Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg

2 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14 1 Indledning Mejeriverdenen - kort Medlemmet i fokus Beskæftigelse, branche og netværk Tryghed og juridisk bistand Andre serviceydeler Mejeriingeniøruddannelsen Medlemmet i centrum Samarbejdspartnere Afslutning Side 2 af 25

3 1 Indledning Ja så er foreningsåret jo for længst afsluttet og her på generalforsamlingen, skal vi så aflægge beretning over, hvad året bød på. Vi skal have kigget i bakspejlet, og der tillader vi os jo traditionen tro også at kigge lidt på de måneder, der er gået efter 1. april. Det giver i de fleste tilfælde mest mening og giver jer det bedste indtryk af de forskellige indsatser og sammenhænge. Beretningen er bagudrettet men vi har dog også tradition for at tage en mere aktuel temperatur på MejeriDanmark og verden omkring os og samtidig kigge lidt fremad i forhold til hvilke emner, der er aktuelle og optager foreningen i det år, som vi nu snart er midt i. Så med denne illustration og perspektivering vil jeg give mig i kast med årets beretning, og jeg vil helt sikkert komme omkring både fortid, nutid og fremtid, men vi starter med at tage temperaturen på verden omkring os lige nu. 2 Mejeriverdenen - kort Mælkeproducenter - ikke bare i Danmark men i en række af vores nabolande har været og er i gang med at øge produktionen frem mod mælkekvoternes ophør i Forventningen er, at der frem mod år 2020 vil være 20% mere mælk i Danmark. Mejerierne har øget kapaciteten for at være beredte til den øgede produktion. Dette er naturligvis ikke gjort, fordi mælkeproducenterne eller vi i mejeriindustrien tror, at hjemmemarkedet vil vokse, men fordi den voksende middelklasse rundt omkring i verden forventes at efterspørge meget mere mælk og flere mejeriprodukter i de kommende år. Dvs. væksten i forbruget SKAL komme internationalt. Så sent som den 16. juli i år bragte Jyllandsposten denne artikel med overskriften: Stigende Side 3 af 25

4 mælkeproduktion skaber milliardvækst i mejerieksporten. Overskriften var efterfulgt af teksten: Når mælkekvoterne forsvinder, vil landmændene øge produktionen. Det ventes at øge eksporten med 4 mia. kr. og skabe arbejdspladser. Herefter fulgte en artikel, som redegjorde for de store muligheder, der ventede forude. Men så nemt går det ikke allerede kort efter var der nye toner, og Kina som efter melaminkrisen har importeret store mælkemængder ikke mindst fra Danmark er begyndt at kigge indad, og uden at der er storpolitiske toner i Kinas importrestriktioner, så rammer kinesernes ønske om at få deres forbrugere til at købe kinesisk dansk mejeribrug. Meget værre gik det kun få dage senere, da Rusland indførte sit totale stop for vestlige fødevarer, og på mejeriområdet gik der heller ikke mange dage, før de første afskedigelser blev en realitet. Andre virksomheder er fulgt efter bl.a. Tican, som med baggrund i problemerne i Rusland, lukker slagteriet i Fjerritslev. Men en ting er de lokale afskedigelser som vi også tidligere har oplevet i mejeriindustrien, når internationale kriser har ramt. Der går en tid, så er tingene normaliseret eller nye markeder fundet, og arbejdspladserne vender helt eller delvist tilbage. Det helt kritiske perspektiv er dog den påvirkning, disse internationale forhold har på verdensmarkedet og priserne. Konsekvenserne er tydelige lokalt og globalt og det værste scenarie er, at vi formentlig står foran en længerevarende periode med et meget presset marked og en presset mælkepris, hvilket vi alle godt ved smitter af på branche, virksomheder og dermed os som ansatte i eller omkring branchen. Mælkeprisen er faldet støt og roligt igennem nogle måneder men det går rigtigt stærkt nu, og de afledte effekter af de lukkede Side 4 af 25

5 russiske grænser er vidtrækkende. Der er i tusindvis af tons pulver, ost og smør i overskud lige nu og det vil tvinge priserne ned og lægge pres på branchen. Så uanset at mange af os oplever, at det vel egentlig går ganske godt lige nu, så må vi erkende, at der er nogle truende skyer i horisonten, og ingen tør rigtigt spå om, hvordan markederne kommer til at udvikle sig, hvor galt det kommer til at gå, eller hvor længe krisen i Rusland vil vare. Så det er et noget usikkert og til dels også dystert perspektiv at aflægge beretning i her i Medlemmet i fokus Beretningen vil være fokuseret på de 4 områder, som I ser her på oversigten. De udgør de 4 hovedområder, som foreningens aktiviteter kan deles ind i og det er naturligvis ikke noget tilfælde, at I eller vi som medlemmer er i centrum. Vi er her 100% for foreningens medlemmer og arbejder hele tiden på at bygge vores indsats og prioriteringer op, så hver enkelt medlem hele tiden er i fokus, og vi vil derfor starte med et kig på medlemstallet, som selvfølgelig er interessant fordi det er afgørende for vores handlemuligheder og indsatser, hvilke medlemsservices vi kan tilbyde, og hvilket kontingent det er nødvendigt at opkræve. Vi ser, at medlemstallet har stabiliseret sig igennem de seneste år og vi ser faktisk en fin medlemstilgang set i lyset af størrelse af de seneste års kandidatårgange, men den aldersbetingede afgang kan vi jo desværre ikke dæmme op for så det handler om at få de unge med og der er ingen tvivl om, at de unge kender os i dag. Det er helt givet! Mange melder sig ind som Side 5 af 25

6 studentermedlemmer herfra lærer de os rigtigt godt at kende, og vi oplever, at de bruger os, og forhåbentlig bibringer vi værdi, så de unge bliver hos os i rigtigt mange år. Antallet af studentermedlemmer taler også sit eget sprog vi har i dag ca. 55 studentermedlemmer og en spirende optimisme hvad angår medlemstal. Øget tilgang til uddannelsen, som vi vender tilbage til senere, giver også en øget basis for flere medlemmer, så en positiv status på dette område. Hvis vi kort skal ridse de områder op, som foreningen prioriterer højt og bruger ressourcer på i forhold til os medlemmer så er det helt klart: Medlemsrådgivning og juridisk bistand Mælkeritidende Ugenyt Lønstatistik Arrangementer Og i år også en medlemsundersøgelse Med dette billede får I et overblik over de sammenhænge, I typisk møder foreningen i og som I finder i jeres mailboks, i jeres postkasse, ved arrangementer eller ved direkte kontakt med os. Vi kommer rundt omkring nogle af disse emner i beretningen så lige nu vil jeg lade dette ligge og i øvrigt også vende tilbage til os medlemmer sidst i beretningen for. det er jo os/jer det handler om! 4 Beskæftigelse, branche og netværk Nu vil vi kigge ind i det første af de fire indsatsområder og kaste os over BESKÆFTIGELSE, BRANCHE OG NETVÆRK. Ledighedstallet er altid i fokus. Vi ligger, som I ser her på lige godt 1% ledige svarende til 3-4 ledige mejeriingeniører som det generelle billede. Billedet er også, at vi ikke ser lange ledighedsperioder. Vi har enkelte medlemmer, Side 6 af 25

7 som har været ledige i længere tid, og hvor det kunne være eller er kritisk i forhold til at miste dagpengeretten. Så selvom vi generelt kan være tilfredse med en meget fin ledighedsstatistik på niveauet med naturlig ledighed er det for de der er ramt af kort eller langvarig ledighed naturligvis kritisk, uanset årsag og uanset, at statistikken viser fine tal for resten af gruppen. I forhold til den lave ledighed blandt mejeriingeniører, er ledigheden for mange andre akademikergrupper anderledes kritisk. Som det fremgår her fra Akademikernes ledighedsstatistik så har ca akademikere mistet retten til dagpenge i 2013, og i 2014 er tallet til og med juli Alle disse mange ledige tæller ikke længere med i statistikkerne og det skal vi huske, når vi hører om faldende ledighed blandt akademikere. Tallet er p.t. 2,3%, og tendensen er faldende. Ledigheden blandt dimittender viser i øjeblikket, at der blandt kandidater med op til 1 år kandidatalder er en ledighed på 31,2%, og for dem, der har 1-2 års kandidatalder, er ledigheden 12,3%. DANSK MEJERIINGENIØR FORENING har meget få ledige dimittender, og de fleste af disse er ledige i 1-3 måneder, mens de finder det helt rette job. Meget få dimittender er ledige i lidt længere tid, og igen skyldes det som regel, at de har en meget klar målsætning om at ville noget helt bestemt. Og hvor får de unge mejeriingeniører så job? Vi har lavet en analyse af i alt 57 dimittender fra , og vi ser et billede, som viser at: I alt 66% af dimittenderne ansættes i jobs, som enten er direkte i mejeriindustrien eller i tæt tilknytning hertil. De 66% sammensættes af: 37% som får job i mejerierne, 20% som får job i den nærmeste følgeindustri og 10% som får ansættelse i forbindelse med forskning og undervisning i relation til branchen. Der er 23%, der ansættes i andre brancher, og en mindre gruppe på 11% har det ikke været muligt at identificere. Side 7 af 25

8 Vi har også kigget lidt på den samlede gruppe mejeriingeniører, som er medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening. Billedet er nogenlunde, som for de nyuddannede at den overvejende del af mejeriingeniører arbejder i relation til branchen. Når dette er interessant så er det naturligvis, fordi branchens virksomheder bruger mange ressourcer omkring mejeriingeniøruddannelsen og derfor ganske naturligt interesserer sig for, i hvilken udstrækning mejeriingeniørerne bliver i branchen eller i tilknytning til branchen, og heldigvis ser vi tal, som viser, at det er tilfældet. Fra lønstatistikken har vi også fakta omkring, hvilke funktioner man varetager, og inden for ledelsesområdet svarer I, der deltager i lønstatistikken, at godt 40% har et lederjob, og 18% er topledere. Vi skifter nu lidt fokus og kaster et blik på branchen. De fleste af jer kender branchen godt og ved alt om struktur og udvikling mens andre måske godt kan bruge et blik på, hvordan MejeriDanmark ser ud anno Ingen tvivl om kerneområdet det gul/grønne område i midten af sliden mejerierne og følgeindustrien, som mange af os er ansat i, og uden disse store og gode virksomheder, ville mejeriingeniører jo langt fra være så efterspurgt en uddannelse, som tilfældet er. I tilknytning til branchen har vi en række brancheorganer, hvoraf de blå til højre er virksomhedernes organisationer og interessesamarbejder, mens de røde er de ansattes dvs. vores organisationer og interessesamarbejder. Side 8 af 25

9 Heldigvis er vi i en branche, hvor vi samarbejder omkring rigtigt mange ting på tværs af de kasser, vi nu sidder i. Nogle eksempler på samarbejdsområder fremgår nederst på sliden, hvor vi f.eks. har Københavns Universitet mejeriingeniøruddannelsen og Mejeribrugets Dag som væsentlige samarbejdsområder. Gode eksempler på at vi alle er uanset hvor vi agerer i MejeriDanmarks struktur har en stor interesse i at være en del af en stærk branche både nu og i fremtiden. Mejerier og driftssteder har vi heldigvis stadig en del af i Danmark. Driftsstederne er alle opført på kortet her, og tæller vi op, så ligger vi i underkanten af 60 produktionssteder. Disse er fordelt med ca. 27 driftssteder i Arla Foods, 9 øvrige andelsmejerier, ca. 30 private mejerier hvoraf ca. 10 har en større produktion, og så er der desuden 6 iscremeproducenter. Bag disse mejerier er der en mælkeproduktion, som omfatter godt 5 mia. kg mælk produceret af mælkeproducenter, hvoraf 375 er økologer. Gennemsnitligt har disse mælkeproducenter 159 køer i staldene. Med de før omtalte stigninger på 20% frem mod år 2020 vil vi i Danmark komme op på ca. 6 mia. kg mælk men lige nu og med de storpolitiske udfordringer holder alle vejret en lille smule i forhold til, hvornår mælkeboomet for alvor kommer til at slå igennem. Ud over et godt samarbejde i branchen så er vi også præget af et godt og givende netværk, og man hører jo til stadighed, at netværk er utrolig vigtigt men hvorfor og hvad er det, vi bruger netværket til? Dansk Industri har lavet en undersøgelse om, hvad ledere og specialister i deres netværksgruppe finder værdifuldt ved netværk. Her på sliden fremgår nogle af de udsagn, der er kommet frem. F.eks. bliver der sagt: - at Netværk kan åbne nye døre - at Netværk skaber fagligt perspektiv - at netværk er At få løbende input til den fortsatte udvikling af mig som leder - osv. Side 9 af 25

10 Der bliver fra forskellige side sagt, at helt op til 80% af alle jobs besættes via netværk og i særdeleshed for folk over 50 år. Så ingen tvivl om at netværk er vigtigt og udfylder forskellige funktioner for os. I vores branche bruger vi både netværket i forhold til de udsagn, vi ser her på sliden, til at finde nye jobs eller nye medarbejdere, og derudover bruger vi bestemt også netværket rent mejerifagligt. Der er således ingen tvivl om, at vi i og omkring mejeriindustrien har et godt og tæt netværk, og i Dansk Mejeriingeniør Forening forsøger vi på forskellig vis at støtte op om netværket. På den elektroniske platform og online har vi vores Linkedin-gruppe, som p.t. har ca. 320 deltagere. Dette forum bruges p.t. mest til at annoncere foreningens og branchens aktiviteter samt særlige informationer, men vi opfordrer alle til at bruge LinkedIn-gruppen og være en del af gruppen. Derudover har vi Mejeriingeniørbiografien, som blev elektronisk sidste år. Alle mejeriingeniører er oprettet i biografien, og de data, vi har i den trykte biografi, er lagt ind. Derfra er det op til hver enkelt at vedligeholde sin egen biografi. Vi sender login ud til jer i et løbende flow, eller hvis I selv beder om det, før vi er nået til jer. Når I har fået login, er resten op til jer og jeg vil gerne opfordre til, at I logger jer på for at opdatere jeres informationer. I kan gå ind på sitet og finde de informationer, som I før fandt i den trykte biografi. Har I konkrete spørgsmål til biografien, er Jette Rohde fra sekretariatet klar til at hjælpe jer allerede i dag, hvis det skulle være aktuelt. Udover disse online-aktiviteter, så laver eller medvirker vi ved forskellige brancheaktiviteter og dagen i dag Mejeriingeniørdagen er et godt eksempel på et stærk netværksaktivitet. Desuden er der brancheaktiviteter, som Mejeribrugets Dag, Mejeriforskningens Dag, Mejeriernes Leverandørdag, Nordisk Mejerikongres og andre aktiviteter i samarbejde med FMF og Mejeriteknisk Selskab. Alle aktiviteter som styrker vores netværk. Side 10 af 25

11 Sidst men ikke mindst vil jeg lige nævne vores studietur, som vi i evalueringen kunne se, at rigtig mange blandt andet deltager i med det formål at styrke deres netværk. Med disse headlines håber vi at have givet jer et indtryk af på hvilke felter, Dansk Mejeriingeniør Forening er aktive og involverede i forhold til beskæftigelse, branche og netværk, og vi går derfor videre til det meget vigtige område, som vi har kaldt TRYGHED OG JURIDISK BISTAND. 5 Tryghed og juridisk bistand En faglig organisation som DANSK MEJERIINGENIØR FORENING, har helt sikkert trygheden, rådgivningen og den juridiske bistand højt på prioriteringslisten. Vi kan dog ud af den medlemsundersøgelse, som vi gennemførte i foråret og som jeg kommer tilbage til senere læse, at ikke alle medlemmer er klar over, hvad der ligger i tryghedspakken og at man kan være helt tryg ved, at der er fuld diskretion. Der er også medlemmer, som ikke rigtigt har fået øje på, at der er en tryghedspakke i medlemskabet, og derfor vil vi både her på generalforsamlingen og fremadrettet være mere tydelige omkring hvad pakken indeholder, og hvordan vi arbejder på området. I den forbindelse er det absolut vigtigste at slå fast at hvis man som medlem henvender sig til os med en medlemssag, så er der FULD DISKRETION det kan ikke understreges tydeligt nok. Det er sådan, at sekretariatet naturligvis skal have fuldt kendskab til alle relevante oplysninger, og det samme gælder foreningens advokat, hvis sagen håndteres af ham. MEN. derudover bliver bestyrelse eller andre IKKE involveret. Der kan være sager, der er så store eller principielle, at det må drøftes, om/hvordan en sag skal håndteres. I sådanne tilfælde vil sagen håndteres anonymt og kun efter aftale med det pågældende medlem. SÅ I KAN VÆRE HELT TRYGGE VED AT DISKRETION ER EN SELVFØLGE OG HELT ESSENTIELT! Side 11 af 25

12 Udover egentlige sager, så laver vi rigtigt meget rådgivning og håndterer et bredt spektrum af henvendelser om f.eks. lønforhandling, ansættelsessamtaler, vanskelige samtaler, advarsler, opsigelse, fritstilling, forhandlinger samt kontrakter m.m. Vi hjælper med at klæde jer på til forskellige situationer, som I kan støde på i forhold til jeres ansættelse og arbejdsliv. Den deciderede juridisk bistand håndteres af foreningens advokat hvis spørgsmål eller sager har en karakter, hvor dette er påkrævet. Det samme gælder, hvis I indsender ansættelseskontrakter med et indhold, som ikke blot er standard. Særligt klausuler betyder altid, at foreningens advokat får kontrakterne til gennemsyn, men der kan være mange andre forhold, som gør at en kontrakt ikke er standard. Det samme gælder opsigelser der er jo opsigelser, som er helt efter bogen, og hvor det primært handler om at informere det medlem, som er ramt, om muligheder for forhandling, fritstilling, ferie osv., men der er jo også opsigelser, som er lidt uskarpe eller helt oplagt usaglige. Disse drøftes også med foreningens advokat, som i visse tilfælde håndterer disse i forhold til en arbejdsgiver. Endeligt så kan der være andre ansættelsesretslige spørgsmål, som må en tur over foreningens advokat for at blive afklaret. Ud over denne løbende support til medlemmer, som har et konkret eller personligt behov, så har vi også aftaler og ydelser, som er til gavn for nogle bestemte grupper af medlemmer i foreningen. Kort ridset op så drejer det sig om: Overenskomster for offentligt ansatte og for dobbeltmedlemmer ; Pensionsordning og forsikring ; Lønstatistik og et rigtigt godt Samarbejde med A-kassen Akademikernes. Disse vil jeg sige lidt mere om lidt senere. Inden jeg kommer der til vil vi lige vise jer at mange medlemmer kender til foreningens tryghedspakke og gør brug af den både i relation til ansættelser i DK og ansættelser uden for Danmarks grænser. Som I ser, har vi typisk omkring 30 medlemssager pr. år og dvs., at ca. 10% af jer - vores aktive medlemskreds hvert år gør brug af servicen heraf udgjorde ca. 1/3 i 2013 kontraktgennemgange ved nye ansættelser altså den skal vi sige positive del af tryghedspakken. Vi vil også gerne understrege, at vi helt sikkert er glade for, at så mange henvender sig til os og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe jer, hvad enten det er med store eller små udfordringer, og bare Side 12 af 25

13 lige for at understrege det én gang mere så må der IKKE herske den mindste tvivl om, at vi arbejder med fuld diskretion og i vores medlemmers interesse. Så henvend jer endeligt og hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis I mener at have brug for hjælp eller bare en snak om, hvad I måtte være usikre på. Som jeg nævnte før, så har DANSK MEJERIINGENIØR FORENING-medlemmer adgang til to sæt overenskomster. Offentligt ansatte er omfattet af overenskomsterne, som forhandles af Akademikerne over for hhv. stat, region og kommune. Dansk Mejeriingeniør Forening er jo medlem af Akademikerne og involveres dermed i forhandlinger, som næste gang gennemføres i foråret Vi har her i sommer spurgt vores medlemmer dem, der er offentligt ansat om der er nogle relevante input til forhandlingerne i Det har dog ikke været tilfælde. Ud over denne overenskomst har foreningens dobbeltmedlemmer dvs. dem der også er medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer adgang til overenskomst for ansatte på mejerier og driftssteder. Overenskomsten er indgået mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI. Der er en nogle klare fordele ved en sådan ansættelse, og disse fordele er bestemt blevet mere tydelige her i Vi vil dog understrege, at man selv som dobbeltmedlem har ansvaret for at meddele arbejdsgiver, at man ønsker en ansættelse i henhold til overenskomsten det kan gøres, når man bliver ansat eller under ansættelsen. Det er uden betydning. Dansk Mejeriingeniør Forening har en pensionsaftale med AP Pension. En ordning, som kan bruges af alle medlemmer på helt individuelt basis. Derudover så vil dobbeltmedlemmer med overenskomstansættelse være omfattet af en gruppebaseret pensionsordning i AP Pension, som er en del af overenskomstens indhold. Dansk Mejeriingeniør Forening har på basis af sin egen aftale én delegeret ved AP Pensions generalforsamling og herigennem repræsentation i selskabets bestyrelse. Repræsentationen varetages i disse år af mejeriingeniør, Senior Director Ole E. Hansen, Arla Foods. Ud over pensionsordningen, så har foreningen et tilbud om ulykkesforsikring, sundhedsordning og familieforsikring via Mejeriliv. Der er p.t. 272 medlemmer og familiemedlemmer, som har Side 13 af 25

14 ulykkesforsikring, mens et meget begrænset antal har tegnet sundhedsordning og familieforsikring. Desværre ser vi et fald i antallet af ulykkesforsikringer, hvilket naturligvis på sigt vil udhule en ellers rigtig god ordning og en billig ulykkesforsikring, som rent faktisk vil kunne fortsætte ind i pensionsalderen når du bliver over 70 år - hvor langt de fleste andre ulykkesforsikringer automatisk ophører. Men en forsikring i Mejeriliv skal naturligvis overvejes i tide, da man ikke kan træde ind i ordningen, når først man nærmer sig den kritiske alder. Et af årets højaktuelle emner er pensionsordninger, og det har for mange været et uroligt år! De før omtalte overenskomstansatte dobbeltmedlemmer har oplevet positive forandringer på deres pensionsordning i 2013/2014 der er blevet færre omkostninger og bedre forsikringsdækninger så smilene burde være fremme Alle øvrige mejeringeniører under 49 år - ansat i Arla Foods har der i mod oplevet markante forringelser på deres ordning. De havde før en pensionsordning, som var aldersprogressiv dvs. at man ganske vist starte med en relativ lav pensionsordning på 12,99% - og 2/3 arbejdsgiverbetalt. Denne sats var gældende frem til man blev 45 år så steg den til 15% og senere, når man blev 50 år lød ordningen på 18% - stadig 2/3 arbejdsgiverbetalt. Men fremadrettet bliver ordningen i Arla Foods stillingsprogressiv, og langt de fleste vil aldrig komme over 12,99% i pensionssats, nogle enkelte vil nå 15% og kun meget få vil opnå 18% i pensionssats, hvilket er en markant forringelse af ansættelsesforholdet. Konsekvensen vil naturligvis være individuel og afhænge af løn samt alder m.m., men det kan nemt løbe op i beløb mellem en halv og en hel mio. kroner, som mangler på pensionskontoen, når pensionsalderen nås. Dansk Mejeriingeniør Forening har sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer været meget optaget af problemstillingen og afholdt medlemsmøder med berørte medlemmer på Arla Foods haft Side 14 af 25

15 fokus på information om konsekvenser, haft drøftelser og anbefalinger samt lagt en konsekvensberegner på hjemmesiden. Desuden har der været afholdt møder for drøftelse/forhandling med Arla Foods om løsning. Der er lyttet, men desværre ikke handlet. Vi har også haft stort fokus på emnet i Mælkeritidende, for at alle kunne være informeret, men de mange tiltag til trods så er vi overbeviste om, at der sidder en hel del, der synes at pension er meget meget USEXET OG UINTERESSANT og at de rent faktisk endnu ikke har opfattet, at det lille brev de fik i hånden måske kostede dem en halv million eller mere. Vi kan kun opfordre jer til at interessere jer for emnet, mens tid er det er for sent, når man er 60 år, og løbet mere eller mindre er kørt på den front! Lønstatistikken er årligt tilbagevendende, og i 2013 greb vi det lidt anderledes an. I fik tal, hvor lønindberetninger fra 2012 til 2013 kunne sammenlignes, og vi fandt nogle interessante informationer i denne sammenhæng. Generelt så vi fine lønstigninger for alle medlemmer, men vi så at den gruppe på 42%, som havde skiftet job i løbet af det foregående år havde opnået lønreguleringer på 10,8% - kvinderne faktisk lidt mere end mændene. Vi så også, at de mejeriingeniører, der var i samme stilling som året før, havde fået 4,7% i lønregulering, hvilket må siges at være markant i forhold til arbejdsmarkedet i øvrigt. Derudover lavede vi en top-10 på personalegoder så det var nemt at overskue. Vi har tænkt listen over personalegoder som inspiration, hvis man skulle køre lidt fast i lønforhandlingen, så kan man jo somme tider opnå andre goder, og i den sammenhæng kan det jo være godt med lidt inspiration! I relation til løn og lønstatistik, så stødte vi midt på sommeren på denne artikel i Berlingske Business. Hovedbudskabet var, hvilken uddannelse man skulle vælge, HVIS man ville i Top-1 hvad angår løn. Mejeriingeniørgruppen er med i Side 15 af 25

16 top-1 og iflg. denne oversigt har vi 50 mejeriingeniører 11,9% af os, som tjener over 1,2 mio. kr. om året. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for disse 50, som ligger i Top-1, udgør 2,9 mio. kr. pr. år, og med det tal indtager Mejeriingeniørerne en flot 2. plads i statistikken over højeste bruttolønninger. Den samlede gruppe mejeriingeniører ligger på kr. i gennemsnitlig bruttoløn pr. år! Så.hvis de unge ser på økonomien, er Mejeriingeniøruddannelsen et ganske godt valg! Til sidst ganske kort om A-kasse og samarbejdet. Vi har traditionelt samarbejdet med det, der hed AAK Akademikernes arbejdsløshedskasse. AAK gik sidste år sammen med IAK Ingeniørernes A- kasse og de blev sammen til Akademikernes. Vi anbefaler stadig vores medlemmer at melde sig ind i Akademikernes, med hvem vi har et godt og givende samarbejde omkring de gratis studentermedlemskaber og omkring medlemssager, som af og til bedst løses ved et samarbejde mellem a-kasse og os som organisation. Vi vil også lige i denne forbindelse slå et lille slag for muligheden for lønsikring. I kan forøge jeres indtægt i en ledighedsperiode med en sådan forsikring. Det kræver, at den er tegnet før man opsiges, så HVIS man er ansat og oplever, at det strammer lidt til af den ene eller anden årsag, så kan det jo være en overvejelse, man kan gøre sig. 6 Andre serviceydelser Jeg har nu været omkring beskæftigelse, branche og netværk samt de ansættelsesretslige forhold herunder tryghed og juridisk bistand. Men foreningen står for en hel del mere og for andre ydelser store eller små, som vi bruger ressourcer på, og som vi også ved, at I medlemmer sætter pris på. Alle er naturligvis ikke lige begejstrede for det hele men generelt gør I brug af mulighederne. Jeg skal ikke bruge lang tid på gennemgå alle disse, men naturligvis nævne Mælkeritidende, som jo selvfølgelig ligger vores i postkassen hver 2. uge. Mælkeritidendes Ugenyt kommer i mailboksen hver fredag. Inden længe vil alle medlemmer få den, og dette skyldes, at mange ved medlemsundersøgelsen tilkendegav, at de ikke kender Ugenyt. Vi vil sende til alle og selvfølgelig Side 16 af 25

17 informere om, at den kan meldes fra, hvis man ikke ønsker den ugentlige mail med branche- og foreningsnyt. Danish Dairy & Food Industry. Worldwide er netop kommet. Vi leverer dette Internationale tidsskrift ud til modtagere i hele verden én gang årligt, og det er helt givet med til at sætte Dansk Mejeribrug på verdenskortet. Hjemmesiden er der jo også, og her findes en samling af viden, informationer og nyheder samt biografi, kalender osv. Af andet godt på foreningens hylder har vi mulighed for at bruge Foreningen af mejeriledere og funktionærers Mejeristhus i Kandestederne. Der er fuld adgang til at leje huset for mejeriingeniører dog ikke i højsæsonen der har medlemmerne af FMF som jo ejer huset - 1. prioritet. Der udover kommer Dairybooks, som sælger Mejerifaglig litteratur og så vores lange række af arrangementer hvor der er adgang til medlemspris. Mejeribrugets Fonde og legater findes samlet på Mælkeritidendes hjemmeside, og Dansk Mejeriingeniør har sit eget lille legat, som kun foreningens medlemmer har adgang til at søge. Endeligt er vi som en del af Mælkeritidende samarbejde - med til at udgive Mejeribrugets Årbog, og man kan som medlem af foreningen få et Forbrugsforeningskort, som faktisk giver en del rabat i en række helt almindelige butikker typisk mellem 5 og 10%. På årsbasis kan det faktisk godt løbe op i et pænt beløb, som er værd at tage med. Endeligt så har vi igennem 2013/2014 indført et nyt medlems- og økonomisystem i sekretariatet. Et system, som I ikke nødvendigvis mærker meget til som medlemmer, men som er en nødvendighed, for at vi kan opretholde en god og smidig medlemsservicering og håndtering. Det er naturligvis et projekt, som vi har brugt både mange timer på i sekretariatet, og det har naturligvis også haft en pris. Side 17 af 25

18 Jeg nævnte kort arrangementer før, og her er den overordnede liste over større og fælles faglige og sociale arrangementer i branchen, som er afholdt, siden vi var samlet sidste år. Nogle af disse er afholdt af foreningen i samarbejde med andre organisationer i branchen, mens andre arrangementer holdes uden vores egentlige medvirken som arrangør. Men når jeg har dem med her, så er det fordi det er vigtigt, at I og vi som samlet branche bakker op uanset tilhørsforhold for vi skal hellere samarbejde og have en samlet arrangementspakke, som matcher Dansk Mejeribrugs behov og kapabilitet hvad angår deltagere end vi skal konkurrere om at udbyde arrangementer. Så i vores optik er det ikke så vigtigt, hvem der er afsender på det enkelte arrangement, men at vi står sammen og samarbejder om det, der udbydes. Jeg vil ikke fremhæve noget specielt ud over vores studietur, som i år gik til England med 50 deltagere hvilket var deltagerrekord, og vi måtte desværre sige nej til temmelig mange, som gerne ville have været med på turen. Vi har med dagen i dag taget hul på 2. halvårs aktiviteter I har listen frem til jul her, og der er ikke så lidt at tage fat på. Jeg vil slå et særligt slag for Mejeriernes Leverandørdag som I stadig kan nå at tilmelde jer vi har lagt brochurer frem til jer i dag og vi håber at se rigtigt mange af jer. Det bliver helt sikkert en spændende dag med plads til både faglig inspiration og business-tobusiness dating hvor både faglighed og netværk kan dyrkes. Derudover har vi Dinner Event i forbindelse med International Food Contest (tidligere kaldet Landsmejeriudstillingen) i Herning den 28/ Bemærk, at vi er 1-2 uger tidligere på den end vi plejer! Side 18 af 25

19 I år vil Dinner Event konceptet være udviklet med bar og musik band og mulighed for dans. Det er blevet efterspurgt, og nu prøver vi konceptet af er også ved at være planlagt og her kan I se oversigten over interessante datoer. Den kommer i sin fulde form i Mejeribrugets Årbog sammen med oversigten over jubilæer og runde fødselsdage. Så hvis I vil være på forkant med spædende begivenheder, så er er Mejeribrugets Årbog et godt køb. 7 Mejeriingeniøruddannelsen Mejeriingeniøruddannelsen er den sidste af de 4 overskrifter, og selvom den er sidst, er det bestemt et fokusområde, som vi bruger en hel del ressourcer og opmærksomhed omkring. Dansk Mejeriingeniør Forening har været og er stærkt involveret i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, både nu og mens gruppen blev etableret. Vi har en plads Industrigruppens bestyrelsen. Vi er fortsat som før en aktiv spiller ved en del arrangementer. Vi vil gerne understrege, at vi værdsætter branchens opbakning, indsats og prioritering højt og I ser her oversigten over de mange virksomheder, der bakker op DET ER IMPONERENDE! Derudover så støtter vi stadig de studerende på forskellig vis. Der har været årsmøde i Industrigruppen i formiddags, og der har formand for gruppen, Jens Termansen fra Arla Foods aflagt sin beretning, men jeg synes, at de af jer, som ikke var til stede, og som måske ikke har set den imponerende liste over gruppens resultater fra første års Side 19 af 25

20 arbejde - bør se listen og herigennem få et indtryk af hvor mange områder der er arbejdet med, og hvilke resultater der er opnået på godt et år. Der er sket mange ting, og jeg vil fremhæve de væsentlige forbedringer omkring mejeripraktikken, som nu blandt andet kan tages på kandidatoverbygningen. Desuden og måske allervigtigst så var der 22 studerende i mejeripraktik i år. Det er rekord og tegner til rigtigt mange kandidatstuderende i løbet af det næste års tid. En rigtig god temperaturmåling på, at Industrigruppens indsats bærer frugt! De seneste tal fra Københavns Universitet omkring optag på fødevareområdet som vi jo som forening følger med stor interesse bestyrker også denne temperaturmåling. Tallene viser: - at der igen i år er en stigning i bacheloroptaget - at søgningen til kandidatoverbygningen på fødevareområdet generelt er på 60 - at der som nævnt er rekord ja faktisk fordobling på søgning til Mejeripraktik - og at der med 15 kandidatstuderende endnu ikke ses en stigning på antallet af kandidatstuderende, men det bør komme allerede næste år. Summa summarum det ser faktisk lovende ud men om vi ser en trend, er det nok lidt for tidligt at forudsige. Mejerikontaktudvalget er fortsat et aktiv udvalg, som har til formål i samarbejde med Københavns Universitet, at støtte op om mejeriingeniøruddannelsen og de forhold, der er af betydning herfor. En stor del af det praktiske arbejde varetages og drives af Industrigruppen, men rent politisk og i relation til universitets og instituttets ledelse er Mejerikontaktudvalget det officielle organ, som er nedsat af Københavns Universitet og branchen i fællesskab. En ting, som vi der er interessenter i uddannelsen har spurgt til i årevis, er uddannelsens engelske titel og Københavns Universitet melder ikke noget ud på engelsk på eksamensbeviset, hvilket har givet anledning til misforståelse. Mange har igennem tiden valgt at kalde sig a Dairy Engineer hvilket vi gerne vil slå en stor tyk pæl igennem, er noget helt andet og en meget forkert betegnelse for en dansk uddannet mejeriingeniør. En Dairy Engineer er en form for maskinmester eller Side 20 af 25

21 dygtig maskinteknisk uddannet person uddannet med speciale i mejeri. En dairy engineer er ikke på nogen måde en person med den dybe produktorienterede og videnskabelige uddannelse, som vi har, og det vil vi gerne have gjort op med. Og da Københavns Universitet ikke melder noget ud, har vi i fællesskab med Mejerikontaktudvalget og Industrigruppen valgt at bruge betegnelsen MSc in Dairy Science and Technology. I vil møde en markedsføring eller omtale af denne betegnelse i de kommende måneder, og vi starter i dag med at give jer et mobilcover, som I kan sætte på jeres iphone 4 eller iphone 5 og på den måde hjælpe med at markedsføre den fantastiske uddannelsen, som alle vi her har. Vi mener desuden, at det også må være universitets opfattelse, idet der på hjemmesiderne bruges netop denne terminologi, når uddannelsen markedsføres på engelsk. Sidst men bestemt ikke mindst kommer vi så til de aktiviteter, vi retter direkte mod de studerende. Dansk Mejeriingeniør Forening har tradition for at have et tæt samarbejde med Dairy Forum, og det gælder i disse år om at holde fokus på dette samarbejde, således at INDUSTRIGRUPPEN s store indsats i forhold til uddannelse og rekruttering får den position og opmærksomhed, som det arbejde fortjener, mens Dansk Mejeriingeniør Forenings indsats i relation til den enkelte studerende og Dairy Forums ve og vel også skal holdes for øje. Det er vigtigt, at de studerende i studietiden oplever Dansk Mejeriingeniør Forening som synlig, aktiv og til hjælp og nytte, således at et studentermedlemskab er en selvfølge og et medlemskab som færdig kandidat bliver en selvfølge. Derfor har foreningen stadig fokus på samarbejdet og på at sætte nye ting i stedet for de åbenlyse samarbejdsområder, som nu varetages af INDUSTRIGRUPPEN. Dansk Mejeriingeniør Forening fokuserer fortsat på en gedigen række af tilbud og goder for de studerende. Side 21 af 25

22 Vi yder Legatbidrag til Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende og Økonomisk støtte til Dairy Forums Studietur. Vi deltager i bestyrelsesarbejdet for Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende, og vi fremsender løbende Mælkeritidende samt en gang årligt Mejeribrugets Årbog. Vi profilerer studiet, Dairy Forum og de studerende i Mælkeritidende og helt konkret yder vi Studenterrabat ved køb af bøger i dairybooks samt tilskud til Egenbetaling når studentermedlemmer deltager i arrangementer i Mejeriteknisk Selskab. Vi yder Rådgivning i forbindelse med ansættelsessamtaler, forhandling og kontrakter, og på det område oplever vi faktisk, at rigtigt mange studerende henvender sig til os, når de skal til jobsamtale og skal drøfte kontrakt og løn m.m. Vi er helt sikre på, at Dansk Mejeriingeniør Forening er i de unges bevidsthed, og at de oplever nytte af at henvende sig. Indtil i år har vi ligeledes været sponsor for Dairy Forums hjemmeside, men fra omkring 1/7 i år er denne side blevet nedlagt som selvstændig website, og ligger nu som en underside til dairycareer.dk. Rent vedligeholdelsesmæssigt var dette setup mere optimalt. Så som I ser rigtigt meget fokus på uddannelse og studerende. Det er fremtiden for branchen og selvfølgelig også for os som forening. 8 Medlemmet i centrum - 2 Vi har med dette sidste fokusområde været igennem foreningens aktiviteter og ender naturligvis tilbage ved jer ved os foreningens medlemmer. For at slå de sidste krøller på foreningens virke, så synes jeg, at vi runder af her med to ting det første er, at vi synes, at I ligesom stort set alle de foregående år skal have syn for sagen, når vi taler kontingenter. Dansk Mejeriingeniør Forening er absolut blandt de allerbilligste akademikerorganiser i Danmark. Det har vi naturligvis ambition om at blive ved med at være. Akademikernes vores a-kasse har ligeledes en meget fin pris sammenlignet med andre a-kasser, så samlet set har vi et økonomisk set en fin profil. Vi gør også lige opmærksom på, at jeres kontingent til foreningen er fuldt fradragsberettiget. Vi holder os præcist under den nuværende maksgrænsen på kr. Side 22 af 25

23 Det sidste jeg vil sige noget om på medlemssiden er vores medlemsundersøgelse, som blev gennemført her i foråret. Jeg har berørt den et par gange i løbet af min beretning men vil her til sidst sammenfatte nogle ord omkring den. Vi sendte undersøgelsen til både aktive medlemmer og studentermedlemmer, og besvarelsen var repræsentativ for alle grupper både alder, køn, geografi og medlemsanciennitet. Naturligvis tak til jer der deltog. Hele 46 % - i alt 166 personer - tog sig tid og svarede på de spørgsmål, vi havde lagt ud. Undersøgelsen er færdiganalyseret, og handlingsplanerne er ved at tage form. Vi har fået en samlet set positiv tilbagemelding fra jer ingen store alarmlamper der blinker eller akutte actions at sætte i gang men naturligvis er der en række indsatsområder, som vi skal arbejde med. Hovedkonklusionen er, at vi formentlig ender op med at lave et Fagligt Forum, som bliver en ny fast spalte i Mælkeritidende i Her vil vi lave Frequently Asked Questions og informere om f.eks. ansættelsesretslige forhold, overenskomst, pension osv. Vi vil fokusere på og bruge nogle af de udsagn I er kommet med i en form der hedder Det siger vores medlemmer. Vi vil f.eks. på hjemmeside og andre steder synliggøre de positive udsagn og tilbagemeldinger naturligvis anonymt! Vi vil, som I hørte tidligere, sende Ugenyt til alle medlemmer hvor fravalg selvfølgelig er muligt. Vi kaster os ud i en ny artikelserie En dag i xxx s mejeriliv, og så skal vi gerne have mere aktivitet i LinkedIngruppen men her må I hjælpe da envejskommunikation hurtig bliver lidt uinteressant og ensformig. Vi vil synliggøre ansigterne i sekretariatet så I ved hvem I kontakter, når I ringer ind eller støder på pigerne i forskellige sammenhænge. Vi vil undersøge mulighederne og måske afprøve, om der er opbakning til Gåhjem-møder med bredere indhold end mælk og mejeri, og så er vi faktisk gået i gang med at opstarte en aktivitetsgruppe i Øst-DK, som kan være lidt modvægt til, at næste alle branchearrangementer holdes vest for Storebælt. I vil nok også møde os mere med direkte mails i jeres mailbokse og vi skal have gjort vores hjemmesider responsive så de tilpasser sig IPad eller mobiler dvs. at vi bliver mere tilgængelige ad den vej. Så alt i alt fokus på at synliggøre forening og aktiviteter bredest muligt. Side 23 af 25

24 9 Samarbejdspartnere Før jeg slutter af vil jeg gerne rette en tak og en cadeau til vores faste samarbejdspartner Foreningen af mejeriledere og funktionærer, med hvem vi deler den store interesse for mejeribranchen og vores opmærksomhed på at bakke vores medlemmer op. Vi har ud over vores faste samarbejde omkring Mælkeritidende og sekretariatet i Odense, haft en fælles fokus på pensionsområdet i år, men vi har også været enige om at indføre et nyt medlemssystem og om at gennemføre medlemsundersøgelse i begge foreninger med det formål at gøre vores samlede indsats bedst muligt. Så tak for samarbejdet til FMF. Mejeriteknisk Selskab hører jo også til i vores hus det er nu på 4. år, at vi huser selskabets sekretariat, og vi har et godt samarbejde med en masse synergi omkring arrangementerne og services, og så er der jo helt konkret Mejeriernes Leverandørdag og Mejeriforskningens Dag, som vi samarbejder tæt omkring. Vi vil for vores del også gerne takke Mejeriteknisk Selskab for et godt samarbejde. Vi håber, at I fortsat er tilfredse med at være en del af Munkehatten 28. Endelig så er Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen jo også rent sekretariatsmæssigt en del af vores hus og Mælkeritidende varetager rent organisatorisk opgaven. Dette samarbejde har kun være formaliseret i 1½ års tid men vi er også glade for dette samarbejde vi oplever at have mange fælles interesser og fokusområder, som gør, at samarbejdet er til fælles styrke. Så hermed også tak til Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen. 10 Afslutning Hvis vi her i afslutningen af denne beretning skal sammenfatte eller highlighte de ting, som vi i bestyrelsen finder er TOP-prioriteter i vores forening, så er det naturligvis først og fremmest at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer til foreningen. Det gør vi ved at lytte til, hvad I har sagt i medlemsundersøgelsen samt naturligvis ved at lytte til jer i den løbende dialog, som vi har i forskellige sammenhænge. Det er også vigtigt for os at være den, der gør en forskel for jer, når I står med en udfordring positiv eller negativ i forbindelse med jeres ansættelsesforhold. Dette har allerhøjeste prioritet hos os både blandt medarbejderne i sekretariatet i Odense og i bestyrelsen, ligger dette os meget på sinde. Side 24 af 25

25 Vi er også fokuserede på at opretholde en forening, som har fokus på fremtiden og udviklingen omkring os så vi gør vores yderste for på trods af, at vi er en lille forening med begrænsede ressourcer at være fremme i skoene og sikre, at vi har en forening med de muligheder for medlemmerne, som gør det attraktivt at være med i fællesskabet. Og så her til allersidst vil jeg gerne på bestyrelses vegne sende en stor tak til medarbejderne på sekretariatet i Odense - med Anne-Sofi Christiansen i spidsen - for jeres ihærdige indsats i det forgangne år. Jeg ved at i alle på sekretariatet har haft og har travlt med at servicere vores medlemmer, arrangere og afvikle medlemsaktiviteter i koordination med blandt andet FMF, DMS og Industrigruppen med flere. Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at der sættes stor pris på jeres indsats, altid positive og imødekommende humør set i lyset af jeres travle hverdag på sekretariatet. I gør det godt bliv ved med det for jeres support og hjælpsomhed er til stor gavn for bestyrelsesarbejdet, og især den travle formand. Men det er bestemt berigende for vores medlemmer, som tydeligt viser dette i kraft af deres tilbagemeldinger og deres adfærd. En studietur med lang venteliste, en stabil medlemstilgang i vores forening, jeres tilbagemeldinger i medlemsundersøgelsen og alle jer, der er her i dag, taler sit tydelige sprog. Sekretariatet i Odense bliver, for hvert år der går, stærkere økonomisk forankret med veldrevne forretninger og foreninger med samme vision, hvad angår nationale og internationale mejerinteresser. Det er helt klart et privilegie at være bestyrelse og ikke mindst formand for DMF, når bistand kommer fra et velfungerende sekretariat, der trods bump på vejen leverer et festfyrværkeri af resultater og succesfulde faglige og sociale arrangementer. Bestyrelsen har her i beretningen tilstræbt at gøre rede for nogle af de væsentligste aktiviteter og problemstillinger, der har været på dagsordenen i Dansk Mejeriingeniør Forening i det forgangne år og også dem, der venter forude. Vi håber, at denne beretning har givet jer et fyldestgørende billede af vores bestyrelses- og sekretariatsarbejde i det forgangne år. Jeg afslutter hermed bestyrelsens beretning for året 2013/2014 efterfulgt af et sidste tak til jer - der er kommet i dag for at lytte med og deltage i vores 4 i 1 arrangement. Side 25 af 25

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 23. aug. 2011 i Fredericia 2010-2011 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2010/11 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Mejeribrugets udvikling

Mejeribrugets udvikling Mejeribrugets udvikling Som indledning til hovedbestyrelsens beretning nr. 125 i rækken, vil jeg citere et par vers fra Piet Heins bog Gruk fra alle årene. Piet Heins vers hedder Troen og Håbet, og lyder:

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere