i mindre omfang. Se bilag 2. Opbygningen af engelskrummet tager ligeledes udgangspunkt i de fire færdigheder, tale, forstå, læse og skrive engelsk. Vi vil samle og formidle de bedste tilbud indenfor alle materialetyper. Udvalget fokuserer på aktuelle og populære emner indenfor både skøn- og faglitteratur, f.eks. efterspurgte romangenrer, rejser, livsstil, sport, biler og kæledyr. Engelskrummet fremstår som et rum i rummet og består af en chesterfieldsofa, en pc med adgang til engelskportalen.dk, udstillings-møbler og fleksibel afskærmning. Vi ønsker at skabe et indbydende rum, hvor variationerne ved forskellige temaer skabes af lys-skygge reflekseffekter, lysprojicering, ophæng og silhuetter. De grafiske elementer findes også i det virtuelle rum og binder de to rum visuelt sammen. Indretningen og virkemidlerne af engelskrummet er enkle og fleksible og kan ses som inspiration for andre biblioteker, uanset størrelse og indretning i øvrigt. I et idekatalog beskrives rummet som en udstillings-model for både store og små biblioteker, hvor elementer af rummet kan bruges som satellitter. Se bilag 3. Projektet vil inspirere målgrupperne til AKTIVT at vælge engelsk som interesseområde uanset niveau. Vi vil fange brugernes opmærksomhed ved at eksperimentere med en humoristisk synsvinkel. Et typisk eksempel er den nyudnævnte kvindelige danske minister som udtaler: I am in the beginning of my period. Projektet opererer med 6 kommunikationskanaler: 1. Det fysiske rum 2. Engelskportalen.dk 3. Brochurer, postkort, plakater 4. Bannerannoncer 5. PR-events 6. Direct mail til erhvervslivet Se bilag 4. Succeskriterier/resultater At Engelskportalen.dk får 300 unikke brugere om dagen 3

4 At brugernes kendskab til Roskilde Biblioteks engelsk-tilbud er blevet større, målt i forhold til eksisterende brugerundersøgelse At Roskilde Biblioteks engelsk-materialer har et højt cirkulations-tal At bibliotekets brugere tilbydes undervisning om engelskuniverset. At undervisnings-materialet indgår i Bib-teach At satellitterne fungerer i andre biblioteker At effekten af personalets øgede kompetencer i forbindelse med bibliotekets engelsk-tilbud indgår i evalueringen At projektet omtales i de landsdækkende medier Organisationsplan Projektet laves i et samarbejde mellem Roskilde Centralbibliotek og Herning Centralbibliotek. Repræsentanter fra begge biblioteker indgår i projektledelse og styregruppe. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet. Projektledelsen har ansvaret for projektets udførelse og refererer til styregruppen. Projektet er bygget op omkring flere delprojekter i forbindelse med engelskrummet og Engelskportalen.dk. Projektgrupperne refererer til projektledelsen. En idegruppe skal drøfte projektets udvikling og perspektiver og kommunikations-strategi på et nationalt plan. Idegruppen refererer til projektledelsen. Vi er åbne overfor andre samarbejdspartnere, blandt andet har Roskilde Universitets Bibliotek vist interesse for projektet. Eksterne konsulenter med relevant ekspertise tilknyttes projektet. Løbende evaluering af projektet foretages i samarbejde med konsulenter. For at sikre videndeling og kompetenceudvikling på tværs af delprojekterne deltager projektmedarbejderne i læringscirkler. Ressourceplan Følgende indgår: Personale, IT, inventar, udlånsmaterialer, markedsføringsmaterialer, areal i voksenafdelingen, eksterne konsulenter. Tidsplan 1.halvår 2006 Valg af logo for engelsk-universet Engelskportalen.dk Kravspecifikation, usability test og etablering Skønlitteratur på engelsk Kravspecifikation, usability test og etablering 4

5 2. halvår 2006 Engelskportalen.dk og Skønlitteratur på engelsk Markedsføring og drift Digital plakat produceres Engelskrummet Planlægning af design og indretning Ansøgning til Biblioteksstyrelsen 1. halvår 2007 Engelskrummet / satellitter Etablering og præsentation i et idekatalog Engelskportalen.dk og Skønlitteratur på engelsk Drift Undervisning 2. halvår 2007 Engelskuniverset Markedsføring og formidling Engelskportalen.dk og Skønlitteratur på engelsk Drift Undervisning Afholdelse af konference 5

6 Projektrapport udarbejdes Ansøgning om driftsmidler Erfaringsindsamling og informationssøgning Projektet bygger på erfaringer fra projektmodningen i Her har vi indsamlet viden fra ressourcepersoner fra universitetsmiljøet, voksenundervisningen, konsulenter, temadage, studierejse og biblioteksbesøg i ind- og udland. Liste over anvendt litteratur. Se bilag 5. På baggrund af den indsamlede viden ser vi projektet som et nationalt initiativ. Projektet er rettet mod voksne, men vi ser det som en naturlig forlængelse af projektet, at børn inddrages som målgruppe. Vi er blevet inspireret af Bibliotekernes Netguide og Litteratursiden.dk i udviklingen af Engelskportalen.dk. Bib-teach ses som et naturligt arbejdsredskab i forbindelse med undervisning. Vi har udvekslet erfaringer som deltagere i et netværk etableret af Århus Bibliotek under projektet Det hybride læringsmiljø. I efteråret 2005 blev der foretaget en brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek, bl.a. om brugernes behov for at kommunikere på engelsk og deres kendskab til biblioteks engelsk-tilbud. Se bilag 1. Evaluering For at tilgodese projektdeltagernes informationsbehov og for at styrke den løbende gennemførelse af projektet er evaluering vigtig. Evaluering gennemføres i samarbejde med ekstern konsulent. Evalueringsplanen tilpasses i samarbejde med involverede partnere, herunder eksterne personer tilknyttet projektet. Elementer, der kan være til genstand for evaluering, er: Drivkræfter og barrierer Gennemførelsesproces Resultat og effekt Formidling af resultater Artikler i fagpressen. Afholdelse af konference i efteråret Pressemeddelelser, workshops og foredrag. Afsluttende projektrapport. Bilagsoversigt 1. Brugerundersøgelse 2. Engelskportalen.dk 3. Engelskrummet / Satellitter 4. Kommunikationsstrategi 5. Litteraturliste 6. Budgetoversigt 6

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL

INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL - en virtuel ungdomsklub på web og mobil til danske kommuner INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier... 3 Kommunens

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt Indhold Forord... side 3 Sammenfatninger...side 4 Projektet...side 5 Metodiske overvejelser...side

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

01-07-2013 Afsluttende rapport

01-07-2013 Afsluttende rapport 01-07-2013 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet

Læs mere

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel... 3 2 Formål og succeskriterier... 4 3 Målgrupper/deltagere... 5 4 Styring og organisering... 5 5

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning NNCommunication, Oktober 2002 Indholdsfortegnelse side Resumé 3 1. Evalueringsproces 5 Formål, fokus og omfang Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere