Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

2 INDHOLD 1.0 INTRODUKTION Sikkerheds Instruktioner Opbevaring Opsætning Features & Tilbehør DIN MODTAGER Front panel Bag panel Fjernbetjening TILSLUTNING Tilslutning til terrestrisk antenne Tilslutning til TV Tilslutning til digital forstærker Tilslutning af ekstern USB enhed 8 Dansk 4.0 FØRSTEGANGS-INSTALLATION Sprog valg Terrestrisk opsætning Præference Justering af antenne Kanal indstilling HOVEDMENU Kanal organisering Installation Præferencer Opsætning BETJENING Elektronisk Program Guide (EPG) Kanal information Kanal liste og TV tilstand 16 A.1 FEJLFINDING 18 A.2 SPECIFIKATION 19 1

3 1.0 INTRODUKTION 1.1 Sikkerheds Instruktioner INSTALLER IKKE DIN MODTAGER: I et lukket eller dårligt udluftet rum, direkte på toppen eller under andet udstyr, på overflade der kan tildække udluftsudgangene UDSÆT IKKE MODTAGEREN ELLER TILBEHØRET: For direkte sollys eller andet udstyr der udsender varme, regn eller kraftig fugtighed, intensive vibrationer eller andre rystelser, som kan forårsage permanent skade på modtageren, eller for magnetisk udstyr såsom højttalere etc Brug ikke et beskadiget strøm kabel. Det kan forårsage brand eller stød. Rør ikke strøm kabel med våde hænder. Dette kan give stød Åben aldrig for modtageren. Det er farligt at røre ved modtageren indvendigt pga. høj spænding og fare for at forårsage strøm skade. Garantien frafalder, såfremt modtageren har været åben. Når modtageren ikke bruges i længere perioder bør du trække stikket ud Brug ikke alkohol eller ammoniak baseret væske til rengøring af modtageren. Hvis du ønsker, kan modtageren rengøres med en let fugtig klud, efter at strøm kablet er trukket ud. Venligst sørg for at ingen objekter falder igennem udluftshullerne da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød Stil ikke andre genstande ovenpå modtageren da dette kan forhindre korrekt nedkøling af komponenterne i modtageren SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Åben aldrig for modtageren. Det er farligt at røre ved modtageren indvendigt pga. høj spænding og fare for at forårsage strøm skade. Garantien frafalder, såfremt modtageren har været åben. Al vedligeholdelse samt servicering bør udføres af kvalificeret personer Når du forbinder kablerne, venligst sikre at modtageren er frakoblet ledningsnettet. Vent nogle få sekunder efter afbrydelse af modtageren før du flytter denne Det er vigtigt at du kun burger godkendt forlængerledning og kun anvender kompatible kabler, som er passende til strømforsyningen til det installerede udstyr. Venligst sørg for at strømforsyningen passer med spændingen på udstyret indikeret på bagsiden af modtageren Hvis modtageren ikke virker normal, selv efter at have fuldt denne vejledning nøje, anbefaler vi at du kontakter din forhandler. 1.2 Opbevaring Din modtager og tilbehør er opbevaret og leveret i en emballage, der er designet til at beskytte mod rystelser og fugt. Ved udpakning venligst sørg for at alle dele er inkluderet og hold emballagen på afstand af børn. Ved transport af modtageren fra et sted til et andet eller ved returnering under garanti sørg for at genbruge den oprindelige emballage med alt tilbehør. Misligholdelse af dette kan forårsdage frafaldelse af garanti. 2

4 1.3 Opsætning Vi anbefaler du kontakter en professional installatør til opsætning af dit udstyr. I modsat fald, venligst følg nedenstående vejledning nøje: Venligst referer til brugervejledningen til dit TV og din antenne Sørg for at scart kabel og udendørs komponenter er i god stand Denne manual yder komplet vejledning i installering og betjening af denne modtager. Følgende symboler betyder. Warning: Indikere advarsel Tips: Indikere anden vigtig information MENU: Gå til: Repræsentere en knap på fjernbetjeningen eller modtageren Repræsentere et menupunkt Dansk 1.4 Features & Tilbehør Features: Til alle digitale Free-to-Air TV programmer (med udendørs eller indendørs terrestrisk antenne) Supporterer MPEG4 og MPEG2 standard i standard definition DVB-T kompatibel, Digital UHF/ VHF Tuner med Loop-through funktion Opsætnings support for første-gangs installation Hurtig og nem installation og brugervenlig menu Digital lyd gennem optisk udgang (S/PDIF) Automatisk og manuel kanal søgning Support af aktiv antenne med 5 V Flersproget On Screen menu (OSD) 500 kanal pladser Favorit lister for TV og Radio kanaler Forældrelås funktion for menu, valgbar pr. Kanal Elektronisk Program Guide (EPG) 3 operations tilstande (Digital TV, Digital Radio, Favorit) Support af Teletext (OSD & VBI) Flersproget undertekstning og lydspors support Timer programmering via EPG Redigerbare kanal navne Tilslutninger: Tilslutninger: ANT IN, TO TV, TV Scart (RGB/CVBS), 3 RCA (Audio L & R, Video), USB, S/PDIF optisk, Strøm forsyning 3

5 Indhold: 1 x Modtager 1 x Brugervejledning 1 x Fjernbetjening 2 x Batterier (type AAA) Tip: Batterierne kan ikke genoplades, skilles af, kortsluttes eller anvendes med andre typer af batterier. 2.0 DIN MODTAGER 2.1 Front panel STANDBY Tænd og sluk modtager. 2. INFO Viser program information. 3. CH pq For kanal zapping i live view mode, navigation op og ned i menu mode. 4. Tilstands-indikator Rød farve indikerer stand-by tilstand; grøn farve indikerer aktiv tilstand. 4

6 2.2 Bag panel 1. Antenne For tilslutning af terrestrisk (DVB-T) antenne. 2. TV (Coax) For tilslutning af TV til modtagelse af analoge kanaler eller tilslutning af ekstra modtager. 3. USB For tilslutning af ekstern USB lagerenhed. 4. TV SCART For tilslutning af TV via Scart kabel. 5. S/PDIF For tilslutning af forstærker. 6. TV (RCA) For tilslutning, med konstant video signal, til TV eller VHS uden scartstik. 7. AUDIO For tilslutning til ekstern forstærker eller lydindgange på dit TV. 8. Power OFF/ON For at tænde og slukke modtageren. 9. Strøm kabel Din modtager kræver en spænding på 90 ~ 240 V AC (Auto-selectable), 50 ~ 60 Hz +/-5%. Dansk Advarsel: Venligst sørg for at alle tilslutninger er foretaget korrekt før du tænder for modtageren. Tænd altid først din modtager, derefter dit TV. 5

7 2.3 Fjernbetjening 1. MUTE Fjerner lyd på modtager. 2. POWER Tænd/sluk modtager. 3. V+/V- Skru op/ned for lyden. 4. AV Skifter på scart udgange. 5. Audio Viser liste over tilgængelige lydspor på den valgte kanal. Ydermere skiftes der til stereo, venstre-mono og højre-mono. 6. P+/P- Vælger næste/tidligere kanaler eller op/ned i menuen. 7. MENU Viser hovedmenu på modtageren. 8. INFO Viser information omkring nuværende kanal. 9. EXIT Exit fra menu. 10. p/q Vælger næste/tidligere kanaler eller op/ned i menuen. 11. t/u Skru op/ned for lyden, for ændring i Menu mode. 12. OK Viser kanalliste eller bekræfter et valg efter en indtastning. 13. RED (RCL) Skifter tilbage til sidst sete kanal. 14. GREEN (Pause) Fryser/genoptager billedet. 15. YELLOW (Sub) Viser liste over tilgængelige undertekst sprog. 16. BLUE (Text) Skifter til teletekst. 17. FAV Viser favoritlister. 18. TV/R Skifter mellem TV og Radio tilstand. 19. EPG Viser Elektronisk Program Guide Taster numeriske værdier og vælger kanalerne direkte ved at indtaste deres nummer. 6

8 21. LIST Viser kanal liste. 22. ZOOM Til zoom. 3.0 TILSLUTNING Dansk 3.1 Tilslutning til terrestrisk antenne. For modtagelse af signal skal kablet fra den terrestriske antenne tilsluttes ANT IN indgangen på bagsiden af modtageren. 3.2 Tilslutning til TV. Tilslutning via scart kabel Forbind den ene ende af Scart kablet til TV SCART indgangen på bagsiden af modtageren. Forbind den anden ene af kablet til indgangen på dit TV. Tilslutning med AV kabel På bagsiden af din modtager finder du RCA indgangene. (Audio venstre & højre Rød & hvid, Video - Gul. Installer et audio/video kabel mellem RCA tilslutningerne på din modtager og dem på dit TV eller forstærker. Tip: Hvis du kun har en lydindgang på dit TV, så tilslut Venstre (hvid) lydudgang på modtageren til lydindgangen på dit TV. 7

9 3.3 Tilslutning til digital forstærker Tilslut den ene ende af det optiske kabel til S/PDIF udgangen på modtageren. Tilslut den anden ende af kablet til S/PDIF indgangen på den digitale forstærker. 3.4 Tilslutning af ekstern USB enhed Ekstern USB lagerenhed skal overholde USB 2.0 standard og strømforbruget bør ikke være højere end 500 ma. Den eksterne USB lagerenhed kan bruges til software opdatering (se afsnit af denne manual for detaljer). Ny software offentliggøres på (support > download). 4.0 FØRSTEGANGS-INSTALLATION Kontroller at alle tilslutninger er korrekte. Er du i tvivl kontakt da en professionel installatør for at få installeret dit udstyr. Sørg for at strømkablet er tilsluttet korrekt. Tænd modtageren og tænd efterfølgende dit TV. På dit TV vil følgende besked vises Vælg sprog. Installationsguiden vil hjælpe dig til hurtigt at opsætte din modtager til at se TV. 4.1 Sprog valg Brug knapperne pq til at vælge sprog og tryk OK for at bekræfte. 4.2 Terrestrisk opsætning Denne menu giver dig mulighed for opsætning specielt for dit land. Brug knapperne pq til valg og knapperne tu til at ændre værdierne. Land: Vælg det ønskede land, hvor installationen foretages. Hvis landet ikke findes i listen vælg Andre. Antenne strøm: Vælg Aktivere hvis du burger aktiv antenne med spænding via coax kabel. Sørg for at antenne får 5 V DC og ikke yder mere end 50 ma. Hvis du bruger passiv antenne eller hvis din antenne bliver forsynet af ekstern strømforsyning vælg Deaktivere Kanal nummerering: Vælg Fremkommende rækkefølge hvis udbyderen I dit land ikke supportere logisk kanal nummerering eller vælg Operatørdefineret hvis udbyderen i dit land supportere logisk kanal nummerering. Er du ikke sikker på hvad du skal vælge, venligst kontakt din forhandler. For at fortsætte installation vælg Næste og tryk OK. 8

10 4.3 Præference I denne menu kan du opsætte præferencer. Brug knapperne pq til valg og knapperne tu til at ændre værdierne. Lyd sprog og Undertekst sprog: Vælg efter ønske. Modtageren vil automatisk vælge korrekt sprog, hvis denne information udsendes i signal. TV format: Opsætning i henhold til formatet på dit TV. Konverteringsmetode: Det anbefales at bruge Letter Box. Hvis udbyderen udsender programmer i andre TV formater end dit TV, vil modtageren konvertere formatet, således det passer med dit TV. I Pan Scan tilstand fastholdes de geometriske proportioner, dog vil dele af billedet beskæres. Sommer tid: Vælg On i sommerperioden eller OFF i vinterperioden. For at fortsætte installation vælg Næste og tryk OK. 4.4 Justering af antenne Dansk Denne menu giver dig mulighed for at finde den bedste placering og retning for antennen, specielt ved indendørs antenne. Kanal: Vælg digital terrestrisk kanal efter lokation, se nedenfor. Båndbredde: Digital terrestrisk udsendes i båndbredden 8 MHz for kanaler 21 ~ 69. Båndbredde 7 MHz bruges for kanalerne 5 ~ 12. Juster (hvis nødvendigt) placeringen og retningen på antennen for at maksimere signal kvalitet. For at færdiggøre installation og starte kanalsøgning tryk Næste og tryk OK 4.5 Kanal indstilling Kanalsøgningen tager få sekunder. Efter endt søgning vil modtageren automatisk gemme de fundne kanaler og skifte til live view tilstand på kanal nummer 1. Installationen er komplet og du er klar til at se digital TV. 9

11 5.0 HOVEDMENU Alle indstillinger i modtageren kan foretages i Hovedmenuen. Hovedmenuen består: Kanal sortering, Installation", Præference og Opsætning. For adgang til Hovedmenu tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen. 5.1 Kanal organisering Brug knapperne tu, for at vælge Kanal organisering. I denne menu kan du sortere og ændre kanaler samt styre dine favorit kanaler. Brug knapperne pq til at vælge undermenu og tryk OK Service Manager I denne menu kan du sortere kanaler, flytte kanaler til ønskede positioner, slette, låse eller omdøbe kanaler. I venstre side af menuen vises liste over kanal grupperne (Alle TV kanaler, Alle Radio kanaler og 8 Favorit grupper). I den højre side vises kanaler inkluderet i relevant gruppe. For at skifte mellem de to lister brug knapperne tu. Funktioner i kanal grupperne. Brug knapperne pq, til at vælge kanal gruppe. Slet alt. For at slette alle kanaler inkluderet i den valgte gruppe tryk RØD (Slet alt) knap. Alle kanaler vil blive markeret, klar til at blive slettet. Tryk GRØN (gem) knappen for at slette. Sletning af kanaler fra grupperne All TV og All Radio vil også ske fra favorit grupperne. Sletning af kanaler fra favorit grupperne vil ikke slette kanaler i grupperne Alle TV og Alle Radio. Warning: Når du har trykket på GRØN (gem) knappen vil alle de valgte grupper blive slettet. Det er ikke muligt at ændre dette. Gem (grøn): Sort (gul): Ved tryk gemmens ændringer foretaget i kanal grupperne. Brug denne knap for automatisk kanal sortering I den valgte gruppe. A-Z : kanalerne vil blive sorteret i alfabetisk rækkefølge. Frekvens Lav-Høj : kanalerne vil blive sorteret i frekvens rækkefølge, startende med kanal sendt i laveste frekvens. Først FTA : Free-to-Air kanaler vil blive placeret i starten af listen, herefter kommer de kodede kanaler. Først Kodet : Kodede kanaler vil blive placeret i starten af listen, herefter kommer Free-to-Air kanaler. For at gemme tryk GRØN (gem) knappen. Tip: Kanaler sorters kun i den valgte liste. Sortering af kanaler i en liste påvirker ikke rækkefølgen i andre lister. 10

12 For at låse adgang til alle kanaler i en gruppe tryk OK og gem ændringer ved at trykke på GRØN (gem). For at få adgang til låste kanaler kræver indtastning af PIN kode (hvis valgmulighed Service Lås i menu Opsætning Forældrekontrol er Aktiveret ). For at ophæve låsning af kanal tryk OK knappen igen ved kanal gruppe og gem ved at trykke GRØN (gem) knappen. Funktioner i enkelt kanal. For at udføre funktioner i denne menu skal fokus ændres til den højre side af skærmen (Kanal liste). Alle funktioner foretages på samme måde som i kanal grupperne. Eneste forskel er ved sortering. Enkelte kanaler kan flyttes til ønsket placering i denne liste. Flytning af kanal. Vælg kanal du ønsker at flytte til ny position tryk GUL (Sortering) knap. Til højre for kanal navnet vises symbol pq. Brug knapperne pq til at flytte kanal til ny placering og tryk OK for at bekræfte ny placering. For at gemme denne ændring tast GRØN (gem) knap. Dansk Omdøbning af kanalnavn. Vælg kanal du ønsker at omdøbe og tryk BLÅ (Omdøb) knap. Vil blive vist alfabetisk. Brug knapperne tu pq til at navigere mellem bogstaverne og tryk OK for valg (tilføje til navn). For at slette bogstaver fra navn vælg bogstav / tegn t og tryk OK. For at gemme ændringer tast GRØN (gem) knap, for at annullere ændringer tast EXIT Favorit manager I denne menu kan du arrangere favorit lister. I venstre side af skærmen vises listen over alle kanaler. Overskriften på listen viser kanal type (TV eller Radio) og antal kanaler i listen. For at skifte mellem TV og Radio brug TV/R knappen. I højre side af skærmen vises listen over favorit kanaler (tom som standard). Overskriften på denne liste viser navn på favoritlisten and antal kanaler i listen. For at vælge favorit listen brug FAV knappen. For at skifte mellem kanal liste og favorit listen brug knapperne tu. Tilføj kanal til favorit liste. For at vælge kanal brug pq knapperne og tryk OK for at bekræfte valg. Navnet på den valgte kanal vil vises i favorit listen. Tilføj flere kanaler på samme vis. For at gemme ændringer tryk GRØN (gem) knap. Fjern kanal fra favorit liste. Brug knappen FAV for at vælge favorit liste, hvor du ønsker at fjerne kanal fra. Brug knappen u for at ændre fokus til højre side af skærmen (favorit liste indhold). Brug knapperne pq for at vælge kanal, som du ønsker at fjerne og tryk OK for at bekræfte. For at gemme ændringerne tryk GRØN (gem) knap. 11

13 5.2. Installation Menu «Installation» indeholder følgende undermenuer: «Auto Søgning», «Manuel Søgning», «Udvidet Søgning» og «Terrestrisk opsætning». I første omgang bedes du sørge for at kontrollere, at de terrestriske indstillinger er korrekte og stemmer overens med udbyderens krav Auto Søgning Vælg denne funktion og tryk OK for at starte automatisk søgning af alle kanaler udbudt i dit område. Under søgning vises følgende informationer: scannede frekvenser, antal af scannede frekvenser/antal frekvenser ialt, antal af fundne kanaler og navne på disse. Efter endt søgning har du følgende muligheder: Gemme fundne kanaler og skift til TV visning ved at trykke på OK knappen; Gemme fundne kanaler og skift tilbage til menu ved at trykke på MENU knappen; Annullere søgeresultat og skift tilbage til menu ved at trykke på EXIT knappen. I tilfælde af at ingen kanaler bliver fundet under søgning vil denne information vises. I tilfælde af denne kontroller at antennen er korrekt forbundet til ANT IN. Gentag automatisk søgning efter endt kontrol af alle forbindelser Manuel Søgning Denne funktion kan bruges når udbyder ikke anvender standard frekvenser. Vælg denne funktion og tryk OK. Manuel Søgning menu vises på skærmen. Frekvens: Brug knapperne 0..9 og indtast frekvens i khz, eks Båndbredde: Brug knapperne tu og vælg kanal båndbredde. Sørg for at signal niveau og kvalitet er acceptabel (mere end 50 %) og tryk GRØN (Start Søgning) knap. I slutningen af søgningen kan du vælge en af mulighederne beskrevet i punkt Udvidet Søgning Denne funktion kan benyttes, hvis nødvendigt, til at finde nye kanaler på allerede installerede frekvenser eller på en ny frekvens. Vælg denne funktion og tryk OK. I Udvidet Søgning vises information omkring udbydernes kanaler (MUX), frekvenser i khz og andre tekniske parameter (TX udsendelses tilstand, CR fejl rettelse, Const modulation tilstand, GI modulator interval). Alle parametre indstilles automatisk. Nedenfor informationerne omkring parametrene vises signal niveau og kvalitet på valgte kanal. For at starte søgning på alle udbyderens frekvenser tryk GRØN (Auto søgning) knap. For at søge en eller flere frekvenser: vælg frekvens ved at bruge pqknapperne og tryk OK for at vælge den Gentag dette for alle de frekvenser du ønsker at søge. Tryk RØD (Søgning valgt) knap for at starte søgning. I slutningen af søgningen kan du vælge en af mulighederne beskrevet i punkt

14 5.2.4 Terrestrisk Indstilling I menuen Terrestrisk Indstilling kan du opsætte modtageren til at fungere korrekt i dit område. Brug knapperne tupq for at navigere og vælge Land, Antenne Strøm og Kanal nummerering. Brug knappen OK til at få vist tilgængelige valgmuligheder. Land: Vælg land hvor modtageren installeres. Parametrene for udbyderne er forskellige fra land til land og yderst vigtige. Ændring af land vil slette alle installerede kanaler og du skal foretage søgning igen. Antenne strøm: Vælg Aktivere. Hvis du bruger passiv antenne eller hvis din antenne bliver forsynet af ekstern strømforsyning vælg Deaktivere Kanal nummerering: Vælg Fremkommende rækkefølge hvis udbyderen I dit land ikke supportere logisk kanal nummerering eller vælg Operatørdefineret hvis udbyderen i dit land supportere logisk kanal nummerering. Er du ikke sikker på hvad du skal vælge, venligst kontakt din forhandler. For at gemme ændringer tryk GRØN (gem) knap. 5.3 Præferencer Dansk I denne menu kan du opsætte fortrukket menu sprog, lyd og undertekst sprog, billedopsætning, tidsindstilling og ændre indstillinger af OSD display (On Screen Display = skærm) Sprog Vælg OSD sprog, lyd og undertekst sprog. For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste af tilgængelige valgmuligheder og vælg sprog ved at bruge pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringerne TV Udgang For at foretage ændringer brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste over tilgængelige valgmuligheder og foretag valg med pqknapperne. For at gemme ændringerne tryk GRØN (gem) knap. For at undlade at gemme ændringerne tryk EXIT. TV format: Opsætning i henhold til formatet på dit TV. Tip: I tilfælde af at billeder forsvinder og ikke kommer tilbage indenfor 15 sekunder tryk EXIT 2 gange. Et sådant problem kan skyldes, at TV ikke understøtter det valgt TV format. Konverteringsmetode: SCART tilstand: Det anbefales at bruge Letter Box. Hvis udbyderen udsender programmer i andre TV formater end dit TV, vil modtageren konvertere formatet, således det passer med dit TV. I Pan Scan tilstand fastholdes de geometriske proportioner, dog vil dele af billedet beskæres. Gør dig i stand til at vælge mellem RGB og Composite video udgang. Det anbefales at bruge RGB da dette giver bedre billede kvalitet. 13

15 5.3.3 Tidsindstillinger For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste af valgmuligheder og vælg ønsket sprog med pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringer eller EXIT for at annullere. Tidszone: Vælg tidszone fra GMT. Automatisk valg kræver support fra udbyderen. I denne tilstand vil tidsindstilling og Sommer/Vinter indstilling ske automatisk. Sommer Tid: Sæt On ved sommer tid eller OFF ved vinter tid. Til information vil nuværende dato og tid vises nederst på skærmen OSD Display For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste over tilgængelige valgmuligheder og vælg sprog med pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringer og EXIT for at annullere. Vis banner: Sæt til ON hvis du ønsker at der vises informations-banner når du zapper mellem kanalerne og OFF hvis du ikke ønsker dette. Banner visning: Indstil varighed af banner visning. Gennemsigtighed: Indstil gennemsigtighed af menu. 5.4 Opsætning I denne menu kan du indstille en Timer så modtageren tænder/slukker i henhold til plan, blokere adgang til modtager-indstillinger og kanaler, få oplyst information omkring software og hardware version, opdatere software og gendanne modtageren til fabriksindstilling Timer Opsætning af Timer gør det muligt at skifte til kanaler automatisk, i henhold til plan. Nummer: For at vælge timer nummer brug knapperne tu Status: Er standard sat til Deaktiver. Skal ændres til Aktiver for at få adgang til flere muligheder. Du kan vælge en af nedenstående muligheder: Power Til : Modtageren vil starte op på forudindstillet tidspunkt og dato på valgt kanal. Interval : Modtageren vil starte op på forudindstillet tidspunkt og dato på valgt kanal. Efter endt interval vil modtageren gå i standby. Power Fra : Modtageren vil slukke på forudindstillet tidspunkt og dato. Periode: Du kan opsætte gentagne periode-handlinger. Modtageren vil udføre handling en gang, daglig eller ugentlig. Dato eller Ugedag: Tryk OK knappen for at vise kalender eller liste af ugedage. I kalender brug knapperne tupq for at vælge dato, P+/P- for at ændre måned. Tryk OK for at bekræfte valg. Hvis periode-handling er sat til dagligt vil dato valgmulighed ikke være aktiv. Hvis periode-handling er sat til ugentlig du kan vælge uge dag efter ønske. Tid: Brug knapperne 0..9 for at indtaste tid i Timer: Minutter. Varighed: Brug knapperne 0..9 for at indtaste interval mellem Power Til og Fra. Denne mulighed er ikke tilgængelig hvis handling er sat til Power Til og Power Fra. 14

16 Kanal: Tryk på knappen OK for at vise kanal liste. I kanal listen brug navigations knapperne for at vælge kanal og OK for at bekræfte valg. Du kan bruge knapperne TV/R for at skifte mellem TV og Radio kanalerne. For at gemme indstillinger i Timer tryk GRØN (gem) knap. For at annullere indstillingerne tryk EXIT Forældrekontrol I denne menu kan du begrænser adgang til menu og Aktiver/Deaktiver kanal-lås, som er markeret som last I kanal organisering. Menu Lås: Deaktiveret som standard. Hvis du ønsker at låse adgang til Menu, vælg Aktiver. Service Lås: Aktiveret som standard. For at se låste kanaler kun muligt efter indtastning af PIN kode. Hvis du ønsker at Deaktiver denne lås, vælg Deaktiver. Ændre Password: i denne menu kan du ændre password (PIN kode). Vælg dette punkt og tryk OK. Standard PIN kode er «0000». Hvis du glemmer din PIN kode kontakt din forhandler System Info Vælg og tryk OK for at få information omkring installeret software version og hardware version i din modtager. Dansk Software opdatering Før du vælger denne menu skal du indsætte USB hukommelses-enhed i USB indgangen på bagsiden af modtageren. For at gå ind i menuen tryk på OK knappen. Hvis USB enheden er korrekt indsat kan du starte opdateringen ved at trykke OK knappen. I tilfælde af at filerne er korrekte vil opdateringen starte. Opdateringsprocessen kan følges på skærmen. Warning: Tag ikke strømme fra modtageren under opdaterings-processen. Dette kan skade din modtager Fabriksindstilling Brug kun denne funktion hvis du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne på modtageren. Denne funktion vil slette alle kanaler, favoritlister and alle personlige indstillinger. For at aktivere fabriksindstillinger skal PIN kode indtastes. Efter gendannelse til fabriksindstilling vil førstegangsinstallations guiden vises. 15

17 6.0 BETJENING 6.1 Elektronisk Program Guide (EPG) Elektronisk Program Guide er tilgængelig i live TV tilstand. Den viser program information, hvis dette supporters af udbyderen. For adgang til Elektronisk Program Guide tryk på EPG knappen på fjernbetjeningen. I denne menu opdeles skærmen i 3 dele: i den venstre del vises kanal liste, i den højre del vises program plan, i den nederste del vises kort beskrivelse af det valgte program. I kanal listen vælg kanaler ved at bruge knapperne pq. Brug knapperne tu for at skifte mellem kanal liste og program plan. For at vise program plan for næste/tidligere dag brug GRØN/RØD knap. For at vise detaljer på det valgte program tryk OK og INFO knap. Brug knapperne pq for at rulle i informationerne. For opsætning af Timer på valgte program brug GUL knap. Timer opsætning beskrevet i afsnit i denne manual. For at forlade EPG tilstand tryk EXIT. 6.2 Kanal information Informations-banner vises på skærmen når du zapper mellem kanalerne. Der vises information omkring kanal type (TV eller Radio), dato og tids-information, kanal nummer og navn, start tid og navn på nuværende og kommende program på den valgte kanal. Information omkring undertekster, tekst tv, lyd spor and TV format vises i form af ikoner. Informations-banner kan fremkaldes ved at trykke på INFO knappen. Hvis du trykker på INFO knappen 2 gange vises banner med tekniske information omkring den valgte kanal og signal niveau og kvalitets-indikatorer. 6.3 Kanal liste og TV tilstand For at vise kanal liste tryk på OK knap. For at vælge kanaler brug knapperne pqtu. For at zappe til valgte kanal tryk OK knap og for at skifte til fuld skærm billede tryk på OK knappen igen Hurtig alfabetisk sortering I kanal liste tilstand tryk RØD (Filtrer) knap for at sortere kanaler i alfabetisk rækkefølge. I højre side vises alfabet. Vælg første bogstav i kanal navn, som du søger, og tryk OK Favorit liste valg For at få adgang til Favoritliste tilstand tryk på FAV knap. Der vises nu liste over favorit grupper. Brug knapperne pq for at vælge gruppe og tryk OK for at bekræfte. For at gå tilbage til komplet kanal liste vælg gruppe Alle fra listen. For at skifte mellem TV og Radio brug TV/R knappen. 16

18 6.3.3 Lyd spor og format-valg For at vælge alternativ lyd spor tryk på AUDIO på fjernbetjeningen. På skærmen vises nu en liste over tilgængelige lyd spor. Brug knapperne pq for at vælge lyd spor. For at vælge lyd format (stereo, venstre, højre) tryk knap u og brug knapperne pq for at vælge tilstand. Tryk OK for at bekræfte Teletext Tryk på Text (BLÅ) Undertekster Tryk på Sub (GUL). På skærmen vises liste over underteksts sprog. Vælg sprog efter ønske og tryk OK. Hvis du ønsker at fravælge undertekster tryk OFF på denne liste Zoom funktion Tryk på knappen ZOOM. På skærmen vises firkant, som repræsenterer den del af skærmen, der kan blive forstørret (ved hjælp af zoom funktionen). Brug knapperne pq og tu for at flytte Zoom området. For at ændre Zoom forhold tryk på ZOOM knappen igen. For at aktivere Zoom funktion tryk OK. For at forlade Zoom tilstand tryk EXIT. Dansk Pause Tryk PAUSE knappen for at fryse billedet. Tryk på knappen igen for at starte igen Genvalg For at genvælge tidligere set kanal tryk på RCL knap. 17

19 A.1 FEJLFINDING Der kan være mange grunde til at modtageren ikke fungere korrekt. Tjek modtageren i henhold til nedenstående procedure. Hvis modtageren ikke virker korrekt efter tjek, venligst kontakt din forhandler. Åben ikke for låget til modtageren. Dette kan forårsage skade på modtageren Symptom Begrundelse Hjælp Indikator ON/OFF på fronten af modtageren lyser ikke Ingen billede eller lyd Strøm kablet er ikke korrekt tilsluttet. Power knappen på bagsiden af modtageren i OFF position. Ikke korrekt tilslutning mellem modtager og TV Kontroller tilslutningerne på modtageren og ledningsnettet. Sørg for at tænde på Power knappen på bagsiden af modtageren, sættes til ON. Fjern alle kablerne mellem modtager og TV, forbind dem alle igen forsigtigt og korrekt. Skru op for lyd niveau (tryk på V+ knappen på fjernbetjeningen). Skru op for lyd niveau på TVet. Beskeden Ingen signal på skærmen Fjernbetjening virker ikke Beskeden Antenne strømkreds overbelastning på skærmen TV er indstillet til andet signal input end det tilsluttede. Dårlig forbindelse mellem modtager og antenne. Forkerte indstillinger i Terrestrisk Opsætning. Forkert retning på antenne. Batterierne er afladet eller ikke indsat korrekt. Kortslutning i kablet mellem antenne og modtager eller antennen er defekt. Tænd dit TV. Vælg korrekt signal input. Tjek forbindelsen / tilslutningen af kablet mellem modtager og antenne. Tjek opsætning i menuen Installation Terrestrisk Opsætning. Muligvis bruger du aktiv antenne men antenne power er slået fra. Tjek signal niveau og kvalitet. Ændre retning på antenne, hvis nødvendigt. Tjek korrekt indsætning af batterierne. Skift batterierne. Frakoble modtager fra ledningsnettet. Tjek kablet mellem modtager og antenne. Udskift kabel og/eller antenne. 18

20 A.2 SPECIFIKATION Tuner Input connector: Input frequency range: Bandwidth: Input signal level: Signal spectrum: Antenna power: Type IEC female, 75 Ohm VHF: 174 MHz ~ 230 MHz UHF: 474 MHz ~ 858 MHz 6, 7 and 8 MHz -82 ~ -20 dbm COFDM, transmition modes 2K/8K 5 V DC, max. 50 ma, short cut protected Demodulation Demodulation modes: QSPK, 16-QAM, 64-QAM Guard interval: 1/4, 1/8 1/16, 1/32 Error correction: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Dansk Video decoder Profile: Input bit rate: Aspect ratio: Frame rate: Resolution: H.264/AVC Main Profile and High 3 for H.264/AVC and MPEG-2 Main Level for MPEG-2 Max. 90 Mbit/s 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox 25 Hz for PAL and SECAM, 30 Hz for NTSC 720 x 576 for PAL and SECAM, 720 x 480 for NTSC Audio decoder Audio compression modes: Audio modes: Frequency response: Sampling rate: MPEG-2 Low Complexity AAC (LC-AAC), MPEG-4 High Efficiency AAC (HE-AAC), MPEG-2 Layer II, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II Mono L/R, Stereo, Dolby Digital (dd) 20 Hz ~ 20 khz, <+/-2 db 60 Hz ~ 18 khz <+/- 0.5 db 32, 44.1, 48 khz System and memory CPU: Flash memory: SDRAM memory: STi MByte 64 MByte 19

21 Connectors Antenna input (ANT IN) LOOP through output (TO TV) TV SCART (RGB, CVBS, audio left and right with volume control) 3 RCA: Video, Audio Left and Right S/PDIF optical USB: 2.0, type A General characteristics Input voltage range: AC, Hz Power consumption: max 12 W Operating temperature: +5 ~ +40 C Storage temperature: -20 ~ +70 C Operating temperature range: 10 ~ 85 % RH, non-condensing Size (W x D x H): 260 x 190 x 45 mm Weight: 1.2 kg Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 11/

22 Environmental Issues ENVIRONMENTAL ISSUES STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 12/2008

23 Environmental Issues

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere