Frede Olesen. Kronikere: Udfordringer for almen praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frede Olesen. Kronikere: Udfordringer for almen praksis. Fo@alm.au.dk"

Transkript

1 Frede Olesen. Kronikere: Udfordringer for almen praksis.

2 Definition af kroniske lidelser - varig, flere invalideår, kortere liv - kan helt eller delvist afbødes af kontinuerlig indsats i SUV Funktionsniveau Kronikerindsatsen Levetid

3 Kronikerne - de 8 store Aldersdiabetes Kræftsygdomme Hjerte- og karsygdomme Osteoporose/knogleskørhed Muskel- skeletlidelser Astma og allergiske lidelser Rygerlunger Pyskiske lidelser I alt ca 1 1,5 mill. i DK de fleste over 65 Halvdelen har 2 eller flere kron. sygdomme

4 Kroniske folkesygdomme - de store tal De 8 folkesygdomme udgør vigtigste henvendelsesårsag i mere end 50% af alle konsultationer i almen praksis. 58% af mænd og 51% af kvinder. 68% hos 65+ årige 50% mere end en lidelse! % af omkostninger i SUV

5 Halvdelen af Kaiser Permanentes omkostninger kommer fra 5 % af medlemmerne. Samme i DK? 100% 95% Cumulative % of total costs 80% 60% 40% 20% 53% 66% 80% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deciles (Members ordered from most to least costly) Personal comm

6 Hvorfor interesse nu? Primærsektor essentiel Flere gamle Flere aldersstandiserede livsstilssygdomme 70 80% af samtlige udgifter Dokumenteret effekt af proaktiv, planlagt indsats. From evidence based to structured care Shared care og integrated care har effekt Stigende dokumentation for effekt af tertiær profylakse Patientinvolvering/empowerment Stigende interesse for populationsmedicin : det vi kan gøre skal tilbydes alle fra reaktiv til proaktiv Medicinalindustri og omkostningsbevidsthed har fundet fælles sag

7 Sammenhæng mellem socioøkonomisk status og kontakter til almen praksis i lægen og den tunge ende Arbejdsløse Lønmodtagere grundniveau Lønmodtagere mellemniveau Lønmodtagere højeste niveau Selvstændige Topledere (Kilde: Danmarks Statistik)

8 De otte folkesygdommes forhold til otte risikofaktorer - eller hvorfor kan interventionen være fælles og enkel? (Kilde: Regeringen,»Sund hele livet«)

9 Rehabilitering især fase 3 nytter!! Fase 1 Primær kontakt Fase 2 Tidlig opfølgning Fase 3 Vedligehold tid Sygehus Almen praksis Kommune Efter hjerterehab.prg.

10 Afdelinger og behandlingsforløb - øget interesse for struktureret medicin Forløb og sundhedstjenesteforskning Afdelinger og klinisk forskning

11 Sandsynligheden for, at et symptom hos en kvinde i alderen år fører til lægekontakt Symptom Træthed Hovedpine Fordøjelsesbesvær Rygsmerter Smerter i benene Psykiske problemer Mavesmerter Menstruationsforstyrrelser Ondt i halsen Brystsmerter Andel der fører til lægekontakt 1:456 1:184 1:109 1:52 1:49 1:46 1:29 1:20 1:18 1:14 (Kilde: Almen medicin, lærebog)

12 Grænser og aktivitetsvariation 1 Sygehus 0,81 10 Almen praksis 9 90 Egenomsorg 91

13 Kronikermodel cost effektiv systematisk, struktureret, proaktiv Kommune Sundhedsvæsen Støtte til System Beslutnings- Informations- egenomsorg design støtte systemer Den velinformerede patient Interaktioner Primær-teamet Forbedret outcome Wagner, Seatle, 2003

14 Ledelse af kronikeromsorg En vision Få 3 parter i spil IT Implementering

15 Databaser over alle i regionen

16 Informatik verdens bedste praksissystem. Er der tilstrækkelig udviklingsenergi? Almen Praksis Patient/ Borger WEB - info til pt - journaluddrag - info til prof. Hospital Kommune

17 Sygehusplanlægning ser muligheder i risikostratifikation Sundhedsstyrelsen 2005 efter Kaiser P. m. fl.

18 Den fremtidige model praksis - kommuner har interesse Kommunen evt. i samarbejde med region Region og sygehuse Almen praksis

19 Pr. læger vil gerne have hjælp - arrangeres hvordan? Er kapaciteten af de eksisterende tilbud uden for praksis tilstrækkelig? Lægernes vurdering af kapaciteten af de eksisterende tilbud uden for praksis. Søjlerne angiver hvor stor andel af lægerne der vurderede kapaciteten som utilstrækkelig, tilstrækkelig henholdsvis for stor, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diætvejledning Genoptræning efter sygdom/operation Motion på recept Misbrugsrådgivning - medicin ekskl. narko Motion og fysisk aktivitet Rådgivning af familier/børn og unge Alkoholrådgivning Misbrugsrådgiving - narko Rådgivning vedrørende arbejdsmiljø Rygeophør Udredning og forebyggelse af astma og allergi Utilstrækkelig Tilstrækkelig For stor APO 2005

20 Sundhedscentre i kommuner Praksis Sundhedscenter evt uden mursten Det generelle Det specielle Det specielle Det specielle Sygdom 1 Sygdom 2 Sygdom 3 Sygehuse

21 Sygeliggør vi? Vi giver et valg Cave: Truth dumping Cave: Paternalisme du bør/du bør ikke Deler patienten lægevisionen om lykkelig uvidenhed? Nutid versus fremtid Deler patienten vore risikoestmater Absolut risiko Number Needed to Treat Relativ risiko Oplevet risiko/tryghed

22 Den gode læge. Faglighed en læge i rummet Relation jeg kunne mærke han interesserede sig for mig som menneske Tillid han vær åben, interesseret, vidende og virkede tillidsvækkende Jeg stoler på hans råd.. Jeg beder om hans råd Jeg er skuffet over, at han ikke havde forklaret det bedre

23 Læger og medikalisering Eks: medicinsk uforklarede symptomer

24 Gastroskopifund i en uselekteret dyspepsipopulation i almen praksis Normal Ulcus ventriculi Hernia diagphragmatica Ulcus duodeni Esophagitis C. esophagus Hans Chr. Kjeldsen 2003

25 MUS i statistikken Udvikling i forbrug i DDD til H-2-antagonister og PPI'er i Århus Amt DDD H-2-antagonister PPI'er Sum af H-2 og PPI Losec Data Pia Ehlers Århus amt, 2003

26 Læger og medikalisering Eks: medicinsk uforklarede symptomer Eks: nederste del af pyramiden tænk fx på strep. testen

27 Læger og medikalisering Eks: medicinsk uforklarede symptomer Eks: nederste del af pyramiden tænk fx på strep. testen Eks: screening naturligvis bange, hvis positiv taler lægen før eller efter testen om, hvad positiv er hvad vil den velinformerede patient foretrække? lægen der ikke kender forskel på sin samfunds- og individuelle rolle

28 Læger og medikalisering Eks: medicinsk uforklarede symptomer Eks: nederste del af pyramiden tænk fx på strep. testen Eks: screening naturligvis bange, hvis positiv taler lægen før eller efter testen om hvad positiv er hvad vil den velinformerede patient foretrække? lægen der ikke kender forskel på sin samfunds- og individuelle rolle Kronikerindsatsen dialogcentreret medicin

29 Har vi lov til at trænge os på.? Al behandling er bygget op om en forventningen om, at lægen trænger sig på, reagerer, rådgiver og behandler (Lægen ansat til at forandre.) Al forebyggelse hviler grundlæggende på samme antagelse: lægen skal råde om forandring til det bedre Primær: rådgive om god livsstil Sekundær: rådgive om identifikation af risikofaktorer og tidlige sygdomstegn Tertiær: en forventning om råd og vejledning Har vi lov til ikke at trænge os på????

30 Systematik og opportunistisk tilgang Systematik: alle får et tilbud om råd og vejledning. Forventning om at lægen kan sit fag herunder kommunikationsevne Opportunistisk: dem der kommer noget der relaterer sig til det, man vil undersøge noget der ikke relaterer sig

31 Kaiser permanente hvad lærte vi mere Kulturen fortærer strukturforbedringer til morgenmad og strategiændringer til frokost Fælles forløbsprogrammer. Den der ikke vil hele vort væsen hører ikke til her Har du et problem: ansæt en analytiker. The care management institut Incitamenter skal understøtte mål Mål! Og mål! Og mål tilfredshed rette patient på rette sted omkostninger det lægefaglige Egenomsorg forebyggelse sund livsstil Ikke forskrækket over medicinomkostninger

32 Incitamenter virker - men for tiden skubber de den gale vej Aligned incentives are a must.

33 Incitamenter virker - penge eller andre incitamenter Kultur eller Penge Penge skal understøtte, men ikke styre.

34 Incitamenter har vi ramt rigtigt? Indikationer er elastiske. Grænser for lægesøgning er elastiske Hvilken vej skubber vi i pyramiden? Hvordan afskaffer vi ventetider på serviceafdelinger? billeddiagnostik endoskopier patologi

35 Variation i indl. og amb. forbrug i danske amter for børn med astma Moth G &al. UFL 2006;168:56-61

36 Eksempel - leddegigt Ambulant kontrol af leddegigt Sædvanlig: faste kontroller i sygehus. Intervention: åben indlæggelse til amb. kontrol 6 års follow up Biomedicin ingen forskel måske lidt i favør af åbne Tilfredshed signifikant større i åbne gruppe 38% færre amb. besøg Specialisten bruges til det specielle Hewlet S et al. BMJ 2005;330:

37 Praksisvariationen i konsultationer i dagtiden pr. 100 patienter i 268 praksis i Århus Amt i Praksis er rangstillet ud ad x-aksen. 90%-variation: 1, Kilde: Vedsted et al. Almen lægepraksis i Danmark, 2005

38 Incitamenter har vi ramt rigtigt? Indikationer er elastiske. Grænser for lægesøgning er elastiske Hvilken vej skubber vi i pyramiden? Hvordan afskaffer vi ventetider på serviceafdelinger? billeddiagnostik endoskopier patologi

39 Lungekræft: total delay i sundhedsvæsnet Delay in days Delay within the health care system 25% 50% 75% 68 days 94 days 147 days Patients Marianne Bjerager. phd afhandling Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Delay in diagnosis and treatment of lung cancer

40 Delay i primærsektoren Delay in primary health care Delay in days Delay in primary health care 25% 50% 75% Delay in days % 50% 75% Patients Patients Falsk negativt røntgen Atypiske sympt. Marianne Bjerager. phd afhandling Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Delay in diagnosis and treatment of lung cancer

41 Almen medicinsk forskning: - mødet med patienten og dennes sygdom - mødet med sundhedsvæsnet og dets patienter er behandling a bedre end b? er organisationsform a bedre end b? Klinisk forsk.: Fokus er pt. og dennes beh. STF: Fokus er behov og organisation

42 Og det var så et kik på en stor verden.

ALMEN LÆGEPRAKSIS I DANMARK

ALMEN LÆGEPRAKSIS I DANMARK ALMEN LÆGEPRAKSIS I DANMARK ALMEN PRAKSIS I SUNDHEDSTJENESTEN Om funktion, love, administration og udvikling HÅNDBOG OG OPSLAGSVÆRK Almen Lægepraksis i Danmark Peter Vedsted Frede Olesen Hanne Hollnagel

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

- flere ældre, flere kronikere

- flere ældre, flere kronikere Folkeuniversitetet efteråret 2006 Hvordan tackles de næste 20 års udfordringer? - flere ældre, flere kronikere - nye og bedre behandlingsmuligheder og - stramme offentlige budgetter - er kommunalreformen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

AC's bidrag til FORSK2020

AC's bidrag til FORSK2020 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Projektleder Anders Hoff Fremsendt pr. e-mail til anho@fi.dk AC's bidrag til FORSK2020 AC vil hermed gerne give et skriftligt bidrag til udviklingen af et nyt prioriteringsgrundlag

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

reumatologisk rehabilitering

reumatologisk rehabilitering Inspiration til bedre reumatologisk rehabilitering Tværfaglig rehabilitering Veje frem, når du skal tilbage 2 Rehabilitering for mennesker med ondt i led, ryg og muskler S. 3 Inspiration til bedre reumatologisk

Læs mere

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL Vestegnsprojektet Sårbare borgere og patienter med Type 2DM og KOL - indsamling og kortlægning af området med henblik på at optimere den sundhedsprofessionelle indsats ved implementering af forløbsprogrammerne

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere