Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

2 INDHOLD 1.0 INTRODUKTION Sikkerheds Instruktioner Opbevaring Opsætning Features & Tilbehør DIN MODTAGER Front panel Bag panel Fjernbetjening TILSLUTNING Tilslutning til terrestrisk antenne Tilslutning til TV Tilslutning til digital forstærker Tilslutning af ekstern USB enhed 8 Dansk 4.0 FØRSTEGANGS-INSTALLATION Sprog valg Terrestrisk opsætning Præference Justering af antenne Kanal indstilling HOVEDMENU Kanal organisering Installation Præferencer Opsætning BETJENING Elektronisk Program Guide (EPG) Kanal information Kanal liste og TV tilstand 16 A.1 FEJLFINDING 18 A.2 SPECIFIKATION 19 1

3 1.0 INTRODUKTION 1.1 Sikkerheds Instruktioner INSTALLER IKKE DIN MODTAGER: I et lukket eller dårligt udluftet rum, direkte på toppen eller under andet udstyr, på overflade der kan tildække udluftsudgangene UDSÆT IKKE MODTAGEREN ELLER TILBEHØRET: For direkte sollys eller andet udstyr der udsender varme, regn eller kraftig fugtighed, intensive vibrationer eller andre rystelser, som kan forårsage permanent skade på modtageren, eller for magnetisk udstyr såsom højttalere etc Brug ikke et beskadiget strøm kabel. Det kan forårsage brand eller stød. Rør ikke strøm kabel med våde hænder. Dette kan give stød Åben aldrig for modtageren. Det er farligt at røre ved modtageren indvendigt pga. høj spænding og fare for at forårsage strøm skade. Garantien frafalder, såfremt modtageren har været åben. Når modtageren ikke bruges i længere perioder bør du trække stikket ud Brug ikke alkohol eller ammoniak baseret væske til rengøring af modtageren. Hvis du ønsker, kan modtageren rengøres med en let fugtig klud, efter at strøm kablet er trukket ud. Venligst sørg for at ingen objekter falder igennem udluftshullerne da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød Stil ikke andre genstande ovenpå modtageren da dette kan forhindre korrekt nedkøling af komponenterne i modtageren SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Åben aldrig for modtageren. Det er farligt at røre ved modtageren indvendigt pga. høj spænding og fare for at forårsage strøm skade. Garantien frafalder, såfremt modtageren har været åben. Al vedligeholdelse samt servicering bør udføres af kvalificeret personer Når du forbinder kablerne, venligst sikre at modtageren er frakoblet ledningsnettet. Vent nogle få sekunder efter afbrydelse af modtageren før du flytter denne Det er vigtigt at du kun burger godkendt forlængerledning og kun anvender kompatible kabler, som er passende til strømforsyningen til det installerede udstyr. Venligst sørg for at strømforsyningen passer med spændingen på udstyret indikeret på bagsiden af modtageren Hvis modtageren ikke virker normal, selv efter at have fuldt denne vejledning nøje, anbefaler vi at du kontakter din forhandler. 1.2 Opbevaring Din modtager og tilbehør er opbevaret og leveret i en emballage, der er designet til at beskytte mod rystelser og fugt. Ved udpakning venligst sørg for at alle dele er inkluderet og hold emballagen på afstand af børn. Ved transport af modtageren fra et sted til et andet eller ved returnering under garanti sørg for at genbruge den oprindelige emballage med alt tilbehør. Misligholdelse af dette kan forårsdage frafaldelse af garanti. 2

4 1.3 Opsætning Vi anbefaler du kontakter en professional installatør til opsætning af dit udstyr. I modsat fald, venligst følg nedenstående vejledning nøje: Venligst referer til brugervejledningen til dit TV og din antenne Sørg for at scart kabel og udendørs komponenter er i god stand Denne manual yder komplet vejledning i installering og betjening af denne modtager. Følgende symboler betyder. Warning: Indikere advarsel Tips: Indikere anden vigtig information MENU: Gå til: Repræsentere en knap på fjernbetjeningen eller modtageren Repræsentere et menupunkt Dansk 1.4 Features & Tilbehør Features: Til alle digitale Free-to-Air TV programmer (med udendørs eller indendørs terrestrisk antenne) Supporterer MPEG4 og MPEG2 standard i standard definition DVB-T kompatibel, Digital UHF/ VHF Tuner med Loop-through funktion Opsætnings support for første-gangs installation Hurtig og nem installation og brugervenlig menu Digital lyd gennem optisk udgang (S/PDIF) Automatisk og manuel kanal søgning Support af aktiv antenne med 5 V Flersproget On Screen menu (OSD) 500 kanal pladser Favorit lister for TV og Radio kanaler Forældrelås funktion for menu, valgbar pr. Kanal Elektronisk Program Guide (EPG) 3 operations tilstande (Digital TV, Digital Radio, Favorit) Support af Teletext (OSD & VBI) Flersproget undertekstning og lydspors support Timer programmering via EPG Redigerbare kanal navne Tilslutninger: Tilslutninger: ANT IN, TO TV, TV Scart (RGB/CVBS), 3 RCA (Audio L & R, Video), USB, S/PDIF optisk, Strøm forsyning 3

5 Indhold: 1 x Modtager 1 x Brugervejledning 1 x Fjernbetjening 2 x Batterier (type AAA) Tip: Batterierne kan ikke genoplades, skilles af, kortsluttes eller anvendes med andre typer af batterier. 2.0 DIN MODTAGER 2.1 Front panel STANDBY Tænd og sluk modtager. 2. INFO Viser program information. 3. CH pq For kanal zapping i live view mode, navigation op og ned i menu mode. 4. Tilstands-indikator Rød farve indikerer stand-by tilstand; grøn farve indikerer aktiv tilstand. 4

6 2.2 Bag panel 1. Antenne For tilslutning af terrestrisk (DVB-T) antenne. 2. TV (Coax) For tilslutning af TV til modtagelse af analoge kanaler eller tilslutning af ekstra modtager. 3. USB For tilslutning af ekstern USB lagerenhed. 4. TV SCART For tilslutning af TV via Scart kabel. 5. S/PDIF For tilslutning af forstærker. 6. TV (RCA) For tilslutning, med konstant video signal, til TV eller VHS uden scartstik. 7. AUDIO For tilslutning til ekstern forstærker eller lydindgange på dit TV. 8. Power OFF/ON For at tænde og slukke modtageren. 9. Strøm kabel Din modtager kræver en spænding på 90 ~ 240 V AC (Auto-selectable), 50 ~ 60 Hz +/-5%. Dansk Advarsel: Venligst sørg for at alle tilslutninger er foretaget korrekt før du tænder for modtageren. Tænd altid først din modtager, derefter dit TV. 5

7 2.3 Fjernbetjening 1. MUTE Fjerner lyd på modtager. 2. POWER Tænd/sluk modtager. 3. V+/V- Skru op/ned for lyden. 4. AV Skifter på scart udgange. 5. Audio Viser liste over tilgængelige lydspor på den valgte kanal. Ydermere skiftes der til stereo, venstre-mono og højre-mono. 6. P+/P- Vælger næste/tidligere kanaler eller op/ned i menuen. 7. MENU Viser hovedmenu på modtageren. 8. INFO Viser information omkring nuværende kanal. 9. EXIT Exit fra menu. 10. p/q Vælger næste/tidligere kanaler eller op/ned i menuen. 11. t/u Skru op/ned for lyden, for ændring i Menu mode. 12. OK Viser kanalliste eller bekræfter et valg efter en indtastning. 13. RED (RCL) Skifter tilbage til sidst sete kanal. 14. GREEN (Pause) Fryser/genoptager billedet. 15. YELLOW (Sub) Viser liste over tilgængelige undertekst sprog. 16. BLUE (Text) Skifter til teletekst. 17. FAV Viser favoritlister. 18. TV/R Skifter mellem TV og Radio tilstand. 19. EPG Viser Elektronisk Program Guide Taster numeriske værdier og vælger kanalerne direkte ved at indtaste deres nummer. 6

8 21. LIST Viser kanal liste. 22. ZOOM Til zoom. 3.0 TILSLUTNING Dansk 3.1 Tilslutning til terrestrisk antenne. For modtagelse af signal skal kablet fra den terrestriske antenne tilsluttes ANT IN indgangen på bagsiden af modtageren. 3.2 Tilslutning til TV. Tilslutning via scart kabel Forbind den ene ende af Scart kablet til TV SCART indgangen på bagsiden af modtageren. Forbind den anden ene af kablet til indgangen på dit TV. Tilslutning med AV kabel På bagsiden af din modtager finder du RCA indgangene. (Audio venstre & højre Rød & hvid, Video - Gul. Installer et audio/video kabel mellem RCA tilslutningerne på din modtager og dem på dit TV eller forstærker. Tip: Hvis du kun har en lydindgang på dit TV, så tilslut Venstre (hvid) lydudgang på modtageren til lydindgangen på dit TV. 7

9 3.3 Tilslutning til digital forstærker Tilslut den ene ende af det optiske kabel til S/PDIF udgangen på modtageren. Tilslut den anden ende af kablet til S/PDIF indgangen på den digitale forstærker. 3.4 Tilslutning af ekstern USB enhed Ekstern USB lagerenhed skal overholde USB 2.0 standard og strømforbruget bør ikke være højere end 500 ma. Den eksterne USB lagerenhed kan bruges til software opdatering (se afsnit af denne manual for detaljer). Ny software offentliggøres på (support > download). 4.0 FØRSTEGANGS-INSTALLATION Kontroller at alle tilslutninger er korrekte. Er du i tvivl kontakt da en professionel installatør for at få installeret dit udstyr. Sørg for at strømkablet er tilsluttet korrekt. Tænd modtageren og tænd efterfølgende dit TV. På dit TV vil følgende besked vises Vælg sprog. Installationsguiden vil hjælpe dig til hurtigt at opsætte din modtager til at se TV. 4.1 Sprog valg Brug knapperne pq til at vælge sprog og tryk OK for at bekræfte. 4.2 Terrestrisk opsætning Denne menu giver dig mulighed for opsætning specielt for dit land. Brug knapperne pq til valg og knapperne tu til at ændre værdierne. Land: Vælg det ønskede land, hvor installationen foretages. Hvis landet ikke findes i listen vælg Andre. Antenne strøm: Vælg Aktivere hvis du burger aktiv antenne med spænding via coax kabel. Sørg for at antenne får 5 V DC og ikke yder mere end 50 ma. Hvis du bruger passiv antenne eller hvis din antenne bliver forsynet af ekstern strømforsyning vælg Deaktivere Kanal nummerering: Vælg Fremkommende rækkefølge hvis udbyderen I dit land ikke supportere logisk kanal nummerering eller vælg Operatørdefineret hvis udbyderen i dit land supportere logisk kanal nummerering. Er du ikke sikker på hvad du skal vælge, venligst kontakt din forhandler. For at fortsætte installation vælg Næste og tryk OK. 8

10 4.3 Præference I denne menu kan du opsætte præferencer. Brug knapperne pq til valg og knapperne tu til at ændre værdierne. Lyd sprog og Undertekst sprog: Vælg efter ønske. Modtageren vil automatisk vælge korrekt sprog, hvis denne information udsendes i signal. TV format: Opsætning i henhold til formatet på dit TV. Konverteringsmetode: Det anbefales at bruge Letter Box. Hvis udbyderen udsender programmer i andre TV formater end dit TV, vil modtageren konvertere formatet, således det passer med dit TV. I Pan Scan tilstand fastholdes de geometriske proportioner, dog vil dele af billedet beskæres. Sommer tid: Vælg On i sommerperioden eller OFF i vinterperioden. For at fortsætte installation vælg Næste og tryk OK. 4.4 Justering af antenne Dansk Denne menu giver dig mulighed for at finde den bedste placering og retning for antennen, specielt ved indendørs antenne. Kanal: Vælg digital terrestrisk kanal efter lokation, se nedenfor. Båndbredde: Digital terrestrisk udsendes i båndbredden 8 MHz for kanaler 21 ~ 69. Båndbredde 7 MHz bruges for kanalerne 5 ~ 12. Juster (hvis nødvendigt) placeringen og retningen på antennen for at maksimere signal kvalitet. For at færdiggøre installation og starte kanalsøgning tryk Næste og tryk OK 4.5 Kanal indstilling Kanalsøgningen tager få sekunder. Efter endt søgning vil modtageren automatisk gemme de fundne kanaler og skifte til live view tilstand på kanal nummer 1. Installationen er komplet og du er klar til at se digital TV. 9

11 5.0 HOVEDMENU Alle indstillinger i modtageren kan foretages i Hovedmenuen. Hovedmenuen består: Kanal sortering, Installation", Præference og Opsætning. For adgang til Hovedmenu tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen. 5.1 Kanal organisering Brug knapperne tu, for at vælge Kanal organisering. I denne menu kan du sortere og ændre kanaler samt styre dine favorit kanaler. Brug knapperne pq til at vælge undermenu og tryk OK Service Manager I denne menu kan du sortere kanaler, flytte kanaler til ønskede positioner, slette, låse eller omdøbe kanaler. I venstre side af menuen vises liste over kanal grupperne (Alle TV kanaler, Alle Radio kanaler og 8 Favorit grupper). I den højre side vises kanaler inkluderet i relevant gruppe. For at skifte mellem de to lister brug knapperne tu. Funktioner i kanal grupperne. Brug knapperne pq, til at vælge kanal gruppe. Slet alt. For at slette alle kanaler inkluderet i den valgte gruppe tryk RØD (Slet alt) knap. Alle kanaler vil blive markeret, klar til at blive slettet. Tryk GRØN (gem) knappen for at slette. Sletning af kanaler fra grupperne All TV og All Radio vil også ske fra favorit grupperne. Sletning af kanaler fra favorit grupperne vil ikke slette kanaler i grupperne Alle TV og Alle Radio. Warning: Når du har trykket på GRØN (gem) knappen vil alle de valgte grupper blive slettet. Det er ikke muligt at ændre dette. Gem (grøn): Sort (gul): Ved tryk gemmens ændringer foretaget i kanal grupperne. Brug denne knap for automatisk kanal sortering I den valgte gruppe. A-Z : kanalerne vil blive sorteret i alfabetisk rækkefølge. Frekvens Lav-Høj : kanalerne vil blive sorteret i frekvens rækkefølge, startende med kanal sendt i laveste frekvens. Først FTA : Free-to-Air kanaler vil blive placeret i starten af listen, herefter kommer de kodede kanaler. Først Kodet : Kodede kanaler vil blive placeret i starten af listen, herefter kommer Free-to-Air kanaler. For at gemme tryk GRØN (gem) knappen. Tip: Kanaler sorters kun i den valgte liste. Sortering af kanaler i en liste påvirker ikke rækkefølgen i andre lister. 10

12 For at låse adgang til alle kanaler i en gruppe tryk OK og gem ændringer ved at trykke på GRØN (gem). For at få adgang til låste kanaler kræver indtastning af PIN kode (hvis valgmulighed Service Lås i menu Opsætning Forældrekontrol er Aktiveret ). For at ophæve låsning af kanal tryk OK knappen igen ved kanal gruppe og gem ved at trykke GRØN (gem) knappen. Funktioner i enkelt kanal. For at udføre funktioner i denne menu skal fokus ændres til den højre side af skærmen (Kanal liste). Alle funktioner foretages på samme måde som i kanal grupperne. Eneste forskel er ved sortering. Enkelte kanaler kan flyttes til ønsket placering i denne liste. Flytning af kanal. Vælg kanal du ønsker at flytte til ny position tryk GUL (Sortering) knap. Til højre for kanal navnet vises symbol pq. Brug knapperne pq til at flytte kanal til ny placering og tryk OK for at bekræfte ny placering. For at gemme denne ændring tast GRØN (gem) knap. Dansk Omdøbning af kanalnavn. Vælg kanal du ønsker at omdøbe og tryk BLÅ (Omdøb) knap. Vil blive vist alfabetisk. Brug knapperne tu pq til at navigere mellem bogstaverne og tryk OK for valg (tilføje til navn). For at slette bogstaver fra navn vælg bogstav / tegn t og tryk OK. For at gemme ændringer tast GRØN (gem) knap, for at annullere ændringer tast EXIT Favorit manager I denne menu kan du arrangere favorit lister. I venstre side af skærmen vises listen over alle kanaler. Overskriften på listen viser kanal type (TV eller Radio) og antal kanaler i listen. For at skifte mellem TV og Radio brug TV/R knappen. I højre side af skærmen vises listen over favorit kanaler (tom som standard). Overskriften på denne liste viser navn på favoritlisten and antal kanaler i listen. For at vælge favorit listen brug FAV knappen. For at skifte mellem kanal liste og favorit listen brug knapperne tu. Tilføj kanal til favorit liste. For at vælge kanal brug pq knapperne og tryk OK for at bekræfte valg. Navnet på den valgte kanal vil vises i favorit listen. Tilføj flere kanaler på samme vis. For at gemme ændringer tryk GRØN (gem) knap. Fjern kanal fra favorit liste. Brug knappen FAV for at vælge favorit liste, hvor du ønsker at fjerne kanal fra. Brug knappen u for at ændre fokus til højre side af skærmen (favorit liste indhold). Brug knapperne pq for at vælge kanal, som du ønsker at fjerne og tryk OK for at bekræfte. For at gemme ændringerne tryk GRØN (gem) knap. 11

13 5.2. Installation Menu «Installation» indeholder følgende undermenuer: «Auto Søgning», «Manuel Søgning», «Udvidet Søgning» og «Terrestrisk opsætning». I første omgang bedes du sørge for at kontrollere, at de terrestriske indstillinger er korrekte og stemmer overens med udbyderens krav Auto Søgning Vælg denne funktion og tryk OK for at starte automatisk søgning af alle kanaler udbudt i dit område. Under søgning vises følgende informationer: scannede frekvenser, antal af scannede frekvenser/antal frekvenser ialt, antal af fundne kanaler og navne på disse. Efter endt søgning har du følgende muligheder: Gemme fundne kanaler og skift til TV visning ved at trykke på OK knappen; Gemme fundne kanaler og skift tilbage til menu ved at trykke på MENU knappen; Annullere søgeresultat og skift tilbage til menu ved at trykke på EXIT knappen. I tilfælde af at ingen kanaler bliver fundet under søgning vil denne information vises. I tilfælde af denne kontroller at antennen er korrekt forbundet til ANT IN. Gentag automatisk søgning efter endt kontrol af alle forbindelser Manuel Søgning Denne funktion kan bruges når udbyder ikke anvender standard frekvenser. Vælg denne funktion og tryk OK. Manuel Søgning menu vises på skærmen. Frekvens: Brug knapperne 0..9 og indtast frekvens i khz, eks Båndbredde: Brug knapperne tu og vælg kanal båndbredde. Sørg for at signal niveau og kvalitet er acceptabel (mere end 50 %) og tryk GRØN (Start Søgning) knap. I slutningen af søgningen kan du vælge en af mulighederne beskrevet i punkt Udvidet Søgning Denne funktion kan benyttes, hvis nødvendigt, til at finde nye kanaler på allerede installerede frekvenser eller på en ny frekvens. Vælg denne funktion og tryk OK. I Udvidet Søgning vises information omkring udbydernes kanaler (MUX), frekvenser i khz og andre tekniske parameter (TX udsendelses tilstand, CR fejl rettelse, Const modulation tilstand, GI modulator interval). Alle parametre indstilles automatisk. Nedenfor informationerne omkring parametrene vises signal niveau og kvalitet på valgte kanal. For at starte søgning på alle udbyderens frekvenser tryk GRØN (Auto søgning) knap. For at søge en eller flere frekvenser: vælg frekvens ved at bruge pqknapperne og tryk OK for at vælge den Gentag dette for alle de frekvenser du ønsker at søge. Tryk RØD (Søgning valgt) knap for at starte søgning. I slutningen af søgningen kan du vælge en af mulighederne beskrevet i punkt

14 5.2.4 Terrestrisk Indstilling I menuen Terrestrisk Indstilling kan du opsætte modtageren til at fungere korrekt i dit område. Brug knapperne tupq for at navigere og vælge Land, Antenne Strøm og Kanal nummerering. Brug knappen OK til at få vist tilgængelige valgmuligheder. Land: Vælg land hvor modtageren installeres. Parametrene for udbyderne er forskellige fra land til land og yderst vigtige. Ændring af land vil slette alle installerede kanaler og du skal foretage søgning igen. Antenne strøm: Vælg Aktivere. Hvis du bruger passiv antenne eller hvis din antenne bliver forsynet af ekstern strømforsyning vælg Deaktivere Kanal nummerering: Vælg Fremkommende rækkefølge hvis udbyderen I dit land ikke supportere logisk kanal nummerering eller vælg Operatørdefineret hvis udbyderen i dit land supportere logisk kanal nummerering. Er du ikke sikker på hvad du skal vælge, venligst kontakt din forhandler. For at gemme ændringer tryk GRØN (gem) knap. 5.3 Præferencer Dansk I denne menu kan du opsætte fortrukket menu sprog, lyd og undertekst sprog, billedopsætning, tidsindstilling og ændre indstillinger af OSD display (On Screen Display = skærm) Sprog Vælg OSD sprog, lyd og undertekst sprog. For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste af tilgængelige valgmuligheder og vælg sprog ved at bruge pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringerne TV Udgang For at foretage ændringer brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste over tilgængelige valgmuligheder og foretag valg med pqknapperne. For at gemme ændringerne tryk GRØN (gem) knap. For at undlade at gemme ændringerne tryk EXIT. TV format: Opsætning i henhold til formatet på dit TV. Tip: I tilfælde af at billeder forsvinder og ikke kommer tilbage indenfor 15 sekunder tryk EXIT 2 gange. Et sådant problem kan skyldes, at TV ikke understøtter det valgt TV format. Konverteringsmetode: SCART tilstand: Det anbefales at bruge Letter Box. Hvis udbyderen udsender programmer i andre TV formater end dit TV, vil modtageren konvertere formatet, således det passer med dit TV. I Pan Scan tilstand fastholdes de geometriske proportioner, dog vil dele af billedet beskæres. Gør dig i stand til at vælge mellem RGB og Composite video udgang. Det anbefales at bruge RGB da dette giver bedre billede kvalitet. 13

15 5.3.3 Tidsindstillinger For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste af valgmuligheder og vælg ønsket sprog med pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringer eller EXIT for at annullere. Tidszone: Vælg tidszone fra GMT. Automatisk valg kræver support fra udbyderen. I denne tilstand vil tidsindstilling og Sommer/Vinter indstilling ske automatisk. Sommer Tid: Sæt On ved sommer tid eller OFF ved vinter tid. Til information vil nuværende dato og tid vises nederst på skærmen OSD Display For at vælge sprog brug knapperne tu og tryk OK for at vise liste over tilgængelige valgmuligheder og vælg sprog med pqknapperne. Tryk GRØN (gem) for at gemme ændringer og EXIT for at annullere. Vis banner: Sæt til ON hvis du ønsker at der vises informations-banner når du zapper mellem kanalerne og OFF hvis du ikke ønsker dette. Banner visning: Indstil varighed af banner visning. Gennemsigtighed: Indstil gennemsigtighed af menu. 5.4 Opsætning I denne menu kan du indstille en Timer så modtageren tænder/slukker i henhold til plan, blokere adgang til modtager-indstillinger og kanaler, få oplyst information omkring software og hardware version, opdatere software og gendanne modtageren til fabriksindstilling Timer Opsætning af Timer gør det muligt at skifte til kanaler automatisk, i henhold til plan. Nummer: For at vælge timer nummer brug knapperne tu Status: Er standard sat til Deaktiver. Skal ændres til Aktiver for at få adgang til flere muligheder. Du kan vælge en af nedenstående muligheder: Power Til : Modtageren vil starte op på forudindstillet tidspunkt og dato på valgt kanal. Interval : Modtageren vil starte op på forudindstillet tidspunkt og dato på valgt kanal. Efter endt interval vil modtageren gå i standby. Power Fra : Modtageren vil slukke på forudindstillet tidspunkt og dato. Periode: Du kan opsætte gentagne periode-handlinger. Modtageren vil udføre handling en gang, daglig eller ugentlig. Dato eller Ugedag: Tryk OK knappen for at vise kalender eller liste af ugedage. I kalender brug knapperne tupq for at vælge dato, P+/P- for at ændre måned. Tryk OK for at bekræfte valg. Hvis periode-handling er sat til dagligt vil dato valgmulighed ikke være aktiv. Hvis periode-handling er sat til ugentlig du kan vælge uge dag efter ønske. Tid: Brug knapperne 0..9 for at indtaste tid i Timer: Minutter. Varighed: Brug knapperne 0..9 for at indtaste interval mellem Power Til og Fra. Denne mulighed er ikke tilgængelig hvis handling er sat til Power Til og Power Fra. 14

16 Kanal: Tryk på knappen OK for at vise kanal liste. I kanal listen brug navigations knapperne for at vælge kanal og OK for at bekræfte valg. Du kan bruge knapperne TV/R for at skifte mellem TV og Radio kanalerne. For at gemme indstillinger i Timer tryk GRØN (gem) knap. For at annullere indstillingerne tryk EXIT Forældrekontrol I denne menu kan du begrænser adgang til menu og Aktiver/Deaktiver kanal-lås, som er markeret som last I kanal organisering. Menu Lås: Deaktiveret som standard. Hvis du ønsker at låse adgang til Menu, vælg Aktiver. Service Lås: Aktiveret som standard. For at se låste kanaler kun muligt efter indtastning af PIN kode. Hvis du ønsker at Deaktiver denne lås, vælg Deaktiver. Ændre Password: i denne menu kan du ændre password (PIN kode). Vælg dette punkt og tryk OK. Standard PIN kode er «0000». Hvis du glemmer din PIN kode kontakt din forhandler System Info Vælg og tryk OK for at få information omkring installeret software version og hardware version i din modtager. Dansk Software opdatering Før du vælger denne menu skal du indsætte USB hukommelses-enhed i USB indgangen på bagsiden af modtageren. For at gå ind i menuen tryk på OK knappen. Hvis USB enheden er korrekt indsat kan du starte opdateringen ved at trykke OK knappen. I tilfælde af at filerne er korrekte vil opdateringen starte. Opdateringsprocessen kan følges på skærmen. Warning: Tag ikke strømme fra modtageren under opdaterings-processen. Dette kan skade din modtager Fabriksindstilling Brug kun denne funktion hvis du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne på modtageren. Denne funktion vil slette alle kanaler, favoritlister and alle personlige indstillinger. For at aktivere fabriksindstillinger skal PIN kode indtastes. Efter gendannelse til fabriksindstilling vil førstegangsinstallations guiden vises. 15

17 6.0 BETJENING 6.1 Elektronisk Program Guide (EPG) Elektronisk Program Guide er tilgængelig i live TV tilstand. Den viser program information, hvis dette supporters af udbyderen. For adgang til Elektronisk Program Guide tryk på EPG knappen på fjernbetjeningen. I denne menu opdeles skærmen i 3 dele: i den venstre del vises kanal liste, i den højre del vises program plan, i den nederste del vises kort beskrivelse af det valgte program. I kanal listen vælg kanaler ved at bruge knapperne pq. Brug knapperne tu for at skifte mellem kanal liste og program plan. For at vise program plan for næste/tidligere dag brug GRØN/RØD knap. For at vise detaljer på det valgte program tryk OK og INFO knap. Brug knapperne pq for at rulle i informationerne. For opsætning af Timer på valgte program brug GUL knap. Timer opsætning beskrevet i afsnit i denne manual. For at forlade EPG tilstand tryk EXIT. 6.2 Kanal information Informations-banner vises på skærmen når du zapper mellem kanalerne. Der vises information omkring kanal type (TV eller Radio), dato og tids-information, kanal nummer og navn, start tid og navn på nuværende og kommende program på den valgte kanal. Information omkring undertekster, tekst tv, lyd spor and TV format vises i form af ikoner. Informations-banner kan fremkaldes ved at trykke på INFO knappen. Hvis du trykker på INFO knappen 2 gange vises banner med tekniske information omkring den valgte kanal og signal niveau og kvalitets-indikatorer. 6.3 Kanal liste og TV tilstand For at vise kanal liste tryk på OK knap. For at vælge kanaler brug knapperne pqtu. For at zappe til valgte kanal tryk OK knap og for at skifte til fuld skærm billede tryk på OK knappen igen Hurtig alfabetisk sortering I kanal liste tilstand tryk RØD (Filtrer) knap for at sortere kanaler i alfabetisk rækkefølge. I højre side vises alfabet. Vælg første bogstav i kanal navn, som du søger, og tryk OK Favorit liste valg For at få adgang til Favoritliste tilstand tryk på FAV knap. Der vises nu liste over favorit grupper. Brug knapperne pq for at vælge gruppe og tryk OK for at bekræfte. For at gå tilbage til komplet kanal liste vælg gruppe Alle fra listen. For at skifte mellem TV og Radio brug TV/R knappen. 16

18 6.3.3 Lyd spor og format-valg For at vælge alternativ lyd spor tryk på AUDIO på fjernbetjeningen. På skærmen vises nu en liste over tilgængelige lyd spor. Brug knapperne pq for at vælge lyd spor. For at vælge lyd format (stereo, venstre, højre) tryk knap u og brug knapperne pq for at vælge tilstand. Tryk OK for at bekræfte Teletext Tryk på Text (BLÅ) Undertekster Tryk på Sub (GUL). På skærmen vises liste over underteksts sprog. Vælg sprog efter ønske og tryk OK. Hvis du ønsker at fravælge undertekster tryk OFF på denne liste Zoom funktion Tryk på knappen ZOOM. På skærmen vises firkant, som repræsenterer den del af skærmen, der kan blive forstørret (ved hjælp af zoom funktionen). Brug knapperne pq og tu for at flytte Zoom området. For at ændre Zoom forhold tryk på ZOOM knappen igen. For at aktivere Zoom funktion tryk OK. For at forlade Zoom tilstand tryk EXIT. Dansk Pause Tryk PAUSE knappen for at fryse billedet. Tryk på knappen igen for at starte igen Genvalg For at genvælge tidligere set kanal tryk på RCL knap. 17

19 A.1 FEJLFINDING Der kan være mange grunde til at modtageren ikke fungere korrekt. Tjek modtageren i henhold til nedenstående procedure. Hvis modtageren ikke virker korrekt efter tjek, venligst kontakt din forhandler. Åben ikke for låget til modtageren. Dette kan forårsage skade på modtageren Symptom Begrundelse Hjælp Indikator ON/OFF på fronten af modtageren lyser ikke Ingen billede eller lyd Strøm kablet er ikke korrekt tilsluttet. Power knappen på bagsiden af modtageren i OFF position. Ikke korrekt tilslutning mellem modtager og TV Kontroller tilslutningerne på modtageren og ledningsnettet. Sørg for at tænde på Power knappen på bagsiden af modtageren, sættes til ON. Fjern alle kablerne mellem modtager og TV, forbind dem alle igen forsigtigt og korrekt. Skru op for lyd niveau (tryk på V+ knappen på fjernbetjeningen). Skru op for lyd niveau på TVet. Beskeden Ingen signal på skærmen Fjernbetjening virker ikke Beskeden Antenne strømkreds overbelastning på skærmen TV er indstillet til andet signal input end det tilsluttede. Dårlig forbindelse mellem modtager og antenne. Forkerte indstillinger i Terrestrisk Opsætning. Forkert retning på antenne. Batterierne er afladet eller ikke indsat korrekt. Kortslutning i kablet mellem antenne og modtager eller antennen er defekt. Tænd dit TV. Vælg korrekt signal input. Tjek forbindelsen / tilslutningen af kablet mellem modtager og antenne. Tjek opsætning i menuen Installation Terrestrisk Opsætning. Muligvis bruger du aktiv antenne men antenne power er slået fra. Tjek signal niveau og kvalitet. Ændre retning på antenne, hvis nødvendigt. Tjek korrekt indsætning af batterierne. Skift batterierne. Frakoble modtager fra ledningsnettet. Tjek kablet mellem modtager og antenne. Udskift kabel og/eller antenne. 18

20 A.2 SPECIFIKATION Tuner Input connector: Input frequency range: Bandwidth: Input signal level: Signal spectrum: Antenna power: Type IEC female, 75 Ohm VHF: 174 MHz ~ 230 MHz UHF: 474 MHz ~ 858 MHz 6, 7 and 8 MHz -82 ~ -20 dbm COFDM, transmition modes 2K/8K 5 V DC, max. 50 ma, short cut protected Demodulation Demodulation modes: QSPK, 16-QAM, 64-QAM Guard interval: 1/4, 1/8 1/16, 1/32 Error correction: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Dansk Video decoder Profile: Input bit rate: Aspect ratio: Frame rate: Resolution: H.264/AVC Main Profile and High 3 for H.264/AVC and MPEG-2 Main Level for MPEG-2 Max. 90 Mbit/s 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox 25 Hz for PAL and SECAM, 30 Hz for NTSC 720 x 576 for PAL and SECAM, 720 x 480 for NTSC Audio decoder Audio compression modes: Audio modes: Frequency response: Sampling rate: MPEG-2 Low Complexity AAC (LC-AAC), MPEG-4 High Efficiency AAC (HE-AAC), MPEG-2 Layer II, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II Mono L/R, Stereo, Dolby Digital (dd) 20 Hz ~ 20 khz, <+/-2 db 60 Hz ~ 18 khz <+/- 0.5 db 32, 44.1, 48 khz System and memory CPU: Flash memory: SDRAM memory: STi MByte 64 MByte 19

21 Connectors Antenna input (ANT IN) LOOP through output (TO TV) TV SCART (RGB, CVBS, audio left and right with volume control) 3 RCA: Video, Audio Left and Right S/PDIF optical USB: 2.0, type A General characteristics Input voltage range: AC, Hz Power consumption: max 12 W Operating temperature: +5 ~ +40 C Storage temperature: -20 ~ +70 C Operating temperature range: 10 ~ 85 % RH, non-condensing Size (W x D x H): 260 x 190 x 45 mm Weight: 1.2 kg Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 11/

22 Environmental Issues ENVIRONMENTAL ISSUES STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 12/2008

23 Environmental Issues

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere