Personlig forvandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig forvandling"

Transkript

1 Personlig forvandling SLIP BEVIDSTHEDEN FRI Tommy FalkeØje

2 Personlig forvandling. Slip bevidstheden fri. Tommy FalkeØje. København Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse fra Tommy FalkeØje; men man må gerne genbruge enkelte kapitler eller dele heraf frit. 2

3 Forord Kære læser. Denne bog henvender sig til dig, der har indset, at der er noget helt galt med den måde, vi behandler os selv, hinanden og verden på. Vores bevidsthed er stivnet og splittet. Mentalt befinder vi os for enden af en blindgyde, hvor vi nu vader rundt i en sump af uendelige problemer. Vore tanker er spærret inde i en labyrint, hvor vi ikke kan finde ud. Vi har flere forskellige delbevidstheder. Hver af dem synes fornuftige. Men ingen af delbevidsthederne hænger sammen med de andre delbevidstheder. Og når vi gør noget rigtigt med den ene, får det ødelæggende konsekvenser for de andre. Du har en arbejdsbevidsthed. En vennebevidsthed. Og kropsbevidsthed. En computerbevidsthed. En familiebevidsthed. En seksuel bevidsthed. Følelsesmæssigt trækker de i 6 forskellige retninger. Du har ikke et samlet jeg, der ved, hvad du vil. Alle andre har det på samme måde. Og vi påvirker hinandens bevidstheder, så samfundet mere og mere også blive 6-delt, og hvor der heller ikke er nogen sammenhænge. Vi trænger derfor til en personlig revolution. Og formålet med bogen er at vise dig en vej til en bevidsthedsmæssig forvandling, så du igen kan få et samlet jeg. Hvis vi er mange nok, der går denne vej, kan vi gradvist ændre samfundet og redde verden. God læselyst. Tommy FalkeØje København

4 Indholdsfortegnelse Hvorfor er vi, som vi er? Energimønstre og bevidsthed... 6 Energilegemet... 8 Kulturers bevidstheder Socialisering Alienation Reifikation Deperdution Hvordan har du det nu? Hvad er naturligt? Myter Spaltninger Den europæiske familiens historie Terapiens elendighed Tilpasningsterapi Psykiatri Kropsterapi Psykoterapi Åndedrætsterapi Tilgivelse Spirituelle terapier Shamanisme Teosofi Nyreligiøsitet Lære af erfaringerne Opbygning af ny bevidsthed i 1990 erne Europa USA Befrielse Hvordan frigør man sig?

5 Energimønstrene Psykosocial bevidsthed Kærlighed og seksualitet Etablering af et forhold Seksuelle variationer Tantra sex Gruppefamilie Alternativ socialisering Børns udvikling Gruppefamilie Undervisning og læring Forvandling Erkendelse Vælg dit hjerte Index

6 Hvorfor er vi, som vi er? Energimønstre og bevidsthed I Europa er der to teorier om, hvordan et jeg dannes, og hvordan bevidstheden altså opstår. Den borgerlige socialiseringsteori antager, at Gud har givet barnet et jeg som en indre ånd i hjertet, og at dette jeg også føler enhed med familien - eller med Gud. Og barnet udvikler så et ydre jeg, der gør erfaringer om samfundet. Man skal så opdrage barnet, så det ikke bliver offer for uheldige påvirkninger. Og forhåbentlig ender dets udvikling med, at det bliver sådan, som mennesker altid har været og altid vil være (tror man) - nemlig med en indre ånd og en ydre samfundsbevidsthed. Den socialistiske socialiseringsteori antager, at barnet fra fødslen har en tom bevidsthed i hjernen, og at barnet er ligesom en klump kød af moderen. Men barnets krop har nogle drifter; og de kommer i modsætning til omgivelserne, og derfor opstår et jeg i barnets bevidsthed. Jeg et lærer så sa m- fundet at kende og får altså også en ydre samfundsbevidsthed. Men nu skal jeg præsentere den kinesiske teori herom. Ifølge denne teori opstår livet på grænsen mellem lys og skygge. Og på himlen er der 3 planeter, der lyser så kraftigt, at de kan danne skygge på jordoverfladen. Det er Solen, Månen og Venus. Om dagen kan man tydelig se skygger forårsaget af Solen. Og om natten ved fuldmåne ses tydeligt skygger lavet af Månen. Og når Venus er synlig enten om aftenen efter solnedgang eller om morgenen før solopgang, kan man se skygger på grund af lyset fra Venus. Alle andre stjerner og planeter lyser meget svagere og kan ikke danne skygge. Kineserne forestillede sig så evolutionen starte med en gold jord, hvor overfladen var delvis dækket af sand. En stor del heraf er kiselkrystaller ved vi i dag. Det er små pyramideformede krystaller, der kan opsuge lys og omdanne det til en elektrisk ladning. Da kineserne i perioden før 0 tænkte over det, var de sikkert ikke klar over, at det kun var kiselkrystallerne, der havde denne evne. De nøjedes med at mene, at jordpartiklerne kunne danne elektriske ladninger ved at opsuge lyset. På tegningen ses en vanddråbe på jordoverfladen. Noget sand er blæst hen over den, og en del heraf er kiselkrystaller. Lysstrålerne, der rammer kiselkrystallerne danner elektrisk ladning i krystallerne. Kineserne forestillede sig så, hvordan den første celle opstod. Der lå en vanddråbe på jordoverfladen, og så var der Solen, Månen og Venus, der på deres vej over himmelbuen sendte lys til vanddråben og dannede 3 elektriske spor på dråbens overflade. Hvad der egentlig skete i disse tidligste faser af livets opståen på Jorden kunne kineserne ikke helt gøre rede for. Her på tegningen er vanddråben drejet 90 grader. Kineserne var godt klar over, at der sker celledeling ved at cellen bliver langstrakt og til sidst deler sig i to, så flercellede væsner på den måde opstår. Men de så også, at højerestående dyr og mennesker har en venstre og en højre side, og at det svarer til en langstrakt celle, der er ved at dele sig, men endnu ikke har gjort det. 6

7 Så bemærkede de, at højerestående levende væsner altid er 3-delte. Et insekt har hoved, bryst og bagkrop. En plante har rod, stængel og blomst. Og et menneske har underliv, bryst og hoved. Men uanset hvor mange celler et levende væsen består af, ligger de 3 elektriske spor på overfladen af hele organismen og altså ikke på den enkelte celles overflade. Det er jo helt logisk, når lyset fra Solen, Månen og Venus kommer udefra. Men når der er et væsen med højre og venstre side, er der 3 elektriske kredsløb i hver side. Det var ikke noget, de filosoferede sig frem til. Det er en kendsgerning, som var med til at danne forestillingen om udviklingen. For de kunne mærke disse kredsløb på huden hos hinanden. Man mærker 3 i højre side og 3 i venstre side. Og de løber altid fuldstændig ens hos alle mennesker. Det ene af kredsløbene starter ved brystet, løber ud ad armen til tommelfingeren, tilbage ad pegefingeren, op over hovedet, ned og ud af benet til nummer to tå, tilbage ad storetåen op til brystet. Det andet kredsløb løber på samme måde, men går til lillefinger og lilletå og er flyttet en tredjedel rundt på kroppens overflade. Og det tredje har det på samme måde, men går til langfingeren og nummer fire tå. Hvert kredsløb deler kineserne op i 4 meridianer: (1) ud ad armen, (2) op ad armen og op til hovedet, (3) ned over kroppen og ned ad benet, (4) op ad benet til brystet. Tallene er den rækkefølge, som energistrømmen løber i. Ifølge kinesisk lægevidenskab kommer der bestemte følelser og bevidsthedsoplevelser, når der opstår energiophobning eller energitab i en bestemt meridian. Disse følelser opfatter kineserne som materielle, og når de går til lægen for at klage over smerter i maven, mener de, at de har blokerede følelser i mavemeridianen. Nogen undrer sig måske over, at der kan løbe en elektrisk strøm fra celle til celle, uden at strømmen følger en nervebane. I hver celle under naturlige forhold - ligger kiselkrystallerne så tæt, at der er samme ladning i alle krystallerne. Er der en krystal, der opsuger højere ladning end nabokrystallerne, springer der straks ladning til disse naboer. Derimod kan der godt være forskellige ladninger i 2 naboceller. Det sker, hvis der er afstand mellem cellerne, så der ikke sker en overførsel af elektricitet fra den ene celles kiselkrystaller til anden celles kiselkrystaller. Men når man trækker vejret eller bevæger sig, sker det, at cellerne støder ind i hinanden, og så kommer kiselkrystallerne i den ene celle meget tæt på kiselkrystallerne i den anden celle. Og hvis der så er højere elektrisk ladning i den ene celle i forhold til den anden, opstår en elektrisk strøm, hvorved der overføres ladning fra den ene celle til den anden. I Kina kalder man strømmen for "chi", og man kalder det en materiel energi. I USA kom der i 90 erne nogle måleapparater på markedet, så man kan måle, hvor meridianerne løber. Det er nogle immaterielle baner, som opstod for 3 milliarder år siden, hvor der ikke var blodårer eller nervebaner. Og disse baner vidner om, at der nedenunder vores materielle væsen eksisterer noget immateri- 7

8 elt. Hvis man slapper af, kan man massere en meridian. Så opdager man, at der er nogle energiknudepunkter. Med måleapparatet kan man tydelig lokalisere disse knudepunkter. Og hvis der så er et knudepunkt med en vis ladningsstørrelse, og det efterfølgende energipunkt på meridianen har en lavere ladning, kan man massere fra det første punkt til det næste, og så kan man måle og opdage, at det næste punkt nu har fået samme ladning som det første. I sådan et punkt kan der kan ophobes så meget energi, at kiselkrystallerne vokser til store krystaller. Hvis man trykker hårdt på sådan én, gør det ondt. For det føles som en indre nål, der bores sig ned i kødet. Sådan en stor krystal kan også fjernes igen, hvis man får en mere flydende strøm i meridianen. Man kan faktisk massere den væk. Energilegemet Fra meridianerne kan der strømme elektrisk ladning ud til alle cellerne på kroppens overflade, så de får en højere ladning. Og strømmen kan også gå den modsatte vej tilbage til meridianerne. Det betyder, at hele kroppens overflade kan skifte elektrisk ladning. Man kan føle dette elektriske felt omkring kroppen. Det er ikke huden, man føler. Man føler nærmest et slags spøgelse eller en sjæl eller ånd. Den har samme form som kroppen. Men man kan også opleve det, som om man har et jeg udenfor huden. Andre gange føles det som et indre jeg. I gammel græsk kultur og moderne kristendom kalder man det for sjælen; og her forestiller man sig, at sjælen kan eksistere, efter at kroppen er død. I jødisk kultur kalder man det for ånden, og her forestiller man sig ligesom kineserne, at den kun kan eksistere sammen med det kødelige legeme. Hvad kineserne egentlig kalder det, har jeg aldrig helt kunnet finde ud af. Men jeg og mange andre kalder det energilegemet. Energilegemet kan have en høj elektrisk ladning, og det tegner kineserne med en rød farve; men her i bogen bruges sort. Her føler man sig meget aktiv og udadvendt. Og man er meget kropslig og social. Energilegemet kan også have en lav elektrisk ladning, og det tegner kineserne med en gul eller gylden farve; men her i bogen bruges hvid. Her er man temmelig passiv og indadvendt. Og man mærker ikke sin krop; man oplever drømme samt får spirituelle og åndelige oplevelser. For 3000 år siden opdagede kineserne så, at man kan have forskellige ladninger i hoved, bryst og underliv, så der kan opstå følgende kombinationer: Disse energimønstre kalder jeg territorie-energien, analyse-energien, udlevelses-energien, skaberenergien, samlings-energien, enheds-energien, hengivelses-energien og modtager-energien. Hvis energien flyder frit gennem meridianerne, vil man aldrig kunne forblive i et af disse energimønstre, for så vil de elektriske ladninger fordele sig jævnt over hele kroppens overflade. Og i så fald er man bare et ubevidst organ, hvori der løber en strøm. Men så opstår jeg et eller bevidstheden. Det er energilegemet, der skaber dette jeg og denne bevidsthed. Og kineserne kalder derfor denne energi for den levende energi. Det sker ved, at man spænder op i nogle muskler mellem underliv og bryst og/eller mellem bryst og hoved. I stedet for en overspænding, kan man også lave en underspænding, hvor musklerne bliver helt slatne og livløse. I begge tilfælde sker der ingen ladningsoverførsel fra celle til celle i de over- eller underspændte muskler, fordi cellerne ikke støder sammen, når man trækker vejret eller bevæger sig. Spændingerne mellem underliv og bryst dannes af overspændte lændemuskler og underspændte mavemuskler. Nogle unge mænd vælger at dyrke meget sport; og så kan de have overspændte ma- 8

9 vemuskler i stedet for. Og spændingerne mellem bryst og hoved dannes af overspændte skulder-, hals- og kæbemuskler samt underspændte muskler i det øverste af brystet. Fordi meridianerne løber i begge kropssider, kan man have forskellige energimønstre i de to sider. Så kan man skifte mellem at have samme energimønster i begge kropssider eller forskellige. Og i hver kropsside kan man have 8 forskellige energimønstre. Så kan man for eksempel skifte sådan: Man kan mærke disse energimønstre. Hvis man er polariseret, kan man enten mærke sin højre side eller sin venstre eller skifte, så man først mærker den ene og bagefter den anden. Og så kan man mærke, om der er høj eller lav ladning i henholdsvis underliv, bryst og hoved. Hvis man har samme energimønster i begge kropssider, føler man begge sider samtidig. Også her kan man mærke, om der er høj eller lav ladning i underliv, bryst og hoved. En normal europæer lægger ikke mærke til det her, fordi man altid er stagneret i det samme energimønster. Fra alle dele af kroppen går der nervetråde op til hjernen, og via disse nervetråde går der en elektrisk strøm op til hjernen. Den ladning, der er ved hudens overflade, overføres nu til et tilsvarende punkt oppe i hjernen. Og dermed overføres hele energimønstret til et tilsvarende ladningsmønster i hjernen. Her opstår der så en bevidsthedsstruktur, der svarer til energimønstret. Bevidstheden kan skifte meget hurtigt både oplevelsen i kroppen og i hjernen. Det er nemlig ikke det absolutte ladningsniveau, der opleves. Det er forandringen. Selv en relativ lille op- eller afladning giver en bevidsthedsoplevelse. Så lige så snart der går en smule elektrisk ladning fra cellerne i en kropsdele hen til en meridian, føles afladningen. Og tilsvarende føles opladningen, lige så snart der går en smule strøm fra en meridian ud til nabocellerne i kropsdelen. Da der kan være 8 forskellige energimønstre i hver side, kan man indtage 8 gange 8 = 64 forskellige energimønstre og få 64 forskellige bevidsthedsstrukturer. De udgør fundamentet i jeg et. Der er forskel på oplevelsen, om man har et energimønster i venstre eller højre side. Når en kineser siger til sin kæreste: Jeg giver dig mit hjerte og min lever mener han, at han både giver sin venstre og højre side. I venstre side hersker hjertet, og her er grundfølelsen kærlighed. Og i højre side hersker leveren, og her er grundfølelsen aggressivitet. Så ved kæreste, at det ikke bare bliver kærligt, men også sjovt og spændende. Der er en lang række forskellige filosofiske retninger i Kina, men konfucianismen og taoismen er de mest kendte. Den konfucianistiske skole handler om, at man skal beherske alle energimønstrene og kunne gå ind og ud af dem, mens den taoistiske skole handler om, at man frit skal skulle svæve imellem energimønstrene uden at forblive i nogle af dem. På et relativt sent tidspunkt fik kineserne ying-yang symbolet: Oprindelig er farverne rød og gylden; men her er det sort og hvid. Det forestiller en roterende kugle og jeg har her vist forskellige faser i rotationen. Den mørke farve er høj ladning. Den lyse farve er lav ladning. Den mørke farve er det kødelige, som opleves under opladning, og den lyse farve er det spirituelle eller åndelige, som opleves under afladning. Symbolet illustrerer, at man godt kan blive mere og mere kødelig; men inden man bliver det helt, dukker det åndelige op. Og man kan også godt blive mere og mere åndelig; men inden man bliver det helt, dukker det kødelige op. 9

10 Ying-yang symbolet er udtryk for, at vi ubevidst skifter energimønstre, sådan at opladning og afladning konstant følger hinanden. Vi oplades gennem de mandlige energimønstre, der alle har høj ladning i underlivet og aflades gennem de kvindelige energimønstre, der har lav ladning i underlivet. Kort efter år 0 begyndte kineserne at forestille sig selvstændige ånder i kropsdele med lav ladning. På det tidspunkt opfattede de strukturen i kroppen som vist på tegningen. De havde samme 3-deling; men de opfattede blot hovedet ligesom arme og ben. De inddelte i nedre bughule, øvre bughule og bryst. Sagen var, at kineserne opfattede øvre bughule som nogle organer, der sendte impulser op til hovedet og hjernen. Og de opfattede hovedet som et følehorn og hjernen som en føleknude, der til enhver tid kunne mærke en bevidsthed, men som ikke ophobede tanker. Leveren giver den grundlæggende impuls, som sender energi ud i kroppen i retning af hovedet. Når milten trækker sig sammen, forbruger den noget af denne energi, og når den slapper af, frigiver den energien igen. Det sker skiftevis i en langsom rytme, så energien kommer til hjernen i portioner, der giver energien til sætninger. Nyrerne arbejder modsat leveren. Når de forbruger energi, sker det langsomt og længe, så energistrømmen op til hovedet standser. Om det er sådan, der opstår tanker, ved jeg ikke; men det mente kineserne omkring år 0. Omkring år 500 vendte kineserne tilbage til den oprindelige tankegang. Senere blev buddhismen udbredt; den handler om at balancere mellem de 8 grundlæggende energimønstre. Omkring år 1200 viser kilderne, at kineserne skelnede mellem underliv, bryst og hoved, sådan som jeg også gør. Og på dette tidspunkt var de ret stivnede i en højre og venstre side. Men der kom så en kulturrevolution, hvorefter de igen begyndte at skifte mellem alle energimønstrene. Kulturers bevidstheder Med kultur mener jeg ikke kunst og litteratur, men alt det som mennesker foretager sig. Vi har lige gennemgået den kinesiske kulturs bevidsthed. Og jeg vil meget kort komme ind på nogle andre. I det nordøstlige Indien opstod omkring år 500 før 0 den buddhistiske bevidsthed. Den bredte sig til Kina, ligesom den kinesiske bevidsthed bredte sig overalt i Østen. Det gamle kinesiske ideal var at skifte rundt mellem energimønstrene, sådan at man bevidst eller ubevidst - gik helt ind i hvert enkelt energimønster, både i tanker, følelser og handlinger. Idealet i buddhismen er, at man kun oplever energimønstrene i tankerne, men ikke udfører dem i handlinger. Så er man i balance. Det er dog en slags intellektuel selvundertrykkelse. Og den opnår man ved at sidde om meditere, indtil kroppen er faldet i ro. I det nordvestlige Indien opstod den hinduistiske kultur, hvor man stagnerede i 4 hovedkaster, og hvor man i hver kaste var stivnet i et polariseret energimønster. Men munkene havde en teori for, hvordan man kunne befri sig fra disse stivnede bevidstheder. 10

11 Her er teorien: Mennesket har engang været dyr. Her er der høj ladning i både underliv, bryst og hoved. Men så inkarnerer man som menneske. Først bliver man bonde. Og i denne kaste er der spiritualitet (lav ladning) i hovedet. Senere genfødes man i næste kaste, hvor der er spiritualitet i brystet; og så er man handelsmand. Senere igen genfødes man som kriger eller embedsmand, og her er der spiritualitet i både bryst og hoved. Og endelig genfødes man senere som munk, hvor der er spiritualitet i både underliv, bryst og hoved. Men så kan munke avancere videre til endnu 3 kaster. De kan så genfødes til sjælslegemet, hvor der er spiritualitet i underliv og bryst. Senere kan de genfødes til det kosmiske ego, hvor der er spiritualitet i underliv og hoved. Og til allersidst kan de genfødes i Nirvana, hvor der er spiritualitet i underlivet. Nu opdager de så, at de har bevæget sig rundt i hele cirklen af energimønstre. Og så erkender de, at de har været stagneret i energimønstrene. Men nu har de lært alle energimønstrene at kende, og derfor kan de bare skifte rundt mellem dem alle. Og hermed er bevidstheden befriet. Når man er stagneret i et polariseret energimønster, opstår der 7 energiknudepunkter, som kaldes chakraer. Hvis man er lidt fintfølende, kan man mærke dem, når man fører en hånd op og ned foran sig midt mellem højre og venstre side. I Indien var der så nogle, der ville befri deres bevidsthed ved at meditere på disse chakraer. Der er den sammenhæng mellem chakraer og energimønstre, at højre sides energimønster projiceres over i chakrabevidstheden og svarer til relationerne mellem de 4 nederste chakraer. Og venstre sides energimønster svarer tilsvarende til relationerne mellem de 4 øverste chakraer. Når man for eksempel mærker højre sides underliv, er der her en umiddelbar bevidsthed, som omsætter sig i tanker, følelser og handlinger. Men det kan man ikke mærke, hvis man mediterer på chakraer. Her kan man meditere på det nederste chakra i bækkenbunden og få én oplevelse. Og så kan bagefter meditere på det næste chakra lige under navlen og få en anden oplevelse. Og hvis man så forestiller sig den bevidsthed, der er mellem disse to oplevelser, kommer man til bevidstheden i højre sides underliv. På et senere tidspunkt dukkede den gamle kinesiske visdom op igen i Indien, hvor man bare skal følge den naturlige energistrøm. Det blev så kaldt Tantra. For at opnå befrielse skulle man selvfølgelig igennem alle 8 energier. Men der blev hurtigt fokuseret på første trin fra at have spiritualitet til bare at være dyrisk, hvor der høj ladning i både underliv, bryst og hoved. Her er man seksuel frigjort og opfører sig uden selvkontrol. Der er ingen indre ladningsforskelle. Og derfor kan man heller ikke danne bevidsthedsmæssige grænser. Man oplever ingen grænse mellem sig selv og en elsker. Det er, som om man er ét fælles kød. Og man føler det, som om man har sex med universet. I det gamle Grækenland stagnerede man i analyse-energien omkring 500 før 0. Sjælen (hoved) kom fra himlen. Og legemet (underliv) kom fra jorden. Og når man døde, gik sjælen tilbage til himlen, og legemet blev til jord igen. På samme tid stagnerede jøderne i enheds-energien. Man troede på astrologien (hoved) og på vandets kraft i floderne (underliv). Men det var åndelige energier, der tilsammen udgjorde Gud. Selv (bryst) var man kød. Ånd og kød kunne ikke adskilles. Jøderne er derfor den kødelige bolig for Gud. 11

12 Omkring år 0 opstod Kristendommen. I begyndelse handlede det om at få en fri bevidsthed; men allerede 40 år efter Jesus s død, begyndte man at forestille sig, at han var en særlig ånd, der kunne befri sig, mens alle andre mennesker ikke kunne. Og derefter opstod den kristne kultur som et polariseret energimønster med analyse-energien i højre side og enheds-energien i venstre. Omkring år 600 opstod den kultur, som vi i dag finder i den arabiske verden. Egentlig startede det som en kritik af, at de kristne var stivnet og havde forrådt de oprindelige idéer. I Europa skete der i 1400-tallet en egentlig bevidsthedsspaltning (alienation), idet mennesker hævede sig op over dyret i sig selv (underliv), hvorefter man kun identificerede sig med følelser (bryst) og tanker (hoved). Det betød ikke, at man ikke kunne mærke underlivets bevidsthed. Men man oplevede det udenfor sit jeg. Det medførte, at europæerne begyndte at mene, at de var civiliserede, mens mennesker i alle andre kulturer var nede på et dyrisk stade. Og fordi de var dyr, kunne man tillade sig at slå dem ihjel eller behandle dem som slaver. Adelen mente også, at sindssyge og proletarer befandt sig på et dyrisk niveau. Og herefter blev torturkældre, heksebrændinger og offentlige lemlæstelser udbredt. Kirken fik efter spaltningen også en ny tankegang - nemlig, at man efter døden enten kom i Himlen eller Helvedet. I 1700-tallet kom der endnu en bevidsthedsspaltning (reifikation), idet det europæiske menneske projicerede den ene siden udenfor sit jeg. Det medførte individualismen, hvor man hele tiden tænker på sig selv i modsætning til andre. Kærlighedsmæssigt oplever man sig selv (den ene side); og så oplever man en anden (den anden side), som man desperat trænger til at forene sig med. Hermed opstod parforholdet, som vi kender det i dag. Fænomenerne heteroseksuel og homoseksuel opstod også. Hvis en mand identificerer sig med analyse-energien i højre side, trænger han til at forene sig med enheds-energien i venstre side. Og da analyse-energien i højre side er en traditionel mande-energi, og enheds-energien i venstre side er en traditionel kvinde-energi, bliver han dermed heteroseksuel. For en kvinde fungerer det på samme måde bare med identifikation af den modsatte side. Men hvis man så er mand og identificerer sig med enheds-energien i venstre side eller kvinde og identificerer sig med analyse-energien i højre side, opstår de modsatte følelser. Så trænger man til at forene sig med én af samme køn, og derfor bliver man homoseksuel. De to sider bruges også til politiske bevidsthed. De venstreorienterede identificerer deres politiske bevidsthed med analyse-energien i højre side. Og de højreorienterede identificerer tilsvarende deres politiske bevidsthed med enheds-energien i venstre side. Så tager man afstand fra bevidstheden i modsatte side, idet man projicerer den ud på de politiske modstandere. I tallet blev europæerne meget inspireret af indisk bevidsthed. Overklassen mente, at det var nødvendigt, at man (hoved) undertrykte det dyriske (underliv) i sig selv. For kun sådan blev man civiliseret. Hvis man holdt op med det, ville man opføre sig dyrisk og vildt. Så ville man voldtage, røve og myrde, troede man. Men i Indien havde bønderne ikke denne selvundertrykkelse, og de var ikke dyriske. De var fredelige, sjove og meget kærlige. Der kom derfor en revolutionær bevægelse, hvor man ville frigøre sig selv. Udlevelses-energien kobler underlivets og brystets bevidsthed sammen til en fælles bevidsthed. Sex og aggression (underliv) glider hermed sammen med ømhed og omsorg (bryst), og tilsammen bliver det til noget frækt, sjovt og spændende. Anarkisterne i Europa har stadig denne bevidsthedsstruktur. De europæere, der rejste til Amerika, ville ikke bare have nye muligheder. De ville også af med den gamle undertrykkende bevidsthed. Og Republikanerne i USA i dag har dette energimønster med udlevelses-energien i højre side og enheds-energien i venstre. Og de oplever, at de i modsætning til europæerne lever i et frit land, hvor man ikke behøver at undertrykke sig selv. 12

13 I slutningen af 1900-tallet kom den sidste bevidsthedsspaltning (deperdution) i Europa. I dag oplever europæerne sig oppe i hovedet, hvor de har en højre og en venstre hjernehalvdel. Resten af kroppen er nærmest som en maskine. Inden spaltningen havde man særlige sygehuse, hvor der lå hjernedøde mennesker. Men efter spaltningen dræbte man dem; og så indførte man hjernedød som dødskriterium. Nu (år 2012) er der stadig gamle mennesker, som ikke har gennemført denne spaltning; men flertallet har. Man oplever nu 6 mig er. Når jeg ikke kalder det for jeg er, skyldes det, at der ikke er nogen indre bevidsthedsmæssige sammenhænge, og fordi viljen i underlivet og lysten i brystet er projiceret udenfor jeg et. De 6 mig er befinder sig i hjernen, idet energimønstret som tidligere forklaret giver bevidsthedsstrukturen i hjernen. De fleste har følgende indhold i de 6 dele: Stat/politik/arbejde, café/venner, krop/natur, computer/mobil/internet, familie/følelser, sex. De 6 bevidstheder lever 6 parallelle liv uden forbindelse til hinanden. Er der problemer med én af dem, overlever man med de 5 andre, indtil der kommer fornyet indhold i den sjette igen. 13

14 Socialisering Hvis man kigger på nyfødte børn, kan man se, hvordan de med muskelspændinger skifter rundt mellem energimønstrene. Nogle gange er børnene tydeligt polariserede mellem højre og venstre side, hvorved de bliver noget indadvendte, så den ene side ligesom fornemmer den anden side. Andre gange er siderne helt ens. Og så kan børnene tydeligvis være oppe i hovedet, mens bryst og underliv virker slappe. Og på andre tidspunkter kan de være nede i underliv, mens hoved og bryst nærmest virker fraværende. Man kan også se deres muskelspændinger i kroppen, når de holder forskellige ladninger mellem de forskellige kropsdele. På dette tidlige tidspunkt arbejder de sikkert med at få styr på, hvad der er op og ned, inde og ude, behageligt og ubehageligt, former og farver osv. Din far identificerede sig mest med analyse-energien i hans højre side; og her var han i kontakt med sin seksualitet (underliv) og sine tanker (hoved). Din mor identificerede sig mest med enheds-energien i venstre side; og her var hun i kontakt med sine følelser (bryst). Men begge forældre kunne dog mærke begge sider og bruge begge energimønstre. Men de var altid spaltet i en højre og venstre side. Dit problem var, at du følte dig anderledes. Dels kunne du skifte mellem at polarisere dig i to sider med forskellige energimønstre. Og dels kunne du indtage alle 8 energimønstre. For at opnår kærlighed og forståelse blev du nødt til at indtage dine forældres energimønster. Energimønstret overføres jo via nervetrådene til hjernen. Analyse-energien i højre kropsside bliver til bevidsthedsstrukturen i venstre hjernehalvdel. Og enheds-energien i venstre kropsside bliver til bevidsthedsstrukturen i højre hjernehalvdel. Du får derfor en analyserende bevidsthed i venstre hjernehalvdel og en følelsesfuld bevidsthed i højre hjernehalvdel. Man kan sagtens slippe energimønstret og bevidsthedsstrukturen. Men hver gang du er med i et socialt fællesskab, etablerer du dette mønster, fordi du har lært, at du her bliver accepteret. Alienation Da du var 1-2 år gammel, trænede dine forældre dig i at sidde på en potte, når du skulle tisse og lave lort. Men du lærte også, at alt det der nede fra underlivet var noget væmmeligt noget. Og underlivets følelser indeholder ikke bare noget kropsligt. Der er også en vilje. I dag tror mange, at viljen sidder i hjernen; og det gør den selvfølgelig også idet man jo tænker over, hvad man vil. Men hvis man ikke er i kontakt med sit underliv, kan man heller ikke finde ud af, hvad man vil. Så tror man, at man vil det ene. Og dagen efter tror man, at man vil det andet. Men selvbevidstheden om, hvad man vil, er meget svag. Da du var 1 år gammel, vidste du godt, hvad du ville. Viljen bygges op allerede, mens man er foster. Men den er begrænset af de muligheder, der er. Efter at du blev født, åbnede der sig mange flere muligheder. Og din vilje handlede primært om, at du ville udforske og forstå det alt sammen. Men under pottetræningen havde din mor og far nogle bestemte bevidstheder, som de viste dig, og som de gerne ville have, at du efterabede. Og så var der også noget, som de syntes, du ikke skulle. Det er noget, de lærte af deres forældre, dengang de selv var 1-2 år gamle. Og det udgør nu en fast del af deres bevidsthed. Og da du var lille, skulle du så lære det samme. Du skulle lære, at du ikke må være stolt, grådig, liderlig, vred, misundelig, doven eller fråse med ting. Det er alt sammen noget, der knytter sig til din vilje. Det er følelser og tanker, hvor du bare har dig selv i centrum og ikke tænker på andre. Og så troede dine forældre, at du hermed ville lære at blive civiliseret. Du skulle lære at holde din vilje tilbage og underordne dig fællesskabet. Det er jo absolut godt sådan at kunne indordne sig. I andre kulturer lærer man ikke børnene det her. Og så tror Vesterlændinge, at mennesker i fremmede kulturer er uciviliserede og altid kun tænker på sig selv. Men hvis du har rejst rundt i verden, har du sikkert opdaget, at folk de fleste steder er meget mere umødekommende og gæstevenlige end europæere. Man behøver nemlig ikke at lære at tilbageholde følelserne i underlivet. Det er en medfødt 14

15 evne at kunne gøre det. Men det tror vi ikke her i Europa. Derfor bliver forældre sure og vrede, når deres lille barn udfolder nogle af disse forbudte følelser. Nu gjorde dine forældre det jo af kærlighed. Så der er ikke tale om, at de undertrykte dig med tæv og straf. De nøjedes med at vise misbilligelse, når du opførte sig forkert. Og det mærkede du tydeligt. Så følte du, at du ikke var elsket. Du følte, at du var forkert. Hvis du skulle have uforbeholden kærlighed fra dine forældre, blev du nødt til at undertrykke dig selv. Det var ikke noget, du sådan besluttede. Det var en lang proces, der tog et års tid. Undervejs fik du 2 jeg er. Det ene indeholdt de følelser og tanker, der knytter sig til bryst og hoved. Og det andet indeholdt de forbudte følelser, der knytter sig til underlivet. Disse 2 jeg er blev mere og mere adskilte. På et tidspunkt underordnede du dig dine forældres normer, så det ene jeg (bryst og hoved) blev et civiliseret og godt jeg, mens det andet jeg (underliv) blev et dyrisk væsen. Det endte med, at du nu føler, at du er et jeg med tanker (hoved) og følelser (bryst). Og så har du noget dyrisk (underliv). Den dyriske følelse af vilje er hermed fjernet fra dit jeg. Du er blevet pæn og blid. Denne bevidsthedsspaltning hedder alienation, og jeg har tegnet en streg mellem underliv og bryst for at symbolisere spaltningen. Ind imellem kan du godt forbinde de to adskilte bevidstheder; men så føler du straks skam. For så føler du de forbudte følelser. Og den del af din bevidsthed, som rummer disse følelser, udgøres at et indre 3-årigt barn. Det var dine forældre, der var årsag til, at du gennemførte spaltningen i din bevidsthed. Men det var dig selv, der gjorde det. Det var en selvundertrykkelse. Og den har du så gentaget dagligt lige siden. Hver gang du kommer i kontakt med nogle af de forbudte følelser, gentager du din selvundertrykkelse. Men du kan befri dig selv fra alienationen, hvis du vil. Hvis du for eksempel er 30 år gammel, tror du måske, at det vil tage 27 år at udvikle din indre 3-årige til at blive lige så voksen som resten af dig. Men det kan gå meget hurtigere. Nogen kan udvikle deres indre lille 3-årige til en voksen på et halvt år. Andre skal et par år. Reifikation Da du så blev 3 år, begyndte du igen at komme i modsætning til dine forældre. Sagen er nemlig, at der i brystet er en følelse, som ligner viljen i underlivet. Jeg kalder denne følelse i brystets for lyst. Man kunne også kalde følelse i underliv for lyst og følelsen i brystet for vilje. Eller man kan kalde disse to følelser for underlivs-lyst og bryst-lyst eller underlivs-vilje og bryst-vilje. Men jeg er endt med at kalde følelsen i underlivet for vilje. Og følelsen i brystet for lyst. Som 3-årig havde du lyst til en hel masse. Noget kunne dine forældre godt lide; og så smilte de til dig og roste dig. Og noget andet kunne de ikke lide; og så skældte de ud. Det blev til en regulær magtkamp. Man kalder det trodsalderen. Og så mener man, at det er noget naturligt, som alle børn skal igennem. I andre kulturen ser man noget tilsvarende; men det er kun i nogle af kulturerne, at man fører denne magtkamp igennem til den yderste konsekvens, sådan som man gør i Europa. Vi har i vores kultur et beslutnings-kompleks. Vi tror, at vi skal være enige. Som voksne skal vi stemme, og så skal mindretallet underordne sig flertallet. Og i familien skal barnet lære at adlyde. Det skal ikke lystre, for så er der tale om magt og underkastelse. Barnet skal lære, at forældrene har ret. Og så skal barnet gøre, hvad forældrene siger. Sådan er det ikke i andre kulturer. Her falder barnet i søvn, når det er træt. Og det kommer, når det er sulten. Og så lærer barnet af de ældre børn. Men her i Europa er der en voldsom magtkamp mellem forældre og barn. Barnet skriger og kæmper. Og forældrene skælder ud. Hvis man kigger nærmere på sådan en lille 3-årig, kan man se, at der er nogenlunde den samme bevidsthed i barnets to sider i ansigtet. Det er energimønstret i kroppen, der er projiceret op i ansigtet. Omkring barnets øjne er der et civiliseret jeg. Og nede omkring munden ser man underlivets bevidsthed, og det er et undertrykt dyr, der har trang til at hævne sig. Psykologer mener, at alle børn i 3-års alderen er sadister. Det er noget, som barnet skal gennemleve; og her skal forældrene være opdragerne, mener man. Dels skal man igen få barnet til at undertrykke bevidstheden i underlivet. 15

16 Men nu er der et ekstra problem med lysten i brystet. Barnet vil udleve sin lyst helt egoistisk. Og forældrene skal så lære barnet at tage hensyn til andre. Det er ikke noget, man dyrker i alle kulturer. Det er nemlig en medfødt evne, at man kan skifte mellem at forfølge sin egen lyst og indordne sig efter andre. Men her i vores kultur og i et par andre, skal børnene lære at indordne sig mere permanent. Det at indordne sig giver jo kun mening, hvis der er en magthaver eller hersker, som man skal underordne sig. Og da du var 3-4 år, fornemmede du også helt klart, at det kun var dig, der skulle indordne dig, mens dine forældre bare skulle herske. Og derfor prøvede du selvfølgelig at bytte roller, så du skulle herske, mens de skulle indordne sig. Du opdagede hurtigt, at hvis du skreg vildt hysterisk længe nok, blev de bløde og eftergivende. Og så gav du den ekstra skrue for at se, om du kunne få hele magten. Det kunne dine forældre jo ikke klare. Så de blev mere energiske. De råbte og skældte ud. Og måske kom de i afmagt til at nive dig hårdt eller slå til dig. Men de ville selvfølgelig ikke skade dig - og heller ikke direkte undertrykke dig. Du skulle jo blive et selvstændigt menneske ligesom dem selv. Det, som de selv gennemførte, da de var 3-4 år, skulle du nu også gennemføre. Du skulle skabe et jeg, der var adskilt fra de andre. Og du skulle lære at styre dette jeg, så du på den ene side blev et individualistisk selvstændigt jeg og på den anden side blev social, hvilket vil sige, at du tager hensyn og indordner dig efter andre. Det tog cirka 2 år at komme igennem processen. Du startede med at polarisere dig. Det vil sige, at du indtog forskellige energimønstre i dine to kropssider. Og her i Europa er det analyse-energien i højre side og enheds-energien i venstre. For det er de to energimønstre, som din far og mor brugte. Energimønstrene blev så via nervetrådene overført til din hjerne, så din venstre hjernehalvdel fik højre kropssides bevidsthedsstruktur og højre hjernehalvdel fik venstre kropssides bevidsthedsstruktur. Når jeg skriver højre eller venstre sides bevidsthed, mener jeg bevidstheden i højre eller venstre kropsside. Når du polariserede dig, brugte du den ene side til en bevidsthed om dig selv og den anden side til at rumme bevidstheden om dine forældre. Egentlig er det jeg er; men siden med dine forældre projicerede du ud, så du oplevede dem uden for dig selv. Hvis du og dine forældre levede en fri tilværelse, hvor man skifter rundt mellem alle forskellige energimønstre, ville det her bare medføre, at du på et tidspunkt fik gennemlevet bevidsthedsprocessen, hvorefter du indtog samme energimønstre i begge sider og så fik et samlet jeg, hvor du bare slappede af og oplevede dig som en del af familien. Men dine forældre var ikke i stand til at skifte energimønstre. Eller rettere sagt, det var de; men de var opdraget til at tro, at analyse-energien og enheds-energien danner de eneste civiliserede og fornuftige bevidstheder; og at alle andre energimønstres bevidstheder er dyriske, uciviliserede og destruktive. Derfor kom du i konflikt med dine forældre. Du havde en medfødt evne til at skifte rundt mellem alle energimønstrene. Du kunne også polarisere dig og samle dig. Men dine forældre var altid polariserede; og de havde altid analyse-energien i højre side og enheds-energien i venstre. På et tidspunkt magtede du ikke længere at kæmpe, og så tilpassede du dig dine forældre. Hermed skete der en bevidsthedsspaltning, idet du herefter altid blev polariseret ligesom dine forældre. Spaltningen hedder reifikation, og jeg har tegnet en streg mellem de to sider for at symbolisere bevidsthedsspaltningen. Du blev nødt til at vælge én af siderne til dit jeg. Hvis du er mand og valgte højre side med analyse-energien, er du blevet heteroseksuel. Hvis du valgte venstre side, er du blevet homoseksuel. Tilsvarende for en kvinde. Hvis du valgte venstre side med enheds-energien, er du blevet heteroseksuel. Hvis du valgte højre side, er du blevet homoseksuel. I andre kulturer har mennesker jo også har evnen til at polarisere sig. Men de har også evnen til at samle sig igen. Men for dig blev polariseringen til en permanent splittelse. Med reifikationen fik du et indre 4-årigt barn, der ikke har udvikler sig mere. Og derfor har du kun en 4-åriges evner til at fungere i fællesskaber. 16

17 I løbet af magtkampen er dit indre 3-årige barn måske vokset op til 4 år, så du nu kun har ét indre barn; men der er også nogle, der både har et indre 3-årigt barn og et indre 4-årigt. Det var dine forældre, der var årsag til, at du spaltede dig selv i højre og venstre side; men det var dig selv, der gennemførte det. Og derfor føler du i dag skyld. Ligegyldigt hvilke sociale konflikter, du kommer ud for, opstår skyldfølelsen. Der er dog forskel på mænd og kvinder. En mand, der identificerer sig med højre side og analyse-energien, kan let få en følelse af skam, hvis han lader underlivets bevidsthed flyde frit. Og en kvinde, der identificerer sig med venstre side og enhedsenergien, kan let opleve skyld, hvis hun slapper af og mærker sine følelser. Bevidsthedsspaltningerne er ikke noget, der sker én gang for altid. Det er noget, som du gentager, hver gang du kommer i kontakt med bestemte sociale følelser. I løbet af din opvækst var der dog mange gange, hvor du glemte denne selvundertrykkelse, og så fik du impulser til at udfolde alle energimønstrene. Men hvad skete der så, når og hvis du anvendte nogle af de andre energimønstre. Hvis du berørte dine kønsdele (underliv), blev du misbilliget. Når du ikke kontrollerede og styrede dig selv (ikke hoved), blev du misbilliget. Når du ikke dannede nogen indre bevidsthedsgrænse, og dermed heller ikke var i stand til at danne grænse mellem dig selv og andre og derfor opførte dig egoistisk, som om der slet ikke var andre så misbilligedes du. Når du bare sagde (hoved), hvad du følte (bryst) uden at tænke dig om først, misbilligede man dig. Når du bare var tilskuer (hoved) og ikke engagerede dig følelsesmæssigt og kropsligt, misbilligedes du også. Og når du var energiforladt og indadvendt, blev du også misbilliget. Altså, du blev misbilliget, hver gang du indtog et af de 6 energimønstre, som ikke er med i det stivnede europæiske energimønster. Din far identificerede sig med analyse-energien, og her bliver man indadvendt og tænksom, og man kommer let til at analysere to ting ad gangen. Og din mor identificerede sig med enheds-energien, og her bliver man udadvendt og føler, at alt og alle omkring én er med i en fælles bevidsthed. Hvis du udfoldede disse to energimønstre, syntes dine forældrene godt om det, og så fik du ros. Legekammerater præger også hinanden. En dreng leger mest lege, der handler om at blive en "rigtig" mand, altså analyse-energien: Det er lege, der handler om "at være den". Enten er man sejrherre (hoved) eller taber (underliv). Man lærer at herske. Og man lærer også at underordne sig. Der er også konkurrencelege, hvor man kan sammenligne sig med andre. Det handler meget om hierarki. Man får en bestemt plads. En pige leger mest lege, der handler om at blive en "rigtig" kvinde, altså enheds-energien: Det er lege, der handler om at være sammen - udgøre en enhed. Her kan man være giftig, intrigant, samarbejdende, modarbejdende, klikedannende, bagtalende, frastødende, dominerende. Den enkelte er altid i centrum og selvhævdende. 17

18 Når børnene kommer i skole, skal de lære at være sociale. Og det betyder, at de skal lære at bruge de to sider i den vestlige kulturs energimønster på en bestemt måde. Pædagoger og lærere er enige om, at børnene skal bruge det bevidsthedsmæssige indhold fra enheds-energien følelsesmæssig og socialt. Man skal lære at være ét fællesskab. Det er dårligt at bruge det intellektuelt, for så får man en selvcentreret opfattelse, hvor man ikke kan se andres synsvinkler. Og det er dårligt at gå egne veje, for så bliver man egoistisk. Og man er også enig i, at det er dårligt at bruge analyse-energien som følelsesmæssig identifikation. For det giver en bevidsthed med adskillelse, så der kommer konfrontationer, klikedannelse, magtkampe og selvstændighed. I stedet skal man bruge analyse-energien til intellektuel udvikling, så det bliver inde i hjernen, at der kommer konfrontationer mellem ord, hvorved der opstår kliker af begreber og idéer. Så skal man lære at skelne mellem det konkrete og det abstrakte. Oprindelig er det konkrete ensbetydende med det, der er der først, og som hænger direkte sammen med den fysiske natur. Og det abstrakte er så det, som et menneske danner oppe i sit hoved, og som er nogle begreber, der beskriver nogle kvaliteter ved det konkrete. Det handler om analyse-energien: Her er der to bevidsthedsoplevelser. Hvis man f.eks. går og klemmer ballerne sammen hele tiden - og konstant forsøger at præstere mere, end man til enhver tid har kræfter til... ja, så er det konkrete (underliv), at man klemmer ballerne sammen. Og det abstrakte (hoved) er, at man forsøger at leve op til andres forventninger. Men så skal eleverne lære at fastholde den spaltning, der skete i 1-2 års alderen, og som endnu ikke totalt er blevet permanent. De skal lære at identificere sig med hovedet og ikke med, hvad der sker i underlivet. Hvis man derfor opfører sig som ovenfor, antages det, at man er social engageret og deltager aktivt i at løse fællesskabets problemer. Dette (hoved) bliver så betragtet som konkret, fordi det er det, som man nu umiddelbart oplever. Og hvis man begynder at filosofere over begrebet "at klemme ballerne sammen", beskæftiger man sig med et abstrakt billedsprog om noget nede i underbevidstheden (underliv). Begreberne er altså byttet rundt. Man har skabt en social virkelighed ud fra det abstrakte. Og denne virkelighed udgør nu det konkrete. Og det oprindelige konkrete er man ikke længere i kontakt med - og så kan man kun forholde sig til det som noget abstrakt. Den traditionelle lærers opgave er at vende alt det konkrete til noget abstrakt - og alt det abstrakte til noget konkret. Hermed transformerer man det dyriske jeg i underlivet op til et civiliseret jeg i hovedet. I de små klasser bruger man mange udsagnsord: leger, spiser, hopper, gynger, cykler, løber osv. Det gør man, fordi børnene stadig har oplevelsen af det oprindelig konkrete, hvor det er et jeg, der udfører noget. I de højere skoleklasser gøres en kraftanstrengelse for at ændre dette. Computeren har stor anvendelighed. Denne sætning giver en høj karakter, når der skrives stil i skolen. Jeg bruger computeren til mange ting. Denne sætning giver derimod kun en middelmådig karakter, og man bliver betragtet som umoden, og som at have et meget barnligt sprog. For at anskueliggøre problemstillingen, vil jeg tage udgangspunkt i... Her demonstrerer man, at man behersker analyse-energien. Den første sætning i den ene bevidsthedspol; den anden sætning i den anden bevidsthedspol. Hvis man skal have topkarakter, skal stilen bestå af sådanne fraser med to bevidsthedspoler. Man skal også bruge energimønstret til at argumentere for og imod. Til sidst er det så tilladt at inddrage sig selv og sin mening: 18

19 Mens udviklingen i samfundet peger i denne retning, ser jeg dog et problem i... Hele denne skoling har ikke handlet om, at barnet skulle uddanne sig. Altså folde sig ud og udvikle sig på baggrund af sig selv. Det har mere handlet om at indskrænke barnet til kun at bruge analyseenergien og bruge det sådan, at jeg et er i hovedet, der kan se ned på den dyriske krop (underliv). Skolelærerne har også helt indrettet sig efter analyse-energien. Der skal være et mål for undervisningen (hoved). Og undervisningen er intet værd, med mindre der knyttes en vejledning til, så kroppen (underliv) også er med. Endelig skal der foregå en evaluering, der skaber bevidsthed om processen fra udgangspunktet (underliv) til målet (hoved). Befinder man sig i analyse-energien, er der ikke fantasi til, at eleven undervejs får en ahaoplevelse og skifter mål eller foretager sig noget helt andet med andre energimønstre. Der er kun en retlinet udvikling fra uvidenhed (underliv) til klog (hoved). Så er der matematik: To mand står i en grøft og graver 3 meter på 1 time. Hvor lang tid tager det at grave 9 meter? Drengen er i analyse-energien. Han ser indad, og han ser ikke billeder, men har en to-polet bevidsthed, hvor han oplever noget abstrakt i hver pol. I den ene pol har han 3 meter og 1 time, og i den anden pol har han 9 meter og en ubekendt. Hele den matematiske ligning er allerede inden i ham. For ham er det blot et spørgsmål om at skrive den ned. Pigen har det anderledes. Hun er i enheds-energien. Hun ser billedet for sig. Der er to mænd. Måske snakker de sammen. De skal vel også have pause. Og så tænker hun på 9 meter. De må da få ondt i armene og skuldrene. Og hvis de nu begge to står nede i grøften? Hvordan kan der så være plads til, at de graver samtidigt. Måske skal den ene begynde i den anden ende. Og de graver vel ikke lige hurtigt hele tiden. Hvis hun skal være tro mod sit eget energimønster, vil hun forestille sig selv i situationen: Hvis jeg graver 3 meter på 1 time.. så er jeg blevet træt. Nå, men de er vel vant til det, så mon ikke det vil tage en halv dag, inden de er færdige. For et par år siden accepterede man i mange skoler sådan et svar fra en pige. Herregud, hun magter ikke andet. Og hvorfor skal hun have et personligt nederlag over, at hun ikke behersker analyseenergien. I løbet af puberteten bliver påvirkningerne fra forældrene mindre end påvirkningerne fra jævnaldrende og skolen. Nu bliver de unge ikke længere påvirket af lige meget mande- og kvindeenergi, selvom de har begge sider i sig. De kan sikkert stadig indtage alle energimønstrene; men med nogle af dem bliver de nedgjort: Hvis en dreng indtager territorie-energien, er han en usling, der kun tænker på sig egen pik (underliv), mens han ikke kan finde ud af at orientere sig (bryst og hoved) i forhold til andre. Hvis han indtager udlevelses-energien, er han vild (underliv og bryst) og kan ikke kontrollere eller styre (hoved) sig selv. Hvis han indtager skaber-energien er han selvoptaget, dominerende og tror, at han altid har ret. Med høj ladning overalt er der ingen energimæssig adskillelse og derfor heller ingen bevidsthedsmæssig adskillelse. Han oplever derfor kun et jeg og det er ham selv. 19

20 Hvis en pige indtager nogle af disse mande-energier, er hun meget fræk, men bliver også lidt anerkendt for ikke at være så piget. Hvis en pige indtager samlings-energien, er hun et sludrehoved, der snakker konstant - uden at have noget emne, hun holder sig til. Hver gang hun får en følelse (bryst), omsættes den straks til snak (hoved). Hvis hun indtager hengivelses-energien, er hun uselvstændig, holdningsløs og uengageret. Hun (hoved) kan kun kigge på sig selv (bryst og underliv). Hvis hun indtager modtager-energien, er hun apatisk og opgivende. Der er ingen energimæssig adskillelse og derfor heller ingen bevidsthedsmæssig adskillelse: Men der føles ikke noget jeg, for det ville kræve en høj ladning. Hvis en dreng indtager nogle af disse kvinde-energier, er han lidt af en tøsedreng, men bliver også anerkendt for at være blid og sød. Bruger man disse 6 energimønstre bliver man altså misbilliget. Men så er der to energimønstre, hvor man bliver rost: Når man indtager analyse-energien, er man intelligent (kan arbejde med to bevidsthedspoler), selvkontrollerende (hoved kan styre underliv) og målrettet (energi fra underliv til hoved). Det forventes af en dreng; men det er godt, hvis en pige også kan det. Og når man indtager enheds-energien, er der kun én energipol og dermed én bevidsthedspol. Man føler, at de kræfter, som man har i sig, ikke kan adskilles fra andre. Man kan bruge det på en intrigant måde for at hævde sig selv. Men man har dog i det mindste en føling med andre. Og når man ikke selv er presset, bliver man ansvarlig, medfølende og omsorgsfuld. Det forventes af en pige; men det er godt, hvis en dreng også kan det. Så længe man kun er alieneret og reificeret, har man to indre sammenhænge. I højre side har man i hovedet en bevidsthed om samfundet. Og den er så koblet sammen med den lave energi i brystet, hvor man har en moral om fællesskabet. Man føler, at man skal præstere noget mere hele tiden. Men lige gyldigt hvor meget man præsterer, har man stadig følelsen af at skulle præstere noget. Det er altså aldrig godt nok, hvad man gør. I venstre side har man i brystet en bevidsthed om familien. Og den er koblet sammen med den lave energi i hovedet, hvor man har en etik om det at være menneske. Også her føler man, at man skal præstere noget følelsesmæssigt, som passer til etikken. Men ligegyldigt hvor meget man præsterer, er det aldrig nok. Man bliver ved med at føle, at man ikke er god nok. Siden 1970 erne har de unge kvinder lært, at det er gammeldags og nedværdigende kun at identificere sig med kvinderolle i enheds-energien i venstre side. De skal også kunne identificere sig med analyse-energien i højre side. Og den bruger man så i det offentlige liv. Det gamle talesprog, som kvinder var gode til, er dermed næsten forsvundet. De unge mænd har også lært, at det er fint at være i kontakt med sine følelser; og dermed menes der, at de skal kunne føle enheds-energien. Så selvom de er opdraget til at identificere sig med analyse-energien, er det ikke godt nok. Cirka hver femte teenager føler sig så psykisk presset, at det gør ondt. Og hver tredje af dem skærer i sig selv for at erstatte den psykiske smerte med en fysisk smerte, som er meget lettere at forholde sig til. Der er også mange, der græder sig i søvn. Om dagen spiller man sej. Om natten er man fortvivlet. 20

Bevidsthedens historie

Bevidsthedens historie Bevidsthedens historie Tommy FalkeØje Bevidsthedens historie Copyright Tommy FalkeØje Bogen er første del af et dobbeltværk. Bog 1, Bevidsthedens historie, redegør for historiske kendsgerninger set ud

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed Copyright Tommy FalkeØje 2 Forord Første del af bogen handler om bevidsthedens historie. Den skal man vide nogen om, fordi der er en massiv

Læs mere

Bevidsthedens forvandling

Bevidsthedens forvandling Bevidsthedens forvandling Tommy FalkeØje Bevidsthedens forvandling Copyright Tommy FalkeØje Bogen er anden del af et dobbeltværk. Bog 1, Bevidsthedens historie, redegør for historiske kendsgerninger set

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Revolutionær teori og praksis Venstrefløjen kontra Marx

Revolutionær teori og praksis Venstrefløjen kontra Marx Revolutionær teori og praksis Venstrefløjen kontra Marx TOMMY FALKEØJE Revolutionær teori og praksis. Venstrefløjen kontra Marx. Copyright Tommy FalkeØje. 2 Forord Mange af de skrifter, som Karl Marx skrev,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere