DigitalForvaltning. I Vejle og Give er it med på stuegang. HP fleksible it-løsninger til det offentlige. Hanne Østerby, strategisk it-chef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DigitalForvaltning. I Vejle og Give er it med på stuegang. HP fleksible it-løsninger til det offentlige. Hanne Østerby, strategisk it-chef"

Transkript

1 Annoncetillæg DigitalForvaltning HP fleksible it-løsninger til det offentlige 06 Beskæftigelsesministeriet sparer 40 mio. kr. på it 08 Statens Bilinspektions hjemmeside hjælper bilejerne 10 Leasing løser it-problemer i Fakse Kommune I Vejle og Give er it med på stuegang Hanne Østerby, strategisk it-chef

2 September 2004 DigitalForvaltning 12 Seniorer bruger det digitale rådhus 14 Rette information på rette sted 16 Når serveren skal med i felten Hvis du vil vide mere om, hvad HP kan tilbyde det offentlige, så klik ind på Hvis du løbende vil modtage information, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på Indhold 03 Digitalisering vejen til en bedre og mere effektiv offentlig sektor Danmark er klar til de kommende udfordringer. 04 Stuegang med pc på rullebordet Vejle og Give Sygehuse har indført elektroniske patientjournaler. 06 Beskæftigelsesministeriet sparer 40 mio. kr. på it Ministeriets nye it-koncern BIT varetager alle it-funktioner. 08 Få syn for bilsyn på nettet Statens Bilinspektions hjemmeside hjælper bilejere, når bilen skal synes. 10 Leasing løser it-problemer i Fakse Kommune Fakse Kommune leaser deres it-infrastruktur for at være på forkant med udviklingen på it-området. 12 Seniorer bruger det digitale rådhus I Gladsaxe Kommune giver pilotprojekt de ældre borgere lyst til at gå online. 14 Rette information på rette sted Københavns Amt har vedtaget en handlingsplan for elektroniske patientjournaler på 345 mio. kr. 16 Når serveren skal med i felten FN s fredsskabende missioner stiller store krav til it-systemerne. 18 Niflheim hjælper forskere En af Europas hurtigste supercomputere findes i kælderen på DTU. På vej mod top tre inden for digitalisering? Danmark ligger på en delt fjerdeplads på listen over lande med den bedste digitale forvaltning. Det er en flot placering, men det er også en placering, som vi skal arbejde for at beholde. Det kræver, at vi bevarer fokus på de initiativer, vi allerede har sat i gang, og samtidig udvikler nye. Denne avis præsenterer en række historier, som alle handler om digitalisering i den offentlige sektor. Historierne er forskellige, men de har det til fælles, at de sætter fokus på, hvordan man gør digitaliseringstankerne til virkelighed. Effektivisering, besparelser og bedre service Der er tre grunde til, at hele den offentlige sektor bør tænke i digitalisering: Effektivisering, besparelser og bedre service til borgerne. Vejle Sygehus har effektiviseret personalets arbejdsdag ved at indføre elektroniske patientjournaler. Det gør det lettere for læger og sygeplejersker hurtigt at finde information, og de risikerer ikke, at en journal bliver forlagt. Systemet skaber større sikkerhed for patienterne og er med til at bringe Vejle Sygehus i front inden for patientbehandling. Der er også kontante besparelser at hente ved digitalisering. Hvis det er målet, er nøgleordene centralisering, standarder og sammenhængende løsninger. Hvordan det gøres i praksis, er Beskæftigelsesministeriet et godt eksempel på. De har samlet hele ministeriets it-drift på ét sted, hvilket forventes at give 40 mio. kr. i besparelser i løbet af få år. For at tilbyde bedre service er det nødvendigt at sætte brugerne borgere og virksomheder i centrum. Det kan foregå på mange måder, og sådan et projekt kan nå ud til alle typer af brugere, også dem der ikke umiddelbart er de mest ressourcestærke. Som du kan læse om her i avisen, er digitaliseringen i Gladsaxe f.eks. nået frem til en gruppe borgere, som absolut ikke surfer på nettet til hverdag. Eller: Det gjorde de i hvert fald ikke tidligere. I dag er kommunens ældre hoppet på nettet, ombord på et pilotprojekt, hvor de får specielt tilpassede computere og netforbindelse hjem i stuerne. Målrettet service fokuseret på brugerens behov giver faktisk også besparelser og det på begge sider af skærmen. F.eks. er Statens Bilinspektion kørt i stilling på internettet, hvor landets bilejere i ro og fred kan finde den bedste tid til næste syn og finde nyttige informationer om biler. Det sparer både tid og ressourcer for bilejeren og for Statens Bilinspektion. Dette er blot få eksempler på det arbejde, HP hver dag udfører sammen med vores kunder og partnere for at realisere danske it-visioner og fremme udviklingen af det digitale Danmark. På de næste sider vil vi gerne vise, at det hverken behøver at være økonomisk uoverkommeligt eller kompliceret så hvorfor ikke stræbe efter en dansk placering i top tre over verdens digitale lande? God læselyst! Peter Harder, chef for HP Salg, Offentlig sektor Ansvarshavende redaktør: Marketingdirektør Michael Lindstrøm Tlf

3 Digitalisering vejen til en bedre og mere effektiv offentlig sektor Helge Sander (V), videnskabsminister Digitaliseringen af den offentlige sektor fører en række nye muligheder med sig specielt i forhold til at løse nogle af de udfordringer, som den offentlige sektor står over for i de kommende år. Og Danmark står overfor en række store udfordringer, som vi skal håndtere gerne før end siden. Vi står blandt andet over for en demografisk udvikling, der betyder, at arbejdsstyrken med uændret erhvervsfrekvens vil falde med mere end personer, og op mod offentlige ansatte vil gå på pension frem til Hertil kommer begrænsede økonomiske ressourcer og stigende international konkurrence. Regeringen ser en offensiv udnyttelse af digitaliseringen i den offentlige sektor, som et helt afgørende element i håndteringen af udfordringerne. Bedre kvalitet i de offentlige ydelser Regeringens mål er at skabe øget kvalitet i den offentlige service og en bedre ressourceanvendelse til gavn for både borgere og virksomheder. Det var præcis med det mål for øje, at regeringen sammen med de kom munale parter i februar vedtog en ambitiøs strategi for digital forvaltning, hvor der bliver lagt vægt på, at digitalisering skal frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Mange offentlige institutioner iværksætter i dag en række digitaliseringsprojekter inden for egen sektor eller ressort. Men hvis vi for alvor skal have nytteværdi af it-investeringerne, skal de offentlige it-systemer spille bedre sammen. Det kræver, at vi gør op med, at der bliver udviklet itsystemer i offentlige myndigheder, som ikke kan integreres på tværs. Det kræver tværgående samarbejder, hvor vi mellem stat, amt og kommune og på tværs af sektorer udvikler og sammentænker it-anvendelsen hele tiden med udgangspunkt i brugernes behov. Fundamentet er til stede. Med vedvarende fokus på it-arkitektur og standarder lægger vi linien for andre lande. Vi er godt på vej med at skabe rammerne for en fælles offentlig it-arkitektur, der kan lette frigørelsen af opgaveløsningen fra de underliggende strukturer og samtidig skabe øget konkurrence og valgfrihed på markedet for offentlige it-løsninger. Og med den digitale signatur, som mange danskere allerede har taget til sig, har Danmark lagt sig i spidsen for digital kommunikation. Digitaliseringen af den offentlige sektor kan på en og samme tid skabe bedre service, mere effektiv offentlig administration og frigøre ressourcer. Det er ikke nogen lille ambition. Men med et godt udgangspunkt og en gennemtænkt anvendelse af de store potentialer i digitaliseringen er jeg ikke i tvivl om, at Danmark bedre end nogen anden er klar til de kommende udfordringer. Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på 3

4 Stuegang med pc Hanne Østerby, strategisk it-chef Som de første i landet bruger Vejle og Give Sygehuse nu næsten udelukkende elektroniske patientjournaler. Derudover betyder et særligt datasystem, at røntgenbilleder snart kan ses elektronisk af en læge på en af sygehusets afdelinger eller på et af amtets andre sygehuse, så snart det er taget i røntgenafdelingen derved kan patienten tale med lægen samme dag, som billedet er taget. Røntgenbilleder fylder meget i elektronisk form. Derfor har Vejle og Give Sygehuse været nødt til at installere et system, der kan lagre store mængder data på et netværk, et såkaldt SAN. Radiologerne på røntgenafdelingen bad nemlig om et system, som gjorde det muligt at se billederne elektronisk. Når vi får iværksat vores nye netværk, går der ikke længere flere dage, før lægen kan se patientens røntgenbillede. Så kan lægen nemlig selv se billedet direkte i databasen, umiddelbart efter billedet er taget, og patienten behøver derfor ikke at komme tilbage en anden dag for at tale med lægen. Brugen af talegenkendelse understøtter den hurtige tilgængelighed, fordi radiologens vurdering bliver tilgængelig samtidig med billedet, siger strategisk it-chef for Vejle og Give sygehuse Hanne Østerby. Hun påpeger, at installationen af SAN og de mange øvrige it-tiltag, som blandt andet elektroniske patientjournaler, skal ses som et led i sygehusets strategi om at være foran i patientbehandlingen ved at få mere effektive arbejdsgange ved hjælp af it. sygehusets gange og kontorer. Dermed er det blevet lettere for læger og sygeplej ersker hurtigt at finde information samtidig med at de undgår at forlægge en papirjournal, sådan som det somme tider skete før. De elektroniske patientjournaler betyder blandt andet, at vi har indført trådløst net værk på sengeafdelingerne. Stuegangene foregår derfor ved, at lægen har en bærbar pc med på et rullende bord. Det næste skridt vil formentlig blive, at lægen kan tage håndskrevne noter direkte på en tavle-pc, hvorefter noterne vil blive overført til digital skrift og blive lagret centralt, siger Hanne Østerby. Pc er, der kan håndtere håndskrift, hedder tavle-pc er eller tablet pc er, og Hanne Østerby er allerede i gang med at undersøge muligheden for at indføre dem på nogle afdelinger. I det hele taget ser hun mange fremtidsmuligheder for brugen af it på hospitaler. Blandt andet vil blødere og diabetikere frem over kunne gå ind i et elektronisk system hjemmefra og indtaste målinger, hvorefter lægerne kan ordinere den rette dosis medicin. Der er stadig mange muligheder for at bruge it til at effektivisere patientbehandlingen og arbejdsgangene yderligere på sygehuset. Men det kræver, at vi først gennemfører en analyse af arbejdsgangene, samt at vi tager konkret stilling til, hvordan arbejdsgangene kan forbedres. Og så kræver det selvfølgelig også den rette indstilling fra personalet, som skal bruge systemerne, siger Hanne Østerby. + Fakta: HP har til løsningen leveret følgende: Storage og back-up infrastruktur Installation/opsætning/uddannelse af basis software og middleware samt management værktøjer HP har samtidig været strategisk samarbejdspartner på projektet HP Compaq Tablet PC TC1100 med Intel Centrino mobil teknologi kan øge fleksibiliteten på arbejdspladsen Væk med papirjournalerne De elektroniske patientjournaler er næsten fuldt implementeret, og det betyder blandt andet, at der er blevet installeret i alt pc er på Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om it-løsningen hos Vejle og Give sygehuse? Kontakt Ivan Sommer på eller send en til 4 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på

5 på rullebordet De elektroniske patientjournaler har gjort det lettere at finde oplysninger på patienterne. Hvis jeg f.eks. får en patient, som har været indlagt tidligere, behøver jeg ikke længere at gå i arkivet for at finde papirjournalen som i øvrigt somme tider var væk eller udlånt til en anden afdeling. I stedet kan jeg hurtigt slå op i den elektroniske patientjournal. Samtidig skaber de elektroniske patientjournaler større sikkerhed for patienterne, blandt andet fordi ordinering af medicin bliver skrevet direkte i medicinkortet i journalen i modsætning til før, hvor lægen dikterede ordinationen på bånd og gav det til en sekretær, der ikke altid fik skrevet det ind. I dag ville jeg slet ikke kunne undvære de elektroniske patient journaler, siger ledende overlæge på organkirurgisk afdeling Claus Bisgaard. Claus Bisgaard, ledende overlæge, organkirurgisk afdeling Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på 5

6 Beskæftigelsesministeriet sparer 40 mio. kroner på it Opskriften er simpel. Tag en masse små it-afdelinger, læg dem sammen i en stor koncern og opnå millionbesparelser i løbet af få år. For halvandet år siden fulgte Beskæftigelsesministeriet denne opskrift og oprettede it-koncernen BIT. Tanken bag BIT var at skabe større sammenhæng på it-området i ministeriet, herunder at få bedre driftssikkerhed og kommunikation for de godt ansatte. Det kan godt lyde højtravende, men it-direktøren Michael Wright, som har stået bag omlægningen, påpeger, at BIT også handler om noget så enkelt som at sørge for, at alle medarbejdere har samme e-post-system. Før var der stor forskel på, hvilke programmer der blev brugt i ministeriet. Vi kunne også risikere, at to forskellige afdelinger hver især brugte lang tid på at udvikle it-løsninger, der lignede hinanden. Disse problemer undgår vi nu, fordi vi blandt andet med BIT får en bedre overordnet styring, siger Michael Wright. Bedre økonomi Oprettelsen af BIT betyder desuden, at indkøb og drift er centraliseret. Dermed er det slut med at placere individuelle ordrer hos it-leverandører. Ved at foretage fælles indkøb af f.eks. pc er, software og servere opnår vi betragtelige stordriftsfordele. Samtidig har vi outsourcet en lang række af vores aktiviteter, og det betyder, at leverandørerne er nødt til at give nogle ordentlige priser. Hvis vi sammenligner regnskabstallene for 2003 med tallene fra 2002, kan vi allerede se, at stordriftsfordelene har givet en besparelse på omkring 10 mio. kr. Og inden for de næste tre år forventer vi at opnå en besparelse på 40 mio. kr., siger Michael Wright. Michael Wright mener, at det på sigt vil være både hensigtsmæssigt og muligt, at mange af statens it-indkøb foretages fra centralt hold. Foreløbig er han dog tilfreds med BIT, der foruden stordriftsfordelene har afstedkommet indirekte økonomiske besparelser, fordi Beskæftigelsesministeriets driftssikkerhed er forbedret. Vores undersøgelser viser, at driftssikkerheden er blevet bedre, efter vi har fået den nye it-koncern. Det er vigtigt, fordi det giver betydelige indirekte omkostninger, når it-systemerne ikke fungerer, som de skal, siger Michael Wright. Alle it-funktioner under Beskæftigelsesministeriet blev for halvandet år siden samlet i BIT ministeriets egen it-koncern. Med BIT er indkøb og drift centraliseret, og der er skabt større sammenhæng på it-området. It-direktør Michael Wright forventer at opnå besparelser på 40 mio. kroner i løbet af tre år. Vi har kun taget første skridt Selv om Beskæftigelsesministeriet har fået infrastrukturen på plads, stopper it-initiativerne imidlertid ikke her. Næste skridt bliver at formulere en samlet it-strategi, og dernæst skal der konsolideres blandt leverandørerne, herunder vælges én leverandør til udskiftning af pc erne. Derudover står ministeriet bag en lang række projekter lige fra en ændring af Arbejdstilsynet, hvor it skal bruges til at gøre de ansatte mobile, til nogle digitaliseringsinitiativer, som blandt andet skal gøre det muligt for brugerne at anmelde arbejdsskadesager over internettet. Som Michael Wright siger: De forretningsmæssige muligheder i it udvikler sig hele tiden, derfor vil vi også konstant være i gang med nye udviklingsprojekter. + Fakta: BIT blev oprettet for halvandet år siden HP & BIT har indgået samhandelsaftale indeholdende servere, storage og pc er BIT har standardiseret ved hjælp af HP s højteknologiske blade servere BIT er desuden en af de første kunder i Europa på store ESL back-up biblioteker (Enterprise Storage Library) En HP ProLiant BL20p server med Intel Xeon processor leverer stor databehandlingskraft til rimelige priser Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om it-infrastrukturen hos Beskæftigelsesministeriet? Kontakt Lars Reissmann på eller send en til 6 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på Michael Wright, it-direktør, Beskæftigelsesministeriet

7 etc...

8 Lisbet Madsen, drifts- og it-chef, Statens Bilinspektion Få syn for bilsyn på nettet På hjemmesiden har Statens Bilinspektion indført en række forbedringer, der skal gøre det nemmere for danskerne at få synet bilen. Blandt andet kan bilejerne bestille og ændre tid til syn på internettet, hente deres seneste synsrapport og se en top 10 over de mest almindelige fejl ved netop deres bil. Da Statens Bilinspektion (SBI) i 2001 åbnede deres hjemmeside, var målene klare: Vi ønskede at forbedre vores service og højne effektiviteten, men først og fremmest ville vi være mere tilgængelige og stille vores store viden om biler til rådighed for brugerne, og de mål har vi nået, siger drifts- og it-chef Lisbet Madsen fra Statens Bilinspektion. Sværere vilkår for sminkede lig Hjemmesiden er løbende blevet udviklet, og i dag kan kunder hos Statens Bilinspektion bestille og ændre deres synstider online, udskrive deres seneste synsrapport direkte fra hjemmesiden og hente oplysninger om deres køretøj. Blandt andet kan bilejerne se en top 10 over de fejl og mangler, som deres bil har fået konstateret ved tidligere syn, således at man kan bede sin mekaniker om at være ekstra opmærksom på netop de ting. Det er ikke kun bilejere, der kan hente nyttig information på hjemmesiden. Bilkøbere kan også drage fordel af systemet, fordi det indeholder data om de synede biler. Hvis man har registreringsnummeret på en bil, kan man således søge informationer om bilen og se, hvornår den sidst blev synet. Det er altså slut med at købe katten i sækken, når man køber brugt bil. Systemet bliver brugt Statens Bilinspektion har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at kunderne er tilfredse med systemet og bruger det. Hver måned booker ca. 60 pct. af kunderne tid til syn online, og 71 pct. synes, det er let og bekvemt at booke tid via internettet. 67 pct. af kunderne mener, at giver gode informationer. Mere tid til syn Statens Bilinspektion er også glade for systemet: Den største fordel ved systemet er, at kunderne nemt og bekvemt har mulighed for at finde netop den synstid, der passer dem. Samtidig synes jeg, vi yder en virkelig god service ved at tilbyde en masse brugbare informationer, der ikke tidligere var offentlige. Systemet har også lettet hverdagen for synsmedarbejderne i Statens Bilinspektion, som kan koncentrere kræfterne om deres primære arbejdsområde, siger Lisbet Madsen. + Fakta: HP har leveret it-infrastruktur til projektet Hovedsystemet, som består af online booking og registrering af bilers synsdata samt historik, kører på Alpha/Unix-servere fra HP HP storage plus Proliant 8 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på

9 Jeg har arbejdet i Statens Bilinspektion i syv år og har altså været med siden dengang, hvor vi noterede synsrapporterne med papir og blyant. I dag fører vi rapporterne elektronisk, hvilket har ændret hele den måde, vi indsamler data på. Mange ting er blevet nemmere, og der er mere styr på det hele. Rapporterne er blevet lettere at finde, og man risikerer ikke, at de bliver væk på en eller andens skrivebord. I dag er der også større sikkerhed og præcision i vores data. Den elektroniske dataopsamling gør det f.eks. muligt at lave statistik på synsresultaterne. Samtidig kan kunderne selv hente information på nettet og behøver ikke spørge en synsmed arbejder. På den måde sparer både vi og kunderne tid. Kim Jørgensen, synsleder Kim Jørgensen, synsleder, Statens Bilinspektion Niels Fleckner Hansen Jeg har lige fået synet min bil, og det gik nemt og smertefrit. Da jeg fik brevet fra Statens Bilinspektion om, at den skulle til syn, stod der i brevet, at jeg kunne bestille tid over nettet. Jeg har ikke prøvet at bestille tid til syn på nettet før, men det var nemmere, end det plejer at være at bestille tid over telefonen, blandt andet fordi man kan se en oversigt over de forskellige synshaller og deres ledige tider. Jeg fandt en synshal, der ligger tæt på mig. Da jeg bestilte tiden, sørgede jeg for, at den passede med, at jeg kunne nå at få min mekaniker til at kigge på bilen først. Men i øvrigt kunne jeg se på hjemmesiden, at jeg kunne afbestille eller ændre min tid helt op til dagen før, og det er rart at vide i tilfælde af, at mekanikeren ikke når at blive færdig. Da jeg var inde på hjemmesiden for at bestille tid, så jeg, at der var en top ti over de mest hyppige fejl ved min bilmodel, jeg skulle bare taste registreringsnummer ind, så kom listen frem. Jeg har en VW Transporter, og blandt de mest almindelige fejl er en knækket bagfjeder og skævbremsning på baghjulet. Jeg printede listen ud og tog den med til min mekaniker og bad ham være ekstra opmærksom på netop de ting. Ganske rigtigt, så viste det sig, at netop de to fejl som altså stod på listen fandtes på min bil. Nu fik mekanikeren lavet fejlene, og bilen gik igennem synet uden problemer. Det er i øvrigt lidt sjovt, for da jeg første gang fik synet den bil, som jeg har nu, var der netop også en knækket bagfjeder, og min bil gik ikke igennem synet. Det er to år siden, og da jeg så top 10 listen, fik det mig til at tænke på, at hvis jeg havde haft samme mulighed dengang, så havde jeg sikkert fået min bil godkendt første gang, den blev synet. Så jeg synes, det sparer tid for mig som kunde, og jeg forestiller mig, at det også giver de ansatte mere tid. Niels Fleckner Hansen Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om it-infrastrukturen hos Statens Bilinspektion? Kontakt Claus Bytzau på eller send en til Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på 9

10 Der er lysår til forskel fra vores nye it-system til det system, vi havde tidligere i Fakse Kommune. I dag kører vores it uden nedetid og problemer og samtidig er systemet meget nemmere at arbejde med. Strukturen er nemlig blevet bedre, så det er væsentligt hurtigere og lettere at finde de billeder, skabeloner og dokumenter, jeg bruger i forbindelse med mit arbejde. Jeg har en hjemmearbejdsplads, men i praksis kan jeg ikke mærke forskel på, om jeg sidder på mit kontor i kommunen eller derhjemme. Min adgang til serveren kører perfekt, og i det hele taget er driftssikkerheden blevet væsentligt større, efter vi har udskiftet systemerne. Thomas Crone, jurist i Fakse Kommune

11 Peter Hegnhøj, it-chef, Fakse Kommune Leasing løser it-problemer i Fakse Kommune Fakse Kommune leaser deres it-infrastruktur. Det betyder, at kommunen hele tiden er på forkant med udviklingen på it-området uden at det koster en formue. Prisen ligger nemlig fast. Samtidig har kommunen indgået en driftsaftale, så it-afdelingen ikke behøver bruge tiden på tekniske problemer. På rådhuset i Fakse kan medarbejderne i dag glæde sig over at arbejde ved nye pc er, der er forbundet med lige så nye servere. Og ude i kommunens institutioner er man i gang med at give medarbejderne en tilsvarende opgradering af computerparken. Fakse Kommune besluttede nemlig sidste år at udskifte det gamle it-system med en ny, standardiseret itinfrastruktur, som kommunen valgte at lease i stedet for at købe dermed har kommunen opnået en række økonomiske og tekniske fordele. Leasingen betyder, at kommunen ikke kommer ud for ubehagelige økonomiske overraskelser på it-området. I stedet ligger it-budgettet fast, og kommunen er samtidig sikker på at være på forkant med udviklingen på it-området. I forbindelse med leasingaftalen indgik Fakse Kommune en driftsaftale med HP-forhandleren COM-IT A/S, som overvåger it-systemet og sørger for, at driftssikkerheden er i top. Leasing giver tid til brugerne Sådan har det ikke altid været, fortæller it-chef Peter Hegnhøj. Da han startede i stillingen, fik it-afdelingen dagligt henvendelser fra frustrerede brugere. Både servere og computere trængte til en opgradering, og der var ikke en standard for medarbejdernes computere. Det voldte problemer, som i dag er stort set udryddet på grund af leasing- og driftsaftalen og en målrettet indsats fra it-afdelingen. Leasingen betyder, at it-infrastrukturen fungerer og er opdateret. Det har givet tid og overskud til at kigge fremad. Når it-afdelingen ikke længere behøver at bruge tid på tekniske problemer, kan vi koncentrere kræfterne om at fastlægge vores overordnede strategi på området og være proaktive over for brugerne. F.eks. har vi fået mulighed for at arbejde på forslag til nye, skræddersyede løsninger til de enkelte fagforvaltninger, siger Peter Hegnhøj. Kommunalreformen kræver standardisering For en kommunal it-afdeling spiller den kommende kommunalreform en afgørende rolle. Peter Hegnhøj mener, at kommunerne i den forbindelse generelt er nødt til at tænke i standardiseringsbaner: It-afdelingerne i de enkelte kommuner er i dag for små til at håndtere den nødvendige viden, der skal til for at få et kommunalt it-miljø til at fungere optimalt. En sammenlægning af flere kommuner vil give mulighed for større it-afdelinger og dermed større mulighed for at rumme den nødvendige viden og for at håndtere opgaverne rationelt. Alternativet er at outsource en del af opgaverne eller at danne en fælles driftscentral for flere kommuner. Strukturreformen udelukker dog ikke et større samarbejde. De 11 kommuner i Sjælland Syd samarbejdet er i gang med en analyse på området. Under alle omstændigheder vil processen kræve, at kommunerne indfører standarder på it-området, så systemerne kan fungere sammen. + Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på Fakta: Fakse Kommune har indgået service- og finansieringsaftale med HP Kommunen leaser hele deres it-infrastruktur via HP-forhandleren COM-IT A/S, som kommunen også har indgået en driftsaftale med HP er totalleverandør på projektet. Servere, desktops, printere og netværksprodukter er fra HP Serverne kører på Windows 2000 og pc erne kører med Windows XP Med HP Compaq dx6100 desktop med Intel Pentium 4 med HyperTreading teknologi kan man lave mere på mindre tid Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om løsningen i Fakse Kommune? Kontakt Sten Grønning på eller send en til

12 Seniorer bruger det digitale rådhus Karin Søjberg Holst, Borgmester, Gladsaxe Kommune I Gladsaxe Kommune mener borgmester Karin Søjberg Holst, at alder ikke må hindre kommunens seniorer i at bruge det digitale rådhus. Derfor deltager Gladsaxe sammen med fire andre kommuner i pilotprojektet Victoria, der skal få flere ældre online. Det er over halvdelen af danskerne over 60 år ikke i dag. De ældre skal have lyst til at lære pc en at kende. Det er udgangspunktet i pilotprojektet Victoria, der kører i Gladsaxe Kommune og i fire andre kom muner rundt om i landet. Projektet stiller særligt tilpasset computerudstyr og software til rådighed hjemme hos en række af kommunernes ældre medborgere. Med en trykfølsom skærm og en række valgmuligheder får de ældre adgang til et lettilgængeligt infor mationssystem, der er lige så nemt at bruge som en telefon. informationer om alt mellem himmel og jord på internettet. Desuden har de fået digital ad gang til kommunen, hvilket giver en hurtigere sagsbehandling og vigtige informationer fra kommunen lander direkte i indbakken. De foreløbige resultater af it-adfærden blandt de ældre i Victoria-projektet viser, at og internettet er klart de mest anvendte funktioner. Dernæst er de kommunale tjenester velbesøgte af knap halvdelen af itseniorerne. Deltagerne er en blandet skare: Mænd, kvinder, enlige, gifte, selvhjulpne, hjemmehjælpsmodtagere og borgere med funktionsnedsættelser. De fleste er mellem 65 og 79 år. Projektet Victoria er udviklet af HP, TDC, Microsoft, 3M og Finn Olsen Consulting. + Med Victoria får ældre i Gladsaxe Kommune mulighed for bedre kontakt med andre ældre, familie, foreninger, organisationer og det offentlige Danmark. Victoria kan være med til at skabe overblik i de ældres hverdag, hvad enten de kan klare sig selv eller modtager hjemmehjælp. Projektet kan også bidrage til at rationalisere kommunens arbejdsgange, ved at de ældre borgere kan komme i direkte kontakt med kommunen over nettet, siger Karin Søjberg Holst. og nettet mest populært I alt 19 af Gladsaxes ældre borgere har fået tilbudt den særlige, brugervenlige pc, så de nemt kan skrive s til venner og familie og søge Fakta: Med HP Pavilion zt3300ea bærbare pc er med Intel Centrino mobil teknologi og trådløs internetforbindelse kan man søge information overalt i hjemmet Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om Victoria projektet? Kontakt Pernille Gotthard på eller send en til 12 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på

13 Det er et vidunderligt projekt. Computeren er let at betjene, og programmet er nemt at komme ind i, så jeg bruger computeren hver dag. Blandt andet går jeg ind på kommunens hjemmeside, når jeg skal ordne min skat eller finde oplysninger om foreningslivet mm. Og derudover sender jeg dagligt s til mine børn, børnebørn og mine venner, hvilket er knap så forpligtende som en telefonsamtale. Amy Johansen, 76 år

14 Rette information Københavns Amt arbejder målrettet på at effektivisere sin it-infrastruktur og digitaliserbare arbejdsgange på sygehusområdet. Amtet har vedtaget en handlingsplan for elektroniske patientjournaler på 345 mio. kr. Handlingsplanen har et effektiviseringspotentiale på mere end 100 mio. kr. årligt i drifts besparelser, så investeringen er givet godt ud. Københavns Amt har vedtaget en handlingsplan for elektroniske patientjournaler på 345 mio. kr. Handlingsplanen skal sikre, at den rette information er på rette sted, og at kommunikationen mellem patient og behandler er så effektiv og sammenhængende som muligt. Men ifølge it-chef Jan Kold-Larsen har det taget lang tid og kostet mange kræfter at komme så vidt, og der er stadig et godt stykke vej endnu, fordi det er et stort og komplekst område. Projektet har ligget længe i støbeskeen internt, og man kunne måske spørge, hvorfor vi ikke har gennemført det for længe siden. Men udfordringen består ikke i at få gjort papir til skærm eller hurtigt at få udviklet et system - udfordringen består i stedet i at få lavet et system, som rent faktisk effektiviserer forretningsgangen og sikrer en sammenhængende kommunikation. Nu er handlingsplanen imidlertid vedtaget og igangsat for ét år siden, og implementeringen vil foregå over de næste par år. Undervejs er der kommet nye udfordringer til, blandt andet betyder strukturreformen, at amtet skal koordinere projektet inden for sygehussektoren i den nye region. De 345 mio. kr., handlingsplanen kommer til at koste, er givet godt ud, og Københavns Amt forventer driftsbesparelser på mere end 100 mio. kr. årligt. Bladeservernes dobbeltliv Københavns Amt arbejder også målrettet på at effektivisere sin it-infrastruktur og -arbejdsgange indadtil. "Når man taler effektivisering, er der to forskellige vinkler," fortæller Jan Kold-Larsen. "Der er en effektivisering, som er rettet udadtil mod brugerne og forretningsgangen i forhold til dem. Men indadtil ser vi også på, hvordan vi kan effektivisere it-arbejdsgangen for at sikre, at vi får mest muligt ud af de penge, vi bruger." Amtet har blandt andet investeret i 72 såkaldte bladeservere. Bladeserverne giver mulighed for, at man hurtigt kan udvide og omkonfigurere serverne, så deres kapacitet udnyttes bedst muligt. Det har givet mulighed for at 14 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på

15 på rette sted skabe en dag- og en natkonfiguration. Om dagen bruges serverkapaciteten til en Office-platform, som kører de applikationer, medarbejderne benytter i deres daglige arbejde, f.eks. Word eller Outlook. Om natten, når Office-brugerne er gået hjem, bruges bladeserver-kapaciteten i stedet til batchkørsler, hvor man f.eks. henter CPR-oplysninger. Det er ikke alle steder, en sådan løsning kan lade sig gøre, men de steder, hvor det giver mening, betyder bladeserverne, at vi har et væsentligt lavere investeringsbehov, siger Jan Kold-Larsen. I forbindelse med etableringen af bladeserver-infrastrukturen har Københavns Amt tegnet en MAPS (Microsoft Agreement Premium Support) med Citrix-tillæg hos HP. Aftalen betyder, at Københavns Amt har sin egen tekniske account manager hos HP, som fungerer som teknisk rådgiver. Amtet kan derfor løbende få opgraderet og justeret sit bladeserver-miljø. + Fakta: Københavns Amt har standardiseret på HPs højteknologiske bladeservere HP har leveret backupløsning baseret på HP Tape Biblioteker samt DataProtector software Københavns Amt har indgået MAPS-aftale med HP med Citrix-tillæg i forbindelse med opbygning af amtets Citrix-farm HP ProLiant BL20p servere med Intel Xeon processorer giver en scalerbar løsning Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om it-infrastrukturen i Københavns Amt? Kontakt Lars Reissmann på eller send en til Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på 15

16 Når serveren skal FN s fredsskabende operationer er en udfordring menneskeligt, økonomisk og it-mæssigt. Det går nemlig stærkt, når FN rykker ud til verdens brændpunkter, og det er livsvigtigt at have it-udstyr med, som kan holde til lidt af hvert.

17 FN opererer i områder med ekstreme vejrforhold og besværlige adgangs forhold. Derfor skal itudstyret kunne holde til en hel del. Samtidig rykker FN ofte ud med kort varsel, så organisationen har arbejdet meget med, hvordan itsystemerne hurtigt og sikkert kan komme frem, hvor de behøves. med i felten Hvis it-systemet går ned på en arbejdsplads et sted i Danmark, er det irri terende og forstyrrende. Hvis it-systemet går ned i en af FN s operationsområder rundt omkring i verdens brændpunkter, kan det betyde, at livs vigtig information ikke når frem. Hvis der opstår en grænsekonflikt, skudepisoder eller en gidseltagning, er det ekstremt vigtigt, at vi kan få en opdateret og præcis situationsrapport frem, så de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes. Måske drejer det sig om at få evakueret sårede, få sendt helikoptere ind eller få livsreddende medicin ud i felten. Hvis vores oplysninger og anmodninger ikke kommer frem, kommer hjælpen ikke, siger Jason Mayordomo, som er Chief of Communication and IT i FN s fredsbevarende operation i Sierra Leone (UNAMSIL). Pc sikrere end telefonen Det er hurtigere og mere sikkert at sende data over computeren end over radio- eller telefonlinjer. F.eks. undgår man at skulle tale over dårlige forbind elser eller at skulle stave sig igennem eksotiske stednavne. De multinationale missioner er heller ikke i samme grad afhængig af, at modtageren forstår, hvad afsenderen siger, eller kan tyde vedkommendes accent. I det hele taget oplever Jason Mayordomo, at FN i dag er mere afhængig af elektroniske data end mundtlige beskeder: Før i tiden løftede folk altid røret som det første, når de mødte på arbejdet. I dag tænder de computeren. Nogle steder har observatørerne ikke adgang til en telefon, fordi der ikke findes telefonlinjer i området. Så sender de i stedet elektroniske situationsrapporter. Tidligere benyttede FN sig typisk af diplomatpost, som blev sendt med kurer. I dag sendes meget fortrolig information gennem et særligt sikret it-system, som håndterer krypterede informationer via . fordele f.eks. er det også vigtigt for den store organisation, at systemerne kan arbejde sammen på tværs af landegrænser. Det muliggør standardisering. Samtidig forbedrer det også uddannelsen af it-teknikerne. Når teknikerne kender standardsystemerne, kan de løse problemerne i de forskellige missionsområder uden tilvænningstid. Servere med støddæmpning FN opererer i områder med ekstreme vejrforhold og besværlige adgangsforhold. Derfor skal it-udstyret kunne holde til en hel del. Samtidig rykker FN ofte ud med kort varsel, så organisationen har arbejdet meget med, hvordan it-systemerne hurtigt og sikkert kan komme frem, hvor de behøves. Løsningen har blandt andet været at bygge helt særlige servere med støddæmpning et højst usædvanligt krav til servere, som normalt lever et roligt og uforstyrret liv i virksomheders serverrum. Samtidig sendes serverne på specialbyg gede racks, hvor servere og kabler allerede er på plads, så serverne er klar til brug ved ankomsten til missionsområdet. + Fakta: FN bruger servere fra HP, primært HP DL-380 og ML-530, som er specialfremstillet med ekstra støddæmpning Server racks model 10642, som er specialdesignede, så de kan sendes med servere og kabler. De er udstyret med ekstra vifter, så serverne holdes kolde og støvet blæses væk Sikker dokumenthåndtering: HP Digital Sender 9100C FN s hovedkvarter kører HP OpenView HP ProLiant DL380 server løsninger med Intel Xeon processorer findes til både større og mindre organisationer Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om FN s it-løsning? Kontakt Lars Reissmann på eller send en til Globale standarder FN har igennem flere år arbejdet på at standardisere deres it-infrastruktur. Standardisering giver store besparelser, men der er også andre store Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på 17

18 Niflheim hjælper forskere En af Europas hurtigste supercomputere findes i kælderen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Niflheim, som den hedder, består af en klynge på i alt 480 pc er fra HP, og den kan udføre mia. udregninger i sekundet. Niflheim er i den nordiske mytologi navnet på landet med kulde og is. Men for forskere og studerende på DTU er Niflheim navnet på den supercomputer, der fylder en 15 meter lang og tre meter høj reol i universitetets kælder. Niflheim er en supercomputer, fordi den har en ekstraordinær regnekraft. Den består godt nok blot af en klynge på 480 almindelige pc er og har hverken skærm, tastatur eller mus. Men sammen giver de mange pc er, der er forbundet med et særligt netværk og styres fra en central server, en regnekraft, som er så enorm, at der kan udføres intet mindre end mia. udregninger i sekundet. Dvs. at forskerne kan bruge systemet som en gigantisk batch-job ressource, som tilmed både kan afvikle parallelle og serielle jobs. Viden på detaljeret niveau På DTU er det især Center for Atomar-skala Materialefysik (CAMP), der benytter supercomputeren til at udføre simuleringer af materialers egenskaber. Ved hjælp af Niflheim er det muligt at studere atomers opførsel ned til mindste detalje og dermed er det muligt at opnå ny videnskabelig indsigt inden for en række områder. Blandt andet har nogle af DTU s forskere brugt supercomputeren til at regne på, hvordan et metals styrke påvirkes, når man ændrer størrelsen af de små korn, der findes i alle metaller. Et ganske almindeligt metal som kobber er typisk opbygget af krystalkorn, der varierer i størrelse. Ved hjælp af meget store computersimuleringer med mere end 100 mio. atomer har det været muligt at studere, hvordan kobber ændrer sig, hvis man ændrer kornenes størrelse. Niflheims resultater viste, at kobber kan blive næsten lige så stærkt som stål, hvis kornene gøres ganske små. Niflheim er også blevet brugt til forskning i katalyse, der blandt andet bruges inden for kemisk industri og forureningsbekæmpelse. Ved hjælp af computersimuleringer har det endvidere været muligt at få en detaljeret forståelse af, hvordan fx ammoniakmolekyler kan sammensættes og splittes ad hvilket er en nyttig viden, når man fx skal udvikle en mere effektiv produktion af kunstgødning. Et af de spændende perspektiver ved denne type forskning er, at simuleringerne ikke blot kan anvendes til at forstå eksisterende processer på allerede fremstillede materialer. Simuleringerne kan også bruges til at forudsige nye kemiske processers forløb, fordi simuleringerne er baseret på kvantefysiske naturlove. Bruges året rundt Niflheim kom til DTU for godt to år siden. Den blev bevilliget af Dansk Center for Scientific Computing (DCSC), som er et center, hvor danske forskere kan ansøge om regnekraft til større beregningsopgaver. Siden supercomputeren er kommet til DTU har den haft en oppetid på 99,7 procent af tiden, og systemet har været belastet stort set hele året rundt. Samtidig har der været positive erfaringer med at bruge Linux som operativsystem, og CAMP-gruppens forskere ser derfor frem til at udvide Linux-clusteren, for at beregningskapaciteten bedre skal matche den stigende efterspørgsel. + Fakta: Klostret er opbygget af pc er med Intel Pentium 4 processor baserede arbejdsstationer. Med almindeligt Ethernet netværk som forbindelse mellem dem. En af fordelene herved er, at man ikke behøver dyre reservedele, hvis noget går i stykker. Kontaktpersoner hos HP Vil du have mere information om Niflheim projektet? Kontakt Klaus Harder på eller send en til 18 Tilmeld dig HPs gratis elektroniske nyhedsbrev på

19 DTU s supercomputer Niflheim fylder en 15 meter lang og 3 meter høj reol. EDB-chef, Ph.D. Ole Holm Nielsen er arkitekten bag opbygningen af Niflheim, der bruges til at foretage udregninger, som almindelige computere ikke kan klare.

20 Fra stavnsbånd til fri konkurrence It-markedet har forandret sig meget de sidste godt 20 år - det kan Gunnar Dyekjær Hansen fra HP tale med om. Da han begyndte, stavnsbandt manglende standarder næsten kunden til leverandøren. I dag er det kunderne, som stiller kravene. Gunnar Dyekjær Hansen, account manager, HP Når 56-årige Gunnar Dyekjær Hansen om få år fejrer sit 25-års-jubilæum som account manager i HP, kan han samtidig se tilbage på et it-marked, der har rykket sig milevidt fra udgangspunktet. Dengang i 80 erne havde vi de såkaldte proprietære systemer systemer, som ikke umiddelbart kunne flyttes, hvilket gav en meget tæt kundebinding. Hvis en kunde ville skifte leverandør, var det altså forbundet med store omkostninger. Men i dag har indførslen af fælles standarder skabt en helt ny konkurrencesituation, siger Gunnar Dyekjær Hansen. Sammenhæng og fleksibilitet I mange år har man talt om, at offentlige institutioner kunne få langt større udbytte af it, såfremt de enkelte systemer kunne integreres og udveksle informationer. I dag er der større fokus på at skabe sammenhæng og integration i itinfrastrukturen, så man kan udnytte data på kryds og tværs. Prismæssigt betyder den øgede konkurrence, at kunderne ikke køber vores produkter, medmindre de kan give et fornuftigt økonomisk afkast. Foruden den bedste og billigste løsning på markedet skal vi også tilbyde fleksible finansieringsmodeller. Netop kravet om fleksibilitet tilgodeses i HPs Adaptive Enterprise strategi, hvor målet er at kunne tilpasse kundens systemer til de skiftende forretningskrav og -behov. Eksisterende it-ressourcer som f.eks. SAN eller pc er kan med kort varsel indgå i mange forskellige sammenhænge i itinfrastrukturen. Derfor behøver kunden ikke nødvendigvis indkøbe ny it, men kan i stedet trække på overskydende kapacitet fra det eksisterende system, forklarer Gunnar Dyekjær Hansen. Digitalisering og langdistanceløb I sin fritid dyrker Gunnar Dyekjær Hansen blandt andet langdistanceløb og musik og får derved skærpet de to måske vigtigste egenskaber, når man skal hjælpe det offentlige i it-udviklingen. Nemlig målrettethed og kreativitet. Man kan ikke køre på rutinen over for kunderne. De vil have tilpassede løsninger med fokus på netop deres målsætninger. Ellers finder de en anden leverandør. Gunnar Dyekjær Hansen varetager kontakten til blandt andet DSB og Folketinget, som han mener er gode eksempler på, at kravene til forretningsgange og it-systemer har ændret sig. Begreber som større offentlighed, tilgængelig information og digitalisering er blevet en del af det offentlige. DSB driver f.eks. rejseplanen.dk, hvor man via nettet kan søge informationer om rejser i stedet for at skulle slå op i den trykte køreplan. Det er et godt eksempel på, at de offentlige institutioner er kommet tættere på borgerne med let tilgængelig og opdateret information. Et andet eksempel er Folketingets hjemmeside, der er med til at skabe en tættere demokratisk proces. Folketingets dagsorden blev for nogle år siden lagt ud på nettet, og borgerne kan nu se lovforslag og stille spørgsmål til politikerne, slutter Gunnar Dyekjær Hansen. For mere information om HP inden for det offentlige, kontakt Kirsten Scharnowsky på eller For mere information om HP eller Adaptive klik ind Enterprise, på kontakt Kirsten Scharnowsky på eller eller klik ind på Ansvarshavende redaktør: Marketingdirektør Michael Lindstrøm Tlf Hewlett-Packard Development Company, L.P. 09/ Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9/2004

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Få det bedste fra Windows 10

Få det bedste fra Windows 10 PRØV TO NYE, FANTASTISKE FUNKTIONER: Få det bedste fra Windows 0 Windows 0 byder på en perlerække af nye og spændende funktioner. Vi har fundet to smarte programmer, der giver dig en forsmag på det nye

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag.

Mit skrivebord XMO indeholder et mit skrivebord, der viser status for brugerens arbejdsopgaver den pågældende dag. XMO præsentation Sundhedssektoren stiller stadig stigende krav til planlægning, kvalitetssikring og dokumentation af patientbehandlingen. Sundhedssektoren ændrer sig, og vi følger med. Hvordan sikrer vi

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift 12.10.2007 EPJ-Observatoriet 10 års erfaringer med EPJ g i daglig drift Min baggrund Klinisk biokemiker Laboratorie-IT-systemer Thrombo-Base Ringkjøbing Amt EPJ-anskaffelse/udvikling ACURE - EPJ-udvikling

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især v/ Johnnie Kristensen Vestertoften 11 6430 Nordborg Telefon: +45 52 58 24 15 E-mail: jsk@sitek.dk Jeg kan især Anvende mine mere end 25 års erfaring med IT til at koble teknologi sammen med forretningsmæssige

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber

Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber Vælg os fordi: Vi har erfaring med at forene Mac & PC Vi ved hvad vi taler om Vi bygger innovativ infrastruktur Vi skræddersyr løsninger Vi skaber stærke relationer Vi bor tæt på dig. Hos brænder vi for

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

dukapc spreder glæde i hele familien

dukapc spreder glæde i hele familien Det er en genial computer. Nu behøver vi ikke at hjælpe mine svigerforældre - de ringer bare til dukapc, hvis noget driller. Nu har vi fået oprettet en digital postkasse og kan nemt bruge netbank, når

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking FLIS er kommunernes system, og kommuner ne inddrages meget tæt i udviklingen af FLIS. Det har fra starten

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere