Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14"

Transkript

1 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende

2 Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej Skælskør Mob.: Mail: Næstformand: Søren Hansen Ærtebjergvej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Kasserer & Medlemskartotek & Redaktør: Kent Christensen Østre Strand Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Materielforvalter: Max Hansen Bøgevej Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: OBS NY mail FONU: Else Rasmussen Høje Skælskør Tlf.: Mob.: Er på vej Mail: : PR-udvalg: Varetages af bestyrelsen. Ungdomsleder & web: Jacob Jensen Løvsangervej Skælskør Mob.: Mail: Sekretær & Super-Seniorkontakt: Mette Madsen Noret Skælskør Tlf.: Mob.: Mail: Tur/motion & Langturschef: Susanne Hansen Solsortevej Skælskør Mob.: Mail: KaproningsChef: Holger Kroer Skørpingevej Slagelse Tlf.: Mob.: xx xx Mail: Havkajak udvalg: Søren Hansen & Jan Larsen. Vi glæder os til at arrangere mange klubturer eller andre spændende arrangementer for jer. Se efter på opslagstavlen. Kontaktperson: Søren Hansen Tlf.: Mob.: Mail: FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ MED NYE BILLEDER :-) Henvendelse til Roklubben kan ske ved kontakt til klubbens formand eller bestyrelsesmedlem. ELLER kom forbi Roklubben - på vores adresse: Skelskør Roklub Gammelgade Skælskør Se også hvad der sker i klubben på vor hjemmeside -

3 Standerhejsning Klubstanderen hejses Søndag d.28. marts kl. 14 Solen skinner jo næsten altid på denne dag så afsæt denne dejlige søndag eftermiddag for nu skal vi jo til at begynde på endnu en dejlig rosæson, med alle vore rokammerater. Tag din familien med og lav en dejlig søndagstur sammen med dem, så de også kan se hvor det er at du altid får en masse motion og energi, som så giver dig overskud og giver dig godt humør i hverdagen. Efter standerhejsningen byder roklubben som altid på en kop kaffe/te og traditionen tro bydes der også på dejlig hjemmebag, der jo altid bliver lavet af den nu afgåede formand & Mesterbager. Vi glæder os til at se dig/jer. Med roerhilsen Bestyrelsen IT Konsulent Jan Rasmussen IT Hjælp Strejker Pc en Jan går t en Tlf >20 års erfaring Microsoft Certificeret Server installation / vedligehold Rådgivning i valg af løsning Netværk / Internet Opgradering/installering Hjælp til erhverv

4 Formandens beretning. Vi startede sæsonen med at male vores gode gamle klubhus. Det var noget der pyntede og medlemmerne kunne konstatere at vores gamle klubhus var bevaringsværdigt og det var måske årsagen til at et flertal ved en ekstraordinær generalforsamling stemte imod at bevilge et mindre beløb til Projekt Søsportscenteret. Byggeudvalget tog afstemningen til efterretning og valgte at nedlægge projektet. Hvis et stort flertal ikke ville bevilge kr. til det videre arbejde, ville det være urealistisk at fortsætte med projektet. Ved vores åbent hus arrangementer fik vi 37 nye medlemmer, det er en fin fremgang, og ved sidste optælling var vi 161 medlemmer hvoraf de 134 er aktive roere med mellem 5 og km på åren. I alt blev der roet km ligeligt fordelt mellem robåde og kajakker. Bortset fra seniorerne, som altid er meget aktive, var der ikke megen aktivitet uden for det daglige rovand. Det skyldes nok at der ikke var arrangeret så mange ture og at tilslutningen ikke var stor nok til de ture der var. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til selv at være aktive med at planlægge ture uden for dagligt rovand. Vores kajaktrailer er til rådighed for alle medlemmer der vil til fremmede strande. Det kræver kun en bil til at trække og lidt planligning. Kanindåb det er noget vi afholder hvert andet år må jeg konstatere. Manglende tilslutning gjorde at der igen i 2009 ikke blev døbt nogen kaniner. Vi må tage til efterretning at det kun er de lige år at kaninerne er villige til at komme af med ørene. Bestyrelsen tog initiativ til at fremme sikkerheden på vandet. Vi opfordrede medlemmerne til at aflægge svømme/åre/vesteprøver i løbet af sommeren og vinteren. Det faldt ikke i god jord hos alle. Efter diverse udmeldinger fra medlemmer der bla. mente at svømme det var noget man kunne når man havde prøvet det en gang, besluttede bestyrelsen at medlemmerne i stedet kunne udfylde et svømmebevis hvori de bekræftede at de var i besiddelse af de fornødne egenskaber for at opfylde roklubbens vedtægter. Er der nogen der vil øve sig, har vi Korsør svømmehal maj måned med. Der har været nogle misforståelser omkring vores vedtægter, hvor nogle medlemmer ikke har fået læst dem grundigt nok inden de har handlet. Roklubben fungere bedst hvis alle følger klubbens love og regler. Bestyrelsen og Instruktør kan meget lettere udføre de opgaver de har påtaget sig hvis de ikke skal være bussemænd over for medlemmer der mener at regler er til for at bøjes. Jeg må dog tilføje at til dagligt fungere Roklubben fint. Og er et godt sted at komme. Det er altid en fornøjelse at opleve fællesskabet hos seniorerne når jeg møder op om formiddagen i klubben. Ungdomsafdelingen fungerer også fint med Jacob og Kristiane i spidsen. Vi fik 5 nye B styrmænd og 4 nye Langtursstyrmænd i sidste sæson. Jeg vil gerne opfordre alle uden styrmandsret til at tage styrmandskurser, det giver mere erfaring og rutine. Til sidst en tak til alle der er med til at gøre klubben aktiv. Både de der holder hus og materiel ved lige, men også de der er aktive på vandet. Erik

5 Referat fra Roklubbens Generalforsamling i klubben fredag den 26. februar 2010 kl. 19,00 Fremmødte: bestyrelsen (Jacob med afbud) + 17 medlemmer. I alt 23 medlemmer Erik Mejsner bød velkommen til alle og håbede på et godt møde, hvorefter vi gik over til den fremsendte dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører Som dirigent blev valgt Max Hansen Som protokolfører blev valgt Helle Frederiksen Max erklærede generalforsamlingen for lovlig og oplæste dagsordenen og gav derefter ordet til formanden for beretning 2. Formandens beretning Erik Mejsner forelagde beretningen, som blev godkendt. Beretningen vil blive trykt i næste nr. af SKROT 3. Klubbens nedsatte udvalg aflægger beretning Ungdom: Der har været fremgang og der har været stor succes med arrangement i svømmehal. Glæde overalt. Tur/motion: Der opfordres til at arrangere flere ture til gavn for nye medlemmer samt muligheden for at tiltrække medlemmer. Seniorudvalg: Der udtrykkes tilfredshed med en fast kerne af medlemmer og et godt og hyggeligt sammenhold. Materielforvalter: Mulighed for, at vi inden for en frist på 2-4 år må sige farvel til "Kidholm" pga. alder og tilstand. Nyanskaffelse vil andrage ca kr. Indlæg fra Holger Kroer med opfordring om anskaffelse af 4-åres outrigger med styrmand. 4. Fremlæggelse af regnskab Kent Christensen gennemgik regnskabet, som allerede er udsendt via SKROT. Der er sket ændringer i regnskabet efter trykningen pga. revision. Det blev pointeret, at det er fejl procedure, at tilrette regnskabet. Revisors bemærkninger skal tilføjes ved fremlæggelsen. Der var spørgsmål til vore bådes værdiansættelse mht. forsikring. Afklaring foretages af bestyrelsen i samarbejde med vores forsikringsselskab. Klubben har en sund økonomi, men elforbruget er relativt lavt i år pga. forskudte betalingsterminer. Der blev stillet kritiske spørgsmål omkring bådfonden, som udviser væsentlig mindre beløb end forventet. Der vil blive foretaget en kritisk tilretning, som dog ikke får indflydelse på regnskabets slutresultat. Der skal laves retningslinjer for, hvilke udgifter vedr. både, der går på almindelig drift eller bliver afholdt af bådfonden. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen beslutning. Regnskabet godkendtes med forbehold for tilretning af bådfonden.

6 5. Forslag til budget og kontingent for 2010 Kent Christensen forelagde budgettet, som ikke var godkendt af en enig bestyrelse og som derfor udløste en del kritiske spørgsmål, bl.a. hvorfor bestyrelsen ikke har afklaret tallene inden generalforsamlingen? Budget 2009 blev godkendt på sidste års generalforsamling med bemærkning om, at beløb hensat til nyt byggeprojekt (plan A) skulle nedbringes til kr. hvilket ikke var sket. På budget 2010 er afsat kr. til nyt byggeprojekt (Plan B). Der vil blive indkaldt til medlemsmøde i kommende SKROT vedr. ønsker og krav til byggeprojektet. Til evt. byggeudvalg er givet tilsagn om deltagelse af indtil flere medlemmer. Der blev fremsat ønske om, at der sættes beløb (størrelsesorden kr.) af til eventuelt kommende bådkøb, hvilket blev tilbagevist med begrundelsen, at der ingen grund er til at sætte penge af, før dette er aktuelt. Hvis der er behov for penge kan bestyrelsen til enhver tid råde over indestående på bådfonden. Budgettet blev godkendt med 18 stemmer. På grund af en væsentlig forhøjelse af kontingent ved sidste generalforsamling, fastholdes kontingent derfor uændret i Indkomne forslag: 1. Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 2: Det tilladte rofarvand for outriggere går fra fiskerihavnen til Egerup Strand og i noret, såfremt båden ikke roes igennem havnen Der forelå protest mod, at outriggere ikke må roes gennem havnen, men det blev pointeret at regelen står i vores vedtægter som en sikkerhedsforanstaltning, da det kan være uforsvarligt at lægge åren langs på en outrigger, hvilket kan være nødvendig i kanalen ved møde med andre fartøjer. Spørgsmålet må tages op igen på en generalforsamling, da ændringen vil kræve en vedtægtsændring. Forslaget i sin ordlyd blev vedtaget ved afstemning Korttursreglement 8. Outrigger, stk. 7: Frigivne roere med A-styrmandsret må ro til Egerup Strand Forslag vedtaget ved afstemning 2. Vinterroningsreglement 6. Kajak, stk. nyt pkt. 2: Der er bestået en godkendt makkerredning, samt man har roet 400 km i kajak fra standerhejsning til standerstrygning inden for samme rosæson Kravet om 400 km blev diskuteret og fundet urimeligt, hvorefter forslaget blev trukket tilbage 3. Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre vedtægter samt reglementer med alt, hvad der vedrører at ro til Egerup Strand Forslag vedtaget 4. Vedtægterne 8. Bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker tilladelse til at ændre alt, hvad der vedrører antal personer i bestyrelsen til: At bestyrelsen kan nedsættes til 5 eller bibeholdes med 7 personer Efter indlæg med begrundelse for at fastholde 7 medlemmer i bestyrelsen, blev forslaget nedstemt.

7 5. Ændre navnet på vores Roklub fra Skelskør Roklub til Skelskør Ro- & Kajakklub: Dette begrundet med, at der nu gennem flere sæsoner er kommet rigtig mange nye medlemmer, der fortæller, at de har søgt efter en kajakklub i Skælskør, men en sådan ikke fandtes - men ved henvendelse til roklubben fandt de ud af, at man også her kunne padle i kajak! - så måske er det nu på tide at skifte til nyt navn!!! (klubben består i øvrigt ligeligt med 50/50, som roer inrigger og kajak) Spørgsmål, om navnet kan ændres uden at klubben nedlægges og en ny oprettes, blev stillet. Navneændring kræver en vedtægtsændring. Mulighederne undersøges inden næste generalforsamling, hvor spørgsmålet vil blive genoptaget. 7. Valg af formand Erik Mejsner ønskede ikke genvalg og Kristiane Kristiansen blev, som foreslået af bestyrelsen, valgt af forsamlingen 8. Valg af bestyrelse På valg er: Jan Rasmussen modtager ikke genvalg Mette Madsen modtager genvalg Kent Kristensen modtager genvalg Michael Henriksen trækker sig fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Søren Hansen som nyt medlem Forsamlingen foreslog Susanne Hansen og Holger Kroer Alle 3 modtog valg og posterne besættes i den rækkefølge de blev valgt: 1. Søren Hansen i stedet for Kristiane Kristiansen 2. Susanne Hansen i stedet for Jan Rasmussen 3. Holger Kroer i stedet for Michael Henriksen Vi ønsker held og lykke med arbejdet til både nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer 9. Valg til materielforvalter Max Hansen modtog genvalg 10. Valg til FONU Else Rasmussen modtog valg 11. Valg til SKROT Kent Christensen modtog genvalg 12. Valg til husforvalter Erik Mejsner modtog genvalg 13. Valg til revisor og revisorsuppleant Niels Nybo blev valgt med Per Rasmussen som suppleant 14. Eventuelt (alt kan diskuteres, men intet besluttes)

8 Uddeling af pokaler m.m. Erik Mejsner uddelte pokaler til følgende: Flest km i robåd Flemming Jørgensen km Langturspokalen Else Rasmussen 136 km Flest km i kajak Hans Chr. Albrechtsen km Juniorpokal gives til vores gladeste ungdomsroer Patrick Stigfeldt 40 km Kaninpokal Poul Hansen 466 km Guldmedalje (over km i kajak): Hans Chr. Albrechtsen Mette Madsen Gert Christensen Kristiane Kristiansen Sølvmedalje (over 750 km i kajak) Niels Nybo Bronzemedalje (over 500 km i kajak) Knud Halding km km km km 954 km 603 km Hjertelig tillykke til alle Erik takkede Michael Henriksen og Jan Rasmussen for deres store arbejde i bestyrelsen hhv. 11 og 6 år (Jan har tidligere aftjent 10 år med bestyrelsesarbejde) og overrakte hver en flaske. Erik takkede endvidere Max og Helle for deres indsats ved generalforsamlingen og de modtog ligeledes en flaske hver. Kent sagde tak til Erik for tiden i roklubbens bestyrelse (6 år som medlem og 4 år som formand). Erik modtog en flaske samt et fint kaffekrus med inskription. Niels Nybo tog ordet og udtrykte sin tilfredshed med muligheden for at benytte klubbens ergometer i vintertiden. Samtidig rettede han en tak for kørsel med materiel til Korsør svømmehal til Søren, Kristiane og Jacob, hvor medlemmer har svømmetrænet i løbet af vinteren og øvet svømning mellem 2 årer og iføring af svømmevest i vandet. Han rettede en stor tak til Michael, Jan og Erik for deres gode bestyrelsesarbejde og havde samtidig det sommerønske, at sæsonen blev lang med masser af sol og stille vejr. Ulrik Andersen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og synes, de havde fortjent en større erindringsgave fra klubben for det store arbejde, de har udført gennem årene. Klokken var nu 22,10 og dirigenten kunne sige tak for i aften og for god ro og orden. Med venlig hilsen Helle Frederiksen referent

9 EN SPECIEL OPLEVELSE. GENERALFORSAMLING EN SPECIEL OPLEVELSE. Debat på en generalforsamling kan, og bør, være både udviklende og konstruktiv, men når den foregår internt mellem kasserer, revisor og bestyrelsesmedlemmer, er den ikke nogen af delene. Som én så klart og tydeligt udtrykte det, skulle bestyrelsen ikke ha` klaret deres interne problemer inden generalforsamlingen. Jo, selvfølgelig skulle vi det. Der var mange ting, der skulle ha` været afklaret inden. Vi havde ikke gjort vores hjemmearbejde ordentligt. Det var ikke noget under, at dirigenten (Max) så mere og mere træt og opgivende ud, efterhånden som tiden gik. Mit håb er, at vi er nogle, der denne aften lærte noget om bestyrelsespligter før en generalforsamling. Det kan dog betragtes som positivt, at fremmødet var lille. Det viser vel, at medlemmerne synes, det går godt i Skelskør Roklub. Jeg ønsker alle en god rosæson og håber på at generalforsamlingen 2011 vil blive en god oplevelse. Mette Madsen.

10 Vikingetur - med Røde Røjsere! Ja bølgerne kan gå højt men her er det bare fjordens blanke vand der har lukket broen! Mon ikke man alligevel kan komme ud at ro? Jo da mener Flemming! Det blev ikk til buksevand men våde sko

11 Men en gang roer altid roer, så af sted det gik på fjordens blanke vand! - Men men men - Flemming han fik jo kolde fødder, så de måtte pakkes rigtigt godt ind i et stort og dejligt varmt tæppe! SÅ husk det nu - når den sidste tur nærmer sig og det er dejligt koldt derude på vandet tag varmt tøj på og medbring ALTID proviant til at varme sig på

12 Og Ja - dresscode - det har vi jo også her i roklubben som farverne i vor klubstander er det jo de hvide og røde! - Og som alle nok kan se, ja så har Helle altså bare de skønneste varme røjsere på, der jo selvfølgelig matcher og er i farven rød Redaktøren siger mange tak for rigtigt flotte billeder der beskriver hvad du som medlem oplever i din roklub. Så send billeder samt tekst om din færden i Skelskør Roklub.

13 En kilde til energi og balance. Mette Kær Dam er eksam. fysiurgisk massør og fungerer til daglig som selvstændig Mette Massør fra Skælskør. Mette tilbyder to typer for behandling; en dybdegående muskelmassage samt en mere blid og afspændende massage. Den dybdegående massageform er særlig effektiv ved: Iskiassmerter, rygproblemer, spændingshovedpine, musearm/tennisalbue, nakkestivhed samt uro/kramper i benene. Ved den blide massage bliver kroppen afspændt ved en mere langsom og stille berøring. Trænger man til lidt indre ro, er denne behandling særlig god. Ved massage frigives en masse affaldsstoffer, så kroppen udrenses. Immunforsvaret styrkes, stress mindskes. Massage er en kilde til energi og balance. Priser: 30 min. : 300 kr. Tidsbestilling eller bestilling af gavekort: 50 min. : 500 kr. Tlf.: min. : 700 kr. Mette Massør

14 Svømmeprøve! Bestyrelsen har nu evalueret alle tilbagemeldinger vi har modtaget og har vedtaget følgende procedure, for at skabe klarhed om SVØMMEPRØVER! Skelskør Roklub skal følge de minimumskrav, der er udarbejdet af DFfR og DKF. Disse krav skal overholdes af alle Ro & kajakklubber i Danmark. Disse krav kan du læses om på hjemmesiden og i INFO-mappen i klubben. På din indmeldelsesblanket, gav du ved din underskrift også samtidig en bekræftede på, at du er i besiddelse af gode svømmefærdigheder. ALTSÅ vi stiller derfor KUN krav til de medlemmer, der vil på langture For Inrigger: ALLE roere der vil deltagelse på langture, skal kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav, for at deltage i en sådan tur: Svømmet mellem årer(makkerredning), kunne iføre dig en redningsvest i vandet, samt have svømmet mindst 300m. For Kajak: ALLE kajakroere skal have deltaget på roskole og efterfølgende blevet frigivet af instruktør. Herefter er det muligt for erhverve kajakret 1 eller 2, for at kunne ro alene, eller tage på langture, uden at det er et krav, at en instruktør deltager på turen. ALLE roere der ønsker at deltagelse på langture, skal derfor kunne fremlægge bevis for at kunne og have bestået følgende krav: Kæntringsøvelse m/selvredning, makkerredning og have svømmet mindst 600m. Bestyrelsen Ro eller Kajakkursus 2010 Hvis du godt kunne tænke dig at komme påt kursus - så vil de nye kursusoversigter fra DFfR & DKF blive lagt ned i klubben når de udkommer. Skrive dig på en kursusliste, opsat i klubhuset på 1.sal. Bestyrelsen vil herefter på 1. kommende bestyrelsesmøde, sammen med instruktører gennemgå tilmeldinger og du vil derefter modtage besked Bestyrelsen Forårsrengøring af klubhuset sker lørdag d. 17.april kl.9 Vi glæder os nok alle, meget snart til at skulle ud at ro igen, så kom ned og hjælp med til at gøre klubhuset klart, så vi alle så resten af sæsonen nu kun skal glæde os til at bruge alt vor energi på at nyde at være på vandet. Igen vi glæder os rigtigt meget til at se mange af alle de aktive roere junior som senior og super-senior, der dagligt benytter klubben som et dejligt fristed for godt og hyggeligt kammeratskab og god motion i altid gode, rydelige og ikke mindst hyggelige omgivelser. Der vil selvfølgelig i løbet af dagen blive serveret lidt til pivrøret og selvfølgelig også kaffe/the og hertil mesterbagerens hjemmebag. Bestyrelsen

15 Bådene er næææsten til roning klar. Mandagen efter Standerstrygning stod en flot god gruppe, af super seniorerne samlet i roklubben. Godt klædt på og kampklar til storvask af klubbens både. 3 timer gik hurtigt i højt humør med bådene (Niels ville hellere feje i bådehallen og som sædvanligt efter eget ønske, men godt hjulpet af Poul). Efter et godt arbejde var det skønt at afslutte med et let måltid mad, sponseret af de medlemmer der har nok i et kontingent for at ro. Tak kære roer. Den grundige vask af bådene, har gjort det meget nemmere at arbejde med bådene i værkstedet. Tirsdag aften er det Henrik, Kent, Erik, Ulrik og Max der har lakeret og repareret bådene. Mor Karen har så sammenkaldt super seniorerne, der i dagtimerne har slebet bådene. Så Ja-ja Jo-jo det er nemt at være materielforvalter når man har en Mor Karen. I skreven stund arbejder vi på Bank i ved Flemming og Holger s outrigger. Lad os håbe de når at slibe lidt på Bank, hun har jo så dejlige former. Bådene er klar til en ny rosæson og jeg glæder mig til at se og ro med jer på fjordens vande. De bedste Roerhilsner: Materielforvalteren Max. Klubbens bådebro. Husforvalteren og Materielforvalteren vil i samråd med broforvalteren - Niels Nybo tage stilling til hvor meget af broen der skal nyrenoveres. Så det bliver måske nødvendig at sammenkalde det store kavaleri til hammer-banke-samle dag. (lidt budget skal vi nok også snakke med bestyrelsen om). Forslag og tegninger til et evt. kommende byggeri! Der opsættes en bestyrelsespostkasse ved rokortene. På opslagstavlen i klubhusets opholdsrum vil alle indkommende skitseforslag opsættes, så de kan være med til at skabe debat og give gode ideer. Opslag om et. evt. medlemsmøde samt indkaldelse til nedsættelse af et endeligt byggeudvalg kommer også her og i SKROT. Derfor opfordres du til at slå et par streger eller nedskrive dine tanker og ønsker for hvordan netop du kunne tænke dig at din roklub skal se ud i fremtiden og huske på at selv den skøreste ide, urealistiske tanker eller forslag fra netop dig måske er det samme som andre går og tænker således at en kombination af alle de mange gode og kreative forslag, til sidst forenes i et fælles projekt, tilvejebragt basis af fælles tanker og ideer der tilsammen vil skabe nogle fælles rammen som vi alle vil blive rigtigt glade og tilfredse for at benytte og værne om. Kent

16 Sagde du en speciel pinlig oplevelse! Som medlem af den tidligere og nu nye bestyrelse, vil jeg meget gerne beklage ALLE de pinagtige scener der udspillede sig foran 21 tilskuere der skal jo være 2 til en saglig diskussion så godt at der kun var mødt 23 personer op og ikke som ved den ekstraordinære med 44 personer. Men måske forestillingen 2010 har givet så meget god omtale, at den kan trække endnu flere forventningsfulde tilskuere til næste år! Det er meget beklageligt, at der nu desværre gennem snart 3 år har været en tiltagende dårlig stemning i bestyrelsen, ja faktisk så dårlig, at man simpelthen bare har haft lyst til at melde sig ud, når det ikke fungerede og man ej heller kunne tale/tale pænt sammen til bestyrelses møderne, da det gang på gang bare endt op i hat og briller. Hele sidste år var det faktisk mere reglen end undtagelsen at det skete på vore møder især når der ikke var afbud til mødet. Bestyrelsen har besluttet at vasker sit eget tøj, så derfor er alle referater renset for(næsten) alt intern fnidder & fnadder inden referaterne opsættes i klubben. Denne dårlige stemning og tiltagende uenighed, skyldtes dog kun en ting udviklingen af projekt SøsportsCenter, da bestyrelsen bestod af 2 fraktioner en for og en imod! Dette kom jo desværre til udtryk, for de 23 fremmødte ved generalforsamling og som der blev sagt fra en af de fremmødte: nej, hvor det altså bare pinligt det her har bestyrelsen overhovedet talt sammen eller forberedt sig til mødet eller hva! Der hviler nu et meget stort pres og bevågenhed fra alle på den nye bestyrelse. Udskiftningen i bestyrelsen, skete jo desværre heller ikke var med en glæde eller et smil på læben. Beklageligt, at udskiftningen ikke skete noget tidligere og før kammeratlige personfejder blev til betændte. but that s Life. Med de bedste Roerhilsner Kent

17

18 Vinterdepression! Forsvinder da straks når rosæsonen starter og du tager ud på vandet!

19 Aktivitetskalender for rosæson Der svømmes i Korsør svømmehal - onsdag kl til 22. Og vi kan benytte svømmehallen til og med 29. april Vintermotion på Skælskør skole hver fredag kl marts(søndag) Standerhejsning kl april(lørdag) Forårsrengøring af klubhus kl /27. april(man/tirsdag) Åbent hus for robåde fra kl maj (lørdag) Åbent hus for kajak fra kl Maj. Mandag Kl v. roklubben. Vi går Noret rundt sammen med Tissø roklub. 23/24. maj (weekend) Kajakinstruktion fra kl juli. Mandag Kl v. roklubben. Besøg af Tissø roklub til rotur i vores farvand. 10. juli. (lørdag) Marathonroning. 4. august.(onsdag) Kl v. roklubben. Vi kører til Tissø roklub og ror i deres farvand. 5/6/7/8. August. SMART weekend. Arrangeret af DFfR. 14.august (lørdag) Kanindåb 4.september (lørdag) Kanaltur til København fra kl oktober (lørdag) Vikingetur. Tilmelding - XX. Mob. xx 31.oktober (søndag) Standerstrygning kl februar (fredag) Generalforsamling 2011 i Roklub kl.19

20

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Generalforsamling. Fredag den 25. februar kl. 19 i Roklubben

Generalforsamling. Fredag den 25. februar kl. 19 i Roklubben Generalforsamling Fredag den 25. februar kl. 19 i Roklubben SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Vedskøllevej 186 Mobil.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13

Kanindåb. Lørdag den 14. august kl.13 Kanindåb Lørdag den 14. august kl.13 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2012 41 Årgang Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2016 45 Årgang Skelskør Roklubs bestyrelse 2015 / 16 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com Kasserer Inge Marie Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Generalforsamling. Fredag den 26. februar kl.19. SKelskør ROklub Tidende. www.skelskørroklub.dk

Generalforsamling. Fredag den 26. februar kl.19. SKelskør ROklub Tidende. www.skelskørroklub.dk Generalforsamling Fredag den 26. februar kl.19 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand & Sekretær & Husforvalter: Erik Mejsner Kobækvej 25 4230 Skælskør Mob.: 2578 3559 Mail: emejsner@hotmail.com

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2015 44 Årgang. Standerhejsning Lørdag d. 28 marts kl. 15.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2015 44 Årgang. Standerhejsning Lørdag d. 28 marts kl. 15.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2015 44 Årgang Standerhejsning Lørdag d. 28 marts kl. 15.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2015 / 16 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere