DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014"

Transkript

1 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1

2 Indhold 04 Formandens beretning Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter Den Nationale Styregruppe for Open Access DEFF-projekter 2014 Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Information Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen Undersøgelser af biblioteks-impact - projektmodning Bag om projektet Datamanagement i praksis Igangværende DEFF-projekter 2013 Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel for tidsskrift.dk Forskningsdokumentation- og kommunikation Bag om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability Redaktion: Line Hunsbal, DEFF Design og layout: It s all about Årsberetningen er illustreret med billeder fra Det Kongelige Bibliotek af Soren Nielsen Licensområdet National strategi for forskningsdata management Det internationale samarbejde Regnskab Side 2 Side 3

3 V Formandens DEFF årsberetning 2014 beretning DEFF har også i 2014 haft rigtig travlt og har opnået flotte resultater vi har meget at fejre. For DEFF s styregruppe blev 2014 sat i gang med et strategiseminar, hvor der blandt andet blev truffet beslutning om de strategiske indsatsområder for Styregruppen konstaterede, at der med projektkaldet i 2013 var igangsat projekter inden for indsatsområderne: Dette førte til, at der i december 2014 blev givet tilsagn til to store projekter og fem mindre projekter projekter, der alle støtter implementeringen af DEFF s strategi, og som er bredt forankret på tværs af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekssektoren. Et gennemgående tema for året har været Open Access. Arbejdet i Danmark med Open Access blev intensiveret gennem Uddannelsesministerens nedsættelse af Den Nationale Styregruppe for Open Access og lanceringen af Danmarks Nationale Strategi for Open Access. Jeg har fornøjelsen af at repræsentere DEFF i styregruppen, og området forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder samt have et øget fokus på gymnasiesektoren og på, hvordan DEFF kan skabe muligheder for, at forskningsbaseret viden i højere grad kan blive tilgængelig på de danske gymnasiale uddannelser. Et gennemgående tema for året har været Open Access. at DEFF s projekter i flere tilfælde trækker nye midler til projektaktiviteten og sikrer en fremtidig udbredelse. Et eksempel er DEFF-pilotprojektet LektierOnlineGym, der omhandlede lektiehjælp til gymnasieelever. I forlængelse af projektet gav A. P. Møller Fonden i 2014 en millionbevilling, der gjorde det muligt at gennemføre trin- Digital dannelse og læring Et andet markant resultat fra 2014 var jeg glæder mig over, at DEFF s mangeårige Jeg er derfor stolt af at kunne sige, at vi vis national udrulning af LektierOnline- Digital kommunikation og interaktion udarbejdelsen af en national strategi for indsats på området accelererer udvalgets i DEFF dermed har iværksat indsatser og Børge Obel Gym over en treårig periode. i forbindelse med forskningsresultater forskningsdata management. Visionen er arbejde og resultater. aktiviteter på alle de områder, vi satte os Formand for DEFF Digitalisering af kildemateriale at sikre Danmark bedre og mere konkur- for, da styregruppen tiltrådte i I denne årsberetning kan du læse om året, rencedygtig forskning gennem effektiv Lanceringen af den Nationale Strategi der er gået i DEFF: De mange indsatser, vi Derfor besluttede styregruppen, at der i opsamling, sikring, formidling og genbrug for Open Access gav også anledning til Derfor har vi besluttet at udarbejde en ny har igangsat, en kort beskrivelse af samtlige 2014 skulle laves et projektkald inden for af relevante forskningsdata. Rektorkolle- nye tilgange i forhandlingsarbejdet på strategi for DEFF, der skal træde i kraft i 2016 DEFF-projekter, samt hvad der er sket på li- indsatsområderne: giet, Danish e-infrastructure Cooperation licensområdet i DEFF: Strategien blev få og være gældende for to år. Denne proces censområdet og det internationale område. (DeIC) og DEFF nedsatte i februar 2014 uger efter lanceringen operationaliseret starter vi op i 2015, og vi vil i høj grad have Datamanagement af forskningsdata Styregruppen for National Data Mana- og inkorporeret i årets forhandlinger. Der fokus på vores mange interessenters behov Jeg vil gerne takke vores mange samar- Konsolidering af infrastrukturen i gement, der udarbejdede den nationale har desuden været fokus på et styrket samt have et internationalt udsyn som ud- bejdspartnere og medarbejdere for et FFU-bibliotekerne strategi. Efter en høring af interessen- samarbejde med institutionerne, og årets gangspunkt for en ny strategi for DEFF. godt samarbejde og en stor indsats i Forskningsbaseret viden ud til danske terne besluttede DEFF s styregruppe og forhandlinger blev gennemført inden for virksomheder DeIC s bestyrelse at investere et tocifret deadline og med gode resultater bliver også året, hvor vi blandt an- God læselyst. Informations- og videnspredning via millionbeløb i en treårig indsats for at im- det skal se resultaterne af de projekter, vi sociale medier og mobile platforme plementere strategien for forskningsdata I 2015 vil vi i styregruppen for DEFF blandt satte i søen i 2013 noget jeg personligt Børge Obel management. andet iværksætte tiltag inden for indsats- ser meget frem til. Det er opmuntrende, Formand for DEFF Side 4 Side 5

4 DEFF årsberetning 2014 Vi har iværksat indsatser og aktiviteter på alle de områder, vi satte os for, da styregruppen tiltrådte i Børge Obel Formand for DEFF Side 6 Side 7

5 V Strategiske og organisatoriske aktiviteter DEFF årsberetning 2014 Styregruppen for DEFF Rektor Anne-Birgitte Rasmussen, permanent adgang til licensbelagt infor- cess har vist sig at være et betydeligt aktiv Medlemmerne af styregruppen for DEFF er udpeget af de tre ejerministerier for pe- Københavns Åbne Gymnasium Vicedirektør Carsten Topholt Larsen, mation, og han har tidligere lavet undersøgelser på området, bl.a. for Knowledge Ex- for styregruppens arbejde og resultater. DEFF rioden Kulturstyrelsen change partneren Deutsche Forschungs- Eksempler på DEFF s indsats: Styregruppen er: Formand Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter gemeinschaft (DFG) i Tyskland. Rapporten blev leveret i november 2014 og dannede afsæt for et tilsagn til et DEFF-projekt på Underskrift af Berlindeklarationen om Open Access til videnskabelige artikler DEFF står for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og er et organisatorisk og teknologisk sam- DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb Centerdirektør og professor Børge De danske forskningsbiblioteker har li- området. DEFF s støtte til Open Access-aktivite- arbejde mellem fag-, forsknings- og af licenser. Derudover forhandler og Obel, Aarhus School of Business, Aarhus Universitet gesom mange andre lande i en årrække investeret store millionbeløb i licensbelagt information. I dag er man ikke sikret Den Nationale Styregruppe for Open Access terne i det CERN-ledede SCOAP3- projekt Adskillige rapporter og studier om uddannelsesbibliotekerne i Danmark. DEFF samfinansieres af Uddannelsesog Forskningsministeriet, Undervis- indgår DEFF kontrakter for elektroniske licenser på fag-, forsknings-, og uddannelsesbibliotekernes vegne. Øvrige medlemmer permanent adgang til disse informationer, Den Nationale Styregruppe for Open Ac- Open Access-problematikker og deres ningsministeriet og Kulturministeriet Professor Marianne Lykke, Institut for fordi der ikke er implementeret komplette cess blev nedsat af Uddannelsesministe- løsning og er organisatorisk placeret hos Kul- Kommunikation, Aalborg Universitet løsninger på det digitale område. DEFF har ren i januar 2014, og den har til formål Ledelse af Open Access-udvalget, hvis turstyrelsen. Chef for Bibliometri & Data Manage- gennem flere år arbejdet for en strategi, at implementere Danmarks Nationale anbefalinger ligger til grund for ment Mogens Sandfær, Danmarks der skal bevare danske forskningsbiblio- Strategi for Open Access. DEFF s formand, strategien DEFF har til formål at fremme udvik- Tekniske Universitet tekers adgang til licensbelagt information, Børge Obel, repræsenterer DEFF i styre- DEFF s internationale indsats for lingen af et netværk af elektroniske Bibliotekschef Peter Flodin, Professi- herunder muligheder for at etablere fæl- gruppen. Selve strategien blev lanceret of- Open Access især i regi af partner- biblioteker, der stiller deres elektroni- onshøjskolen Metropol les løsninger nationalt og/eller internatio- fentligt af ministeren i juni 2014 med am- skabet Knowledge Exchange ske og andre informationsressourcer Vicedirektør Birte Christensen- nalt. DEFF indgik derfor en aftale med Neil bitiøse målsætninger for den frie adgang DEFF s støtte til Open Access- til rådighed for brugerne på en sam- Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek, Beagrie fra Charles Beagrie Limited om at til fagfællebedømte forskningsartikler fra projekter, herunder udvikling af menhængende og enkel måde. Danmarks Nationalbibliotek og udarbejde en rapport, der kunne komme danske forskningsinstitutioner. infrastruktur til Open Access Københavns Universitetsbibliotek med et bud på en løsning for Danmark. Direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket Neil Beagrie er en anerkendt ekspert i DEFF s mangeårige indsats for Open Ac- Side 8 Side 9

6 DEFF årsberetning 2014 Side 10 Side 11

7 V DEFF-projekter 2014 DEFF årsberetning 2014 I efteråret 2014 udsendte styregruppen for DEFF et projektkald, der inviterede til ansøgninger inden for fire indsatsområder: 1. Datamanagement af forskningsdata 2. Konsolidering af infrastrukturen i FFU-bibliotekerne 3. Forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder 4. Informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme I december 2014 modtog to store projekter og fem mindre projekter tilsagn. Store projekter Data Management i praksis Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Mindre projekter Statsbiblioteket DTU Bibliotek Der blev igen i år afholdt en partnerskabsworkshop, hvor potentielle ansøgere kunne mødes og på tværs af sektoren og institutionel størrelse afsøge muligheden for at samarbejde om fælles projektansøgninger til DEFF. Der var stor opbakning til workshoppen, og styregruppen for DEFF modtog mange kvalificerede ansøgninger med brede ansøgerfelter. I december 2014 modtog to store projekter og fem mindre projekter tilsagn inden for indsatsområderne 1, 2 og 4. I det følgende kan du læse mere om alle projekterne og i et interview få et dybere indblik i arbejdet med et af de store projekter. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen (fase 1) De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som central aktør i entreprenørskabsundervisningen Undersøgelser af biblioteksimpact Syddansk Universitet Syddansk Universitet DTU Bibliotek VIA University College Roskilde Universitet Side 12 Side 13

8 V Linked, Open & Social FFU-Biblioteket version 2.0 Projektledelse, styregruppe, rapportering, formidling, tværgående videndeling, aktiviteter og events DTU Bibliotek I projektet arbejdes der med temaerne len af projektet. Workshoppen fungerer Medansøgere Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Syddansk Universitetsbibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, KUBIS, AU Library, CBS Library, VIA, UC sociale medier, Altmetrics, bibliotek 2.0, Linked Open Data (LOD) og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Fire hovedelementer i fokus som kick-off på en række lokale undervisnings- og markedsføringsforløb. Sideløbende arbejdes der med de indledende analyser i forbindelse med anvendelse af Mendeley-data i rankering i et Spor 1 Sociale medier for forskere og bibliotekter Altmetrics Spor 2 LOD og Altmetrics til forskningsformidling Linked Open Data Spor 3 LOD til biblioteksinformation og autoritetsdata Nordjylland og UC Sjælland Projektet består af fire hovedelementer: integreret søgesystem. Tilsvarende er de indledende øvelser ift. installation af VIVO Spor 1. Sociale medier for forskere og sat i gang. I Spor 3 Linked Open Data arbej- biblioteker des der med kortlægning af internationale Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling erfaringer som udgangspunkt for sporets videre forløb. «««Spor 3. Linked Open Data til biblio- «««teksinformation og autoritetsfiler Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter Forskere, undervisere, studerende, biblioteksbrugere Workshop, installation og kortlægning Den indledende planlægning er i gang på alle tre spor i projektet. I den kommende periode er der fokus på at afholde en Projektet startede op i 2. kvartal af 2015 workshop for deltagerne i Mendeley-de- og slutter 2. kvartal Side 14 Side 15

9 DEFF årsberetning 2014 I projektet arbejdes der med temaerne sociale medier, Altmetrics, bibliotek 2.0, Linked Open Data (LOD) og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Side 16 Side 17

10 V V Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af Open Source Integrated Library Information Systems (ILS) i universitetsbiblioteket Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen Syddansk Universitetsbibliotek Medansøger DTU bibliotek Inden for det seneste årti er der dukket flere Open Source-baserede ILS-løsninger frem. Det skyldes blandt andet, at mange biblioteker har sat gang i en fuldstændig forandring af processer og services, der knytter sig til det trykte materiale. Tests af Open Source-baserede ILS-systemer Formålet med projektet er, at to biblioteker gennemfører tests af to konkrete Open Source-baserede ILS-systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring ILS i det danske bibliotekslandskab. Open Source-systemerne Kuali OLE og Koha I projektet installeres to prototyper baseret på Open Source-systemerne Kuali OLE og Koha, og der gennemføres funktionelle og tekniske tests på prototyperne. Projektet arbejder i øjeblikket med en foranalyse, hvor der ses på udlandets erfaringer med de valgte systemer. Derudover er der sat gang i aktiviteterne omkring henholdsvis udarbejdelsen af en functionel requirement profile, som skal danne udgangspunkt for en sammenlignelig test af systemerne samt installation af løsningerne og etablering af prototyper med testindhold. Når functional requirement profile og prototyperne er på plads, går aktiviteterne omkring funktionelle og tekniske tests for alvor i gang. Derefter er der en opsamling af testresultater og valg af løsning. Målet er, at projektpartnerne på baggrund af undersøgelsen kan træffe en afgørelse om valg af Open Source-bibliotekssystem. Projektet startede op i begyndelsen af 2015 og forventes afsluttet ved udgangen af Syddansk Universitetsbibliotek Medansøger Gymnasieskolernes Rektorforening, Institut for Kulturvidenskaber (Syddansk Universitet), Odense Centralbibliotek, University College Lillebælt Bibliotek og Braintrust.dk I takt med den stigende digitalisering er behovet for digitale læremidler i gymnasiesektoren vokset, mens udbuddet særligt af didaktiserede læremidler - ikke er fulgt med. En øget adgang til kvalitetssikrede, videnskabeligt funderede e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og elevernes læring og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere. Kvalitetssikring af e-ressourcer Der er brug for materialeafklaring, forventningsafstemning og forretningsmodeller imellem gymnasier, biblioteker og forlag/leverandører. Der skal også udvikles nye didaktiske læringsformer og materialer, ligesom der skal skaffes evidens for, at en øget adgang til kvalitetssikrede e-ressourcer bruges (bibliometri) og skaber mere akademisk og innovativt funderede elever. Følgeforskning er i forlængelse heraf centralt. Denne forskning kan dokumentere den merværdi, der skabes, og kan samtidig være medskaber. Fag og elever - behov og værdi Af mange grunde er det et komplekst felt at arbejde inden for, særligt i forhold til økonomi og forlag/leverandører. Gymnasierne har ikke midler til at købe fjernadgang, det er uklart, hvilke e-ressourcer som matcher fagenes behov, mange er på engelsk og andre fremmedsprog, og forlagene/leverandørerne har hidtil ikke set et incitament til at tilbyde særlige gymnasielicenser i stor stil. Der mangler således en kortlægning af, hvilke fag der kunne have glæde af hvilke e-ressourcer, samt hvilken værdi det kan skabe for eleverne og gymnasierne. Projektet opdeles i to faser: 1. afklaringsfase, 2. afprøvnings- og evalueringsfase. Projektet startede op første kvartal I slutningen af året forventes fase 1 så fremskreden, at der kan udarbejdes en DEFF-ansøgning til fase 2. Side 18 Side 19

11 DEFF årsberetning 2014 En øget adgang til kvalitetssikrede, videnskabeligt funderede e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og elevernes læring og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere. Side 20 Side 21

12 V V De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen DTU Bibliotek Formålet med projektet er at løfte den rettighederne i licensaftalen DEFF s såvel VIA University College Formålet med projektet er at udvikle og professionsuddannelserne. Den tidligere Medansøger danske indsats og finde ud af, hvordan som universiteternes licensaftaler. Projek- afprøve, hvordan biblioteket kan spille en regering udsendte i 2009 en Strategi for Aalborg Universitetsbibliotek, vi løser det længe drøftede spørgsmål tet gennemgår aftaler og kortlægger pa- central rolle i entreprenørskabsundervis- Uddannelse i Entreprenørskab. Heri defi- Statsbiblioteket, Roskilde Univer- om permanent adgang til videnskabelige rametre ift. permanent adgang. En fælles ningen igennem tre forskellige cases i tre neres entreprenørskab som Nyskabelse sitetsbibliotek, CBS Library, Det publikationer. koordineret indsats omkring licenser og forskellige kontekster. i forretningsøjemed eller værdiskabelse Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek Projektet beskæftiger sig med kortlægning rettigheder sikrer handling på et fælles grundlag, en effektiv indsats og erfarings- Udvikling af koncepter i bredere forstand. Altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennem- af rettigheder i licenser, fælles klausul og udveksling samt en prioritering, så opga- Projektet vil i det kommende halve år ud- fører den, og hvor ideen skaber værdi. appendix, forhandling af rettigheder, ven løses bedst muligt. Kortlægningen føl- vikle koncepter for, hvordan biblioteket Værdiskabelsen behøver ikke være af øko- Open Access og analyser samt test af glo- ges op af, at permanent adgang får fokus kan spille en rolle i uddannelsernes og nomisk art. bal LOCKSS. i licensforhandlinger lokalt og hos DEFF. studentervæksthusenes entreprenør- E-tidsskrifter af dansk interesse i Portico og LOCKSS skabsundervisning. Udviklingen af koncepterne vil ske dels I professionshøjskolerne udvikles der moduler, forløb, innovation camps, studentervæksthuse, innovationsagenter og Portico og LOCKKS er løsninger, der an- gennem afprøvninger i konkrete forløb, meget mere, hvor bibliotekerne hidtil ikke vendes til at sikre permanent adgang til dels gennem et kompetenceudviklingsfor- har spillet en rolle. Med projektet sættes videnskabelige publikationer. Projektet løb, der sætter fokus på informationssøg- der fokus på, hvordan biblioteket kan blive vurderer deres relevans ud fra, i hvor høj ningens rolle i innovative og entreprenøri- en central aktør i entreprenørskabsunder- grad de indeholder e-tidsskrifter, som elle processer. visningen. projektbibliotekerne abonnerer på. Også dækningen af Open Acces-tidskrifter er centralt og indgår i kortlægningen. Projektet startede op i begyndelsen af 2015 og løber til udgangen af Resultaterne vil indgå som beslutnings- Entreprenørskabsundervisningens fremkomst Rettigheder i licensaftaler grundlag for en eventuel DEFF-ansøgning i 2016 vedr. etablering af en permanent I de seneste år er entreprenørskabsundervisning og studentervæksthuse opstået i Projektet, der gennemføres som et aktionslæringsforløb, startede op januar Permanent adgang sikres også gennem adgangsløsning. tilknytning til og som en integreret del af 2015 og forventes afsluttet marts Side 22 Side 23

13 DEFF årsberetning 2014 Side 24 Side 25

14 V Undersøgelser af biblioteks-impact projektmodning Bag om projektet Datamanagement i praksis Vi optimerer værdien af danske forskningsdata Hvorfor er det et spændende projekt? Vi har længe snakket om datamanagement og lavet nationale strategier på området. Med projektet kommer der nu handling bag de fine ord og strategier. Området datamanagement er udsprunget af, at forskningen bliver mere og mere digital. Der kommer stadigt større datamængder og flere eksempler på, at det ene forskningsprojekt bygger videre på det andet. Det skaber et stigende behov for, at der er nogen, der gør noget i praksis i forhold til forskerne og deres forsknings- skerne, lave en plan for data management og hjælpe dem med at finde ud af, hvad der skal ske med deres data. De fagområder, der er nået så langt, at de kan aflevere data til eksisterende globale IT-infrastrukturer, skal vi ikke hjælpe så meget. Hvis der ikke findes et sted i verden at aflevere data, hjælper vi med at sætte et nyt system op der, hvor det er mest hensigtsmæssigt, enten nationalt eller lokalt. Vi forudser, at projektet slutter med, at der er etableret en række nye IT-tjenester. Noget, vi er ret sikre på, er at projekters digitale data. opsætte et nationalt system til at lave data Roskilde Universitetsbibliotek Medansøger Syddansk Universitetsbibliotek Projektet ønsker at udvikle en værktøjskasse, som beskriver de faser, de metoder og den datahåndtering, der skal afklares inden, under og efter, man gennemfører biblioteksimpact-undersøgelser. Biblioteksundersøgelser med afsæt i brugerne data, der registrerer brugerhandlinger på nettet eller i den fysiske verden og som kan opbevares på og logges fra en computer. De kan opdeles i tre kategorier: Adgang brugerlogs fra systemer Interview med Bjarne Andersen, områdedirektør for IT på Statsbiblioteket og projektejer, som fortæller om projektet Datamanagement i praksis. Hvilke resultater håber I at komme frem til? Et af de fornemmeste formål med projektet er at finde ud af, hvad bibliotekernes rolle er i forhold til forskningsdata. Forskningsdatas livscyklusmodel handler om, at man gør bestemte ting i forskellige faser, når man arbejder med digitale data. Der er tre grundliggende faser: Før, under og efter et forskningsprojekt. Uni- management-planer. Englænderne har lavet et IT-system, som vi gerne må få og tilpasse til formålet. Vores håb er, at vi ud fra erfaringerne på tværs af forskningsprojekter får lavet nogle danske skabeloner til systemet. Derudover har vi forpligtet os til at opstille forretningsmodeller for, hvordan man kan finansiere nogle af tjenesterne i fremtiden - fra ren brugerbetaling til støtte fra mi- Værktøjskassen skal beskrive, hvordan som indikatorer på brugernes versitetsbibliotekerne vil sandsynligvis nisterier. Der vil sandsynligvis også være man laver biblioteksundersøgelser af netbevægelser primært være aktive før og under et forsk- kombinationsmodeller. forhold, som formodes at være af stor betydning for brugere af bibliotekernes Opmærksomhed hvad har brugeren søgt på, hvor har brugeren gjort ningsprojekt, og nationalbibliotekerne og Rigsarkivet vil måske i højere grad spille Hvilken forskel vil projektet gøre? services: Virker services efter hensigten, ophold, menuvalg en central rolle på den lange bane efter En af de store styrker ved projektet er, at og hvilke fordele får brugerne ved at bruge Aktivitet registrering af forskningsprojektets afslutning. vi nu gør det sammen på tværs af universi- dem? transaktioner, som viser teter, nationalbiblioteker, universitetsbib- Traditionelle og nyere undersøgelsesmetoder interesse, boglån, downloads, kursustilmelding Med projektet håber vi også at få helt konkrete resultater i form at forskningsdata, som opbevares på passende og betryg- lioteker og Rigsarkivet. Hvis vi ikke havde det projekt, ville vi nok alle rende rundt og gøre noget hver for sig. Vi lærer af hinan- Værktøjskassen skal indeholde en gen- gende måde. Vi har bygget projektet op dens erfaringer og laver nogle fælles løs- nemgang af velegnede, traditionelle un- omkring helt konkrete forskningsprojek- ninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Hvis dersøgelsesmetoder, fx mindre undersø- ter fra flere fagområder. Der er stor for- humanisterne fra Roskilde Universitet gelser af brugereffekten af informations- skel på, hvor langt de enkelte fagområder skal bruge et tilsvarende system som hu- søgningsundervisning, og nyere metoder, er i forhold til at løse udfordringerne. manisterne fra Aarhus Universitet, laver som forudsætter computerbaseret data- Projektet blev påbegyndt i december Humaniora er mindst digitale i dag. Vi vi helst kun ét system. Det er ren fornuft lagring. Lagring og analyse af activity data, 2014 og forventes afsluttet maj skal køre livscyklussen igennem med for- i forhold til arbejdsdeling og for at undgå Side 26 Side 27

15 dobbeltarbejde. Det vil være spild af skattekroner, hvis vi satte det samme system op syv forskellige steder i landet. Vi tænker projektet som et nationalt projekt. I stedet for vi hver især laver en løsning for vores lokale universitet, laver vi løsninger, der skal bruges på landsplan der, hvor det giver mening. Hvornår slutter projektet? I februar Vi slutter af med en konference, hvor vi præsenterer resultaterne for interesserede danskere inden for forskning, universitet og biblioteksverdenen og inviterer udenlandske eksperter med, som skal evaluere projektet og sige god for vores resultater. DEFF årsberetning 2014 Hvad bidrager projektet med på den lange bane? Vi skulle gerne få afklaret bibliotekernes roller og have en pakke af IT-services og forskellige muligheder for, hvordan de finansieres fremadrettet. På langt sigt skulle nogle af disse IT-services kunne leve videre. Hvilke målgrupper får gavn af projektet? På sigt alle danske forskere, der arbejder med digitale data. Vi får forhåbentlig etableret nogle IT-tjenester, som forskerne har brug for. Data management planning vil sandsynligvis være nyt for de fleste forskere. Hvis forskerne ikke har været grundige undervejs, sletter de måske bare data, når deres projekt slutter. Så kan de gå videre til næste forskningsprojekt og nye data. Hvis ikke de har forpligtet sig til, hvad der sker med data, er der dermed risiko for, at data forsvinder. En af de store styrker ved projektet er, at vi nu gør det sammen på tværs af universiteter, nationalbiblioteker, universitetsbiblioteker og Rigsarkivet. Bjarne Andersen Projektejer Det danske samfund får gavn af projektet, fordi vi hjælper forskerne med at få mere værdi ud af deres data. Vi skulle gerne optimere værdiudnyttelsen af dansk forskning og hjælpe både forskere og universiteter med at få styr på forskningsetik. Andre forskere skal kunne validere de forskningsresultater, der er fremkommet, på baggrund af digitale data. Vi har brug for at have styr på data for at kunne begå redelig forskning. Projektet løber fra marts 2015 til og med februar Side 28 Side 29

16 V V Igangværende DEFF-projekter 2013 DEFF årsberetning 2014 Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel for tidsskrift.dk I 2013 gav styregruppen for DEFF tilsagn til tre store projekter, der kom godt i gang i I det følgende kan du læse mere om projekterne og i et interview komme helt tæt på et af årets projekter. Det Kongelige Bibliotek Onlineadgang til artikler i tidsskrifter har revolutioneret forskeres og studerendes arbejde på de danske universiteter. Dette projekt har til formål at give ansatte og studerende ved professionshøjskolerne, erhvervsakademier, SOSU-skoler og de gymnasiale uddannelser en lignende tjeneste. Det sker ved at stille udvalgte tidsskriftsserier til rådighed online i stedet for som nu at give adgang til at søge og bestille for derefter at få leveret de efterspurgte artikler. Workflowet for indscanning af fysiske tidsskrifter er på plads, og der arbejdes på flere forskellige modeller for, hvor en forretningsmodel kan føres ud i livet og skabe en bæredygtig løsning for projektets interessenter og Det Kongelige Bibliotek. Forretningsmodeller og relevant indhold Projektet fokuserer på at udvikle forretningsmodeller, som muliggør, at artiklerne er online tilgængelige, ligesom projektet vil skabe relevant indhold, som der kan gives adgang til. Projektet er i fuld gang og involverer professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier med henblik på at foretage observationer af brugernes adfærd, når de søger efter artikler. Projektet gik i gang april 2014 og afsluttes i Side 30 Side 31

17 V Forskningsdokumentationog kommunikation DTU Bibliotek Medansøgere Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Aarhus University Library (AUL), Copenhagen Business School Bibliotek (CBSB), Kulturministeriets forskningsinstitutioner v/det Kongelige Bibliotek (KB), Roskilde Universitetsbibliotek (RUB), Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) samt UC Viden og de danske University Colleges Projektet består af to delprojekter og tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne. Delprojekt 2 arbejder med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase, som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt, og som kommer til at fremstå i et nyt, moderne look and feel. Derudover er der nedsat et OA-sekretariat, som understøtter videndeling og support ift. OA. Kick off på ORCID-implementering Implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id i Danmark er godt i gang. Der er udviklet en værktøjskasse, som anvendes i de lokale implementeringer hos projektpartnerne, der er gennemført kampagner, og der måles dagligt på antallet af ORCIDs, så effekten af tiltagene kan følges, og fremdriften bestemmes. Materialer kan hentes og anvendes på ORCID.dk, hvor det også er muligt at følge udviklingen i antallet af ORCIDs på institutionerne. Boom i Open Access-dialogen Open Access sekretariatet har gennemført en række møder i samarbejde med projektpartnerne. Interessen og behovet for at mødes og drøfte Open Access-implementering er enormt, og antallet af deltagere på møderne er stødt stigende. Den Danske Forskningsdatabase i nye rammer Den Danske Forskningsdatabase, der registrerer dansk forskning, forventes at skifte regi fra DEFF til FI og dermed reference fra DEFF Styregruppen til Den Nationale Styregruppe for Open Access. I den kommende periode bliver der nedsat et advisory board, som skal prioritere indhold, design og funktionalitet. Dette advisory board skal således også facilitere skiftet i systemejerskab. Projektet startede op i april 2014 med kick off møde d. 10. april Der er planlagt en afsluttende konference i Bag om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability. Det digitale bibliotek kan styrke unge til fremtidens arbejdsmarked Hør om projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability. Karen Harbo, specialkonsulent ved Aarhus University Library og projektleder, giver en status. Hvad er projektets mål? Vi ønsker med projektet at undersøge, hvordan det digitale bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer. Projektet vil også se på, hvordan bibliotekerne kan bidrage til at understøtte studerendes digitale dannelse og læring ved at give dem adgang til kvalificeret information og ved at præsentere dem for e-baserede værktøjer til at håndtere komplekse informationsspørgsmål. Værktøjer, som også kan ruste dem til fremtidens arbejdsmarked. Uddannelsesinstitutioner implementerer i disse år learning management-systemer, og deres fag lægges ud på platforme. Der, hvor de studerende møder fagene, skal bibliotekerne også være til stede. Al vores undervisning og services skal ligge sammen med uddannelsernes øvrige undervisning virtuelt. Employability spiller en stor rolle i projektet. Hvad er jeres definition af employability? Det var vigtigt for projektet at finde frem til en fælles definition, som har en informationsvidenskabelig vinkel. Med projektet ønsker vi at styrke de studerendes employability. Vores definition af employability er evnen til selvstændigt og kritisk at agere i en faglig, professionel kontekst ved at kunne identificere, indsamle, evaluere, organisere og fremlægge viden i og på digitale platforme. Hvordan er det gået med projektet indtil videre? Jeg er rigtig godt tilfreds med der, hvor vi står i forhold til vores planer. Vi ville med projektet iværksætte en række konkrete faglige forløb ved universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi, hvor det digitale bibliotek - i tæt samarbejde med uddannelser og undervisere - integrerede målrettet information og relevante services i forløbene. Det sker via learning management-platforme og MOOCs - Massive Open Online Courses. Næsten alle disse forløb er løbet af stablen eller løber af stablen om lidt. Et vigtigt aspekt i projektet har været at få kompetenceudviklet projektmedarbejderne i forhold til at producere e-læringsobjekter til virtuelle læringsmiljøer. Syddansk Universitetspædagogik har forestået et omfattende kompetenceudviklingsprogram, som har været med til at sikre et kompetenceløft af projektets medarbejdere. Hvad er projektgruppen i gang med lige nu? Nu begynder vores e-læringsobjekter at få krop, og vi kan præsentere dem på fagenes læringsplatforme. På et projektmøde i marts viste en række partnerbiblioteker, hvordan deres e-læringsobjekter så ud. Det er en spændende udvikling. Alle i projektgruppen har fulgt det samme kompetenceudviklingskursus skabt af Syddansk Universitet, så projektgruppen er et godt forum for videndeling. Vi har et fælles sprog og en fælles referenceramme og forstår, hvad hinanden taler om. Hvad skal der ske frem til afslutningen af projektet? Når vi kommer til sommerferien, er alle forløb kørt, og alle har præsenteret e-læringsobjekter. Vi er selvfølgelig også meget spændte på at se den MOOC, som er udviklet i projektet i løbet af det første år. Derefter skal vi have udledt modeller for Side 32 Side 33

18 Vi vil bidrage til at gøre de unge til metode- og analysestærke, kritiske studerende, så når de forlader studiet, har de kompetencer med sig, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Karen Harbo Projektleder integration af bibliotekernes systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer. Vi skal også udlede fælles, fleksible koncepter til at udarbejde biblioteksproducerede e-læringsobjekter. Modeller og koncepter, som vil kunne genanvendes eller bearbejdes i biblioteks- og uddannelsesmiljøer. Modellerne og koncepterne skal vi have afprøvet i efteråret i en række nye forløb. Vi har engageret en konsulent fra Københavns Universitet til at understøtte denne proces. Vi har også været optaget af, at vi gerne vil have evidens for, at det, vi skaber til de respektive faglige forløb ud fra projektets forståelse af employability, virker. Projektets evalueringspartner fra Aalborg Universitet har udviklet design med baggrund i både kvantitativ og kvalitativ metode, som skal anvendes til at evaluere, hvordan bibliotekernes input understøtter forløbene. Hvilke resultater håber I at komme frem til? Vi håber selvfølgelig, at vi vil leve op til succeskriterierne for projektet, og at vi kan præsentere koncepter, som viser sig brugbare og kan inspirere biblioteksvirksomheder. Vi håber også, at uddannelserne ved universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier vil se bibliotekerne som en vidende, værdifuld og stærk partner til at skabe uddannelser i de virtuelle læringsmiljøer. Hvilken værdi har projektet for det danske samfund? I og med vi arbejder med employability, arbejder vi inden for den samfundspolitiske dagsorden, at de studerende skal uddannes til job. Vi vil bidrage til at gøre de unge til metode- og analysestærke, kritiske studerende, så når de forlader studiet, har de kompetencer med sig, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Projektet har været i gang siden midt 2014 og slutter midt Side 34 Side 35

19 V Licensområdet Årets forhandlinger blev gennemført inden deadline og for størsteparten af aftalerne med tilfredsstillende resultater. Årets forhandlinger institutionerne i årets forhandlinger for- arbejde mellem DEFF, Dansk Industri og DEFF s største forhandlinger med forlagene Nature, Wiley og Springer blev i 2014 ventes videreført i forlaget Springer, som er rettet mod små og mellemstore virksomheder med henblik DEFF licenser hovedtal 2014 DEFF Online gennemført som delegationsforhandling, Årets forhandlinger blev gennemført in- på at give virksomhederne adgang til Sprin- dvs. gennem en forhandlingsgruppe. den deadline og for størsteparten af af- gers indholdsdatabaser til en attraktiv pris. 168 institutioner/organisationer heraf 28 i regi af DEFF indtægtsdækket virksomhed DEFF Online blev i 2014 som noget Forhandlingsgruppen var det meste af talerne med tilfredsstillende resultater. Der blev også afholdt indledende møder Samarbejde med 74 forlag nyt afholdt som en todages kon- året ledet af kontorchef Kresten Bay med deltagelse af chef for Århus Universitetsbibliotek, Per Lindblad Johansen, der er Operationalisering af National Strategi for Open Access med Kommunernes Landsforening (KL) for at afdække mulighederne for et nationalt indkøb af licenser til kommunerne via KL. Værdi af forhandlede licensaftaler: 175 mio. kr. heraf 28 mio. kr. i regi af DEFF indtægtsdækket virksomhed I alt 96 aftaler gen- eller nyforhandlet (fordelt på 52 forlag) ference med et socialt netværksarrangement om aftenen på konferencens første dag. Der var tilmeldt udpeget af universitetsbibliotekerne, og I forlængelse af lanceringen af den Nati- Dette projekt rækker ind i Tre forlagsforhandlinger gennemført som delegationsforhandling 30 forlag, og der var 95 deltagere fra Dyveke Sijm fra DEFF s sekretariat. onale Strategi for Open Access i juni formulerede sekretariatet retningslinjer for, Interne processer ( forhandlingsgruppen ) med tilknytning af større faglig referencegruppe ( forberedelsesgruppen ) DEFF-institutionerne. Tiltaget blev godt modtaget, og DEFF Online vil Forhandlingsgruppens formelle forhand- hvordan strategien skulle operationalise- Licensområdets medarbejdere med for- Seks forlagsforhandlinger gennemført af DEFF Licenser med tilknytning af mindre også fremadrettet blive afholdt over lingsmandat blev formuleret af en forbe- res i forbindelse med årets forhandlinger. handlingsansvar påbegyndte i 2014 et faglig referencegruppe to dage. redelsesgruppe med repræsentanter, der I tråd med strategiens fokus på grøn Open certificeringsforløb udbudt af DJØF med 43 forlagsforhandlinger gennemført af DEFF Licenser med ad hoc inddragelse af er udpeget af relevante institutioner. For- Access blev der i licensaftalerne lagt vægt henblik på at styrke sekretariatets for- institutioner beredelsesgruppen leverede undervejs i på at forhandle selvarkiveringsrettigheder handlingskompetencer. forhandlingsprocessen faglig support og på plads for institutionernes forfattere. sparring med forhandlingsgruppen. Indtægtsdækket virksomhed Herudover blev licensområdets arbejdsgange tilpasset for at kunne levere bedre Der blev gennemført andre større for- I 2014 blev der indgået en aftale med fir- teknisk support til institutionerne. handlinger, hvor relevante institutioner maet LM Information Service om at vare- blev inddraget via referencegrupper be- tage en række kundeservice-opgaver for stående af frivillige repræsentanter. De DEFF IV. Det var et pilot-år for ordningen, øvrige forhandlinger blev gennemført af der i 2015 blev gjort permanent. medarbejdere fra DEFF s sekretariat. Den nye model for mere aktiv inddragelse af Blandt de igangsatte projekter er et sam- Side 36 Side 37

20 DEFF årsberetning 2014 Side 38 Side 39

21 V National strategi for forskningsdata management Rektorkollegiet, DeIC og DEFF nedsatte i februar 2014 Styregruppen for National Data Management med medlemmer udpeget af hhv. Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. Formanden kom fra DEFF. Formålet var at sikre, at Danmark i et samarbejde mellem primærinteressenterne fik en national strategi for forskningsdata management. Visionen var at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forsknings- grund af en vurdering af høringssvarene konkluderede DEFF og DeIC bl.a. følgende om den nationale strategi for forskningsdata management: 1. DEFF og DeIC konstaterer, at der i svarene er bred enighed om, at der er behov for at arbejde videre med at udforme og udfolde en national strategi for DM, og at dette foregår i DEFF- og DeIC-regi. 2. Der er bred enighed om, at der er behov for aktiviteter på lokalt og nationalt niveau, og at der er På baggrund af konklusionerne udarbejdede DEFF og DeIC den endelige organisations- og styringsmodel med tilhørende finansiering. Nationalt forum Organisationen bygges op omkring et nationalt forum. Det nationale forum samler universiteternes praktiske nøglepersoner på data management-området sammen med repræsentanter for Kulturministeriets bevaringsinstitutioner. Eksempler på arbejdsområder er: Uddannelse og opkvalificering på Formålet var at sikre, at Danmark i et samarbejde mellem primærinteressenterne fik en national strategi for forskningsdata management. Afklaring og rådgivning omkring juridiske aspekter Afklaring og rådgivning på det tekniske område herunder erfaringer med eksisterede IT-værktøjer og identifikation og specifikation af manglende værktøjer Optimering af samspillet mellem lokale, nationale og globale infrastrukturer Kommunikation og markedsføring af de lokale støtteenheders service Det nationale forum identificerer potentielle behov for nye, fælles infrastrukturer Deltidsfrikøb af institutionernes nøglepersoner (på op til halv tid) DeIC støtter pilotprojekter inden for data management-strategien med 5 mio. kr. i tre år og et projekt om en akademisk dropbox med 1 mio. kr. samt stiller en fuldtidsprojektleder til rådighed. Den samlede økonomi for data management-aktiviteterne indeholder også personaleressourcer fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. data. behov for erfaringsudveksling og data management-området og supportfunktioner og står for at ide- Konklusioner fremsat om strategien koordinering, for at punkt 1 ovenfor skal lykkes. Fagspecifikke behovsafklaringer og identifikation af fagspecifikke best practices udvikle disse strukturer og supportfunktioner. Styregruppen leverede via Rektorkollegiet 3. Der er bred enighed om, at der Rådgivning og skabeloner ifm. Det nationale forum støttes af DEFF med strategien til godkendelse i DEFF s styre- er behov for at støtte etableringen udarbejdelse af data management- 9,5 mio. kr. i tre år i form af: gruppe og DeIC s bestyrelse i september af et nationalt forum til at udføre planer En interessenthøring om strategien punkt 2 ovenfor. Afklaring og rådgivning ifm. Frikøb af en formand på halv tid til blev afsluttet i november På bag- metadatering og identifikatorer at lede arbejdet Side 40 Side 41

22 DEFF årsberetning 2014 Visionen var at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata. Side 42 Side 43

23 V Det internationale samarbejde Knowledge Exchange Europakommissionen ved, at de fremtiden være Open Access og Derudover blev der afholdt en Partner Exchange om kommunikation og branding i Nordlic DEFF var vært ved det årlige Nordlic-møde Europa, Australien, Asien og Afrika. ICOLC understøtter de deltagende konsortier DEFF er medlem af Knowledge Exchange, fem partnere tilsammen har forskningsdata. Bristol, og i 2015 er der indtil videre plan- mellem de nordiske konsortier, der blev gennem facilitering af diskussioner om der er et internationalt partnerskab med langt større indflydelse, end DEFF Der fremover skal være et strategisk lagt lignende arrangementer om Research afholdt 12. og 13. juni 2014 i København. emner af fælles interesse. Flere DEFF-bib- fokus på udveksling af viden og erfaringer har alene. fokus på større mulighed for Identifiers såsom ORCID og Research Soft- Arrangementet havde fokus på uformel lioteker deltog i årskonferencen i oktober på områder som digital infrastruktur og DEFF kan koordinere aktiviteter og videndeling og læring imellem ware Sustainability. networking og diskussion af fælles udfor- i Lissabon i Portugal. udviklingen af informations- og kommu- få inspiration til strategisk udvikling. partnerorganisationerne. dringer i forbindelse med konsortiernes nikationsteknologier for videregående uddannelser og forskning. Knowledge Ex- Disse områder og mange flere er til stor Partner Exchanges organisering og forhandlingsarbejde. SCOAP3 DEFF er partner i SCOAP3, medlem af change-kontoret blev i foråret 2014 flyttet gavn for DEFF s mange interessenter, og Som følge af ovenstående beslutning blev LIBER Governing Council og er det nationale fra DEFF til Jisc i Bristol og er nu bemandet styregruppen for DEFF besluttede derfor der introduceret et nyt koncept i Know- Ligue des Bibliothégues Européennes kontaktpunkt for Danmark. I samarbejde med en koordinator og en sekretær ansat i december 2014 at fortsætte samarbejdet ledge Exchange: Partner Exchanges. Her de reserche Association of European med ledende forlag har SCOAP3 konverte- i Jisc. i Knowledge Exchange i yderligere tre år kan et enkelt emne tages op, hvis det har Research Libraries (LIBER) er det vigtig- ret nøgletidsskrifter på området højener- Medlemskabets fordele Styregruppen for DEFF vurderer, at medlemskabet af Knowledge Exchange fortsat og dermed indtil udgangen af Knowledge Exchange-aktiviteter i løbet af året interesse for størstedelen af partnerne. Et eksempel er licensområdet, som har stor betydning for DEFF. Derfor blev der afholdt en workshop i København, hvor Deltagende organisationer ste netværk for forskningsbiblioteker i Europa. LIBER omfatter mere end 400 nationale biblioteker, universitetsbiblioteker og andre biblioteker fra mere end gifysik til Open Access uden omkostninger for forfatterne. CERN leder SCOAP3-aktiviteterne fra Geneve i Schweiz. Der blev i 2014 publiceret mere end 100 artikler med er givtigt for DEFF, bl.a. fordi: Mødet blandt deltagerorganisationernes eksperter og forhandlere fra alle fem or- 40 lande. DEFF-sekretariatet havde plads danske forfattere. topledelse, det årlige Strategy Forum, blev ganisationer mødtes og diskuterede erfa- CSC - IT Center for Science, i programkomiteen og deltog i årskonfe- DEFF får adgang til viden fra i 2014 afholdt i Helsinki. Konklusionerne ringer med licensforhandling generelt og Finland rencen, der fandt sted i juli 2014 i Riga i førende europæiske organisationer fra mødet var blandt andet, at: emner som Open Access og strategier for DFG - Deutsche Forschungs- Letland. inden for DEFF s faglige områder, forhandlinger. Workshoppen var udbytte- gemeinschaft, Tyskland ligesom Danmark får mulighed for Knowledge Exchange har haft rig for DEFF s sekretariat, der bl.a. fik skabt Jisc, Storbritannien ICOLC at dele erfaring fra bl.a. en række betydelig indflydelse på gode netværk på tværs af landegrænser SURF, Holland International Coalition of Library Consor- DEFF-projekter. beslutningstagere og den faglige og inspiration til det fremadrettede for- DEFF, Danmark tia (ICOLC) er en uformel, selvorganiseret DEFF opnår betydelig international udvikling i 2013 og handlingsarbejde. gruppe, der pt. omfatter omkring 200 bib- indflydelse eksempelvis over for De primære fokusområder vil i liotekskonsortier i Nord- og Sydamerika, Side 44 Side 45

24 Regnskab J.nr.: Kolonner med R angiver regnskabstal. Kolonner med B angiver budgetforudsætningerne. DEFF IV Nedenstående tabel viser regnskabet for DEFF s indtægtsdækkede virksomhed på licensområdet. Almindelig drift Nedenstående tabel viser regnskabet for DEFF s almindelige drift i DEFF almindelig drift, mv. R2014 Indtægter DKK Bevilling på Finanslov DEFF Online Øvrige indtægter Udgifter Personaleomkostninger for sekretariat Honorar til formand Overhead til Kulturstyrelsen Drift Afskrivninger I alt ' ' Underforbrug skyldes vakancer, lavere aktivitetsniveau som følge heraf mv. B2014 DKK DEFF IV regnskab 2014 R2014 B2014 Indtægter DKK DKK Administrationsbidrag Opstartsgebyrer Øvrige indtægter Udgifter LM Information Personaleomkostninger Overhead til Kulturstyrelsen 0 ' ' Drift I alt Det er med udgangen af 2014 et videreført overskud på kr ,- i DEFF IV. ' ' Overhead for 2014 trækkes af det videreførte overskud i budgetår Tilbageløb fra ældre projekter Nedenstående tabel viser regnskabet for finansiering af udviklingsprojekter samt tilbageløb fra ældre projekter. DEFF tilskud Indtægter Ramme på Finansloven 2015 Tilbageløb fra tidligere projekter Udgifter R2014 DKK B2014 DKK Udmøntning af tilskud I alt 0 0 Side 46 Side 47

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

8. september 2014. DEFF årsberetning 2013

8. september 2014. DEFF årsberetning 2013 8. september 2014 DEFF årsberetning 2013 Forord v/formanden Den nye styregruppe blev udpeget i april 2014, og vi holdt vores første møde d. 12. juni 2013. Med et godt halvt år tilbage af 2013 hastede det

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Strategi 2016-2019 Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger 2016-2019

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 58

DEFF Styregruppen Møde 58 Referat Bo Öhrström, 26. marts 2014 Revideret BOE, 25. april 2014 Revideret MS, 28. april 2014 Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 11:00-12:00 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26,

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 63

DEFF Styregruppen Møde 63 Bo Öhrström, 10. marts 2015 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 09:00-12:00 i mødelokale i SURF, Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

DEFF-styregruppen Møde 51

DEFF-styregruppen Møde 51 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag den 22. november 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Erfaringer med servicedesign

Erfaringer med servicedesign Anne Vest Hansen avh@statsbiblioteket.dk Erfaringer med servicedesign Projekt Attraktiv kundeservice 12-12 møde i Herning Statsbibliotekets vision 2014 Skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Ansøgningsskema til mindre projekter

Ansøgningsskema til mindre projekter 27. august 2014 Ansøgningsskema til mindre projekter Projekttitel 1. Projekttitel: Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen Økonomisk/juridisk ansvarlig 2. Navn: Per Steen Hansen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere