Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Foto lignende Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

2

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER TILSLUTNING FJERNBETJENING KOM GODT IGANG Tilslut og tænd TV et Førstegangs Installation HOVED MENU Kanal Manager Program Guide Timer Bruger Installation Modtager Information FUNKTIONER Standby/Power Skift Kanaler Lyd Justering Sprog Valg Lyd Kontrol Favorit Kanaler Text TV Undertekster Visning af program information Skift Kanal Navn Skift mellem modtageren og TV mode Skift mellem TV og Radio mode 13 A.1 FEJLFINDING 14 A.2 SPECIFIKATIONER 14 A.3 MILJØMÆSSIG 16 1

5 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE DENNE ENHED FOR REGN ELLER FUGT. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE FOR SERVICING. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren Læs den følgende vejledning omhyggeligt ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren skal ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed på kvalitet under produktionen er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs den omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen alle sikkerheds og brugs instruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. 2. Gem brugermanualen Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug. 3. Vær opmærksom på alle advarsler Tag dig af alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. 4. Polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. 2

6 5. Strømkilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier, eller andre strømkilder, se brugervejledningen. 6. Overbelastning Overbelast ikke vægkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagte eller revnede ledninger, og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. 7. Strøm kabel beskyttelse Strøm kabler skal føres så de ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. 8. Ventilation - Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en indbygget reol, på en bogreol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren eller brugervejledningen er fulgt. 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for fare. 10. Vand og Fugt. Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask eller vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå potential fare så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag, reol eller bord. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage skade på et barn eller en voksen såvel som på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. 11a. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er til at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinier for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. 12. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at få beskyttelse imod strømstød og opbygger statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/ NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. 13. Strøm Kabler Et udendørs antenne system bør ikke placere i nærheden af overophedede strøm kabler, andre elektriske lys- eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være fatal. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. 3

7 BRUG 14. Rengøring Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. 15. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på Modtageren. 16. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt I en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. SERVICE 17. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere Modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød og andre farer. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. 18. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: Hvis stikket eller strømledning er beskadiget. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i Modtageren Hvis Modtageren har været udsat for regn eller vand. Hvis Modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives I betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parametre kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få Modtageren til at fungere normalt igen Hvis Modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet Hvis modtageren opfører sig anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for Service. Sikkerheds Advarsel 1. Den normale drifts- temperatur for den digital Modtager er mellem 0 C og 45 C 2. Undgå venligst at bruge modtageren i meget støvede områder. 3. Modtageren skal installeres i et ventilleret område væk fra varme kilder. Ingen objekter indeholdende væske så som vaser eller lignende må placeres på modtageren. Modtageren må ikke udsættes for dryppende væsker, skulle dette ske afbryd da modtageren med det samme og kontakt din forhandler. 4. Afmonter ikke kabinet, da dette kan medføre elektrisk stød. Dette kan også medføre at modtageren bliver beskadiget. I tilfælde af at kabinet har været fjernet bortfalder garanti. 5. Grundet risiko for lynnedslag i antenne skal produktet være sluttet til HFI relæ. 6. Hvis modtageren ikke virker, kontakt venligst din forhandler. Denne Modtager er produceret så den at imødegår internationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: VÆSKE: AC 100 ~ 240 V ~50/60 Hz Hold væske væk fra din Modtager. 4

8 OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilations hullerne i din Modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring Modtageren. Placer aldrig din Modtager i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din Modtager. Placer din Modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Bruge ikke tilbehør til din Modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan udgøre en fare eller skade udstyret. TILSLUTNING TIL ANTENNEN OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes nogen kabler til stikkontakten. Sluk altid din Modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din Modtager er installeret i et område der er udsat for større lyn aktivitet, er beskyttelses anordninger for Modtager strømindgang og modem indgang essentielle. Den enkelte producents instruktion for sikkerhed for andet udstyr, så som TV, Hi-Fi osv. tilsluttet din Modtager skal også følges under lyn- og torden vejr. JORD: CATV kabel skal være jordet. (SABS 061) BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 2.0 TILSLUTNING 1. SAT IN - Tilslutning til satellitantenne. 2. IR IN Tilslutning for fjernbetjener IR-øje. 3. DC IN Strømforsyning adaptor 12V DC in-jack. 4. Scart - For tilslutning mellem modtager og TV. 5

9 3.0 FJERNBETJENING Fjern batteridækslet. Sæt 2 stk. AAA (UM-4 eller R03) batterier i. Vær sikker på at batterierne vender rigtigt så de matcher symbolerne +/- der er markeret. Sæt batteridækslet på igen. Når batterierne udskiftes, skal begge batterier udskiftes samtidig. Bland ikke gamle og nye batterier, så vil levetiden blive væsentligt forkortet på batterierne. Fjern batterierne hvis enheden ikke skal benyttes i en længere periode. SKÅN MILJØET Smid ikke batterier ud som normalt affald, Vær miljøbevidst: aflever brugte batterier på dertil indrettede affaldsstationer. 1. POWER ON/STANDBY Skift til ON/STANDBY mode 2. 0 ~ 9 Vælger kanalerne 3. FAV Åbner Favorit Listen 4. SAT Åbner Satellit list 5. EPG Åbner Elektronisk Program Guide Menu 6. EXIT Lukker menu og et skridt tilbage 7. RØD Information ses på skærmen 8. GRØN Aktiverer Text TV 9. GUL Aktiverer Undertekster, hvis dette understøttes af broadcasteren. 10. BLÅ Information ses på skærmen 11. MENU Åbner hovedmenuen for at justere modtager og kanalindstillinger 12. CH6 / CH5 Kanaler op og ned 13. VOL+ / VOL- Skruer op og ned for lydstyrken 14. OK For at vælge/bekræfte 15. MUTE Slår lyden fra Modtagerens udgang 16. INFO Viser information om den aktuelle kanal 17. AUDIO Viser listen over ledige lydsprog for den kanal du ser. 18. Side op og ned 19. BACK Skift til tidligere kanal 20. TV/AV Skift mellem Modtager og TV 21. TV/RADIO Skift mellem TV og Radio 6

10 4.0 KOM GODT IGANG 4.1 Tilslut og tænd TV et Tilslut antennekablet til modtageren. Tilslut SCART stikket i modtageren til SCART indgangen i TV et. Du kan bruge det medfølgende kabel. Tænd på hoved afbryderen på Modtageren og tryk Power On/Standby. Hvis dit TV ikke automatisk vælger SCART indgangen, vælg da denne indgang med AV knappen, ligesom på din TV fjernbetjening. 4.2 Førstegangs Installation Nem Installation: WISARD vil komme frem på skærmen når modtageren bliver tændt første gang. Det anbefales at ved første installation du følger WISARDen punkt for punkt. Den vil hjælpe dig sikkert igennem system konfigurationen og kanal installationen. Hvis du er en erfaret bruger kan du kommer forbi WISARD ved at trykke MENU knappen og opsætte kanaler ved brug af Bruger indstillinger beskrevet i punkt Sprog valg Vælg det ønskede sprog med OP/NED knapperne og tryk OK for at bekræfte. Set Up Wizard menuen vil komme frem. Den beskriver de knapper der funktionelt skal bruges under installationen. Når informationen er læst tryk OK Satellit valg WISARD er forud installeret for nem installation af Astra 19,2 og Hotbird 13 øst. For disse satellitters LNB konfiguration er dette forud defineret som Universal LNB tilsluttet til modtagere via DiSEqC 1.0 switch input 1. Hvis skærmen er rettet mod Astra 19,2 eller Hotbird 13 vælg da til tilsvarende satellit og følg videre installation beskrevet I punkt Hvis skærmen er rettet mod andre satellitter eller du har multisatellit installeret vælg ANDRE for at gå videre til Antenne opsætnings menuen (se punkt 5.4.1). Vælg den korrekte satellit og tryk den blå knap og du kommer ind I Kanalsøgningsmenuen, hvor du også kan justerer antennen til maksimal modtagelse ved brug af styrke og kvalitets søjler (se punkt 5.4.2) Scanning Efter valg af Astra 19,2 eller Hotbird 13 Scanningsmenuen vil komme frem. Du kan nu vælge en af to muligheder: Forud installeret Kanaler (kun forud installeret kanaler vil bliver installeret) eller Satellit scanning (alle frie kanaler fra den valgte satellit vil blive scannet og installeret) WISARD-Antenne justering Efter en scanning er færdig vil WISARD-Antenne justering menu vil komme frem. Juster din skærmposition i små skridt indtil signal- og kvalitetsstyrke søjlerne bliver grønne. Forsøg at opnå maksimal signal- og kvalitetsstyrke. Når du er sikker på kvaliteten ikke kan blive bedre fastgøre skærmen på denne position og tryk OK på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgningen. Når kanalsøgningen er færdig, vil den først fundne kanal blive vist på Tv et. 7

11 5.0 HOVED MENU På Hovedsiden finder du Kanal Manager, Program Guide, Timer, Bruger Installation og Modtager information. 5.1 Kanal Manager For opbygning af favoritgrupper, flytte, låse og slette kanaler. 1. Tryk på MENU knapperne for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Kanal Manager og tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge TV Kanal eller Radio Kanal for at tilpasse og tryk OK. 4. Tryk på RØD Slet knap for at slette kanaler. Brug OP/NED knapperne for at vælge en Kanal og tryk OK for at bekræfte (du kan fortryde ved at trykke OK igen) Tryk så på EXIT for at slette. Bekræft sikkerhedsspørgsmålet med OK for at slette den valgte kanal. 5. Ved at trykke på GRØN Favorit knap igen kan du vælge den næste favorit gruppe. Brug OP/NED knapperne for at vælge en Kanal og tryk OK for at bekræfte. 6. Ved at trykke igen på GRØN Favorit knap kan du vælge den næste af de 6 favorit grupper. 7. Tryk på GUL Flyt knap for at flytte kanaler i kanal listen. Brug OP/NED knapperne for at vælge en Kanal og tryk OK for at flytte. Gå så, vha OP/NED knapperne til den ønskede position ok tryk OK for at erstatte kanalen. Tryk på den BLÅ Lås knap for at låse kanaler med en PIN kode. Brug OP/NED knapperne for at vælge en Kanal og tryk OK for at bekræfte. BEMÆRK: For at kunne låse kanalerne, skal Forældreløs være slået til. Se punkt Forældreløs i Bruger Installation herunder. 8. Tryk på EXIT knappen for at gemme data. 5.2 Program Guide Her åbnes den elektroniske program guide, som viser program information hvis det er tilgængeligt fra udbyderen. Dette kan også aktiveres ved at trykke på EPG knappen på fjernbetjeningen. 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Program Guide. Tryk OK. 3. Brug VENSTRE/HØJRE, OP/NED knapperne for at vælge program eller kanal. 4. Tryk på RØD Set Timer knappen for at indstille en timer funktion fra valgte program. 5. Tryk på GRØN - 6 knappen for at gå direkte 6 timer tilbage. 6. Tryk på GUL + 6 knappen for at gå direkte 6 timer frem. 7. Tryk på BLÅ Detaljer knappen for at få udvidet program information. 8. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 5.3 Timer Der er to muligheder beskrevet nedenfor. 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Timer. Tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Justere Tid eller Tids Reservation. 8

12 Justere Tid: For indstilling af tid og dato. 1. Brug OP/NED knapperne for valg. 2. Brug VENSTRE/HØJRE, OK og OP/NED, eller Nummer knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. Timer: For programmering af timer til at slå til på et bestemt tidspunkt og på en bestemt kanal. Én gang, daglig, ugentlig eller månedlig. 1. Brug OP/NED knapperne for valg. 2. Brug VENSTRE/HØJRE, OK og OP/NED, eller Nummer knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 5.4 Bruger Installation Der er seks undermenuer beskrevet nedenfor. 1. Tryk på MENU knappen for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation. Tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Antenne Setup, Kanal Søgning, System opsætning, Software Download, Voksen lås eller Fabriksindstillinger Antenne Setup Antenne: Du kan indstille op til 16 forskellig antenne konfigurationer I forbindelse med forskellige satellite indstillinger. Satellit: Valg af satellite. LNB type: Som standard er den sat til Universal. Foretag dig valg ud fra den installerede LNB. LNB freq. 1 og 2: Disse områder bliver kun aktiveret hvis den valgte LNB ikke er universal. I dette tilfælde skal du indtaste frekvenserne på Local Oscillator vist på din LNB. 22kHz Tone: Dette signal skifter automatisk afhængig af den anvendte LNB Lad indstillingen stå på Auto for at forhindre funktionsfejl. DiSEqC: Hvis du burger en DiSEqC 1.0 satellit switch skal du vælge hvilken udgang der bruges. Hvis ingen, sættes den til Ingen. Rød knap: Ved at trykke på den kommer du ind k undermenuen Antenne Vejledning Hjælp hvor du kan justere den præcise position af din antenne. For at gøre dette skal du indtaste længdegrad og breddegrad på din lokation. Dette resulterer i at du får den præcise vinkel på elevation og azimuth. Procedure: 1. Tryk på den rode knap på fjernbetjeningen 2. Vælg den ønskede satellit (fx. Astra 19.2 East). 3. Indtast længdegrad på din lokation (fx. Hamburg 10.0 EAST). 4. Indtast breddegrad på din lokation (fx. Hamburg 53.6 NORTH). Se I et atlas for at finde længde- og breddegrad på din lokation. 4. Til sidst vælges Beregn. Herefter får du præcis vinkel på elevation og azimuth. Rediger Satellit Navn: Hvis du vil redigere navnet på satellitten kan du bruge den GULE knap på fjernbetjeningen. Herefter fremkommer der et tastatur på skærmen. Indtast det nye navn og tryk OK for at bekræfte 9

13 5.4.2 Kanal Søgning I denne menu kan du vælge en kanal med signal til at justere din antenne til maksimal modtagelses niveau ved hjælp af styrke- og kvalitets info banner. Procedure: Antenne: Vælg en af de 16 antenne konfigurationer. Satellit: Tryk på Højre/Venstre knapperne for at vælge den ønskede satellit eller OK knappen for at vise en liste. Bemærk: Hvis den ønskede satellit hverken er på listen eller konfigureret, er det muligt at tilføje en ny satellit position i Antenne Opsætnings menuen. Transponder: Her er det muligt at vælge en gemt transponder fra en valgt satellit. Dette er nødvendigt hvis du kun vil søge efter en bestemt transponder. Rediger Hvis du vil scanne en bestemt frekvens kan du bruge den RØDE Rediger knap for at ændre de nuværende værdier på en transponder (frekvens, symbol rate eller poloration). De grå markerede felter bliver aktive og værdierne kan ændres. Disse værdier kan findes hos satellit operatøren eller på Indstil PID Du skal bruge denne mulighed hvis du kun vil søge efter en bestemt kanal. Hver kanal på en transponder har en forskellig adresse for billede, lyd og data. For at kunne taste disse værdier ind skal du trykke på den grønne knap. Efter at have indtastet dem og trykket OK vil den nye kanal blive gemt i bunden af kanallisten. Rediger Satellit Navn Hvis du vil redigere navnet på en satellit skal du bruge den GULE knap. Et tastatur vil fremkomme på skærmen. Indtast det nye navn og bekræft med OK. Start søgning: For at starte søgningen, gå til Søg 1 Sat eller tryk på Højre/Venstre knapperne for at vælge flere søgemuligheder: Søg TP: Der bliver søgt efter nye kanaler på den viste transponder alene. Netværkssøgning: Nogle satellitter fx Astra eller Hotbird, sender en fortegnelse over netværks informationer (NIT). Det er en komplet opdateret kanal fortegnelse som kan læses på modtageren. Tryk OK for at starte søgningen. Kanal søgnings forløbet vil vises på skærmen. Når scannings processen er færdig bliver alle fundne kanaler gemt i hukommelsen. Du kan nu vælge mellem 2 muligheder: Se for at se den først fundne kanal, eller Færdig for at komme tilbage til søgemenuen. Vælg en af dem og tryk OK for at bekræfte System opsætning For indstilling se beskrivelsen nedenfor: 1. Brug OP/NED knappen for at vælge OSD Sprog, Audio Sprog, Auto Undertekster, LNB Power, Skærm Format, Video Output, TV Type, Start PÅ Channel eller Passiv Standby. 2. Brug VENSTRE/HØJRE, OK og OP/NED knapperne for at ændre opsætning. 3. Tryk på EXIT knappen for at gemme Opsætning. 10

14 OSD Sprog: Sprogvalg for menuen på skærmen. Audio Sprog: Her er det muligt at indstille rækkefølgen på de sprog du ønsker at høre i tilfælde af et flersproget program. Auto Undertekst: Her kan du tilføje dine favorit undertekst sprog. Hvis den er slået TIL og udbyderen tilbyder det, vil undertekster i det valgte sprog fremkomme automatisk. Hvis det er slået FRA og udbyderen tilbyder undertekster, vises de ikke automatisk. Du skal aktivere dem ved at trykke på SUB knappen og vælge et af de tilgængelige sprog. LNB Power: Strømforsyningen til LNB en skal altid være tændt. Slå kun LNB strømmen fra hvis dette tydeligt fremgår af instruktionerne til dit satellit system! Skærm Format: Du kan vælge det ønskede format mellem 4:3, 16:9 og 4:3 Letterbox. Video Output: Du kan vælge output signal på scart stikket mellem RGB og CVBS. TV Type: For at vælge video standard PAL eller NTSC. Start På Kanal: Tryk på OK knappen for at aktivere dette. Vælg den kanal der skal vises hver gang modtageren tændes. Hvis den er sat til Ingen starter modtageren op på det sidst sete program. Passiv Standby: For at vælge standby type og tid. Herved vil Passiv standby være aktiv. Hvis det er slået FRA bliver Aktiv standby automatisk aktiveret. Passiv standby er en strømbesparende tilstand. Strømforbruget er ca. 1.9 W. Efter en angiven periode (10, 30 eller 60 minutter) vil modtageren skifte fra aktiv standby til passiv standby Software Opdatering via Satellit Her kan du søge efter eller/og installere nye software versioner hvis tilgængelige. 1. Tryk MENU knap for at gå til Hovedside. 2. Brug OP/NED knapperne for at vælge Bruger Installation og tryk OK. 3. Brug OP/NED knapperne for at vælge Software opdatering og tryk OK. 4. Vælg Auto Mode 5. Vælg hvilken slags data der skal downloades Tryk OK knap for at opdatere, søger nu efter ny software. 6. Hvis ny software er fundet bliver du informeret om dette på skærmen. 7. Tryk OK for at installere den nye software, din modtager vil genstarte i denne proces. Sluk IKKE modtageren og fjern IKKE strøm kablet i denne proces Voksen Lås Her kan du aktivere to funktioner: at låse kanaler og at låse adgangen til Bruger Installations Menuen. 1. Gå til denne Menu med PIN kode (Standard 0000) 2. Brug OP/NED og VENSTRE/HØJRE knapperne for at vælge Voksen Lås til Sluk eller Tænd. 3. Brug OP/NED og VENSTRE/HØJRE knapperne for at vælge Installere Lås til Sluk eller Tænd. 4. Brug OP/NED knapperne for at vælge Ny Kode (4 tal), tast en ny PIN kode. 5. Modtageren går automatisk vider til næste trin, bekræft igen Ny kode (4 tal) og tryk på EXIT knappen for at gemme opsætning. 11

15 5.4.6 Fabriksindstilling Note: Brug KUN denne funktion! For at slette alle kanaler og opsætning. Modtageren vender tilbage til basis fabrik opsætning. 1. Gå til denne Menu med PIN kode (Standard 0000). 2. Advarsels besked fremkommer. 3. Du kan annullere og gå et trin tilbage til hovedmenuen, eller bekræfte at fabriskindstillingen skal udføres. Så vil modtageren vende tilbage til fabriksindstillingerne. 5.5 Modtager Information Her finder du alt vigtigt information vedrørende software og hardware på din modtager. 6.0 FUNKTIONER 6.1 Standby/Power Tryk STANDBY/POWER, det vil tænde for din modtager. Hvis du trykker på STANDBY/POWER knappen igen vil den gå i standby mode Skift Kanaler 1. Hop igennem kanallisten: For at bevæge sig gennem kanallisten tryk på CH6 eller CH5 knappen på fjernbetjeningen. 2. Vælg fra on-screen kanal listen: Du kan også vælge den ønskede kanal direkte fra on-screen kanal listen. Denne vises ved at tryk på fjernbetjeningens OK knap. Tryk på knapperne CH6/CH5for at skifte kanal trin for trin. Tryk på knapperne for skifte kanaler med 10 trin. Tryk på OK knappen for at skifte til den ønskede kanal. 6.3 Lyd Justering Lyd niveauet kan indstilles med VENSTRE eller HØJRE knappen VOL- eller VOL+ på fjernbetjeningen. NOTE: Den valgte lydstyrke forbliver selvom modtageren slukkes og tændes igen, indtil lydstyrken ændres igen. Du kan slå lyden fra ved at trykke på MUTE knappen. Lyden forbliver slået fra indtil der igen trykkes på MUTE knappen eller VOL+ eller VOL- tasterne bruges eller indtil modtagere slukkes og tændes igen. 12

16 6.4 Sprog Valg Ved at trykke på AUDIO knappen flere gange kan du vælge mellem forskellige sprog. Hvis kun et sprog udsendes, har knappen ingen funktion. BEMÆRK! Det kræver en surround forstærker at få AC3 lyd. 6.5 Lyd Kontrol Ved at trykke på den BLÅ knap flere gange kan du vælge mellem forskellige audio modes: Venstre, Højre og Stereo. 6.6 Favorit Kanaler Tryk FAV knappen 6.7 Text TV Vælg en favorit liste (hvert tryk på FAV knappen viser dig næste liste) og tryk OK. Tryk på TEXT knappen for at starte Text TV. Tryk på EXIT for at gå ud af Text TV. 6.8 Undertekster Tryk på GUL SUB knap for at aktiver undertekster. Tryk på EXIT for at stoppe undertekster. 6.9 Visning af program information Du kan læse nuværende program information ved at trykke på INFO knappen på fjernbetjeningen. Tryk på RØD knap for EPG detaljer for nuværende program. Informationen forsvinder efter 5 sek. eller ved at trykke INFO knappen igen. Tryk på GRØN knap for at få detaljeret signal information. Tryk EXIT for at gå tilbage Skift Kanal Navn Du kan redigere kanal navnet ved at trykke på INFO knappen (eller OK knappen to gange). Tryk så på den GULE knap for at komme ind i undermenuen og redigere kanal navnet. Et tastatur fremkommer på skærmen. Indtast et navn og tryk OK for at bekræfte Skift mellem modtageren og TV mode Y Du kan skifte imellem modtageren og TV mode ved at trykke på TV/AV knappen. NOTE: Når din Modtager er i standby tilstand (slukket) er TV/AV knappen ikke aktiv. I standby tilstand vil den automatisk skifte til TV Skift mellem TV og Radio mode Du kan skifte mellem Digital TV og Radio ved at trykke på TV/RADIO knappen. 13

17 A.1 FEJLFINDING Problem Mulig årsag Hvad gør jeg Standby lys lyser ikke IR-eye Intet signal fundet Kabler ikke tilsluttet Hovedsikring sprunget Antennen er frakoblet Antennen er i stykker Check kabler Check sikring Check antennekablet Check antenne position Ingen billede eller lyd Indstillet til tekst-tv Skift til anden kanal Fjernbetjeningen virker ikke Ukorrekt information i EPG Modtageren reagrere ikke (fryser) Har glemt kanal-kode Modtageren er slukket. Der peges ikke korrekt mod modtageren. Front panel ødelagt. Batterierne er opbrugte At hente data tager tid Stor mængde data Sæt til og tænd modtager. Sigt imod modtageren. Check for skader. Sæt nye batterieri Prøv at genåbne EPG eller skift til en anden kanal og gå tilbage igen Frakobl strømforsyningen og vente et par sekunder før du tilslutter den igen og tænder for modtageren Geninstaller kanalen for at låse op Har glemt menu-kode Kontakt forhandleren A.2 SPECIFIKATIONER Demodulator Modulation: Input Symbol Rate: QPSK 2 45 MS/s Video Decoder Profile level: MPEG-2 Main Main level Input Rate: Max. 60 Mbit/s Video Resolution: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 (NTSC) Video Format: PAL / NTSC Aspect Ratio: 4:3, 4:3 Letter Box, 16:9 Audio Decoder MPEG Audio Layer I & II (MusiCam) Sampling rate: 32, 44.1 and 48 KHz Audio modes: Stereo, Joint Stereo, Mono, Dual Mono 14

18 Tuner Input Frequency Range: Input Signal Level: Input Connector: Input Impedance: LNB Supply: LNB Switch Control: DiSEqC Control: 950 ~ 2150 MHz -25 ~ -65 dbm F Type 75 Ohm unbalanced 14.0 / 19.0 V (max. 350 ma) Frequency: 22 ± 4 KHz Amplitude: 0.6 ± 0.2 V Version 1.0 compatible Memory and System Flash memory: SDRAM: 2 MByte Serial Flash 16 MByte Connectors SAT IN (F Type) 1 SCART TV Plug (CVBS, RGB) Power supply Adapter 12V DC in-jack Connection IR-eye for remote control General Data Supply Voltage: 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz, 12 V DC Power Consumption (max): 15 W Standby Power Consumption: < 3 W Operating Temperature: 5 ~ 45 C Storage Temperature: -10 ~ 65 C Operating Humidity Range: 10 ~ 90 %, Non-condensing Net-weight: 0.13 kg (without Adapter) Size (W x D x H) in mm: 138 x 57 x 20 NOTE: Design og Specifikationer kan ændres uden advarsel. Vægt og dimensioner er tilnærmelsesvise. 15

19 A.3 MILJØMÆSSIG Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 04/

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 6 Dansk

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning

Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning Foto lignende Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HVAD ER SLIMSAT SA60? 2 2.0 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2 3.0 HVORDAN FUNGERER INSTALLATIONEN? 3 3.1

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1 Tak fordi du har valg at købe dette Strong bærbare LCD TV. Dette LCD TV indeholder vor nyeste teknologi og det er designet til sikker installation og optimal ydelse. Denne brugsanvisning er gældende for

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indhold 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opstilling af udstyr 2 1.4

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere