Bilag 1 Rammeaftale Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst"

Transkript

1 Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

2 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som de enkelte driftsherrer har udarbejdet. Indholdsfortegnelsen og sidetallene nedenfor referer til det sidetal, der er i den elektroniske visning af bilaget. De enkelte ydelseskataloger har dele af driftsherrerne selv nummereret. Indholdsfortegnelse Side Taleområdet Tale- og høreinstituttet, taleområdet, Region Midtjylland 3 Høreområdet Tale- og høreinstituttet, høreområdet, Region Midtjylland 37 Synsområdet Center for Syn og Kommunikation, Region Midtjylland 62 Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelrådgivningen, Region Midtjylland 97 Specialrådgivningsområdet Børn og Unge Centret, Rehabilitering, Region Midtjylland 108 Himmelbjergets Børn og Unge Center, Rådgivningscentret, Region Midtjylland 115 Specialrådgivning udgående fra tilbud på børn- og ungeområdet, Region Midtjylland: 121 Grenen, Koglen, Oustruplund, Holmstrupgård, Børn- og Unge Centret Engvejen, Møllebækken, Holmstrupgård Specialrådgivning udgående fra tilbud på voksenområdet, Region Midtjylland: 123 Voksenpsykologisk kontor Specialundervisningsområdet Odin-skolen, Randers Kommune 132 Specialundervisning, Herning Kommune: Åmoseskolens SFO, Specialundervisningscentret, Hedebocentret, Familiebehandlingscentret Nordlys, Lindegårdsskolen, 3-årig 133 ungdomsuddannelse afklaringsår, Hobbitten, Børnehjemmet Toften, Elevhjemmet for hørehæmmede, Tjørringhus, Agerbo, Herning Krisecenter, Åmoseskolen Stofbehandling (servicelov og sundhedslovgivning) MisbrugsCenter Herning, Herning Kommune 134 Alkoholbehandling MisbrugsCenter Herning, Herning Kommune 136 Døgnbehandling i Hadsten, Favrskov Kommune 137 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet, Herning Kommune 138 Andet Sygehusundervisning, Hammel Neurocenter, Favrskov Kommune 140

3 Tale & Høre Instituttet Taleområdet Ydelseskatalog 2008 Tale & Høre Instituttet Århus Holstebro Taleområdet

4 Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2008 Oktober 2007 Indsatsen på taleområdet i Region Midtjylland fremmer brugernes evner til og muligheder for at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Vores ydelser retter sig mod senhjerneskadeområdet, stemmeområdet, stammeområdet, læseområdet og småbørnsområdet. Ydelserne er karakteriseret ved et højt specialiseret fagligt niveau med en tværfaglig indsats fra tale-/læsepædagoger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgiver. Det skal bemærkes, at Tale & Høre Instituttets ydelser indenfor ganespalteområdet, dele af stemmeområdet og den akutte fase på senhjerneskadeområdet ikke fremgår at dette ydelseskatalog. Årsagen hertil er, at disse ydelser leveres i regi af sundhedsvæsnet, og er dermed forhåndsfinansieret. Høreområdet er beskrevet i et selvstændigt ydelseskatalog. Målgruppe: Børn og voksne med tale-, sprog- og læsevanskeligheder. Indholdsfortegnelse A: Senhjerneskadeområdet kontaktperson afdelingsleder Kirsten Fogh, tlf B: Stemmeområdet kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf C: Stammeområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf D: Stammeområdet børn kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf E: Læseområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf F: Læseområdet børn kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf G: Småbørnsområdet kontaktperson afdelingsleder Ruth Birnbaun, tlf H: Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere kontaktperson Sandy Dalum, tlf Tale & Høre Instituttet, Tjørnevej 6, 8240 Risskov, Tlf.: , v/forstander John Jørgensen. Overordnet kontaktperson v/viceforstander Sandy Dalum, Timepris med abonnement (2008 niveau) Timepris ved tilkøb (2008 niveau) 656,00 733,00 Der tages forbehold for trykfejl

5 A: Senhjerneskadeområdet kontaktperson afdelingsleder Kirsten Fogh, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A1 Afasi-dysartriundersøgelse 5 timer Undersøgelse. Afklaring af undervisningsbehov. Rådgivning/vejledning. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd 2008-A2 Individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte 2008-A3 Intensiv individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte 35 timer Forløb på 3 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. 63 timer Forløb på 2 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning , , , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov. Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

6 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A4 Individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte i hjemmet 19 timer Forløb på 3 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. Pris pr. ydelse pr. person , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov A5 Gruppetilbud til afasi- /dysartriramte Kommunikationsgruppe, IT-gruppeundervisning eller Undervisning i kommunikationsprogramm et Genlyd 20 timer Kommunikationsudredning/vurdering, der inddrages pårørende Udarbejde individuelle undervisningsplaner Undervisning med hovedvægt på afprøvning og afvikling af kommunikationsstrategier, der inddrages pårørende Statusrapport med forslag til videre foranstaltning ,00 v/6 deltagere ,00 Logopæd 2008-A6 Vejledning/rådgivning til pårørende og relevant personale - f.eks. på kommunale genoptræningsafdelinger og plejehjem 9 timer Orientering om afasi generelt. Orientering om specifikke sproglige vanskeligheder. Vejledning i kommunikation med den afasiramte. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning , ,00 Logopæd Psykolog Socialrådgiver Fysioterapeut

7 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A7 Udredning af behov for teknologisk kommunikationshjælpemiddel til afasi/dysartriramte eller generelt udviklingshæmmede med specifikke tale- /kommunikationsvanskeligheder 9 timer Udredning og vurdering Rådgivning/vejledning Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme Evt. kort undervisningsforløb Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Pris pr. ydelse pr. person 5.904, ,00 Logopæd 2008-A8 Undervisning i brug af bevilget teknologisk kommunikationshjælpemid del (afasi/dysartriramte eller udviklingshæmmede) 2008-A9 Netbaseret undervisning til afasiramte Undervisningen er et supplement til de allerede etablerede tilbud, hvor den afasiramte kan træne i eget hjem på fleksible tidspunkter med mulighed for høj grad af samarbejde med pårørende 15 timer Undervisning i brug af bevilget udstyr Vurdering af yderligere behov 35 timer Forløbet varer 6 12 måneder Undervisningen er netbaseret og foregår via kommunikationsog læringsplatformen Basecube: Individuelt tilrettelagte opgaver Opgaverne rettes og kommenteres løbende Mulighed for at følge med i nyheder og deltage i debatter med andre brugere Kommunikation med talepædagog på skrift eller tale over internetbaseret kommunikationsformer (mail, skype, webcam) Mulighed for at mødes med andre brugere hver anden måned , ,00 Logopæd ,00 Logopæd ,00

8 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A10 Genopfriskningskursus 15 timer Udarbejdelse af individuel undervisningsplan Undervisning Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning af samme Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Pris pr. ydelse pr. person 9.840,00 v/3 deltagere ,00 Logopæd 2008-A11 Oro-facial undersøgelse og vejledningsforløb 19 timer Undersøgelse med opfølgende vejledningsbesøg Målgruppe: Personer som pga lammelse eller nedsat muskelfunktion i ansigts- og mundmuskulaturen har behov for at optræne muskelfunktionen i forhold til tale- og stemmebrug. Der forudsættes et samarbejde med undervisende talepædagog , ,00 Fysioterapeut Logopæd 2008-A12 Gruppetilbud til afasi- og dysartriramte eller gruppe tilbud til pårørende 8 timer Samtale-/erfagruppe. Møde og dele erfaringer med andre i lignende situationer Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden Forebygge isolation og depression Forbedre livskvaliteten Møde forståelse af, at man også som pårørende kan blive ramt og have det svært Give støtte til den pårørende i den svære proces og ændrede livssituation 5.248,00 v/8 deltagere 5.864,00 Socialrådgiver Psykolog 2008-A13 Psykologsamtaler individuelt 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder ,00 Psykolog ,00

9 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A14 Samtale med sorg-kriseuddannet socialrådgiver individuelt, afasi- /dysartriramte og/eller pårørende evt. i hjemmet Pris pr. ydelse pr. person 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Socialrådgiver 2008-A15 Neuropsykologisk undersøgelse/udredning 25 timer Neuropsykologisk undersøgelse , ,00 Neuropsykolog 2008-A16 Gruppetilbud med ITundervisning (max 6 elever med 2 talepædagoger) 2008-A17 Intensivt tværfagligt undervisningsforløb for afasiramte (Individuel undervisning) 15 timer Individuel målsamtale: Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Installering af programmer i hjemmet. IT-undervisning. Vejledning til pårørende. Vejledning til køb af IT-udstyr til hjemmet. Evalueringssamtale. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. 182 timer Forløb over 3 måneder: Intensiv talepædagogisk undervisning. Kommunikationsundervisning. Intensiv rådgivning til ramte og pårørende. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Opfølgende samtale efter undervisningens ophør. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning ,00 v/ 6 personer , , ,00 Logopæd Logopæd Psykolog

10 B: Stemmeområdet kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B1 Individuel stemmeundersøgelse 3 timer Orientering om speciallægens undersøgelse. Udredning om stemmebelastende faktorer. Stemmefunktionen vurderes ved samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver. Årsagssammenhænge forklares. Vejledning vedrørende stemmebrug. Afklare undervisningsbehov. Statusrapport. Pris pr. ydelse pr. person 1.968, ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov B2 Individuel stemmeundervisning - differentieret tilbud afhængig af brugerens vanskeligheder /diagnose 17 timer Individuel tilpasset undervisningsplan. Stemmeundervisning. Stemmetræning og vejledning til egen træning. Vejledning vedr. stemmevaner. Fokus på kropsholdning, dynamik og åndedrætsfunktion. Evt. revurdering hos speciallæge. Evaluering med vurdering af yderligere undervisningsbehov , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov B3 Individuel udredning/ undervisning til personer med udtalevanskeligheder 17 timer Udredning / undersøgelse / undervisning. Individuelt tilpasset undervisningsplan. Specifikt program til elevens egen træning. Evaluering med vurdering af yderligere undervisningsbehov , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

11 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B4 Individuelle tilbud til patienter med progredierende neurologiske lidelser (eks. ALS, Parkinsonisme, sclerose mfl.) i hjemmet/på træningsafdelingen 10 timer Udredning/undersøgelse. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Rådgivning/vejledning vedrørende spise/synkefunktionen. Afprøvning af kommunikationsudstyr. Ansøgning om kommunikationsudstyr. Samarbejde med ALS team Århus Sygehus. Vejledning til pårørende og evt. personale. Statusrapport. Mulighed for oro-facial undersøgelse ved fysioterapeut Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Logopæd Fysioterapeut 2008-B5 Individuel undervisning til laryngectomerede 17 timer Udredning/undersøgelse. Undervisning i ny stemme. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Evt. afprøvning af stemmeforstærker. Statusrapport. Mulighed for fysioterapeutisk undersøgelse , ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-B6 Individuel undervisning mundhuleopererede 7 timer Undersøgelse. Undervisning. Øvelser for taleapparatets muskler. Kompensationsstrategier. Kommunikationsstrategier. Accept. Statusrapport. Mulighed for fysioterapeutisk undersøgelse 4.592, ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog

12 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B7 Åben Rådgivning 1 time Vejledning/rådgivning vedr. specifikke stemmevanskeligheder til barn, forældre, logopæd og andre relevante fagpersoner Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov B8 Psykologsamtaler individuelt 2008-B9 Fysioterapeutisk gruppeforløb, under forudsætning af at der henvist til stemmeundervisning 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder. 4 timer Et gruppeforløb ved fysioterapeut for klienter med en kropslig problematik i forhold til den funktionelle stemme. Samspil mellem kropsholdning, åndedræt og stemme. Med udgangspunkt i Basal kropsbevidsthedstræning (BAT) arbejdes der med: Kropsbalance - stabilitet - frie bevægelser Fri vejrtrækning Ændring af uhensigtsmæssige kropsmønstre , , ,00 v/ 6 personer 2.932,00 Psykolog Fysioterapeut B10 Individuel stemmeundervisning - differentieret tilbud afhængig af brugerens vanskeligheder /diagnose 9 timer Individuel tilpasset undervisningsplan. Stemmeundervisning. Stemmetræning og vejledning til egen træning. Vejledning vedr. stemmevaner ,00 Logopæd 6.597,00

13 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B11 Gruppeundervisning: A) Laryngectomerede B) Parkinsonramte C) Scleroseramte 23 timer Teori om tale og stemme. Sygdommens påvirkning af tale og stemme. Kropsbevidsthed og fysisk træning. Tilpasning til den ændrede livssituation. Erfaringsudveksling med andre i lignende situation. Kommunikationstræning. Kommunikationsstrategier. Hjælpemidler. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 4 deltagere ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog Socialrådgiver 2008-B12 Intensivt kursus for Laryngetomerede 15 timer 4 dages internat. Undervisning af Laryngectomerede og pårørende Stemmedannelse og artikulation. Kommunikationstrategier. Kommunikationstræning. Hygiejne og stomapleje. De ændrede livsbetingelser. Individuel taletræning. Fysioterapi ,00 v/ 5 deltagere (19.680,00 inkl. 1 pårørende) ,00 (21.990,00 inkl. 1 pårørende) Logopæd Fysioterapeut Psykolog Konsulent 2008-B13 Kursus for plejepersonale, der arbejder med dysartriramte 2 timer Teori om sprog og tale-definition af dysartri. Dysartrigivende sygdomme. Kommunikationsstrategier. Fejlsynkning/ strategier. Case-arbejde ,00 v/ 8 deltagere 1.466,00 Logopæd

14 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B14 Kurser om hensigtsmæssig brug af stemmen 5 timer Kursus tilpasset specifikke faggrupper (f.eks. undervisere, pædagoger, dagplejere, sportstrænere, telefonister m.fl.) med stemmekrævende job. Grundlæggende viden om stemmefunktion Sund stemmebrug Gennemslagskræft Naturlig kropssprog Individuel coaching. Pris pr. ydelse pr. person 3.280,00 v/ 6 deltagere 3.665,00 Logopæder 2008-B15 Foredrag om stemmehygiejne og hensigtsmæssig stemmebrug 5 timer Foredrag om faktorer der er nødvendige for hensigtsmæssig stemmebrug Disse tænkes tilpasset en specifik faggruppe eller arbejdsplads ,00 Logopæd 3.665,00

15 C: Stammeområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-C1 Undersøgelse/udredning - stammen/løbsk tale 3 timer Undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. af stammen og stammeadfærd. Pris pr. ydelse pr. person 1.968, ,00 Logopæd 2008-C2 Vejledning/rådgivning 3 timer Vejledning/rådgivning til omgivelserne efter behov ,00 Logopæd 2008-C3 Individuel undervisning - stammen/løbsk tale (kort forløb) 2008-C4 Individuel undervisning stammen / løbsk tale (langt forløb) 2008-C5 Gruppeundervisning - stammen 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering. Evt. vejledning i tekniske hjælpemidler 35 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering. Evt. vejledning i tekniske hjælpemidler 15 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Bearbejdning af de psykosociale følger. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser , , , , , ,00 v/ 8 deltagere ,00 Logopæd Logopæd Logopæder Psykolog

16 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-C6 Gruppeundervisning - løbsk tale (kort forløb) 10 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at tale og kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Erfaringsudveksling. Bearbejdning af de psykosociale følger. Formidling af viden. Praktiske øvelser. Pris pr. ydelse pr. person 6.560,00 v/ 5 deltagere 7.330,00 Logopæd Psykolog 2008-C7 Gruppeundervisning - løbsk tale (langt forløb) 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at tale og kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Erfaringsudveksling. Bearbejdning af de psykosociale følger. Formidling af viden. Praktiske øvelser ,00 v/ 5 deltagere ,00 Logopæd Psykolog 2008-C8 Psykologsamtaler 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Psykolog 2008-C9 Lang weekend for unge og voksne der stammer Internat - kan placeres lokalt 15 timer Intensivt, tværfagligt tilbud. Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Bearbejdning af de psykosociale følger. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser. Socialt samvær ,00 v/ 10 personer + ophold og forplejning ,00 Logopæd Psykolog

17 D: Stammeområdet børn kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D1 Undersøgelse/udredning og vejledning/rådgivning Individuelt 5 timer Undersøgelse og vurdering af stammevanskelighedernes karakter og omfang. af barnets stammen og stammeadfærd. Vejledning/rådgivning til barn, forældre, talepædagog og andre relevante fagpersoner. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd Psykolog 2008-D2 Ugekurser for børn i alderen 3-9 år med svære stammeproblemer og deres forældre. Gruppeundervisning (8 børn) Internat/landsdækkende - Kan placeres lokalt Kursusdag for pædagoger, lærere, talepædagoger og psykologer. 30 timer Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på. Formidling af viden om stammen på barnets niveau. Samvær med andre børn der stammer. af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre. Undervisning til forældre i hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen. Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet ,00 / 8 børn (22.775,00 inkl. forplejning) ,00 (25.085,00 inkl. forplejning) Logopæd Psykolog Fysioterapeut

18 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D3 Ugekursus for skolebørn i alderen år med svære stammeproblemer Gruppeundervisning (8 børn) Landsdækkende Kan placeres lokalt Kursusdage for forældre Kursusdag for lærere, talepædagoger og psykologer Vejledningsbesøg til skolerne 28 timer Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden om stammen. Samvær med jævnaldrende der stammer. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser. af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre. Undervisning til forældre i hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen. Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet. Formidling af viden, om stammen og om hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/den unge der stammer, til lærere og klassekammerater. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 8 børn (21.463,00 inkl. forplejning) ,00 (23.619,00 inkl. forplejning) Logopæd Psykolog Fysioterapeut 2008-D4 Kursusdag for søskende til et stammende barn (6 personer) 2008-D5 Individuel undervisning - stammen/løbsk tale 20 timer Formidling af viden om stammen Konsekvenser af stammen 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering , , , ,00 Logopæd Psykolog Logopæd Psykolog

19 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D6 Åben rådgivning 1 time Tværfaglig rådgivning og vejledning omkring barnets stammevanskeligheder til fagfolk og forældre. Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Logopæd Psykolog 2008-D7 Undervisningsforløb for skolebørn med svær stammen 2008-D8 Udrednings-, vejledningsundervisningsforløb for børn, der stammer og har andre tale-sprogvanskeligheder 2008-D9 Individuel undervisning og vejledning til børn, forældre og professionelle 66 timer Ophold af 3 x 1 uge med 2-3 måneders intervaller: Undervisning som ovenstående, men med særlig fokus på at det indlærte overføres og stabiliseres i hverdagen. Udvidet samarbejde med lokale talepædagoger. 25 timer Kortlægning af barnets stammeproblem i forhold til andre tale-sprogvanskeligheder. Undervisning med hensyntagen til såvel stammen som andre tale-sprogvanskeligheder. Vejledning til forældre og professionelle i barnets omgivelser. 44 timer Metodemæssigt tilpasset barnets og forældrenes behov (starkweather-, Lidcombe-, Nonavoidancemetoden) ,00 v/ 8 personer + ophold og forplejning , ,00 v/ 8 personer ,00 Logopæd Psykolog Logopæd Psykolog ,00 Logopæd Psykolog ,00

20 E: Læseområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-E1 Læseundersøgelse med udredning - individuel 9 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Undersøgelse af sproglige forudsætninger for læsning og skriftlig formulering. Udredning af behov og forudsætninger for undervisning og/eller kompenserende IT- hjælpemidler. Skriftlig udredning til brug for evt. ansøgning om hjælpemidler og/eller i forbindelse med uddannelse og arbejde. Pris pr. ydelse pr. person 5.904, ,00 Tale/læsepædagog 2008-E2 Individuel diagnosticerende læseundervisning (kort forløb) 17 timer Undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering med evt. anvendelse af læse - skrivestøttende IT-hjælpemidler , ,00 Tale/læsepædagog 2008-E3 Diagnostiserende læseundervisning individuel (langt forløb) 35 timer Undervisning med nærmere vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Vurdering af undervisningsmuligheder og/eller behov for kompenserende IT-hjælpemidler. Undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering med evt. anvendelse af læsestavestøttende IT-hjælpemidler , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

21 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-E4 Individuel udtaleundersøgelse af fremmedsprogede 5 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Tale/læsepædagog 2008-E5 Læseundersøgelse af fremmedesprogede - individuel 9 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Undersøgelse af sproglige forudsætninger for læsning og skriftlig formulering , ,00 Tale/læsepædagog Tolk 2008-E6 Sprogundervisning af fremmedsprogede - individuel 17 timer Undervisning i udtale og sprog i forhold til 2. sprog , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov E7 Skriftlig dokumentation 3 timer Dispensationsansøgninger f.eks. i forbindelse med eksamen , ,00 Tale/læsepædagog 2008-E8 Rådgivning / vejledning - individuel 2 timer Rådgivning / vejledning af elever og af fagpersoner i forhold til undervisning, uddannelse, arbejde, støttemuligheder, IT-hjælpemidler m.m , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

22 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-E9 IT-undervisning - individuel 23 timer Undervisning i tilpasset brug af læse-skrivestøttende IT-hjælpemidler. Åbent hus arrangement for nuværende og tidligere elever, der har modtaget IT-undervisning. IT-hotline , ,00 Tale/læsepædagog IT-vejleder 2008-E10 Rådgivning og vejledning til brugere, fagpersoner og pårørende 9 timer Rådgivning vedrørende udvalg, anvendelse og valg af kompenserende teknologi. Rådgivning om lovgivningsmæssige spørgsmål , ,00 Teknologi konsulent 2008-E11 Hjælpemiddelafprøvning 13 timer Ud fra en grundig kortlægning af behov og forudsætninger, vælges/indkøbes/klargøres udstyr. Udstyret opstilles hos brugeren. Brugerens udgangsstilling optimeres. Specialtilpasninger justeres. Bruger og ansvarlige fagpersoner instrueres grundigt. Supplerende undervisning iværksættes efter behov. Evaluering E12 Psykologsamtaler 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Tale/læsepædagog Speciallærer Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov ,00 Psykolog ,00

23 F: Læseområdet børn kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F1 Læseobservation af skoleelever med læseog/eller stavevanskeligheder. Undersøgelsen foregår på elevens hjemskole 5 timer Undersøgelse. Udredning. Rådgivning og vejledning om individuelt tilpasset special-undervisning. Konference med forældre, lærere og psykolog med forslag til fremtidig undervisning/forslag til kompenserende hjælpemidler. Der kan efter behov aftales genbesøg. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd Læsepædagog Psykolog F2 Læs med en IT-rygsæk - 4-ugers kursusforløb for skoleelever i alderen år. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 2008-F3 Undervisningstilbud til årige skoleelever med læsestavevanskeligheder /ordblindhed 40 timer Forløb på 4 uger: Afprøve elevens evne til at anvende IT som redskab i undervisningen i primært dansk og matematik Give eleven lyst og mod til at læse og skrive ved hjælp af IT. Eleven får under kurset en IT rygsæk til rådighed eller medbringer sin egen. Individuel undervisning i grupper Udarbejdelse af rapport til forældre, skole og PPR Opfølgning og vejledning på elevens hjemskole 120 timer Forløb på 3 måneder Udvikle elevens læse- og stavekompetencer. Undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT. IT anvendes som kompenserende redskab i den daglige undervisning Undervisning dels individuelt, dels på små hold med 3-4 elever Journal til PPR og forældre Opfølgning /vejledning samt undervisningsforslag på elevens hjemskole ,00 v/ 4 elever , ,00 v/4 elever ,00 Speciallærer Læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov. Speciallærer Psykolog Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

24 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F4 Læseklasser - et undervisningstilbud til årige skoleelever med svære læsestavevanskelighede r/ ordblindhed. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev på grundlag af en udredning af elevens faglige, kognitive og sproglige forudsætninger. 571 timer Eleven visiteres for 1 skoleår, og undervisningen forgår i 25 timer pr. uge: Udvikle elevens læse- og stavekompetencer. Udvikle den sproglige kompetence og øge den almene og faglige viden. Støtte og udvikle elevens selvopfattelse. Undervisning i almindelige skolefag, herunder projektarbejde, værkstedsfag, idræt samt lejrskole. IT anvendes som kompenserende redskab i den daglige undervisning. Undervisning dels på små hold på 3-4 elever dels som klasseundervisning. Tæt forældresamarbejde. Årlig konference med deltagelse af elev, forældre, lærere, psykolog samt repræsentant fra PPR. Journal til PPR og forældre. Pris pr. ydelse pr. person , ,00 Lærer Pædagog Psykolog Fysioterapeut Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov F5 Matematikudredning - for skoleelever med matematikvanskeligheder. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 83 timer Forløb på 8 uger: Udvikle elevens matematikkompetencer. Tværfaglig undersøgelse af elevens matematikvanskeligheder. Vurdering af mulige årsager til vanskelighederne på grundlag af matematikfaglige tests, psykologisk undersøgelse og vurdering af elevens faglige og personlige forudsætninger. Vejledning med undervisningsforslag til forældre og lærere på elevens skole samt PPR , ,00 Lærer Tale/læsepædagog Psykolog

25 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F6 Åben rådgivning for skoleelever med læse- og stavevanskeligheder. Rådgivning tilbydes PPR og lærere. Forældre kan deltage. 1 time Rådgivning og vejledning omkring elevens læseudvikling, elevens forudsætninger for læse- og stavetilegnelse og hvad der kan styrke indlæringen. Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Tale/læsepædagog Psykolog 2008-F7 Læseundersøgelse - udredning af læsekompetencer. Målrettet tværfaglig undersøgelse af årige med læse- og/eller stavevanskeligheder. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 25 timer Målrettet tværfaglig undersøgelse af elevens læse- og stavevanskeligheder. Vurdering af mulige årsager til vanskelighederne. Undervisningsforslag. Udredning af elevens standpunkt ved hjælp af tests, vurdering af elevens forudsætninger, psykologisk undersøgelse - evt. testning. Individuelle handleplaner. Undervisning i anvendelsen af IT. Vejledning til elev, forældre og lærere på elevens skole. Udarbejdelse af rapport til forældre, skole og PPR , ,00 Lærer Tale/læsepædagog Psykolog Logopæd 2008-F8 Rehabiliteringsklasse - udredningstilbud til skoleelever med erhvervet hjerneskade. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev. 774 timer Forløb på 20 uger: Klarlæggelse af elevens funktionsniveau og undervisningsbehov ud fra en pædagogisk, psykologisk, talepædagogisk og fysiologisk udredning. Udarbejdelse af rapport, udredningen er grundlaget for at PPR kan tilbyde et relevant permanent undervisningstilbud. Skift mellem undervisning og pædagogiske aktiviteter. Tæt forældresamarbejde , ,00 Lærere, Pædagog Psykolog Fysioterapeut Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov.

26 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-F9 R-klassen Tværfaglig udredning af børn med erhvervet hjerneskade. Indsatsen vil foregå i barnets nærmiljø og på Taleinstituttet 2008-F10 R-klassen Tværfaglig undersøgelse af børn med erhvervet hjerneskade, eller mistanke om kognitive vanskeligheder (koncentrationsbesvær, hukommelses- eller opmærksomhedsproblemer) efter kraniebrud/ hovedtraume, blodprop, hjerneblødning eller menigitis F11 Talekurser for skoleelever 350 timer Undervisning/observation/ testning. Forløb på 20 uger: Udredning af barnets motoriske, sproglige og kognitive vanskeligheder og ressourcer Udarbejdelse af rapport som beskriver det samlede funktionsniveau Forslag og anvisninger til barnets rehabiliteringsplan/skoleplacering. Rådgivning og vejling til familien. Rådgivning og vejledning til skoler/institutioner Der aftales en individuelt tilrettelagt undersøgelsesplan: Individuelt tilrettelagt tværfaglig testning med henblik på at afdække barnets motoriske, sproglige og kognitive vanskeligheder og ressourcer: Undersøgelser: - neuropsykologisk - talepædagogisk skolerelateret ved skolelærer fysioterapeutisk Udarbejdelse af rapport som beskriver det samlede funktionsniveau Forslag til intervention 5 timer Gruppeundervisning for skoleelever med talevanskeligheder , ,00 Afregnes timevis i forhold til den aftalte undersøgelsesplan 3.280,00 v/4 elever 3.665,00 Psykolog Logopæd Speciallærer Fysioterapeut Socialrådgiver Neuropsykolog Logopæd Speciallærer fysioterapeut Logopæd

27 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-F12 Stavekurser for skoleelever år 4 timer Stavekursus for de ældste folkeskoleelever , ,00 Tale/læsepædagog 2008-F13 Individuel matematikudredning 7 timer Med udgangspunkt i matematikfaglig udredning udarbejdes rapport med undervisningsforslag , ,00 Logopæd 2008-F14 Ekstern rådgivning/vejledning til forældre og daginstitution 2008-F15 Week-end kursus i tegn til tale for barn - forældre- søskende 2008-F16 Uddybende psykologisk undersøgelse 14 timer Undervisning i anvendelse af materialer. Netværksmøder. Undersøgelse. 11 timer Undervisning til hele familien. Undervisning af forældre separat. 6 børn + forældre og søskende. 17 timer Psykologisk undersøgelse. Inddragelse af specielle problemstillinger så som semantisk-pragmatiske vanskeligheder og/eller svær stammen , , ,00 + forplejning 8.063,00 Logopæd Logopæd Pædagogmedhjælp er ,00 Psykolog ,00

28 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F17 IT-rygsæk i undervisningen. 10 timer Kursus for elever med læse- og stavevanskeligheder og deres lærere. Ligeledes kursus for lærere der underviser elever med læse-stavevanskeligheder Hvordan implementerer vi IT-rygsækken i den daglige undervisning? Kurset afholdes på den enkelte skole/i den enkelte klasse. Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Lærer Tale/læsepædagog 2008-F18 Læse- og stavekurser for årige elever 17 timer Individuelt eller holdundervisning ,00 v/ 6 personer Lærer Tale/læsepædagog , F19 Vejledning og rådgivning for forældre til børn med erhvervet hjerneskade 6 timer Hvordan ser hverdagen ud for en familie med et barn med erhvervet hjerneskade? Hvordan skaber vi de rette rammer for barnets hverdag? 3.936, ,00 Lærere, pædagoger og psykologer fra rehabiliteringsklass en F20 Kursus for forældre til børn med læse- og stavevanskeligheder 2 timer Hvad vil det sige at være ordblind? Hvordan hjælper man det ordblinde barn? Råd og vejledning til forældre til ordblinde børn? 1.312, ,00 Lærere, logopæder og psykolog

29 G: Småbørnsområdet kontaktperson afdelingsleder Ruth Birnbaun, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G1 Fonologigruppe 1 eller 2 dage om ugen - differentieret tilbud, individuelt tilpasset det enkelte barn v/ 1 dag 77 timer v/ 2 dage 114 timer 1 dags gruppe: 4 timer om ugen i ½ år. 2 dags gruppe: 8 timer om ugen i ½ år. Undersøgelse ved talepædagog. Tværfaglig udredning, vurdering og behandling ved fysioterapeut og psykolog. Undervisning. Gruppestørrelse: 6-8 børn. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Pris pr. ydelse pr. person 1 dag: ,00 v/ 7 børn ,00 2 dage: ,00 v/ 7 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G2 Dysfasigruppe 2 dage om ugen 149 timer 8 timer pr. uge i ½ år: Undersøgelse. Tværfaglig udredning/vurdering. Undervisning. Gruppestørrelse: 6-7 børn. Undervisning i gruppe og individuelt. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder/konference med forældre/pædagoger/ppr. Formidling af viden til det professionelle netværk i form af et ét dags kursus på Taleinstituttet ,00 v/ 7 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering

30 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G3 Semantisk pragmatisk gruppe, 2 dage om ugen 2008-G4 Observationsgruppe 2 dage om ugen 151 timer 8 timer pr. uge i ½ år: Undersøgelse. Tværfaglig udredning/vurdering/behandling Gruppestørrelse: 6-7 børn. Undervisning individuelt og i gruppe. Netværksmøder med forældre/nære relationer/pædagoger. Rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøde/konference med PPR. Formidling af viden til det professionelle netværk i form af et ét dags kursus. 126 timer 8 timer pr. uge i 3 måneder: Undersøgelse. Tværfaglig udredning og observation. Undervisning individuelt og i gruppe. Gruppestørrelse: 6 børn. Rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Afsluttende konference ,00 v/ 7 børn , ,00 v/ 6 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G5 Talemotorikgruppe - 1 dag om ugen 77 timer 3 timer om ugen i 4 måneder: Undervisning i gruppe og individuelt sammen med forældre og pædagog. Undersøgelse ved logopæd og fysioterapeut. Mulighed for psykologisk udredning. Gruppestørrelse: 4-5 børn. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Afsluttende konference ,00 v/ 5 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering

31 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G6 Tegn til tale gruppe 1 dag om ugen 58 timer 2 timer om ugen i ½ år: Undervisning i gruppe sammen med barnets forældre/pædagog Logopædisk undersøgelse og mulighed for tværfaglig udredning. Gruppestørrelse: 4/6 børn. Rådgivning af forældre og pædagoger. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Undervisning/vejledning i børnehaven. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 6 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G7 Vejledningsgruppe - 1 dag om ugen 43 timer 3 timer om ugen i 16 uger: Gruppeundervisning/individuel undervisning sammen med forældre/pædagog Logopædisk undersøgelse og mulighed for tværfaglig udredning. Gruppestørrelse: 3/5 børn. Rådgivning af forældre og pædagoger. Samarbejde med forældre/pædagoger/ppr ,00 v/ 5 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G8 Særlig daginstitution eller ekstern undervisning i dagsinstitutioner 44 timer Undersøgelse. Individuel undervisning. Vejledning/rådgivning til forældre og pædagoger. Samarbejde med forældre/pædagoger/ppr , ,00 Logopæd Fysioterapeut 2008-G9 Åben Rådgivning 1 time Tværfaglig vejledning/rådgivning om enkelte sager til fagfolk fra PPR. 656,00 733,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut

32 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G10 Teknologiske hjælpemidler 17 timer Undersøgelse med henblik på valg og anvendelse af teknologiske hjælpemidler. Samarbejdsmøde/konference. Undervisning i anvendelse af teknologisk hjælpemidler. Kursus for barnets netværk. Pris pr. ydelse Pr. person , ,00 Logopæd 2008-G11 Teknologiske hjælpemidler 2008-G12 Uddybende undersøgelse/ specialrådgivning 8 timer Undervisning i anvendelse af teknologisk hjælpemidler. Evt. kursus for barnets netværk. 17 timer af barnets sprog og potentialer. Tilbundsgående logopædisk undersøgelse. Tværfaglig udredning. Kommunikativ udredning. Vejledning/rådgivning i alternativ kommunikation , , , ,00 Logopæd Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-G13 Specialrådgivning 10 timer af barnets sprog og potentialer Kommunikativ udredning Vejledning/rådgivning i alternativ kommunikation 6.560, ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov G14 Kort oralmotorisk udredning (Castillo Morales) (kort forløb 10 timer Logopædisk undersøgelse Vejledning til barnets netværk 6.560, ,00 Logopæd 2008-G15 Oralmotorisk udredning (Castillo Morales) (langt forløb) 15 timer Logopædisk undersøgelse. Vejledning til barnets netværk. Opfølgende møder med netværket ,00 Logopæd ,00

33 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G16 Uge-observation 30 timer Undersøgelse og særligt tilrettelagt forløb der strækker sig over en uge Tværfaglig udredning og observation Rådgivning og vejledning til forældre og pædagoger fra barnets institution Afsluttende konference , ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G17 Fonologigruppe for skolebegyndere klasse 56 timer Undersøgelse ved logopæd Tværfaglig udredning, vurdering, behandling v/ logopæd og fysioterapeut Undervisning Rådgivning/vejledning af forældre og lærere fra barnets skole Samarbejdsmøder med forældre/lærere/ppr ,00 V/ 5 børn ,00 Logopæd Fysioterapeut G18 Eksternt vejledningsforløb til daginstitutionen, under forudsætning af forudgående undervisning på Taleinstituttet eller gennemført ekstern undersøgelse af barnet. 20 timer Eksternt vejledningsforløb til pædagoger der arbejder med børn med komplekse sprogvanskeligheder Hjælp til at optimere praksis Hjælp til etablering af gruppeforløb med fokus på sprog, motorik og samspil Hjælp til etablering af samarbejdsmodeller med forældre Udgangspunkt i ét barn , ,00 Logopæd, Fysioterapeut Psykolog

34 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G19 Undervisning af elever med fysiske handicap, som har talemotoriske vanskeligheder, stemmevanskeligheder og/eller sprogforståelsesvanskeligheder 2008-G20 Undervisning af skolebørn med store fonologiske og oralmotoriske vanskeligheder 27 timer Undervisning af skolebørn med fysiske handicap, som beskrives som normaltbegavede. Undervisning. Undersøgelse. Rådgivning/vejledning af lærere og forældre. 52 timer Undervisning i gruppe og individuelt. Undersøgelse. Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk. Afsluttende konference ,00 v/ 6 personer , ,00 v/ 5 personer ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-G21 Ekstern rådgivning/vejledning til forældre og daginstitution 14 timer Undervisning i anvendelse af materialer. Netværksmøder. Undersøgelse , ,00 Logopæd 2008-G22 Week-end kursus i tegn til tale for barn - forældresøskende 2008-G23 Uddybende psykologisk undersøgelse 11 timer Undervisning til hele familien. Undervisning af forældre separat. 6 børn + forældre og søskende. 17 timer Psykologisk undersøgelse. Inddragelse af specielle problemstillinger så som semantisk-pragmatiske vanskeligheder og/eller svær stammen ,00 + forplejning 8.063, ,00 Psykolog ,00 Logopæd Pædagogmedhjælper

35 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G24 Fysioterapeutisk udredning (kort forløb) 10 timer Grov og finmotorisk undersøgelse Specifik oralmotorisk undersøgelse Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Fysioterapeut 2008-G25 Fysioterapeutisk udredning (langt forløb) 17 timer Grov og finmotorisk undersøgelse. Specifik oralmotorisk undersøgelse. Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk. Mulighed for 1-2 opfølgende besøg , ,00 Fysioterapeut 2008-G26 Uddybende neuropsykologisk undersøgelse 25 timer Uddybende neuropsykologisk undersøgelse ,00 Neuropsykolog ,00

36 H: Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere kontaktperson Sandy Dalum, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug Timepris 2008-H1 Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere Klippekort efter kommunens behov Rådgivning og vejledning i forbindelse med vanskelige sager hvor den pågældende borger ikke i forvejen modtager en ydelse fra Taleinstituttet. 656,00 733,00 Alle relevante medarbejdere fra Tale & Høre Instituttet Udover de i ydelseskataloget nævnte ydelser udbyder taleområdet en kursusrække samt individuelt tilpassede kurser.

37 Tale & Høre Instituttet Høreområdet Ydelseskatalog 2008 Tale & Høre Instituttet Århus Holstebro Høreområdet

38 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2008 Oktober 2007 Ydelseskatalogets tilbud har til formål, at beskrive hjælpemulighederne til de mange hørehandicappede i Region Midtjylland. Et høretab er et alvorligt problem for den enkelte, da det skaber begrænsninger i hele tilværelsen. Tilbudene henvender sig til børn og voksne med alle former for høretab. Undervisningen, rådgivningen og vejledningen gives af et højt specialiseret personale, der skal kunne imødekomme kravet om den nødvendige høje kvalitet i ydelserne. Målgruppe: Hørehæmmede, døve, døvblevne, døvblinde voksne og børn samt professionelle, der beskæftiger sig med disse grupper. Indholdsfortegnelse A: Høreapparatsbrugere kontaktperson Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf B: Døve, deres pårørende samt personer i relation til den døve kontaktperson Hanne Rasmussen, tlf C: Småbørnsområdet kontaktperson Else Høst, småbørns konsulent, tlf D: Skolebørnsområdet kontaktperson Erik Cloyd Ebsen, konsulent, tlf E: Undervisning og andre tilbud til hørehæmmede eller personer i relation til hørehæmmede kontaktperson Niels Vestergaard, tlf F: Erhvervsaktive hørehæmmede kontaktperson Lars Andersen, specialkonsulent, tlf G: Voksne cochlear implanterede samt tinnitus og ménière kontaktpersoner Lissi Vang, tlf og Bente Hansen, tlf H: Aktivitetstilbud kontaktperson Mette Illum, aktivitetsleder, tlf I: Kvalitetsstandard for tilskud til høreapparater kontaktperson Niels Vestergaard, tlf Tale & Høre Instituttet, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade 10, Århus C., Tlf v/forstander John Jørgensen. Overordnet kontaktperson v/viceforstander Sandy Dalum, Timepris med abonnement (2008 niveau) Timepris ved tilkøb (2008 niveau) 460,00 514,00 Der tages forbehold for trykfejl

39 A: Høreapparatsbrugere kontaktperson Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A1 Grundundervisninapparat 3 timer Undervisning der henvender sig til personer, som har fået høre- for første gang eller fået nyt høreapparat A2 Grundundervisning ved besøg på bopælen 3½ timer Indhold: Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler. Der gives hold- eller eneundervisning efter behov. Undervisning i brugerens eget hjem, hvis forholdene taler for det. Indhold: Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler A3 Træffetid ½ time Åben træffetid: Er tilgængeligt for høreapparatbrugere og pårørende og tilbydes så vidt det er muligt i lokalområdet. I træffetiden afdækkes de høremæssige problemer. De søges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov, når det er muligt. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma eller Audiologisk afdeling for reparation afhængigt af garantistatus. Pris pr. ydelse pr. person 1.380, , , ,00 230,00 257,00 Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog 2

40 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A4 Træffetid ved besøg 1 time Træffetid på brugerens bopæl, hvis forholdene taler for det: på bopælen Ved besøget afdækkes de høremæssige problemer. De sø- ges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma eller Audiologisk afdeling for reparation afhængigt af garantistatus A5 Telefonkonsultation 2008-A6 Høreapparatjustering 20 minutter Telefonkonsultationer: For voksne med hørenedsættelse, pårørende og andre borgere. For sagsbehandlere, omsorgspersonale mv. Rådgivning og vejledning. ½ time Høreapparatjustering For at få det optimale udbytte af høreapparater, er det af stor betydning, at de er indstillet, så de passer til den enkelte brugers aktuelle hørelse og behov. Dette kræver ofte justeringer i den periode høreapparaterne skal bruges. Justeringen sker ved henvendelse på instituttet eller et af træffestederne, men også hos brugeren, hvis forholdene taler for det. Pris pr. ydelse pr. person 460,00 514,00 153,00 171,00 230,00 257,00 Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog 3

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT Årsberetning 2014 Hjerneskade og Kommunikation Høre Læsning, Læring og IT Kommunikationscenter for Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013

YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013 YDELSESKATALOG SCR KOMMUNIKATION 2013 SCR Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 scr.kommunikation@roskilde.dk www.scr.kommunikation.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere