Incest som et socialt problem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Incest som et socialt problem"

Transkript

1 Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen ( ) & Stine Storm Forgaard ( ) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Vejleder: Niels Rosendal Jensen Afhandlingens anslag:

2 Forord Vi vil gerne benytte dette forord til, at sige tak til de mennesker, der har været involveret i, eller støttet processen mod vores afsluttende afhandling. Først og fremmest en stor tak til Niels Rosendal Jensen, der har været en aktiv og støttende vejleder, som gennem hele processen har givet os feedback og konstruktiv kritik, og har bidraget til at forbedre vores arbejde. Derudover vil vi takke vores venner, familier, og kærester, der har været gode støtter i en lang proces, og ikke mindst Helle Hansen og Ann-Mette Storm, der har bidraget med korrekturlæsning. Til sidst vil vi rette en stor tak til vores informanter, der har bidraget med deres tid og kundskaber i forbindelse med afhandlingens empiriske del. Specielt rettes en tak til ofrene, der har givet os deres historier og stemmer, hvilket vi håber, kan bidrage til, at gøre en forskel for denne gruppe mennesker afhandlingen var ikke blevet det samme uden jer! Tusind tak for jeres engagement og villighed til at bidrage. Vi er så taknemlige.. Emdrup, september

3 Abstract Sexual abuse as a social problem This study examines sexual abuse against children, young and adults, and which late effects that follows. It raises the question of whether social competencies, or rather the lack of them, can be seen as one of the more serious late effects, and how it will contribute to including people as contributors in modern society. Research question; Does victims of sexual abuse in their childhood, get included as social actors in today s society, based on early intervention and treatment? The method being used to answer the previous question is qualitative research in the form of interviews, with both victims of sexual abuse, and the counselors they meet trough the official system. The empirical material combined with the selected theories presented, forms the foundation of this study s analysis, which is presented trough displays and categories. The analytic strategy is based on the hermeneutic approach, which has given us the opportunity to analyze and interpret the chosen theories and empirical material. The conclusion of this thesis shows that there indeed are some problems regarding the involvement and inclusion of victims for sexual abuse, and their role in society. The official social system they meet, lacks knowledge and competence, and has difficulties when it comes to seeing the individual need. Even after treatment, they feel excluded, and there is not enough focus on developing and strengthening their social skills, which contributes to this target group being low represented in society in general. After the study`s conclusion, there will be a perspective, which will try to present deeper interpretations about what is missing of knowledge, and what professionals need to accomplish in the future work with victims of sexual abuse. Keywords: Care, incest, sexual abuse, social skills, trauma, resilience, dissemination, knowledge, education of professionals, early intervention, treatment. 2

4 Indholdsfortegnelse Forord (fælles)... 1 Abstract (fælles)... 2 Indholdsfortegnelse Indledning (fælles) State of art Seksuelle overgreb Problemformulering Begrebsafklaring Omsorg Omsorgssvigt Tilknytning Seksuel udvikling Social udvikling Seksuelle overgreb Incest Senfølger Traumer Resiliens Tidlig indsats Behandling Metode og videnskabsteori Forskningsdesign Interview Forskningsetik Designet Spørgsmål Spørgsmål til rådgiver Spørgsmål til tidligere misbrugte Spørgsmål til Margrete Metodevalidering Teori Omsorg (Louise) Omsorgssvigt (Louise) Børn, som vanrøgtes Børn, som er udsat for fysiske overgreb Børn, som er udsat for psykiske overgreb Børn, som er udsat for seksuelle overgreb

5 2.3 Tilknytning (Louise) Sammenfatning (fælles) Seksuel udvikling (Louise) Social udvikling (Stine) Sociale kompetencer i det voksne liv Vejen mod social kompetence for de udsatte børn Sammenfatning (fælles) Undersøgelser (Louise) Statistik Seksuelle overgreb (Stine) Incest (Stine) Familiens dynamik Den typiske incestfamilie Krænkeren i familien Sammenfatning (fælles) Senfølger (Stine) Traumer (Stine) Resiliens (Louise) Sammenfatning (fælles) Tidlig indsats (Louise) Redegørelse (Louise) Sammenfatning (fælles) Behandling (Stine) Behandlingstyper Behandling af voksne med senfølger Fysisk behandling Incestcentre Behandling af børn Offer-krænker Familieterapi Behandling af krænker Sammenfatning (fælles) Analyse (fælles) Præsentation af analysestrategi Analyse af displayets indhold Display Analyse af display Display Analyse af display Sammenfatning af displays Diskuterende analyse Seksuelle overgreb som et tabu? Kan seksuelle overgreb defineres?

6 3.3.3 Omsorg og omsorgssvigt Tilknytningens effekter og egenskaber Den seksuelle udvikling Den sociale udvikling Seksuelle overgreb et socialt problem? Traumer Resiliens og beskyttede faktorer Tidlig indsats effekt eller defekt? Behandling behovet for et helhedssyn Social kompetent via behandling? Konklusion (fælles) Den tidlige indsats Styrkelse af de sociale kompetencer gennem behandlingssystemet Inddragelse Det fremtidige arbejde med ofrene Perspektivering (fælles) Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

7 1 Indledning Løbende gennem afhandlingen vil vi præsentere relevante forskningsrapporter, herunder en tidligere undersøgelse, som vi har udarbejdet i forbindelse med metodeprojektet på 3. semester. Dette kan sendes efter forespørgsel, hvis i ønsker at se det. 1.2 State of art Danmark tilsluttede sig i 1991 FN konventionen om barnets rettigheder. I børnekonventionens artikel 34, som handler om seksuel udnyttelse af børn, står der: Deltagerstaterne påtager sig at beskytte barnet mod alle former for seksuel udnyttelse og seksuel misbrug. Med henblik herpå skal deltagerstaterne især tage alle passende nationale, bilaterale og multilaterale forholdsregler for at forhindre: At et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel aktivitet; At børn udnyttes til prostitution eller andre former for ulovlig seksuel aktivitet; At børn udnyttes i pornografiske forestillinger og materialer. (Retsinformation, 1989). En hurtig søgning om seksuelle overgreb på infomedia giver hits, over de seneste 12 måneder. Hvis man indkredser dette nærmere giver det hits. Det er en kraftig indsnævring, og hvis man kigger endnu nærmere på det, kan man hurtigt afskrive halvdelen. Disse omhandler nemlig sager fra udlandet og voldtægtssager, altså enkeltstående tilfælde og ikke seksuelle overgreb gennem en længere periode, som er vores fokusområde. Dette giver så hits, der svarer til, at seksuelle overgreb bliver omtalt i medierne mellem seks og syv gange om dagen. Hvis man dykker dybere ned, vil man hurtigt se, at mange af artiklerne handler om det samme emne, men at de kommer fra to forskellige medier. Det er altså svært, at give et klart overblik over, hvor meget emnet bliver omtalt i medierne. Vi hører en hel masse om det, og alligevel hører vi ikke alt. Hvis man kigger i gamle tidsskrifter, som f.eks. Socialpædagogen og Socialforskning, kan man heller ikke spore en ret stor dækning af emnet. Der er noget der mangler, men hvad? Derimod findes der en masse publikationer, udgivet af bl.a. Socialforskningsinstituttet og Servicestyrelsen, hvor der er god viden at hente for fagfolk, og andre der arbejder med seksuelle overgreb. Selv om der er kommet mere fokus på emnet de senere år, så mangler der stadig en del viden på området, og derfor bør der være mere fokus på dette. For selvom det nok ikke kan 6

8 forebygges helt, så kan man bekæmpe det på andre måder, bl.a. ved at styrke en tidlig indsats, så man kan få stoppet overgrebene hurtigere. De fleste af os har hørt omtale af Tøndersagen, hvor en far blev dømt for, at have misbrugt sin datter seksuelt fra hun var to år, og derudover også at have lejet hende ud til andre. Der er også Brønderslevsagen, hvor en 80-årig mand blev tiltalt for seksuelle overgreb på i alt 11 børn gennem 22 år. Der findes dog stadig mange sager, som vi ikke hører om i lige så stort omfang. Hvis man kigger grundigt igennem, finder man mange sager, hvor folk er blevet tiltalt for seksuelle overgreb, men som kun omtales med få ord i medierne. Mange af dem hører vi næsten ikke om, og der findes også alle dem, vi slet ikke hører om og som aldrig kommer frem i dagens lys. Selvom der jo selvfølgelig er forskel på omfanget i sagerne, så burde alle have samme betydning og berøre os lige dybt. Et seksuelt overgreb vil uanset omfang, få store konsekvenser for ofret senere hen i livet. Det er ikke kun i aviser, på nettet og i fjernsynet, at et emne som seksuelle overgreb viser sig. I januar 2012, blev emnet taget op på det store lærred, da Thomas Vinterbergs film Jagten havde premiere i de danske biografer. Dette skabte megen debat rundt omkring i landet, allerede inden filmen havde premiere. Filmen handler om en mandlig pædagog, der bliver anklaget for seksuelt overgreb på en pige i institutionen, men anklagerne er falske. Man følger den mandlige pædagog igennem forløbet, hvordan affæren ændre hans liv radikalt, og hvordan et lille bysamfund reagerer på anklagerne. Det ender med, at blive en hel heksejagt, hvor hele hans liv bliver ødelagt. Denne heksejagt er desværre også blevet en del af de mandlige pædagogers hverdag i de danske institutioner. I forbindelse med premieren på Jagten, udgav Aarhus Universitet en retningslinjeundersøgelse. Denne skulle vise hvilke retningslinjer, der er i danske daginstitutioner og SFO er, der skal forebygge seksuelle overgreb på børn og uberettiget mistanke mod personalet (Leander, Lindsø & Munk, 2012). Undersøgelsen viser, at særlige adfærdsregler er indført på mange børneinstitutioner af frygt for seksuelle overgreb. Det kan f.eks. være fornuftsbetonede regler i form, at man ikke lukker dørene ved bleskift, eller når et barn er på toilettet og at der er ruder i døre og vægge til puderum og puslerum. Formanden for BUPL, Henning Pedersen, mener at det går for vidt i de tilfælde, hvor man på børneinstitutioner forbyder mandlige pædagoger, at skifte ble eller trøste et barn ved at tage det op på skødet (Dall, 2013, p. 2). Børnene vil opleve, at de mandlige pædagoger skaber en distance, og at de hele tiden er i tvivl om, hvor grænserne går. Det kan man ikke udsætte børnene for, fordi de har brug for omsorg, uanset om 7

9 det er en mandlig eller en kvindelig pædagog. Et institutionsmiljø med denne frygt, og disse retningslinjer er ikke noget man kan byde hverken børnene, eller de mandlige pædagoger. Børnene får ikke en mere tryg hverdag ved at omgås pædagoger, som er syltet ind i regler, og som er bange for at drage den nødvendige omsorg! (Jonassen, 2013, p. 10). Med den frygt skulle man jo tro, at retssalene ville være fyldt med mandlige pædagoger, dømt for seksuelle overgreb mod børn, men det er langt fra tilfældet. Det er yderst sjældent, at der bliver rejst tiltale mod en pædagog, og gennem de sidste fem år, er der kun rejst tiltale mod en enkelt. Det er altså langt fra noget, man oplever i institutioner i hverdagen, men alligevel præger angsten og frygten de mandlige pædagoger. Hvis det engang ender med, at jeg ikke må trøste børnene og give dem omsorg, fordi det er kørt så meget op, så siger jeg mit job op. siger Dan Tøttrup, der i 2½ år har arbejdet som pædagogmedhjælper i Æblehaven i Holstebro (Krabbe, 2013, p. 8). 1.3 Seksuelle overgreb Seksuelle overgreb defineres rent juridisk som seksuel omgang, seksuel handling, eller seksuel adfærd, som udføres overfor en eller flere personer, der ikke selv vil deltage, eller som er modne nok til at deltage (Aasland 2004). Et overgreb er, når en person misbruger sin autoritet, og involverer og tvinger andre til at deltage i en eller flere af overstående handlinger. Omfanget af seksuelle overgreb er ikke nøjagtigt kortlagt i publicerede statistikker. Der er mange mørketal, fordi de børn der bliver udsat, ikke bliver set. I dag kender vi konsekvenserne og senfølgerne af seksuelle overgreb i barndommen, og vi ved at det kan forstyrre menneskers udvikling, og dermed begrænse muligheden for, at deltage som aktiv borger i dagens demokratiske samfund. Vi ved også, at børn der tidligt i livet bliver udsat for traumatiske oplevelser, udvikler skader i hjernen. Undersøgelser viser også, at der er en stor andel af disse mennesker blandt socialt udsatte grupper (K. Larsen, 2007). Hvis man kan udvikle en strategi for at opdage dette problem tidligere, kan behandlingen starte tidligere, og kan medføre at senfølgerne ikke udvikler sig. Netop derfor er det vigtigt, at man i arbejdet med mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb, besidder nogle kundskaber om dette, hvordan det viser sig og hvad man kan gøre for at hjælpe og forebygge. For at afgrænse emnet, har vi valgt at fokusere på incest som en type af seksuelle overgreb. Vi har en antagelse om, at det er den type overgreb, der har størst indvirkning på barnets udvikling. Derfor har vi også valgt omsorgs- og tilknytningsteori som et fundament i vores teoretiske forståelse. 8

10 Gennem denne afhandling, vil vi undersøge, hvilken betydning et incestuøst overgreb har på børns udvikling, og hvilke senfølger det medfører. Ydermere har vi valgt at fokusere på incest i forhold til menneskers sociale udvikling. Vi har en antagelse om, at incestofre ofte er socialt isolerede, og på grund af senfølger, ikke kan indgå i samfundets sociale sammenhænge. Derfor vil vi i vores teoretiske forståelse, beskrive børns sociale udvikling, samt anvendelsen af sociale kompetencer i det daglige liv. Afhandlingen vil forsøge at belyse vigtigheden af den sociale kompetence som et overlevelsesredskab, for at indgå som aktiv borger i dagens demokratiske samfund. Derudover vil vi prøve at finde ud af, hvordan den sociale kompetence hæmmes, når man gennem et overgreb har oplevet omsorgssvigt og tillidstab i de nære relationer. Ydermere vil vi kigge på, hvad der sker med disse børn og mennesker, når de bliver mødt af det offentlige system, for at få hjælp. Vi vil undersøge den hjælp der tilbydes, og forsøge at finde frem til, hvilken behandling der har den bedste effekt til styrkelse af incestofrenes sociale kompetencer. Vi vil kigge på betydningen af tidlig behandling, og dermed også den tidlige indsats og forebyggelse på normalområdet. 1.4 Problemformulering Hvordan inddrages incestramte til, at blive socialt kompetente? Henholdsvis med fokus på: - Den tidlige indsats, og - Styrkelse af de sociale kompetencer gennem behandlingssystemet 1.5 Begrebsafklaring Omsorg Omsorg er et grundlæggende behov i mennesker, og derfor har vi valgt, at anvende omsorgsteori for at belyse vigtigheden af omsorg fra andre mennesker. Vi mener, at omsorg er et vigtigt redskab til overlevelse, og vi vil derfor kigge på, hvilken betydning den har for børns opvækst. Denne teori bruges i forbindelse med omsorgssvigt, da man ikke ville kunne forstå omsorgssvigt, uden at forstå omsorg. Omsorg er et betydningsfuldt aspekt ved udvikling, og omsorg er noget et barn har stort 9

11 behov for fra fødslen af. Omsorgen har derfor betydning for en sund udvikling, herunder tilegnelsen af de sociale kompetencer Omsorgssvigt Omsorgssvigt er et mangeartet fænomen, der er svært at definere. Under paraplybegrebet omsorgssvigt, finder vi seksuelle overgreb. Vi anvender Kari Killèns teori om omsorgssvigt, for at afgrænse og definere begrebet, og for at præsentere begrebet seksuelle overgreb. Inden afgrænsningen starter, ser vi på helheden af omsorgssvigt, og hvordan den påvirker udviklingen. Kari Killèns skelnen mellem de fire forskellige former for omsorgssvigt, giver et godt billede af de forskellige aspekter og konsekvenser. Hun præsenterer; vanrøgt, fysiske overgreb, psykiske overgreb og seksuelle overgreb. De er alle vigtige at få med, da børn der lever med seksuelle overgreb, som regel også lever med andre former for omsorgssvigt Tilknytning Mennesket, betragtes som væsen der er født meget for tidligt, i forhold til at kunne klare sig selv og som derfor har brug for en tilknytningsperson. Begrundelsen for at anvende tilknytningsteorien er, at belyse de positive aspekter ved tilknytning. Samtidig mener vi, at den bedst beskriver hvad der sker, når barnet ikke har en tryg og god tilknytning til sin primære omsorgsperson. I tillæg til vores valg af fokus på incest, giver tilknytningsteorien en forståelse af hvad der sker, når et medlem af familien, som er tættest på barnet, svigter barnets tillid og tryghed. Vi har valgt at beskrive tilknytningsteorien ud fra John Bowlby og Mary Ainsworth, da det er de to personer, der har ydet mest til grundlægningen af tilknytningsteorien. Selvom teorien er udviklet for mange år siden og har modtaget en del kritik gennem årene, mener vi stadig, at den er brugbar i forhold til at kunne beskrive børns reaktioner og handlemuligheder. Barndomsoplevelser og tidlige relationer kan have stor betydning for et menneskes udvikling. Bowlbys oprindelige idé var, at forstå betydningen af den tidlige tilknytning, samt indflydelsen på personlighedsudviklingen. Tilknytning er mere end et forhold eller en adfærd, og den kan på samme måde som omsorg, ses som et vigtigt redskab til overlevelse Seksuel udvikling Vi har valgt, at kigge på børns seksuelle udvikling for at få en forståelse af deres naturlige seksualitet, og i forhold til at se på, hvad der sker med barnets seksuelle udvikling, når det udsættes for overgreb, og bliver inddraget i den voksnes seksualitet. Vi har en antagelse om, at børns seksuelle udvikling er tabubelagt, i forhold til f.eks. social og kognitiv udvikling. Derfor anvender 10

12 vi Dorthe Lippert, der pga. de etiske dilemmaer i forskning af emnet, understreger udfordringen ved at give et bud på en normal barnlig seksualitet. Anna Louise Stevnhøj anvender vi, for at give et overblik over en normal, seksuel udvikling, som den antages at se ud i dag. Den seksuelle udvikling er en helt naturlig del af barnets generelle udvikling, på lige fod med kognitiv, social og emotionel udvikling. Før har der været en forestilling om, at seksualitet er noget som børn lærer af voksne. I dag er denne forståelse erstattet og udviklet af en viden om børns seksualitet, som et helt naturligt aspekt ved udviklingen. Dog er der stadigvæk mange, der har svært ved at forbinde børn og seksualitet. Alle børn er født med en ubevidst seksualitet, men den må aldrig forveksles med den voksnes seksualitet. Forståelsen af børns seksuelle udvikling er også vigtig i forhold til seksuelle overgreb, fordi et overgreb kan medføre, at barnet får et skævt billede af lyst og grænser. Dette kan yderligere medføre, at barnet kan gå i stå i sin udvikling, og kan risikere at blive inddraget i den voksnes seksualitet. Både i forhold til at kunne se barnet i daginstitution, og i forbindelse med behandling af børn der har været udsat for seksuelle overgreb, er det vigtigt at man anerkender børn og deres seksuelle udvikling Social udvikling Udviklingen af de sociale kompetencer, er et vigtigt aspekt i alle menneskers liv, og der stilles nogle sociale krav, for at kunne indgå som en del af et samfund. Vi ser den sociale udvikling, i forhold til Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer, der beskriver familie og samfund som sociale samspilspartnere. Her understreges vigtigheden af familien og samfundet, som barnets påvirkningskilder til tilegnelse af sociale spilleregler. H. Rudolf Schaffer bruges derefter, for at beskrive samspillet mellem børn og forældre. Ydermere anvendes Kari Lamer, for at give en oversigt over områder, der er centrale for at kunne udvikle den sociale kompetence, og sammenhængen mellem den tidlige sociale udvikling, og sociale kompetencer i det voksne liv. Børns socialisering sker i første omgang, når barnet bliver født, og det får en tilknytning til sin familie. Læringen af de sociale regler, altså de normer og værdier vi finder i dagens samfund, sker først og fremmest gennem forældre, og deres evne til at formidle dem videre til den næste generation. Et barn, der lever med omsorgssvigt og seksuelle overgreb, er udsat for denne negative sociale arv, og deres udviklingsevner hæmmes. På denne måde kan barnet ikke finde ud af, hvilke regler samfundet spiller efter, og barnet kan få problemer med at indgå i sociale sammenhænge og relationer. Dette hænger tæt sammen med de problemer, der kan vise sig senere i livet, for eksempel med uddannelse og/eller arbejde. Derfor ser vi sociale kompetencer som en af de vigtigste for de 11

13 udsatte mennesker, og vi vil derfor kigge nærmere på, hvordan seksuelle ovegreb bliver et socialt problem. Hvis man ikke behersker de sociale krav der stilles, er risikoen for at blive socialt isoleret meget større, da man kan have vanskeligt ved, at indgå i sociale sammenhænge. Børn, der bliver udsat for incest er en af de mest udsatte grupper, fordi de ofte mangler omsorg og socialt samspil med deres forældre, og fordi deres sociale relationer udover familien, som regel er dårlige. Derfor har de et stort behov for, at udvikle de sociale kompetencer, så de kan klare sig selv. Ydermere vil vi forsøge at belyse vigtigheden af, at udviklingen af de sociale kompetencer skal indgå i behandlingen af incestofre Seksuelle overgreb Ligesom der findes mange grader af omsorgssvigt, findes der også mange garder af seksuelle overgreb. Vi har i starten anvendt Margrete Wiede Aasland, for kort at definere, hvad et seksuelt overgreb er. Derefter anvender vi Ruth S. Kempe og Henry C. Kempe, for at kigge nærmere på de forskellige typer af seksuelle overgreb, for at understrege kompleksiteten i fænomenet. Niels Peter Rygaards hypotese om seksuelt misbrug, giver os faktorer, der har indvirkning på det seksuelle overgreb. Det giver os samtidig en forståelse af, at man ikke kan definere seksuelle overgreb på en kort og præcis måde, men at der er mange faktorer, der spiller ind. Det understreger også hvor vigtig viden om seksuelle overgreb er, i arbejdet med disse mennesker, og at man ikke kan generalisere ofre for seksuelle overgreb Incest I vores afhandling, har vi som nævnt valgt at afgrænse seksuelle ovegreb til incest. Vi har anvendt Eva Hildebrand og Else Christensen, som beskriver incestofres symptomer som anderledes i forhold til ofre for andre seksuelle overgreb, netop fordi barnets relation med krænkeren, har betydning. I Birgit Fritzbøger Stephensens definition ser vi, at incest defineres som et rent fysisk overgreb, mens Center Mod Incest definerer det som både kropslige og ikke kropslige krænkelser. Gennem Ruth S. Kempe og Henry C. Kempe, har vi skabt et overblik over incestfamiliens dynamik, for at beskrive de forhold, der er i den typiske incestfamilie. Dette har vi anvendt for at understrege, at seksuelle overgreb ofte kun er et af flere dysfunktionelle mønstre, som barnet lever under. Til sidst anvendes Ruth S. Kempe og Henry C. Kempe, samt Eva Hildebrand og Else Christensens beskrivelse af de forskellige typer af krænkere vi finder i familier med incest. Dette er for at give en forståelse af betydningen af kompleksitet og alvoren ved seksuelle overgreb. 12

14 1.5.8 Senfølger Seksuelle overgreb i barndommen vil i de fleste tilfælde medføre, at man udvikler en række senfølger. Psykiske, sociale og helbredsmæssige konsekvenser kan medføre, at man ikke kan overskue at indgå i samfundet, med henblik på både uddannelse, arbejde og det sociale liv. Kristian Larsen i Mehlbye og Hammershøi, anvendes derfor, for at vise sammenhængen mellem traumatiske hændelser og neurobiologiske skader, og hvilken betydning det har, for ofrets liv. Eva Hildebrand og Else Christensen giver et billede af de senfølger, der har en sammenhæng med seksuelle overgreb i barndommen. I arbejdet og behandling af udsatte børn og voksne, er det vigtigt, at anerkende de senfølger, der kommer i kølvandet på et seksuelt overgreb, da disse kan være meget individuelle og komplekse Traumer Et seksuelt overgreb, kan for alle være en traumatisk hændelse. Derfor medtager vi teorien om traumer, for at få en forståelse af, hvad et traume er, og hvilken betydning det har for udviklingen. Atle Dyregrovs definition bruges, for at beskrive den psykiske belastning et traume medfører, samt individualiteten i traumer. Traumer kan være ligeså individuelle som mennesker, og kan derfor ikke kategoriseres. Som følge af traumatiske hændelser finder vi dissociationsfænomenet, og vi har valgt at definere dette begreb ud fra Susan Hart. Hun definerer dissociation både som en bevidst og ubevidst manipulation, til at håndtere angst og smerte. Det er en selvbeskyttelsesstrategi mennesker anvender, som beskyttelse mod traumatiske oplevelser, og giver os på den måde en forståelse af, hvordan nogle håndterer et overgreb. Både traumer og dissociation er vigtige begreber at forstå i arbejdet med incestofre, for at kunne starte behandlingen af traumet, så det ikke gentages Resiliens Senfølger og traumer fra et seksuelt overgreb, kan i nogle tilfælde mindskes, hvis barnet udvikler resiliens. Resiliens er en forklaring på, hvorfor nogle børn klarer sig godt, til trods for omstændighederne. Dion Sommer er brugt for at definere resiliens. Han præsenterer en forståelse af resiliens som dynamisk og relativ, og at den er skiftende gennem livets forløb. Hans membranmetafor bruges, for at illustrere den dynamik, som resiliens indeholder. Resiliens indeholder også begreberne sårbarhedsfaktor og beskyttende faktor. Suniya S. Luthar er brugt, til at beskrive sårbarhedsfaktorene, altså forhold der kan forstærke eller forværre effekterne af en traumatisk situation. Michael og Marjorie Rutter bekræfter i deres teori, at det er muligt at bryde ud af dårlige miljøer, men at det kræver nogle positive ændringer, i form af nogle beskyttende faktorer, der kan hjælpe barnet. Luthar beskriver de beskyttende faktorer, der kan begrænse og ændre risiko. 13

15 Sommer giver en række bud på de beskyttende faktorer, som f.eks. vigtigheden af tilknytningsrelationer, der kan hjælpe barnet, til at udvikle resiliens. Jo flere beskyttende faktorer der er til stede, jo større chance er der for, at resiliens bliver muligt Tidlig indsats Undersøgelser viser, at der er en procentdel af danske børn, der i dag er udsat for seksuelle overgreb. Vi ser derfor seksuelle overgreb som et problem, der skal tages hånd om på flere niveauer; lovmæssigt, behandlingsmæssigt og forebyggende. Et af de forebyggende tiltag der skal bidrage til at gøre en forskel, er den tidlige indsats ude i normalområdet. Den tidlige indsats kommer som et bidrag fra Socialstyrelsen, med det formål at stoppe en uheldig udvikling, på et tidligt tidspunkt (Socialstyrelsen, 2009). En tidlig indsats kræver, at professionelle i daginstitutionerne er kompetente til, at se børn der er udsat for seksuelle overgreb, samt at de evner at håndtere situationen professionelt. Vi har anvendt regeringens redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn, for at få et indblik i hvilke tiltag, der er besluttet fra regeringens side, for at forebygge problemet. Vi ser tidlig indsats som et vigtigt tiltag i forhold til incestofre, fordi tidlig intervention kan bidrage til, at mindske senfølgerne, der kan opstå efter et seksuelt overgreb Behandling Tilbud om behandling til incestofre, skal tilbydes på baggrund af et grundigt indblik i karakteren af overgrebet. Da et seksuelt overgreb og senfølgerne er individuelle, må behandlingen vurderes efter dette. Behandlingen der tilbydes i de forskellige kommuner, er afhængig af kommunernes afsatte midler og kapacitet, og derfor kan behandlingstilbuddene være varierende. Vi præsenterer de forskellige behandlingstilbud, der er til incestofre, for at få et indblik i deres variation og effekt. Dette giver Sara Andersens præsentation af terapiformer et godt overblik over. Videre har vi anvendt både Jill Mehlbye og Anette Hammershøi, herunder Line Albèr Andersen, Anne Charlotte Larsen, Martin Mogensen og Steen Ulrik Mogensen. Eva Hildebrand og Else Christensen, Birgitte Messell, Susan Møller Jensen og Anne Sidenius, Lone Backe, Nini Leick, Joav Merrick, og Niels Michelsen, herunder Carl Marquit og Mindy Mitnick, samt Ruth S. Kempe og Henry C. Kempe, anvendes for at beskrive de forskellige behandlingsformer nærmere. Vores valg af teori, afspejler en bred tilgang til problemet, seksuelle overgreb. Vi har inddraget disse teorier, for på bedst mulig måde, at give et nuanceret billede af emnet, og for at understrege 14

16 kompleksiteten. Samspillet mellem de udvalgte teorier giver et helhedsperspektiv, og er et godt grundlag for at nærme sig problemet. Begrundelsen for den valgte teori, er at forsøge at svare bredt på vores problemformulering, i sammenhæng med den empiriske del af afhandlingen, som præsenteres senere. 1.6 Metode og videnskabsteori Når man skal i gang med et forskningsprojekt, er første skridt i processen, at sætte sig ind i de forskellige metoder, der kan undersøge det felt, man er interesseret i. Dette kaldes metodologi, altså læren om de forskellige metoder. På baggrund af denne viden, skal man så finde frem til den metode man synes er bedst egnet til, at undersøge feltet. Dette er den konkrete metode man vælger. Herunder findes der forskellige teknikker som beskriver, hvordan man anvender undersøgelsesinstrumenterne, som er de fysiske og begrebsmæssige instrumenter. Vi har, efter at have set på forskellige metoder til at undersøge problemfeltet, først og fremmest valgt at benytte os af en kvalitativ metode. Når vi vælger, at benytte denne metode til vores undersøgelse, er det på baggrund af, at de kvalitative metoder giver en øget forståelse af det emne, eller felt man undersøger. De kvalitative metoder går mere i dybden og der er færre personer involveret, og herved får man så mulighed for, at lave en mere detaljeret og dybdegående analyse (Silverman, 2001). Vi skal ikke finde frem til, hvor mange der er udsat for seksuelle overgreb eller af hvem, i det dette ville have krævet en kvantitativ undersøgelse, der opstiller tal og hårde data. Vi vil derimod undersøge problemets forskellige aspekter, på et følelsesmæssigt og personligt plan, og dette er de kvalitative metoder bedst til at belyse. Den metode vi vælger at benytte er interviewmetoden, da vi mener, at denne bedst kan give os de mest personlige og uddybende svar. Dette er vigtigt, i forhold til at finde de svar frem vi søger, omkring overgrebenes betydning for ofrene. For at finde det frem, som vi ikke kan observere direkte, hvilket kan være følelser, tanker, intentioner mm., har vi valgt interviewmetoden. Vi mener ikke, at der er andre metoder, der på samme måde, kan få disse frem. Da et fænomen som seksuelle overgreb er svært at observere direkte, er vi derfor nødt til, at finde svar på anden vis. Hvordan vi præcis vil anvende denne metode, til at finde svar, vil fremgå nærmere af vores forskningsdesign. Den kvalitative forskning er kritiseret for, at mangle videnskabelig kvalitet, og for ikke at lave generaliserbare og objektive resultater. Kvalitetssikringen af kvalitative data, er anderledes end ved de kvantitative. Validiteten og reliabiliteten er svær at udregne på samme måde, som ved kvantitative data. Men man må stole på, at undersøgeren har et grundigt kendskab til feltet, og 15

17 derfor må vide hvad han/hun taler om. Det handler om at sikre, at ens udlægninger er tilstrækkeligt dokumenteret, og er i overensstemmelse med datamaterialet (Kristiansen, 2010). Ved de kvalitative data, handler validiteten mere om, i hvilket omfang data er i stand til, at afspejle, de fænomener, som forskeren har interesseret sig for. Den viden forskerne når frem til, er ikke nødvendigvis en objektiv sand viden, men derfor kan den godt være valid. Vi har valgt en hermeneutisk tilgang til vores afhandling, da vores mål er, at tolke, og dermed forstå hvordan vores informanter forholder sig til, og forstår emnet seksuelle overgreb. Dermed bliver opgavens analyse en fortolkning af informanternes svar, kombineret med vores forforståelse. Vi vælger en hermeneutisk tilgang, fordi vi mener at den bedst kan hænge sammen med den metode vi har valgt at benytte, til undersøgelse af vores genstandsfelt. Som nævnt vælger vi, at bruge interviewmetoden, for at få informanternes holdninger og følelser frem og disse skal vi så tolke og forstå gennem en hermeneutisk tilgang. Når man skal forstå og tolke et andet menneske, kan det handle om mange ting, bl.a. hvordan personen tænker, føler og oplever. Disse tanker, følelser og oplevelser kan være helt anderledes, end dem man selv har. Denne fortolkningslære kaldes hermeneutik, og den tager udgangspunkt i indføling og empati. Det går ud på, at forstå og ikke bare begribe. Kan man virkelig forstå mennesker uden, at sætte sig ind i, hvordan de føler og tænker? Nej, vil hermeneutikken mene. Vi forstår mennesker fordi, vi selv er mennesker. Vi kan se ind i os selv, og derigennem forstå andre menneskers følelser og oplevelser, via indføling og empati. Man går glip af noget, hvis man udelukkende kigger på den viden man får gennem sanser og ren logik (Thurén, 2008). En hermeneutisk tolkning kan både vedrøre mennesker, men også resultater af menneskers handlinger, som f.eks. skrifter, billeder, bygninger, kunsthåndværk osv. Men hvordan kan man så være sikker på, at tolke rigtig? Det kan man ikke være sikker på, da tolkninger har baggrund i vores forforståelse af verden og derfor vil to tolkninger, foretaget af to forskellige mennesker, ikke være ens. Men når man tolker, er det vigtigt at sætte det ind i den rette sammenhæng, altså finde den rette kontekst. Når man f.eks. tolker en historisk begivenhed, skal man tolke ud fra den historiske kontekst, som var dengang og ikke den kontekst, som vi befinder os i nu. Hermeneutikken er altså en usikker størrelse, som kan benyttes til at forklare følelser og tanker, og den er derfor et nødvendigt komplement, til de hårde data (Thurén, 2008). For den der tager livet alvorligt, er sandhed vigtig. Men hvad er sandhed, og er det overhovedet muligt, at få en sand viden? Der findes mange forskellige tolkninger af den samme virkelighed og på den måde kan man vel også sige, at 16

18 der findes mange forskellige sandheder. Sandhed bliver det samme, som dét nogen anser for sandt. Virkeligheden er en kompliceret størrelse, der er svær at få greb om og derfor tolker vi forskelligt, ud fra det vi forstår. Det ufuldkommene menneske, kan ikke frigøre sig fra sin forforståelse og sine vurderinger. Det bedste man kan gøre er, at lægge alle kort på bordet, og argumentere klart for ens standpunkter, for derved at komme frem til en mere eller mindre rimelig tolkning. Med sandhed handler det om, hvad jeg vil vide og hvilke problemer jeg vil løse. Man må være opmærksom på, at sandheder ændre sig; det der er sandt i dag, er måske helt forandret ude i fremtiden. Dog må man se værdien af sandheden her og nu, fordi hermeneutikken giver mulighed for, at bidrage til en sandhedsværdi for os, i forhold til vores forforståelse og tolkning. Vi stoler på, at det vi finder frem til, har en sandhedsværdi for os, og at den derfor kan bidrage med en sandhedsværdi for andre. 1.7 Forskningsdesign Efter at have præsenteret den valgte teori, vil vi i det følgende præsentere vores forskningsdesign. Forskningsdesignet er vigtigt for, at få indsamlet empiri, som i samspil med teorien giver grundlaget for vores analyse, og svar på problemformulering. I opbygningen af et forskningsdesign, er der mange overvejelser at medtage for, at finde den mest hensigtsmæssige metode til, at give os de svar, vi søger. Herunder beskrives de overvejelser vi har gjort os, inden vi gik i gang med dataindsamlingen, og her begrundes vores valgte metode. Når man skal i gang med et forskningsprojekt, er der mange overvejelser man skal gøre sig, både, før, under og efter. Hvor sand er den virkelighed man undersøger egentlig? Man skal altid stille spørgsmålstegn og være kritisk, for man kan aldrig være helt sikker på, at det man undersøger og kommer frem til, er det eneste rigtige. Der er altid flere veje til målet, og processen indeholder en masse valg og dermed også fravalg. Disse valg og fravalg indeholder altid nogle konsekvenser, der skal gøres op mod hinanden og som man altid skal have med i baghovedet. Vores afhandling vil primært bestå af selvindsamlede data, altså primærdata, men vi vil også benytte data fra eksisterende kilder, altså sekundærdata. Dette kaldes en metodetriangulering, hvor man anvender mere end en type af data og dataindsamlingsteknikker, der supplerer hinanden. Vi vil primært bruge vores selvindsamlede data til, at konkludere på. Udvælgelsen af vores informanter er selvfølgelig også noget der skal tænkes nøje over, men da vores emne, om seksuelle overgreb, antages at være et ømtåleligt og tabubelagt emne har vi svært ved, at lave en systematisk udvælgelse af informanterne. Vi har taget kontakt til mange forskellige mennesker, og har været nødt til, at bruge dem der var interesseret i, at deltage. Men vores formål er 17

19 stadigvæk, at kunne sige noget på et generelt plan, ud fra de mennesker vi har snakket med. Så på den måde har vi ikke på systematisk vis, udtaget en særlig delmængde, men vi har dog en delmængde vi håber, at kunne konkludere noget ud fra. Dette kaldes inferens. I en undersøgelse er det også vigtigt, at finde validiteten og reliabiliteten af data. Validiteten er styrken og gyldigheden af udsagn. Validiteten henviser som regel også til, om en metode undersøger det, den har til formål at undersøge. Reliabiliteten er pålideligheden og konsistens i data. Reliabiliteten henviser til, om et resultat kan gentages, ved hjælp af samme metode, og af andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009). Interviewspørgsmålene til ofrene for seksuelle overgreb, består af nogle retrospektive spørgsmål, og dette kan godt give lidt problemer i pålideligheden af de data vi indsamler, da hukommelsen ikke altid er en pålidelig størrelse. I interviewet skal vi være opmærksom på, at informanterne ikke bliver påvirket af stimuli udefra, så vi undgår stimulidata, og kun får pålidelige data. Spørgesituationen under et interview, kan været styret af forskellige ting. Dette kaldes struktureringsgraden, og fortæller i hvor høj grad situationen er styret, om situationen er fastlagt på forhånd eller er mere afhængig af, hvad der sker undervejs. Der er også en standardiseringsgrad. Denne fortæller noget om, hvorvidt interviewene er standardiseret, altså om man stiller de samme spørgsmål til alle informanterne, eller om man stiller forskellige spørgsmål til de forskellige informanter. 1.8 Interview I et interview kan man stille forskellige slags spørgsmål. Om det bestemte spørgsmål bidrager positivt, afhænger af personerne, emnet, det forgående spørgsmål, tonefaldet, stemningen, situationen m.m. Der er altså rigtig mange overvejelser at gøre sig, når man skal opstille et interview. Der kan stilles åbne spørgsmål og dermed udvides det rum, der kan svares i, men man kan også benytte sig af lukkede spørgsmål, som indsnævre rummet. Man skal overveje hvilken struktur interviewdesignet skal have. Skal det være struktureret, ustruktureret eller semistruktureret? (Merriam, 1998). Man skal også overveje, hvor mange personer man vil interviewe, og om man vil stille de samme spørgsmål til alle informanter, altså standardisere interviewet eller om man vil variere dette i forhold til informantens position og viden. Der kan også være overvejelser omkring, om man vil lave enkelt interview eller fokusgruppeinterview. I et fokusgruppeinterview er alle informanter tilstede samtidig. 18

20 I et forskningsinterview skal man i langt højere grad systematisere og gennemtænke sine spørgsmål, end ved andre slags interview. Andre videnskabsfolk skal kunne se med, og vurdere arbejdet og resultaterne. Jan Krag Jacobsen har opstillet syv spørgsmålstyper til forskningsinterview. 1. Demografiske spørgsmål spørgsmål om informantens herkomst, alder, livsforløb, uddannelse, indtægt, bolig, børn mv. Lukkede spørgsmål, der sigter mod at afklare de sociale forhold. Disse stilles som regel først i interviewet. 2. Spørgsmål om viden disse skal undersøge informantens faktiske viden om emnet undersøgelsen beskæftiger sig med. De skal belyse, hvad informanten anser for at være fakta. Disse spørgsmål skal doseres på en sådan måde, så informanten ikke kommer til, at føle flovhed over manglende viden. 3. Spørgsmål om adfærd spørgsmål om, hvad informanten har gjort eller gør. Det er beskrivelser og fortællinger af adfærden. 4. Spørgsmål om antagelser spørgsmål der vedrører informantens antagelser om, hvordan tingene hænger sammen. Hvilke værdier, normer, ideologier, referencer mm, som informanten forklarer og forstår informationer og oplevelser ud fra. 5. Spørgsmål om følelser spørgsmål der vedrører informantens følelser om det givne emne. Her kan der dog godt opstå misforståelser omkring hvorledes der bliver givet udtryk for følelser, eller om det er et udtryk for informantens mening. 6. Spørgsmål om sansning spørgsmål om hvordan ting smager, lugter, føles, ser ud osv. Her kan man få et indtryk af, hvordan informantens verden er struktureret, og hvad der tillægges betydning. 7. Sammenfattende spørgsmål disse spørgsmål spiller en vigtig rolle i forskningsinterviewet. Her kan intervieweren sikre sig, at han/hun har tolket det på en, for informanten, acceptabel måde. Dette må hele tiden ske undervejs i et forskningsinterview. (Krag Jacobsen, 1993). 1.9 Forskningsetik For at undersøge et så tabubelagt og følsomt emne, som seksuelle overgreb, må vi på forhånd gøre os nogle etiske overvejelser, og indhente informationer om etikken i vores forskningsproces. Vi skal gennem vores empiriske undersøgelse forholde os til nogle mennesker, der er blevet misbrugt og traumatiseret og en af udfordringerne bliver, at nærme os problemet på en etisk korrekte måde og samtidig få de svar vi er ude efter. 19

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede

Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede KØBENHAVNS UNIVERSITET Klitoris og alt det dér. Det var jo først i 70 at det startede En eksplorativ undersøgelse af hvilke betydninger ældre kvinder knytter til seksualitet Kandidatspeciale af Tine Ellitsgaard

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere