Boconcept Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boconcept Holding A/S"

Transkript

1 Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 %

2 Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:... 8 Bruttomarginer: Fremtidsudsigter: Butikker: Ledelsen: Værdiansættelse: Q Konklusion:... 25

3 Om: Boconcept er et dansk selskab noteret på fondsbørsen i København. Selskabet ejer franchisekonceptet Boconcept med butikker rundt omkring i hele verden. Boconcept har de seneste år leveret om omtumlet tilværelse, men har efter min mening de seneste måneder fået styr på forretningen, har fundet det rigtige forretningskoncept samt foretaget de rigtige strukturelle tiltag til at sikre fremtiden. Boconcept er efter min mening en traditionel overset turn around historie med en betydelig upside. Facts: Omsætning 2014/2015: Antal butikker 30/4 2015: mio. kr. 253 butikker Strategiplan: Horizon 16/17 EBIT Margin 2014/2015: 1,3 % Same store Sales Growth 14/15: 11,5 % Seneste 5 års same store growth: 5,1 % Bestyrelsesformand: Direktør: Peter Thorsen Torben Paulin Disclaimer: Jeg ejer selv aktier i BoConcept gennem mit investeringsselskab. Alle figurer i denne rapport er hvis ikke andet er angivet direkte fra BoConcepts 2014/15 årsrapport.

4 Forretningsmodel: Selskabets forretningsmodel går ud på at sælge højkvalitetsmøbler og andet indretningsdesign i den højere prisklasse. De anser sig selv som tilhørende segment Affordable Luxury indenfor møbel retail. Samme segment som Pandora har succes hos indenfor smykkebranchen. Selskabet er primært en franchisekæde, men ejer også egne butikker. Egne butikker anvendes ofte at franchisekæder til at teste kollektioner, implementere nye IT systemer og forstå sin egen forretningsmodel for på den måde nemmere at kunne hjælpe og understøtte sine franchisetagere. Boconcept har siden finanskrisen døjet en del med at have for mange butikker placeret på forkerte lokationer i forskellige lande hos dårligere franchisetagere. Dette har betydet at selskabet har haft problemer med butikker som er kommet i vanskelige problemer og har måttet lukke, hvilket har kostet tab på debitorer (selskabet sælger varer til sine franchisekæder og giver ofte kredit herpå). Samtidig koster det ledelsesressourcer at skulle hjælpe med at afvikle butikker eller finde en anden løsning. Disse ressourcer kunne i stedet være anvendt på væksttiltag og produktforbedringer. Selskabet har derfor brugt de sidste 2 3 år på at rydde op i deres franchisebase. De har afviklet/lukket butikker på dårlige lokationer hos dårlige franchisetagere. Omvendt har de investeret i at åbne nye butikker hos franchisetagere som har vist sig at være dygtige og i lande som har taget produkterne til sig. Især i Asien har selskabet fået en del succes de senere år. Boconcept beskriver deres visions således: Vores vision er at gøre BoConcept til det førende brand inden for urban indretning. Med We make the most out of your space som brand promise differentierer vi os fra konkurrenterne med et samlet concept, der forener en moderne, funktionel og fuldt koordineret kollektion med en unik personlig indretningsservice, som optimerer kundernes space management. Det hele samles under en global kommunikationsplatform og et butikskoncept, der understreger BoConcepts evne til at skabe individuelle løsninger.

5 Omsætning: BoConcept har over de seneste par år arbejde på at lukke urentable butikker og starte nye op på bedre lokationer og med bedre franchisetagere, herudover gået ud af markeder som ikke er strategiske. Nedenstående graf illustrerer selskabets 12 måneders rullende omsætning: Som det ses havde selskabet ca. 2 år i træk uden vækst. Dette skyldes at butikslukninger mv. udhulede same store sales væksten, samt at Same stoles sales væksten var meget lav disse år. Selskabet har dog i seneste regnskabsperiode fået vendt udviklingen og som det ses af grafen har der været en god udvikling i 12 måneders løbende omsætning. Dette skyldes primært den gode udvikling i same store sales og ikke en større mængde nye butikker. Selskabet har dog muligheder for at åbne flere butikker i de kommende år. De har været igennem størstedelen af deres oprydning i urentable butikker og har kun en mindre del tilbage. Nogle af disse håber de dog stadig kan leve videre med en ny franchise tager i stedet for at skulle lukkes. De vil herudover fortsætte med at åbne butikker på gode lokationer i Asien, Afrika mv. 2015/2016 regnskabsåret vil højst sandsynlig indikere en bund i antallet af butikker, hvor der fra 16/17 regnskabsåret igen vil begynde at komme vækst i antallet af butikker. Same store sales growth: Et af de vigtigste nøgletal for retailers er same store sales eller hvordan salgsudviklingen har været i de enkelte butikker. Dette nøgletal renser således selskabets omsætningsvækst/fald for eventuelle nye butiksåbninger eller lukninger og viser hvordan de enkelte butikker sælger i forhold til forrige år. Herudover er BoConcepts salg jo salg direkte til deres franchise tageres butikker, hvorimod Same Store Sales beskriver

6 salgsudviklingen ud af butikken. Den viser således et bedre indblik i forbrugerens reelle interesse i produkterne og ikke lagerudsving mv. Selskabets same store sales udvikling de sidste 5 år illustreres via nedenstående graf: En udvikling i same store sales på 11,5 % er virkelig flotte tal, hvilket dog til dels skyldes at man i året har lavet en fuldstændig kollektionsopdatering og øget markedsføringsindsatsen betydeligt. Selskabet forventer selv at stigningen i same store sales i 2015/2016 regnskabet opvejer at de har lukket flere urentable butikker og at væksten derfor vil stige lidt i forhold til 2014/2015. BoConcept bør efter min mening kunne operere med omkring 5 % same store sales growth de kommende år. De har lukket butikker der ikke vækster godt og placeret nye butikker strategisk rigtige steder samt åbnet butikker i spændende markeder som Asien og Afrika hvor væksten er højere, ligesom inflationen og dermed prisstigningerne også er højere der. Det store spørgsmål i forhold til at lave en værdiansættelse af BoConcept er hvordan de kan drive deres same store sales fremover. Ved at have høje same store sales vil det samtidig bibringe godt til selskabets marginer da mersalg direkte til eksisterende butikker har en høj dækningsgrad for BoConcept. Jeg har i min analyse valgt at operere med en 5 % omsætningsvækst de kommende år. Da jeg forventer et begrænset antal netto butiksåbninger antager jeg at dette vil bidrage 1 2 % om året i omsætning og same stores sales bidrage med 3 4 % om året. Set i forhold til ovenstående tal for de seneste 5 år syntes jeg ikke dette er aggressivt og der skulle forhåbentlig være mulighed for en upside her. Man bør dog være opmærksom på, at væksten i år har været rigtig høj pga. en meget stor kollektionsopdatering og øget markedsføring derfor er sammenligningstallene for same store sales også mere vanskelige. Jeg tror dog at mit 3 4 % estimat som minimum godt kan blive opnået.

7 Margin udvikling: Der er ingen tvivl om at det største problem for BoConcept siden finanskrisen har været deres profitabilitet. Selskabet har haft for høje omkostninger, for lave priser, for stor kompleksitet og faste omkostninger samt for høje tab på udlån. Alle disse forhold har presset selskabets EBIT margin. Sagt på en anden måde, de har simpelthen ikke tjent nok penge på de varer de har solgt. Denne udvikling forsøger selskabet at gøre op med i strategiplanen Horizon 16/17 og allerede nu har vi set lovende resultater herpå. På grund af selskabets høje skalerbarhed i deres franchise model er der mulighed for massiv margin ekspansion de kommende år, hvilket vil øge profitabiliteten langt mere end markedet regner med. Især hvis selskabet kan få nedbragt nulpunktsomsætningen yderligere. BoConcept har samtidig de senere år været ramt af valutakursudviklingen, som jeg vil beskrive senere. Dette udvikling har været en modgang for selskabet, men kan senere vise sig at vende til en medvind, hvilket vil øge marginerne endnu mere. En af de vigtigste ting for BoConcept har været at få nedbragt faste kapacitetsomkostninger og øge same stores sales. Som jeg viste før var sidstnævnte lykkedes. Det er langt mere rentabelt for selskabet at øge omsætningen via same store sales end via nye butiksåbninger da marginerne er højere på første nævnte. Selskabet forventer selv en EBIT margin omkring 4 % i indeværende regnskabsår. I forhold til deres mere langsigtede målsætning for det kommende år skriver de: Jeg har i min analyse regnet med 6 % margin i 2016/17, hvilket svarer til midtpunktet i BoConcepts eget estimat. Dette er en væsentlig stigning i forhold til de tidligere år, jeg mener dog at de er opnåeligt på grund af de større tilpasninger Boconcept har lavet, fokus på debitortab samt valutakursudvikling til at øge bruttomarginer. Muligheden for meget store margin ekspansion er en af de ting der virkelig tiltaler mig med BoConcept. Det er meget sjældent at man ser franchise koncepter køre med så lave marginer som BoConcept har. Dette er et tydeligt tegn på at de har haft alt for høje faste omkostninger. Selskabet har konsekvent haft +40 % bruttomargin men kun lavet 2 5 % EBIT margin. Muligheden for at effektivisere er derfor klart til stede, hvilket ledelsen også arbejder på jf. Horizon 16/17 planen.

8 Men hvor kan BoConcepts marginer gå hen på lang sigt? Som de selv skriver af ovenstående citat fra årsrapporten er forretningsmodellen ret skalerbar. Når deres franchise butikker øger salget tjener BoConcept normalt ca. 40 % bruttomargin herpå. BoConcept har så lidt ekstra øgede omkostninger til salg, markedsføring, logistik etc. som de mener der følger salget, men i alt er det deres mening at 25 % af den øgede omsætning går direkte på bundlinjen. Dette er ret dramatisk for et firma som pt. ligger omkring 3 5 % i EBIT margin og viser det store marginpotentiale der er i deres forretningsmodel, hvis blot de kan opnå den skalerbarhed de har brug for. Det tror jeg de kan. Hvis man ser på andre franchise koncepter har de normalt langt højere EBIT marginer. Tag et kig på Pandora med 30 % margin (det skal dog her tages med at smykkebranchen er høj margin) men også franchise koncepter indenfor fødevarer har langt højere marginer. Det hele handler om at opnå stor skala så koncernens omkostninger til R&D, Salg og markedsføring, administration mv. kan holdes på et lavt niveau i forhold til salget. Hvis du ser på deres margin i dag på ca. 4 % og antager de vil doble salget over de kommende 10 år bør de hvis deres forudsætning om 25 % margin er korrekt øge deres EBIT margin til 14,5 %. Dette er langt mere end de 7,5 % som jeg har anvendt som den langsigtede EBIT margin i min værdiansættelse. Jeg tror faktisk den nuværende ledelse kan klemme den højere op. Men som valueinvestor skal man ikke investere på hvis ude i fremtiden men se på hvad der opnåeligt indenfor en kortere årrække. Der er ingen tvivl om at den nye CEO, deres CFO samt den helt nyansatte COO har hårdt fokus på omkostningerne, skalerbarheden og skalafordelen. Valutaforhold: Selskabet har omsætning i alt fra DKK, SEK, EURO, YEN, USD, CNY etc.. De eneste to valuta som selskabet har flere omkostninger end indtægter i er USD og CNY, hvilket skyldes at deres produkter produceres i Kina og dermed betales i USD eller CNY. De seneste par år er både USD og CNY styrket betragteligt overfor EURO, DKK, YEN osv. Dette har kostet selskabet på indtjeningen og marginerne fordi de ikke har kunnet vælte de prisstigninger over på deres kunder. Dette ser dog ud til at være begyndt at vende med USD på vej

9 ned igen efter at have toppet over 7,2 overfor DKK. Samtidig er den kinesiske centralbank begyndt at devaluere deres valuta overfor USD, hvilket er særdeles positivt for BoConcept. Men hvordan påvirker de seneste begivenheder på valutamarkedet BoConcept og hvordan bør dette påvirke deres guidiance og potentiale. De skriver i deres 2014/2015 årsregnskab note 31 følgende: Det væsentlig som investor at bemærke her er sætningen: 5 % styrkelse af CNY i forhold til USD påvirker EBIT negativt med 1,1 mio. USD. Her i august 2015 er der netop sket det modsatte. CNY er faldet ca. 5 % overfor USD på grund af Kinas devalueringer af deres valuta. Dette vil medføre en gevinst til BoConcept på ca. 1 mio. $ eller ca. 7 mio. kr. på EBIT niveau, hvilket er en stigning på ca. 10 % oveni deres egen guidiance. Men udover denne gevinst er det også et signal der er vigtigt. Kina vil ikke lade sin valuta stige voldsomt overfor YEN, EURO, USD etc. og centralbanken vil agere for at holde sin valuta lav. Dette er selvfølgelig et vigtigt signal for en virksomhed som BoConcept der har en stor del af sine omkostninger placeres i CNY. Jeg tror at situationen hvor CNY og USD stiger markant år efter år overfor EURO etc. er ovre og derfor vil vi ikke se de valutakursproblemer der har været førhen.

10 Bruttomarginer: Selskabets bruttomarginer har været under pres de seneste 3 år som det ses af nedenstående chart. Årsagerne hertil er mange. Den primære skal dog findes i valutakursudviklinger og inflation. Når du har øget lønpres i Kina samtidig med at deres valuta er steget en del over DKK, YEN etc. så stiger dine omkostninger bare langt mere end du kan øge priserne overfor dine kunder. Som investor er det væsentligste selvfølgelig hvor marginerne skal hen i fremtiden. Jeg tror vi vil se en stabilisering af marginerne og nok også en øgning over de kommende år. Dette er der flere årsager til: 1) Valutakursudviklingen ser ud til at være vendt. Som jeg nævner ovenfor vedrørende valuta er selskabets omkostninger primært i CNY mens salget foregår i USD, EURO, YEN etc. At Kina har valgt at lade sin valuta flyde mere frit for at have lave omkostninger og holde deres konkurrencekraft er selvfølgelig rigtig godt for marginerne hos de selskaber som BoConcept der producerer i Kina. 2) Selskabet har selv meddelt har de har udviklet en del højere margin produkter over de kommende år. I takt med at disse mere eksklusive produkter vinder indpas i butikkerne, vil det forhåbentlig også slå igen på selskabets margin 3) Selskabet har lavet en del store kollektionsopdateringer, herunder en meget stor en i regnskabsåret 14/15. Dette påvirker marginerne negativt ad 2 årsager. Den ene er at selskabet har afskrevet varelager på udgående varer. Den anden er at nye varer normalt introduceres lidt billigt for at sørge for at skabe opmærksomheden på dem.

11 4) Selskabet har ved den store kollektionsopdatering haft nogle logistikproblemer i forhold til at få alle de nye varer ordenligt frem. Disse logistikproblemer kræver flere omkostninger der påvirker marginer negativt 5) Selskabet har som målsætning de kommende år at nedbringe antallet af lagerførte varer med 25 %. Et lavere antal varer gør at de kan fokusere mere og ikke har store logistikomkostninger til lav margin varer mv. Alt i alt syntes jeg at forholdene gør, at selskabet har gode mulighed for at stabilisere og øge deres marginer igen, hvilket gør det nemmere at opnå højere bundlinje marginer og øge cash flow og overskud til sine aktionærer. En 40 % bruttomargin bør være opnåeligt som minimum fremadrettet. At selskabet lukker egne butikker presser dog ned her.

12 Fremtidsudsigter: Det vigtigste for en forretning og til at vurdere et selskab er at se på dets langsigtede muligheder. Hvor vil forretningen være om 5 10 år? Hvordan vil den være positioneret på markedet etc. Jeg har taget et kig på selskabets mere langsigtede strategiske målsætninger: Mange af deres tiltag tænker man selvfølgelig ud for. Men det er vigtigt at strategien følges til dørs. Det første de skriver er også det efter min mening vigtigste. Øgning i same store sales. Ved salgstiltag, kollektionsopdateringer etc. Der hvor selskabet har den klart højeste indtjening er ved at øge same store sales. Det har meget høj margin blot at sælge 4 6 % ekstra til en eksisterende butik. De vil vækste antallet af butikker, men gøre det i rigtige markeder og med rigtige franchisetagere. Selskabet har dog lært af fortiden, at det handler om kvalitet frem for kvantitet. En dårlig franchise butik koster ekstremt mange ledelsesressourcer, den medfører ofte debitortab etc. Derfor har selskabet fået stort fokus på at gå de rigtige steder hen med de rigtige personer. Eksempelvis nuværende franchisetagere som har 1 2 succesfulde butikker og gerne vil have flere er ofte at foretrække fremfor en ny da den eksisterende har vist sit værd. Omvendt skal de heller ikke blive for afhængige af enkelte franchisetagere. Det andet er at selskabet tidligere har brugt salg og markedsføringsomkostninger meget bredt. De vil nu fokusere disse penge på de strategisk vigtigste markeder for at skabe vækst der.

13 Det fremgår også af deres Horizon 16/17 strategiplan. En af de ting de fokuserer mere på er salget til erhvervslokaler, hoteller mv. Her har de opbygget en direkte salgsstyrke, som sætter de enkelte franchiser butikker i samarbejde med erhvervsvirksomheder og hoteller. Dette segment har ofte en meget god margin fordi det ikke kræver lagerplads etc. Her vil butikkerne kunne sælge varer direkte ud til de steder de skal placeres. Som det også ses af ovestående er det stadig et meget vigtigt strategisk tiltag at få de faste omkostninger ned og kompleksiteten ned. Selskabet skal være mere fleksibelt og mere skalerbart. BoConcept har delt de forskellige markeder op i kategorier alt efter hvordan de prioriteres og hvilke ledelsesressourcer der skal bruges hvor. En vigtig del er den røde søjle hvor de har markedet de ikke tjener så meget på, er små og ikke vækster. Der lukker de ned. Så har de cash markeder. Markeder hvor der ikke er vækst, men hvor de står stærkt og tjener godt. De skal manages for cash. Så har de markeder hvor de skal investere for at opnå skalafordele og hvor de allerede står stærkt. Og sidst har de vækstmarkeder som

14 Kina, øvrig Asien og Afrika som vokser stærkt, hvor de allerede er placeret, men hvor der er store muligheder for yderligere vækst. Det sidste chart jeg har vist her er deres antal af brand stores. Som det kan ses blev de reduceret en del i sidste regnskabsår som følge af dårligt performende butikker blev lukket ned. Samtidig har man lukket en del butikker som man selv drev. Det er klart min anbefaling at en franchise kæde ikke har et stort antal egne butikker egne butikker bør være rigeligt for BoConcept. Her kan de så primært teste nye kollektioner og lignende og se hvordan markedet tager imod nye produkter før de udruller nye koncepter til franchise butikkerne. Fordelen ved franchise tankegangen er at den er meget lidt likviditetskrævende. Når der skal ekspanderes og åbnes nye butikker er det franchisetagerne som skal betale depositum, indretning af lejede lokaler, varelager, opstartsomkostninger etc. BoConcept er således blot mellemled. De køber varer fra deres producent i Kina og sælger varerne til deres franchise butikker. BoConcepts primære opgave er at lave R&D, sørge for at kollektionerne og produkterne er i orden, herunder markedsføringen. Samtidig skal de styre infrastrukturen til butikkerne og hjælpe nye franchisetagere i gang. Når først sådan et koncept er oppe at køre høster moderselskabet normalt skyhøje cash flows. Man kan se på McDonalds, Restaurant Brands International etc. som eksempler hvor succesfulde butikker fungerer som rene cash maskiner for moderselskabet. Det hele handler om at opnå skala. Jeg tror at BoConcept når derhen, og den seneste udvikling og deres strategiske tiltag tyder herpå.

15 Butikker: En ting jeg godt kan lide at gøre når jeg investerer, er at lave noget field research. Jeg valgte derfor at tage en tur i BoConcepts butik i Aalborg for at se produkter, danne mig et bedre kendskab til forretningsmodellen og markedssegmentet etc. Jeg tog nogle billeder og så mig omkring, jeg har dog valgt ikke at gengive billederne her da jeg ikke ved om jeg lovligt må dette. Jeg har i stedet valgt at klippe et par billeder fra deres seneste produktkatalog ind som kan give lidt inspiration omkring hvad det er BoConcept laver.

16

17

18 Som det nok ses meget godt, er der tale om meget stilistiske produkter og deres priser er også tilpasset hertil. Der er tale om produkter som retter sig mod affordable luxury. Det er for folk der gerne vil noget mere end eje IKEA møbler og indretning og gerne vil præge sit hjem med en unik livsstilsmodel. Samtidig er det personer som ikke har råd til at købe de helt high end luksus møbler og dermed tilpasser BoConcept sig godt i midten i et segment hvor folk ved at købe BoConcept møbler kan skille sig ud, men samtidig er priserne på et niveau hvor de fleste danskere stadig kan være med hvis de ville. I takt med at middelklassen vokser med hastige skridt rundt omkring i verden, især i Asien og Afrika er det steder som BoConcept, som jeg tror der kan nyde godt heraf. Dette skyldes at mange asiater gerne vil gøre noget unikt ved deres hjem og skille sig ud etc. selvom de ikke har råd til at gå i high end møbler. I sidste ende vil det handle om at finde de rette lokationer og her har BoConcept et vigtigt arbejde. I forhold til eksisterende butikker som skal flyttes, men også nye franchise butikker. At ramme det rigtige segment og finde de helt rette lokationer er altafgørende for BoConcept. Det vil være i de største byer hvor deres marked befinder sig.

19 Ledelsen: Boconcept fik i for et par år siden ny CEO i Torben Paulin som overtog efter stifteren Viggo Mølholm som i stedet blev næstformand for bestyrelsen. De tiltag som Torben Paulin har taget siden han blev ansat har været virkelig stærke. Negativ udvikling i same store sales er vendt, der er omsætningsvækst igen, kreditpolitik overfor dårligere betalere er helt strammet, der er solgt eller lukket egne butikker, flytter eller vendt urentable franchisebutikker, identificeret strategisk vigtige markeder i forhold til nye butiksåbninger, og flyttet salgs og markedsføringsressourcerne hen hvor væksten er og hvor BoConcept er stærkest til stede. Som jeg allerede har vist tidligere i denne analyse er BoConcept nu begyndt at høste frugterne af det arbejde som Torben Paulin og resten af ledelsen har valgt at foretage med Horizon 16/17. Selskabet hyrede samtidig sidste år en ny COO i Peter Raupach Linnet, hvilket jeg tror, har været det helt rigtige match. Når man befinder sig i franchise branchen er det altafgørende at have en fremragende supply chain og en god styring af arbejdskapitalen. Og her har den nye COO allerede leveret fremragende resultater som jeg vil vende tilbage til. At skulle købe varer fra forskellige leverandører, have dette på centrallagre og distribuere det ud til alle franchise butikker så billigt som muligt og med så lave kapitalbindinger som muligt er bare altafgørende. Selskabets Q1 resultater viser allerede hvor effektive BoConcept er blevet på distributionen. På trods af en øget omsætning på 15 % har selskabet nedbragt sine distributionsomkostninger fra 97 til 77 mio. kr. Det skal nævnes her at distributionsomkostninger var uforholdsvis høje sidste år som følge af forsinkelser i forbindelse med en kollektionsoptimering. Det er dog stadig ekstremt gode resultater vi begynder at se, og viser frugterne af det arbejde som den nye ledelsen har arbejdet hårdt med. Jeg har taget mig en snak med selskabets CFO Hans Barslund som også er ansvarlig for Investor Relations omkring BoConcept som franchise koncept og de fremtidsmuligheder der er for konceptet. Jeg stillede spørgsmål til Hans pr. mail og snakkede med ham om dem i telefonen efterfølgende. Jeg skrev dette umiddelbart herefter, men kan ikke garantere at jeg citerer ham 100 % korrekt da det som sagt er baseret på en telefonsamtale.

20 Det vigtigste for mig at spørge ind til, var om de meget flotte resultater i Q1 2015/2016 var retvisende for deres nuværende business eller om der er enkeltstående forhold fremadrettet. Også at finde ud af hvordan de står til at holde strategien og eksekvere herpå. Jeg var rigtig glad for at høre at Hans bekræftede at deres klart vigtigste mål er same store sales og at dette kommer ud over butiksekspansion. Det er som jeg tidligere har nævnt den helt rigtige tankegang, da det er langt billigere at vækste eksisterende butikker end at øge antallet af butikker. Når det er sagt blev det også pointeret at de har en pipeline med muligheder og især muligheder for at udvide butiksantallet hos eksisterende succesfulde franchise tagere. Jeg gennemgår selskabets fremragende Q1 resultat på de sidste sider efter værdiansættelsen. Som det ses var deres resultater intet mindre end fremragende og langt højere end deres nuværende guidiance og langt højere end de forudsætninger jeg har sat i min værdiansættelsesmodel. Jeg ville derfor høre primært: Hvorfor har i ikke hævet guidiance. Er det fordi i ved der er enkeltstående ting som vil påvirke negativt eller ønsker i blot mere visibilitet. Hans forklarede mig at der ikke var konkrete ting i horisonten som de vidste ville påvirke negativt. I stedet havde de det store CNY fald som kan hæve marginerne mere. Det blev dog også nævnt at de havde en stor ordrebog sidste år som følge af problemer med forsyningen ud til butikkerne og den ordrebeholdning er der derfor ikke mere. De arbejder dog dedikeret med prisstigninger, kollektionsopdateringer mv. Selskabet ville dog gerne længere frem, og have mere visibilitet over forretningen før de ville overveje at hæve deres forventninger til omsætning/ebit margin for hele året. Dette er forståeligt for mig, da der er usikkerheder i den globale økonomi, herunder Kina som kan påvirke BoConcept. Vi gennemgik også igennem hele franchise konceptet i forhold til de muligheder der er her. Især set på længere sigt. Som jeg har nævnt her, nævner selskabet selv at øget omsætning vil give en EBIT margin på 25 %. Jeg ville derfor gerne vide hvor de troede de kunne bringe deres totale EBIT margin hen på længere sigt, udover deres nuværende Horizon 16/17 plan. Det var min opfattelse at selskabet mener de kan opnå en margin på % på længere sigt udover deres nuværende strategiplan. Dette er selvfølgelig et højt mål i forhold til sidste års margin og deres guidiance i år. Men ser man i forhold til de outstanding resultater de allerede har leveret i Q1 15/16 regnskabet ser de faktisk opnåelige ud indenfor en kortere årrække. Og jeg vil her understrege at min værdiansættelse baserer sig på en top margin på 7,5 %, hvilket viser den store upside der kan være til min værdiansættelse, hvis selskabet fortsætter med sine mål.

21 Værdiansættelse: Jeg har som altid lavet en værdiansættelse af hvad jeg mener fair value af BoConcept bør være. Som det fremgår af forsiden mener jeg fair value er 323 kr. pr. aktie hvilket er en betydelig upside til nuværende kurs. Nedenstående er min DCF model af hvordan jeg fremkommer til dette tal: De 2 % vækst i år er selskabets guidiance. 5 % vækst de kommende 4 år mener jeg er konservativt sat da jeg mener de bør kunne lave same store sales alene på dette tal og upsiden vil være højere baseret på en større mængde butiksåbninger. Mht. marginerne, er de 4 % i 2016 selskabets guidiance og de 6 % i 2017 også selskabets guidiance (midtpunkt af deres 5 7 % guidiance). Så det er ikke tal jeg finder på. Stigningen frem til 7,5 % som er min uendelige margin er mit estimat og baseres på de faktorer som jeg har gennemgået under marginområdet tidligere i denne rapport.

22 Deres CAPEX har jeg sat ud fra hvad jeg forventer. 2014/2015 var kun 13 millioner, så jeg har lagt mig noget højere for at være forsigtig. Det er dog her værd at mærke at selskabet ikke har mange egne butikker mere og derfor ikke skal bruge så meget på indretning af egne lokaler osv. mere som tidligere. Også derfor D&A de første år er højere end CAPEX. Fordi de afskriver på indretning af lokaler, bygninger og en større mængde immaterielle rettigheder de købte forrige år. Mht. working capital har jeg sat dette til 7,5 % af omsætningen. Franchise forretninger er ofte asset light og cash positive med lave kapitalbindinger. BoConcepts egne tal var 8,9 % i 2013/14 og 5,6 % i 2014/15 så de er allerede lavere end min guidiance her. Selskabets skatterefusion jeg har medtaget er baseret på udnyttelse af underskud i internationale datterselskaber. Selskabet har 28,4 mio. i skatteaktiver jf. note 16 i årsrapporten. Jeg har medtaget ca. 18 millioner heraf over de kommende 5 år og mener derfor ikke dette er aggressivt. I forhold til terminalværdien har jeg selvfølgelig også beregnet dette af de 77 mio. kr. da jeg selvfølgelig ikke har indregnet de 5 mio. i skatterefusion som noget vedvarende. For at sætte DCF analysen lidt i perspektiv kan man også se det fra et P/E perspektiv. Min fair value giver selskabet en værdi på 925 mio. kr. Mit estimat for næste regnskabsår 2016/17 er 56 mio. kr. svarende til ca. 16 gange indtjeningen hvilket jeg finder som en god fair value af en asset light franchise model.

23 Q BoConcept rapportere torsdag den 27 august deres Q1 regnskab som dækker over perioden 1/4 30/ Regnskabet var intet mindre end outstanding og de er langt foran alle de områder jeg har sat i denne analyse samt deres egen guidiance. Væksten var på 14,9 % i kvartalet og same store sales steg hele 16 %. Dette er som i nok kan se milevidt foran selskabets egen guidiance om 2 % vækst for hele året. Aktiekursen reagerede flot, men der bør være meget mere at hente som min analyse viser. Som i kan se accelererer selskabets omsætning nu, hvilket ligner en trend som er værd at følge.

24 Som sagt baserer min analyse og kursmål sig på at de kan nå omkring 3 4 % same store sales vækst de kommende år. Selskabet performer der langt foran mine estimater (nu er mine estimater sat ind for at være konservative, jeg tror de kan gøre bedre). Det bliver meget spændende at følge de kommende kvartalers momentum. Hvad der var endnu mere imponerende omsætningsvækst var deres bundlinje og indtjening. Ovenstående viser deres rullende 12 måneders EBIT. Dette viser dog ikke billedet af hvor fantastisk deres Q1 resultat rent faktisk var. EBIT endte i kvartalet på 29,4 mio. kr. Heri indgår en indgangsindtægt på 4,5 mio. kr. fra salget af en egen butik. Så den underliggende EBIT er 24,9 mio. kr. Ud af selskabets omsætning var på 306,7 mio. hvilket modsvarer en EBIT margin på hele 8,1 %. Selskabets egen målsætning er 4 % i indeværende regnskabsår og som i kan se har jeg opereret med en langsigtet EBIT margin å 7,5 %. Selskabet er i Q1 allerede foran selv mit 3 årige langsigtede estimat. Kan de holde den EBIT resten af året vil det placere dem omkring 100 mio. i EBIT i år, mit kursmål på 332 pr. aktie indregner en EBIT på kun 47 og viser hvor ekstremt godt kvartalet var. Sagt på en anden måde, deres EBIT i Q1 svarer det til 53 % af hele det EBIT jeg har regnet med for hele året! Herudover er nettogælden reduceret til kun 75 mio. kr. hvilket er lavt i forhold til indtjeningen og solvensen er stort set på det niveau som BoConcept gerne vil være langsigtet, hvilket betyder at der indenfor kort tid kan begyndes at returnere penge til aktionærerne.

25 Konklusion: BoConcept aktien er en ekstremt attraktiv aktie med betydeligt upside potentiale som på trods af de seneste kursstigninger er fuldstændig overset på det danske aktiemarked. Jeg vil ikke lave opjusteringer til mit kursmål for nuværende, der er dog ingen tvivl om, at holder de kadencen de kommende kvartaler må jeg opjustere kursmålet. Jeg regner med at gå igennem min model igen efter deres Q2 regnskab sidst på dette år, da både jeg og selskabet har en bedre visibilitet af fremtidsperspektiverne.

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Click Seminar to edit ommaster restrukturering title style Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Agenda

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Aktieanalyse af Mycronic AB

Aktieanalyse af Mycronic AB Aktieanalyse af Mycronic AB Dato: 29-07-2015 Selskab: Børs: Gennemsnitsvolumen pr. dag det seneste år: Aktuel aktiekurs: Mycronic AB (MYCR) Nasdaq OMX Stockholm, Mid cap 15.168.432 stk. 52,75 SEK kr. Aktuel

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Generalforsamling 31. august 2011

Generalforsamling 31. august 2011 Generalforsamling 31. august 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15

Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15 MEDDELELSE 6/2015 Herning, 30. juni 2015 Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010 Højgaard Holding Præsentation den 31. august 2010 » Investorpræsentation August 2010 » Indhold Økonomien Præsentation af Q2, 2010 Forretningen/-erne Præsentation af MT Højgaard-porteføljen Retningen Den

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Aktieanalyse Herbalife Ltd.

Aktieanalyse Herbalife Ltd. Aktieanalyse Herbalife Ltd. Dette er en aktieanalyse af selskabet Herbalife Ltd. som er børsnoteret i USA. Inden læsning af denne analyse vil jeg lige gøre opmærksom på disclaimeren. Jeg begyndte personligt

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

RTX A/S Kursmål: 190 DKK Aktiekurs: 97 DKK Upside: 96 %

RTX A/S Kursmål: 190 DKK Aktiekurs: 97 DKK Upside: 96 % RTX A/S Kursmål: 190 DKK Aktiekurs: 97 DKK Upside: 96 % RTX A/S tidligere kendt som RTX Telecom (fremover RTX) er et spændende dansk selskab fra Nørresundby i Nordjylland, noteret på fondsbørsen i København

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

F.E. Bording 3. september 2013

F.E. Bording 3. september 2013 s- o- n- d- j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 2. kvartal 213 Indtjeningen fordoblet Bordings 2. kvartal viste overrasksende stor vækst i de danske, grafiske

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S

Analyse af Exiqon A/S Analyse af Exiqon A/S Beskrivelse af virksomheden Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab. Virksomheden har 100 medarbejdere. Ud over at være placeret i Danmark, så har selskabet også et datterselskab

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER

ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER PANDORA - KØB ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER Dette er et ikkekomplekst produkt. Risikoen er på op-siden: Vi har på den hårde måde lært, at det at foretage skøn om fremtiden er meget svært.

Læs mere