Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17"

Transkript

1 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation

2 Indhold 1. Indledning Pressestrategi Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser Synlighed uden for kommunegrænsen Udvikling af presserum Presseovervågning Eksterne kanaler Strategi for sociale medier Øget anvendelse af video Relancering af hjemmeside Web tv fra Kommunalbestyrelsesmøder Interne kanaler Strategi for dybere implementering af intranet Øget anvendelse af video Nordfyns Kommune som koncern Sprogpolitik Den attraktive arbejdsplads Præsentationsteknik Grafiske værktøjer Handleplan

3 1. Indledning Denne handleplan skal læses i sammenhæng med Strategi for kommunikation Kommunikationsstrategien udmøntes i nedenstående handleplan. Aktiviteterne fordeler sig på følgende indsatsområder, som afspejler de tilsvarende afsnit i kommunikationsstrategien: Pressestrategi Eksterne kanaler Interne kanaler Nordfyns Kommune som koncern 2. Pressestrategi 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser Udfordring Behov for effektivisering af udsendelsesprocedure ved pressemeddelelser Der indføres et presseudsendelsesværktøj, der gør det muligt at udsende og publicere pressemeddelelser på hjemmeside/intranet i én og samme arbejdsgang. Det sikrer, at pressemeddelelser også kommunikeres indad i organisationen. Der vil i samme forbindelse blive designet en særlig grafisk skabelon, som pressemeddelelser fremadrettet skal udformes i. Tidsramme Iværksættes 1. kvartal Pressemeddelelser publiceres altid på hjemmeside og intranet, og arkivet er altid opdateret Synlighed uden for kommunegrænsen Udfordring Nordfyns Kommune har et udviklingspotentiale, når det gælder gennemslag/ synlighed uden for kommunegrænsen. Vi forløser dette potentiale ved at sende relevante pressemeddelelser til en række medier, som vi normalt ikke sender til f.eks. fagtidsskrifter, som af sagens natur er interessebårne og derfor har meget motiverede læsere. Valget af modtagermedie skal altid være baseret på en kvalitativ vurdering af nyhedens relevans for det pågældende medie. Det fordrer abonnement på en opdateret medieliste med journalisters interesseområder og en forhåndsaccept fra journalisterne om at modtage 2 Handleplan

4 pressemeddelelser inden for deres interesseområder. Der vil kunne opbygges medielister til de hyppigste temaområder, f.eks. byudvikling. Tidsramme Iværksættes 1. halvår Nordfyns Kommune kan via pressemåling konstatere minimum 6 historier årligt med gennemslag uden for kommunen Udvikling af presserum Udfordring Presserum skal udvikles, og det skal sikres, at indholdet til en hver tid er opdateret Der etableres et nyt presserum på hjemmesiden, som indeholder vores pressemeddelelser, pressekontakter og billedarkiv. Presserummet udarbejdes med afsæt i de standarder som flere andre kommuner anvender (VOCAST) Tidsramme Iværksættes 1. halvår Presserummet indeholder altid de opdaterede oplysninger mht. pressemeddelelser, billedgallerier, kontaktinformationer mv Presseovervågning Udfordring Der efterspørges et medieovervågningsværktøj, som skal sætte borgmester/direktion i stand til at monitorere presseomtaler på deres respektive ansvarsområder og dermed øge deres muligheder for at agere proaktivt i pressen. Desuden vil monitoreringen give mulighed for at følge op på den synlighed, som kommunen opnår via sit pressearbejde. Der investeres i medieovervågningsværktøj, som er skræddersyet til vores behov. Tidsramme I drift 1. halvår Nordfyns Kommune bruger systematisk medieovervågning senest 1. juni Handleplan

5 3. Eksterne kanaler 3.1. Strategi for sociale medier Udfordring Der savnes en strategi for Nordfyns Kommunes tilstedeværelse på de sociale medier. Der igangsættes et arbejde, som skal munde ud i en særskilt strategi for de sociale medier. Følgende medier skal indeholdes: Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Projektansvarlig Webmaster / Kommunikationskonsulent Tidsramme 1. halvår 2016 Nordfyns Kommune har forholdt sig bevidst til brugen af sociale medier og har herunder besluttet sig for på hvilke medier, man er aktiv Øget anvendelse af video Udfordring Brug af video vinder frem både på hjemmesider, de sociale medier mv. Denne udvikling bør også Nordfyns Kommune agere på. Der etableres et internt korps af videokommunikatører med henblik på at få videodækket relevante møder/events inden for de respektive afdelingers områder. Der skal satses på kommunikatører, der brænder for mediet og derfor er motiverede for at tage rollen på sig. Alle videokommunikatører udstyres med en personlig ipad, som blandt andet skal bruges til videoredigering og antages at have en iphone til videooptagelse. Derudover indkøbes 2 stk. stativ til ipad og ekstern mikrofon, som kan lånes af borgmesterkontoret. Der afvikles kursus i videoteknik og storyboard, som alle videokommunikatører skal gennemgå. Tidsramme I drift inden udgangen af De 4 direktørområder har alle en videokommunikatør inden udgangen af 2015 og arbejder aktivt med videoformidling på intranet og på hjemmesiden Relancering af hjemmeside Udfordring Hjemmesiden trænger til et generelt servicetjek Hjemmesiden har været i drift i 3 år uden større udvikling/ændringer. Der igangsættes et projekt, som skal munde ud i en modernisering / relancering af hjemmesiden. Relanceringen skal omfatte en revurdering af form, indhold og indholdsstruktur. Relanceringen skal tage udgangspunkt i en brugeranalyse. 4 Handleplan

6 Projektansvarlig Webmaster Tidsramme I drift inden udgangen af Ny hjemmeside inden udgangen af Web tv fra Kommunalbestyrelsesmøder Udfordring 25 procent af vores borgere kender ikke til muligheden for at følge Kommunalbestyrelsens møder på web tv, og kun 11 procent af de borgere, der kender til det, har benyttet sig af det. Iværksættes en markedsføringsbølge 2 Tidsramme 1. halvår 2015 Generel stigning i den gennemsnitlige seerfremkvens pr. udsendelse 4. Interne kanaler 4.1. Strategi for dybere implementering af intranet Udfordring Intranettet er udfordret af mangel på opbakning i organisationen, hvilket modarbejder effektiviseringsdagsordenen. Konkret forhindrer det kommunen i at høste det effektiviseringspotentiale, som normalt bør ligge i et velfungerende intranet. Der udarbejdes en strategi for en dybere implementering af intranet. Projektansvarlig Webmaster Tidsramme 2. kvartal Der er indholdsansvarlige på alle relevante sider Øget anvendelse af video Udfordring Brug af video vinder frem både på hjemmesider, de sociale medier mv. Denne udvikling bør også Nordfyns Kommune agere på. Der etableres et internt korps af videokommunikatører med henblik på at få videodækket relevante møder/events inden for de respektive afdelingers områder. Der skal satses på kommunikatører, der brænder for mediet og derfor er motiverede for at tage rollen på sig. Alle videokommunikatører udstyres med en personlig ipad, som blandt andet skal bruges til videoredigering og antages at have en iphone til videooptagelse. Derudover indkøbes 2 stk. stativ til ipad og ekstern mikrofon, som kan lånes af borgmesterkontoret. 5 Handleplan

7 Tidsramme I drift inden udgangen af De 4 direktørområder har alle en videokommunikatør inden udgangen af 2015 og arbejder aktivt med videoformidling på intranet og på hjemmesiden. 5. Nordfyns Kommune som koncern 5.1. Sprogpolitik Udfordring For stor varians i sprogkvalitet. Der udarbejdes en sprogpolitik. Tidsramme 2. halvår Sprogpolitik vedtaget af Kommunalbestyrelsen januar Den attraktive arbejdsplads Udfordring Behov for øget synliggørelse af fordelene ved at være medarbejder i Nordfyns I samarbejde mellem HR, Løn og Personale og Kommunikation forberedes et projekt omkring Employer Branding. Formålet vil være at styrke tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere ved en øget synliggørelse af Nordfyns Kommune som en attraktiv arbejdsplads på parametre som sundhed, udvikling, innovation og social kapital. / HR Tidsramme Der er udarbejdet en idébeskrivelse til projektet senest 3. kvartal Do Det gode brev Udfordring Jf. borgeranalysen er der et udviklingspotentiale omkring vores breve, specielt omkring imødekommenhed. Desuden peger fritekstsvarene også på, at der er et forbedringspotentiale på generel sproglig opmærksomhed. Projekt Det gode brev iværksættes i 1. kvartal 2015 Projektansvarlig Fællessekretariatet Tidsramme I drift 1. halvår Do. 6 Handleplan

8 4.5. Præsentationsteknik Udfordring Ønske blandt ledere/medarbejdere om værktøjskurser i præsentationsteknik. Som opfølgning på projekt Det gode brev iværksættes i 1. halvår 2016 medarbejderkurser i præsentationsteknik. Projektansvarlig Fællessekretariatet Tidsramme 1. halvår 2016 Do Grafiske værktøjer Udfordring Projektansvarlig Tidsramme Ønske blandt ledere/medarbejdere om værktøjskurser i vores skabelonværktøjer Der afvikles to årlige workshops i brugen af værktøjerne Kommunikationskonsulent Løbende To årlige workshops 7 Handleplan

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480 Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere