LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER"

Transkript

1 LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

2 STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem år, der har prøvet at ryge hash og ca. 10%, der har prøvet et eller flere af de øvrige ulovlige stoffer. De fleste, der har taget stoffer, nøjes med at prøve enkelte gange. Hvor sælges stofferne? Du kan blive tilbudt stoffer mange steder fx til private fester, i byen eller på gaden. Men faktisk er det mere sandsynligt, at du vil blive tilbudt stoffer af en ven end af en fremmed pusher. Uanset hvor stofferne kommer fra, er de ulovlige, og du bliver straffet, hvis du bliver taget med stoffer i din besiddelse. Små overtrædelser af loven giver bøde, mens alvorlige overtrædelser kan give op til 16 års fængsel. Hvor farlige er stoffer? Der er altid en risiko ved at tage stoffer. Alle stoffer kan give dig en rigtig dårlig oplevelse. Du kan blive meget utilpas fysisk og psykisk fx kaste op eller få panikangst. Desuden kan du komme alvorligt til skade ved ulykker fx i trafikken, fordi din dømmekraft, dine reaktioner og dine bevægelser er hæmmede. De fleste af stofferne kan også give dig en alvorlig forgiftning, og mange af stofferne kan du dø af. Risikoen ved at tage stoffer er altid til stede også første gang, du tager dem. Hvad sker der i dit hoved? Det er hjernen, der styrer vores sanseoplevelser, handlinger, tanker, behov og følelser både bevidste og ubevidste. Et særligt område i hjernen er belønningssystemet, der gør dig glad og tilfreds, når du fx lige har spist, drukket eller haft sex. Det er dét system, der sørger for, at du lærer at gøre de ting, der gør dig glad. Og det er belønningssystemet, som stofferne påvirker, så du kan blive afhængig. Er virkningen ens for alle? Du bliver lettere afhængig af stoffer, så længe du er ung. Det skyldes, at hjernen og centralnervesystemet først er helt færdigudviklet i en senere alder. Det betyder også, at du som ung bliver hurtigere forgiftet og har sværere ved at bedømme din rus. Derfor har du større risiko for at komme ud for ulykker. Virkningen af stoffer er også forskellig fra person til person. Det hele afhænger af, hvordan din krop og din hjerne reagerer på stoffet. Samtidig betyder det også noget for rusen, om der er tale om stille og trygge eller larmende og urolige omgivelser. Er det bedre, hvis det er naturligt? Det er en myte, at stoffer der er lavet på basis af planter, som fx hash og kokain, er mindre farlige end stoffer, der er 100% kemisk fremstillet. Stoffer af naturlig oprindelse kan sagtens være farligere end kemiske stoffer. Hvad er der egentlig i? Du kan aldrig være sikker på, hvad du får, når du har at gøre med illegale stoffer. Det viser test af beslaglagte stoffer. Der kan være stor forskel på mængden af aktivt stof og dermed styrken. Derudover kan du risikere, at stoffet ikke er dét, du tror. Eller er tilsat og fortyndet med ukendte og farlige stoffer. Hvor meget ved du om stoffer? Hvis du støder på stoffer, er det rigtig godt at vide noget om dem på forhånd. I denne guide får du svar på mange spørgsmål. Ikonerne fortæller, hvor stofferne typisk indtages, og hvordan de virker. Derudover kan du læse mere om bl.a. risiko og afhængighed. Stofferne er delt op i tre grupper efter deres vigtigste rusvirkning: sløvende stoffer, stimulerende stoffer og hallucinogene stoffer

3 INDHOLD Hvor meget ved du om stoffer? 2-3 Sløvende stoffer 5-10 Cannabis/Hash 6 Snifning 7 GHB 8 Nerve-/sovemedicin 9 Heroin m.fl. 10 Stimulerende stoffer Amfetamin 12 Kokain 13 Ecstasy 14 Poppers 15 Hallucinogene stoffer LSD og svampe 17 Hvordan kan du hjælpe? Ikonforklaring Udbredelse Sprøjtes Aggression Sniffes Spises SLØVENDE STOFFER Sløvende stoffer gør brugeren rolig, sløv og afslappet. Det sker, fordi centralnerve systemet går i slowmotion. Canabis/hash, heroin, nerve-/sovemedicin og GHB hører til blandt de sløvende stoffer. Ryges Rus Angst Drikkes 4. 5.

4 CANNABIS (hash, marihuana, pot, skunk) SNIFNING (forskellige opløsningsmidler og drivgasser, f.eks. lightergas) 32% 3-4 timer 6% minutter En stor dosis cannabis kan give panikangst, forvrænget virkelighedsopfattelse og andre psykiske symptomer. Men forgiftningen er ikke dødelig. Cannabis er vanedannende, og der skal hurtigt en større dosis til for at opnå rus. Efter 1 måneds hyppig brug giver det ubehag at stoppe. Dvs. søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrationsbesvær og dårligt humør. Snifning af lightergas, benzin, maling og forskellige former for spray kan give forgiftninger med dødelig udgang. Og da der ikke er langt mellem en dosis, der giver rus, og en dosis, der giver forgiftning, er der stor risiko for overdosering. Det er ikke for sjov, at disse hverdagsprodukter er mærket med brand- og sundhedsfare. Snifning kan føre til afhængighed. Abstinenssymptomerne er hovedpine, mavesmerter og muskelkramper. Længere tids brug af cannabis nedsætter initiativ og koncentration. Mange misbrugere går derfor i stå i deres personlige udvikling. Cannabis kan også udløse og forværre psykoser og depressioner. Det øger risikoen for ulykker, hvis cannabis bruges sammen med nerve-/ sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler. Når cannabis bruges sammen med hallucinogene stoffer, er der risiko for uforudsigelig adfærd og psykiske skader. Rusen kan fremkalde aggressiv adfærd eller hallucinationer, og efterfølges af kraftige tømmermænd. Længere tids brug ødelægger hjernevævet, skader hukommelsen og nedsætter indlæringsevnen. Også nyrer, lever og knoglemarv tager skade. Et andet risikomoment er de meget brandfarlige dampe, der kan føre til alvorlige forbrændinger. Hvis snifning blandes med alkohol, nerve-/sovemedicin eller andre stoffer, er virkningen helt uforudsigelig og risikoen endnu større

5 GHB (gamma-hydroxy-butyrat, fantasy ) NERVE-/ SOVEMEDICIN (Benzodiazepiner, fx Stesolid, Valium) 2-4 timer I større doser er stoffet GHB sløvende og søvnfremkaldende, og kan bringe brugeren i en forvirret og omtåget tilstand. Det kan også give pludselig bevidstløshed. Der er stor risiko for alvorlig eller dødelig forgiftning med GHB, særligt hvis det indtages sammen med alkohol eller andre bedøvende midler, hvad der er almindeligt blandt brugere. Stoffet er bl.a. farligt, fordi det let overdoseres. Der er nemlig kun en lille forskel mellem den dosis, der giver rusvirkning, og den dosis, der giver forgiftning. Brug af GHB kan føre til afhængighed. Rusvirkningen minder om alkohols påvirkning, men den sløvende virkning er kraftigere. Da man let kommer til at overdosere, er forgiftningsrisikoen den vigtigste skade. Der er ikke viden om, hvilke skader der kan opstå ved længere tids brug. Brugere indtager ofte GHB sammen med alkohol, og det gør stoffet endnu mere risikabelt. Brugt efter lægens vejledning er nerve-/sovemedicin, som Stesolid og Valium, ret sikre lægemidler, men som rusmidler er de farlige. Benzodiazepin er det aktive stof, som kan give en rus. Stoffet forstærker virkningen af alkohol, heroin og andre stoffer, der hæmmer centralnervesys temet. En forgiftning kan derfor ende med åndedrætsstop og have dødelig udgang. Medicinen giver afhængighed og kræver hele tiden en større dosis for at give rus. Abstinenserne er rastløshed, angst, søvnbesvær og kramper. Virkningen er usikker. Oftest sløvende, men kan også give hyperaktiv, kaotisk, rastløs, uberegnelig og aggressiv adfærd. Blandet med alkohol eller andre sløvende stoffer er der øget risiko for ulykker eller voldelig og aggressiv adfærd. Stesolid og Valium ses også i blandingsmisbrug med fx kokain og ecstacy, hvor det bruges som afslapningsmiddel

6 HEROIN M.FL. (morfin og andre opioider) 1% 3-4 timer Heroin og lignende stoffer virker hæmmende på vejrtrækningscentret i hjernen. En for stor dosis vil derfor føre til stop for vejrtrækning og have dødelig udgang. STIMULERENDE STOFFER Stimulerende stoffer gør brugeren hyperaktiv og selv centreret. Det sker, fordi centralnervesystemet bliver påvirket til at arbejde på højtryk. Amfetamin, kokain og ecstasy er de mest udbredte stimulerende stoffer. Kroppen vænner sig hurtigt til heroin. Allerede efter få dages brug kræves en større mængde stof for at opnå rus. Abstinenssymptomer minder om influenza, dvs. kulderystelser, svedeture, muskelsmerter, kvalme og søvnbesvær. Derefter afløst af træthed, irritabilitet, følelse af ulyst, nedtrykthed og stærk trang til stoffer. Hvis stoffet indtages med sprøjte, er der stor risiko for skader på blodkarrene. Narkomaner, der deler kanyler, har risiko for at få HIV/aids, lever- og hjerteklapsbetændelse og andre alvorlige sygdomme. De fleste misbrugere af heroin er blandingsmisbrugere

7 AMFETAMIN ( speed ) KOKAIN ( coke, cola, sne, CRACK ) 5% 3-4 timer 4% min. Brug af amfetamin kan føre til forgiftning. Symptomerne er hovedpine, svimmelhed, kvalme, feber og krampe. Det kræver hele tiden større mængder amfetamin at opnå rus. Abstinenserne er angst, rastløshed, uro, nedtrykthed, mistænksomhed, aggression og depression med risiko for selvmord. Amfetamin giver kort lunte, og nogle brugere bliver voldelige. Angst og forfølgelsestanker optræder ved brug med korte mellemrum. Ved længere tids brug kan der opstå amfetaminpsykose, der kræver psykiatrisk behandling. Amfetamin gør det muligt at drikke større mængder af alkohol. De to rusmidler ses ofte kombineret med en uforudselig og ofte aggressiv virkning til følge. Der er også risiko for blandingsmisbrug med hash, nerve-/sovemedicin eller fx heroin, da disse midler dulmer den nedtur, amfetamin giver. Kokain kan give forgiftninger med dødelig udgang. Faresignalerne er rastløshed, store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperaturstigning. Store doser og brug med korte mellemrum øger risiko. Kokain giver hurtige op- og nedture, og er stærkt afhængighedsskabende. Abstinenserne ses som søvnforstyrrelser, nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. Kokain kan udløse vrede, og voldelig adfærd er ikke unormalt. Potensen nedsættes ved jævnligt brug, selvom kokain i starten faktisk giver mere sexlyst. Kokain giver en lang række alvorlige skader på hjerne og hjerte. Snifning af stoffet ødelægger desuden slimhinderne i næsen. Det er risiko for alvorlige psykiske symptomer. Nedturen dæmpes ofte med alkohol, cannabis/hash, sove-/nervemedicin eller andre sløvende stoffer. Brug af kokain fører derfor ofte til blandingsmisbrug

8 ECSTASY ( MDMA ) POPPERS ( amylnitrit m.fl. ) 3% 4-6 timer 2-3 min. Ecstasy-forgiftninger er relativt sjældne, men kan være dødelige, og der er eksempler på dødsfald efter selv mindre doser. Symptomerne kan være feber, forhøjet blodtryk, kramper, forvirring og bevidstløshed. Ecstasy skaber afhængighed. Efter længere tids brug skal der større doser til at opnå samme virkning. Med større doser øges bivirkningerne betragteligt. Ecstasy kan give en dårlig rusoplevelse med skræmmende hallucinationer, forvirring og panik. Måneder efter en ecstasy-rus kan der forekomme flashbacks. Ud over ændringer i centralnervesystemet kan ecstasy give skader på hjerte, nyrer og lever. Stoffet kan give blodtryksfald, der kan føre til bevidstløshed. Hvis poppers drikkes, kan det give en alvorlig forgiftning, hvor iltoptagelsen i blodet hæmmes. Det kan være livstruende. Ved snifning er risikoen mindre. Poppers er brandfarlig og væsken er stærkt hudirriterende. Det er særlig farligt at kombinere poppers med Viagra eller blodtrykssænkende medicin, da blodtrykket kan komme alt for langt ned. Alkohol og ecstasy virker modsat hinanden og giver en uforudsigelig rus

9 HALLUCINOGENE STOFFER Hallucinogene stoffer udsætter brugeren for helt forvrængede sanseindtryk. Ting, der ikke eksisterer, vil forekomme fuldstændig virkelige og vil kunne ses og høres. Det sker, fordi centralnervesystemet bliver påvirket, så hele oplevelsen af sanseindtryk ændres. De hallucinogene stoffer findes både i planter (fx psilocybin-svampe) og i rent kemiske stoffer (fx LSD). PSILOCYBIN- SVAMPE OG LSD M.FL. 1% Svampe 6-8 timer LSD timer viser sig ofte ved ubehagelige psykiske reaktioner: angst, forvirring, mareridtsagtige oplevelser, som kaldes bad trip. Men der kan også være fysiske tegn på forgiftning som høj puls og temperaturstigninger. Ved jævnlig brug af LSD eller svampe skal der hurtigt større og større doser til at opnå samme rus. LSD, svampe og andre hallucinogener forvrænger brugerens virkelighedsopfattelse, og der er derfor risiko for angst, panik, aggression, faldulykker og selvmord. Der er også risiko for at udvikle en forbigående psykose. I nogle tilfælde kan psykosen være længerevarende og kræve lægelig behandling. Ved brug af LSD og svampe sammen med stimulerende stoffer eller hash øges risikoen for helt ukontrollerede rusoplevelser og forgiftning

10 PAS PÅ DIG SELV OG DINE VENNER Før personen væk fra støj og stærkt lys Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning Tilbyd vand Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe Hvordan kan du hjælpe? Det kan være farligt at tage stoffer. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på dig selv og hjælper andre, der er i problemer. Hvis du oplever, at en ven eller en fremmed, der har taget stoffer, bliver nedtrykt, syg eller bange, er det vigtigt, at du ikke går i panik. Du kan nemlig hjælpe dem eller sørge for at tilkalde hjælp udefra. Stoffer kan give voldsomme reaktioner. Så start med at finde ud af, hvilken adfærd der er tale om og hjælp derudfra: Panisk og forvirret Ses især efter indtagelse af hallucinogener, ecstasy eller store mængder cannabis. Berolig personen og fortæl, at du vil hjælpe Før personen væk fra støj og stærkt lys Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe Overgearet og aggressiv Ses især efter indtagelse af kokain eller amfetamin. Men også ved brug af alkohol og ved blandingsmisbrug. Berolig personen, tal langsomt, vær tålmodig, undvig konfrontation, diskussion og bevar en rolig dialog Rør mindst muligt ved personen. Vær opmærksom på, at personen har en lav aggressionstærskel Ophedet og hyperaktiv Ses ofte efter indtagelse af ecstasy, men også ved brug af hallucinogener. Før personen til et køligt sted og tilbyd vand Køl vedkommende ned med koldt vand på kroppen Lad evt. personen stå med underarmene dyppet i koldt vand Undersøg, om personen har danset ekstremt længe og meget Ring alarmcentralen 112 Fraværende og bedøvet Ses især efter indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler. Hold personen ved bevidsthed læg ikke personen til at sove Undgå væske og føde, da personen kan risikere at blive kvalt Ring alarmcentralen 112 Bevidstløs Opleves især ved indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler, men også ved forgiftning med fx kokain, ecstasy, poppers eller blandingsmisbrug. Ring alarmcentralen 112 og sæt dem grundigt ind i situationen Kontroller personens vejrtrækning og sørg for, at luftvejene er fri Giv eventuelt kunstigt åndedræt Læg personen i aflåst sideleje (natostilling) og løs stramtsiddende tøj Hold vedkommende varm med et tæppe eller lignende, men vær opmærksom på overophedning

11 HER KAN DU FÅ HJÆLP Oplever du problemer med stoffer, når du er på festival, så kontakt samaritterne. Er du til koncert på dit spillested kan du tage fat i personalet. Hvis du vil vide mere om stoffers skadelige virkninger, så læs mere på: 1. udgave, 3. oplag. Maj 2012

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar.

For voksne, der arbejder med unge. Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. For voksne, der arbejder med unge Stor er den som ved, men større den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til landets klubmedarbejdere. Klubmedarbejdere er nogle af

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED af Klavs Nicholson 2006 Copyright Klavs Nicholson, psykiater. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares på diskette eller

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vejledning: Unge og Rusmidler

AARS KOMMUNE. Vejledning: Unge og Rusmidler AARS KOMMUNE Vejledning: Unge og Rusmidler 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 De unge hvad ved de?...4 Alkohol...5 Rygning...5 Rusmidler...6 Hash og vennepusheri...7 Snifning...8 Pusheri...9 Lovgivningen...10

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET UNGE OG STOFFER - HVAD GØRVI? Et værktøj til forældre, lærere og alle andre, der har interesse i unges velfærd og vort samfunds fremtid. FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET Der rejser sig

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier

løftede pegefingre mange er det den ultimative følelse. Forelskelse er en rus, og der er milliardindustrier hash Hash ser af mennesker opsøger det ene adrenalin-sus efter det andet. Folk med børn ved, at de små poder jager rundt og elsker fare, overraskelse og halsbrækkende akrobatik. Hovedformålet med at spise

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

rygestop-guide 2008/09

rygestop-guide 2008/09 rygestop-guide 2008/09 Indhold nyttige adresser Forberedelse www.sst.dk 1 Rygestop 14 Første uge 18 Anden uge 22 Tredje-fjerde uge 28 På længere sigt 32 Sundhedsstyrelsens hjemmeside med mange informationer

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere