KORT OG GODT OM TERMORUDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT OM TERMORUDER"

Transkript

1 KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION

2 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5 Solafskærmende termoruder... 6 Sikkerheds og sikringsruder... 6 Støjdæmpende termoruder... 7 Brandbeskyttende termoruder... 8 Buede termoruder... 8 Cylinderbøjede termoruder... 8 Blytermoruder... 8 Termoruder med translucent glas... 9 Termoruder i brystninger... 9 Termoruder i forsatsvinduer... 9 Ordforklaring / Termoruder...10 Typiske termorudetyper...11 Spørgsmål og svar...12 Dug indvendigt...12 Dug mellem glassene...12 Dug udvendigt...12 Urenheder...12 Ridser og snavs...12 Newton ringe...13 Brewster-striber...13 Termiske brud...13 Mekaniske- og kemiske påvirkninger...13 Brud forårsaget af bevægelser i bygningen...14 Brud forårsaget af varmestråling...14 Rengøring...14 Let livet for termoruder på byggepladsen...14 Råd og vejledning om håndtering, lagring og beskyttelse af termoruder på byggepladsen...15 Undgå skader efter monteringen...16 Om Glasindustrien...16 Glasindustriens garantiordning og kvalitetskontrol...16 Glasindustriens garantimærkning...17 Yderligere informationer...17

3 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 3 Termoruder Nye muligheder med nye glas Denne information giver en oversigt over termoruders mange egenskaber og funktioner. Informationen besvarer også en række af de spørgs mål om glas og termoruder i klimaskærmen, der stilles i det daglige. Planglas Fremstilling og egenskaber Allerede under fremstillingen af glas tilføjes en del af termorudernes egenskaber. Termorudernes halvfabrikata er således de forskellige typer planglas. Termorudens historie Allerede i 1865 blev der i USA taget patent på verdens første termorude. Men opfinderen var så langt forud for sin tid, at teknologien i byggeriet den - gang ikke var moden til denne unikke nyskabelse. Først omkring 80 år senere, i 1930-erne blev der i Tyskland for alvor taget fat på at videreudvikle forskellige former for termoruder. Filosofien bag termoruden var ønsket om at finde frem til en dugfri rude. Det har i koldere egne altid været problematisk at holde duggen fra rudens indvendige side med de store temperaturforskelle inde og ude. At to lag glas så også viste sig at isolere bedre end et enkelt lag glas, var kun et ekstra plus. To lag glas var dog ikke et ukendt fænomen, og langt op i vores tid er der brugt koblede rammer, og endnu den dag i dag findes der stadig forsats - ruder i mange ejendomme. Den form for termorude, der bruges i dag, blev først udviklet i 1960-erne. Den består af to glas med et afstandsprofil af aluminium. Den minder meget om termoruden, der blev opfundet 100 år tidligere i USA. Siden da har udviklingen taget fart. Termoruder findes i dag med talrige funktioner, og det kan derfor være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilken rude, der er optimal til forskellige formål. Men der er penge at spare, hvis man allerede i projekteringsfasen vælger termoruden med de ønskede funktioner. Glas er et rent naturprodukt. Råmaterialerne er sand, soda og kalk. Desuden tilsættes små mængder jern, magnesium, aluminium og andre stoffer, der medvirker til at give glasset en enestående holdbarhed. Floatglasfremstilling Næsten alt planglas i dag er floatglas. Det fremstilles ved, at den smeltede glasmasse flyder på et tinbad, hvor massen afkøles. Her får glasset en ensartet tykkelse og en helt plan overflade. Afkølingen fortsætter i en lang kølekanal under nøje kontrollerede forhold, så der ikke opstår uønskede spændinger i glasset. Glasset skæres herefter i passende størrelser og sendes til termorudefabrikanterne. Glasset er født med forskellige egenskaber, afhængig af produktionsmetode. Yderligere funktioner kan tilføjes ved efterbehandling til nye glastyper.

4 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 4 Termorudens talrige muligheder Funktionsglas Glas i termoruder grupperes normalt efter den eller de funktioner, som det er udviklet til at opfylde. En løsning på et givet sæt funktioner kræver ofte en kombination af glastyper, der opfylder forskellige funktioner. Det kan f.eks. være en energirude, der også skal opfylde krav til lydisolering, sikkerhed, sikring og andre funktioner. Disse egenskaber er nu væsentlig forbedret ved at kombinere forskellige nye glastyper, der opfylder forskellige funktioner. Fremtiden bevæger sig mod 3-lags termoruder. Termorudens opbygning Principperne for termoruder er enkle, men der kræves stor omhu og kvalitetskontrol i fremstillingsprocessen. Termoruden består af 2 eller flere lag glas adskilt af mellemrum. Glassene limes på et afstandsprofil som typisk er mellem 14 og 18 mm bredt, men kan have andre bredder. Afstandsprofilet kan bestå af aluminium, stål eller kompositmateriale. I dag anvendes også mindre varmeledende afstandsprofiler, også kaldet varm kant. Afstandsprofilet indeholder et fugtabsorberende materiale, der opsuger den fugt der bliver indesluttet i rudens hulrum under fremstillingen. Tidligere var den gammeldags termorude (4 mm glas -12 mm luft - 4 mm glas) en god klimaskærm. De lyddæmpende egenskaber var tilfredsstillende og lysgennemgangen var god. Gasfyldning Varmetabet igennem termoruden reduceres, ved at erstatte den atmosfæriske luft mellem glaslagene med gasarterne argon eller krypton. Dette reducerer ikke varmetabet så meget i en gammeldags termorude med floatglas, men i energiruder, der er opbygget med energiglas, resulterer gasfyldningen i en væsentlig forbedring af isoleringsevnen. Argon og krypton har større massefylde end almindelig luft. Konvektionen, det vil sige luftcirkulationen i hulrummet, bliver derved nedsat, så rumvarmen overføres langsommere fra det inderste varme glas til det yderste koldere glas. Gassen er usynlig og hindrer ikke lysgennemgangen. De gastyper der i dag bruges i termoruder er ugiftige og skader ikke miljøet. Energiruden er nu standardruden En energirude er en gasfyldt termorude, hvor det ene af glassene er energiglas. Dette giver god økonomi og rumkomfort.

5 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 5 Energiglas Solen udstråler kortbølget energi og synligt lys, mens rumvarme og varme fra radiatorer og menneskets krop udstråler langbølget energi. Energiglas har på den ene overflade en lavemissions belægning, der som almindeligt glas lader solens lys og energi passere igennem ruden ind i rummet, som hermed får tilført gratis energi. Samtidig reflekterer lavemissionsglasset den langbølgede rumvarme tilbage i rummet. En energirude vendt mod solen lader mere energi slippe ind i rummet, end den lader passere ud. Lavemissions belægningen er et ganske tyndt metallag. Der anvendes to forskellige belægningsmetoder: Hard - coating, der påføres under fremstillingen, når glasset er flydende, mens softcoating, påføres ved en efterbehandling af glasset. Softcoating giver oftest glasset en bedre emissionseffekt end hardcoated glas, men er sårbart overfor fysisk påvirkning. Hardcoated glas er ridsefast og derfor egnet til brug i forsatsrammer. om den usynlige belægning er til stede, ved at holde et lys eller en tændt lighter op foran termoruden. Lyset/flammen spejles i hver af de fire glasoverflader. Fra den belagte glasoverflade, har spejlingen en anden farve, ofte rødlig eller blågrå. Rumkomforten med en energirude er mærkbart bedre. Glasoverfladen mod rummet er væsentligt varmere og derfor bliver oplevelsen af kuldestråling og kuldenedfald fra ruden mindre. Med en energirude får man således ingen kold skulder og er ikke længere afhængig af en radiator under vinduet. Energimærkningsordningen I efteråret 2000 blev der etableret en frivillig ordning for energimærkning af termoruder, som dokumenterer oplysninger om U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans (U/LT/g). På grundlag af disse oplysninger er der indført A, B og C energiklasser for energiruder baseret på EU s A-G skala, som svarer til de mærker, som vi kender fra andre produkter. Kun energiruder som yder et positivt energitilskud kan energimærkes. Energimærkningsordningen for ruder bliver revideret i takt med produktudviklingen. En A-mærket rude er således altid den mest energieffektive rude på markedet i forbindelse med renovering. Emissionseffekten er kun effektiv, når belægningen er helt ren og tør. Belægningen skal derfor altid vende mod hulrummet i termoruden. Belægningerne er næsten usynlige, med en meget svag farvenuance som varierer, afhængig af type og producent. Sammenlignet med gammeldags termoruder reducerer energiruder varmetabet til tæt på en tredjedel. Det er m.h.t. varmeisolering ligegyldigt, hvilken af glassene, der vender ind mod rummet. I de fleste typer energiruder kan man kontrollere

6 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 6 Solafskærmende termoruder De nye solafskærmende energiglas er belagte glas med egenskaber både som solafskærmende glas og energiglas i et, nu også i klare glastyper. Solafskærmende termoruder kan holde op til 85 procent af solenergien ude og det termiske indeklima bliver herved lettere at styre året rundt. Sikkerheds- og sikringsruder Der findes et varieret udbud af termoruder på markedet, som yder personsikkerhed og sikring. Halvdelen af solstrålingen findes i det synlige område. Man kan derfor ikke fjerne uønsket solenergi uden at ændre på lysets sammensætning, og dermed farve gennem glasset. Sikkerhedsglas: Personsikkerhed Sikringsglas: Hærværk, indbrud, skud Hærdet Lamineret (float+float) Lamineret (hærdet+hærdet) Lamineret (float+float) Lamineret (hærdet+hærdet) Solafskærmende glas er enten gennemfarvede eller belagte, der absorberer og reflekterer en stor del af solstrålingen. De nyeste solafskærmende glastyper er stort set farveneutrale og tillader en stor del af det synlige lys at komme igennem ruden. Da en væsentlig del af solenergien absorberes i glasset, skal det solafskærmende glas altid placeres yderst i en termorude, for at bortlede den absorberede solenergi bedst muligt. Som et alternativ til solafskærmende glas kan der indbygges persienner imellem glaslagene, men altid med lavemissionsbelægningen bag persiennen, disse giver mulighed for kontrolleret sol - afskærmning. Brug af sikkerheds- og sikringsglas ændrer ikke rudernes energimæssige egenskaber. Alle termoruder med sikkerheds- og sikringsglas kan også opfylde funktioner som energiruder, sol - afskærmende ruder og støjdæmpende ruder. Hærdet glas er udført iht. DS/EN Hærdet glas fremstilles ved at opvarme tilskåret og bearbejdet floatglas til over 600 C og efterfølgende chokafkøle glasset, hvorved der skabes en forspænding i glasset. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end floatglas i samme tykkelse, men er ikke mere ridsefast end almindeligt glas. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet hærdet glas granulerer i mange små og ufarlige brudstykker ved brud, hvorfor

7 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 7 hærdet glas kan klassificeres som personsikkerhedsglas iht. DS/EN Hærdet glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter, at hærdeprocessen er gennemført. Glas kan indeholde mikroskopiske forbrændingsrester fra smelteprocessen, som efter hærdning kan forårsage spontane sprængninger. For at eliminere og derved sikre sig imod disse spontane sprængninger kan det hærdede glas gennemgå en heat soak test, dvs. en genopvarmning, som udløser næsten alle fejl i glasset. Lamineret glas er udført iht. DS/EN og består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af PVB-folie. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas eller hærdet glas. Der anvendes forskellige glastyper og -tykkelser afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende isoleringsevne, solafskærmning og farve m.v. Lamineret glas er svagere end floatglas i samme tykkelse. Lamineret glas er personsikkerhedsglas iht. DS/EN 12600, idet PVB-folien holder sammen på bruddelene ved eventuel brud i glasset. Til sikringsglas anvendes typisk flere lag glas samt flere lag folie. Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner med sikringsglas, eller indbygges i en sikringstermorude. Brudmønstre hærdet lamineret (float +float) Støjdæmpende termoruder Støj er et miljøproblem og i Danmark er mange boliger udsat for så voldsom støjpåvirkning, at indemiljøet må betegnes som utilfredsstillende. En termorude reducerer støj, men ikke nødvendigvis tilfredsstillende og der er derfor specielle termoruder med forbedrede støjreducerende egenskaber. Det grundlæggende princip i støjdæmpende termoruder er, udover glasmassen, rudens asymmetriske opbygning. F.eks. vil 6 og 4 mm glas opbygget med et 15 mm mellemrum resultere i en bedre støjdæmpning end 4 og 4 mm. Den asymmetriske forskel øger støjdæmpningen fra ca. 31 db til ca. 35 db. En reduktion af lyden med 10 db vil blive opfattet af det menneskelige øre som en halvering af den eksterne støj. Hvis mellemrummet mellem glaslagene i termoruden øges, vil støjen blive reduceret yderligere. Er det ikke tilstrækkeligt, kan en yderligere støjreduktion opnås, når det ene glaslag i termoruden ændres til lamineret glas, eller endnu bedre til lamineret glas med lydfolie.

8 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 8 Brandbeskyttende termoruder Normalt benyttes brandbeskyttende glas primært i indvendige glaskonstruktioner, og i enkelte tilfælde i klimaskærmen, hvor det brandbeskyttende glas indgår som en del af termoruden. Brandbeskyttende glas kan i en termorude, indbygget i karm og rammekonstruktion, (og dette uanset om det er en udvendig eller indvendig bygningsdel), som en samlet bygningsdel give en brandmodstandsevne beskrevet ud fra følgende yde - evner: E Integritet I Isolation W Stråling Brandmodstandsevne udtrykkes i Danmark i minuttal, typisk 30 og 60 minutter, i sjældne tilfælde 90 eller 120 minutter. Brandbeskyttende glas som indbygges i termoruder, klassificeres for det individuelle glas som: Trådglas som E 30 og E 60 Specialhærdet glas som E 30 og E 60 Glas med mellemlag af vandglas eller gel, som EW 30, EI 30, EW 60 og EI 60. evt. EI 120 Brandbeskyttende glas i termoruder kan kombineres med andre glastyper, f.eks. energiglas og solafskærmende glas Godkendte konstruktioner der kan anvendes lovligt er: Samlede konstruktioner der er prøvet, dvs. karm/ramme, tætningsmaterialer glas og medfølgende klassifikationsrapport. Buede termoruder Der findes også termoruder med indbygget nostalgi. Buede termoruder efterligner de gamle rudetyper med ujævn overflade, der forvrænger gennemsynet udefra pga. ujævn spejling. Buede termoruder er specielt kendt fra sprossede bondehusvinduer. Det buede glaslag vender altid udad. Det buede glas formes ved at placeres glasset på en jernramme og opvarme det til det bliver blødt og tyngdekraften bevirker, at det bløde glas buer nedad. Cylinderbøjede termoruder I moderne arkitektur anvendes også cylinderbøjede termoruder, hvor glassene er bøjet parallelt. Termoruderne produceres i normale rudeformater fra radier på ca. 300 mm med almindeligt glas, laminerede glas, solafskærmende glas og energiglas. Blytermoruder Nostalgiens charme findes også i blytermoruder, der er en efterligning af gamle dages rudetyper. Blyruder kendes ikke mindst fra kirker. Blytermoruder fremstilles som rent håndarbejde og kun efter mål. Det antikke glas er oftest fremstillet efter de gamle middelaldermetoder. De små glasstykker, der monteres til en større glasplade ved hjælp af blybånd, findes enten som klart glas eller i forskellige farver. Blyruden er i sig selv utæt, men placeres godt beskyttet imellem de to lag glas i termoruden.

9 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 9 Termoruder med translucent glas Almindeligt glas er transparent dvs. gennemsigtigt. Translucent glas er ikke gennemsigtigt, men tillader stadig gennemgang af lys. Translucente glas: Alle disse typer af glas kan indbygges i termoruder. Ornamentglas fremstilles med prægevalser i forskellige mønstre. Ornamentglas vælges enten for at give en dekorativ virkning eller gøre ruden uigennemsigtig. Overfladestrukturen i ornamentglas nedsætter glassets styrke. Derfor bør glasset ikke anvendes som det udvendige glaslag i termoruder, som udsættes for stærke temperaturpåvirkninger. Til det brug anbefales mere velegnede glastyper, som f.eks. hærdet glas. Sandblæst glas har en jævn mat overflade, som er svær at rengøre og anbefales derfor indbygget i en termorude. Ætset glas er et alternativ til sandblæst glas. -Ornament-/råglas -Sandblæst glas -Ætset glas -Matlamineret glas -Silketrykt glas (serigrafi) Matlamineret glas består af floatglas som lamineres sammen med en mat folie som gør glasset translucent med sandblæst udseende og velegnet til glas i tag hvor der ønskes såvel sikkerhed som diffust lys og afskærmning af UV-stråling. Silketrykt glas (serigrafi) er som emalje facadeglas et malet glas, hvor farven indbrændes som en emalje under hærdeprocessen. Kan også udføres med mønstre f.eks. i termoruder med en solafskærmende funktion. Udover traditionelt silketryk findes nu en teknologi, hvorved man overfører dekor til glas fra digitale filer. Generelt giver de nye metoder en større frihed med flere farver og motiver. Teknik og resultat er afhængigt af den printer man anvender, men i princippet kan man trykke det motiv man ønsker. For eksempel kan man anvende keramisk blæk som brændes ind i glasset. Man kan også trykke på PVB-folien, som så bliver beskyttet inde i det laminerede glas. Termoruder i brystninger Det udvendige glas er oftest som det yderste glas i vinduerne i samme facade. Det inderste glas er et uigennemsigtigt facadeglas, oftest som emalje facadeglas. Begge glas er hærdet og i mindst 6 mm tykkelse. Termoruder i forsatsvinduer Gamle bevaringsværdige vinduer kan moderniseres og efterisoleres (varme og støj) med indvendig montage af: 1) traditionelt forsatsvindue hængslet på en forsatsramme 2) et koblet forsatsvindue, som monteres på den bevægelige vinduesramme 3) et skyde forsatsvindue, hvor man skubber forsatsrammerne til siden. I alle disse løsninger kan der bruges termoruder. Det er ikke nok, at glasset isoleret set opfylder kravene relateret til en given funktion. Hele bygningsdelen med glas, tætningskomponenter, karm, ramme og montering, skal samlet opfylde kravene til den krævede funktion. Gælder især for varmeisolering, brandsikring, støjdæmpning og sikring.

10 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 10 Produktkode angives som glastykkelserne og mellemrum i mm % % Ordforklaring til skema på side 11 U-værdier Når der er koldere ude end inde så vil der gennem et vindue ske et varmetab. Størrelsen af dette afhænger af vinduets U-værdi. Jo større U-værdi, jo større varmetab. Det skal bemærkes, at varmetabet gennem en rude ikke er det samme, som gennem det vindue den sidder i. Typisk isolerer ruden bedre end ramme/karm konstruktionen. Enheden for U-værdier er W/m 2 K. LT-værdier Det dagslys som kommer gennem en rude angives som en LT-værdi (LysTransmittans). Jo højere værdi, jo mere dagslys kommer der igennem termoruden. LT-værdien angiver ikke noget omkring farven af lyset eller om farven af lyset er ændret gennem glasset. LT-værdier angives i procent. g-værdier Den mængde solvarme som passerer gennem en rude angives med en g-værdi. Høje g-værdier giver store varmetilskud fra solen, mens lave g-værdier reducerer solens varmebelastning. Ruder med høj g- værdi anvendes typisk i boliger, mens ruder med lave g-værdier (solafskærmende ruder) mest er anvendt i erhvervsbyggeri. g-værdier angives i procent. Termoruder skal beskrives udefra og målangives med bredde x højde (b x h). Overfladerne på en termorude skal således oplistes fra den udvendige side. Se figur 1 Figur 1

11 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 11 Typiske termorudetyper Rudetype Energimærkning U-værdi (Argon) LT sollys % W/m²K g-værdi % Produktkode U LT g Gammeldags termorude Floatglas + floatglas , Energiruder Floatglas + *energiglas 4-15-*4 1, *4 0, * *4 0, Solafskærmende termoruder Solafskærmende glas, gennemfarvet + *energiglas 6 grå-15-*4 1, bronze-15-*4 1, grøn-15-*4 1, Solafskærmende termoruder Solafskærmende glas (*belagt inkl.energibelægning) + floatglas 6* klar , * neutral , *klar *4 0, *neutral *4 0, Energirude i forsatsramme (1+2) Floatglas + forsats + (floatglas + *energiglas) *4 0, U-værdi med anden profilafstand i termorude: 12 mm: U=1,0 / 9 mm: U=1,2 Eksempler på forskellige egenskaber der viser variationerne for forskellige typiske termorudetyper. * Energibelægning.

12 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 12 Spørgsmål og svar Der opstår i det daglige mange spørgsmål om ter - moruders funktioner som vi her har givet nogle korte svar på. men fordi udsynet forstyrres. Punkterede/utætte termoruder er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Dug udvendigt Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevne en lavere temperatur på det udvendige glas. Det betyder, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden. Dug indvendigt Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfugtighed eller en dårlig isolerende rude. Drejer det sig om et uopvarmet rum, bør det opvarmes, til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overflade - temperatur og minimerer dermed dugdannelse. Fugt skader både helbredet og huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er det et godt råd, når ruderne dugger: LUFT UD... - kortvarigt, kraftigt og ofte (dagligt) så væggene ikke når at køle af. På den måde sikres et sundere indeklima til gavn for både beboere og hele bygningen - og dugproblemet på termoruderne løses samtidigt. Dug mellem glassene Opstår duggen derimod mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden punkteret og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes, Urenheder Glas er et naturprodukt, bestående af bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset. Ridser og snavs En færdig termorude er resultatet af en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. Alligevel kan det - trods påpasseligheden ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset eller at der sidder smudspartikler på den indvendige side af termo ruden. Reklamationer over uren heder og ridser vurderes af en fagmand, ud fra den til enhver tid gældende udgave af Glasindustriens Termoruders Visuelle Kvalitet.

13 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 13 Newton-ringe Newton-ringe er en speciel farveeffekt, der kan forekomme i termoruder, der er fremstillet af floatglas. De viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører eller næsten rører hinanden. Forekomsten af Newton-ringe er et reklamationsberettiget fænomen. Der kan dog foretages en justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal dog udføres af fabrikanten eller af et firma, udpeget af fabrikanten. Rudens holdbarhed forringes ikke ved justeringen, og den vil fortsat være omfattet af Glasindustriens Garantisikring Brewster-striber Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Det er karakteristisk, at striberne vandrer, når der trykkes let på ruden. Fænomenet forekommer i ruder, fremstillet af float glas og skyldes glassets store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0, ,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset spaltes i spektralfarverne blå, rød og grøn. Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem termoruden. Termiske brud Ved karm-/ramme konstruktioner og montering af termoruder er der taget hensyn til, at glasset arbejder som en naturlig følge af temperatursvingninger. Hvis termoruden udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan der opstå termiske spændinger i glasset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ruden udsættes for slagskygger, eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden, eller hvis ruden males helt eller delvis, eller hvis der: - påklæbes plastfilm/solfiltre - indbygges persienner Dele af termoruden kan under disse forhold absorbere så megen solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt op ad ruden, eller udluftning forhindres, da dette kan medføre uens opvarmning af ruden. Termoruder med solafskærmende belægning eller gennemfarvet glas, kan under bestemte forhold blive påvirket af så store temperaturforskelle, at det forårsager termiske brud. Ved sådanne konstruktioner bør der anvendes hærdet glas i termoruden. Skader, der er opstået på grund af disse forhold, er ikke omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Mekaniske og kemiske påvirkninger Alle former for efterbearbejdning: Slibning, sandblæsning eller påmaling af motiver, navneskilte eller lignende svækker glassets overflade.

14 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 14 Dette kan medføre brud af glasset, og sådanne skader er ikke reklamationsberettigede. Hvis der ønskes påført motiver eller lignende på termorudens overflade, skal arbejdet udføres i samarbejde med termorudeproducenten. Rudens kantforsegling kan beskadiges af kemiske faktorer eller påvirkninger. Fugemassen må ikke ukritisk komme i kontakt med termorudens kant - forsegling. Man bør derfor være særlig opmærksom på forholdene omkring montage f.eks. i svømmehaller, kemiske industrier el. lign. Brud forårsaget af bevægelser i bygningen Ændringer i bygningskonstruktionen som følge af bevægelser i fundamentet eller i selve bygningskonstruktionen kan belaste termoruden og forsage brud. Disse brud er ikke dækket under garantien. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud. Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud, opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker fjernes eventuelt med nænsom anvendelse af Keramikrens. Brud forårsaget af varmestråling Termoruder skal placeres minimum 30 cm fra varmeovne, havegrill og pejse som afgiver strålevarme. I alle sådanne tilfælde anbefales det at bruge hærdet glas i termoruden. Rengøring Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel. Let livet for termoruder på byggepladsen Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid. Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

15 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 15 Glasset skal kontrolleres ved modtagelse for synlige fejl og mangler som fx brækage og kantskader. Evt. skader skal meddeles transportøren eller alternativt glasleverandøren straks herefter. Glassene skal beskyttes mod sol og regn og skal derfor som minimum overdækkes med en farvet presenning, også selvom glassene måtte være leveret med hvid el. klart plastomslag. Termoruders kantforsegling må ikke udsættes for unødvendigt sollys. Efter montage skal kantforseglingen afdækkes med lister eller lignende. Glasset skal opbevares på et sikkert sted og stå oprejst (lidt på skrå, ca. 7 ) på et tørt, understøttet, plant og stabilt underlag. Der må ikke stilles flere ruder/glas uden på hinanden, end der kan stå på et stel svarende til det som glasset blev leveret på. Termoruder bør ikke opbevares på byggepladsen længere end nødvendigt inden montagen. Glasindustriens monteringsanvisning skal følges Glasindustriens Monteringsanvisning er grundig og detaljeret, enkel at arbejde efter, og den er grundlaget for Glasindustriens Garantisikring. Montagesystemer der ikke følger principperne i Monteringsanvisningen kan søge om Monteringsgodkendelse i henhold til Glasindustriens Garantisikring Håndtering/flytning af glas bør minimeres, da det øger risiko for skader.

16 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 16 Undgå skader efter monteringen Termoruderne skal renholdes for snavs under hele byggeperioden. F.eks. skal mørtelrester altid fjernes af ruderne straks ikke tørres af, men skylles med masser af vand. Gnid aldrig. Den fine kvarts i mørtelen ridser glasset. Etiketter fjernes forsigtigt med vand eller sprit eller eventuelt ved nænsom brug af keramikrens. Om Glasindustrien Glasindustrien repræsenterer langt den største del af de danske og europæiske termorudeproducenter der leverer til det danske marked. Termoruder i betonbyggeri får ofte striber fra nedløb, idet betonelementer udskiller silikater. I byggeperioden og i det første år efter færdiggørelsen, skal disse striber jævnligt skylles af termoruderne. Gnister fra vinkelslibere og andet værktøj må ikke ramme ruderne. Slibespånerne brænder sig let fast i glasset, og det ses. Salgsskilte kan efterlade rester, ridse eller klæbe sig helt fast. Store, mørke skilte kan samle varme, og dermed forsage termiske spændinger. Glasindustriens sekretariats vigtigste opgave er at yde service og informere arkitekter, projekterende virksomheder og håndværkere om glas. Nye forskningsresultater og nye konstruktionsmuligheder i termoruder og glas dukker konstant op, og Glasindustrien sørger for at indsamle, koordinere og videregive informationerne, fra både indland og udland. For at byggesektoren kan få adgang til den nyeste viden med hensyn til optimale løsninger omkring termoruder og glasløsninger, kan Glasindustrien endvidere formidle kontakten mellem byggeriets virksomheder og de relevante institutioner. Spørgsmål omkring praktiske problemer, specielt omkring montering af termoruder kan hurtigt besvares ved en telefonisk henvendelse til Glasindustrien. Glasindustriens garantisikring og kvalitetskontrol Termoruder produceret af Glasindustriens medlemmer er omfattet af en garantiordning, der i 5 år sikrer forbrugerne, at de leverede termoruder er fri for dug mellem glaslagene. I tilfælde af producentens konkurs før garantiperiodens udløb overtager

17 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 17 Glasindustrien Garantisikring garantien og sørger for levering og udskiftning af erstatningsruder. Glasindustriens Garantisikring er opbygget som en Garantifond, placeret hos Dansk Industri. For at blive medlem af Glasindustrien og dermed Glasindustriens Garantisikring skal termorudefabrikken have certificeringslicens. Det vil sige, at virksomheden skal producere, forædle eller levere efter de til enhver tid gældende danske eller europæiske produktstandarder. En termorudeproducerende virksomhed skal være underlagt en anerkendt, uvildig tredjeparts produktcertificeringsordning, der som minimum og i henhold til gældende produktstandarder omfatter overvågning af virksomhedens kvalitetsstyring og udtagning af emner til prøvning på akkrediteret laboratorium. Glasindustriens garantimærkning Alle termoruder, der er fremstillet af Glasindustriens medlemsvirksomheder er i afstandsprofilet præget med GS garantimærket. F.eks. GS XX 0110 XX er nummeret, der identificerer GS-medlemmet. De fire cifre viser fabrikationsmåned og år. Udover dette er afstandsprofilet også mærket med producentens licensnummer og den relevante produkt standard. Profilmærkningen kan yderligere give oplysninger om anvendte glastyper og energimærkningsordningens energiklasse. Termorudelicens- og Energimærkningsordningen er frivillige ordninger åbne for alle producenter af termoruder. Termoruder som bærer mærkerne for disse ordninger er derfor ikke nødvendigvis dækket af Glasindustriens garanti. Kun GS-mærkede termoruder er omfattet Glasindustriens Garantisikring. Mærket må kun anvendes af Glasindu - striens medlemmer. Medlemsliste findes på Yderligere informationer Glasindustrien udgiver løbende nye publikationer og revidere eksisterende efter behov. Alle publikationer kan downloades fra denne hjemmeside. Glasindustriens elektroniske nyhedsbrev informere løbende om opdateringer til hjemmesiden og publikationerne. Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas besøg:

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem Integrerede persienner Sirius Den unikke persienne - hæves nedefra og op Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: I forhold til faste vægge øges det naturlige lysindfald, og arbejdsmiljøet forbedres

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner,

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* *blyfri keramisk farve SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGEMALIT EVOLUTION Hærdet,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 Glasbrudsdetektorer GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 samt limsæt GDK 100 Installationsvejledning Side 2 Glasbrudsdetektorer og tilbehør Generelt Glasbrudsdetektorerne fra Alarmcom er udstyrede med

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere