Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet."

Transkript

1 Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse. Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Lytte til borgeren, afdække samt udrede problemet Vejlede og rådgive borgeren i forhold til funktionsnedsættelsen Justering af høreapparat Indsende høreapparater til reparation Rådgive omkring anden høreapparatbehandling, aftryk af ørepropper, m.m. Udføre mindre reparationer, udskiftning af slanger, filtre, m.m. Visitere til yderligere rådgivning og vejledning, internt som eksternt Rådgive og vejlede om, samt udlåne høretekniske hjælpemidler til afprøvning Tilpasning af øreprop Vurdering af i hvilken grad høreapparatet kan kompensere for høretabet Herudover kan ydelsen omfatte: Aftryk og bestilling af ny øreprop efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Tilpasning og udlevering af reserveapparat ved mistet apparat, eller hvis høreapparatet er defekt og uden for garanti efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Hjælpen gives i åben træffetid på de forskellige træffesteder i de fire samarbejdskommuner. Justeringer på høreapparater købt i privat regi foretages i den butik, hvor høreapparatet er købt. Ydelsen kan foregå i borgerens eget hjem, hvis særlige forhold taler for det (dette registreres særskilt) (hvis der foretages en justering eller der afprøves et hjælpemiddel, vil dette blive registreret særskilt) Justering af høreapparater (JU) Borgere som har fået udleveret høreapparater på offentlige høreklinikker.

2 At sikre, at borgeren har fuldt udbytte af høreapparatbehandlingen. At sikre, at borgerens høreapparat er tilpasset efter aktuelt audiogram eller hørelse og behov. Justering af høreapparat via relevant NOAH/firmaprogram Indhentning af audiogram på høreklinik Justering af erstatningsapparater efter aftale med Region Midt Justeringer på høreapparater købt i privat regi foretages i den butik, hvor høreapparatet er købt. Ydelsen kan foregå i borgerens eget hjem, hvis særlige forhold taler for det. (dette registreres særskilt) Rådgivning om/afprøvning af høretekniske hjælpemidler (HH) Hørehæmmede borgere med behov for andre tekniske hjælpemidler end høreapparat. Indsatsen skal sikre, at borgeren får en realistisk opfattelse af muligheder og begrænsninger i forbindelse med brugen af de aktuelle tekniske hjælpemidler. Der foretages afprøvning og udvælgelse af tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke kan afhjælpes af høreapparat, for at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse. Med udgangspunkt i borgerens behov kan forløbet indeholde et eller flere af følgende punkter: Procedure for ansøgning om høretekniske hjælpemidler Høretekniske hjælpemidlers funktion, betjening og eventuel vedligeholdelse Muligheder og begrænsninger i forbindelse med høretekniske hjælpemidler Forventninger til høretekniske hjælpemidler Tilvænningsfase De høretekniske afprøves enten i træffetiden eller ved aftalt tid, dette registreres særskilt. Der instrueres kort i brugen af hjælpemidlet, og der udfærdiges en ansøgning til bopælskommunen. Ydelsen kan foregå i borgerens eget hjem, hvis særlige forhold taler for det, dette registreres særskilt. Hyppigt afprøvede hjælpemidler er fx teleslynge, forstærket ringesignal til dør og telefon, forstærkertelefon, vibratorvækkeur. Procedure for bevilling af høretekniske hjælpemidler: 1. Behov for høretekniske hjælpemidler afdækkes, og hjælpemidlet afprøves så vidt muligt

3 på Hørecenter Midt i Randers eller i hjemmet. 2. Eventuel ansøgning om hjælpemidlet skrives af hørekonsulenten sammen med borgeren og sendes til bopælskommunen. 3. Bopælskommunen behandler ansøgningen og tager stilling til eventuel bevilling. (Hørekonsulenten bevilger hjælpemidler i Randers Kommune). 4. Hvis hjælpemidlet bevilges, sørger samarbejdskommunen for at hjælpemidlet installeres hos borgeren. 5. Ved behov for yderligere instruktion kontaktes hørekonsulenten. Hjemmebesøg (HB) Borgere som har fået udleveret høreapparater. Borgere som søger om høretekniske hjælpemidler. At sikre, at borgeren har fuldt udbytte af høreapparatbehandlingen trods nedsat mobilitet. At sikre, at borgerens nærmeste har forståelse for høretabet og dets konsekvenser. At afhjælpe borgere med en hørenedsættelse, der udover høreapparat har behov for yderligere teknisk kompensering i hjemmet. At lytte til borgeren, afdække samt udrede problemet At vejlede og rådgive borgeren i forhold til funktionsnedsættelsen Justering af høreapparat Indsende høreapparater til reparation Rådgive omkring anden høreapparatbehandling, aftryk af ørepropper, m.m. Mindre reparationer, udskiftning af slanger, filtre, m.m. Visitere til yderligere behandling, rådgivning og vejledning, internt som eksternt Tilpasning af øreprop Vurdering af i hvilken grad høreapparatet kan kompensere for høretabet Rådgivning, vejledning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler Hjælp til udfærdigelse af ansøgning Opfølgning Herudover kan ydelsen omfatte: Aftryk og bestilling af ny øreprop efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Tilpasning og udlevering af reserveapparat ved mistet apparat, eller hvis høreapparatet er defekt og uden for garanti efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Hvis der foretages en justering eller der afprøves et høreteknisk hjælpemiddel, vil dette ligeledes blive registreret særskilt.

4 Undervisning i brug af høreapparat (GU) Lov om Specialundervisning for Voksne Borgere som har fået udleveret høreapparater. At sikre, at borgeren har fuldt udbytte af høreapparatbehandlingen. At sikre, at borgerens nærmeste har forståelse for høretabet og dets konsekvenser. At sikre, at borgerens nærmeste er bekendt med hensigtsmæssig kommunikation med hørehæmmede. Med udgangspunkt i borgerens behov kan forløbet indeholde et eller flere af følgende punkter: Høreapparatets muligheder og begrænsninger, herunder forventninger og motivation Oplevelse af hørehandicap, herunder hørenedsættelse og skelneevne Gennemgang af aktuelt audiogram samt skelneevne Kommunikation, taleforståelse samt basal høretaktik Psykosociale aspekter ved hørenedsættelse, herunder coping Rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. Hvis det skønnes nødvendigt, kan ydelsen også omfatte rådgivning og vejledning af pårørende og nøglepersoner. Undervisningen kan foregå i borgerens eget hjem, hvis særlige forhold taler for det. Dette registreres særskilt. Undervisningen kan foregå individuelt eller på hold Telefon konsultation Voksne med hørenedsættelse og deres pårørende samt fagpersoner. At afhjælpe borgers aktuelle problem vedrørende hørevanskelighed. Afdækning af problem.

5 Rådgivning og vejledning i forhold hertil. Eventuelt tilbud om konsultation eller anbefaling af relevant tilbud/behandling. Der kan træffes en hørekonsulent dagligt undtagen onsdage på telefon mellem kl. 8 og 9 Henvendelserne registreres ikke. Udenfor træffetid (UT) Borgere, der møder op i afdelingen uden en aftale, som har et problem med høreapparat, og hvor personalet kan tage sig tid til at hjælpe. Borgere, der får en aftalt tid uden for træffetiden på grund af deres job situation eller på grund af problematikkens kompleksitet. Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. At sikre den fornødne tid til borgere med mere komplekse problematikker, fx ved gentagne justeringer. At afprøve høretekniske hjælpemidler i afprøvningslokalet, samt sikre at borger i væsentlig grad kompenseres for sin hørenedsættelse. At komme de borgere i møde som ikke har mulighed for at benytte sig af åben træffetid, fx på grund af arbejde. At lytte til borgeren, afdække samt udrede problemet At vejlede og rådgive borgeren i forhold til funktionsnedsættelsen Justering af høreapparat Indsende høreapparater til reparation Rådgive omkring anden høreapparatbehandling, aftryk af ørepropper, m.m. Mindre reparationer, udskiftning af slanger, filtre, m.m. Visitere til yderligere behandling, rådgivning og vejledning, internet som eksternt Rådgive og vejlede om, samt udlåne høretekniske hjælpemidler til afprøvning Tilpasning af øreprop Vurdering af i hvilken grad høreapparatet kan kompensere for høretabet Herudover kan ydelsen omfatte: Aftryk og bestilling af ny øreprop efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Tilpasning og udlevering af reserveapparat ved mistet apparat, eller hvis høreapparatet er defekt og uden for garanti efter aftale med Region Midt (registreres særskilt) Hjælpen gives fortrinsvis i Hørecenter Midt, men der kan også aftales tid på træffestederne. Justeringer på høreapparater købt i privat regi foretages i høreapparatsbutikken

6 Hvis der foretages en justering eller der afprøves et hjælpemiddel, vil dette blive registreret særskilt. Ydelser kun for borgere bosat i Randers Kommune Undervisning af Cochlear Implanterede (CI) Voksne døvblevne/svært hørehæmmede borgere, der er CI-opereret. Voksne borgere som overvejer implantat. Pårørende indgår i målgruppen. At sikre at borgeren opnår størst muligt udbytte af implantatet og derved begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen i forhold til aktivitet og deltagelse i samfundslivet. At borgeren får en realistisk opfattelse af egne muligheder og begrænsninger efter CI-operationen. At borgeren lærer at bruge supplerende tekniske hjælpemidler. At de pårørende får en realistisk opfattelse af de kommunikative muligheder og begrænsninger hos CIbrugeren. Med udgangspunkt i borgerens behov kan forløbet indeholde et eller flere af følgende punkter: Forsamtale om forløb og forventninger til udbyttet Undervisning i opfattelse af lyd, høretræning og taleforståelse Udtale og kommunikationstræning Skelnetræning Tale- og stemmekorrektion Rådgivning og vejledning af pårørende Desuden tilbydes hjælpemiddelafprøvning efter behov Undervisningen kan foregå i borgerens eget hjem, hvis særlige forhold taler for det. Dette registreres særskilt. Undervisningen kan foregå individuelt eller på hold. Der kan formidles kontakt til andre CI opererede. Tinnitus, Hyperacusis og Mb. Mèniere. Undervisning og Vejledning (THM)

7 Borgere med Tinnitus, Hyperacusis eller Mèniere, der daglig generes af sygdommen i en sådan grad, at de er begrænset i deres daglige aktiviteter. At søge at formindske og afhjælpe borgerens symptomer og gener. At borger og pårørende bliver i stand til at håndtere de begrænsninger, som sygdommen medfører, på bedst mulig måde Afdækning af problemet, samt hvilke begrænsninger dette medførerfor borgeren. Gennemgang af ørets anatomi, og formidling af viden om lidelserne. Rådgivning og vejledning i forhold til at leve med og mestre de konsekvenser sygdommen medfører, herunder kendskab til sygdommens karakteristika og forløb. Undervisning i kompenserende metoder og strategier. Rådgivning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler, så som høreapparat, masker, tinnitus pude, m.m. Pårørendevejledning. Undervisningen kan foregå individuelt eller på mindre hold. Undervisning i Mundaflæsning (MU) Borgere hvor deres høretab medfører, at høreapparat og høretekniske hjælpemidler ikke kan kompensere i tilstrækkelig grad for hørenedsættelsen. Eventuelt sammen med pårørende. At borgeren med ovennævnte høretab bliver i stand til at kunne udnytte mundaflæsning og høretaktik som kompensationsmulighed. Teori og praksis i forbindelse med mundaflæsning, kropsprog, mimik og gestik. Høretaktik samt samtaleteknik. Undervisningen kan foregå individuelt eller på mindre hold. Pårørende undervises også. Rådgivning for erhvervsaktive (RE)

8 Lov om Specialundervisning for Voksne Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv Hørehæmmede borgere, der er erhvervsaktive eller erhvervssøgende. At fastholde borgeren i erhverv og søge i så høj grad som muligt at kompensere for hørehandicappet. At øge borgerens mulighed for erhvervsarbejde, såfremt borger ikke er i job. At opnå forståelse for de muligheder og begrænsninger, der gør sig gældende for borgere med et høretab, blandt arbejdsgivere, uddannelses steder og i jobcenteret. At bistå den hørehæmmede og arbejdsgiveren, samt eventuelle andre parter, i socialfaglige spørgsmål, der vedrører tilknytning samt fastholdelse på arbejdsmarkedet. At afklare behovet for hjælpemidler på arbejdspladsen. At afprøve forskellige kompensationsmuligheder. Rådgivning og vejledning til kolleger, arbejdsgiver, m.m. Rådgivning og vejledning i forhold til indretning af lokaler, arbejdsplads m.m. Udarbejdelse af ansøgninger/dokumentation. At vejlede om forskellige mestringsstrategier. Opfølgning og evaluering. Rådgivningen foregår i nær kontakt med jobcenterets medarbejdere. Rådgivning og vejledning af døvblinde (DB) Lov om Social Service 98. Kontaktperson til døvblinde. Borgere med en kombination af syns- og hørevanskeligheder. Borgere som er funktionelt døvblinde. At borgeren opnår den højeste grad af selvhjulpenhed, som det er muligt at opnå for den enkelte. At give borgeren mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation.

9 At rådgive, vejlede og undervise borgeren i kompenserende tekniker, således at vedkommende får mulighed for at kunne begå sig på bedst mulig måde i hverdagen At rådgive, vejlede og undervise borgeren i brug af syn- og høretekniske hjælpemidler. At samarbejde med synskonsulent om den bedst mulige løsning. Foretage skøn og bevilge støttetimer i forhold til kontaktpersonsordning for døvblinde. Rådgivningen foregår i samarbejde med døvblindekonsulenter fra Center for Døve. Høreomsorg/hørevejledning Borgere med høreapparat. Borgere som søger eller har høretekniske hjælpemidler. At yde vejledning og omsorg til borgere som ikke selv er i stand til at vedligeholde deres høreapparat, for at borgeren får fuldt udbytte af høreapparatbehandlingen. At borger i videst muligt omfang kompenseres trods høretab, således at borgeren får mulighed for at leve en så aktiv og selvstændig tilværelse som muligt. At lytte til borgeren, afdække samt udrede problemet At vejlede og rådgive borgeren i forhold til at vedligeholde høreapparater Indsende høreapparater til reparation Mindre reparationer, udskiftning af slanger, filtre, m.m. Rådgive og vejlede om, samt udlåne høretekniske hjælpemidler til afprøvning Tilpasning af øreprop samt evt. aftryk af nye Instruktion i og opsætning af høretekniske hjælpemidler Hørevejlederen træffes på kommunens plejecentre 2 gange årligt, deltager i træffetiden i Randers Kommune og tager på hjemmebesøg. Hørevejlederen kan opsætte enkle høretekniske hjælpemidler, til mere komplekse opsætninger købes der teknisk bistand fra privat leverandør Randers Kommune har indgået leverandøraftale med Calundan Høreteknik på høretekniske hjælpemidler.

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Indhold Beskrivelse af ydelser på synsområdet... 2 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde...

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Oplysning om: Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 8-9.30 mandag - fredag Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 8-9 mandag-torsdag

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Høreområdet Lolland kommune

Høreområdet Lolland kommune Høreområdet Lolland kommune 1. Hvor og hvornår kan jeg træffe kommunens hørekonsulent? Hørekonsulenten kan træffes på telefon alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på tlf.nr. 54 67 62 24. Du kan også sende en

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3 2 Voksne med hørevanskeligheder... 3 n... 3 om høreområdet... 3 Høreteamet... 4 Samarbejdsparter... 4 Udredning... 4 315 Rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler... 5 317 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Høreapparater og høretekniske hjælpemidler

Høreapparater og høretekniske hjælpemidler Høreapparater og høretekniske hjælpemidler Information Sådan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en privatpraktiserende ørelæge for at få foretaget en høreundersøgelse.

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Nordfyns Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Nordfyns Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Nordfyns Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 1 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Langeland Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 2017 Hørerådgivningen, CKV Odense Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger: Der

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Svendborg Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Høreafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Høreafdelingens. tilbudskatalog

Høreafdelingens. tilbudskatalog Høreafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 November 2010 1 Indledende bemærkninger 4 Økonomi 4 1. Praktiske oplysninger 5 1.1 Adresser 5

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Ydelseskatalog. for. Høreafdelingen. KT Horsens

Ydelseskatalog. for. Høreafdelingen. KT Horsens Ydelseskatalog for Høreafdelingen KT Horsens Kommunikation og Teknologi Oversigt over ydelser: Hjemmebesøg Justering Konsultation Konsulent bistand til andre instanser Konsultation vedr. Høretekniske Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger Specialrådgivning erhverv APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere