Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:"

Transkript

1 Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende: Andreas Sühr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Vejledere: Benny Winther og Mette Olsen Antal anslag:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Fastlæggelse af stikprøvestørrelse Metode Primære datakilder Sekundære datakilder 3 3. Omverdensforhold PEST-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske og miljømæssige forhold Tendenser inden for e-handel i Spanien Konklusion 6 4. Brancheanalyse Definition Rivalisering Truslen fra nye udbydere Leverandørernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Købernes forhandlingsstyrke Konklusion 7 5. Købsadfærd Generelle betragtninger ift. spørgeskemaundersøgelsen Uddrag fra interview med René Ellegaard Simonsen (e-handelskonsulent/sales and marketing manager for spansk virksomhed) 9 6. Hvordan bør Unisport penetrere det spanske marked? 9 7. Konklusion 11 Bibliografi 12 Bilag 1: Hvor mange spiller fodbold i Spanien? Bilag 2: Stikprøveramme Bilag 3: Five Forces Bilag 4: Salg og vækst af sportsudstyr i Spanien Bilag 5: Spaniernes disponible indkomst Bilag 6: Spaniernes købsmønstre Bilag 7: Store Checks Bilag 8: Interview med e-handelskonsulent Bilag 9: Hypostat beregning af Test for en andel Bilag 10: Hypostat beregning af Test for en andel Bilag 11: Spørgeskema

3 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen 1. Indledning Denne eksportmarkedsanalyse tager udgangspunkt i virksomheden ved navn Unisport A/S. Virksomheden sælger beklædning og tilbehør til sport - med fokus på fodbold - på B2C markedet. Derudover bør det nævnes, at størstedelen af Unisports salg foregår via deres webshop (de har kun én fysisk butik i København). Unisport A/S startede i sin tid som en fysisk nichebutik med fodboldtrøjer i det centrale København. I dag er der tale om en trecifret millionforretning, der bl.a. befinder sig på det danske, norske, svenske og hollandske marked. Virksomheden har vundet et utal af priser i Danmark og har haft overvejende succes med at ekspandere til nye lande. 1.1 Baggrund På baggrund af virksomhedens hidtidige succes med at ekspandere til udlandet, er det interessant at analysere, hvorvidt det vil være attraktivt for Unisport A/S at gå ind på endnu et nyt marked - i dette tilfælde: Det spanske marked. Bemærk: Det er allerede muligt at købe hos Unisport A/S som spanier, men virksomheden markedsfører sig ikke aktivt på det spanske marked og har heller ikke en spansk udgave af deres webshop. Derfor vil første skridt være at undersøge markedspotentialet i Barcelona med henblik på at bruge det som udgangspunkt ift. resten af Spanien. 1.2 Problemformulering På baggrund af ovenstående baggrundsinformation vil denne eksportmarkedsanalyse undersøge om det spanske marked vil være attraktivt for Unisport A/S at trænge ind på. Dette gøres ved hjælp af en analyse af det spanske marked. Analyseresultaterne vil danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt det spanske marked er værd at trænge ind på for Unisport. Eksportmarkedsanalysen vil besvare følgende underspørgsmål: Hvilke omverdensforhold skal Unisport A/S være særligt opmærksomme på? Hvilke branchefaktorer kan have henholdsvis negative og positive konsekvenser for Unisport A/S i forhold til indtrængning på det spanske marked? Hvad er spaniernes købsadfærd i forhold til produktet? Hvordan bør Unisport A/S penetrere det spanske marked (hvis dette vurderes som attraktivt)? Hypoteser: Over 50% af spanierne køber beklædning og fodboldudstyr på internettet Over 30% af spanierne mener, at tests, anmeldelser og lignende er vigtigt ift. at købe fodboldudstyr 1

4 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen 1.3 Afgrænsning Der er tale om B2C markedet. Virksomheden Unisport A/S vil i rapporten blive benævnt som Unisport. Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse hele Spaniens fodboldspillende befolkning, men tager kun udgangspunkt i respondenter fra Barcelona af praktiske årsager. I analysen fokuseres der på segmentet årige (mænd og kvinder) i Barcelona. Det er værd at bemærke, at rapportens brancheanalyse i høj grad er baseret på en allerede foretaget analyse fra Marketline. Analysen fra Marketline tager ikke kun udgangspunkt i fodboldudstyr, men sportsudstyr fra flere forskellige sportsgrene, hvorfor denne Porters Five Forces skal tages med et forbehold Fastlæggelse af stikprøvestørrelse For at udregne den nøjagtige stikprøvestørrelse benyttes et 95 % konfidensniveau. Stikprøvestørrelsen beregnes ud fra, at 15 % af Spaniens befolkning dyrker sport minimum én gang om ugen, hvoraf 18% af disse dyrker fodbold. Dette giver en population på (se bilag 1 for nærmere beregning). Ift. denne population er den nøjagtige stikprøvestørrelse 384 besvarelser/respondenter, hvilket betyder, at spørgeskemaundersøgelsen ikke bliver repræsentativ, da den er baseret på 150 respondenter (bilag 2). OBS: Der er blevet indsamlet 103 besvarelser i Barcelona. Derudover er det vigtigt for stikprøvens validitet at undersøge baggrundsvariable for respondenterne såsom køn, alder og om respondenterne spiller fodbold. 1.4 Metode Denne eksportmarkedsanalyse er baseret på et analysedesign, der indeholder eksplorativ- og deskriptiv analyse. Disse to analysetyper er valgt af følgende grunde: Eksplorativ: Manglende viden om Spanien som eksportmarked Ønske om at klarlægge spaniernes adfærd ift. produktet Give et bedre indblik i de omverdensforhold, der kan påvirke Unisport Få en større forståelse for den spanske branche inden for sportsudstyr Deskriptiv: Belyse hvilke parametre den potentielle målgruppe lægger vægt på ift. køb af fodboldudstyr på internettet Bestemme om der realistisk set er et potentielt eksportmarked for Unisport Primære datakilder Denne analyse er bl.a. udarbejdet på baggrund af en række forskellige primære datakilder - både kvalitative og kvantitative - som står nærmere beskrevet herunder. 2

5 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Disse datakilder er valgt, da de har til formål at belyse og besvare analysens problemformulering. Kvalitative: Mailkorrespondance/interview med Unisport Interview med e-handelskonsulent Kvantitative: Spørgeskemaundersøgelse om spaniernes købsadfærd ift. fodboldudstyr Store Checks/Observationer (Se bilag 8) For at sikre, at stikprøven bliver så repræsentativ som muligt, er det vigtigt at etablere en optimal stikprøveramme for udvælgelsen af respondenter. På grund af begrænset tid tager denne analyse udgangspunkt i en forholdsvis bred målgruppe og givetvis differentieret køn. Udvælgelsen af respondenter er udarbejdet på baggrund af en stratificeret tilfældig udvælgelse Sekundære datakilder Med henblik på at få kastet mere lys over denne analyses problemformulering samt komme med noget inspiration til den primære dataindsamling, er der benyttet en række sekundære datakilder. Rapportens desk research er behandlet i form af en PEST-analyse og brancheanalyse. Derudover er visse eksterne datakilder kædet sammen med relevant kulturteori. Eksterne datakilder: Skriftlige datakilder o Danske og internationale statistikker o Branchestatistikker Færdige rapporter o Rapporter om det spanske marked udarbejdet af Marketline Databaser o The World Factbook o World Bank Group Andet o Diverse artikler om e-handelstrends i Spanien 3. Omverdensforhold 3.1 PEST-analyse Denne PEST-analyse tager udgangspunkt i de vigtigste omverdensforhold, som Unisport skal identificere inden de kan trænge ind på det spanske marked. PESTanalysen er et målbart værktøj i forhold til inputs til Unisports strategiske platform om at tage stilling til en eventuel indtrængning på det spanske marked. 3

6 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen 3.2. Politiske forhold En bemærkelsesværdig trussel for Spanien er fjendtligheden mellem regionen Catalonien og den spanske stat i forhold til Cataloniens ønske om politiske selvstændighed. Fjendtligheden har eskalerede yderligere siden marts 2012, da Spanien var igennem en økonomisk recession. Cataloniens ønske om selvstændighed skyldes, at den catalanske region er den største i Spanien med en stor industri samt den højeste produktivitet pr. indbygger som er 17 % højere end EU-gennemsnittet, mens Spanien i gennemsnit ligger på 5 % under EUgennemsnittet. Catalonien vil på baggrund af disse faktorer dermed stå økonomisk stærkere som selvstændig stat (Spain in depth PESTLE, Marketline 2014). I forhold til opstart af nye virksomheder i Spanien er det blevet mere attraktivt eftersom processen er blevet effektiviseret. I 2014 havde Spanien en rangering på 115 verden over, imens landet i 2015 rykkede 41 pladser op ad ranglisten, og fik dermed en 74. plads i forhold til opstart af en virksomhed. Derimod er der sket en lille negativ udvikling i skatteudgifter ved opstart af virksomheder. I 2014 lå Spanien på en 70. plads imens de i 2015 er faldet til en 76. plads. Selvom opstartsprocessen er blevet hurtigere i Spanien er der samtidig lagt et større skattegrundlag for nystartede virksomheder. Disse faktorer er noget Unisport kan vurderer i fremtiden, hvis virksomheden er planer om at trænge fysisk ind på markedet. (World Bank Group, Spain 2015) Økonomiske forhold Spaniens samlede omsætning af sportsudstyr lå på lidt over millioner dollars i 2014, hvor der ligeledes ses en vækstfremgang på hele 7 %. I 2013 lå væksten på -7 % i mens den året efter kom op på 0 % (bilag 4). Det er uden tvivl en positiv fremgang i forhold til Unisports eventuelle indtrængning på det spanske marked (Sports Equipment in Spain, April 2015, MarketLine Industry Profile). Spaniernes disponible personlige indkomst er ligeledes en vigtig faktor, som Unisport skal kigge på. Fra 2012 til 2015 er den disponible indkomst svagt stigende, hvor den i 2012 lå på millioner euro i mens den i 2015 var på millioner euro (bilag 5). Dette er en positiv faktor for Unisport eftersom spaniernes købekraft er blevet stærkere Sociale og kulturelle forhold Ifølge en statistik fra 2014 (bilag 6) over spaniernes købsmønster af sko og tøj viser den, at 66 % af spanierne har en større præference til at foretage deres køb i fysiske butikker, frem for 33 % af befolkningen som foretager deres køb online. Spanierne foretrækker altså at handle i fysiske butikker frem for på nettet. Statistikken viser dog, at der er vækstpotentiale på online salget, da kun 33 % spanierne allerede handler på nettet. Spanien er udfordret i forhold til deres alderspyramide, hvor en større andel i fremtiden vil tilhører den aldrende befolkning. 4

7 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Tendensen skyldes, at Spaniens fødselsrate har været faldende, hvilket bidrager til en faldende arbejdsstyrke, der kan træde ind på arbejdsmarkedet. En anden udfordring som Spanien står overfor er en stigende arbejdsløshed fra 19,25 i 2007 til 52,28 % i 1. kvartal 2014, hvor det specielt er ungdomsarbejdsløsheden der er hårdest ramt med 55 %. For at styrke Spaniens konkurrenceevne på langt sigt har regeringen indledt strukturreformer som har til formål at skabe flere jobs og mere stabilitet på arbejdsmarkedet. I forhold til Unisport er disse tendenser noget virksomheden skal have indsigt i, da både en stigende alderspyramide og ungdomsarbejdsløshed er faktorer der påvirker Unisports målgruppe i forhold til en faldende disponibel indkomst samt en svækkelse i købekraften blandt de unge (Spain in depth PESTLE, Marketline 2014) Teknologiske og miljømæssige forhold Ifølge Internet Access in Spain - Marketline 2014 er der flere og flere spaniere som får adgang til internettet, hvoraf i dag er antallet 27,2 millioner ud af 47 millioner (Internet access in Europe - Marketline 2014). Tendensen er fortsat stigende, da markedet for internetadgang forventes at stige med yderligere 14 % fra 2014 til Denne tendens er yderst fordelagtig for Unisport, da en større internetadgang alt andet lige vil være gunstigt ift. at trænge ind på det spanske marked. Landet har derudover et veletableret 4G netværk, som ligger på niveau med EUgennemsnittet, hvilket vidner om, at landet tager internettet seriøst og er noget de satser på nu og i fremtiden. En forøgelse af 4G netværket vil alt andet lige bidrage yderligere til en øget deltagelse i globalisering i forbindelse med informationsdeling og samhandel med udlandet (Spain in depth PESTLE, Marketline 2014) Tendenser inden for e-handel i Spanien Spanien er et af de lande som har været hårdest ramt af finanskrisen. Dog har finanskrisen ikke haft den store indflydelse på landets e-handelssektor. E- handelssektoren oplevede faktisk en stigning i omsætning fra 2011 til 2012, hvilket vidner om et meget stærkt marked på trods af, at den spanske e-handel kun står for 1,2% af Spaniens BNP. Mange spaniere køber produkter via udenlandske websites og webshops. I 2013 var første gang, at spanierne lavede flere køb i de hjemlige webshops frem for i de udenlandske. Set fra et detailmæssigt synspunkt, har e-handlen stadig en meget lille andel ift. til det samlede antal detailsalg. E-handel udgør kun 3% af det samlede detailsalg i Spanien. I 2013 og 2014 var flere ledere inden for e-handelsverdenen ude at sige, at de forventer en massiv fremgang i køb på nettet i Spanien. Ift. til det vestlige Europa har Spanien en af de højeste vækstrater, når det kommer til e-handel. Den gennemsnitlige ordrestørrelse ved køb på nettet er steget med 10% fra 2013 til Når det kommer til intentioner/villighed om at købe online via mobilen/smartphone, er spanierne mere villige end Storbritannien, Italien og Tyskland. To nøgletrends: Showrooms 5

8 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Multichannel sales (langt størstedelene af multichannels salgene vil blive udført online) 3.7 Konklusion I forhold til makroomverdenen kan der konkluderes, at processen til iværksætteri er i positiv udvikling og gør det dermed mere attraktivt at opstarte nye virksomheder i Spanien. I forhold til økonomien er købekraften blandt de spanske forbrugere blevet forbedret, i takt med den disponible indkomst er svagt stigende. Den styrkende teknologiske udvikling i forhold til et veletableret 4G netværk og en øget adgang til internettet vidner om en øget interesse i globaliseringen. 4. Brancheanalyse 4.1 Definition Denne Porters Five Forces-analyse tager udgangspunkt i den spanske branche for sportsudstyr med fokus på fodbold. Køberne betegnes som den individuelle slutbruger, producenter af sportsudstyr betegnes som leverandører og konkurrenter betegnes som forhandlere(retailers) af sportsudstyr. 4.2 Rivalisering Branchen bærer præg af en meget intens og fragmenteret konkurrence qua de mange aktører på markedet herunder deres størrelse. Det er især aktører som Carrefour, INTERSPORT, Decathlon og leverandører med forlæns integration såsom Nike og Adidas, der dominerer markedet. Derudover er det ganske svært for forhandlerne at differentiere sig selv, da de stort set sælger det samme, hvilket går ind og intensiverer konkurrencen. Dog er exitbarriererne ikke særlig høje, hvilket gør rivaliseringen i branchen lavere. 4.3 Truslen fra nye udbydere Truslen fra nye udbydere er moderat med tendenser til det lave. Truslen er lav, da de nuværende aktører på markedet benytter sig af stordriftsfordele. Dog er dette ikke ensbetydende med, at markedet er komplet umuligt at trænge ind på. For det første er der tale om et marked i vækst. Derudover er der plads til forhandlere inden for nicheområder som fx specialiserede e-forhandlere. Det er i øvrigt værd at bemærke, at markedet for fodboldudstyr besidder en konstant efterspørgsel i og med, at sportsgrenen er er så populær og udbredt som den er. 6

9 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen 4.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke er betegnet som moderat. Hvis leverandøren kan producere produkter som slutkunden efterspørger, så er forhandlingsstyrken relativ stor, da forhandleren er nødsaget til at sælge disse produkter for at sikre profit. Leverandørernes forhandlingsstyrke varierer også i forhold til, hvor store køberne er. Det vil sige, at mindre/nystartede forhandlere vil blive mødt af leverandører med en stor forhandlingsstyrke. I denne branche er der også enkelte leverandører, som også er forhandlere, såsom Nike og Adidas, hvilket påvirker deres forhandlingsstyrke positivt, da de ikke er så afhængige af andre forhandlere på markedet. 4.5 Konkurrence fra substituerende produkter Konkurrencen fra substituerende produkter vil under alle omstændigheder være gældende. Sportsbranchen er generelt præget af stor konkurrence fra andre produkter, som kan tilfredsstille kundernes behov for fritidsaktiviteter og lignende. Derudover er branchen præget af konkurrencen fra forfalsket sportsudstyr. Dette er regeringen og brancheforeningen særdeles opmærksomme på - især i perioden op til De Olympiske Lege Den samlede konkurrence fra substituerende produkter anses som værende stor. 4.6 Købernes forhandlingsstyrke Købernes forhandlingsstyrke er minimeret da, at branchens største aktører ikke bliver nævneværdig påvirket ved at miste én kunde, da den individuelle slutkunde ikke er særlig stærk økonomisk. Hvad angår kundeloyalitet, så har det en forholdsvis stor betydning for købernes forhandlingsstyrke i denne branche. Kunderne har en tendens til at have en forkærlighed for et bestemt brand frem for en specifik forhandler. Derudover går slutkunder meget op i, hvor prisen er bedst. Da omkostningerne ved at skifte forhandler ikke er særligt store, betyder det, at kunden står stærkere rent forhandlingsmæssigt. Overordnet set er købernes forhandlingsstyrke moderat i denne branche. 4.7 Konklusion Den spanske branche for sportsudstyr er først og fremmest præget af en intens og fragmenteret konkurrence blandt de mange store aktører på markedet. Hvad angår kundernes styrke, er denne ikke nævneværdig stor i og med, at den individuelle person ikke står særlig økonomisk stærk ift. de store aktørers finansielle situation. Leverandørernes styrke er relativ stor, men varierer afhængig af, hvilke aktørgrupper der er tale om. Graden af leverandørernes styrke afhænger også i høj grad af, hvad forbrugeren efterspørger. 7

10 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Truslen fra substitutter betegnes som stor i og med, at der er uhyre mange muligheder for at tilfredsstille behovet for fritidsinteresser og lignende. Derudover er de falske kopivarer en relativ stor trussel for branchen generelt. Truslen fra nye udbydere er lav/moderat, da branchen i høj grad er karakteriseret af stordriftsfordele og lignende. Dog er der tale om et marked i vækst samt beviser på, at specialbutikker og nicheforhandlere inden for sportsudstyr kan trænge succesfuldt ind på markedet. (Se bilag 3) 5. Købsadfærd 5.1 Hypotese 1: Over 50 % af spanierne køber beklædning og sportsudstyr på internettet Data fra field research er benyttet til beregning af H_0 hypotese på baggrund af spørgsmålet hvor køber du beklædning- og fodboldudstyr? Field researchen viser, at H_0 hypotesen forkastes (bilag 9), hvilket samtidig understøtter rapportens desk research resultatet Resultatet fra field research viser at der med 95 % sikkerhed sige, at antallet af spaniere der handler på internettet ligger mellem 11,4 % og 26,6 %. På baggrund af ovenstående kan der konstateres, at spanierne har en større præference for at handle i fysiske butikker. 32 % af respondenterne svarer at de køber i Decathlon som er en fysisk butik 5.2 Hypotese 2: Over 30 % mener at test, anmeldelser og lignende er vigtigt ift. til at købe fodboldudstyr Data fra field research er benyttet til beregning af H_0 hypotese på baggrund af spørgsmålet Hvad kunne få dig til at købe beklædning og fodboldudstyr på en ukendt hjemmeside? Hypotesen kan bekræftes, da field researchen viser at over 30 % af respondenterne mener at test, anmeldelser og lignende er vigtigt når de handler på en ukendt hjemmeside. Figur 1 Kilde: SurveyXact Egen tilvirkning N = 103 8

11 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen 5.3 Generelle betragtninger ift. spørgeskemaundersøgelsen Figur 2 Kilde: SurveyXact Egen tilvirkning 62% af respondenterne mener, at det er vigtigt, at priserne er N = 103 billigere end spanske webshops, hvis de skal handle fra en ukendt/udenlandsk hjemmeside. 61% af respondenterne vægter sikker og hurtig levering af stor vigtighed i forbindelse med et køb på en ukendt/udenlandsk hjemmeside. Undersøgelsen viser, at 74% af spanierne bruger mellem (0-746,28 danske kroner) imens 14% bruger mellem (1500, ,84 danske kroner) om året på fodboldudstyr. Denne ratioskala kan Unisport benytte sig af, for at sammenligne spaniernes købekraft i forhold til de danske forbrugere. Undersøgelsen viser, at hele 88% af de adspurgte mellem årige er under uddannelse, hvilket afspejler sig i deres købekraft, da studerende i Spanien betaler i omegnen af 5500 kr. om måneden for at gå på universitetet og lign., svarende til hvad en dansk studerende modtager i SU. Figur 3 Kilde: SurveyXact Egen tilvirkning N = 103 Figur 4 Kilde: SurveyXact Egen tilvirkning N = Uddrag fra interview med René Ellegaard Simonsen (e-handelskonsulent/sales and marketing manager for spansk virksomhed) For det fulde interview se bilag 8 Internetstabiliteten kan være udfordret i yderområderne Korte og præcise produkttekster på webshoppen er at foretrække Store kulturforeskelle internt i Spanien 6. Hvordan bør Unisport penetrere det spanske marked? Unisport skal på baggrund af analysen penetrere det spanske marked i form af en niche-webshop med et bredt og dybt sortiment, der hovedsageligt fokuserer på fodboldudstyr. Webshoppen positionerer sig som niche i form af en differentieret markedsføring: Stort fokus på brugertests og anmeldelser af diverse produkter, gennem videoer, der eksisterer på Unisports egne platforme herunder webshop, Facebook, Instagram, Youtube osv. 9

12 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Unisport skal skabe merværdi og troværdighed ved hjælp af disse videoer. Denne form for markedsføring ligger i forvejen dybt i virksomhedens DNA, hvilket har skabt grobund for vækst på før entrerede markeder. Derudover vil det øge spaniernes troværdighed til virksomheden, hvis der bliver oprettet et showroom, hvor det er muligt at se og røre ved de fysiske produkter, inden købet foretages, da spanierne har en præference for at købe i fysiske butikker. Trends inden for spansk e-handel påpeger, at showrooms er meget oppe i tiden, hvilket alt andet lige vil have en gavnlig effekt for Unisport. Derudover vil det på baggrund af trendanalysen også være fordelagtigt for virksomheden at benytte sig af multichannels sales. F.eks: webshop, showroom, nyhedsbrev og lignende. Unisport anbefales ovenstående af følgende grunde: (analysen i korte træk) Spaniernes disponible indkomst er stigende Markedet for sportsudstyr i Spanien er i vækst Virksomheden er i forvejen meget dygtige til online markedsføring Lave exitbarrierer (en spansk udgave af den danske webshop er ikke så risikobetonet) Nuværende konkurrenter i Spanien har ikke så stort et fokus på tests og anmeldelser Slutbrugeren har forkærlighed for brands frem for bestemte forhandlere 38% af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen vægter tests, anmeldelser og lignende højt ift. køb af sportsudstyr på ukendt webshop Hvordan skal Unisport konkret gribe det an? Hvis Unisport ønsker at gå ind på det spanske marked, skal de foretage en dybdegående konkurrentanalyse med særligt fokus på de digitale strategier, der hersker. I den forbindelse er det oplagt at se nærmere på, hvordan de nuværende konkurrenter skaber kundeloyalitet qua brancheanalysens resultater. Udover konkurrentanalysen skal Unisport også have lavet en spansk version af deres webshop herunder deres videoer (spanske undertekster), produkttekster osv. Dette vil kræve en eller flere oversættere som må forventes at koste fra 0,99 kr. pr. ord (http://diction.dk/). Ifølge den interviewede e-handelskonsulent (René Ellegaard Simonsen) skal der også være et fokus på korte og præcise produkttekster. Slutteligt skal der udføres et massivt SEO-arbejde med henblik på at tiltrække trafik til webshoppen. Der skal i øvrigt også arbejdes med konverteringsoptimering, affiliate-, content-, og PPC-marketing og nyhedsbreve løbende med henblik på at få succes på det spanske marked. Som eksempel kan det nævnes, at der er månedlige søgninger efter fodboldstøvler i Spanien, hvilket vidner om en høj konkurrence ift. søgemaskineoptimering og PPC-marketing. Dog vidner det høje antal søgninger også om, at der er et relativt stort potentiale for salg af fodboldudstyr på internettet. 10

13 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Kilde: Google AdWords - Søgeordsplanlægning 7. Konklusion Det spanske marked for salg af sportsudstyr er i vækst. Spaniernes disponible indkomst er ligeledes i vækst samtidig med, at flere og flere bruger internettet. Især den teknologiske infrastruktur er inde i en rivende udvikling i Spanien. Trends viser også, at e-handlen forventes at stige yderligere i Spanien. Branchen bærer præg af mange aktører og bliver samtidig betegnet som en fragmenteret og konkurrencepræget branche, hvor der er plads til specialiserede e- forhandlere (nicher). Slutbrugeren har ikke præferencer for forhandlere, men derimod brands, hvilket er en fordel for nye aktører som Unisport. Derudover bærer den spanske købsadfærd præg af, at spanierne endnu ikke er så villige til at handle på nettet, hvilket kan være en udfordring for Unisport. Hertil kan det tilføjes at e-handel er i stigende vækst. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der en stor præference for lave priser, hurtig og sikker levering samt tests og anmeldelser af de forskellige produkter. Det bør også nævnes, at størstedelen af de adspurgte køber for euro om året. Dette skyldes især et overtal af respondenter som er studerende, hvilket medvirker til en forringet købekraft. Unisport kan med fordel entrere det spanske marked ved at positionere sig som en niche-butik med fokus på en differentieret markedsføring. Unisport kan ligeledes drage fordel af den stigende vækst af sportsudstyr samt stigning af den disponible indkomst i Spanien. 11

14 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen Bibliografi Anvendte bøger: Olsen, M.R. & Andersen, F.R., International Markedsføring. 4. udg. København K: Trojka / Gads Forlag A/S. Anvendte hjemmesider: Asendia, Trends in Spanish e-commerce, [internet] Tilgængelig på:http://www.asendia.com/en/know-how/trends-in-spanish-e-commerce/ [Tilgået den 21 April 2015] Ecommorcenews, Ecommerce in Spain, [internet]. Tilgængelig på:http://ecommercenews.eu/ecommerce-per-country/ecommerce-spain/ [Tilgået den 21 April 2015] Emarketer, What s next for ecommerce in Spain?, [internet] Tilgængelig på:http://www.emarketer.com/article/whatrsquos-next-ecommerce-spain/ [Tilgået den 21 april 2015] World Bank Group, Ease of doing business in Spain, [internet]. Tilgængelig på:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/spain [Tilgået den 21 April 2015] Anvendte rapporter: MarketLine, 2015 a. Sports Equipment in Spain, [internet] Tilgængelig på: [Tilgået den 21. April 2015] MarketLine, 2014 b. Spain in depth PESTLE [internet] Tilgængelig på: [Tilgået den 21. April 2015] 12

15 Erhvervsakademi Aarhus MFØ 2015 Hold Y Gruppe 1: Andreas Suhr, Jan Mogensen, Martin Markus, Mathias Gøtzsche, Rune Andreasen og Simon Bak Andersen MarketLine, 2014 c. Internet access in Europe [internet] Tilgængelig på: [Tilgået den 21. April 2015] MarketLine, 2014 d. Internet access in Spain [internet] Tilgængelig på: [Tilgået den 21. April 2015] Interviews: Simonsen, R.E., E-handels interview [Personligt interview]. 10. maj 20 13

16 Bilag 1: Overblik over antal, der spiller fodbold i Spanien

17 Bilag 2: Stikprøveramme

18 Bilag 3: Five Forces

19 Bilag 4: Salg og vækst af sportsudstyr i Spanien Kilde: Sports Equipment in Spain, April 2015, MarketLine Industry Profile

20 Bilag 5: Spaniernes disponible indkomst

21 Bilag 6: Spaniernes købsmønster Kilde: Where did people make their purchase, Google Barometer 2014

22 Bilag 7: Store Checks Forhandler Udvalg Prisniveau Kunder Evt. Nike store Alt inden for fodboldudstyr. Naturligvis kun med eget mærke. Prisniveauet vurderes som værende højt. Den unge modeog kvalitetsbevidste kunde. Nike store har fokuseret på mærkets absolut dyreste varer i butikken, da nike store fungere som en slags showroom. Nike skaber en oplevelse for den enkelte kunde. Adidas store Alt inden for fodboldudstyr. Naturligvis kun med eget mærke. Prisniveauet vurderes også som værende højt i Adidas store dog alligevel en smule lavere end i Nike store. Den mode- og kvalitetsbevidste kunde. Kunden er generelt ældre end i Nike store, primært pga. det klassiske design. Adidas store har i samme grad som Nike store fokuseret på oplevelsen ved et besøg. Butikken fremstår med de dyreste modeller præsenteret i på en elegant måde. Puma store Alt inden for fodboldudstyr. Naturligvis kun med eget mærke. Prisniveauet er væsentlig lavere i Puma store når mærkets dyreste modeller sammenlignes med de to ovenstående mærkers tilsvarende produkter. Den knap så modebevidste kunder med fokus på kvalitet og knap så høje priser. Puma store har ikke udviklet en butik bygget på oplevelser. Butikken fremstår som en pæn butik men med mange produkter pr. kvadratmeter. Decathlon Her findes alt fodboldudstyr. Prisniveauet i butikken er billig Kunden er den prisbevidste Butikken fremstår

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes Foranalyse Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Carlas cupcakes Brancheanalyse Branchen for cupcakes i Danmark Branchen er ikke speciel intens. Der er få virksomheder,

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Vin. Search Marketing Rapport

Vin. Search Marketing Rapport Vin Search Marketing Rapport 1 Introduktion Vinmarkedet er et meget konkurrencepræget marked i Danmark. Det domineres af supermarkederne, der sælger omkring 80 % af al vin i Danmark. Men der ud over består

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1 Eksportforberedelsen Væksthus Sjælland 1 Hvor kommer jeg fra? Væksthus Sjælland Hjælper dig i gang med en konkret handlingsplan Herunder Eksport Sparring fra vores erfarne konsulenter Kontakt til erhvervsfremme

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere