Velkommen på Skovvangskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen på Skovvangskolen"

Transkript

1 Velkommen på Skovvangskolen

2 Indhold Velkommen 3 Praktiske informationer 4 Adgangskoder 5 Akkorder 5 Aktivitetsplan 5 Ansatte på Skovvangskolen 5 Arbejdsskader / ulykker 6 Barns første og anden sygedag 6 Billeder på hjemmesiden / kørsel med elever 6 Brand / brandalarm 6 Elever og IT 7 Elevernes udgangsregler 7 Fester / gavekasse 7 Gård- og gangvagter 8 Kaffe / te og aviser 8 Klippekort (institutionskort) og buskørsel 8 Lejerskoler 8 Lus 9 Lærernes arbejdsrum 9 Materialer / depot 9 Meddelelser / dueslag 9 Mælkebøtten (kantinen) 10 Mødedeltagelse 10 Nøgler / alarm 10 Oprydning 10 Personalesamtaler / MUS Teamsamtaler / TUS 11 Planlagt fravær 11 Principper 11 Pædagogisk råd 11 Reservationer 11 Ringetider 12 Rygeregler for skolens personale og elever 12 Sikkerhed 12 Skema 12 Skolebiblioteket 13 Skolens netværk 13 Skolens målsætning 14 Smitsomme sygdomme 15 Specialundervisning 15 Spisning med elever 16 Sygemelding 16 Tavshedspligt 16 Tillidsrepræsentant 16 Tilsyn 17 Transport 17 Ture 17 Udgang 17 Vikardækning 17 Årsplaner 18 2

3 Velkommen Du får en masse indtryk, når du starter på skolen. Der er børn og kollegaer, som du skal lære at kende og lokaler, der skal findes. Der er masser af arbejdsgange, du skal ind i, og være en del af. Vi ved det godt! Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre din start så god som mulig. Vi forventer af dig, at du siger til, hvis der er noget du er i tvivl om lige så tit du har brug for det! Vi synes, vi har en god skole med gode kollegiale forhold. Det vil vi gerne vise nye kolleger. Denne lille ABC er et forsøg på at skabe lidt overblik i din første periode på skolen. 3

4 Praktiske informationer Skovvangskolen er opført i Det er en midtbyskole med ca. 630 elever fordelt på 36 klasser heraf 8 klasser for elever med indlæringsvanskeligheder. Skolen er to til tre sporet med egne lokaler til alle klasser. Der er også SFO-ordning. Skovvangskolens adresse: Skovvangsvej 150, 8200 Århus N. Telefonnumre: Skolens kontor: Lærerværelse: Skolebiblioteket: / Fax: Skolens ledelse: Skoleleder: Administrativ leder: Pædagogisk leder: SFO-leder: Anders Bach Inge Eskesen Jens Grauholt Arne Poulsen Skolesekretærer: Veronica Bach Olsen Anders Grundvad Kontoret er åbent dagligt fra kl til ca

5 Adgangskoder Inden du møder, kontakt PB eller LB, der sørger for at du er oprettet på personaleintra med flg. koder: Brugernavn: Kode: initialer skovvang Akkorder Akkorder indgås hvert år mellem kreds og kommune (kommuneaftaler) og mellem lærernes tillidsrepræsentant og skolens ledelse (skoleaftaler). En akkord er en aftale om et bestemt stykke arbejde, der skal laves, og den tid der afsættes til det. Er du i tvivl om din opgave, kan du tale med din skoleledelse eller tillidsrepræsentant Martin Ross. På Skovvangskolen har vi både fællesakkorder, der omfatter de opgaver alle lærere har, og enkeltakkorder for bestemte opgaver. Akkorderne udformes skriftligt og underskrives af hhv. skolens ledelse og tillidsrepræsentanten. Enkeltakkorderne underskrives desuden af den implicerede lærer. Aktivitetsplan En aktivitetsplan beskriver, en lærers arbejde i skoleåret. Aktivitetsplanen udarbejdes efter fagfordelingen af den administrative leder. Er der noget på aktivitetsplanen, du er i tvivl om, kan du tale med den administrative leder eller din tillidsrepræsentant. Ansatte på Skovvangskolen På skolen er ansat: 52 lærere 1 skoleleder, 1 pædagogisk leder, 1 administrativ leder og 1 SFO-leder 5

6 3 børnehaveklasseledere 2 psykologer 1 talepædagog 25 pædagoger 2 sekretærer 7 rengøringsassistenter 1 teknisk serviceleder og 3 tekniske servicemedarbejdere. Arbejdsskader / ulykker Uheld der medfører sygemelding kan betyde, at der skal afsendes meddelelse om arbejdsulykke, samt udfyldes et skema til opklaring af arbejdsulykken. Henvend dig til på kontoret. Barns første og anden sygedag Skulle dit barn, under 18 år blive syg, kan du holde fri på barnets første og anden sygedag. Det kan ikke være fredag og mandag, da det vil tælle som 4 sygedage. Du meddeler skolen dette på samme måde, som hvis du skulle melde dig selv syg. Billeder på hjemmesiden / kørsel med elever Der skal foreligge en underskreven tilladelse fra elevens / elevernes forældre. Brand / brandalarm Ved brand i eget lokale kontakt kontoret. Hold børnene samlet, og bring dem i sikkerhed. Sluk branden, hvis muligt. 6

7 Ved meddelelse over højtaleren om brand eller hvis brandalarmen lyder, bliv i lokalet sammen med børnene. Hold døre og vinduer lukkede og afvent instruks. Elever og IT Nedenstående "Emma Gad - regler" er gældende for brug af alle skolens computere: Dokumentet underskrives af elev og forældre Du må bruge skolens computere til undervisningsformål Du må kun bruge dit eget kodeord Du må bruge internettet til at hente informationer, der har betydning for din skolegang: artikler, billeder, lyde, osv. Du må ikke ændre opsætningen på skolens computere, baggrundsbillede og lignende Du må ikke installere programmer, hverken på den enkelte maskine eller på nettet Du må normalt kun have 10 MB liggende på N-drevet. Har du i en periode brug for mere plads så kontakt din klasselærer Du må ikke medbringe sodavand og lignende ved maskinerne. Elevernes udgangsregler I de to store frikvarterer og må elever fra klasse forlade skolens område. I projektarbejde og lign. kan eleverne fra kl. få udleveret busklippekort på skolens kontor med henblik på arbejdsopgaver ud af huset. Klippekort udleveres på skolens kontor. Fester / gavekasse December: Julefrokost 7

8 Juni: Sommerferiefrokost Herudover afholder Cafe Ebbu forskellige arrangementer såsom bankospil mm. Der er en gavekasse som administreres af Preben Hougaard (PH) og Birgitte Buch (Bu) Gård- og gangvagter Gang - og gårdvagtskema hænger på Informationstavlen på lærerværelset. Tilsynsområder: Lille skolegård Store skolegård Aula og indskolingsgangene 1.sal 2.sal I sommerperioden er der desuden tilsyn på de grønne sportsarealer. På tilsynsområderne er der gård- og gangvagter i alle frikvarterer. Kaffe / te og aviser Der serveres kaffe og te på lærerværelset. Det er gratis for personalet. Skolen holder Århus Stiftstidende og Jyllandsposten. Aviserne findes på lærerværelset. Klippekort (institutionskort) og buskørsel Institutionskort (deltid) kan benyttes i tidsrummet Rejsen skal påbegyndes og afsluttes samlet (man kan altså ikke lade børn stige på/ af undervejs). 8

9 Lejrskoler Husk i god tid (senest 10 uger før), at bestille fri rejse hos DSB. Lus Lus er en plage der rammer os i perioder. Nogle forældre bliver meget oprørte, hvis det rammer netop deres barn. Det er skolens ansvar, at meddele hjemmene om, at der findes lus i en klasse. Der findes et standardbrev på kontoret. Det er forældrenes ansvar, at en behandling iværksættes. Et barn der har fået konstateret lus, må ikke sendes i skole før behandlingen er i gang. Lærernes arbejdsrum Lærernes arbejdsrum findes i lokale nr. 28 i skolens aula. Her er der kopimaskiner, lamineringsmaskine og pc er til brug for lærerne. Eleverne har ikke adgang hertil. Skal eleverne kopiere, skal skolebiblioteket benyttes. Materialer / depot I kælderen (søjlerummet) er der materialedepot, med papir, hæfter, mapper etc. Der er endvidere udvalgte skøn- og faglitterære klassesæt. Har du brug for sakse, farver, lim er der i hver afdeling nogle skabe, hvor disse materialer forefindes. Elever har ikke adgang til depotet. Meddelelser / Dueslag 9

10 Hver lærer har et dueslag på lærerværelset med initialer på. Her lægges post fra kontoret eller telefonbeskeder. Alle meddelelser fra kontoret gives via personaleintra. Mælkebøtten (kantinen) Åbningstider: og Eleverne i klasse henter mælketaske i mælkebøtten mellem kl og Mælketasken returneres ved spisepausens afslutning. Mødedeltagelse I kalenderen på personaleintra kan du finde mødetidspunkter for: Møder vedrørende skole/hjem samarbejde Teammøder, afdelingsmøder, temamøder i pædagogisk råd m.m. Nøgler / alarm Du vil få udleveret ét sæt nøgler fra skolens kontor. Nøglesættet består af en b nøgle, en o nøgle og en t nøgle. Alarmbrik: Såfremt du får brug for en alarmbrik kan de fås hos den tekniske serviceleder, som også instruerer i brug af brikken. Praktikanter får ét sæt nøgler og en alarmbrik. 10

11 Oprydning Klasseværelser skal efterlades opryddet så rengøring kan finde sted - den sidste lærer er ansvarlig for at dette sker. På lærerværelset bliver der vasket op efter 10-pausen og efter frokost. Der er selvafrydning. Personalesamtaler / MUS Teamsamtaler / TUS MUS gennemføres hvert år. Det samme gælder for TUS. Planlagt fravær Ved planlagt fravær dækker teamet hinanden ind. I særlige tilfælde lader dette sig ikke gøre, og da henvender man sig til Palle Bruun. Skal der vikardækkes, lægges der materialer til vikaren i vikarmappen. Principper Skolebestyrelsens principper kan du finde på Pædagogisk Råd Alle lærere og pædagoger er medlemmer af pædagogisk råd. Rådet har ingen beslutningskompetence, men er rådgivende for skolens leder. Mødeleder for pæd. råd er Annelise Knudsen (K). 11

12 Reservationer Lokaler/faglokaler, Av-udstyr, Edb-lokale, reserveres på personaleintra. Ringetider 1. lektion lektion Pause lektion lektion Spisepause + pause lektion Pause lektion lektion Rygeregler for skolens personale og elever Det er kun tilladt for personalet at ryge i rygerummet i kælderen. Det er ikke tilladt for elever at ryge på skolens område. Sikkerhed Som arbejdsplads er en skole underlagt samme sikkerhedsregler som andre arbejdspladser. Sikkerhedsrepræsentant på Skovvangskolen er Lars Bollerup (LB). Skema Før du starter vil du få udleveret skema og en liste over dine kolleger. 12

13 På Skovvangskolen har vi flere skematyper. Hvis du har brug for oplysninger om f.eks. brug af faglokaler eller en oversigt over klassens/skolens samlede skema, kan du gå ind på personaleintra. Skolebiblioteket Materialer: Du får et lånernummer til skolebiblioteket. Bøger: Enkelteksemplarer kan lånes på skolebiblioteket. Der er en skønlitteraturafdeling med læs - let bøger i røde kassetter placeret ved de forskellige bogstaver, en faglitteraturafdeling og et lærerbibliotek. Klassesæt er på depotet i kælderen. Desuden kan der bestilles hos fællessamlingerne, men så skal du være i god tid. Skolebibliotekaren hjælper gerne. Materialerne bestilles i praktiklærerens navn. Du kan selv orientere dig i materialerne på Alle bøger fra fællessamlingerne har et nummer bagest. Du bør notere hvilken bog de enkelte elever får udleveret. Praktiklæreren hæfter for materialer, der ikke afleveres AV udstyr: Videokameraer, digitale kameraer, diktafoner, høretelefoner, bærbare pc er, walkmen, dvd er og projektor er i pengeskab på skolebiblioteket (b-nøgle), og de lånes som en bog. Hvis det er til en elev, låner denne i eget navn. TV med video/dvd: Der er et rullebord med tv og video i skab på hver etage. Reserveres på personaleintra. 13

14 Skolens netværk For at bruge en computer på skolen, skal du logge på. Spørg SB eller RJ Skolens målsætning Se hjemmesiden: Skolens værdigrundlag / vision / overordnet mål er: Folkeskolelovens værdigrundlag og menneskesyn er det grundlæggende fundament for Skovvangskolens daglige virke. Skovvangskolen lægger endvidere særlig vægt på at være en skole med: Plads til mangfoldighed. Forståelse for dansk og fremmed kultur. Fleksibilitet og vilje til at gå nye veje. Skovvangskolen vil også gerne kendes på: Engagement. Læring. Tryghed. Lyst til at lære. Lyst til samarbejde. Fælles ansvar for skolens aktiviteter. Faglighed der udfordrer alle børn. Mulighed for at være kreativ og eksperimenterende. Udvikling af hele mennesker. Respekt for hinanden og omgivelserne. Omsorg for det enkelte barns trivsel. Troværdighed i kommunikation og handling. Værdigrundlaget skal indgå i den fortløbende dialog mellem skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne på skolen, hvor der sættes handlinger på ordene: skole-, klasse-, forældre- og elevplan. 14

15 Smitsomme sygdomme Der er nogle sygdomme, som indebærer så stor smitterisiko, at der skal træffes særlige foranstaltninger. Sundhedsstyrelsen nævner: Visse hudsygdomme Børnesår Bylder Fodvorter og Fodsvamp Fnat og lus Fåresyge Kighoste Lussingesyge Mæslinger Skoldkopper Røde hunde Skarlagensfeber Øjenbetændelse Smitsom Leverbetændelse Meningitis Nærmere oplysninger kan fås på kontoret og hos sundhedsplejersken. Specialundervisning Elever i almindelige klasser kan, med udgangspunkt i enten elevens faglige problemer eller i elevens emotionelle vanskeligheder, tilbydes specialundervisning. Undervisningen kan ikke finde sted uden forudgående henvisning til skolepsykolog. 15

16 Har du en elev i din klasse, for hvem du er bekymret, skal eleven op på et specialcentermøde. Spisning med elever klasse Læreren spiser med eleverne i tidsrummet klasse Eleverne spiser uden tilsyn. Der er gangvagt i spisefrikvarteret på 60 ergangen. Sygemelding Skulle du blive syg skal du sygemelde dig inden kl på den første sygedag hos Palle Bruun på tlf Forvent altid en kvittering. Fortæl hvilke lektioner, der skal vikardækkes. Har du besked til vikaren, kan den mailes på Raskmelding foregår dagen før senest kl Tavshedspligt Du har tavshedspligt ved alle forhold og sager, som angår elever og elevernes forældre, som du bliver bekendt med på skolen. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelse på skolen. Dvs. tavshedspligten gælder resten af livet. Tillidsrepræsentant 16

17 Lærernes tillidsrepræsentant (TR) er Martin Ross (MR). Det er TR s opgave, at varetage medlemmernes interesser og medvirke til at skabe et godt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere. TR afholder faglige klub møder. Tilsyn Lærerne har tilsyn med eleverne i frikvartererne. På Skovvangskolen har vi en tilsynsordning, hvor lærerne deler tilsynet mellem sig. Se på opslagstavlen. Transport Der går mange buslinjer til skolen, både til Trøjborgcenteret (linie 7) og til Stjernepladsen. Såvel Århus Sporveje som andre busselskaber har linjer hertil. Ture Ture af kortere varighed, f.eks. et modul, hvor man går i skoven med en klasse, skal meddeles kontoret. Normalt skal en klasse ledsages af to voksne. Dog kan man være alene med klassen på en lille tur i omegnen, hvis man har fuldstændig tillid til børnene. Det er en god ide at medtage en mobiltelefon og lægge nummeret på kontoret. Har man ikke en mobiltelefon, er det muligt at låne en på kontoret. Udgang Fra 7. klasse må eleverne forlade skolen i 10 og 12 pausen. Vikardækning 17

18 Vikarer, personale og elever kan orientere sig om fravær og vikardækning på vikarskemaet, der hænges op på lærerværelset og på gangen. Årsplaner På personaleintra kan du finde de fælles faglige progressioner, som på Skovvangskolen har afløst de faglige årsplaner. Det er de faglige progressioner, der danner grundlaget for undervisningen. Du skal altså ikke aflevere en faglig årsplan. Der afleveres hvert år senest 1. oktober en social årsplan for klassen årgangen eller afdelingen. Den afleveres til skolens pædagogiske leder. 18

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere