Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)"

Transkript

1 Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen, og som forvaltes af Gramex og KODA. Præambel Overenskomsten har karakter af en central aftale, hvor medlemmerne af DFF kan tilslutte sig indholdet af overenskomsten, hvorefter DFF på grundlag af en samarbejdsaftale opkræver vederlag for skolernes musikbrug på vegne af KODA og Gramex. Aftalen er indgået for på den ene side at sikre DFF s medlemmer en god, let og overskuelig betalingsmulighed ved brug af musik i forbindelse med deres virke, og på den anden side at sikre Gramex og KODA et fundament for at der sker indbetaling af vederlag fra skoler der benytter KODA og Gramex repertoire. I den forbindelse er det parternes ønske, at der sikres en god service overfor alle medlemmer, hvorfor parterne forpligter sig til at deltage aktivt i målrettet informationsarbejde overfor DFF s medlemmer.

2 1) Indehaveren af tilladelsen Der gives i denne aftale tilladelse til at de til denne overenskomst tilsluttede skoler kan anvende det af Gramex og KODA forvaltede repertoire, der er beskyttet i henhold til gældende lovgivning. Tilladelsen gælder kun for de skoler der har tilsluttet sig aftalen, som er medlemmer af DFF, og kun for det musikforhold som er omfattet af den konkrete aftale, se hertil punkt 2 og 3 nedenfor. 2) Priser, betaling og nærmere om skolernes tilslutning til aftalen For musikanvendelsen betales til Gramex og KODA for: Baggrundsmusik (radio, tv, bånd, cd mv.) i klasseværelser, gangarealer, kantiner mv. Enkeltstående arrangementer med musik baller, fester, koncerter, skolekoncerter mv. Filmforevisninger (ekskl. film fra Det Danske Filminstitut) For film fra Det Danske Filminstitut (DFI) gælder, at musik i forbindelse med forevisning af DFIfilm er omfattet af aftale mellem DIF og KODA. Der betales en pakkepris for hver elev på skolen. Pakkeprisen udgør pr. 1. januar 2005: 2,48 kr. pr. elev til KODA 1,06 kr. pr. elev til Gramex Betalingen opgøres på grundlag af antallet af elever på skolen i det forgangne år. Elevtallene fremgår af lister som DFF årligt sender til KODA senest d. 15. januar. Beløbet betales pr. kalenderår forud for ét år ad gangen, og er forfaldent til betaling den 1. april med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. april. Det er aftalt, at skoler der anvender musik, og som ønsker at tilslutte sig aftalen, skal gøre det inden d. 15. april Herefter kan skolerne løbende tilslutte sig aftalen med virkning fra 1. januar for hvert år aftalen er gældende. Såfremt en skole, der anvender musik ikke har tilsluttet sig denne aftale, vil KODA og Gramex være berettiget til at opkræve vederlag efter de gældende tariffer for musik i kommuneskoler som følger af rammeaftalen mellem KL og KODA. Vederlaget vil da for det første år udgøre: For baggrundsmusik (radio, tv, bånd, cd mv.) i klasseværelser, gangarealer, kantiner mv.: o 5,02 kr. til KODA og 3,27 kr. til Gramex pr. elev pr. år For enkeltstående arrangementer med musik baller, fester, koncerter, skolekoncerter mv.: o 5,02 kr. til KODA og 3,27 kr. til Gramex pr. elev pr. år For filmforevisninger (ekskl. film fra Det Danske Filminstitut): o 2,83 kr. til KODA pr. elev pr. år Beløbene er fastsat på basis af nettoprisindekset for juli 2004, opgjort til 108,7, og reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli for hvert følgende år.

3 3) Tilladelsens omfang Gramex og KODA friholder skolen for ethvert krav, der måtte opstå fra tredjemand for offentlig fremførelse af hans værk, for så vidt dette tilhører KODA og Gramex repertoire, og såfremt fremførelse omfattes af bestemmelserne i denne aftale. KODA kan dog på vedkommende rettighedshavers vegne nedlægge forbud mod anvendelse af enkelte konkrete musikværker. Sådanne forbud skal for at have gyldighed være meddelt skriftligt til skolen. Ligeledes er det ulovligt at benytte Gramex repertoire uden betaling af vederlag. Fordelingen af betalingen til de enkelte rettighedshavere er skolen uvedkommende. Tilladelsen omfatter ikke andre former for brug af musik end de der er nævnt under punkt 2. Såfremt anden musik benyttes skal Gramex og KODA kontaktes. Denne overenskomst omfatter således bl.a. ikke: 1. Musikdramatiske værker (operaer, operetter, musicals, balletter o.l.) 2. Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med tredjemand (foreninger, institutioner m.v.), hvor skolen ikke kan anses for at være hovedarrangør 3. Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med andre skoler, som ikke har indgået aftale om nærværende priser og vilkår 4. Arrangementer arrangeret i samarbejde mellem skolen og andre personer og / eller virksomheder 5. Arrangementer, som ikke er beskrevet i nærværende vilkår og priser 6. Samtidig og uændret kabelretransmission jf. ophavsretslovens 35 (opkrævning herfor foretages via Copy-Dan Kabel Tv) 7. Tilladelsen giver ikke skolen nogen ret til at optage værker på bånd eller andre indretninger, der kan gengive dem 8. Musik som ventesignal i telefonlinier 9. Musik på hjemmesider eller sampling eller kopiering af musik I disse eller andre tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende vilkår og priser, skal betaling ske efter den for området til enhver tid gældende tarif. 4) Øvrige vilkår Skolen drager omsorg for, at KODA senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik i videst muligt omfang modtager indberetning om det anvendte repertoire. Indberetningen anvendes af KODA til fordelingen af vederlag til komponisterne og sangskriverne. Ved arrangementer afholdt af eller i samarbejde med andre personer og / eller virksomheder jf. afsnit 3 pkt. 2-4, er skolen forpligtet til at gøre den / de ansvarlige arrangører opmærksom på, at der forud for arrangementet skal indhentes tilladelse og indsendes oplysning om arrangørens navn og adresse mv. til KODA.

4 5) Misligholdelse Ved for sen betaling er Gramex og KODA berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Desuden opkræves et rykkergebyr. Udebliver betalingen eller misligholdes tilladelsen på anden måde, bortfalder tilladelsen til at fremføre KODA repertoire. Det er herefter ikke tilladt at fortsætte musikbrugen. 6) Ikrafttræden og gyldighed Ovenstående vilkår træder i kraft den 1. januar Aftalen forlænges automatisk for et år ad gangen, med mindre en af parterne skriftlig opsiger aftalen med 3 måneders varsel til en 31. december. Aftalen oprettes i 3 eksemplarer af hvilke parterne hver får ét. København den København den Fåborg den For KODA For Gramex For DFF

5 918/1 December 2014 Rabataftale med Koda/Gramex I Danmark er det ved lov om ophavsret fastsat, at man ikke offentligt kan fremføre eller afspille musik uden at betale afgift til rettighedsindehaverne. Komponistrettighederne administreres af KODA, mens de udøvende kunstneres rettigheder varetages af Gramex. Der skal ikke betales afgift for anvendelse af musik i undervisningstimer i klasser eller på faste undervisningshold, men enhver anden musikanvendelse er afgiftspligtig. Det drejer sig fx. om musik fra radio, TV, bånd eller CD som baggrundsmusik i klasseværelser, gangarealer, kantiner mv. Altså typiske aktiviteter i frikvarterer, som eleverne ofte selv har taget initiativ til. Musik ved diverse enkeltstående arrangementer som fx. klassefester, skolefest, diskotek, skolekoncert, skolekomedie og diverse forældrearrangementer er også afgiftspligtige, ligesom det gælder for filmforevisninger, dog undtaget film fra Det Danske Filminstitut (Statens Film Central). Hvis skolerne følger loven, har de indgået en aftale med KODA/Gramex om denne musikanvendelse (eller betaler for enkeltstående arrangementer). Prisen for en skoleaftale er i 2015 kr. 4,53 pr. elev pr. år. Man kan dog evt. vælge at indgå en billigere delaftale, hvor man fx. stadig skal betale for de enkeltstående arrangementer i hvert tilfælde. Vi er ikke bekendt med, at friskoler vælger denne ordning. KODA/Gramex og Dansk Friskoleforening har indgået rabataftale, hvor tilmelding og administration sker gennem Dansk Friskoleforening. Prisen for deltagelse er i 2015, kr. 4,53 pr. elev. Selve aftalen kan ses på foreningens hjemmeside. Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Vi sender skolerne en påmindelse hvert efterår om til- og framelding. Almindeligvis kan man kun tilslutte sig (eller framelde sig) aftalen med virkning fra 1. januar. Betalingen opkræves i begyndelsen af kalenderåret. Tilmeldingsblanket sendes til Friskolernes Hus eller på mail til Tilmelding til aftale med Koda/Gramex: Skolens navn: Vi tilslutter os hermed Dansk Friskoleforenings rabataftale med KODA/Gramex (Sæt X) Dato og bindende underskrift

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere