Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning"

Transkript

1 Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7

2 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere, hvornår et stort forbrug af alkohol og medicin bliver til et egentlig problem, mens brug af illegale stoffer som fx hash og kokain ikke er tilladt. Udviklingen af et storforbrug eller en fysisk afhængighed af fx alkohol sker over tid og kan godt tage mange år, hvor signalerne vil ændre sig undervejs i forløbet. Idet følgende beskrives nedenstående emner. Alkohol storforbrug og afhængighed Medafhængighed på arbejdspladsen Alkohol og helbred Danskernes alkoholforbrug Andre rusmidler end alkohol Side 2 af 7

3 Alkohol storforbrug og afhængighed Et storforbrug defineres ved et alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser, som er: Højst 14 genstande til kvinder og højst 21 genstande til mænd om ugen. Denne kvantitative grænse kan ikke umiddelbart stå alene, når den enkelte medarbejderes alkoholforbrug skal vurderes i forhold til et behandlingsforløb. Her må forbrugsmønstret og konsekvenserne af forbruget inddrages. Et stort alkoholforbrug er noget, de fleste mennesker forbinder med sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Men i virkelighedens verden viser kun en lille del af storforbrugerne tydelige tegn på, at de drikker for meget. De fungerer tilsyneladende fint i hverdagen både på arbejdet og sammen med familien, venner og bekendte. Grunden er, at storbrugeren over længere tid har vænnet sig til at drikke meget. Signaler på et storforbrug hos en medarbejder kan dog være: Et noget svingende humør Klager over hovedpine og træthed Et mindre stabilt fremmøde Svigende arbejdsindsats og koncentrationsbesvær Har mange enkelte sygedage oftest mandage og fredage Kommer senere, går tidligt, har tilfældige svinkeærinder og forlænger pauser Skaber uro og irritation på jobbet, bliver rastløs, nervøs og nedstemt Møder op med tømmermænd Lugter af alkohol (forsøger evt. at skjule det med tyggegummi, pastiller og lign.) Byder ofte på alkohol for selv at kunne drikke En fysisk afhængighed viser sig hos medarbejderen som fx et tvangsmæssigt ønske om at drikke og have svært ved at stoppe igen, og medarbejderen oplever ofte abstinenser, når promillen falder. Signaler på alkoholafhængighed er derfor nemmere at få øje på, idet disse mennesker vil være nødt til at dulme abstinenser med fx alkohol i løbet af en arbejdsdag. Der er tale om afhængighed af alkohol, hvis tre eller flere af nedenstående symptomer har været til stede samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år: Et tvangsmæssigt ønske om at drikke Kontroltab, dvs. man kan ikke stoppe med at drikke, når man først er begyndt Fysiske abstinenser som fx indre uro, ryster på hænderne, etc. Toleranceudvikling med behov for stadig større mængder alkohol for at opnå samme effekt Mindsket interesse for sociale aktiviteter alkohol optager en stor del af hverdagen Fortsat drikkeri på trods af kendskab til skadelige følger Signaler på afhængighed kan være: Mange små fejl, mange uheld og ofte brug for andres hjælp og støtte Med tiden hyppigere og længere fraværsperioder Irritabel, sårbar og tendens til isolation Side 3 af 7

4 Mistænksom over for arbejdsledere og kolleger Mange på jobbet er blevet godt trætte af alle de problemer, den pågældende skaber Uheld også uden for jobbet (på grund af alkohol) Familieproblemer, ofte med skilsmisse til følge Økonomiske problemer, forskud på løn Overdreven omhu med udseendet (gælder mest for kvinder) Sjusk med udseendet og hygiejnen (gælder mest for mænd) Påvirket har abstinenser på arbejdet Medafhængighed på arbejdspladsen Ofte reagerer de personer, der er tæt på medarbejderen på en bestemt måde, der hverken hjælper dem selv eller medarbejderen med alkohol- og /eller rusmiddelproblemet - nemlig ved at udvikle et bestemt adfærdsmønster, som kaldes "medafhængighed". Medafhængighed betyder, at man hindrer medarbejderen med et alkohol og/eller rusmiddelproblem i selv at tage ansvar for sit problem og konsekvenserne af det. Eksempler på det kan være, at man overtager arbejde, som ikke bliver gjort eller undskylder og dækker over medarbejderen. Selvom "medafhængig" adfærd er størst inden for familien, er det også et almindeligt problem på arbejdspladsen. En person kaldes "medafhængig", hvis han lader sig styre af og indretter sig efter de problemer, som medarbejderens alkoholforbrug giver. De medafhængige reagerer tit instinktivt forkert, når de vil hjælpe medarbejderen med at få løst hans/hendes alkohol- og /eller rusmiddelproblem - især, hvis det er en person, de holder af. De føler medlidenhed med denne - "det er jo synd for vedkommende". Men konsekvenserne af den medafhængiges adfærd er, at medarbejderen i virkeligheden slipper for at skulle tage ansvar for sig selv, det gør de andre jo. Ubehaget ved at opdage sin rolle som medafhængig er ofte forbundet med skyldfølelse. "Havde jeg bare reageret anderledes, så..." Her er det vigtigt at understrege over for de medafhængige, at de ikke kunne have gjort det anderledes, da de ikke vidste bedre. De gjorde det så godt de kunne - faktisk helt menneskeligt normalt. Den største hjælp den medafhængige kan give - både sig selv og medarbejderen - er at sætte grænser i forhold til denne, eksempelvis sige fra i forhold til at overtage personens arbejde. Dette betinger, at den medafhængige lærer at tænke mere i sine egne behov end i medarbejderens. Problemet i den medafhængiges adfærd er netop, at han i lang tid har tilsidesat sine egne behov for at "hjælpe" medarbejderen. Tal med medarbejderen om fx alkoholproblemerne og lad vedkommende selv tage ansvar. Side 4 af 7

5 Alkohol og helbred Der synes at være en opfattelse af, at et forbrug op til genstandsgrænserne er det sunde forbrug. Budskabet kan virke forvirrende, men skal forstås som, at det er det absolut maksimale forbrug og mindre er bedre. Det kan også formuleres således: Kvinder frarådes at drikke mere end 14 genstande og mænd mere end 21 genstande om ugen og mindre er bedre. Og alle frarådes at drikke mere end 5 genstande ad gangen. I forhold til om det er sundt at drikke, så er Sundhedsstyrelsens rådgivning på alkoholområdet, at kun midaldrende og ældre personer og personer med hjertekar-sygdomme i nogle tilfælde vil kunne opnå en sundhedsmæssig fordel af at drikke ca. en genstand dagligt. For andre er der ingen sundhedsmæssige gevinster. Man bør helt undgå alkohol hvis man: Har svært ved at kontrollere sit alkoholforbrug Får medicin, der ikke må blandes med alkohol Har en sygdom, der forværres, når man drikker Planlægger at blive gravid eller er gravid Er under 18 år, eller ammer, bør man drikke meget lidt I den nære familie ser alkoholproblemer eller psykiatriske sygdomme Der er stor forskel på, hvor meget alkohol hver enkel person kan kapere, og hvad alkohol gør ved helbredet. Alkohol giver i lidt store doser en tilsigtet påvirkning af hjernen i form af beruselse. Når denne påvirkning ophører, optræder der ofte det ubehagelige fænomen tømmermænd. Længere tids anvendelse af større doser giver mere alvorlige symptomer. Abstinenser Egentlige abstinenser hænger sammen med fænomenet tolerance. Tolerance betyder, at organismen herunder specielt hjernecellerne indstiller sig på en regelmæssig påvirkning af alkohol. Der iværksættes nogle modregulerings-mekanismer i kroppen, og når alkoholen forsvinder, fortsætter disse mekanismer i en periode. Det er dette, der opleves som abstinenser. Efterhånden indstiller kroppen sig igen på, at der ikke er alkohol til stede, og abstinenserne er overstået. Abstinenssymptomerne kan begynde at optræde, allerede mens koncentrationen af alkohol i kroppen er faldende, og før personen er helt ædru. Det drejer sig om rystelser af især arme og ben, men også hele kroppen, svedtendens, hjertebanken, muskelsmerter, kvalme og opkastning. Der er derudover psykiske symptomer som nervøsitet, rastløshed, angst, depression, irritation og søvnbesvær. Nogle af de kropslige symptomer som f.eks. diarre, kvalme og opkastning kan delvis skyldes, at alkohol har irriteret mavetarmkanalen. Leverskader Det er ofte dette organ, man tænker på, når man taler om alkoholskader. Der er meget stor individuel variation med hensyn til, hvor meget alkohol den enkelte kan tåle, før leveren beskadiges. Nogle Side 5 af 7

6 mennesker kan dog tåle større mængder. Det har også stor betydning, hvor længe indtagelsen står på. Leverbeskadigelsen ses efter flere års alkoholmisbrug. Danskernes alkoholforbrug Arbejdspladsen er stadig vigtig - for selvom der drikkes mindre på arbejdspladserne, er det samlede alkoholforbrug ikke blevet mindre og dermed er de problemer, alkohol skaber, heller ikke blevet reduceret. Drikkemønstret på arbejdspladsen har i de sidste årtier ændret sig. Hvor det før i tiden var almindeligt til frokost, møder mv., at man fik øl og evt. en snaps eller Gammel Dansk, så er dette stort set ikke kutyme længere. De arbejdspladser hvor man stadig må drikke bliver færre og færre. Men danskerne drikker stadig og alkoholforbruget er generelt flyttet til fester og fritiden, som en markering af en kultur, hvor der er fokus på hygge. I Danmark lever vi i en våd alkoholkultur, hvor der er mange anledninger til at drikke og stor accept af alkohol og beruselse. Den danske alkoholkultur kan i dag karakteriseres som en kombination af den sydeuropæiske, hvor et enkelt glas vin til måltidet hver dag accepteres og den nordiske, hvor det accepteres at drikke meget på én gang. Resultatet er en kultur, hvor mange drikker for meget, og følgerne af den mængde, der bliver drukket uden for arbejdet og på sigt måske også på arbejdspladsen vil for nogle før eller siden slå igennem på arbejdspladsen i form af svigt, fejl, forsømmelser, fravær etc. Et stort alkoholforbrug påvirker bl.a. arbejdsindsatsen på arbejdspladsen og er skadeligt for personen selv. I 2004 drak hver dansker på 14 år eller derover i gennemsnit ca. 11,4 liter ren alkohol. Det er mere end det dobbelte af forbruget i de øvrige nordiske lande. Den danske alkoholkultur går i arv. Mange danske børn stifter bekendtskab med alkohol i en tidlig alder. Alkoholdebuten blandt unge er tidlig, og forklaringen kan være, at mange forældre accepterer, at deres børn drikker, og måske også serverer alkohol til dem, fx ved konfirmation eller Blå Mandag. For køb af alkohol er aldersgrænsen 16 år. Omkring danskere drikker over sundhedsstyrelses anbefalede 14/21 genstande pr. uge har et skadeligt forbrug og er afhængige af alkohol. Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. 10 procent af dem, der er i arbejde, har et for stort forbrug af alkohol. Alkoholproblemer kan ikke afgrænses til en lille gruppe mennesker de kan opstå for mange og i alle socialgrupper. På alle større arbejdspladser vil der derfor uundgåeligt være mennesker med alkoholproblemer. Andre rusmidler end alkohol Der findes forskellige rusmidler, som omfatter lægeordineret medicin og illegale stoffer. På visse arbejdspladser som fx på plejehjem og i hjemmeplejen er der let adgang til fx sove- og smertestillende medicin. Og brug af illegale stoffer er generelt i vækst også på danske arbejdspladser. Fælles for disse rusmidler er, at de påvirker hjernen, og dermed evnen til at tænke og træffe de rigtige beslutninger. Det er vigtigt, at arbejdspladsen forholder sig til og berører problemet med rusmidler, også inden man oplever at have et problem. Det kan være ved at udarbejde en aktiv og bevidst politik fx en kombineret alkohol- og rusmiddelpolitik. Det betyder, at der er klare og nedskrevne regler og holdninger til rusmidler, Side 6 af 7

7 og at der er procedurer for, hvordan arbejdspladsen agerer, hvis der opstår et problem hos en medarbejder. Lægeordineret medicin som benzodiazepiner fx imovane, hexalid, stesolid og serepax gives i forbindelse med søvnproblemer og angst, mens smertestillende medicin fx er ketogan og morfin. Fælles for dem alle er, at de hurtigt skaber afhængighed. Signaler på at være påvirket af lægeordineret medicin kan være Sløret tale Problemer med balancen Usikker skrift Dårligt humør og trækker sig tilbage Abstinenser med fx rastløshed og ryster, søvnforstyrrelser samt puls- og blodtryksstigning Opsøger arbejdspladsen på fridage for at skaffe sig medicin Tager af eller ændrer borgernes medicindosis Ikke lægeordinerede rusmidler kan være fx hash, heroin, kokain, amfetamin og ectacy. Hash og heroin er de såkaldte downers som sløver, mens kokain, amfetamin og ectacy er uppers, som stimulerer. Signaler på at være påvirket af ikke lægeordinerede stoffer kan være Møder for sent og har hyppigt kortvarigt sygefravær Arbejdspræstationen falder og nedsat koncentration Rastløs og overgearet = uppers Sløret tale, langsomme bevægelser, dårlig koordination = downers Svingende humør nærtagen og aggressiv Abstinenser - nervøs, angst, urolig og emotionel labil/depressiv Mistænksom stigende til paranoia Det er meget svært at være sikker på, at der er et problem med alkohol og rusmidler hos en medarbejder, og ofte bruges der lang tid på at finde ud af, om det er et problem medarbejderen har. Han/hun er bange for at miste sit arbejde og passer derfor godt på med ikke at præsentere signaler (sikre beviser). Først når medarbejderen har haft et alkohol- og/eller rusmiddelproblem igennem år, er de som oftest ikke længere i stand til at skjule det over for omgivelserne og arbejdspladsen. Men det er alt for omkostningsfuldt at vente med at gribe ind, til man er sikker i sin sag både for medarbejderen og arbejdspladsen. Fornemmelser er ofte rigtige, og hvis man bruger lidt tid på at finde ud af, hvad de udspringer af, kan de blive brugbare i det videre forløb. Side 7 af 7

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere