KORT OG GODT OM TERMORUDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT OM TERMORUDER"

Transkript

1 KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION

2 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5 Solafskærmende termoruder... 6 Sikkerheds og sikringsruder... 6 Støjdæmpende termoruder... 7 Brandbeskyttende termoruder... 8 Buede termoruder... 8 Cylinderbøjede termoruder... 8 Blytermoruder... 8 Termoruder med translucent glas... 9 Termoruder i brystninger... 9 Termoruder i forsatsvinduer... 9 Ordforklaring / Termoruder...10 Typiske termorudetyper...11 Spørgsmål og svar...12 Dug indvendigt...12 Dug mellem glassene...12 Dug udvendigt...12 Urenheder...12 Ridser og snavs...12 Newton ringe...13 Brewster-striber...13 Termiske brud...13 Mekaniske- og kemiske påvirkninger...13 Brud forårsaget af bevægelser i bygningen...14 Brud forårsaget af varmestråling...14 Rengøring...14 Let livet for termoruder på byggepladsen...14 Råd og vejledning om håndtering, lagring og beskyttelse af termoruder på byggepladsen...15 Undgå skader efter monteringen...16 Om Glasindustrien...16 Glasindustriens garantiordning og kvalitetskontrol...16 Glasindustriens garantimærkning...17 Yderligere informationer...17

3 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 3 Termoruder Nye muligheder med nye glas Denne information giver en oversigt over termoruders mange egenskaber og funktioner. Informationen besvarer også en række af de spørgs mål om glas og termoruder i klimaskærmen, der stilles i det daglige. Planglas Fremstilling og egenskaber Allerede under fremstillingen af glas tilføjes en del af termorudernes egenskaber. Termorudernes halvfabrikata er således de forskellige typer planglas. Termorudens historie Allerede i 1865 blev der i USA taget patent på verdens første termorude. Men opfinderen var så langt forud for sin tid, at teknologien i byggeriet den - gang ikke var moden til denne unikke nyskabelse. Først omkring 80 år senere, i 1930-erne blev der i Tyskland for alvor taget fat på at videreudvikle forskellige former for termoruder. Filosofien bag termoruden var ønsket om at finde frem til en dugfri rude. Det har i koldere egne altid været problematisk at holde duggen fra rudens indvendige side med de store temperaturforskelle inde og ude. At to lag glas så også viste sig at isolere bedre end et enkelt lag glas, var kun et ekstra plus. To lag glas var dog ikke et ukendt fænomen, og langt op i vores tid er der brugt koblede rammer, og endnu den dag i dag findes der stadig forsats - ruder i mange ejendomme. Den form for termorude, der bruges i dag, blev først udviklet i 1960-erne. Den består af to glas med et afstandsprofil af aluminium. Den minder meget om termoruden, der blev opfundet 100 år tidligere i USA. Siden da har udviklingen taget fart. Termoruder findes i dag med talrige funktioner, og det kan derfor være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvilken rude, der er optimal til forskellige formål. Men der er penge at spare, hvis man allerede i projekteringsfasen vælger termoruden med de ønskede funktioner. Glas er et rent naturprodukt. Råmaterialerne er sand, soda og kalk. Desuden tilsættes små mængder jern, magnesium, aluminium og andre stoffer, der medvirker til at give glasset en enestående holdbarhed. Floatglasfremstilling Næsten alt planglas i dag er floatglas. Det fremstilles ved, at den smeltede glasmasse flyder på et tinbad, hvor massen afkøles. Her får glasset en ensartet tykkelse og en helt plan overflade. Afkølingen fortsætter i en lang kølekanal under nøje kontrollerede forhold, så der ikke opstår uønskede spændinger i glasset. Glasset skæres herefter i passende størrelser og sendes til termorudefabrikanterne. Glasset er født med forskellige egenskaber, afhængig af produktionsmetode. Yderligere funktioner kan tilføjes ved efterbehandling til nye glastyper.

4 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 4 Termorudens talrige muligheder Funktionsglas Glas i termoruder grupperes normalt efter den eller de funktioner, som det er udviklet til at opfylde. En løsning på et givet sæt funktioner kræver ofte en kombination af glastyper, der opfylder forskellige funktioner. Det kan f.eks. være en energirude, der også skal opfylde krav til lydisolering, sikkerhed, sikring og andre funktioner. Disse egenskaber er nu væsentlig forbedret ved at kombinere forskellige nye glastyper, der opfylder forskellige funktioner. Fremtiden bevæger sig mod 3-lags termoruder. Termorudens opbygning Principperne for termoruder er enkle, men der kræves stor omhu og kvalitetskontrol i fremstillingsprocessen. Termoruden består af 2 eller flere lag glas adskilt af mellemrum. Glassene limes på et afstandsprofil som typisk er mellem 14 og 18 mm bredt, men kan have andre bredder. Afstandsprofilet kan bestå af aluminium, stål eller kompositmateriale. I dag anvendes også mindre varmeledende afstandsprofiler, også kaldet varm kant. Afstandsprofilet indeholder et fugtabsorberende materiale, der opsuger den fugt der bliver indesluttet i rudens hulrum under fremstillingen. Tidligere var den gammeldags termorude (4 mm glas -12 mm luft - 4 mm glas) en god klimaskærm. De lyddæmpende egenskaber var tilfredsstillende og lysgennemgangen var god. Gasfyldning Varmetabet igennem termoruden reduceres, ved at erstatte den atmosfæriske luft mellem glaslagene med gasarterne argon eller krypton. Dette reducerer ikke varmetabet så meget i en gammeldags termorude med floatglas, men i energiruder, der er opbygget med energiglas, resulterer gasfyldningen i en væsentlig forbedring af isoleringsevnen. Argon og krypton har større massefylde end almindelig luft. Konvektionen, det vil sige luftcirkulationen i hulrummet, bliver derved nedsat, så rumvarmen overføres langsommere fra det inderste varme glas til det yderste koldere glas. Gassen er usynlig og hindrer ikke lysgennemgangen. De gastyper der i dag bruges i termoruder er ugiftige og skader ikke miljøet. Energiruden er nu standardruden En energirude er en gasfyldt termorude, hvor det ene af glassene er energiglas. Dette giver god økonomi og rumkomfort.

5 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 5 Energiglas Solen udstråler kortbølget energi og synligt lys, mens rumvarme og varme fra radiatorer og menneskets krop udstråler langbølget energi. Energiglas har på den ene overflade en lavemissions belægning, der som almindeligt glas lader solens lys og energi passere igennem ruden ind i rummet, som hermed får tilført gratis energi. Samtidig reflekterer lavemissionsglasset den langbølgede rumvarme tilbage i rummet. En energirude vendt mod solen lader mere energi slippe ind i rummet, end den lader passere ud. Lavemissions belægningen er et ganske tyndt metallag. Der anvendes to forskellige belægningsmetoder: Hard - coating, der påføres under fremstillingen, når glasset er flydende, mens softcoating, påføres ved en efterbehandling af glasset. Softcoating giver oftest glasset en bedre emissionseffekt end hardcoated glas, men er sårbart overfor fysisk påvirkning. Hardcoated glas er ridsefast og derfor egnet til brug i forsatsrammer. om den usynlige belægning er til stede, ved at holde et lys eller en tændt lighter op foran termoruden. Lyset/flammen spejles i hver af de fire glasoverflader. Fra den belagte glasoverflade, har spejlingen en anden farve, ofte rødlig eller blågrå. Rumkomforten med en energirude er mærkbart bedre. Glasoverfladen mod rummet er væsentligt varmere og derfor bliver oplevelsen af kuldestråling og kuldenedfald fra ruden mindre. Med en energirude får man således ingen kold skulder og er ikke længere afhængig af en radiator under vinduet. Energimærkningsordningen I efteråret 2000 blev der etableret en frivillig ordning for energimærkning af termoruder, som dokumenterer oplysninger om U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans (U/LT/g). På grundlag af disse oplysninger er der indført A, B og C energiklasser for energiruder baseret på EU s A-G skala, som svarer til de mærker, som vi kender fra andre produkter. Kun energiruder som yder et positivt energitilskud kan energimærkes. Energimærkningsordningen for ruder bliver revideret i takt med produktudviklingen. En A-mærket rude er således altid den mest energieffektive rude på markedet i forbindelse med renovering. Emissionseffekten er kun effektiv, når belægningen er helt ren og tør. Belægningen skal derfor altid vende mod hulrummet i termoruden. Belægningerne er næsten usynlige, med en meget svag farvenuance som varierer, afhængig af type og producent. Sammenlignet med gammeldags termoruder reducerer energiruder varmetabet til tæt på en tredjedel. Det er m.h.t. varmeisolering ligegyldigt, hvilken af glassene, der vender ind mod rummet. I de fleste typer energiruder kan man kontrollere

6 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 6 Solafskærmende termoruder De nye solafskærmende energiglas er belagte glas med egenskaber både som solafskærmende glas og energiglas i et, nu også i klare glastyper. Solafskærmende termoruder kan holde op til 85 procent af solenergien ude og det termiske indeklima bliver herved lettere at styre året rundt. Sikkerheds- og sikringsruder Der findes et varieret udbud af termoruder på markedet, som yder personsikkerhed og sikring. Halvdelen af solstrålingen findes i det synlige område. Man kan derfor ikke fjerne uønsket solenergi uden at ændre på lysets sammensætning, og dermed farve gennem glasset. Sikkerhedsglas: Personsikkerhed Sikringsglas: Hærværk, indbrud, skud Hærdet Lamineret (float+float) Lamineret (hærdet+hærdet) Lamineret (float+float) Lamineret (hærdet+hærdet) Solafskærmende glas er enten gennemfarvede eller belagte, der absorberer og reflekterer en stor del af solstrålingen. De nyeste solafskærmende glastyper er stort set farveneutrale og tillader en stor del af det synlige lys at komme igennem ruden. Da en væsentlig del af solenergien absorberes i glasset, skal det solafskærmende glas altid placeres yderst i en termorude, for at bortlede den absorberede solenergi bedst muligt. Som et alternativ til solafskærmende glas kan der indbygges persienner imellem glaslagene, men altid med lavemissionsbelægningen bag persiennen, disse giver mulighed for kontrolleret sol - afskærmning. Brug af sikkerheds- og sikringsglas ændrer ikke rudernes energimæssige egenskaber. Alle termoruder med sikkerheds- og sikringsglas kan også opfylde funktioner som energiruder, sol - afskærmende ruder og støjdæmpende ruder. Hærdet glas er udført iht. DS/EN Hærdet glas fremstilles ved at opvarme tilskåret og bearbejdet floatglas til over 600 C og efterfølgende chokafkøle glasset, hvorved der skabes en forspænding i glasset. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end floatglas i samme tykkelse, men er ikke mere ridsefast end almindeligt glas. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet hærdet glas granulerer i mange små og ufarlige brudstykker ved brud, hvorfor

7 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 7 hærdet glas kan klassificeres som personsikkerhedsglas iht. DS/EN Hærdet glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter, at hærdeprocessen er gennemført. Glas kan indeholde mikroskopiske forbrændingsrester fra smelteprocessen, som efter hærdning kan forårsage spontane sprængninger. For at eliminere og derved sikre sig imod disse spontane sprængninger kan det hærdede glas gennemgå en heat soak test, dvs. en genopvarmning, som udløser næsten alle fejl i glasset. Lamineret glas er udført iht. DS/EN og består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af PVB-folie. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas eller hærdet glas. Der anvendes forskellige glastyper og -tykkelser afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende isoleringsevne, solafskærmning og farve m.v. Lamineret glas er svagere end floatglas i samme tykkelse. Lamineret glas er personsikkerhedsglas iht. DS/EN 12600, idet PVB-folien holder sammen på bruddelene ved eventuel brud i glasset. Til sikringsglas anvendes typisk flere lag glas samt flere lag folie. Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner med sikringsglas, eller indbygges i en sikringstermorude. Brudmønstre hærdet lamineret (float +float) Støjdæmpende termoruder Støj er et miljøproblem og i Danmark er mange boliger udsat for så voldsom støjpåvirkning, at indemiljøet må betegnes som utilfredsstillende. En termorude reducerer støj, men ikke nødvendigvis tilfredsstillende og der er derfor specielle termoruder med forbedrede støjreducerende egenskaber. Det grundlæggende princip i støjdæmpende termoruder er, udover glasmassen, rudens asymmetriske opbygning. F.eks. vil 6 og 4 mm glas opbygget med et 15 mm mellemrum resultere i en bedre støjdæmpning end 4 og 4 mm. Den asymmetriske forskel øger støjdæmpningen fra ca. 31 db til ca. 35 db. En reduktion af lyden med 10 db vil blive opfattet af det menneskelige øre som en halvering af den eksterne støj. Hvis mellemrummet mellem glaslagene i termoruden øges, vil støjen blive reduceret yderligere. Er det ikke tilstrækkeligt, kan en yderligere støjreduktion opnås, når det ene glaslag i termoruden ændres til lamineret glas, eller endnu bedre til lamineret glas med lydfolie.

8 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 8 Brandbeskyttende termoruder Normalt benyttes brandbeskyttende glas primært i indvendige glaskonstruktioner, og i enkelte tilfælde i klimaskærmen, hvor det brandbeskyttende glas indgår som en del af termoruden. Brandbeskyttende glas kan i en termorude, indbygget i karm og rammekonstruktion, (og dette uanset om det er en udvendig eller indvendig bygningsdel), som en samlet bygningsdel give en brandmodstandsevne beskrevet ud fra følgende yde - evner: E Integritet I Isolation W Stråling Brandmodstandsevne udtrykkes i Danmark i minuttal, typisk 30 og 60 minutter, i sjældne tilfælde 90 eller 120 minutter. Brandbeskyttende glas som indbygges i termoruder, klassificeres for det individuelle glas som: Trådglas som E 30 og E 60 Specialhærdet glas som E 30 og E 60 Glas med mellemlag af vandglas eller gel, som EW 30, EI 30, EW 60 og EI 60. evt. EI 120 Brandbeskyttende glas i termoruder kan kombineres med andre glastyper, f.eks. energiglas og solafskærmende glas Godkendte konstruktioner der kan anvendes lovligt er: Samlede konstruktioner der er prøvet, dvs. karm/ramme, tætningsmaterialer glas og medfølgende klassifikationsrapport. Buede termoruder Der findes også termoruder med indbygget nostalgi. Buede termoruder efterligner de gamle rudetyper med ujævn overflade, der forvrænger gennemsynet udefra pga. ujævn spejling. Buede termoruder er specielt kendt fra sprossede bondehusvinduer. Det buede glaslag vender altid udad. Det buede glas formes ved at placeres glasset på en jernramme og opvarme det til det bliver blødt og tyngdekraften bevirker, at det bløde glas buer nedad. Cylinderbøjede termoruder I moderne arkitektur anvendes også cylinderbøjede termoruder, hvor glassene er bøjet parallelt. Termoruderne produceres i normale rudeformater fra radier på ca. 300 mm med almindeligt glas, laminerede glas, solafskærmende glas og energiglas. Blytermoruder Nostalgiens charme findes også i blytermoruder, der er en efterligning af gamle dages rudetyper. Blyruder kendes ikke mindst fra kirker. Blytermoruder fremstilles som rent håndarbejde og kun efter mål. Det antikke glas er oftest fremstillet efter de gamle middelaldermetoder. De små glasstykker, der monteres til en større glasplade ved hjælp af blybånd, findes enten som klart glas eller i forskellige farver. Blyruden er i sig selv utæt, men placeres godt beskyttet imellem de to lag glas i termoruden.

9 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 9 Termoruder med translucent glas Almindeligt glas er transparent dvs. gennemsigtigt. Translucent glas er ikke gennemsigtigt, men tillader stadig gennemgang af lys. Translucente glas: Alle disse typer af glas kan indbygges i termoruder. Ornamentglas fremstilles med prægevalser i forskellige mønstre. Ornamentglas vælges enten for at give en dekorativ virkning eller gøre ruden uigennemsigtig. Overfladestrukturen i ornamentglas nedsætter glassets styrke. Derfor bør glasset ikke anvendes som det udvendige glaslag i termoruder, som udsættes for stærke temperaturpåvirkninger. Til det brug anbefales mere velegnede glastyper, som f.eks. hærdet glas. Sandblæst glas har en jævn mat overflade, som er svær at rengøre og anbefales derfor indbygget i en termorude. Ætset glas er et alternativ til sandblæst glas. -Ornament-/råglas -Sandblæst glas -Ætset glas -Matlamineret glas -Silketrykt glas (serigrafi) Matlamineret glas består af floatglas som lamineres sammen med en mat folie som gør glasset translucent med sandblæst udseende og velegnet til glas i tag hvor der ønskes såvel sikkerhed som diffust lys og afskærmning af UV-stråling. Silketrykt glas (serigrafi) er som emalje facadeglas et malet glas, hvor farven indbrændes som en emalje under hærdeprocessen. Kan også udføres med mønstre f.eks. i termoruder med en solafskærmende funktion. Udover traditionelt silketryk findes nu en teknologi, hvorved man overfører dekor til glas fra digitale filer. Generelt giver de nye metoder en større frihed med flere farver og motiver. Teknik og resultat er afhængigt af den printer man anvender, men i princippet kan man trykke det motiv man ønsker. For eksempel kan man anvende keramisk blæk som brændes ind i glasset. Man kan også trykke på PVB-folien, som så bliver beskyttet inde i det laminerede glas. Termoruder i brystninger Det udvendige glas er oftest som det yderste glas i vinduerne i samme facade. Det inderste glas er et uigennemsigtigt facadeglas, oftest som emalje facadeglas. Begge glas er hærdet og i mindst 6 mm tykkelse. Termoruder i forsatsvinduer Gamle bevaringsværdige vinduer kan moderniseres og efterisoleres (varme og støj) med indvendig montage af: 1) traditionelt forsatsvindue hængslet på en forsatsramme 2) et koblet forsatsvindue, som monteres på den bevægelige vinduesramme 3) et skyde forsatsvindue, hvor man skubber forsatsrammerne til siden. I alle disse løsninger kan der bruges termoruder. Det er ikke nok, at glasset isoleret set opfylder kravene relateret til en given funktion. Hele bygningsdelen med glas, tætningskomponenter, karm, ramme og montering, skal samlet opfylde kravene til den krævede funktion. Gælder især for varmeisolering, brandsikring, støjdæmpning og sikring.

10 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 10 Produktkode angives som glastykkelserne og mellemrum i mm % % Ordforklaring til skema på side 11 U-værdier Når der er koldere ude end inde så vil der gennem et vindue ske et varmetab. Størrelsen af dette afhænger af vinduets U-værdi. Jo større U-værdi, jo større varmetab. Det skal bemærkes, at varmetabet gennem en rude ikke er det samme, som gennem det vindue den sidder i. Typisk isolerer ruden bedre end ramme/karm konstruktionen. Enheden for U-værdier er W/m 2 K. LT-værdier Det dagslys som kommer gennem en rude angives som en LT-værdi (LysTransmittans). Jo højere værdi, jo mere dagslys kommer der igennem termoruden. LT-værdien angiver ikke noget omkring farven af lyset eller om farven af lyset er ændret gennem glasset. LT-værdier angives i procent. g-værdier Den mængde solvarme som passerer gennem en rude angives med en g-værdi. Høje g-værdier giver store varmetilskud fra solen, mens lave g-værdier reducerer solens varmebelastning. Ruder med høj g- værdi anvendes typisk i boliger, mens ruder med lave g-værdier (solafskærmende ruder) mest er anvendt i erhvervsbyggeri. g-værdier angives i procent. Termoruder skal beskrives udefra og målangives med bredde x højde (b x h). Overfladerne på en termorude skal således oplistes fra den udvendige side. Se figur 1 Figur 1

11 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 11 Typiske termorudetyper Rudetype Energimærkning U-værdi (Argon) LT sollys % W/m²K g-værdi % Produktkode U LT g Gammeldags termorude Floatglas + floatglas , Energiruder Floatglas + *energiglas 4-15-*4 1, *4 0, * *4 0, Solafskærmende termoruder Solafskærmende glas, gennemfarvet + *energiglas 6 grå-15-*4 1, bronze-15-*4 1, grøn-15-*4 1, Solafskærmende termoruder Solafskærmende glas (*belagt inkl.energibelægning) + floatglas 6* klar , * neutral , *klar *4 0, *neutral *4 0, Energirude i forsatsramme (1+2) Floatglas + forsats + (floatglas + *energiglas) *4 0, U-værdi med anden profilafstand i termorude: 12 mm: U=1,0 / 9 mm: U=1,2 Eksempler på forskellige egenskaber der viser variationerne for forskellige typiske termorudetyper. * Energibelægning.

12 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 12 Spørgsmål og svar Der opstår i det daglige mange spørgsmål om ter - moruders funktioner som vi her har givet nogle korte svar på. men fordi udsynet forstyrres. Punkterede/utætte termoruder er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Dug udvendigt Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevne en lavere temperatur på det udvendige glas. Det betyder, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden. Dug indvendigt Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfugtighed eller en dårlig isolerende rude. Drejer det sig om et uopvarmet rum, bør det opvarmes, til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overflade - temperatur og minimerer dermed dugdannelse. Fugt skader både helbredet og huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er det et godt råd, når ruderne dugger: LUFT UD... - kortvarigt, kraftigt og ofte (dagligt) så væggene ikke når at køle af. På den måde sikres et sundere indeklima til gavn for både beboere og hele bygningen - og dugproblemet på termoruderne løses samtidigt. Dug mellem glassene Opstår duggen derimod mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden punkteret og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes, Urenheder Glas er et naturprodukt, bestående af bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset. Ridser og snavs En færdig termorude er resultatet af en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. Alligevel kan det - trods påpasseligheden ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset eller at der sidder smudspartikler på den indvendige side af termo ruden. Reklamationer over uren heder og ridser vurderes af en fagmand, ud fra den til enhver tid gældende udgave af Glasindustriens Termoruders Visuelle Kvalitet.

13 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 13 Newton-ringe Newton-ringe er en speciel farveeffekt, der kan forekomme i termoruder, der er fremstillet af floatglas. De viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører eller næsten rører hinanden. Forekomsten af Newton-ringe er et reklamationsberettiget fænomen. Der kan dog foretages en justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal dog udføres af fabrikanten eller af et firma, udpeget af fabrikanten. Rudens holdbarhed forringes ikke ved justeringen, og den vil fortsat være omfattet af Glasindustriens Garantisikring Brewster-striber Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Det er karakteristisk, at striberne vandrer, når der trykkes let på ruden. Fænomenet forekommer i ruder, fremstillet af float glas og skyldes glassets store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0, ,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset spaltes i spektralfarverne blå, rød og grøn. Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem termoruden. Termiske brud Ved karm-/ramme konstruktioner og montering af termoruder er der taget hensyn til, at glasset arbejder som en naturlig følge af temperatursvingninger. Hvis termoruden udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan der opstå termiske spændinger i glasset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ruden udsættes for slagskygger, eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden, eller hvis ruden males helt eller delvis, eller hvis der: - påklæbes plastfilm/solfiltre - indbygges persienner Dele af termoruden kan under disse forhold absorbere så megen solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt op ad ruden, eller udluftning forhindres, da dette kan medføre uens opvarmning af ruden. Termoruder med solafskærmende belægning eller gennemfarvet glas, kan under bestemte forhold blive påvirket af så store temperaturforskelle, at det forårsager termiske brud. Ved sådanne konstruktioner bør der anvendes hærdet glas i termoruden. Skader, der er opstået på grund af disse forhold, er ikke omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Mekaniske og kemiske påvirkninger Alle former for efterbearbejdning: Slibning, sandblæsning eller påmaling af motiver, navneskilte eller lignende svækker glassets overflade.

14 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 14 Dette kan medføre brud af glasset, og sådanne skader er ikke reklamationsberettigede. Hvis der ønskes påført motiver eller lignende på termorudens overflade, skal arbejdet udføres i samarbejde med termorudeproducenten. Rudens kantforsegling kan beskadiges af kemiske faktorer eller påvirkninger. Fugemassen må ikke ukritisk komme i kontakt med termorudens kant - forsegling. Man bør derfor være særlig opmærksom på forholdene omkring montage f.eks. i svømmehaller, kemiske industrier el. lign. Brud forårsaget af bevægelser i bygningen Ændringer i bygningskonstruktionen som følge af bevægelser i fundamentet eller i selve bygningskonstruktionen kan belaste termoruden og forsage brud. Disse brud er ikke dækket under garantien. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud. Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud, opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker fjernes eventuelt med nænsom anvendelse af Keramikrens. Brud forårsaget af varmestråling Termoruder skal placeres minimum 30 cm fra varmeovne, havegrill og pejse som afgiver strålevarme. I alle sådanne tilfælde anbefales det at bruge hærdet glas i termoruden. Rengøring Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel. Let livet for termoruder på byggepladsen Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid. Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

15 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 15 Glasset skal kontrolleres ved modtagelse for synlige fejl og mangler som fx brækage og kantskader. Evt. skader skal meddeles transportøren eller alternativt glasleverandøren straks herefter. Glassene skal beskyttes mod sol og regn og skal derfor som minimum overdækkes med en farvet presenning, også selvom glassene måtte være leveret med hvid el. klart plastomslag. Termoruders kantforsegling må ikke udsættes for unødvendigt sollys. Efter montage skal kantforseglingen afdækkes med lister eller lignende. Glasset skal opbevares på et sikkert sted og stå oprejst (lidt på skrå, ca. 7 ) på et tørt, understøttet, plant og stabilt underlag. Der må ikke stilles flere ruder/glas uden på hinanden, end der kan stå på et stel svarende til det som glasset blev leveret på. Termoruder bør ikke opbevares på byggepladsen længere end nødvendigt inden montagen. Glasindustriens monteringsanvisning skal følges Glasindustriens Monteringsanvisning er grundig og detaljeret, enkel at arbejde efter, og den er grundlaget for Glasindustriens Garantisikring. Montagesystemer der ikke følger principperne i Monteringsanvisningen kan søge om Monteringsgodkendelse i henhold til Glasindustriens Garantisikring Håndtering/flytning af glas bør minimeres, da det øger risiko for skader.

16 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 16 Undgå skader efter monteringen Termoruderne skal renholdes for snavs under hele byggeperioden. F.eks. skal mørtelrester altid fjernes af ruderne straks ikke tørres af, men skylles med masser af vand. Gnid aldrig. Den fine kvarts i mørtelen ridser glasset. Etiketter fjernes forsigtigt med vand eller sprit eller eventuelt ved nænsom brug af keramikrens. Om Glasindustrien Glasindustrien repræsenterer langt den største del af de danske og europæiske termorudeproducenter der leverer til det danske marked. Termoruder i betonbyggeri får ofte striber fra nedløb, idet betonelementer udskiller silikater. I byggeperioden og i det første år efter færdiggørelsen, skal disse striber jævnligt skylles af termoruderne. Gnister fra vinkelslibere og andet værktøj må ikke ramme ruderne. Slibespånerne brænder sig let fast i glasset, og det ses. Salgsskilte kan efterlade rester, ridse eller klæbe sig helt fast. Store, mørke skilte kan samle varme, og dermed forsage termiske spændinger. Glasindustriens sekretariats vigtigste opgave er at yde service og informere arkitekter, projekterende virksomheder og håndværkere om glas. Nye forskningsresultater og nye konstruktionsmuligheder i termoruder og glas dukker konstant op, og Glasindustrien sørger for at indsamle, koordinere og videregive informationerne, fra både indland og udland. For at byggesektoren kan få adgang til den nyeste viden med hensyn til optimale løsninger omkring termoruder og glasløsninger, kan Glasindustrien endvidere formidle kontakten mellem byggeriets virksomheder og de relevante institutioner. Spørgsmål omkring praktiske problemer, specielt omkring montering af termoruder kan hurtigt besvares ved en telefonisk henvendelse til Glasindustrien. Glasindustriens garantisikring og kvalitetskontrol Termoruder produceret af Glasindustriens medlemmer er omfattet af en garantiordning, der i 5 år sikrer forbrugerne, at de leverede termoruder er fri for dug mellem glaslagene. I tilfælde af producentens konkurs før garantiperiodens udløb overtager

17 KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 17 Glasindustrien Garantisikring garantien og sørger for levering og udskiftning af erstatningsruder. Glasindustriens Garantisikring er opbygget som en Garantifond, placeret hos Dansk Industri. For at blive medlem af Glasindustrien og dermed Glasindustriens Garantisikring skal termorudefabrikken have certificeringslicens. Det vil sige, at virksomheden skal producere, forædle eller levere efter de til enhver tid gældende danske eller europæiske produktstandarder. En termorudeproducerende virksomhed skal være underlagt en anerkendt, uvildig tredjeparts produktcertificeringsordning, der som minimum og i henhold til gældende produktstandarder omfatter overvågning af virksomhedens kvalitetsstyring og udtagning af emner til prøvning på akkrediteret laboratorium. Glasindustriens garantimærkning Alle termoruder, der er fremstillet af Glasindustriens medlemsvirksomheder er i afstandsprofilet præget med GS garantimærket. F.eks. GS XX 0110 XX er nummeret, der identificerer GS-medlemmet. De fire cifre viser fabrikationsmåned og år. Udover dette er afstandsprofilet også mærket med producentens licensnummer og den relevante produkt standard. Profilmærkningen kan yderligere give oplysninger om anvendte glastyper og energimærkningsordningens energiklasse. Termorudelicens- og Energimærkningsordningen er frivillige ordninger åbne for alle producenter af termoruder. Termoruder som bærer mærkerne for disse ordninger er derfor ikke nødvendigvis dækket af Glasindustriens garanti. Kun GS-mærkede termoruder er omfattet Glasindustriens Garantisikring. Mærket må kun anvendes af Glasindu - striens medlemmer. Medlemsliste findes på Yderligere informationer Glasindustrien udgiver løbende nye publikationer og revidere eksisterende efter behov. Alle publikationer kan downloades fra denne hjemmeside. Glasindustriens elektroniske nyhedsbrev informere løbende om opdateringer til hjemmesiden og publikationerne. Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas besøg:

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KORT OG GODT OM GLAS OG TERMORUDER

KORT OG GODT OM GLAS OG TERMORUDER KORT OG GODT OM GLAS OG TERMORUDER VEJLEDNING KORT OG GODT OM GLAS OG TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Glas og termoruder... 3 Termorudens historie... 3 Planglas... 3 Termoruders talrige muligheder...

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas SECUR HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas LavEByg-netv netværk Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas Carl Axel Lorentzen Pilkington Danmark A/S cal@pilkington.dk Nye standarder:

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

GLAS kursus nov. 2016

GLAS kursus nov. 2016 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. - kvalificeret valg af glas og ruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. - kvalificeret valg af glas og ruder Glasguide - kvalificeret valg af glas og ruder Kvalificeret glasvalg Ruden i et vindue er i dag ikke længere kun et middel til at sikre gennemstrømning af dagslys samtidig med at værne hjemmet for vind

Læs mere

SCANGLAS INFO. Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011

SCANGLAS INFO. Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011 SCANGLAS INFO 5,6,9.19.3 Kvalitets Håndbog, Korsør, Kjellerup Fakta om glas Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011 Indhold 1. Sikkerhed 5. Glasskader 2. Anvendelse 6. Vedligeholdelse

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning

Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Gør boligen mere energieffektiv med solafskærmning Markiser Rulleskodder Energigardiner Mørklægningsgardiner Bolig i balance VELUX Danmark A/S 2012 velux.dk VELUX ovenlysvinduer er udstyret med beslag,

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm forvandler almindelige ruder til sikkerheds-, sikrings- og solbeskyttede ruder der afhængigt af film kan beskytte mod tyveri, indbrud, hærværk, glasskader, eksplosion, sol, ridser, indsyn og meget meget

Læs mere

7992DK WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16

7992DK WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16 7992DK WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16 Willab Garden 2016-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS VINDUER OG DØRE AF HIGH TECH-MATERIALET RAU-FIPRO Nordic Design Plus

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, CFP med ISD 2093 Edition 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med plant glas, med ISD 2093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med plant glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093

Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, CVP ISD 1093 Udgave 1.0 2017 Produktdatablad VELUX INTEGRA fladtagsvindue med buet glas, ISD 1093 Produktbeskrivelse Elektrisk tophængt fladtagsvindue med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Innovativ

Læs mere

3M Renewable Energy Division. 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm. tryghed. Den bedste og. sikkerhed. sjældent. bemærkes. 3Mvinduesfilm.

3M Renewable Energy Division. 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm. tryghed. Den bedste og. sikkerhed. sjældent. bemærkes. 3Mvinduesfilm. 3M Renewable Energy Division 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm Den bedste og tryghed sikkerhed sjældent bemærkes 3Mvinduesfilm.dk 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm 3M er førende producent af sikkerhedsfilm.

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Aluminiumsskelet/termotag

Aluminiumsskelet/termotag 7970DK Aluminiumsskelet/termotag Overdækning 8 Willab Garden 2016-10 3 2 4 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer partiet måske

Læs mere

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastag - forhistorie GS GF GS April 2006 + Dimensionering?? 1999 (rev.07) Dec.06

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093 Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, med ISD 1093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre!

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! Eller send en mail til salg@esvinduet.dk Dansk produceret efter dit behov - Hvad er den rigtige løsning til bygningen? Det er ikke altid let at vælge den

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhedsglas - forhistorie TI DS/INSTA 154 GF DS/INF 119 1986 1987 1995

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gode råd om service og vedligehold

Gode råd om service og vedligehold Kratholmvej 63 5260 Odense S Tlf. 63 18 18 40 Fax 63 18 18 41 Sydbank Reg.nr. 6845 kontonr. 6318184 CVR nr. 26 05 05 10 Gode råd om service og vedligehold Om produkterne Produkterne er bygget af materialer

Læs mere

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Et væghængt anlæg kan monteres både ude- og indendørs og leveres med forskellige størrelser brevkasser, afhængig af vægplads og hvor mange lejligheder, der er i opgangen.

Læs mere