Misbrugspolitik for University College Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik for University College Lillebælt"

Transkript

1 Vejledning til Misbrugspolitik for University College Lillebælt Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer Vejledningens formål Denne vejledning er udarbejdet til inspiration og støtte til ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser/afdelinger ved University College Lillebælt. Vejledningen skal understøtte University College Lillebælts misbrugspolitik med råd om og til, hvordan misbrugsproblemer kan håndteres og information om, hvor der kan søges hjælp. Det anbefales at de enkelte arbejdspladser taler om vejledningen på eksempelvis et personalemøde. Indhold i vejledningen - Forringet arbejdspræstation og formodning om misbrug o Stol på din intuition o Signaler på misbrug o Tydeligt påvirket på arbejde o Brug af test - Den nødvendige samtale o Nøglepersoner o Forberedelse til samtalen o Gennemførelse af samtalen - Opfølgning - Tilbagefald - Personalejura - Hvor kan man få rådgivning, støtte og behandling? - Skematisk oversigt over samtaler Side 1 af 16

2 Forringet arbejdspræstation og formodning om misbrug Det kan være vanskeligt, at skulle gribe ind overfor misbrugsproblemer. Dette kan blandt andet være fordi: - At et misbrug kan være svært at identificere, hvilket medfører usikkerhed - Et utilstrækkeligt kendskab til signaler på misbrug - Manglende viden om behandling af misbrug - Usikkerhed om handlemuligheder, hvis misbruget benægtes - Egne indre barrierer eller tabuer Ledere og kolleger behøver ikke et dybtgående kendskab til misbrug og behandling for at gribe ind overfor et menneske med formodet misbrug. Det bør overlades til professionelle behandlere at konstatere misbruget. Ledere og kolleger skal primært fokusere på den arbejdsmæssige præstation og et eventuelt stigende sygefravær. Stol på din intuition Jo tidligere der gribes ind overfor et misbrug jo bedre. Det hjælper ikke at dække over andres misbrugsproblemer. Jo længere tid et misbrugsproblem holdes skjult jo vanskeligere er det at rette op på. Det er kun at gøre ondt være. Du skal ikke være alkohol- eller rusmiddelekspert for at være i stand til at genkende signalerne på et misbrug. I virkeligheden handler det mest om at lære at stole på sin intuition. Du har sikkert i en periode haft på fornemmelsen, hvis der er nogen der har et misbrugsproblem. Oftest har du ret, og største fejl, du kan begå i den forbindelse, er at tie stille. Det er forståeligt, at man helst vil undgå en sådan samtale, da samtalen kan blive ubehagelig, især hvis man ikke er sikker i sin sag. Men går man ind til samtalen med et åbent sind, formulere sig deltagende og bekymrende vil samtalen alt andet lige forløbe lettere. Det vil være en god ide at skrive observationer af ændret adfærd ned i en periode. Det er imidlertid ikke nødvendigt for arbejdspladsen at kende de personlige bagvedliggende årsager, når en ansat har et alkoholproblem. Det er den professionelle behandlers opgave at afdække årsager og tilrettelægge behandling. Side 2 af 16

3 Arbejdspladsens opgave er at medvirke til en løsning ved at støtte medarbejdere i at blive behandlet. Arbejdspladsen bør kun gå ind i problematikken, hvis det viser sig, at der bør ændres på arbejdsrutiner eller -opgaver. Kend signalerne og grib ind For at kunne gribe ind er det vigtigt at kende signalerne på et misbrug. Signalerne på et misbrug er forskellige afhængigt af om det er alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Signaler på misbrug generelt - Arbejdspræstationen er forringet, flere fejl og uheld - Virker påvirket - Abstinenser (sveder, fryser, er rød i ansigtet, ryster på hænderne, svær at holde fast i en samtale) - Humørsvingninger - Påfaldende adfærd/fraværende i fælles pauser - Udpræget rastløshed - Unormalt sløv eller træt - Uklar og snøvlende tale - Hånskriften bliver utydelig eller ulæselig - Store eller små pupiller - Lugter af alkohol. Ofte forsøgt skjult med pastiller. - Hyppigt sygefravær - Udebliver uden at give meddelelse Mange af disse tegn kan også have andre årsager end misbrug, fx stress og depression. Men bemærk signalerne, lyt til din intuition og spørg, hvis du er i tvivl. I forhold til alkohol har Sundhedsstyrelsen defineret 4 kategorier, nemlig: - Moderat forbrug - Storforbrug - Skadeligt forbrug - Afhængighed For at understøtte din intuition kan det hjælpe at kende forskellen på moderat forbrug og storforbrug og de trin, der kan være på vej mod et skadeligt forbrug og afhængighed. Side 3 af 16

4 Definitioner på alkoholforbrug Et moderat alkoholforbrug ligger under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd er det absolut maksimale forbrug, som man frarådes at overskride og mindre er bedre. Man frarådes også at drikke flere end 5 genstande ved én lejlighed. Et storforbrug defineres om et forbrug på eller over genstandsgrænserne på højst 14 og 21 ugentlige genstande for henholdsvis kvinder og mænd. Der er stor sandsynlighed for, at et storforbrug på sigt vil give problemer enten med helbredet, familielivet, arbejdspladsen eller ens sociale liv. Ved et skadeligt forbrug har personen allerede pådraget sig ovennævnte problemer eller skader fysisk, psykisk eller socialt som følge af sit alkoholforbrug. Der er tale om afhængighed, når 3 eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for 3 måneder eller gentagne gange inden for et år: 1. Trang til alkohol (craving) 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen 3. Abstinenssymptomer (eller indtagelse af alkohol for at ophæve eller undgå disse) 4. Toleranceudvikling 5. Alkohol spiller en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug 6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. 1 Husk - Det er aldrig let at gribe ind, men det er lederens pligt. - Stol på din mistanke og hold fast. - Det er muligt at søge hjælp ved andre/professionelle i processen. 1 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen - Sundhedsstyrelsen Side 4 af 16

5 Påvirket på arbejde Hvis en ansat møder tydeligt påvirket på arbejde, skal der handles med det samme. Vær så vidt det er muligt flere om at konstatere problemet og send medarbejderen hjem med henblik på en efterfølgende samtale. Det at en medarbejder møder påvirket på arbejde, medfører at der altid skal skrives et notat til personalesagen. Notatet skal indeholde følgende: - Opridsning af hændelsesforløbet - Beskrivelse af adfærd og tilstand Den ansatte bekræfter med sin underskrift at være vidende om notatets tilstedeværelse, og evt. påført den ansattes bemærkninger. Tillidsrepræsentanten orienteres i forbindelse med hjemsendelsen af den ansatte. Nøglepersoner En nøgleperson er den eller de personer der har ansvaret for at tage den positive konfrontation, når en ansat har et misbrugsproblem. Der findes to typer af nøglepersoner: - Fødte nøglepersoner, dvs. ledere. Leder er pr. definition nøglepersoner, da det kun er ledere der har beføjelser i forhold til at sætte disciplinære foranstaltninger i værk. - Frivillige nøglepersoner er fx tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Andre frivillige nøglepersoner kan også være kolleger. For at især de frivillige nøglepersoner skal komme naturligt i spil vil det i fredstid være en god ide at tale om misbrugspolitikken samt, hvilken rolle man forestiller sig nøglepersonerne skal indtage. Det vil alt andet lige som regel være lederen der tager initiativ til at der bliver holdt samtale med den ansatte, der har et misbrug 2. 2 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen - Sundhedsstyrelsen Side 5 af 16

6 Den nødvendige samtale Indsatsen overfor en ansat med et misbrug af rusmidler starter med at der holdes en samtale mellem den ansatte og dennes leder. Lederen informere den ansatte om, at han/hun kan tage en bisidder med til samtalen, hvis dette ønskes - det kunne eksempelvis være tillidsrepræsentanten, eller en anden person som vedkommende er tryg ved. Lederen skal overveje om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre samtalen alene, eller vedkommende ønsker en medarbejder fx fra Løn og Personale deltager i samtalen. Det er lederens ansvar at der bliver skrevet referat af samtalen - referatet underskrives af begge parter. Forbered din samtale Det er vigtigt at være grundigt forberedt til samtalen med medarbejderen. Ved forberedelsen til samtalen kan følgende punkter gennemgås: - Hvem skal deltage i samtalen? - Hvordan viser problemet sig? - Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne, brugerne og arbejdspladsen i helhed? - Hvordan har personens ressourcer ændret sig? - Hvilken hjælp kan den ansatte tilbydes? - Hvad siger misbrugspolitikken? - Hvilken rolle/kompetence/ansvar har du? - Hvad skal ændres? og hvordan når vi dertil? - Hvilke konsekvenser skal benægtelse af problemet have? - Hvornår skal der følges op? Det bedste er at gøre samtalen til en jeg -samtale. Det betyder at du tager udgangspunkt i dine egne observationer og hvilke konsekvenser det har for dig med en forringet arbejdsindsats. Det er svært men det kan lykkedes. Det er i hvert fald vigtigt, at du ikke gennemfører samtalen kun på andenhåndsoplysninger. Forbered dig allerede nu på, at der også skal være en opfølgningssamtale. Find et relevant samtaletidspunkt, et uforstyrret sted og forsøg at begræns samtalen til cirka 1 time. Side 6 af 16

7 Sådan afholder du samtalen Samtalen skal ikke holdes som et krydsforhør, da emnet er meget følsomt, samtalen kan derfor hurtig blive meget følelsesladet. Det er derfor meget vigtigt, at du kan dokumentere det, du fremlægger overfor medarbejderen. Medarbejderen skal præsenteres for de facts, som karakteriserer vedkommendes adfærd og arbejdsindsats. Fortæl dernæst hvad konsekvenserne er for arbejdet og for kollegaerne. Gør tydeligt opmærksom på at samtalen er udtryk for omsorg og bekymring for medarbejderen, og det er din vurdering at det er nødvendigt at der sker forandringer. Det kan være nyttigt, hvis du er i stand til at dele signalerne på mistrivsel op i to kategorier: - generelle signaler o sygestatistik og fraværsmønster o humørsvingninger o klager fra kollegaer osv. - specifikke signaler o lugter af fx alkohol o mødt beruset/tydelig påvirket på arbejde Udtryk klart og uden omskrivning at du har en formodning om, at det kunne dreje sig om et eller andet form for misbrug, og at vi gerne vil hjælpe vedkommende. Tilbuddet om hjælp skal ikke formuleres som et tilbud, men som et krav. Du bør gøre det klart, at det allerede på nuværende tidspunkt er tale om en meget alvorlig situation, og der er en klar forventning om at han/hun lever op til kravet om forandring. Tilbuddet om hjælp til at komme ud af misbruget kan vedkommende takke ja eller nej til, men ikke til kravet om forandring. Informer om University College Lillebælts misbrugspolitik og at der er en forventning om at alle ansatte overholder denne. (giv evt. den ansatte en kopi) Gør det klart, at det er misbrugsproblemet at du vil have fjernet, og ikke medarbejderen. Lyt til medarbejderens reaktioner på dine udsagn. Side 7 af 16

8 Husk - Fokuser på fremtiden, fortiden kan ikke laves om - Gå ikke ind i årsager - Undgå så vidt muligt 2. håndsoplysninger - Vær forberedt på at rumme den anden parts følelser (vrede, afmagt, tårer og gråd samt personlige modangreb osv.) - Vær konkret, direkte og styrende - Afbryd samtalen, hvis den udvikler sig uhensigtsmæssigt - det er ikke en falliterklæring! Medarbejderens reaktioner Medarbejderens reaktion kan afhænge af den tillid og tryghed medarbejderen har i til lederen. Medarbejderen kan overordnet reagere på to måder enten i form af afvisning eller erkendelse: - Afvisning: Medarbejderen afviser både den forringede arbejdspræstation og misbrug alternativt medarbejderen erkender den forringede arbejdspræstation men afviser et misbrug - begrunder samtidigt den forringede arbejdspræstation med fx stress, for stor arbejdsmængde eller private årsager - Erkendelse: Medarbejderen erkender den forringede arbejdspræstation og erkender sit misbrug Man skal være opmærksom på, at der i løbet at samtalen kan komme andre reaktioner - måske har medarbejderen først erkendt, også efterfølgende benægter at have et misbrug. Hav hele tiden målet for øje mens samtalen gennemføres, nemlig at der bliver stillet krav om en bedre arbejdspræstation, evt. at den ansatte komme i en eller anden form for behandling, enten i form af samtaler med lederen, læge eller behandlingsforløb. Den ansatte afviser misbrugsproblemet Afviser medarbejderen forringet arbejdspræstation og/eller misbrug, er det vigtigt, at der holdes fast i observationer og de opstillede krav om ændringer. Det er ikke relevant at gå ind i årsager, men hold jer til at finde en løsning Side 8 af 16

9 Indgå en skriftlig aftale/handlingsplan med beskrivelse af hvilke ændringer, der skal ske, hvordan de kan ske, og hvornår de skal være sket og ikke mindst hvornår og hvordan der følges op på handlingsplanen. Aftalen skal være med til at sikre at den ansatte forholder sig aktivt til arbejdssituationen og til sit misbrugsproblem. Samtidig kender den ansatte også konsekvenserne, hvis aftalen brydes. Det er vigtigt at begge parter underskriver aftalen. Hvis den ansatte afviser misbruget, vil det være en god ide at den ansatte tager en samtale med en professionel behandler eller lignede, den professionelle behandler vil have forudsætninger for at afdække om den ændrede adfærd skyldes misbrug af rusmidler eller fx psykiske lidelser som depression. Hvis medarbejdere afviser at tage en samtale med en professionel behandler, kan du som leder forlange det for den videre ansættelse, vær dog opmærksom på at den ansatte kan ønske, at ansættelsesforholdet ophører. Afslut samtalen med at opridse hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftalen ikke holdes. Aftal allerede på det første møde et nyt møde og gør den ansatte klart, hvilke forventninger du har til ændringer, der skal være sket inden da. Den ansatte erkender misbrugsproblemet Hvis medarbejderen erkender, at vedkommende har et misbrugsproblem, bør den ansatte henvises til en professionel behandler med henblik på videre behandling. Der laves en skriftlig aftale/handleplan med beskrivelse af hvilke ændringer, der skal ske, hvordan de kan ske, og hvornår de skal være sket og ikke mindst hvornår og hvordan der følges op på handlingsplanen. Aftal med den ansatte om vedkommende skal være sygemeldt i en periode, gå til behandling i arbejdstiden mv. Side 9 af 16

10 Afslut samtalen med at opridse hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftalen ikke holdes. Aftal allerede på det første møde et nyt møde og gør den ansatte klart, hvilke forventninger du har til ændringer, der skal være sket inden da. Vær behjælpelig med at skaffe kontakt til relevante behandlere, ambulatorier osv. Det er en god ide allerede at have fundet forslag frem i forbindelse med samtalen. Husk - Lav skriftlig aftale/handleplan om, hvilke ændringer, der skal være sket til hvornår. - Oprids hvilke konsekvenser det vil få, hvis aftale ikke holdes. - Hjælp med at skaffe kontakt til behandlingstilbud mv. Sådan følger du op på samtalen Der skal løbende afholdes opfølgningssamtaler. Ved disse samtaler har den ansatte mulighed for at tage en bisidder med, dette kunne fx være tillidsrepræsentanten. Ved hvert af opfølgningsmøderne tages der referat, som underskrives af alle tilstedeværende ved mødet. Det er bedre at mødes ofte og kort som sjældent og langt. Skulle det vise sig at den ansatte ikke har overholdt aftalen eller fulgt behandlingen, kan der gives en skriftlig advarsel, hvori der er en konsekvensformulering. Fortsætter medarbejderen med at have et misbrug som har indvirkning på arbejdets udførelse, følges de almindelige arbejdsretlige regler. Hvad gør du ved tilbagefald? Det er langt fra alle med et misbrugsproblem, der har ressourcer til at ændre deres trang til alkohol eller lignende i første behandlingsforsøg. Selv i behandlingsforløb, hvor alt har forløbet positivt, kan Side 10 af 16

11 der forekomme tilbagefald. Tilbagefald kan kun accepteres, hvis de umiddelbart standses og bearbejdes. Det er derfor tvingende nødvendigt at der reageres så snart man har på fornemmelsen at der kan være et tilbagefald under opsejling. Det er ingen hjælp hvis du afventer situationen, for at se om den ansatte selv er i stand til at klare situationen 3. Du har som leder intet at tabe ved at stille krav til din medarbejder. Lykkes behandlingen ikke, og det i sidste ende ender med en afskedigelse på grund af svigtende arbejdspræstationer, sker det, som alligevel ville være sket. Der er dog den forskel, at den ansatte har etableret kontakt til en eller anden form for behandling, som måske vil kunne hjælpe vedkommende videre. Personalejura I forbindelse med tjenstlige samtaler, som fx påtaler, advarsler og afskedigelser, søges der råd og vejledning i Løn og Personale. Løn og Personale vil i samarbejde med lederen vurdere, hvad den passende ansættelsesretlige reaktion vil være. Samtidig vil Løn og Personale også kunne bistå med almindelige regler om partshøring, skrivning af referater mv. Hvor kan man få rådgivning, støtte og behandling? Der er heldigvis kun i sjældent at en leder oplever at skulle gribe ind overfor en ansat med misbrugsproblemer. Det er derfor en god ide at søge råd og vejledning hos professionelle rådgivere og behandlere, hvis situationen skulle opstå. Der er flere muligheder for at få hjælp til at behandle et misbrug, regionale og kommunale behandlingssteder yder gratis behandling og nogle tilbyder undervisning og sparring. Der er behandlingsgaranti på 14 dage. Rusmiddelcenter Odense 4 Rusmiddelcenter Odense er i Odense Kommune organisatorisk bygget op omkring 4 afdelinger. Der er endvidere afdelinger af Rusmiddelcenter Odense i Assens, Søndersø og Nyborg, som alle er drevet af Odense Kommune. 3 Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen - Sundhedsstyrelsen 4 Side 11 af 16

12 Ambulant, offentlig alkoholbehandling i Region Syddanmark 5 Alkoholbehandling er et offentligt tilbud til alle, der har et forbrug af alkohol, der giver anledning til problemer - arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk. Rådgivning og behandling er gratis, og det er muligt at være anonym, hvis man ønsker det. Det er også muligt at få rådgivning, hvis man er pårørende til én, der drikker. I henhold til lovgivningen kan borgere frit henvende sig andre steder end i lokalområdet - uden omkostninger. Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø kommuner Alkoholbehandlingen i Odense Bjergegade 15 C 5000 Odense C Tlf Alkoholbehandlingen i Assens Odensevej 29 C 5610 Assens Tlf Alkoholbehandlingen i Nyborg Grejsdalen Nyborg Tlf Side 12 af 16

13 Alkoholbehandlingen i Svendborg Sankt Jørgens Vej Svendborg Tlf Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart Tlf Misbrugsbehandling - Middelfart Kommune Østjylland Fredericia, Kolding og Vejle Kommuner Alkoholambulatoriet, Fredericia Kommune Sjællandsgade 96 B Tlf Fredericia Kommune Alkoholambulatoriet Kolding Kommunes Misbrugscenter Elvej 2A 6000 Kolding Tlf Misbrugscentret Vejle Misbrugscenter Vejle Misbrugscenter Horsens vej Vejle Tlf Vejle Misbrugscenter Ud over de offentlige behandlingstilbud er der en lang række private behandlingstilbud blandt andet Blå Kors og Minnesotacentrene. Side 13 af 16

14 Løn og Personale Det er endvidere muligt at få råd og vejledning om håndtering af misbrugsproblemer og mulige løsningsforslag i Løn og Personale. Få mere information Der er mulighed for at finde mere information om misbrug på blandt andet sundhedsstyrelsens hjemmeside Side 14 af 16

15 Forberedelse Skal det være en almindelig samtale eller en tjenstlig samtale? Hvornår er det rigtige tidspunkt for samtalen? Hvem skal deltage? Hvordan viser problemet sig? Hvilke konsekvenser har problemerne for lederen, kollegaerne og arbejdspladsen generelt Hvordan har personens ressourcer/styrker ændret sig? Hvad siger Misbrugspolitikken for University College Lillebælt? Hvad har I talt om på arbejdsstedet, har I lavet lokale retningslinjer? Hvilken hjælp kan du tilbyde? Hvilken rolle/kompetence/ansvar har du? Hvad er målet? og hvad skal ændres for at nå målet? Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemerne benægtes? Hvad er konsekvensen hvis arbejdsindsatsen ikke bliver genetableret? Hvornår og hvor ofte skal der være opfølgningssamtale? Gennemførelse Fremhæv personens positive sider og styrker Konfronter medarbejderen med konkrete eksempler på svigtende arbejdspræstationer mm. Tal med ham/hende om misbrugsproblemerne Undgå at gå ind i årsager til misbrugsproblemet Hold fast i krav om forandring og tilbyd hjælp Gør rede for University College Lillebælts misbrugspolitik Side 15 af 16

16 Afslutning og aftale Lav en handleplan: HVEM gør HVAD HVORNÅR? Lav altid en skriftlig aftale Rids konsekvenserne op, såfremt aftalen ikke holdes Aftal nyt møde og præciser, hvilke ændringer, der skal være sket inden da Side 16 af 16

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her.

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Uddraget indeholder: Alkoholproblemer på arbejdspladsen

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole.

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. Alkoholpolitik på Dronninggårdskolen Mål Dronninggårdskolens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. være medvirkende til at

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN Alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer kan gribe forstyrrende ind i vores liv. Ved at indføre en misbrugspolitik tager virksomheder et stort skridt i forhold til

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område.

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område. 5.8. FORSVARETS ALKOHOLPOLITIK 5.8.1. Generelt. Alkoholpolitik er i meget stor udstrækning et spørgsmål om holdning hos den enkelte. En holdning, der påvirker såvel arbejdet som privatlivet. Derfor er

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere