Familien, der flyttede til Anholt... Skrevet af ø-præst, Anne Lyngsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familien, der flyttede til Anholt... Skrevet af ø-præst, Anne Lyngsø"

Transkript

1 Familien, der flyttede til Anholt... Skrevet af ø-præst, Anne Lyngsø Jeg vil her i en beretning skrevet i juli forsøge at beskrive forskellige aspekter omkring det at flytte til en lille ø. Min beskrivelse er stærkt farvet af min begejstring for øen, omend jeg forsøger til sidst også at opremse nogle af de aspekter ved ø-livet, der kan opleves som svære. Vævet ind i min beretning er også en samfundskritik. En samfundskritik, der har været medvirkende for vores valg, at flytte til Anholt. Omend ikke enerådende. Ønsket om at bo på en ø var især for mit vedkommende stærkt, og har været det siden barndommen af. Men oven i det hele kom det til at passe med, at vi i stigende grad oplevede det danske samfund som ude på et forjaget sidespor. I januar 2011 flyttede min mand og jeg ind i Anholt Præstegård sammen med vores fem børn: David på 14, Johannes på 12, Marcus på 10, Laura på 5 og Thomas, der fyldte 1 år kort efter flytningen. Jeg er præst, og vi fandt allerede for flere år siden ud af, at præstestillingen på Anholt ville blive ledig inden så længe, idet øens præst gennem mere end 30 år, Søren Anker-Møller, havde planer om at holde. Beslutningen om at søge den ledige præstestilling på Anholt var på sin vis ikke svær.... Og alligevel skete det på baggrund af mange og grundige overvejelser: For én ting er at have en drøm om det idylliske familieliv på én af de små danske øer. En anden ting er at rykke fem børn op fra deres vante omgivelser og flytte dem til en helt ny livssammenhæng. Og dertil kom da også alle overvejelserne om, hvorvidt drømmen mon kunne leve op til virkeligheden: ville vi få ø-kuller af at få vores daglige færden begrænset til få kvaratkilometers land, tre timers sejllads ude i Kattegat? I flere omgange besøgte vi øen, både vi voksne alene, og sammen med vores børn, der hver gang besøgte Anholt Skole- og Børnehave, som de var dybt begejstrede for.... Ligesom vi forældre i øvrigt også er. Når man har så lille en skolesammenhæng som på Anholt, er der rig mulighed for at undervise og i det hele taget møde hver enkelt barn på dets egne præmisser. (Børnetallet på Anholt er i øjeblikket på 26 børn i alderen 0-15 år, heraf 18 skolebørn. Vuggestue/børnehave/SFO og skole deler bygninger) Børnene fra Anholt er da også blandt de dygtigste i landet. Det er en lille hyggelig skole med samlæsning flere årgange imellem, - lidt ligesom den gamle landsbyskole, men i en moderne udgave hvor computer og internet fylder meget i dagligdagen. Der hvor vi boede før, var der til sammenligning store, urolige klasser. Især to af vores tre skolesøgende børn trivedes meget dårligt i den sammenhæng, hvorfor vi det sidste år på fastlandet endte med dagligt at køre den lange tur til en mindre folkeskole med en af drengene, 1

2 tres kilomenter blev det til hver dag. Og dertil kom diverse køreture i forbindelse med børnenes fritidsaktiviteter. På mange måder et hektisk liv, ligesom i så mange børnefamilier i dag. Det store spørgsmål, vi stillede os selv, var, om livet ikke ville blive mere sammenhængende for os alle sammen, børn som forældre, hvis vi tog springet og flyttede til Anholt. Allerede et år før præsteembedet på Anholt blev slået op, var vi så godt som sikre på, at vi ville søge det. Nu kom der imidlertid andre spekulationer ind: Ville præsteembedet på Anholt blive nedlagt? Man overvejdede ved Århus Stift, hvad fremtiden skulle blive for kirken på Anholt. Menighedsrådet på Anholt kæmpede for at tydeliggøre, at man dårligt kunne klare sig uden en præst. Men derudover kunne de kun håbe på, at de ville få en ny præst. Ser man på samfundet i øvrigt, var der da også grund til bekymring. Gennem de seneste år har der været en bekymrende udvikling, hvor alt skal effektiviseres: arbejdspladser bliver større og større, alle skal rende hurtigere. Og hvad børnene angår, lukkes den ene gode lille skole efter den anden. Vi har selv førhen haft vores drenge på en fantastisk lille landsbyskole, hvor de alle trivedes, men som siden ved kommunesammenlægningen blev lukket. Ligesom den gode lille skole, som vi kørte den ene af drengene til i den sidste tid på fastlandet nu også trues af lukning. En udvikling, der på landsplan betyder, at flere og flere små og trygge samfund bliver døde steder, hvor udviklingen stille og roligt går i stå. Der flytter ikke nye famlier til, og efterhånden bliver den yngre befolkning så lille, at der heller ikke er meget at komme efter, hvis man søger et sted med liv, glæde og fællesskab. Dertil betyder udviklingen, at en række mennesker tabes på gulvet: voksne kører ned med stress og udbrændthed over et til stadighed mere hektisk arbejdsliv. Og masser af børn, helt op til 20% har jeg læst mig til, magter ikke de store sammenhænge, som de forventes at kunne fungere i. Enten reagerer de indadvendt ved at lukke sig inde i sig selv, eller også reagerer de udadvendt og aggresivt i frustration over ikke at kunne overskue deres dagligdag. Der bliver brugt forskellige betegnelser om disse børn: ofte bliver de betegnet som særligt følsomme børn. Omtalt mere negativt, stemples disse børn som adfærdsvanskelige børn og ender i specialklasser. Disse specialklasser er sikkert også gode, men det er sørgeligt, at børn, der kunne have klaret sig i en mindre skolemæssig sammenhæng, skal opleve at blive betragtet som vanskelige tilfælde. Det kan ikke undgå på lang sigt at påvirke deres selvbillede. Alle sådanne betragtninger var med i vores overvejelser omkring det at flytte til Anholt. Det er vores håb, at politikerne efterhånden vil indse, at den retning man kører med centralicering og effektivisering ikke er besparende, men at det i virkeligheden koster alt for mange mennesker deres livskvalitet og helbred, og dermed i sidste ende koster samfundet penge. 2

3 Men indtil videre er der ingen tegn på, at udviklingen vil vende. Og da der med Anholt for os var en enestående mulighed for at give vores børn og os selv bedre rammer at leve under, traf vi beslutningen om at søge præstestillingen. Heldigvis blev stillingen slået op. Alle undersøgelser og spekulationer viste nemlig, at det ville blive for dyrt og besværligt at lade præster fra fastlandet passe de præstelige opgaver på Anholt. I stedet blev der oveni stillingen på Anholt lagt en forpligtigelse til sammen med en anden præst at opbygge skole-kirke-samarbejdet i Norddjurs Provsti. En opgave, som jeg fandt spændende, og som derfor kun yderligere bekræftede mig i, at Anholt ville være et godt sted at være præst: med tid til både at passe de lokale opgaver med gudstjenester, husbesøg, arrangementer for børn og voksne osv., samtidig med et spændende samarbejde på fastlandet. Der var til manges overraskelse hele 11 ansøgere til præstestillingen, så hele familien var spændte på, om en anden skulle blive valgt. Men heldigvis fik jeg embedet efter samtale med biskop, provst og menighedsråd, samt prøveprædiken. Og sidst i januar flyttede vi så ind i den flotte gamle præstebolig midt i Anholt By. Månederne siden da har stemningsmæssigt været som én lang ferie : det er næsten for godt til at være sandt, at vi kan blive for altid. Ikke at der ikke er daglige pligter at passe: børnene går i skole og børnehave, og jeg har det arbejdsmæssige at passe, både på Anholt og med skolekirkesamarbejdet på Norddjurs. Min mand, Klaus, var på forhånd spændt på men også skeptisk overfor ø-livet. Mange af hans overvejelser gik på, om han ville trives langt væk fra sin sædvanlige omgangskreds, og uden så mange kulturelle tilbud som på fastlandet. Han er dog blevet positivt overrasket. Ikke mindst idet man har rig mulighed for at blive aktivt involveret i livet i det lille ø-samfund, hvilket igen er med til at opbygge nye relationer som tilflytter. Blandt andet er Klaus blevet medlem af gruppen, der står for at arrangere det årlige halvmaraton i september, ligesom han også sammen med resten af forældregruppen her i juli har arrangeret den traditionelle festival. Meget andet kunne føjes til. Men selvom her sker en del, er og bliver livs- og arbejdstempoet et andet på Anholt. For mit vedkommende oplever jeg det som et godt sted at bo, som familie, som menneske og som præst. Arbejdet som præst er upåvirket af alle de sognesammenlægninger, der i effektivitetens navn sker andre steder i landet, samtidig med at der forventes mere og mere af hver enkelt præst. På Anholt er der TID til både arbejde og familieliv. Mange gode familieture i Anholts skønne natur bliver det til: ture til stranden, vandreture gennem engene og bakkerne, eller i de idylliske små skove, eller ture ud i Anholts storslåede ørken, hvor vi gerne slår os ned i en læfuld sandgryde, hvor børnene kan bruge timer på at lege i sandet. 3

4 Den tid, som vi nu bruger sammen med vores børn, blev før brugt på at ligge og køre rundt til skole og diverse fritidsaktiviter. Men børnene har også travlt med alle deres venner. I vinterhalvåret står den meget på computerspil, men lige så snart den første forårssol rammer øen, samles alle øens børn til rundbold, fodbold og andre boldspil, i timevis hver dag. Store som små børn. For på Anholt varer barndommen længere: man behøver ikke at rende rundt og spille sej, bare fordi man er teenager. I stedet leger og morer børnene sig. Og til fodbold deltager også mange af de voksne, tillige med besøgende på øen. Jeg har oplevet, at mine børn er blomstret op, efter at vi er flyttet til Anholt. De virker meget mere glade og harmoniske, end før vi flyttede. Og de er også blevet mere socialt udadvendte, efter at de er kommet til en lille, tryg kammeratmæssig sammenhæng. -Som min 12 årige dreng, Johannes, har formuleret det: Det er ligesom et tæppe. Hvis tæppet er stort og vævet af en masse tråde, er trådene nok hver især vigtige, men de er små og svære at få øje på. Er tæppet lille, ser man hver enkelt tråd meget tyderligere. Også mine andre børn kan kun nikke genkendende til denne beskrivelse af livet på Anholt. Selvom de også af og til kan savne deres gamle venner.... Især den største af drengene, der er meget udadvendt af sind, synes, at der er lige lovlig stille på Anholt i vinterhalvåret. Men han må indrømme, at det også er hyggeligt. Og så inviterer han jævnligt nogle af sine gamle kammerater herover, så der bliver lidt mere gang i den. Min seksårige datter, Laura, nyder friheden ved at være barn i et lille samfund: Børnehaven/skole ligger 50 meter fra vores hjem, og i det hele taget kan hun frit løbe og cykle omkring til sine kammerater i lokalsamfundet. Alle kender alle, og passer på hinanden. Et par timer om dagen har hun foråret igennem fulgt yngsteklassen i skolen, som en forberedelse til hun skal begynde i børnehaveklassen efter sommerferien. En sådan blid og gradvis skolestart er der god plads til i en lille, integreret skole- og børnehavesammenhæng som på Anholt, hvor børnene er under samme tag fra vuggestue til 9. Klasse. Af og til kan Laura godt savne at gå til ballet. En sådan mulighed er der ikke på Anholt. Til gengæld sørger en af Anholts utallige foreninger, Anholts børn, for, at der er aktiviteter for øens børn: Parkourweekender, fugleture, stenture, danseweekender osv. At skulle på efterskole og/eller kostgymnasium efter 9. Klasse er ikke noget, der bekymrer mine børn. Det finder de kun spændende. Marcus på 10 er allerede begyndt at overveje, hvilken efterskole han gerne vil på. Børnene på Anholt er da heller ikke fremmede for verden: mange gange om året rejser skolebørnene på lejrture til fastlandet, både til ind- og udland, for penge, som forældrene har tjent på den årlige festival, der hver sommer afholdes på plænen bag skolen. 4

5 Om sommeren summer øen af liv og turister. Om vinteren er her stille og fredeligt, med ro til familieliv og fordybelse, når man da ikke lige deltager i de talrige aktiviteter, der sættes i gang af ø-boere for ø-boere. For os var Anholt løsningen på den hektiske udvikling, som samfundet tager i dag. Her kan vi skrue tempoet ned og vise vores børn nogle af de livsværdier, som vi finder vigtige. Vi solgte ved flytningen vores bil: på Anholt er der jo ikke langt til nogen ting, og vi ønsker et langsommere tempo, hvor man ikke haster rundt til alting. Skal vi til fastlandet, sejler vi som ø- boere gratis med færgen, og i øvrigt klarer vi os med busser, tog og til tider en taxa. Ikke at have behov for bil er tillige en stor besparelse hver måned. Vi vil varmt anbefale børnefamilier, der har mulighed og lyst hertil, at overveje bosættelse på en af de små danske øer. Selv har vi følt os hjemme på Anholt lige fra første dag. Vi er som familie blevet taget rigtig godt imod af øens meget blandede befolkning: oprindelige anholtere samt talrige tilflyttere fra hele landet, mennesker med vidt forskellig baggrund. Men nu er det jo ikke løsningen for alle og enhver: Langt fra alle har lyst til ø-livet. Og mange kan heller ikke få det til at passe ind i arbejdslivet. Ofte vil det være et spring ud i det uvisse for et par at træffe beslutningen om at flytte til en lille, isoleret ø. For det er sjældent, at begge parter på forhånd er sikret arbejde på øen. Mange tager springet alligevel hvor f.eks. den ene har fundet arbejde, og den anden satser på at finde noget undervejs. I det hele taget er der mange ø-boere, der klarer sig med småjobs her og der, idet der ikke er mange fuldtidsstillinger på øen. De fuldtidsstillinger, der kan være, er primært på skolen, i børnehaven, på færgen, i Brugsen eller som selvstændig håndværker, it-beskæftiget, kunstner eller evt. fisker, og dertil kommer graverstillingen, lægestillingen og præstestillingen. Men der findes foruden en mængde småstillinger. Især i turistsæsonen om sommeren er der mulighed for arbejde for mange. Men for mange mennesker vil ø-livet ikke være nogen løsning på samfundets effektivisering, og derfor finder jeg det betænkeligt, at det eneste sted man tilsyneladende kan finde et fuldt fungerende lille lokalsamfund, med skole, butik, læge, præst, kunstnerisk liv, lokale håndværkere, osv., er på en ø, der ligger 45 kilometer ude i Kattegat. Jeg håber, at man med tiden bremser op og overvejer, hvad det er vi vil med Danmark: Vil vi have et land med et tempo så højt, at mange mennesker lider under det, og hvor al udvikling er forbeholdt de større byer? Eller vil vi have et land, hvor der er plads til, at alle kan trives? For os var Anholt løsningen, ligesom det er for en del andre familier, og det er mit håb, at endnu flere vil få øjnene op for de enestående muligheder, de små øer byder på. Selvfølgelig er der også en hverdag på Anholt. Og skal jeg forsøge at ridse nogle af bagsiderne i ø-livet op, må det være, at der kan være sammenstød og konflikter mennesker imellem i det 5

6 lille, tæt sammenknyttede samfund, hvor det hver dag udenfor turistsæsonen er de samme mennesker, man møder på gaden, i Brugsen, i skolen etc. - Selvom det er en tryghed, at alle kender alle, er der en del nytilflyttere, der oplever det som snærende bånd, hvorfor også jævnligt mennesker må pakke sammen og opgive ø-livet, efter at have været her i nogle måneder eller måske år. Noget af det, som her kan opleves som svært, er den sammenblanding mellem privatliv og arbejdsliv, der kan være svær at undgå i så lille et samfund, hvor man både har officielle roller og private roller overfor de samme mennesker. Et andet punkt, som nogle mennesker kan have det svært med, er at være så isoleret fra resten af landet: det meste af året er der kun fire ugentlige færgeafgange fra og til øen. Det kan unægteligt give en følelse af at være afskåret, hvilket for nogle give ø-kuller. Men hviler man godt i sig selv, kan det også føles befriende.... Og så er fastlandet da trod alt heller ikke længere væk, end at man nemt kan tage et par dage ind og opleve storbyes puls, eller besøge familie og venner, eller hvad man nu kunne længes efter. Det er dog en overvejelse, man må tage med, hvis man overvejer at flytte til en ø: Kan jeg leve i sådan et lille, isoleret samfund? - Her kan jeg anbefale, at man om muligt besøger øen gentagne gange,og gerne på forskellige årstider, også om vinteren, inden man træffer sin endelige beslutning. Her er meget fredfyldt om vinteren. Men her er også meget stille. En stilhed, som man må kunne affinde sig med, og som står i skarp kontrast til sommeren, hvor der i højsæsonen kan være flere tusinder ferieglade mennesker på øen, der da summer af liv og musik. Måske kan det også give et fingerpeg om ens videre oplevelse af det at bo på en ø, hvis man under et besøg stiller sig op på Bybakken, eller et andet højt punkt på Anholt, og kikker sig omkring på øen, men også på havet, som man kan se hele vejen omkring øen, så langt øjet rækker, - og nu mærker efter dybt inde i sig selv, hvad det er, man oplever herved. Har man her følelsen af ubegrænset frihed: af at her er der plads til at være menneske, er det et godt tegn. Føler man sig derimod isoleret eller fanget, - ja, da skal man nok overveje det med at flytte til øen en ekstra gang. For de flestes vedkommende tror jeg også, at det for at trives her er nødvendigt, at man tør omgås mennesker, som man ellers intet fællesskab ville have haft med. På fastlandet kan man sortere i, hvem man bruger sin tid sammen med, ja, det er ligefrem nødvendigt. Men i det lille samfund må man være opmærksom på ikke at isolere sig selv. For selvom man som ø- boer kan sejle gratis med færgen, kan man med tre timers sejlads til fastlandet ikke bare spontant smutte hen og få en kop kaffe hos sine gamle venner eller familie. I det hele taget bliver kontakten til familie og venner på fastlandet anderledes: Man ses måske ikke længere helt så ofte. Til gengæld bruger vi, når vi er ovre at overnatte hos familie og venner i et par dage, og omvendt overnatter de også her i dagevis, når de er på Anholt. Så alt i alt bliver kontakten næsten dybere. 6

7 Endnu et punkt, hvor jeg allerede nu kan mærke, at det er svært, er, at man knytter sig til de få mennesker, der er her, - og det gør derfor ondt, når nogen flytter herfra. Nok af samme grund siges det nogle gange om ø-boere, at de ikke virker særligt imødekommende overfor nytilflyttere. Hvis det er sandt, hvilket min familie og jeg nu ikke har oplevet, skyldes det nok en angst for at knytte sig til mennesker, der alligevel kun er her midlertidigt eller på prøve. For en del mennesker finder som sagt efter nogen tid ud af, at de ikke trives med ø-livet, og flytter herfra igen. Andre har på forhånd erklæret, at det kun er et midlertidigt ophold. I forhold til fraflytning er det lille samfund bestemt sårbart. Ligesom det da også påvirker øens struktur og dagligdag, når f.eks. en læge eller en lærer flytter. - Men det er jo netop et tegn på, at det enkelte menneske bliver set i et lille samfund som på Anholt. Om det så er på godt eller ondt. Det er så individuelt, hvordan man oplever ø-livet: Nogen har det svært ved det. Mens mange elsker det og føler, at det er her friheden gror. Her, hvor der er hav og plads til alle sider. Jeg oplever i hvert fald Anholt som et dejligt sted at være, og nyder hver en dag på øen. Og selvom jeg godt har hørt nogen sige, at man skal opleve mindst tre vintre på øen for at vide, om man får ø-kuller,... ja, så føler jeg mig så hjemme her, at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan forestille mig, at jeg nogensinde skal flytte herfra igen. - Og sådan er der heldigvis også mange andre, der har det. Anne Lautrup Damkjer Lyngsø ø-præst på Anholt 7

Familien, der flyttede til Anholt...

Familien, der flyttede til Anholt... Familien, der flyttede til Anholt... Af Anne Lautrup Damkjer Lyngsø, ø-præst på Anholt Jeg vil her i en beretning skrevet i juli 2011 - forsøge at beskrive forskellige aspekter omkring det at flytte til

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af Interviewguide til Stine Hyllegaard Munkeboe Interviewet vil omhandle Stines egne erfaringer og erindringer fra Lolland. Interviewet skal belyse Stines erfaringer ud fra Floridas udsagn om centralisering

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Hvordan ved jeg, om mit barn har det godt i børnehaven? Kommer det til at gå ud over mit barn, hvis jeg brokker mig? Vil pædagogerne holde mindre af min

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Turen går til Bere Island, Irland!

Turen går til Bere Island, Irland! Turen går til Bere Island, Irland 11.-20. marts 2014 Anholt Skole og Børnehave Kære alle Som lovet ved informationsmødet torsdag aften, sender jeg hermed samme oplysninger ud på skrift, så alle deltagere

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere