Bilag 1 Rammeaftale Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst"

Transkript

1 Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

2 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som de enkelte driftsherrer har udarbejdet. Indholdsfortegnelsen og sidetallene nedenfor referer til det sidetal, der er i den elektroniske visning af bilaget. De enkelte ydelseskataloger har dele af driftsherrerne selv nummereret. Indholdsfortegnelse Side Taleområdet Tale- og høreinstituttet, taleområdet, Region Midtjylland 3 Høreområdet Tale- og høreinstituttet, høreområdet, Region Midtjylland 37 Synsområdet Center for Syn og Kommunikation, Region Midtjylland 62 Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelrådgivningen, Region Midtjylland 97 Specialrådgivningsområdet Børn og Unge Centret, Rehabilitering, Region Midtjylland 108 Himmelbjergets Børn og Unge Center, Rådgivningscentret, Region Midtjylland 115 Specialrådgivning udgående fra tilbud på børn- og ungeområdet, Region Midtjylland: 121 Grenen, Koglen, Oustruplund, Holmstrupgård, Børn- og Unge Centret Engvejen, Møllebækken, Holmstrupgård Specialrådgivning udgående fra tilbud på voksenområdet, Region Midtjylland: 123 Voksenpsykologisk kontor Specialundervisningsområdet Odin-skolen, Randers Kommune 132 Specialundervisning, Herning Kommune: Åmoseskolens SFO, Specialundervisningscentret, Hedebocentret, Familiebehandlingscentret Nordlys, Lindegårdsskolen, 3-årig 133 ungdomsuddannelse afklaringsår, Hobbitten, Børnehjemmet Toften, Elevhjemmet for hørehæmmede, Tjørringhus, Agerbo, Herning Krisecenter, Åmoseskolen Stofbehandling (servicelov og sundhedslovgivning) MisbrugsCenter Herning, Herning Kommune 134 Alkoholbehandling MisbrugsCenter Herning, Herning Kommune 136 Døgnbehandling i Hadsten, Favrskov Kommune 137 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet, Herning Kommune 138 Andet Sygehusundervisning, Hammel Neurocenter, Favrskov Kommune 140

3 Tale & Høre Instituttet Taleområdet Ydelseskatalog 2008 Tale & Høre Instituttet Århus Holstebro Taleområdet

4 Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2008 Oktober 2007 Indsatsen på taleområdet i Region Midtjylland fremmer brugernes evner til og muligheder for at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Vores ydelser retter sig mod senhjerneskadeområdet, stemmeområdet, stammeområdet, læseområdet og småbørnsområdet. Ydelserne er karakteriseret ved et højt specialiseret fagligt niveau med en tværfaglig indsats fra tale-/læsepædagoger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgiver. Det skal bemærkes, at Tale & Høre Instituttets ydelser indenfor ganespalteområdet, dele af stemmeområdet og den akutte fase på senhjerneskadeområdet ikke fremgår at dette ydelseskatalog. Årsagen hertil er, at disse ydelser leveres i regi af sundhedsvæsnet, og er dermed forhåndsfinansieret. Høreområdet er beskrevet i et selvstændigt ydelseskatalog. Målgruppe: Børn og voksne med tale-, sprog- og læsevanskeligheder. Indholdsfortegnelse A: Senhjerneskadeområdet kontaktperson afdelingsleder Kirsten Fogh, tlf B: Stemmeområdet kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf C: Stammeområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf D: Stammeområdet børn kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf E: Læseområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf F: Læseområdet børn kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf G: Småbørnsområdet kontaktperson afdelingsleder Ruth Birnbaun, tlf H: Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere kontaktperson Sandy Dalum, tlf Tale & Høre Instituttet, Tjørnevej 6, 8240 Risskov, Tlf.: , v/forstander John Jørgensen. Overordnet kontaktperson v/viceforstander Sandy Dalum, Timepris med abonnement (2008 niveau) Timepris ved tilkøb (2008 niveau) 656,00 733,00 Der tages forbehold for trykfejl

5 A: Senhjerneskadeområdet kontaktperson afdelingsleder Kirsten Fogh, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A1 Afasi-dysartriundersøgelse 5 timer Undersøgelse. Afklaring af undervisningsbehov. Rådgivning/vejledning. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd 2008-A2 Individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte 2008-A3 Intensiv individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte 35 timer Forløb på 3 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. 63 timer Forløb på 2 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning , , , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov. Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

6 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A4 Individuel undervisning og vejledning til afasi- eller dysartriramte i hjemmet 19 timer Forløb på 3 måneder: Undersøgelse. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Vejledning til pårørende og evt. personale. Afprøvning af evt. kommunikationsudstyr og ansøgning om samme. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. Pris pr. ydelse pr. person , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov A5 Gruppetilbud til afasi- /dysartriramte Kommunikationsgruppe, IT-gruppeundervisning eller Undervisning i kommunikationsprogramm et Genlyd 20 timer Kommunikationsudredning/vurdering, der inddrages pårørende Udarbejde individuelle undervisningsplaner Undervisning med hovedvægt på afprøvning og afvikling af kommunikationsstrategier, der inddrages pårørende Statusrapport med forslag til videre foranstaltning ,00 v/6 deltagere ,00 Logopæd 2008-A6 Vejledning/rådgivning til pårørende og relevant personale - f.eks. på kommunale genoptræningsafdelinger og plejehjem 9 timer Orientering om afasi generelt. Orientering om specifikke sproglige vanskeligheder. Vejledning i kommunikation med den afasiramte. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning , ,00 Logopæd Psykolog Socialrådgiver Fysioterapeut

7 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A7 Udredning af behov for teknologisk kommunikationshjælpemiddel til afasi/dysartriramte eller generelt udviklingshæmmede med specifikke tale- /kommunikationsvanskeligheder 9 timer Udredning og vurdering Rådgivning/vejledning Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme Evt. kort undervisningsforløb Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Pris pr. ydelse pr. person 5.904, ,00 Logopæd 2008-A8 Undervisning i brug af bevilget teknologisk kommunikationshjælpemid del (afasi/dysartriramte eller udviklingshæmmede) 2008-A9 Netbaseret undervisning til afasiramte Undervisningen er et supplement til de allerede etablerede tilbud, hvor den afasiramte kan træne i eget hjem på fleksible tidspunkter med mulighed for høj grad af samarbejde med pårørende 15 timer Undervisning i brug af bevilget udstyr Vurdering af yderligere behov 35 timer Forløbet varer 6 12 måneder Undervisningen er netbaseret og foregår via kommunikationsog læringsplatformen Basecube: Individuelt tilrettelagte opgaver Opgaverne rettes og kommenteres løbende Mulighed for at følge med i nyheder og deltage i debatter med andre brugere Kommunikation med talepædagog på skrift eller tale over internetbaseret kommunikationsformer (mail, skype, webcam) Mulighed for at mødes med andre brugere hver anden måned , ,00 Logopæd ,00 Logopæd ,00

8 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A10 Genopfriskningskursus 15 timer Udarbejdelse af individuel undervisningsplan Undervisning Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning af samme Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Pris pr. ydelse pr. person 9.840,00 v/3 deltagere ,00 Logopæd 2008-A11 Oro-facial undersøgelse og vejledningsforløb 19 timer Undersøgelse med opfølgende vejledningsbesøg Målgruppe: Personer som pga lammelse eller nedsat muskelfunktion i ansigts- og mundmuskulaturen har behov for at optræne muskelfunktionen i forhold til tale- og stemmebrug. Der forudsættes et samarbejde med undervisende talepædagog , ,00 Fysioterapeut Logopæd 2008-A12 Gruppetilbud til afasi- og dysartriramte eller gruppe tilbud til pårørende 8 timer Samtale-/erfagruppe. Møde og dele erfaringer med andre i lignende situationer Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden Forebygge isolation og depression Forbedre livskvaliteten Møde forståelse af, at man også som pårørende kan blive ramt og have det svært Give støtte til den pårørende i den svære proces og ændrede livssituation 5.248,00 v/8 deltagere 5.864,00 Socialrådgiver Psykolog 2008-A13 Psykologsamtaler individuelt 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder ,00 Psykolog ,00

9 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A14 Samtale med sorg-kriseuddannet socialrådgiver individuelt, afasi- /dysartriramte og/eller pårørende evt. i hjemmet Pris pr. ydelse pr. person 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Socialrådgiver 2008-A15 Neuropsykologisk undersøgelse/udredning 25 timer Neuropsykologisk undersøgelse , ,00 Neuropsykolog 2008-A16 Gruppetilbud med ITundervisning (max 6 elever med 2 talepædagoger) 2008-A17 Intensivt tværfagligt undervisningsforløb for afasiramte (Individuel undervisning) 15 timer Individuel målsamtale: Udarbejdelse af individuel undervisningsplan. Installering af programmer i hjemmet. IT-undervisning. Vejledning til pårørende. Vejledning til køb af IT-udstyr til hjemmet. Evalueringssamtale. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. 182 timer Forløb over 3 måneder: Intensiv talepædagogisk undervisning. Kommunikationsundervisning. Intensiv rådgivning til ramte og pårørende. Bearbejdning af psykosociale konsekvenser af skaden. Opfølgende samtale efter undervisningens ophør. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning ,00 v/ 6 personer , , ,00 Logopæd Logopæd Psykolog

10 B: Stemmeområdet kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B1 Individuel stemmeundersøgelse 3 timer Orientering om speciallægens undersøgelse. Udredning om stemmebelastende faktorer. Stemmefunktionen vurderes ved samtale, oplæsning og forskellige stemmeprøver. Årsagssammenhænge forklares. Vejledning vedrørende stemmebrug. Afklare undervisningsbehov. Statusrapport. Pris pr. ydelse pr. person 1.968, ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov B2 Individuel stemmeundervisning - differentieret tilbud afhængig af brugerens vanskeligheder /diagnose 17 timer Individuel tilpasset undervisningsplan. Stemmeundervisning. Stemmetræning og vejledning til egen træning. Vejledning vedr. stemmevaner. Fokus på kropsholdning, dynamik og åndedrætsfunktion. Evt. revurdering hos speciallæge. Evaluering med vurdering af yderligere undervisningsbehov , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov B3 Individuel udredning/ undervisning til personer med udtalevanskeligheder 17 timer Udredning / undersøgelse / undervisning. Individuelt tilpasset undervisningsplan. Specifikt program til elevens egen træning. Evaluering med vurdering af yderligere undervisningsbehov , ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

11 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B4 Individuelle tilbud til patienter med progredierende neurologiske lidelser (eks. ALS, Parkinsonisme, sclerose mfl.) i hjemmet/på træningsafdelingen 10 timer Udredning/undersøgelse. Undervisning. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Rådgivning/vejledning vedrørende spise/synkefunktionen. Afprøvning af kommunikationsudstyr. Ansøgning om kommunikationsudstyr. Samarbejde med ALS team Århus Sygehus. Vejledning til pårørende og evt. personale. Statusrapport. Mulighed for oro-facial undersøgelse ved fysioterapeut Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Logopæd Fysioterapeut 2008-B5 Individuel undervisning til laryngectomerede 17 timer Udredning/undersøgelse. Undervisning i ny stemme. Rådgivning/vejledning vedrørende kommunikation. Evt. afprøvning af stemmeforstærker. Statusrapport. Mulighed for fysioterapeutisk undersøgelse , ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-B6 Individuel undervisning mundhuleopererede 7 timer Undersøgelse. Undervisning. Øvelser for taleapparatets muskler. Kompensationsstrategier. Kommunikationsstrategier. Accept. Statusrapport. Mulighed for fysioterapeutisk undersøgelse 4.592, ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog

12 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B7 Åben Rådgivning 1 time Vejledning/rådgivning vedr. specifikke stemmevanskeligheder til barn, forældre, logopæd og andre relevante fagpersoner Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov B8 Psykologsamtaler individuelt 2008-B9 Fysioterapeutisk gruppeforløb, under forudsætning af at der henvist til stemmeundervisning 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder. 4 timer Et gruppeforløb ved fysioterapeut for klienter med en kropslig problematik i forhold til den funktionelle stemme. Samspil mellem kropsholdning, åndedræt og stemme. Med udgangspunkt i Basal kropsbevidsthedstræning (BAT) arbejdes der med: Kropsbalance - stabilitet - frie bevægelser Fri vejrtrækning Ændring af uhensigtsmæssige kropsmønstre , , ,00 v/ 6 personer 2.932,00 Psykolog Fysioterapeut B10 Individuel stemmeundervisning - differentieret tilbud afhængig af brugerens vanskeligheder /diagnose 9 timer Individuel tilpasset undervisningsplan. Stemmeundervisning. Stemmetræning og vejledning til egen træning. Vejledning vedr. stemmevaner ,00 Logopæd 6.597,00

13 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B11 Gruppeundervisning: A) Laryngectomerede B) Parkinsonramte C) Scleroseramte 23 timer Teori om tale og stemme. Sygdommens påvirkning af tale og stemme. Kropsbevidsthed og fysisk træning. Tilpasning til den ændrede livssituation. Erfaringsudveksling med andre i lignende situation. Kommunikationstræning. Kommunikationsstrategier. Hjælpemidler. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 4 deltagere ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog Socialrådgiver 2008-B12 Intensivt kursus for Laryngetomerede 15 timer 4 dages internat. Undervisning af Laryngectomerede og pårørende Stemmedannelse og artikulation. Kommunikationstrategier. Kommunikationstræning. Hygiejne og stomapleje. De ændrede livsbetingelser. Individuel taletræning. Fysioterapi ,00 v/ 5 deltagere (19.680,00 inkl. 1 pårørende) ,00 (21.990,00 inkl. 1 pårørende) Logopæd Fysioterapeut Psykolog Konsulent 2008-B13 Kursus for plejepersonale, der arbejder med dysartriramte 2 timer Teori om sprog og tale-definition af dysartri. Dysartrigivende sygdomme. Kommunikationsstrategier. Fejlsynkning/ strategier. Case-arbejde ,00 v/ 8 deltagere 1.466,00 Logopæd

14 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-B14 Kurser om hensigtsmæssig brug af stemmen 5 timer Kursus tilpasset specifikke faggrupper (f.eks. undervisere, pædagoger, dagplejere, sportstrænere, telefonister m.fl.) med stemmekrævende job. Grundlæggende viden om stemmefunktion Sund stemmebrug Gennemslagskræft Naturlig kropssprog Individuel coaching. Pris pr. ydelse pr. person 3.280,00 v/ 6 deltagere 3.665,00 Logopæder 2008-B15 Foredrag om stemmehygiejne og hensigtsmæssig stemmebrug 5 timer Foredrag om faktorer der er nødvendige for hensigtsmæssig stemmebrug Disse tænkes tilpasset en specifik faggruppe eller arbejdsplads ,00 Logopæd 3.665,00

15 C: Stammeområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-C1 Undersøgelse/udredning - stammen/løbsk tale 3 timer Undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. af stammen og stammeadfærd. Pris pr. ydelse pr. person 1.968, ,00 Logopæd 2008-C2 Vejledning/rådgivning 3 timer Vejledning/rådgivning til omgivelserne efter behov ,00 Logopæd 2008-C3 Individuel undervisning - stammen/løbsk tale (kort forløb) 2008-C4 Individuel undervisning stammen / løbsk tale (langt forløb) 2008-C5 Gruppeundervisning - stammen 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering. Evt. vejledning i tekniske hjælpemidler 35 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering. Evt. vejledning i tekniske hjælpemidler 15 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Bearbejdning af de psykosociale følger. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser , , , , , ,00 v/ 8 deltagere ,00 Logopæd Logopæd Logopæder Psykolog

16 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-C6 Gruppeundervisning - løbsk tale (kort forløb) 10 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at tale og kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Erfaringsudveksling. Bearbejdning af de psykosociale følger. Formidling af viden. Praktiske øvelser. Pris pr. ydelse pr. person 6.560,00 v/ 5 deltagere 7.330,00 Logopæd Psykolog 2008-C7 Gruppeundervisning - løbsk tale (langt forløb) 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at tale og kommunikere på en hensigtsmæssig måde. Erfaringsudveksling. Bearbejdning af de psykosociale følger. Formidling af viden. Praktiske øvelser ,00 v/ 5 deltagere ,00 Logopæd Psykolog 2008-C8 Psykologsamtaler 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Psykolog 2008-C9 Lang weekend for unge og voksne der stammer Internat - kan placeres lokalt 15 timer Intensivt, tværfagligt tilbud. Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Bearbejdning af de psykosociale følger. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser. Socialt samvær ,00 v/ 10 personer + ophold og forplejning ,00 Logopæd Psykolog

17 D: Stammeområdet børn kontaktperson afdelingsleder Henriette Riskær, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D1 Undersøgelse/udredning og vejledning/rådgivning Individuelt 5 timer Undersøgelse og vurdering af stammevanskelighedernes karakter og omfang. af barnets stammen og stammeadfærd. Vejledning/rådgivning til barn, forældre, talepædagog og andre relevante fagpersoner. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd Psykolog 2008-D2 Ugekurser for børn i alderen 3-9 år med svære stammeproblemer og deres forældre. Gruppeundervisning (8 børn) Internat/landsdækkende - Kan placeres lokalt Kursusdag for pædagoger, lærere, talepædagoger og psykologer. 30 timer Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af stammen og at ændre barnets stammen til en let og ubesværet måde at kommunikere på. Formidling af viden om stammen på barnets niveau. Samvær med andre børn der stammer. af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre. Undervisning til forældre i hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets stammen. Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet ,00 / 8 børn (22.775,00 inkl. forplejning) ,00 (25.085,00 inkl. forplejning) Logopæd Psykolog Fysioterapeut

18 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D3 Ugekursus for skolebørn i alderen år med svære stammeproblemer Gruppeundervisning (8 børn) Landsdækkende Kan placeres lokalt Kursusdage for forældre Kursusdag for lærere, talepædagoger og psykologer Vejledningsbesøg til skolerne 28 timer Diagnosticerende stammeundervisning i gruppe med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Formidling af viden om stammen. Samvær med jævnaldrende der stammer. Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser. af barnets stammen og stammeadfærd. Formidling af viden om stammen og de psykosociale konsekvenser af stammen til forældre. Undervisning til forældre i hvordan de kan kommunikere og handle i forhold til barnets/den unges stammen. Formidling af viden til det professionelle netværk om stammen og hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet. Formidling af viden, om stammen og om hvordan det er hensigtsmæssigt at kommunikere med barnet/den unge der stammer, til lærere og klassekammerater. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 8 børn (21.463,00 inkl. forplejning) ,00 (23.619,00 inkl. forplejning) Logopæd Psykolog Fysioterapeut 2008-D4 Kursusdag for søskende til et stammende barn (6 personer) 2008-D5 Individuel undervisning - stammen/løbsk tale 20 timer Formidling af viden om stammen Konsekvenser af stammen 19 timer Undervisning med henblik på at eleven lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Formidling af viden om stammen/løbsk tale. Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation. Psykologsamtaler efter faglig vurdering , , , ,00 Logopæd Psykolog Logopæd Psykolog

19 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-D6 Åben rådgivning 1 time Tværfaglig rådgivning og vejledning omkring barnets stammevanskeligheder til fagfolk og forældre. Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Logopæd Psykolog 2008-D7 Undervisningsforløb for skolebørn med svær stammen 2008-D8 Udrednings-, vejledningsundervisningsforløb for børn, der stammer og har andre tale-sprogvanskeligheder 2008-D9 Individuel undervisning og vejledning til børn, forældre og professionelle 66 timer Ophold af 3 x 1 uge med 2-3 måneders intervaller: Undervisning som ovenstående, men med særlig fokus på at det indlærte overføres og stabiliseres i hverdagen. Udvidet samarbejde med lokale talepædagoger. 25 timer Kortlægning af barnets stammeproblem i forhold til andre tale-sprogvanskeligheder. Undervisning med hensyntagen til såvel stammen som andre tale-sprogvanskeligheder. Vejledning til forældre og professionelle i barnets omgivelser. 44 timer Metodemæssigt tilpasset barnets og forældrenes behov (starkweather-, Lidcombe-, Nonavoidancemetoden) ,00 v/ 8 personer + ophold og forplejning , ,00 v/ 8 personer ,00 Logopæd Psykolog Logopæd Psykolog ,00 Logopæd Psykolog ,00

20 E: Læseområdet voksne kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-E1 Læseundersøgelse med udredning - individuel 9 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Undersøgelse af sproglige forudsætninger for læsning og skriftlig formulering. Udredning af behov og forudsætninger for undervisning og/eller kompenserende IT- hjælpemidler. Skriftlig udredning til brug for evt. ansøgning om hjælpemidler og/eller i forbindelse med uddannelse og arbejde. Pris pr. ydelse pr. person 5.904, ,00 Tale/læsepædagog 2008-E2 Individuel diagnosticerende læseundervisning (kort forløb) 17 timer Undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering med evt. anvendelse af læse - skrivestøttende IT-hjælpemidler , ,00 Tale/læsepædagog 2008-E3 Diagnostiserende læseundervisning individuel (langt forløb) 35 timer Undervisning med nærmere vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Vurdering af undervisningsmuligheder og/eller behov for kompenserende IT-hjælpemidler. Undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering med evt. anvendelse af læsestavestøttende IT-hjælpemidler , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

21 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-E4 Individuel udtaleundersøgelse af fremmedsprogede 5 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Tale/læsepædagog 2008-E5 Læseundersøgelse af fremmedesprogede - individuel 9 timer Diagnostiserende undersøgelse med vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang. Undersøgelse af sproglige forudsætninger for læsning og skriftlig formulering , ,00 Tale/læsepædagog Tolk 2008-E6 Sprogundervisning af fremmedsprogede - individuel 17 timer Undervisning i udtale og sprog i forhold til 2. sprog , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov E7 Skriftlig dokumentation 3 timer Dispensationsansøgninger f.eks. i forbindelse med eksamen , ,00 Tale/læsepædagog 2008-E8 Rådgivning / vejledning - individuel 2 timer Rådgivning / vejledning af elever og af fagpersoner i forhold til undervisning, uddannelse, arbejde, støttemuligheder, IT-hjælpemidler m.m , ,00 Tale/læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

22 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-E9 IT-undervisning - individuel 23 timer Undervisning i tilpasset brug af læse-skrivestøttende IT-hjælpemidler. Åbent hus arrangement for nuværende og tidligere elever, der har modtaget IT-undervisning. IT-hotline , ,00 Tale/læsepædagog IT-vejleder 2008-E10 Rådgivning og vejledning til brugere, fagpersoner og pårørende 9 timer Rådgivning vedrørende udvalg, anvendelse og valg af kompenserende teknologi. Rådgivning om lovgivningsmæssige spørgsmål , ,00 Teknologi konsulent 2008-E11 Hjælpemiddelafprøvning 13 timer Ud fra en grundig kortlægning af behov og forudsætninger, vælges/indkøbes/klargøres udstyr. Udstyret opstilles hos brugeren. Brugerens udgangsstilling optimeres. Specialtilpasninger justeres. Bruger og ansvarlige fagpersoner instrueres grundigt. Supplerende undervisning iværksættes efter behov. Evaluering E12 Psykologsamtaler 17 timer Specifikt i relation til den pågældende brugers vanskeligheder , ,00 Tale/læsepædagog Speciallærer Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov ,00 Psykolog ,00

23 F: Læseområdet børn kontaktperson afdelingsleder Anette Skovgaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F1 Læseobservation af skoleelever med læseog/eller stavevanskeligheder. Undersøgelsen foregår på elevens hjemskole 5 timer Undersøgelse. Udredning. Rådgivning og vejledning om individuelt tilpasset special-undervisning. Konference med forældre, lærere og psykolog med forslag til fremtidig undervisning/forslag til kompenserende hjælpemidler. Der kan efter behov aftales genbesøg. Pris pr. ydelse pr. person 3.280, ,00 Logopæd Læsepædagog Psykolog F2 Læs med en IT-rygsæk - 4-ugers kursusforløb for skoleelever i alderen år. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 2008-F3 Undervisningstilbud til årige skoleelever med læsestavevanskeligheder /ordblindhed 40 timer Forløb på 4 uger: Afprøve elevens evne til at anvende IT som redskab i undervisningen i primært dansk og matematik Give eleven lyst og mod til at læse og skrive ved hjælp af IT. Eleven får under kurset en IT rygsæk til rådighed eller medbringer sin egen. Individuel undervisning i grupper Udarbejdelse af rapport til forældre, skole og PPR Opfølgning og vejledning på elevens hjemskole 120 timer Forløb på 3 måneder Udvikle elevens læse- og stavekompetencer. Undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT. IT anvendes som kompenserende redskab i den daglige undervisning Undervisning dels individuelt, dels på små hold med 3-4 elever Journal til PPR og forældre Opfølgning /vejledning samt undervisningsforslag på elevens hjemskole ,00 v/ 4 elever , ,00 v/4 elever ,00 Speciallærer Læsepædagog Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov. Speciallærer Psykolog Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov.

24 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F4 Læseklasser - et undervisningstilbud til årige skoleelever med svære læsestavevanskelighede r/ ordblindhed. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev på grundlag af en udredning af elevens faglige, kognitive og sproglige forudsætninger. 571 timer Eleven visiteres for 1 skoleår, og undervisningen forgår i 25 timer pr. uge: Udvikle elevens læse- og stavekompetencer. Udvikle den sproglige kompetence og øge den almene og faglige viden. Støtte og udvikle elevens selvopfattelse. Undervisning i almindelige skolefag, herunder projektarbejde, værkstedsfag, idræt samt lejrskole. IT anvendes som kompenserende redskab i den daglige undervisning. Undervisning dels på små hold på 3-4 elever dels som klasseundervisning. Tæt forældresamarbejde. Årlig konference med deltagelse af elev, forældre, lærere, psykolog samt repræsentant fra PPR. Journal til PPR og forældre. Pris pr. ydelse pr. person , ,00 Lærer Pædagog Psykolog Fysioterapeut Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov F5 Matematikudredning - for skoleelever med matematikvanskeligheder. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 83 timer Forløb på 8 uger: Udvikle elevens matematikkompetencer. Tværfaglig undersøgelse af elevens matematikvanskeligheder. Vurdering af mulige årsager til vanskelighederne på grundlag af matematikfaglige tests, psykologisk undersøgelse og vurdering af elevens faglige og personlige forudsætninger. Vejledning med undervisningsforslag til forældre og lærere på elevens skole samt PPR , ,00 Lærer Tale/læsepædagog Psykolog

25 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F6 Åben rådgivning for skoleelever med læse- og stavevanskeligheder. Rådgivning tilbydes PPR og lærere. Forældre kan deltage. 1 time Rådgivning og vejledning omkring elevens læseudvikling, elevens forudsætninger for læse- og stavetilegnelse og hvad der kan styrke indlæringen. Pris pr. ydelse pr. person 656,00 733,00 Tale/læsepædagog Psykolog 2008-F7 Læseundersøgelse - udredning af læsekompetencer. Målrettet tværfaglig undersøgelse af årige med læse- og/eller stavevanskeligheder. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev 25 timer Målrettet tværfaglig undersøgelse af elevens læse- og stavevanskeligheder. Vurdering af mulige årsager til vanskelighederne. Undervisningsforslag. Udredning af elevens standpunkt ved hjælp af tests, vurdering af elevens forudsætninger, psykologisk undersøgelse - evt. testning. Individuelle handleplaner. Undervisning i anvendelsen af IT. Vejledning til elev, forældre og lærere på elevens skole. Udarbejdelse af rapport til forældre, skole og PPR , ,00 Lærer Tale/læsepædagog Psykolog Logopæd 2008-F8 Rehabiliteringsklasse - udredningstilbud til skoleelever med erhvervet hjerneskade. Differentieret tilbud, individuelt tilpasset den enkelte elev. 774 timer Forløb på 20 uger: Klarlæggelse af elevens funktionsniveau og undervisningsbehov ud fra en pædagogisk, psykologisk, talepædagogisk og fysiologisk udredning. Udarbejdelse af rapport, udredningen er grundlaget for at PPR kan tilbyde et relevant permanent undervisningstilbud. Skift mellem undervisning og pædagogiske aktiviteter. Tæt forældresamarbejde , ,00 Lærere, Pædagog Psykolog Fysioterapeut Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fag-personer kan inddrages efter behov.

26 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-F9 R-klassen Tværfaglig udredning af børn med erhvervet hjerneskade. Indsatsen vil foregå i barnets nærmiljø og på Taleinstituttet 2008-F10 R-klassen Tværfaglig undersøgelse af børn med erhvervet hjerneskade, eller mistanke om kognitive vanskeligheder (koncentrationsbesvær, hukommelses- eller opmærksomhedsproblemer) efter kraniebrud/ hovedtraume, blodprop, hjerneblødning eller menigitis F11 Talekurser for skoleelever 350 timer Undervisning/observation/ testning. Forløb på 20 uger: Udredning af barnets motoriske, sproglige og kognitive vanskeligheder og ressourcer Udarbejdelse af rapport som beskriver det samlede funktionsniveau Forslag og anvisninger til barnets rehabiliteringsplan/skoleplacering. Rådgivning og vejling til familien. Rådgivning og vejledning til skoler/institutioner Der aftales en individuelt tilrettelagt undersøgelsesplan: Individuelt tilrettelagt tværfaglig testning med henblik på at afdække barnets motoriske, sproglige og kognitive vanskeligheder og ressourcer: Undersøgelser: - neuropsykologisk - talepædagogisk skolerelateret ved skolelærer fysioterapeutisk Udarbejdelse af rapport som beskriver det samlede funktionsniveau Forslag til intervention 5 timer Gruppeundervisning for skoleelever med talevanskeligheder , ,00 Afregnes timevis i forhold til den aftalte undersøgelsesplan 3.280,00 v/4 elever 3.665,00 Psykolog Logopæd Speciallærer Fysioterapeut Socialrådgiver Neuropsykolog Logopæd Speciallærer fysioterapeut Logopæd

27 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-F12 Stavekurser for skoleelever år 4 timer Stavekursus for de ældste folkeskoleelever , ,00 Tale/læsepædagog 2008-F13 Individuel matematikudredning 7 timer Med udgangspunkt i matematikfaglig udredning udarbejdes rapport med undervisningsforslag , ,00 Logopæd 2008-F14 Ekstern rådgivning/vejledning til forældre og daginstitution 2008-F15 Week-end kursus i tegn til tale for barn - forældre- søskende 2008-F16 Uddybende psykologisk undersøgelse 14 timer Undervisning i anvendelse af materialer. Netværksmøder. Undersøgelse. 11 timer Undervisning til hele familien. Undervisning af forældre separat. 6 børn + forældre og søskende. 17 timer Psykologisk undersøgelse. Inddragelse af specielle problemstillinger så som semantisk-pragmatiske vanskeligheder og/eller svær stammen , , ,00 + forplejning 8.063,00 Logopæd Logopæd Pædagogmedhjælp er ,00 Psykolog ,00

28 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-F17 IT-rygsæk i undervisningen. 10 timer Kursus for elever med læse- og stavevanskeligheder og deres lærere. Ligeledes kursus for lærere der underviser elever med læse-stavevanskeligheder Hvordan implementerer vi IT-rygsækken i den daglige undervisning? Kurset afholdes på den enkelte skole/i den enkelte klasse. Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Lærer Tale/læsepædagog 2008-F18 Læse- og stavekurser for årige elever 17 timer Individuelt eller holdundervisning ,00 v/ 6 personer Lærer Tale/læsepædagog , F19 Vejledning og rådgivning for forældre til børn med erhvervet hjerneskade 6 timer Hvordan ser hverdagen ud for en familie med et barn med erhvervet hjerneskade? Hvordan skaber vi de rette rammer for barnets hverdag? 3.936, ,00 Lærere, pædagoger og psykologer fra rehabiliteringsklass en F20 Kursus for forældre til børn med læse- og stavevanskeligheder 2 timer Hvad vil det sige at være ordblind? Hvordan hjælper man det ordblinde barn? Råd og vejledning til forældre til ordblinde børn? 1.312, ,00 Lærere, logopæder og psykolog

29 G: Småbørnsområdet kontaktperson afdelingsleder Ruth Birnbaun, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G1 Fonologigruppe 1 eller 2 dage om ugen - differentieret tilbud, individuelt tilpasset det enkelte barn v/ 1 dag 77 timer v/ 2 dage 114 timer 1 dags gruppe: 4 timer om ugen i ½ år. 2 dags gruppe: 8 timer om ugen i ½ år. Undersøgelse ved talepædagog. Tværfaglig udredning, vurdering og behandling ved fysioterapeut og psykolog. Undervisning. Gruppestørrelse: 6-8 børn. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Pris pr. ydelse pr. person 1 dag: ,00 v/ 7 børn ,00 2 dage: ,00 v/ 7 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G2 Dysfasigruppe 2 dage om ugen 149 timer 8 timer pr. uge i ½ år: Undersøgelse. Tværfaglig udredning/vurdering. Undervisning. Gruppestørrelse: 6-7 børn. Undervisning i gruppe og individuelt. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder/konference med forældre/pædagoger/ppr. Formidling af viden til det professionelle netværk i form af et ét dags kursus på Taleinstituttet ,00 v/ 7 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering

30 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G3 Semantisk pragmatisk gruppe, 2 dage om ugen 2008-G4 Observationsgruppe 2 dage om ugen 151 timer 8 timer pr. uge i ½ år: Undersøgelse. Tværfaglig udredning/vurdering/behandling Gruppestørrelse: 6-7 børn. Undervisning individuelt og i gruppe. Netværksmøder med forældre/nære relationer/pædagoger. Rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøde/konference med PPR. Formidling af viden til det professionelle netværk i form af et ét dags kursus. 126 timer 8 timer pr. uge i 3 måneder: Undersøgelse. Tværfaglig udredning og observation. Undervisning individuelt og i gruppe. Gruppestørrelse: 6 børn. Rådgivning/vejledning til forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Afsluttende konference ,00 v/ 7 børn , ,00 v/ 6 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G5 Talemotorikgruppe - 1 dag om ugen 77 timer 3 timer om ugen i 4 måneder: Undervisning i gruppe og individuelt sammen med forældre og pædagog. Undersøgelse ved logopæd og fysioterapeut. Mulighed for psykologisk udredning. Gruppestørrelse: 4-5 børn. Rådgivning/vejledning af forældre og pædagoger fra barnets børnehave. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Afsluttende konference ,00 v/ 5 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering

31 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G6 Tegn til tale gruppe 1 dag om ugen 58 timer 2 timer om ugen i ½ år: Undervisning i gruppe sammen med barnets forældre/pædagog Logopædisk undersøgelse og mulighed for tværfaglig udredning. Gruppestørrelse: 4/6 børn. Rådgivning af forældre og pædagoger. Samarbejdsmøder med forældre/pædagoger/ppr. Undervisning/vejledning i børnehaven. Pris pr. ydelse pr. person ,00 v/ 6 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G7 Vejledningsgruppe - 1 dag om ugen 43 timer 3 timer om ugen i 16 uger: Gruppeundervisning/individuel undervisning sammen med forældre/pædagog Logopædisk undersøgelse og mulighed for tværfaglig udredning. Gruppestørrelse: 3/5 børn. Rådgivning af forældre og pædagoger. Samarbejde med forældre/pædagoger/ppr ,00 v/ 5 børn ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G8 Særlig daginstitution eller ekstern undervisning i dagsinstitutioner 44 timer Undersøgelse. Individuel undervisning. Vejledning/rådgivning til forældre og pædagoger. Samarbejde med forældre/pædagoger/ppr , ,00 Logopæd Fysioterapeut 2008-G9 Åben Rådgivning 1 time Tværfaglig vejledning/rådgivning om enkelte sager til fagfolk fra PPR. 656,00 733,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut

32 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G10 Teknologiske hjælpemidler 17 timer Undersøgelse med henblik på valg og anvendelse af teknologiske hjælpemidler. Samarbejdsmøde/konference. Undervisning i anvendelse af teknologisk hjælpemidler. Kursus for barnets netværk. Pris pr. ydelse Pr. person , ,00 Logopæd 2008-G11 Teknologiske hjælpemidler 2008-G12 Uddybende undersøgelse/ specialrådgivning 8 timer Undervisning i anvendelse af teknologisk hjælpemidler. Evt. kursus for barnets netværk. 17 timer af barnets sprog og potentialer. Tilbundsgående logopædisk undersøgelse. Tværfaglig udredning. Kommunikativ udredning. Vejledning/rådgivning i alternativ kommunikation , , , ,00 Logopæd Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-G13 Specialrådgivning 10 timer af barnets sprog og potentialer Kommunikativ udredning Vejledning/rådgivning i alternativ kommunikation 6.560, ,00 Logopæd Tale & Høre Instituttets øvrige fagpersoner kan inddrages efter behov G14 Kort oralmotorisk udredning (Castillo Morales) (kort forløb 10 timer Logopædisk undersøgelse Vejledning til barnets netværk 6.560, ,00 Logopæd 2008-G15 Oralmotorisk udredning (Castillo Morales) (langt forløb) 15 timer Logopædisk undersøgelse. Vejledning til barnets netværk. Opfølgende møder med netværket ,00 Logopæd ,00

33 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G16 Uge-observation 30 timer Undersøgelse og særligt tilrettelagt forløb der strækker sig over en uge Tværfaglig udredning og observation Rådgivning og vejledning til forældre og pædagoger fra barnets institution Afsluttende konference , ,00 Logopæd Psykolog Fysioterapeut Socialrådgiver. Mulighed for at inddrage speciallæges og psykiaters vurdering 2008-G17 Fonologigruppe for skolebegyndere klasse 56 timer Undersøgelse ved logopæd Tværfaglig udredning, vurdering, behandling v/ logopæd og fysioterapeut Undervisning Rådgivning/vejledning af forældre og lærere fra barnets skole Samarbejdsmøder med forældre/lærere/ppr ,00 V/ 5 børn ,00 Logopæd Fysioterapeut G18 Eksternt vejledningsforløb til daginstitutionen, under forudsætning af forudgående undervisning på Taleinstituttet eller gennemført ekstern undersøgelse af barnet. 20 timer Eksternt vejledningsforløb til pædagoger der arbejder med børn med komplekse sprogvanskeligheder Hjælp til at optimere praksis Hjælp til etablering af gruppeforløb med fokus på sprog, motorik og samspil Hjælp til etablering af samarbejdsmodeller med forældre Udgangspunkt i ét barn , ,00 Logopæd, Fysioterapeut Psykolog

34 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger Pris pr. ydelse pr. person 2008-G19 Undervisning af elever med fysiske handicap, som har talemotoriske vanskeligheder, stemmevanskeligheder og/eller sprogforståelsesvanskeligheder 2008-G20 Undervisning af skolebørn med store fonologiske og oralmotoriske vanskeligheder 27 timer Undervisning af skolebørn med fysiske handicap, som beskrives som normaltbegavede. Undervisning. Undersøgelse. Rådgivning/vejledning af lærere og forældre. 52 timer Undervisning i gruppe og individuelt. Undersøgelse. Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk. Afsluttende konference ,00 v/ 6 personer , ,00 v/ 5 personer ,00 Logopæd Fysioterapeut Psykolog Logopæd Fysioterapeut Psykolog 2008-G21 Ekstern rådgivning/vejledning til forældre og daginstitution 14 timer Undervisning i anvendelse af materialer. Netværksmøder. Undersøgelse , ,00 Logopæd 2008-G22 Week-end kursus i tegn til tale for barn - forældresøskende 2008-G23 Uddybende psykologisk undersøgelse 11 timer Undervisning til hele familien. Undervisning af forældre separat. 6 børn + forældre og søskende. 17 timer Psykologisk undersøgelse. Inddragelse af specielle problemstillinger så som semantisk-pragmatiske vanskeligheder og/eller svær stammen ,00 + forplejning 8.063, ,00 Psykolog ,00 Logopæd Pædagogmedhjælper

35 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-G24 Fysioterapeutisk udredning (kort forløb) 10 timer Grov og finmotorisk undersøgelse Specifik oralmotorisk undersøgelse Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk Pris pr. ydelse pr. person 6.560, ,00 Fysioterapeut 2008-G25 Fysioterapeutisk udredning (langt forløb) 17 timer Grov og finmotorisk undersøgelse. Specifik oralmotorisk undersøgelse. Vejledning/rådgivning til forældre og fagfolk. Mulighed for 1-2 opfølgende besøg , ,00 Fysioterapeut 2008-G26 Uddybende neuropsykologisk undersøgelse 25 timer Uddybende neuropsykologisk undersøgelse ,00 Neuropsykolog ,00

36 H: Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere kontaktperson Sandy Dalum, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug Timepris 2008-H1 Rådgivning og vejledning af kommunale medarbejdere Klippekort efter kommunens behov Rådgivning og vejledning i forbindelse med vanskelige sager hvor den pågældende borger ikke i forvejen modtager en ydelse fra Taleinstituttet. 656,00 733,00 Alle relevante medarbejdere fra Tale & Høre Instituttet Udover de i ydelseskataloget nævnte ydelser udbyder taleområdet en kursusrække samt individuelt tilpassede kurser.

37 Tale & Høre Instituttet Høreområdet Ydelseskatalog 2008 Tale & Høre Instituttet Århus Holstebro Høreområdet

38 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2008 Oktober 2007 Ydelseskatalogets tilbud har til formål, at beskrive hjælpemulighederne til de mange hørehandicappede i Region Midtjylland. Et høretab er et alvorligt problem for den enkelte, da det skaber begrænsninger i hele tilværelsen. Tilbudene henvender sig til børn og voksne med alle former for høretab. Undervisningen, rådgivningen og vejledningen gives af et højt specialiseret personale, der skal kunne imødekomme kravet om den nødvendige høje kvalitet i ydelserne. Målgruppe: Hørehæmmede, døve, døvblevne, døvblinde voksne og børn samt professionelle, der beskæftiger sig med disse grupper. Indholdsfortegnelse A: Høreapparatsbrugere kontaktperson Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf B: Døve, deres pårørende samt personer i relation til den døve kontaktperson Hanne Rasmussen, tlf C: Småbørnsområdet kontaktperson Else Høst, småbørns konsulent, tlf D: Skolebørnsområdet kontaktperson Erik Cloyd Ebsen, konsulent, tlf E: Undervisning og andre tilbud til hørehæmmede eller personer i relation til hørehæmmede kontaktperson Niels Vestergaard, tlf F: Erhvervsaktive hørehæmmede kontaktperson Lars Andersen, specialkonsulent, tlf G: Voksne cochlear implanterede samt tinnitus og ménière kontaktpersoner Lissi Vang, tlf og Bente Hansen, tlf H: Aktivitetstilbud kontaktperson Mette Illum, aktivitetsleder, tlf I: Kvalitetsstandard for tilskud til høreapparater kontaktperson Niels Vestergaard, tlf Tale & Høre Instituttet, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade 10, Århus C., Tlf v/forstander John Jørgensen. Overordnet kontaktperson v/viceforstander Sandy Dalum, Timepris med abonnement (2008 niveau) Timepris ved tilkøb (2008 niveau) 460,00 514,00 Der tages forbehold for trykfejl

39 A: Høreapparatsbrugere kontaktperson Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A1 Grundundervisninapparat 3 timer Undervisning der henvender sig til personer, som har fået høre- for første gang eller fået nyt høreapparat A2 Grundundervisning ved besøg på bopælen 3½ timer Indhold: Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler. Der gives hold- eller eneundervisning efter behov. Undervisning i brugerens eget hjem, hvis forholdene taler for det. Indhold: Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler A3 Træffetid ½ time Åben træffetid: Er tilgængeligt for høreapparatbrugere og pårørende og tilbydes så vidt det er muligt i lokalområdet. I træffetiden afdækkes de høremæssige problemer. De søges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov, når det er muligt. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma eller Audiologisk afdeling for reparation afhængigt af garantistatus. Pris pr. ydelse pr. person 1.380, , , ,00 230,00 257,00 Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog 2

40 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2008-A4 Træffetid ved besøg 1 time Træffetid på brugerens bopæl, hvis forholdene taler for det: på bopælen Ved besøget afdækkes de høremæssige problemer. De sø- ges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma eller Audiologisk afdeling for reparation afhængigt af garantistatus A5 Telefonkonsultation 2008-A6 Høreapparatjustering 20 minutter Telefonkonsultationer: For voksne med hørenedsættelse, pårørende og andre borgere. For sagsbehandlere, omsorgspersonale mv. Rådgivning og vejledning. ½ time Høreapparatjustering For at få det optimale udbytte af høreapparater, er det af stor betydning, at de er indstillet, så de passer til den enkelte brugers aktuelle hørelse og behov. Dette kræver ofte justeringer i den periode høreapparaterne skal bruges. Justeringen sker ved henvendelse på instituttet eller et af træffestederne, men også hos brugeren, hvis forholdene taler for det. Pris pr. ydelse pr. person 460,00 514,00 153,00 171,00 230,00 257,00 Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog Hørevejleder Hørepædagog 3

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet Taleinstituttet Pris- og ydelsesoversigt 2015 Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2 B 9000 Aalborg Tlf.: 99 82 54 80 Sikker E-mail: taleinstituttet@aalborg.dk www.taleinstituttet.dk nuar 2013 Taleinstituttets

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet ORDBLINDEINSTITUTTET Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Årsrapport for Taleinstituttet, voksne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012 1 Indhold: Forord...3 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3 2. Præsentation af PPR...3 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...4 Opgaver, mål

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere