Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi for Varde Kommune"

Transkript

1 TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget drøftede i efteråret 2014 Varde Kommunes kommunikationsindsatser: 29. okt. 2014, punkt 311: Kommunikationsindsatsen i Varde Kommune 26. nov. 2014, punkt 329: Økonomiudvalgets prioriteter for kommunikationsindsatsen Kommunikation skal sætte dagsorden I Varde Kommune skal kommunikationsindsatsen være stærk og tidssvarende. Vi skal agere i et foranderligt medielandskab, hvor nye platforme har skabt nye muligheder. Og vi skal kunne sætte dagsorden via egne og eksterne kommunikationskanaler i form af målrettet pressearbejde og øget brug af sociale medier. Kommunikationsindsatsen skal kunne kanalisere budskaber og beslutninger fra Byrådet, borgmesteren, udvalgene og Direktionen. Kommunikationsindsatsen skal understøtte kommunens vision og de tolv visionspolitiker. Kommunikationsarbejdet moderniseres på fem indsatsområder Strategisk kommunikation understøtter værdier og vision side 2 Professionalisering af pressearbejde side 3 Digital kommunikation, hjemmeside og sociale medier side 4 Branding og koordination med samarbejdspartnere side 5 Krisekommunikation og beredskab side 6 1

2 STRATEGISK KOMMUNIKATION UNDERSTØTTER VÆRDIER OG VISION Varde Kommune kommunikationsarbejde skal have et overordnet, strategisk sigte. Det vil sige, at kommunikationsindsatsen skal understøtte kommunens værdier og vision, samt bidrage til den overordnede fortælling om, at Varde Kommune er et godt sted at bo, et godt sted at drive virksomhed og et godt sted at tilbringe ferier og fritid. Endvidere skal kommunikationen være med til værne om kommunens omdømme. Strategisk kommunikation tager udgangspunkt i: Al kommunikationen skal have en defineret modtager og kommunikationen skal foregå ad den eller de kanaler, der er i hvert tilfælde er mest relevante. Al kommunikation skal have en styrkemarkør, så det i hver sag defineres, hvor stor en indsats, prioritering og opmærksomhed, sagen skal have. At kommunikationsarbejdet bruges til at sætte fokus på særlige områder og opbygge brands og kendskab. At kommunikation bruges strategisk til at styrke kommunens fortælling og skabe opmærksomhed, også omkring lokale initiativer, over for pressen og andre samarbejdspartnere. At kommunikation bruges til intern markedsføring over for medarbejdere, så de kan agere som ambassadører for kommunen. Opbygning af netværk og gøre brug af erfaringer og best practice inden for kommunalt kommunikationsarbejde. Tæt samarbejde med Byrådet, borgmester, udvalg og Direktionen, herunder rådgivning og sparring om pressesager. Værdiskabende kommunikation, der kan understøtte indsatser inden for fx digitalisering. Ovennævnte indsatser kan igangsættes og hurtigt implementeres under forudsætning af faglig ledelse af kommunikationsarbejdet og tæt dialog med stabschefen og Direktionen. 2

3 PROFESSIONALISERING AF PRESSEARBEJDE Pressearbejdet skal nødvendigvis tage udgangspunkt i det aktuelle medielandskab, der er under konstant forandring. En forandring, der truer flere store medier på deres eksistens og samtidig giver muligheder til nye medier. Det foranderlige medielandskab er på ingen måde stabilt. De store aviser og tv-stationer eksperimenterer med nye udgivelser og tester nye platforme. Af samme grund kan Varde Kommunes pressearbejde heller ikke defineres som en konstant, men skal i stedet være tilpasningsdueligt og i nogle situationer endda vove sig ud i uopdagede terræn før andre stjæler mediebilledet. Kommunikationsarbejde er ikke længere et spørgsmål om at stille viden til rådighed i form af pressemeddelelser og hjemmesidetekster. Nu handler det om, at kommunikere direkte med interessenterne. Man skal skabe interesse om sin historie og opbygge en gruppe af følgere: fx borgere på Facebook, journalister på hjemmesidens presserum, turister på Instagram og samarbejdspartnere, der hører os pippe på Twitter. Men kommunikationsarbejde er stadig seriøst pressearbejde, hvor det handler om at finde de bedste match mellem historie, medie og målgruppe. Godt pressearbejde tager udgangspunkt i: Målgruppefokus: Hvad er historien, og hvem skal høre den? Rammer og mål for det praktiske arbejde, herunder konkrete kommunikationsplaner og vurdering af værdiskabelse og strategisk udbytte. Faglig ledelse og kollegial sparring mellem kommunikationsfolk. Adgang til effektive kommunikationsplatforme, herunder hjemmeside og sociale medier. Overvågning, analyse og netværk. Dialog med Byrådet, borgmester og Direktionen. Grafisk udvikling fokus på værdiskabende opgaver og faglig udvikling. Fokus på foto og film: mange nye kommunikationskanaler fokuserer på visuelle fortællinger vi kan fx skabe fantastiske billedfortællinger fra vores natur. Ovennævnte indsatser kan igangsættes og hurtigt implementeres under forudsætning af faglig ledelse af kommunikationsarbejdet. 3

4 DIGITAL KOMMUNIKATION, HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER Samfundet er i konstant digital bevægelse. Det samme er befolkningen. En stadig større andel af borgere benytter sig af internettets muligheder, herunder digitaliseret sagsbehandling. Det, der for få år siden kunne føles utrygt at ordne på nettet, er nu uproblematisk for de fleste. Med til den udvikling følger krav til velfungerende hjemmesider og forventninger om hurtige svar på spørgsmål. Varde Kommune skal derfor have så velfungerende, digitale systemer, at hovedparten af borgere kan være helt selvhjulpne. Det er nemmest for alle og på sigt besparende, når borgerne kan betjene sig selv. Følgende digitale indsatser prioriteres Hjemmesiden er kommunens vigtigste kommunikationsorgan. Man kan sige, at hjemmesiden, dens udtryk og funktionalitet er det indgangsparti, som besøgende møder først. Præcis som rådhusets facade fortæller en masse om kommunen og dens værdier, så sender hjemmesiden også et signal til besøgende. Der skal hurtigst muligt udarbejdes budget og produktionsplan for en ny hjemmeside, der med responsive design understøtter Varde Kommunes kommunikationsstrategi. Sociale medier er en væsentlig del af samfundets kommunikation. Det er efterhånden svært at finde organisationer og medier, der ikke har forstået, at markant tilstedeværelse på de sociale medier kan bruges strategisk til at markedsføre produkter, give information og fremføre synspunkter. Facebook er et stærkt medie, hvor kommunen kan nå en borgergruppe, der ellers kan være svær at få i tale. Mange kommuner har særdeles gode erfaringer med på Facebook at kommunikere venligt og humoristisk om stort og småt. Varde Kommune bør være på Facebook inden 20. maj Twitter er et medie, hvor primært journalister og organisationer følger hinanden. Her er det muligt at servere historier og matche dem op mod en aktuel debat. Det kan i nogle tilfælde være en genvej til opmærksomhed fra de nationale medier. Varde Kommune kom på Twitter 10. marts Instagram fortæller historier gennem billeder. Mediet har stor tiltrækning på den unge målgruppe, og vil derfor kunne bruges strategisk over for dem. Instagram er også særdeles velegnet til at markedsføre kommunens natur og kulturelle tilbud. Varde Kommune bør være på Instagram inden 10. juni LinkedIn er et netværk, der strategisk kan bruges i forbindelse med branding af kommunen som attraktiv arbejdsplads og til rekruttering af de mest kvalificerede medarbejdere. Varde Kommune har allerede en profil, men den skal pudses af. Implementering af strategisk brug af LinkedIn bør ske i samarbejde med personalechefen. 4

5 BRANDING OG KOORDINATION MED SAMARBEJDSPARTNERE Strategisk branding handler om at udnytte og synliggøre sine styrker for et formål. Branding er et forsøg på at opnå kendskab og skabe en fælles fortælling. Fx at Vesterhavet er et skønt område at holde ferie i. Den fortælling kan brandes ved, at vi og vores samarbejdspartnere fortæller historien effektivt og gentagende for den rigtige målgruppe. Når branding er bedst, så bliver påstanden nærmest til faktum. På samme måde kan vi brande andre dele af turismen, vores status som cykelkommune, vores erhvervsvenlighed, vores fokus på unge og uddannelse. Branding kræver samarbejde Branding er et målrettet arbejde, der styrkes af samarbejde mellem flere interessenter. Det vil derfor være en fordel for Varde Kommune, hvis der også på kommunikationsfronten indgås tættere samarbejde med fx: ProVarde om Erhvervstiltag, fx koordinering af information og kampagner. ProVarde om turisme og branding af museerne. Varde Kaserne om arrangementer og synliggørelse, herunder pressearbejde. Personaleafdelingen om branding af kommunens resultater over for medarbejderne. Vise succeser og brande sig over for borgerne, fx via byportaler. Co-branding Det er effektivt at brande sig sammen med et allerede etableret brand. For Varde Kommune er der gode muligheder for fx at co-brande sig gennem møder og samarbejde med anerkendte organisationer og politiske profiler. Øvrig branding Det er oplagt at bruge strategisk branding i forbindelse med stillingsopslag, hvor kommunen har en unik mulighed for at styre egen fortælling. Kommunen bør gennemgå og ensrette sine skriftlige kommunikationsformer over for borgere og erhvervsliv, så det sikres, at kommunikationen er tidssvarende. Strategisk tilstedeværelse i udvalgte medier, fagblade og tv-programmer. Ovennævnte indsatser kan hurtigt igangsættes med indledende møder med samarbejdspartnere. 5

6 KRISEKOMMUNIKATION OG BEREDSKAB Krisekommunikation handler om at kunne agere i situationer, hvor kommunens omdømme kan være truet. I sådanne situationer er det afgørende, at alle handler i overensstemmelse med de planer og aftaler, der er lavet. Det er vigtigt, at kommunen forbereder sig grundigt til at kunne klare sig i krisesituationer. Sidegevinsten ved at arbejde med sin krisekommunikation er, at man samtidig styrker den generelle kommunikation og bevidstheden om god kommunikation. Hvilket også har stor værdi. Krisekommunikation skal forberedes: Der etableres et kriseberedskab, der i første omgang består af: Information og træning af ledere i forbindelse med Lederforum, maj Udlevering af handlekort til ledere i forbindelse med Lederforum, maj Medietræning af potentielle talspersoner til pludselig krisesituation, juni Identificering af eksisterende beredskabsaftaler og -planer, maj Identificering af beredskab, herunder personer og funktioner, maj/juni Kriseberedskabet styrkes senere med: Tast-selv-guide på vores hjemmeside. Forberedelse af hjemmeside til krisekommunikation i forbindelse med store ulykker. Halvårlige beredskabsmøder, hvor vi internt koordinerer og opdaterer. Tilbud om medietræning til byrådsmedlemmer. Ovennævnte indsatser adskiller sig fra den øvrige kommunikationsindsats, idet vi på området omkring krisekommunikation forbereder os til noget, som vi ikke håber kommer til at ske. Men faktum er, at alle kommuner bliver ramt af kriser: Nogle kriser forbliver små kriser, andre bliver til store og ødelæggende kriser, der kraftigt påvirker kommunernes omdømme og ødelægger mange års branding. 6

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring... 1 2. Kernefortællingerne... 2 2.1. Grundfortælling... 2 2.1.1. De prioriterede målgrupper overordnet...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere