IT-Strategi , revision 28. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013"

Transkript

1 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde arbejde således Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres BIT-bande, IT at skolen i 2015 er hvert år i oktober-november, enkelte mere konkrete udvalg, ledelse, i front med formuleringer, forsøgsbeskrivelser og kompetenceudnyttelse bestyrelse af it i planer udmøntes dog først i foråret i forlængelse af evalueringer af tilsvarende områder kursistgruppe På følgegruppemøde sep. 12 er evalueringsdesign Følgegruppe besluttet for det overordnede mål. Forskerne er løbende sparringspartnere i forbindelse med tiltag og evalueringer BIT (bredde IT) projektet styres via en organisering med blandt andet IT-udvalg, følgegruppe og BIT-bande, hvori indgår følgeforskning med to forskere. Der sikres medbestemmelse og videndeling via afdelingsmøder, dage, faggruppemøder og digitale videndelingsfora. Der hentes inspiration via forskere og eventuelt andre eksterne ressourcepersoner. BIT-bande, følgegruppe, IT-udvalg, EJ, AB, PU Der findes nøje beskrivelse af organisering under UDC_BIT Der søges eksterne midler i fonde og ministerium til BIT Der laves senest forår 2014 en plan for formidling af vores arbejde og resultater BIT-bande i har indtil okt modtager kr fra Hold Fast, kr fra NordeaFonden og kr fra MBU og nu også fra Regionen i manglerat give tilbagemelding til Nordea Ledelse Der overvejes et afslutningsseminar for øvrige UC-er og HF-kurser, forår 2015

2 It er en naturlig og effektiv del af det arbejde således at skolen i 2015 er i front med udnyttelse af it i kursistgruppe IT-Strategi , revision 28. maj 2013 I løbet af skoleåret efterår 12 og 2013 opnår alle lærere efteruddannelse i anvendelse af elektroniske tavler til et beskrevet minimum niveau, og alle kommer i gang med at bruge dem. Målet er at skabe større variation i læringsformer og læringsstile, mere aktiv medvirken og større motivation. Der planlægges kursus på 14 timer, startende august 2012 og det tilpasses behov undervejs Igennem alle årene er der fokus på arbejdet med IT kulturen. Målet er, at kursisterne udnytte og reflekterer over de nye medier og digitale værktøjer på en hensigtsmæssig måde, og at der skabes forståelse og praksis for, hvordan vi tager hensyn til os selv og hinanden i en digitaliseret verden BIT-bande og superbrugere Oplæg fra forskerne om IT kultur aug. 12 i har ændret/udskudt nogle af kurserne, hvorfor en større evaluering udskydes til april 2014 hos lærere og kursister. 8 klokketimer afviklet i 12/13 mangler få timer med differentiering efteråret 13. i arbejder pt på, hvordan vi bedst kan tilrettelægge dette. Oplæg fra forskerne for kursisterne sept. 12 Bit-banden Drøftelse i følgegruppen med forskerne sep. 12 Opfølgning om arbejdet med IT kultur i klasserne, hele perioden Ledergruppen laver studieregler vedrørende ITanvendelsen, senest i løbet af foråret 13, ledelsen BP Ledelsen Har været på afdelingsmøder i 12/13- er med i forsøg 2013/14 samt med i de justerede kursistkompetencer

3 It er en naturlig og effektiv del af det arbejde således at skolen i 2015 er i front med udnyttelse af it i kursistgruppe IT-Strategi , revision 28. maj 2013 Skolen ønsker at understøtte kursisternes arbejde med IT dannelse, som det fx kommer til udtryk i de IT-udvalg fire IT læringsmål: indsamling, kommunikation, udtryk og refleksivitet. a) I foråret 2014 indkredses særlig brugbare kommunikationsplatforme, videndelingsfora og sociale medier. alget skal tilgodese både forenkling, fleksibilitet og bredden i skolens målgrupper. b) I foråret 2015 indkredses særlig brugbare mobile enheder. alget skal tilgodese både forenkling, fleksibilitet og bredden i skolens målgrupper. Lærerne har de nødvendige IT-forudsætninger IT-udvalg Der har allerede i 12/13 været gang i flere forsøg med videndelingsfora Superbrugerne og flere lærere begyndte så småt med anvendelse af tablets allerede i foråret Der er i foråret 13 også indkøbt 12 IPads til afprøvninger Der er i foråret 12 opstillet krav til IT forudsætninger for lærerne. Disse krav justeres hvert forår IT udvalg Justering lavet i maj 13 af BIT banden, og behandlet i ledelse og på IT udvalg 27. juni 13, hvorefter de er klar til næste skoleår. I august 12 er behovet for kurser undersøgt, og primo oktober 12 udsendes en plan for afvikling af nødvendige kurser. Behovet undersøges på ny efterår 2013, og nødvendige kurser etableres. Der er i maj lavet opsamling på deltagelse i 2012/13 og fornyet kursusplan laves til efteråret 2013 ed ansættelse af nye lærere klargøres kravene. /AB Det sikres, at kompetenceudviklingsplanerne er i overensstemmelse med BIT-målene, EJ, AB

4 It er en naturlig og effektiv del af det arbejde således at skolen i 2015 er i front med udnyttelse af it i kursistgruppe IT-Strategi , revision 28. maj 2013 Det er etableret superbrugerfunktion fra august BIT-bande, IT Modellen evalueres og revurderes hvert år udvalg Den første større evaluering er lavet i senest i februar måned. Økonomien fastlægges dog februar 2013, hvorefter modellen er i december. tilpasset og fortsætter på samme niveau i Der er forår 12 etableret pædagogisk/teknisk support 5 ugedage. Hvert år i december tages stilling til omfang af support for det kommende skoleår Kursisterne har de nødvendige IT-forudsætninger Der er i foråret 12 opstillet krav til IT forudsætninger for kursisterne, og der er lavet plan for, hvordan kursisterne opnår disse forudsætninger. Disse krav justeres hvert forår. I oktober 12 laves en undersøgelse af kursisternes IT kompetencer, og i foråret 2013 gentages undersøgelsen for at registrere ændringerne. Kursisterne medbringer eget IT-udstyr Ledelsen, IT udvalg, bestyrelse IT udvalg IT udvalg 2013/14 Fortsætter foreløbigt i 2013/14 på sammen niveau Justering lavet i maj 13 af BIT banden, og behandlet i ledelse og på IT udvalg 27. juni 13, hvorefter de er klar til næste skoleår. okt. 12 april 13 Begge evaluering er drøftet med forskerne, og det er besluttet i følgegruppen at fortsætte denne evalueringsmodel. Det er i foråret 2012 besluttet, at alle nye 1. HFere og fagpakkekursister medbringer egen computer. Skolen udlåner til to AU-forløb i 12/13. Før budgetlægning besluttes, hvordan det skal være for næste skoleår. Ledelsen, IT udvalg, bestyrelse Modellen fortsætter på HF og fra aug også for FHFforløbene. Der udlånes bærbare til 3 AUforløb i 13/14 Der skal i foråret tydeligt formidles til kommende kursister, hvad kravene er til medbragt udstyr AB/EJ AH

5 Der indfases efter vurderet behov nye undervisningsmidler Undervisningsmiddeludvalgene arbejder i samarbejde med faggrupperne med strategi for overgangen til i- og e-bøger, herunder økonomi prognose forud for budgetlægning, dec Der opbygges et system for lagring og udlån af undervisningsmateriale forår 2013 EJ/AB?? BP BEN Skolen sikrer, at IT udstyr og netværk er opdateret og funktionsdygtigt Hvert år før budgetlægning vurderes nødvendige investeringer af IT udstyr i forhold til mål og kapacitet. IT udvalg, supportere ed ny installering og daglig drift har løsning af tekniske problemer høj prioritet Supportere Der etableres om muligt IT forsøg i perioden Hvert år tilstræbes at give plads til forsøg i overensstemmelse med målene. Forsøgene evalueres i februar måned, og nye udbydes primo marts., IT udvalg Der er lavet evaluering i maj 13 Der etableres nye forsøg i 13/14 med 11 lærere, vedrørende kursistkompetencer (indsamling, refleksion, kommunikation og udtryk) og vedrørende udvikling af i-bøger, det støttet af Regionen

6 It anvendes Medarbejderne har de nødvendige IT-kompetencer effektivt i administration og bygningsdrift De nødvendige generelle IT kompetencer fastlægges, hvorefter de supplerende kompetencer for de enkelte positioner fastlægges, alt sammen i efteråret BP Behovene for kurser indgår i hvert års MUS, og de indføjes i den årlige kompetenceudviklingsplan. ed ansættelser sikres de nødvendige kompetencer BP BP It støtter kommunikation og videndeling Brug af First Class optimeres Ansvaret for de forskellige konferencer er fordelt i ledelsen, og der skal løbende foregå udlægning af materialer og oprydning Ledelsen BEN har mødes med faggrupperne 2012/13 for at systematisere brug af First Class og fællesdrev til videndeling BEN Delvist udført SBSYS implementeres fuldt ud Systemet er indført, og der er givet flere små kurser for administration og ledelse. Der følges op løbende, således at alle i administration og ledelse bliver fortrolige med systemet og således at der bliver opbygget en hensigtsmæssig struktur i løbet af 2012/13. ledelsen BEN Delvist udført forår 2013 Det afklares, om bestyrelsen skal arbejde papirløst

7 Det besluttes på et bestyrelsesmøde i foråret 13, om der skal arbejdes mod papirløse bestyrelsesmøder, helt eller delvist BP Studieadministrativt system udbygges Der er besluttet ny aftale om studieadministrativt system fra forår Der skal ske nødvendig implementering for både administration og lærere. Planlægges snarest i foråret 2013 BP BEN og FS Er i gang forår juni 2013

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015 Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab

Læs mere

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015 Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere