RUSMIDDELRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1"

Transkript

1 RUSMIDDELRÅDGIVNING

2 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller euforiserende stoffer. Man kan vælge at henvende sig anonymt for vejledning. Ambulant behandling for alkoholbrug kan ifølge loven foregå anonymt (ikke medicinsk behandling). Unge under 18 år eller deres forældre kan også henvende sig til RusmiddelRådgivning og få vejledning. I særlige tilfælde kommer unge under 18 år i behandling efter en nærmere vurdering af den unges situation udført af Rudersdal Kommunes Forebyggelse og Rådgivning under Skole og Ungeområdet. Borgere som bekymrer sig over deres brug af rusmidler henvender sig til Rusmiddel- Rådgivning. Det kan også være urolige pårørende, som ringer og fortæller, hvad de oplever. Det kan være en praktiserende læge eller et sygehus, som beder os om at følge op på borgerens situation i forhold til rusmidler. Nogle gange er det en arbejdsgiver, som vil vide, hvordan man bedst hjælper en ansat eller en medarbejder i kommunens jobcenter, som henviser en borger til en faglig vurdering af vedkommendes rusmiddelbrug. Alkohol og euforiserende stoffer forstås som rusmidler. Det er psykoaktive stoffer, som har en sindsstemningsændrende effekt. Alkohol Et glas vin, en øl eller drink er indlejret i vores forståelse af det gode liv, hygge og selskabelighed. Hele 95 procent af os bruger alkohol. Det giver for mange mennesker ikke anledning til bekymring. Euforiserende stoffer Stoffer er tiltrækkende for nogle af os. De er ulovlige. Hash er det mest udbredte euforiserende stof og blandt unge (16-20 år) har 33 procent prøvet det. 8 procent af de unge har prøvet andre stoffer som kokain, amfetamin, ecstasy eller andre stoffer. De fleste, som prøver stoffer i en fase af livet, holder op med dem igen, eller bruger dem meget begrænset. Nogle mennesker udvikler et meget nært forhold til det foretrukne rusmiddel. Andre mennesker og værdier, man ellers sætter højt i livet, må vige for brugen af rusmidlet. Rusmidler påvirker os både fysisk og psykisk, og kan opleves, som en uundværlig støtte i hverdagen. Hvis forbruget af rusmidler bliver dominerende i ens liv, kan der opstå en række utilsigtede konsekvenser. Hvordan disse viser sig, er individuelt og også forbundet med det anvendte rusmiddel. Der kan være symptomer på forringet helbred og nedsat mental kapacitet, tegn på problemer med familien og med at overholde sociale forpligtelser og engagement i forhold til arbejde, økonomi og myndigheder. Det er desværre ofte sådan, at selv om der viser sig problemer med brugen af alkohol eller stoffer, så er det svært for den enkelte selv at se disse. Det er ofte pårørende eller venner, som først reagerer på et uhensigtsmæssigt forbrug. De bliver bekymrede og kede af det, når de oplever, hvordan forholdet til deres nærmeste forandrer sig. Men det er indeni den enkelte, at de vigtigste symptomer på forandringer kan opstå. Rusmidlernes stærke egenskaber får os til at føle os godt tilpas ved indtagelsen. Et uhensigtsmæssigt forbrug kan imidlertid være ophav til besværlige følelser, nedsat stemningsleje, forringede ressourcer og et lavere selvværd. Denne udvikling kan øge vores behov for at skulle bruge rusmidlet igen og igen 2 RUDERSDAL KOMMUNE RUSMIDDELRÅDGIVNING

3 Afhængighed Man definerer ifølge ICD-10 (International Classificaiton of Disease) afhængighed af rusmidler efter følgende kriterier, hvoraf mindst tre skal være til stede mere end én gang indenfor samme år. trang ( craving ) - et tvangsmæssigt ønske om at bruge rusmidlet. kontroltab - at man har svært ved at stoppe med brugen, når man først er begyndt. fysiske abstinenser (eks. alkohol) øget svedtendens, rysten på arme og ben, kvalme og opkastninger, stigning i puls og blodtryk samt nervøsitet og angst og mere alvorligt synshallucinationer, hvor personen ser ting, som ikke er der, eller følelseshallucinationer, som f.eks. oplevelsen af, at der kryber insekter rundt under huden. Endelig kan der optræde voldsomme kramper. toleranceudvikling - behov for stadig større mængder af rusmidlet for at opnå samme effekt. mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort tidsforbrug på at skaffe eller bruge rusmidler. fortsat indtagelse af et rusmiddel på trods af kendskab til skadelige følger. Professionel støtte Det forventes i vores kultur, at specielt alkoholbrug skal kunne forvaltes uden at afvige fra normen, i det miljø man færdes. Måske derfor kan det opfattes som et nederlag at søge professionel støtte for noget, som de fleste andre tilsyneladende ikke har problemer med. Hvis rusmidler har været en del af ens bolværk mod livets besværligheder eller psykisk skrøbelighed, kan man blive noget hudløs uden den sædvanlige hjælper. Det er vigtigt, at man ikke står alene, når man prøver at skabe forandringer i ens liv. I RusmiddelRådgivning ved vi, at det kræver mod og beslutsomhed at forandre sig. Vi har stor respekt for de mennesker, som påbegynder en forandringsproces. Det er forskelligt, hvad folk vil lægge i vægtskålen, for at deres liv skal dreje i en anden retning. Det er heller ikke den samme behandling, som alle skal have. I RusmiddelRådgivning får man individuel rådgivning. Hvad enten det drejer sig om alkohol eller stoffer, ung eller ældre, ved risikobrug eller afhængighed, så forsøger vi altid at matche borgeren med den bedste løsning, som indebærer den mindst mulige indgriben med største effekt. Ambulant behandling Efter henvendelse til RusmiddelRådgivning indledes forløbet med en eller flere samtaler med borgeren, hvor vedkommendes aktuelle situation og erfaringer udredes. Under særlige omstændigheder kan et forløb indledes i borgerens hjem. Herefter vurderes behandlingsmuligheder, som kan understøtte borgerens bestræbelse på forandringer i forhold til vedkommendes rusmiddelbrug. Det ambulante behandlingstilbud i RusmiddelRådgivning foregår med varieret frekvens fra flere gange ugentligt til mest almindeligt hver 14. dag eller sjældnere ved opfølgning. Ved alkoholabstinens indledes ofte med ambulant afrusning eventuelt efterfulgt af en periode med antabus. Behandling skal støtte borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmidler og forebygge negative konsekvenser reducere risikoen for tilbagefald støtte borgeren i at genetablere sig socialt støtte de pårørende For at sikre en helhedsorienteret indsats og styrke behandlingsprocessen samarbejder RusmiddelRådgivning ofte med borgerens sagsbehandler i andre områder i Rudersdal Kommune. RusmiddelRådgivning vil i nogle situationer indstille til mere intensive behandlingsforløb hos leverandører af dagbehandling. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indstille til at benytte døgntilbud for svært fysisk, psykisk og socialt belastede borgere. Problemer med rusmidler påvirker hele familien. Vi er derfor opmærksomme på behov for hjælp til både børn og voksne pårørende. I RusmiddelRådgivning tilbydes motiverende samtaler og en kognitiv terapeutisk tilgang til forandringsprocessen. De pårørende er vigtige parter i en behandlingsproces og derfor tilbydes også familieterapeutisk rusmiddelbehandling. Behandlingen i RusmiddelRådgivning foregår individuelt og i gruppe. 4 RUDERSDAL KOMMUNE RUSMIDDELRÅDGIVNING

4 RusmiddelRådgivnings tilbud Rådgivnings- og vejledningssamtale Viden om rusmiddelbrug, mulige konsekvenser derved og eventuelle behandlingsmuligheder. Udredning Kortlægning af rusmiddelbrug. Gennemgang af borgerens sociale og sundhedsmæssige situation. Behandlingsplan. Psykiater Samtale med RusmiddelRådgivnings psykiater for vurdering af lægefaglig bistand og psykisk samsygelighed (komorbiditet). Medicinsk behandling Abstinens- og antabusbehandling. (Substitutionsbehandling med metadon og subutex/suboxone henvises normalt til samarbejdspartnere). Psykosocial behandling Her arbejdes med motivation og stof- og psykoedukation, tanker, følelser og adfærd forbundet med rusmiddelbrug og fastholdelse af stof- og alkoholfrihed. Det foregår i individuelt samtaleforløb eller gruppe. Familebehandling De pårørende deltager aktivt i behandlingen, som indebærer forandringer for hele familien. Efterbehandling og tilbagefaldsforebyggelse Støtte til at fastholde forandringsprocessen og forebygge tilbagefald. Individuelt og i gruppe. Opfølgning Mindre frekvens end efterbehandling. Kan også være kontakt til borgere, som ikke er i stand til at følge strukturerede forløb, eller som har brug for en skadesreducerende indsats. NADA øreakupunktur Tænkt som en hjælp i abstinensbehandling og ved uro, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m. Kan understøtte den terapeutiske indsats. Sagsopfølgning og koordination Udføres af RusmiddelRådgivning med borgerens samtykke overfor relevante aktører internt i Rudersdal Kommune eller eksternt. Støttegruppe for pårørende Oprettes efter behov. Gruppen mødes i 2 timer hver 14. dag over ti gange. Her er der et frirum til at give udtryk for tanker og følelser og støtte andre pårørende i en vanskelig livssituation. Er du ung? - og ryger hash eller bruger kokain, amfetamin eller ecstacy. Det handler ofte om at have ondt i ungdomslivet. Den uhensigtsmæssige stofbrug er oftest ét blandt flere problemer. RusmiddelRådgivning kan tilbyde vejledning og ambulant behandling. Her kan man få hjælp til at gøre noget ved sit forbrug af hash og andre rusmidler, og ikke mindst få talt om dit liv. Formålet er at finde ud af: hvor stort et forbrug der er tale om, stoffernes indflydelse på kroppen, psykisk og fysisk, hvordan stofferne påvirker hele ens liv identitet og selvværd, uddannelse eller arbejde, forhold til venner og familie, økonomi, etc., hvilken hjælp man har brug for på kort og lang sigt. For nogle unge er individuelle eller gruppesamtaler nok til at stoppe med stofferne. For andre er samtalerne begyndelsen på en større indsats, der kan betyde en indstilling til et forløb i en dagbehandling eller et døgnophold. Det sker oftest i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger, så der kan lægges en samlet plan for din fremtid. 6 RUDERSDAL KOMMUNE RUSMIDDELRÅDGIVNING

5 RUDERSDAL KOMMUNE RusmiddelRådgivning Bygstubben Vedbæk Tlf Åbningstid for henvendelse Mandag - torsdag Fredag Ambulatorietider medicinsk behandling (personligt fremmøde) Mandag Tirsdag Torsdag Udgivet RUDERSDAL KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere