Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009"

Transkript

1 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen

2 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalogets tilbud har til formål, at beskrive hjælpemulighederne til de mange hørehandicappede i Region Midtjylland. Et høretab er et alvorligt problem for den enkelte, da det skaber begrænsninger i hele tilværelsen. Tilbudene henvender sig til børn og voksne med alle former for høretab. Undervisningen, rådgivningen og vejledningen gives af et højt specialiseret ale, der imødekommer kravet om den nødvendige høje kvalitet i ydelserne. Målgruppe: Hørehæmmede, døve, døvblevne, døvblinde voksne og børn samt professionelle, der beskæftiger sig med disse grupper. Indholdsfortegnelse A: Høreapparatsbrugere kontakt Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf B: Døve, deres pårørende samt er i relation til den døve kontakt Hanne Rasmussen, tlf C: Småbørnsområdet kontakt Else Høst, småbørnskonsulent, tlf D: Skolebørnsområdet kontakt Erik Cloyd Ebsen, konsulent, tlf E: Undervisning og andre tilbud til hørehæmmede eller er i relation til hørehæmmede kontakt Niels Vestergaard, tlf F: Erhvervsaktive hørehæmmede kontakt Lars Andersen, specialkonsulent, tlf G: Voksne cochlear implanterede samt tinnitus og ménière kontakter hørepædagoger Lissi Vang, tlf og Bente Hansen, tlf H: Kvalitetsstandard for tilskud til høreapparater kontakt Niels Vestergaard, tlf Ydelser uden for abonnementsordning...23 I: Aktivitetstilbud kontakt Mette Illum, aktivitetsleder, tlf Tale & Høre Instituttet, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade 10, Århus C., Tlf v/forstander John Jørgensen. Overordnede kontakter viceforstander Sandy Dalum, og konstitueret afdelingsleder Ulla Carl, Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb 488,00 546,00 Note: Tidsangivelserne i ydelseskataloget er det samlede tidsforbrug pr. borger pr. ydelse dvs. forberedelse, kørsel mv. er indeholdt i prisen. Der tages forbehold for trykfejl. 1

3 A: Høreapparatsbrugere kontakt Niels Vestergaard, faglig konsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr A1 Grundundervisning. 3 timer Undervisning der henvender sig til er, som har fået høreapparat for første gang eller fået nyt høreapparat. Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler , ,00 Hørevejleder 2009-A2 Grundundervisning ved besøg på bopælen. 3½ timer Undervisning i brugerens eget hjem, hvis forholdene taler for det. Rådgivning om høreapparaters muligheder og begrænsninger. Gennemgang af aktuelt audiogram og skelneevne. Oplysning om øvrige kommunikationsmidler , ,00 Hørevejleder 2009-A3 Træffetid. ½ time Åben træffetid: Er tilgængeligt for høreapparatbrugere og pårørende og tilbydes så vidt det er muligt i lokalområdet. I træffetiden afdækkes de høremæssige problemer. De søges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov, når det er muligt. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma for reparation hvis det er inden for garantien. 244,00 273,00 Hørevejleder 2

4 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr A4 Træffetid ved besøg på bopælen. 1 time Træffetid på brugerens bopæl, hvis forholdene taler for det: Ved besøget afdækkes de høremæssige problemer. De søges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma, hvis det er inden for garantien. 488,00 546,00 Hørevejleder 2009-A5 Telefonkonsultation. 20 minutter Telefonkonsultationer: For voksne med hørenedsættelse, pårørende eller andre borgere. For sagsbehandlere, omsorgsale mv. Rådgivning og vejledning. 163,00 182,00 Hørevejleder 2009-A6 Høreapparatsjustering. ½ time Høreapparatjustering For at få det optimale udbytte af høreapparater, er det af stor betydning, at de er indstillet, så de passer til den enkelte brugers aktuelle hørelse og behov. Dette kræver ofte justeringer i den periode høreapparaterne skal bruges. Justeringen sker ved henvendelse på instituttet eller et af træffestederne, men også hos brugeren, hvis forholdene taler for det. 244,00 273,00 Hørevejleder 3

5 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr A7 Vejledning om tekniske hjælpemidler, afprøvning og ansøgning. 1 time Teknikvejledning og ansøgning: Tilbud til hørehæmmede for afdækning af behov for tekniske hjælpemidler udover høreapparat. Der gives orientering om tekniske hjælpemidler, der er relevante for at lette den enkeltes dagligdag samt uddannelses- og arbejdssituation. Der kan skabes mulighed for afprøvning af de enkelte hjælpemidler. Bistand med ansøgning til den kommunale sagsbehandler, Jobcenter eller uddannelsessted. Der tilbydes individuelle forløb. 488,00 546,00 Hørevejleder 2009-A8 Justering og aftryk. 45 min Er tilgængeligt for høreapparatbrugere og pårørende og tilbydes så vidt det er muligt i lokalområdet. De høremæssige problemer afdækkes. De søges afhjulpet på stedet eller henvises til yderligere foranstaltning. Ørepropaftrykstagning ved behov. Høreapparatfejl beskrives, rettes på stedet, når det er muligt eller høreapparater sendes til firma til reparation, hvis det er inden for garantien. Justeringer foretages efter behov. Justeringen sker ved henvendelse på instituttet eller et af træffestederne, men også hos brugeren, hvis forholdene taler for det. 366,00 410,00 Hørevejleder 2009-A9 Reparationsværksted. 1 time Teknisk support og service af høreapparat. Kr. 488,00 Tilkøb 546,00 Tekniker 4

6 B: Døve, deres pårørende samt er i relation til den døve kontakt Hanne Rasmussen, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug 2009-B1 Læsetest af voksne døve tegnsprogsbrugere i forbindelse med valg/ start af uddannelse eller erhverv. 6 timer Afdækning af dansksproglige kompetencer i forbindelse med en eventuel afklaring inden uddannelses- eller jobstart. Læsning. Læseforståelse. Skrive-/ stavefærdigheder , ,00 Læsepædagog 2009-B2 Danskundervisning til voksne døve tegnsprogsbrugere. 74 timer Individuelt tilrettelagt undervisning på baggrund af elevens kompetence og behov. Mulighed for at få hjælp til udvidelse af ordforrådet, læsestrategier, grammatiske problemstillinger, syntaktisk opmærksomhed, korrektion af eget skriftsprog. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , , B3 Studiestøtte til unge døve tegnsprogsbrugere. 37 timer Læsning og diskussion af teorier (læsestrategi). Formidling af fagligt indhold. Sparring i forbindelse med skriftlige opgaver. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , , B4 Studieforberedende engelsk undervisning. 37 timer Individuelt tilrettelagt undervisning på baggrund af elevens kompetencer og behov i forbindelse med kommende studie. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , ,00 5

7 Nr. Ydelse Tidsforbrug 2009-B5 Udtaletræning/ artikulationstræning til voksne døve. 37 timer Træne udtale af danske ord og sætninger. Fokusering på enkelt lyde, prosodi, fremmedord. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , , B6 Grundlæggende it-forståelse til voksne tegnsprogsbrugere. 5½ time Basal brug af , MSN, webcam, sms, mms osv. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud ,00 v/ 4 deltagere 3.003,00 Døv IT-underviser 2009-B7 Afdækning af nyankomne etniske døves kommunikationsniveau. 11 timer Afdækning af kommunikationsniveau herunder tegnsproglige og skriftsproglige kompetencer i forbindelse med en eventuel afklaring inden visitering til sprogskole/uddannelse/jobtilbud , ,00 Læsepædagog 2009-B8 Danskundervisning til etnisk døve tegnsprogsbrugere. 221 timer Undervisning over 5 måneder. Læse og skrive dansk. Lære dansk tegnsprog. Orientere om danske samfundsforhold. Evt. undervisning i artikulation/udtale. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , , B9 Sprogstart Et tilbud til etniske døve analfabeter. 120 timer Basal indføring i dansk tegnsprog samt begyndende alfabetisering. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , ,00 6

8 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr B10 Undervisning til døvblindblevne tegnsprogsbrugere. 37 timer Udvidelse og vedligeholdelse af ordforråd. Undervisning og træning i taktile kommunikationsformer. Orientering om samfundsrelevante emner. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud , , B11 Konsultation døve. ½ time Konsultation: For voksne døve tegnsprogsbrugere, pårørende og/eller sagsbehandlere. Rådgivning og vejledning generelt ifht. døveproblematikker. 244,00 273,00 / Specialkonsulent 2009-B12 Undervisning i tegnstøttet kommunikation til arbejdspladser og studiesteder med døve ansatte/ studerende. 2 timer Introduktion til visuel kommunikation samt udvalgte gloser inden for relevante områder. Statusrapport med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud. 976,00 v/10 deltagere 1.092, B13 Undervisning i tegnsprog/ tegnstøttet kommunikation til hørende pårørende og professionelle. 9 timer Forløb på 1 time ugentligt. Visuelle kommunikationstaktikker. Relevante tegnområder. Evaluering med forslag til videre foranstaltning, herunder revisitation til samme tilbud ,00 v/ 6 deltagere 4.914,00 7

9 C: Småbørnsområdet kontakt Else Høst, småbørnskonsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr C1 Undersøgelse og udredning i forlængelse af småbørnsundersøgelser på Audiologisk afdeling. 2 timer Tilbud til børn og familie i forlængelse af undersøgelserne på Audiologisk Afdeling. Vejledning og rådgivning til forældre hvis barn får konstateret nedsat hørelse. Besøg i hjemmet, når et barn starter på høreapparatbehandling Vejledes i, hvordan barnet kommer i gang med høreapparatbehandling. Om førsproglig- og sproglig udvikling, visuel kommunikation m.m. Samarbejde med PPR om udførelse af det enkelte barns handleplan. Besøg i institutionen eller dagplejen i forbindelse med at et barn får konstateret nedsat hørelse og får høreapparater. Relevante kursustilbud formidles til forældre, pædagoger og familier. Herunder Weekendkursus og God start. Forældregruppe for forældre, som ved tidlig screening får konstateret nedsat hørelse på enten et eller begge ører. I forbindelse med tidlig screening kan et barn med nedsat hørelse blive diagnosticeret allerede, når det er en måned gammel. 976, ,00 Småbørnskonsulent 8

10 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr C2 Tilbud til døve/ hørehæmmede børn i specialinstitutionen Børnegården Rundhøj (vuggestue/børnehave). 207 timer om året Døve og hørehæmmede børn med cochlear implant eller høreapparat (0-6 år). Hørekonsulenten kommer dagligt i institutionen og underviser børnene flere gange ugentlig. Forældrene deltager i undervisningen en gang ugentlig og pædagoger med jævne mellemrum. Konsulentbistand til pædagoger, talehørekonsulenter ved PPR og sagsbehandlere. Hørekonsulenten deltager i udredning til cochlear implant, ved tilslutning og de efterfølgende justeringer. Løbende sproglige evalueringer og tests. Afprøvning af FM-anlæg og instruktion i brugen af det i institutionen og hjemmet. Psykologhjælp til forældre, der har behov. Psykologisk udredning af børn efter behov. Formidling af relevante kurser for forældre og pædagoger, herunder introduktionskursus for nye forældre og familier, kurser i visuel kommunikation, brug af FM, nyt om CI, forældre til et handicappet barn m.m. Familiedage for familier til børnene (netværksdannelse). Samarbejde med andre instanser: Småbørnscentret, synskonsulenter, pædiater, børnepsykiatrisk afdeling , ,00 Småbørnskonsulent Tale & Høre Instituttets øvrige fager kan inddrages efter behov. 9

11 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr C3 Tilbud om decentral undervisning til døve / hørehæmmede børn fra 0-6 år og deres forældre i hjemmet og enkeltintegrerede i dagpleje eller daginstitution. 120 timer om året Døve og hørehæmmede børn med cochlear implant eller høre apparat (0-6 år). Konsulentbistand til talehørekonsulenter ved PPR, sagsbehandlere, pædagoger, dagplejere og sundhedsplejersker. Generel information til daginstitutionens ale i forbindelse med barnets start i institutionen. Besøger henviste børn en gang om ugen i hjemmet/dagplejen/ institutionen, hvor barnet bliver undervist. Forældrene er med til undervisning hver gang. Hørekonsulenten deltager i udredning til cochlear implant, ved tilslutning og de efterfølgende justeringer. Løbende sproglige evalueringer og tests. Afprøvning af FM-anlæg og instruktion i brugen af det i institutionen og hjemmet. Psykologhjælp til forældre, der har behov. Psykologisk udredning af børn forud for CI og efter behov. Formidling af relevante kurser for forældre og pædagoger, herunder introduktionskursus for nye forældre og familier, kurser i visuel kommunikation, brug af FM, nyt om CI, forældre til et handicappet barn m.m. Familiedage for familier til børnene (netværksdannelse). Samarbejde med andre instanser: Småbørnscentret, synskonsulenter, pædiater, børnepsykiatrisk afdeling, Døvblindecentret, Skovbrynet m.fl , ,00 Småbørns - konsulent Tale & Høre Instituttets øvrige fager kan inddrages efter behov. 10

12 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr C4 Weekendkursus for forældre til børn, der for nylig har fået konstateret et høretab. 28 timer På dette kursus får forældre til børn, der for nylig har fået konstateret et høretab, mulighed for at være sammen med andre forældre i samme situation. Søskende er naturligvis også velkomne. Formålet er: at give viden om årsager til høretab. at give viden om tekniske hjælpemidler. at give viden om, hvordan man i det daglige bedst hjælper sit barn. at orientere om, hvor man henvender sig for at få råd og vej ledning. at give forældre svar på spørgsmål i forbindelse med den nye situation. at forældre møder andre forældre i samme situation. at børnene ser, at der også er andre børn, som bruger høreapparater. at fortælle søskende, hvordan det er ikke at kunne høre normalt ,00 (pr. familie) v/ 6 familier ,00 Hørekonsulent Børnepasser 2009-C5 Kursus for forældre med hørehæmmede børn. 22 timer Gruppe der mødes en gang om ugen 20 gange. Rådgivning og vejledning og undervisning til forældre omkring deres hørehandicappede barn. Lære bedst mulig kommunikation med barnet ,00 (pr. familie) v/ 5 familier ,00 Hørekonsulent 2009-C6 Undersøgelse og udredning af døvblinde småbørn/skolebørn. Tilbudet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt. Hvorefter det videre forløb i den konkrete situation besluttes i dialog med kommunen. Timeafregning Øjenlæge Optiker Synskonsulent 2009-C7 Introduktion til familier med et døvt barn. 11 timer Kursusdag Familien lærer at kommunikere med et barn med hørenedsættelse. Der undervises i tegnsprog og tegnstøtte kommunikation ,00 (pr. familie) 6.006,00 Hørekonsulent 11

13 D: Skolebørnsområdet kontakt Erik Cloyd Ebsen, konsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr D1 Undersøgelse og udredning i forlængelse af skolebørnsundersøgelser på Audiologisk afdeling. 1 time Tilbud til skolebørn i forlængelse af undersøgelserne på Audiologisk Afdeling. en er bindeled mellem Audiologisk afdeling og kommunerne. en medvirker ved skolebørns kontrolbesøg på Audiologisk afdeling. Underviser forældre og børn i anvendelse og vedligeholdelse af udleveret udstyr. Forklarer høretabets størrelse og konsekvenser. Vurdere behov for tekniske hjælpemidler og give vejledning i deres brug. 488,00 546,00 Hørekonsulent 2009-D2 Tilbud til døve/ hørehæmmede børn i folkeskolen. 4 timer Tilbud til hørehandicappede skolebørn i folkeskolen. Bistand til PPR/skolen i forbindelse med enkeltsager eller generelle spørgsmål vedrørende hørehæmmede. Samarbejde med PPR om udredning som grundlag for valg af relevant undervisningstilbud. Bistand til specialskoleelever, hvor høretab indgår i barnets vanskeligheder. OAE høretest. Ved mistanke om et høretab hos specialskoleelever , ,00 Hørekonsulent 2009-D3 Lærer/pædagogkursus. 1 time 2 kursusdage (kl. 9-13) for undervisere af hørehæmmede børn. Kurset ruster lærere, pædagoger og andre, der deltager i hørehæmmede skolebørns undervisning og pasning, til opgaven. 488,00 v/ 16 deltagere 546,00 Hørekonsulent 12

14 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr D4 Lærerkursus for fremmedsprogslærere. 5½ timer 2 kursusdage for fremmedsprogslærere. Kurset ruster fremmedsprogslærere til at undervise hørehæmmede skolebørn i fremmedsprog ,00 v/ 5 deltagere 3.003,00 Hørekonsulent 2009-D5 Weekendkursus for hørehæmmede børn. 24 timer Kursus for hørehæmmede børn mellem 3 år og 3. kl. med søskende og forældre. Kurset giver børnene mulighed for samvær med ligesindede. Forældrene undervises i, hvad der fremmer og hæmmer hørehæmmede børns sproglige udvikling. Med baggrund i konsulentens iagttagelser af barnet og det enkelte barns høretab at give forældrene vejledning og besvare spørgsmål ,00 (pr. familie) v/ 6 familier ,00 Hørekonsulent Børnepasser 2009-D6 Børnehørekursus, klasse. 17 timer Tilbud til hørehæmmede enkeltintegrerede folkeskoleelever, hvor formålet er at give pædagogisk påvirkning med hensyn til bedre forståelse og accept af hørehandicap. Kurset varer 7 døgn. Kurset giver børnene mulighed for samvær med ligesindede. Forældrene undervises i, hvad der fremmer og hæmmer kommunikation med hørehæmmede. Kurset giver deltagerne mulighed for oplevelse af sociale samværs situationer med andre hørehæmmede elever. Der gives intensiv træning i brug af høreapparater og andre tekniske hjælpemidler. Gennem hele kurset laves pædagogiske observationer i såvel undervisningsprægede som al mindelige dagligdags situationer. Kurset afholdes i samarbejde med kommunerne i Region Nord og afsluttes med rapport til PPR på de enkelte børn ,00 v/ 28 deltagere 9.282,00 Hørekonsulent/ -pædagog Praktisk medhjælper 13

15 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr D7 Børnehørekursus, klasse. 12 timer Tilbud til hørehæmmede enkeltintegrerede folkeskoleelever, hvor formålet er at give pædagogisk påvirkning med hensyn til bedre forståelse og accept af hørehandicap. Kurset varer 5 døgn. Kurset giver børnene mulighed for samvær med ligesindede. Forældrene undervises i, hvad der fremmer og hæmmer kommunikation med hørehæmmede. Kurset giver deltagerne mulighed for oplevelse af sociale samværs situationer med andre hørehæmmede elever. Der gives intensiv træning i brug af høreapparater og andre tekniske hjælpemidler. Gennem hele kurset laves pædagogiske observationer i såvel undervisningsprægede som al mindelige dagligdags situationer. Kurset afholdes i samarbejde med kommunerne i Region Nord og afsluttes med rapport til PPR på de enkelte børn ,00 v/ 28 deltagere 6.552,00 Hørekonsulent/ -pædagog Praktisk medhjælper 14

16 E: Undervisning og andre tilbud til hørehæmmede eller er i relation til hørehæmmede kontakt Niels Vestergaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr E1 Undervisningsforløb for voksenundervisere, der har hørehæmmede elever i klassen. 2 timer Undervisning for voksenundervisere på sprogskoler og andre skoler med voksne hørehæmmede. Giver forståelse af, hvad der fremmer og besværliggør kommunikation med hørehæmmede. Giver viden om brug af tekniske hjælpemidler til undervisningsbrug. Viden om, hvor der kan hentes yderligere rådgivning og vejledning. 976,00 v/ 4 deltagere 1.092, E2 Ungdomsweekend for unge (18-30 årige) hørehæmmede. 6½ time Et årligt internatkursus. Kurset giver de unge mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Oplysning om teknisk- og lig støtte i forbindelse med uddannelse og erhverv. Hørerelevante temaer behandles via foredrag og diskussioner ,00 v/ 14 deltagere inkl. ophold og forplejning 3.549,00 Skrivetolk 2009-E3 Gruppe - undervisning for hørehæmmede og pårørende. 2 timer Undervisningsforløb hvor den hørehæmmede får mulighed for at møde ligestillede. Giver deltagerne mulighed for at få viden om og forståelse af høreproblemer, og hvad der fremmer kommunikation. Information om hørelse, høretab, hørekurver og høreapparater. Dialog om de problemer, et høretab kan give, og hvordan det eventuelt kan afhjælpes. Orientering om tekniske hjælpemidler. 976,00 v/ 6 deltagere 1.092,00 15

17 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr E4 Undervisning i mundaflæsning for hørehæmmede og deres pårørende. 4 timer Redskaber til støtte i den daglige kommunikation. Gennem undervisningen gives viden om, hvad der kan mundaflæses/aflæses og der gennemføres øvelser heri. Deltagerne får viden om høretabet og konsekvenserne heraf og lærer høretaktik. Undervisningen gennemføres i mindre hold ,00 v/ 5 deltagere 2.184, E5 Internatkursus af 5 dages varighed for døvblevne og svært hørehæmmede med pårørende. 18 timer Intensiv undervisning for døvblevne og svært hørehæmmede, hvor høreproblemerne er opstået over kortere tid. Viden om forskellige kommunikationsformer, der kan hjælpe dem med at klare sig optimalt i hverdagen. Der er undervisning i Visuel kommunikation, mundaflæsning, Mund-Hånd-System (MHS), høretaktik. Rådgivning og vejledning i tekniske hjælpemidler. Erfaringsudveksling med ligestillede. Der tilbydes både begynder- og fortsætterkursus ,00 v/ 24 deltagere inkl. ophold og forplejning 9.828, E6 Tegnstøttet kommunikation og mund-håndsystem. 5 timer Undervisningsforløb i tegnstøttet kommunikation. Et tilbud til svært hørehæmmede/døvblevne og deres pårørende. Undervisningen tilbydes også til professionelle, der arbejder med svært hørehæmmede, døve og døvblevne. Deltagerne lærer tegn, mund-hånd-system og visuelle redskaber, der kan støtte dem i deres daglige kommunikation. Der tilbydes undervisning af progredierende sværhedsgrad. Efter hvert modul vurderes behov for yderligere undervisning. Er der behov for at beherske flydende tegnkommunikation kræves et forløb på min. 90 lektioner ,00 v/ 6 deltagere 2.730,00 16

18 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr E7 Omsorgsalet i ældreplejen. 1 time Undervisning for omsorgsale i ældreplejen herunder hørevejledere. Forståelse for, hvad der fremmer og besværliggør kommunikation med hørehæmmede. Viden om brug af tekniske hjælpemidler. Der gives oplysning om, hvor der kan hentes yderligere rådgivning og vejledning. 488,00 v/ 12 deltagere 546, E8 Personale der kommer i kontakt med høre-/ synshæmmede borgere. 2 timer Undervisningen for social- og sundhedsale og undervisning for medarbejdere, der står for forebyggende besøg hos ældre samt ale, der beskæftiger sig med høre-/syns-hæmmede borgere f.eks. visitatorer. Undervisningen arrangeres i samarbejde med Center for Syn og Kommunikation og døvblinde-konsulent. Deltagerne får viden om og forståelse af det kombinerede handicap og bliver i stand til at henvise til relevante samarbejdsparter. 976,00 v/ 10 deltagere 1.092, E9 Efteruddannelse af kommunale hørevejledere/ sagsbehandlere. 4 timer om året Dialogmøder 4 gange årligt. Løbende efteruddannelse af kommunale hørevejledere og sags behandlere ved kvartalsmøder ,00 v/ 4 deltagere 2.184,00 17

19 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr E10 Tegnstøttet kommunikation og mund-håndsystem (udvidet). 10 timer Undervisningsforløb i tegnstøttet kommunikation. Et tilbud til svært hørehæmmede/døvblevne og deres pårørende. Undervisningen tilbydes også til professionelle, der arbejder med svært hørehæmmede, døve og døvblevne. Deltagerne lærer tegn, mund-hånd-system og visuelle redskaber, der kan støtte dem i deres daglige kommunikation. Der tilbydes undervisning af progredierende sværhedsgrad. Efter hvert modul vurderes behov for yderligere undervisning. Er der behov for at beherske flydende tegnkommunikation kræves et forløb på min. 90 lektioner ,00 v/ 2 deltagere 5.460,00 18

20 F: Erhvervsaktive hørehæmmede kontakt Lars Andersen, specialkonsulent, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr F1 Erhvervsaktive med hørenedsættelse. 11 timer Undervisningen gennemføres som 4 tema-aftener, 2 årlige fællesarrangementer og møder i netværksgrupper. Grupperne kan være kønsopdelte. Viden om hørelse, høre-taktik og tekniske hjælpemidler i relation til arbejdsrelaterede problemstillinger. Erfaringsudveksling mellem deltagerne ,00 v/ 6 deltagere 6.006, F2 Hjælp til fastholdelse af erhverv til er, der får høreproblemer. 3 timer Rådgivning og vejledning. Råd og vejledning vedrørende afhjælpning af erhvervsmæssige problemer pga. hørenedsættelse , ,00 Specialkonsulent 2009-F3 Tilbud til hørehæmmede på vej til eller i erhverv. 20 timer Vejledningsforløb. Rådgivning og vejledning som afhjælper problemer for hørehæmmede i erhverv, så de kan opretholde deres ansættelse og arbejde. Bistå ved sagsbehandling i det kommunale system omkring det lovgivningsmæssige. Valg af uddannelse og erhverv. Støttemuligheder indenfor social-, arbejdsmarkeds- og uddannelses området. Høretekniske hjælpemidler. Praktiske ændringer på arbejdspladsen. Koordinering af sociale/arbejdsmarkeds, audiologiske og pædagogiske tilbud. Rådgivning og information til uddannelsesinstitutioner, virksomheder og medarbejdere , ,00 Specialkonsulent 2009-F4 Tilbud til hørehæmmede. 2 timer Vejledning, rådgivning af hørehæmmede/sagsbehandler, i forbindelse med høretab hos erhvervsaktive via telefon og / eller , ,00 Specialkonsulent

21 G: Voksne cochlear implanterede samt tinnitus og ménière kontakter hørepædagoger Lissi Vang, tlf og Bente Hansen, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2009-G1 Cochlear implanterede voksne. 92 timer Undervisningsforløb for voksne der er Cochlear-implanterede (CI). Træning i taleforståelse. Udtale- og kommunikationstræning. Høretaktik. Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Rådgivning og vejledning til pårørende. Der udarbejdes individuel undervisningsplan efter CI-brugerens behov , , G2 Tinnitus / Hyperacusis. 13 timer Undervisningsforløb for er med tinnitus og deres pårørende. Viden om tinnitus/hyperacusis, årsager og virkning. Der foretages udredning af ens tinnitus/hyperacusis Gennemgang af behandlingsmuligheder og mestringsstrategier. Tilbuddet gives som individuelle samtaler , , G3 Tinnitus / hyperacusis temadage. 1 time Der arrangeres temadag for er med tinnitus/ Hyperacusis og deres pårørende. 488,00 v/ 15 er 546,00 Ørelæge Psykolog 20

22 Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. borger 2009-G4 Ménière. 6 timer Samtale om Ménière sygdommen for den syge og de pårørende. Der orienteres om sygdommen, dens årsager og virkninger, om mestringsstrategier og behandlingsmuligheder. Det foregår som individuelle samtaler G5 Psykologsamtaler. 17 timer Specifik i relation til den pågældende brugers hørevanskeligheder eller -sygdom , , , ,00 Psykolog 21

23 H: Kvalitetsstandard for tilskud til høreapparater kontakt Niels Vestergaard, tlf Nr. Ydelse Tidsforbrug pr. ansøgning 2009-H1 Kvalitetsstandard for tilskud til høreapparater. ½ time Vejledning af kommunen i forbindelse med, at borgere over 18 år anskaffer høreapparat hos private udbydere og søger tilskud hos kommunen. Formål: At vurdere og lave indstilling om bevilling eller afslag på ansøgninger om tilskud til høreapparater efter gældende regler. At sikre at Høreafdelingen altid har opdaterede journaler, så kommunens borgere kan få kvalificeret undervisning og relevant vurdering ved afdækning af behov for hjælpemidler. 244,00 273,00 Sekretær Udover de i ydelseskataloget nævnte ydelser udbyder Høreafdelingen kurser for brugere og fager. Disse findes i vore kursuskataloger eller kan etableres som særligt tilrettelagte kurser efter individuelle behov. 22

24 Ydelser uden for abonnementsordning I: Aktivitetstilbud kontakt Mette Illum, aktivitetsleder, tlf Nr. Ydelse Helårs takst 2009-I1 Aktivitetscentret Engtoften. Aktivitetscentret er et tilbud til døve/hørehæmmede, hvor man, i samvær med ligestillede, har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Det er et overordnet tilbud om socialt samvær med forskelligt indhold. Stedet er inkluderende i forhold til etnicitet, sprog (tegnsprog) og tilstræber at minimere den sproglige barriere, som voksne døve ellers oplever i dagligdagen. Socialpædagoger Centret er åbent 220 dage om året I2 Ungdomsklubben Globen. Aktivitetscentret er et tilbud til døve/hørehæmmede unge, hvor man, i samvær med ligestillede, har mulighed for at deltage i forskellige klubaktiviteter. Det er et overordnet tilbud om socialt samvær med forskelligt indhold. Socialpædagoger Klubben er åben 120 dage om året. 23

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som

Læs mere

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 CFD er fra 1. januar 2018 et privat tilbud uden driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Taksterne for 2018 er derfor tillagt moms jævnfør Positivlisten i Bekendtgørelse om

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Langeland Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 1 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog

Læs mere

Tilkøb af specialpædagogisk bistand Auditory Processing Disorder APD

Tilkøb af specialpædagogisk bistand Auditory Processing Disorder APD Tilkøb af specialpædagogisk bistand Auditory Processing Disorder APD Tilbuddet henvender sig til elever med diagnosen APD, elevens forældre samt klassens lærere, pædagoger og andre fagpersoner med tilknytning

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Årsrapport Forord. 2. Beskrivelse af tilbudet. 3. Værdigrundlag. Region Syddanmarks værdigrundlag

Årsrapport Forord. 2. Beskrivelse af tilbudet. 3. Værdigrundlag. Region Syddanmarks værdigrundlag Årsrapport 2007 1. Forord Denne årsrapport udfordres af, at Fredericiaskolen hidtil har fulgt Vejle Amts Mål Informations System, som i Undervisnings- og Kulturforvaltningen var baseret på skoleår. Seneste

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Indhold Beskrivelse af ydelser på synsområdet... 2 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde...

Læs mere

Seneste tilsyn fandt sted den på Småbørnsafdelingen. Der er modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne,

Seneste tilsyn fandt sted den på Småbørnsafdelingen. Der er modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne, Regionshuset Viborg Regionssekratariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3 2 Voksne med hørevanskeligheder... 3 n... 3 om høreområdet... 3 Høreteamet... 4 Samarbejdsparter... 4 Udredning... 4 315 Rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler... 5 317 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Oplysning om: Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 8-9.30 mandag - fredag Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 8-9 mandag-torsdag

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Svendborg Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Center for Høretab Skolerådgivningen

Center for Høretab Skolerådgivningen Konsulentbistand for skoleelever Henvisningsskema Udfyldes af tale-høre-ansvarlig i kommunen - i samarbejde med skole og forældre Elevens fulde navn CPR. nr. Klassetrin Moderens fulde navn CPR nr. Hjem

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Birgitte Franck Høreforeningen Center for Høretab marts 2013 Hvor svært kan det være?? at banke på naboens dør, hvis man kan se døren eller nogen gider at

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere