VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen."

Transkript

1 Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få rigtig mange gode timer med de unge fodboldspillere, forældrene, øvrige trænere og ledelsen i klubben. Fra VFK s side vil vi gøre hvad vi kan for at dette skal lykkes. Med denne håndbog, har vi prøvet at imødekomme rigtig mange af de spørgsmål, som vi erfaringsmæssigt er stødt på gennem tiderne. Ved en nærlæsning vil du få en viden som gør dig i stand til at komme hurtigt og godt i gang. Trænerhåndbogen har jævnligt brug for fornyelse og du er derfor meget velkommen med nye ideer til håndbogen som revideres en gang om året. Forslag, kommentarer og ideer sendes til Bo Hansen, I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Vi forsøger til stadighed at have en velkvalificeret stab af trænere, som råder over såvel pædagogisk som fodboldmæssig indsigt. Som træner er du den, der er tættest på børnene, og det kan derfor være din indsats, der afgør, om det enkelte barn skal blomstre eller visne i fodboldverdenen. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper med at skabe sammenhæng mellem klubbens miljø og aktiviteter og de mennesker, der kommer i klubben. Som træner vil dine nærmeste samarbejdspartnere være klubbens Trænerkonsulent, holdledere/hjælpetrænere samt formanden for ungdomsudvalget. Trænerkonsulenten har til opgave at rådgive og vejlede dig i den udstrækning, du har brug for. Han vil også kunne give dig tilbud om uddannelse og kurser, hvor du kan dygtiggøre dig og hente inspiration og vejledning om børns udvikling, så du kan arbejde ud fra klubbens målsætning. Holdlederne/hjælpetrænerne, konsulenten og formanden for ungdomsudvalget vil hjælpe dig med de praktiske opgaver og kontakt til klubbens ledelse. Herved forsøger vi at sikre, at du kan koncentrere dig om det, der har med børnene og selve fodboldspillet at gøre. Vi er mange trænere og ledere i VFK, og vi varetager alle sammen vore opgaver som en frivillig fritidsbeskæftigelse. Derfor skal vi alle udvise forståelse, når tingene engang imellem ikke lige fungerer helt som de burde. Vi har forsøgt at skabe det bedst mulige grundlag ved at organisere og fordele arbejdet og sørge for, at de praktiske forhold omkring dit arbejde er på plads. For at du kan medvirke til det bedst mulige samarbejde i det daglige, er det derfor en god idé, at du orienterer dig om nogle af disse forhold. Derfor følger der her en beskrivelse af nogle udvalgte områder. Velkommen og god arbejdslyst! Vonsild Fodbold Klub 1

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning Klubbens formål Håndbogens formål og indhold Udlevering af håndbogen Opdatering af håndbogen Udarbejdelse af håndbogen Organisationsplan Kontaktpersoner i klubben Baneforhold Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 1) Baneforhold i øvrigt Medlemmer Medlemslister Procedure for indmelding Prøve medlemskab Spillercertifikat Udmeldelse Kontingent Kampe og stævner Turnering Tilmelding til DBU-turnering Kampfordeler Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Aflysning af kamp Rapportering af kampresultater Kampkort Tur og stævnedeltagelse Materialer Bolde til kamp og træning Materialeskabe Kegler/toppe Flytbare mål og minimål Tøj Spilletøj Vonsild Fodbold Klub 2

3 7.2 Sponsortøj og forældregaver Anlæg Anlæg generelt Nøgler Lysanlæg Omklædningsrum Kontor/mødelokaler Fodboldstøvler Administration/Kommunikation Administration Kommunikation Trænere og ledere Trænere Holdleder Ledere Træneruddannelser Refundering af afholdte udgifter Alkoholpolitik Pædofilipolitik Rygepolitik Etisk regelsæt vedrørende opførsel i Vonsild FK Forsikring Kørsel Vimpler/pokaler Forældresamarbejde Forældre/spillermøder Hjemmeside Nyttige links/hjemmesider Generel information Træning, øvelser m.m Stævner App til Smartphone Bilag Vonsild Fodbold Klub 3

4 1.Indledning 1.1 Klubbens formål Vonsild Fodbold Klub skal være et tilbud til mennesker med interesse i nærmiljøet - Alle spillere skal have mulighed for at udvikle sig fodboldmæssigt som hele mennesker. - Med udgangspunkt i medlemmernes forskellighed, skal aktiviteterne gennem teamwork være præget af leg, glæde og engagement. - Åbenhed via dialog og fairplay skal fremmes Overordnet målsætning: - at tilbyde fodbold og socialt samvær for drenge og piger i alle aldre - at udvikle den enkelte gennem leg og konkurrence på den enkeltes niveau - at tilbyde medlemmerne velkvalificerede ledere, trænere og hjælpere - at fastholde og fremme tilgangen af spillere til Vonsild Fodbold Klub - at fremme rekrutteringen af forældre og ungdomsspillere til det frivillige arbejde i klubben - at drive foreningen på en økonomisk ansvarlig måde - at lave en struktur der er tidssvarende for foreningen Det gode klubmiljø i Vonsild Fodbold klub Gennem det gode og trygge klubmiljø tror vi på at børn, unge og ældre kommer igen når de trives og oplever glæde ved fodbold, et godt fællesskab samt oplevelser. Vi ønsker: Et miljø hvor alle føler sig velkomne og er trygge Et miljø hvor der findes ansvarlige voksne Et miljø hvor indgangen til fodbold er leg og glæde Et miljø hvor man kan dygtiggøre sig og opleve glæden ved at indgå i et forpligtende fællesskab Et miljø hvor mor og far er en naturlig del af årgangens hverdag når man er mikro-, børne- eller ungdomsspillere Et miljø hvor alle får mulighed for at udvikle sig som hele mennesker Vonsild Fodbold Klub 4

5 1.2 Håndbogens formål og indhold Denne håndbog er tænkt som et opslagsværk for trænere, ledere og hjælpere i VFK og giver et generelt billede af regler og bestemmelser for Vonsild FK. Det vil sige, at man her kan finde svar på de fleste spørgsmål, som man skulle have. Håndbogen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret, når der viser sig et behov for dette. Ønsker man mere specifikke oplysninger henvises der til de respektive udvalg under bestyrelsen hvor uddybende informationer kan fås. 1.3 Udlevering af håndbogen Håndbogen udleveres til følgende personer: Et eksemplar til hvert hold/afdelingen i klubben. Holdet/afdelingen kan så selv kopiere håndbogen i det omfang det er nødvendigt Alle ledende personer i klubben Andre som måtte efterspørge denne Findes også på klubbens hjemmeside Endeligt vil der også forefindes et eksemplar hos formanden for kommunikationsudvalget, som vil blive opdateret i takt med at det er nødvendigt. Dette eksemplar kan betragtes som originalen. 1.4 Opdatering af håndbogen Det er den til en hver tid siddende bestyrelse som har ansvaret for at håndbogen holdes ajourført og opdateret. Opdateringen/tilføjelser vil når der er behov blive delt ud i de forskellige hold/afdelingers bakker i boldrummet ligesom de vil kunne downloades fra klubbens hjemmeside. 1.5 Udarbejdelse af håndbogen Denne håndbog er udarbejdet af Bestyrelsen i VFK, april Vonsild Fodbold Klub 5

6 2. Organisationsplan Med hjælp fra DBU-Jyllands konsulenttjeneste har bestyrelsen i VFK arbejdet med temaet Forretnings-udvikling. Et af resultaterne heraf er en organisationsplan med formanden på toppen og en række underliggende udvalg. Sportsudvalget Vonsild Fodbold Klub 6

7 ANSVARSOMRÅDE De sportslige aktiviteter, holdninger og uddannelse af trænere Rød tråd i træningsarbejdet Rød tråd i holdning til breddefodbold Koordinering mellem årgange træning, hold, kamp m.m. Praktisk støtte til trænere i ungdomsafdelingen. Uddannelsesprogram for trænere I dette udvalg ligger ansvaret for udvælgelse og udvikling af trænere og ledere i VFK. Det er blandt andet dette udvalg som arrangerer trænermøder og trænerkursus. Går du med et brændende ønske om at blive træner, holdleder eller på anden måde ønsker at deltage aktivt i klubben så meld dig til udvalgets formand. Trænerlederen er din primære kontaktperson vedr. alle spørgsmål af fodboldteknisk karakter. Kommunikationsudvalget ANSVARSOMRÅDE Formidling af information internt og eksternt Hjemmeside Nyhedsbreve Presse Publikationer Informationsskrivelser Opslag Materialeudvalget ANSVARSOMRÅDE Anlæg, baner, rekvisitter, bolde, beklædning Boldrum, omklædning, hal kontakt til skolen Baner, mål og opkridtning kontakt til kommunen Bolde, kegler, træningsrekvisiter Spilletøj Nøgler og adgangskort Vonsild Cup, Fodbold Skole, Aktiviteter Børn & unge-udvalget ANSVARSOMRÅDE Koordinerer initiativer og aktiviteter der vedr. ungdomsafdelingen. Fremme det sociale samvær på og på tværs af de forskellige ungdomshold. Fremme fodboldinteressen blandt børn & unge mennesker i Vonsild og omegn - således at klubben forøger sin medlemsskare på ungdomssiden. Være en tættere kontakt imellem træner/ holdleder og bestyrelsen Arrangere/planlægge og gennemføre (med hjælp fra frivillige) sociale og sportslige arrangementer. Individuelt fokus på drenge og pigers behov og samspillet mellem disse Vonsild Fodbold Klub 7

8 Seniorudvalg ANSVARSOMRÅDE Bindeled mellem spillere og trænere på seniorhold og bestyrelsen Fremme det sociale samvær på og på tværs af de forskellige seniorhold. Fremme seniorspillernes aktivitet i klubben (udenfor banen) - dels for at aflaste bestyrelse og underudvalg - men primært også for herigennem at skabe større klubglæde og samvær! Seniorudvalget skal arbejde for en fastholdelse af egne spillere, samt tage del i arbejdet for at finde nye spillere til både dame og herresiden. Leder & frivillige ANSVARSOMRÅDE Rekruttering af udvalgsmedlemmer, ledere og frivillige Bestyrelsesmedlemmer Udvalgsmedlemmer Frivillige i forbindelse med arrangementer Sponsorudvalg ANSVARSOMRÅDE udtænke, implementere og gennemføre sponsoraktiviteter, som kan generere økonomiske midler til at skabe en sund og spændende bredde- fodboldklub Rammeaftaler Annoncering Bandereklamer Tøjsponsor Indtægtsgivende arrangementer Indtægtsgivende arbejdsopgaver, projekter 2.1 Kontaktpersoner i klubben Bestyrelsen Vonsild Fodbold Klub 8

9 Navn Post/ansvar Tlf./Mo bil Bo Hansen Formand, Sponsorudvalg, Webmaster, kommunikation Åben Hal Monja Jørgensen Ungdomsudvalg - Piger / Martin Nicolajsen Ungdomsudvalg Jens Jørgen Nielsen Børn og ungdom Senior/oldboys/Veteran klub.dk Mariano Terp Børn og ungdom oldklub.dk Rudi Pedersen Café Jan Siefert Træner & Lederudvalg Fodboldskole k Per Madsen Sponsorudvalg Poster uden for bestyrelsen Hanne Moldrup Hansen Kasserer Poul Erik Laursen Kampfordeler Dommerkontakt Vonsild Fodbold Klub 9

10 Udvalg Under udarbejdelse se klubbens hjemmeside for info. 3. Baneforhold 3.1 Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 3+4) For at tilsikre at opvisningsbanen gennem hele sæsonen har en acceptabel og spilbar forfatning, således at den indbyder til at spille fodbold på, har bestyrelsen taget følgende forholdsregler: Bane 1 må udelukkende bruges til afvikling af kamp dvs. banen eller målområderne må ikke benyttes til træning under nogen omstændigheder. Hvis banen er i sådan en forfatning, at den kan tage længerevarende skade af at blive spillet på, må ingen af klubbens hold benytte banen til kamp. Vonsild Fodbold Klub 10

11 OBS! Ovenstående regler er stillet i bero indtil vores to nye baner er klar til at blive taget i brug. Se bilag vedr. træning og banefordeling 3.2 Baneforhold i øvrigt Fordelingen af træningsbaner fortages efter indbyrdes aftale mellem trænerne. I forbindelse med trænermøderne forud for sæsonen laves en fælles plan for træningsdage og træningstider. Det indskærpes, at mål der flyttes i forbindelse med træningen, flyttes tilbage. Vedr. kampe vil det altid fremgå af oversigtstavlen ved omklædningsrummene, hvor disse skal spilles. Det er kampfordeler der fastlægger kampbaner for de forskellige hold. Se baneoversigt i bilag under skemaer m.m. 4. Medlemmer 4.1 Medlemslister Registrering af medlemmer foregår i KlubOffice. Det er trænerens pligt at kontrollere listerne for fejl og mangler og tilrette lister i KlubOffice I forbindelse med sæsonstart er det trænernes pligt at sende en revideret spillerliste til kassereren til brug ved kontingentudsendelse. Deadline for aflevering af opdaterede spillerlister er: 1. maj for udendørssæsonen 1. december for indendørssæsonen Skabelon for medlemsliste findes som bilag til trænermanualen og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Login til KlubOffice samt brugervejledning findes i bilag. 4.2 Procedure for indmelding Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. Ved tilgang af en ny spiller skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som finde som bilag til denne manual eller som kan downloades fra klubbens hjemmeside. Blanketterne skal udfyldes korrekt og omhyggeligt med oplysninger om navn, fødselsdato, adresse, m.m. Ved indmelding i klubben skal træneren sikre sig, at spilleren ikke er medlem af en anden klub. Hvis spilleren har spillet i en anden klub, skal spilleren ved indmeldelsen aflevere sit spillercertifikat. Vonsild Fodbold Klub 11

12 4.3 Prøve medlemskab Nye spillere som kommer til klubben kan normalt prøvespille i dage før de skal meldes ind, hvis ikke andet er aftalt med kassereren 4.4 Spillercertifikat Ved indmeldelse af en ny spiller som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden klub, skal træneren indhente spillertilladelse hos pågældende klub, og dermed få udleveret spillercertifikatet. Det understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og spilletilladelse er i orden. Spillercertifikater opbevares hos kassereren. Denne kontaktes også hvis en spiller ønsker at skifte til en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret. 4.5 Udmeldelse Ønsker en spiller, at spille for en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret, skal dette rekvireres ved kassereren. En forudsætning for at en spiller får udleveret sit spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 4.6 Kontingent Kontingentopkrævningen foretages ved udsendelse af brev eller til alle medlemmer 2 gange årligt. Seniorer betaler dog to gange årligt for udendørssæsonen. Opkrævning for udendørssæsonen udsendes i maj måned og skal være betalt inden udgangen af måneden. Opkrævning for indendørssæsonen udsendes i december måned og skal være betalt inden udgangen af måneden. Bliver kontingentet ikke betalt rettidig følger en skriftlig rykker. 20 dage herefter følger anden skriftlige rykker samt meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Ansøgning om nedsat kontingent eller kontingentfritagelse kan ske til kassereren. Fritaget for kontingent er bestyrelsesmedlemmer, trænere og holdledere. Ændringer af kontingentsatser kan kun besluttes af bestyrelsen. Se også punkt 4.1 medlemslister. Kontingentsatser Vonsild Fodbold Klub 12

13 Indendørs: 375,- kr. uanset årgang/alder Udendørs: Poder U8 U9-U19 Old Boys & veteran Senior : 425,- kr. : 600,- kr. : 650,- kr. : 2x650,- kr. 5. Kampe og stævner 5.1 Turnering Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret. Begrebet turneringshalvdel er synonymt med begrebet kalenderhalvår dvs. perioderne 1. juli 31. december og 1. januar 30. juni 5.2 Tilmelding til DBU-Jylland-turnering Tilmelding af hold til udendørssæsonen for sker via kampfordeleren. Tilmelding til DBU-Jyllands-træningsturnering forud for sæsonstart skal ske via kampfordeler. Deadline for tilmelding til JBU forventes i 2014 at ligge på følgende datoer: 11-og 9-mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. december og tilmeldingsfristen er den 20. januar mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. januar og tilmeldingsfristen er den 20. februar mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. februar og tilmeldingsfristen er den 15. marts 2014 Diverse deadlines for tilmelding til DBUJylland stævner og turneringer ligger i 2013 på følgende datoer: April Tilmelding til Djurs Sommerland Cup 2013 åbnes 1.Deadline for tilmelding 5-mands Forår 2013 Uge 14 Træningsturnering 7-mands for U12 Piger A, U12 Piger B, U12 Piger C, U11 Piger A og U11 Piger B starter Uge 14 Træningsturnering 7-mands for U12 Drenge A, U12 Drenge B1, U12 Drenge B2, U12 Drenge C1, U12 Drenge C2, U11 Drenge A, Vonsild Fodbold Klub 13

14 4. Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmekampe/hjemmestævner i 7-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 7-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler 12. Offentliggørelse af FORELØBIG HOLDKAMPPLAN 5-mands Forår 2013 Uge 16 7-mands starter 15. Deadline for tilmelding 3-mands Forår Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmestævner i 5-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 5-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler 22. Offentliggørelse af FORELØBIG HOLDKAMPPLAN 3-mands Forår Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmestævner i 3-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 3-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler Uge 18 5-mands starter Maj Deadline for tilmelding til Djurs Sommerland Cup 2013 Uge 19 Jyske 3-bold starter 8. Tilmelding til Safari Fodbold Cup 2013 åbnes 9. Jyske 3-bold Storstævne Kolding 18. Jyske 3-bold Storstævne Stilling Juni Djurs Sommerland Fodbold Cup 10. Tilmeldingsfrist til 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår Djurs Sommerland Fodbold Cup Uge 25 og 26 Regionsfinaler 7-mands August Frist for rettelser 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår Tilmelding åbnes for Indefodbold i Kluboffice Vonsild Fodbold Klub 14

15 2. Udsendelse af ENDELIGT holdkampprogram for 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår 2013 September Tilmelding åbnes for FUTSAL Tilmelding åbnes for Vinterserien 1. Jyske 3-bold Storstævne Hammel 2. Deadline for tilmelding Safari Fodbold Cup Jyske 3-bold Storstævne Give 20. Deadline for tilmelding Indefodbold Safari Fodbold Cup Kampprogram: Få uger efter tilmeldingsfristen for tilmelding af hold til DBU-Jylland-turneringen, kan du på klubbens eller på DBU-Jylland s hjemmeside se dit kampprogram. Kampfordeleren vil sørge for at du får leveret et trykt program i din postbakke i boldrummet så snart dette foreligger. Afvikling af hjemmekampe: Ved hjemmekampe er du som træner klubbens repræsentant og skal derfor udvise adfærd i forhold til dette. - Sørg for at være på anlægget i god tid - find opvarmningsbolde frem til modstander - anvis omklædningsrum til modstander - Sikre at du har modtaget kampkort eller stævnekort - Sikre at alle hold udfylder kampkort - Indtelefoner resultat på samtlige kampe (se indberetning af resultat) - Kampkort eller stævnekort afleveres efter kamp i kampfordelers postbakke 5.3 Kampfordeler Det er kampfordelerens opgave at fremsende og modtage forslag samt acceptere alle trænings- og turneringskampe for samtlige VFK hold, eller på anden måde aftale dag, tid og kampbane med de andre klubber. Vonsild Fodbold Klub 15

16 Kampfordeleren bestiller dommerer til alle hjemmekampe for 11. mandshold. I 7. mandsfodbold bestiller kampfordeleren dommerer fra U13 og opefter. Dette gælder for både DBU og DGI turneringer. Det er kampfordeleren der afgør om en kamp kan flyttes eller ej. Og al henvendelse om flytning og aflysning af kampe, skal ske til kampfordeleren. 5.4 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig følgende: 1. Skriftlig anmodning til kampfordeler 2. Blanket forefindes som bilag til trænermanualen eller kan downloades og denne skal benyttes 3. Samtlige oplysninger skal fremgå af blanketten 4. Ønsker om ændring skal ske så tidligt som muligt 5. Tilbagemelding fra kampfordeler sker mundtligt eller skriftligt 6. Mundtlige anmodninger om ændringer kan normalt ikke modtages Af hensyn til dommerbestilling (læs også omkostninger) og den øvrige planlægning, bedes ændringer kun foretaget i begrænset omfang. OBS! Ønske om flytning af kamp skal være kampfordeler i hænde senest 14 dage før den fastsatte spilledag. Ved senere anmodning kan modstanderholdet nægte at flytte kampen og vil såfremt denne ikke spilles på det fastsatte tidspunkt blive erklæret som vinder af kampen. 5.5 Aflysning af kamp Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal kampfordeleren underrettes så tidligt som muligt. Der henstilles indtrængende til, at man undgår aflysninger. Kampfordeleren vil herefter foretage det videre fornødne. Da aflysninger koster klubben en del penge i form af bøder og dommerhonorar, henstilles det til alle trænere at gøre som ovenfor beskrevet. Hvis et hold skal trækkes ud af dets respektive turnering, skal dette ske i samråd med kampfordele, afdelingsformanden og træner/holdleder. 5.6 Rapportering af kampresultater Kampresultater indtelefoneres til DBU-Jylland umiddelbart efter kampens afslutning, se telefonnummer på kampkort. Resultatet skal indtelefoneres senest en time efter kampens afslutning. Det er holdlederens/trænerens ansvar at få resultatet indtelefoneret. 5.7 Kampkort Kampkort skal ikke indsendes til DBU Jyllands kontorer. Dette gælder i udendørs kampe i de centrale og regionale turneringer. Vonsild Fodbold Klub 16

17 Alle hold, der er tilmeldt i de centrale og regionale turneringer, får fremsendt blokke med kampkort. Kampkortet er udarbejdet med gennemslag. For klubberne betyder det følgende: Kampkort skal opbevares i begge klubberne indtil det pågældende år og skal på forlangende kunne indsendes til DBU Jylland til brug for behandling af turneringssager m.v. Hvis en klub ikke på forlangende er i stand til at indsende kampkort idømmes klubben bøde. Kampkortet underskrives af begge klubber. Dommeren skal ikke skrive under på kampkortet. Det skal klubberne gøre før kampen: Hjemmeholdet udfylder rækkenavn, puljenummer, kampnummer, spilledato, hjemmehold, udehold og egen holdopstilling incl. evt. reservespillere. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Udeholdet sørger for at udeholdets holdopstilling inklusive eventuelle reservespillere påføres. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Fødselsår for oldboys-, veteran-, og ungdomsspillere påføres. Endvidere påføres fødselsmåned for 4. kvartals spillere. Kampkort (udfyldt af begge hold) opbevares af hjemmeholdet under kampen. Det skal klubberne gøre efter kampen: Hjemmeholdet påfører kampens resultat. Begge hold er ansvarlige for at ikke benyttede spillere slettes fra kampkortet. Kampkortet underskrives af begge klubber, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af kortet, som opbevares i klubberne og som på forlangende skal kunne indsendes til DBU Jylland. Resultatet skal af hjemmeholdet indtelefoneres umiddelbart og senest en time efter kampens afslutning - se telefonnummer på kampkortet. Resultatet kan alternativt indtastes viawww.kluboffice2.dbu.dk. Kampkortet opbevares i begge klubber. Vonsild Fodbold Klub 17

18 5.8 Tur og stævnedeltagelse På bakkerne i boldrummet, på opslagstavlen eller via mail fordeles invitationer til stævner mv. som er tilsendt klubben. Tilmelding til ture og stævner sker i samarbejde med kampfordeleren. Deltagelse i stævner mv. er normalt gratis for spillerne. I forbindelse med ture, udenlandsrejser, træningsophold m.m. praktiseres en kombination af egenbetaling og tilskud fra klubben. 6.Materialer Regler for boldrum 1. Kun adgang for trænere fra VFK. 2. Husk at låse boldkasser. 3. Ryd op efter dig. 4. Ryd evt. også op efter andre. 5. boldrum er kun for VFK`s materiel. 6. Kontroller om der er post til dig. 7. Fej gulvet hvis der ligger græs, jord, m.m. 8. Våde overtrækstrøjer hænges op enkeltvis. 9. Ved mangler og defekter kontakt materialeudvalget. Materialeudvalg kontaktpersoner: Hans Mathiasen, mobil Erik Weng Rasmussen, mobil Bolde til kamp og træning Bolde ligger i de indrettede kasser i boldrummet/hallen, der er bragt ajour før sæsonen. Der er et skab med 3 er bolde, et med 4 er bolde samt et med 5 er bolde. Alle bolde er af en standard, så de kan bruges til både kamp og træning. - U5, U6, U7 & U8 spiller med boldstørrelse 3 - U9, U10, U11, U12, U13, U14 spiller med boldstørrelse 4 - Øvrige hold spiller med boldstørrelse 5 Til træning kan bolde tages med til banen i et af de boldnet, der hænger i boldrummet. Kegler samt overtrækstrøjer er i boldrummet og kan frit bruges af trænerne, der selvfølgelig sørger for at tingene bringes tilbage til deres plads efter brug. Vonsild Fodbold Klub 18

19 Det er bestyrelsen der i samarbejde med materialeforvalteren bestemmer, hvor mange bolde de enkelte hold/den enkelte afdeling tildeles. I ungdomsafdelingen tilstræbes det dog at der er en bold pr. spiller. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor. Det er trænerens ansvar at tælle bolde op som bruges til træning og i forbindelse med kamp og få dem med ind igen. (Husk hjørneflag) Er en bold(e) ødelagt, så ret henvendelse til materialeforvalteren som vil sørge for at man får en ny. Evt. bortkomne bolde meddeles ligeledes til materialeforvalteren. Ved slutningen af sæsonen rengøres boldene og tælles op i samarbejde med og efter materialeforvalterens anvisninger. 6.2 Materialeskabe Overtrækstrøjer og kegler forefindes i boldrummet hvor de efter brug skal låses ind igen for at undgå bortkomst. 6.3 Kegler/toppe Kegler/toppe forefindes i boldrummet og er fælles for hele klubben. Alle afdelinger skal deles ligeligt om keglerne når der trænes på samme tid. Under indendørs sæsonen opbevares bolde, trøjer og kompressor i blå boldkasser, kegler forefindes i bande og materiale rum. 6.4 Flytbare mål og minimål Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. Det er enhver træners og spillers pligt at målene stilles tilbage på plads efter træning. De yngste årgange kan ikke flytte målene og deres træning er derfor ødelagt, hvis målene ikke står på deres plads når træningen begynder. Minimålene/treboldmålene opbevares i materialevognen ved lysbanerne Se mere om minimål/treboldmål og deres anvendelse på hjemmesiden Vonsild Fodbold Klub 19

20 Global Goal opbevares i materialevognen ved lysbanen Global Goal inspirerer til leg, udfordrer både teknik og taktik og gør træningen alsidig. Det slipper fantasien løs, det forbedrer fysik og smidighed, det får brasilianeren frem i enhver. Og så kan det bruges på alle niveauer, uanset alder: Uanset om du er professionel eller amatør, lilleput eller oldboys eller midt imellem, så byder Global Goal på glæde samt bedre og mere varieret træning. Det er målets funktioner og positioner, der skaber variation, både hvis du træner alene eller sammen med andre. Målet kan stå op, vendes på siden, vippes eller bruges som trampolin for bolden. Der kan spilles til flere sider på en gang, så målet faktisk er rundt. Det kræver godt forsvarsspil og opfindsomt angreb! Kort sagt; så er mulighederne uanede med det formål, at nye tekniske og taktiske øvelser skaber bedre forståelse for spillet, bolden samt for med- og modspillere. Og så er det samtidig er sjovt. Træningsmanual til Global Goal findes som bilag til denne trænermanual Se mere på hjemmesiden Boldtrampolin Klubben har en boldtrampolin som opbevares i materialevognen ved lysbanen. Du kan se video-øvelser på dette link: 7. Tøj 7.1 Spilletøj For alle hold stilles der et sæt spilletøj til rådighed af klubben. Vonsild Fodbold Klub 20

21 Spillesættet består af 10 eller 14 orange trøjer, sorte bukser og sorte strømper + målmandsbluse, -bukser, og -handsker. For alt spilletøj forventes en levetid på minimum 2 år. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. (se bilag med skema til turnusordning) Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til materialeforvalteren. Ved trænermødet efter sæsonen skal spilletøjet være talt op og en evt. mangelliste skal udfyldes sammen med en øvrig orientering om tøjets stand. Listen afleveres til Materialemanden. Det er træner/holdleder ansvar at udleveret tøj bliver indsamlet ved sæsonens afslutning. Det er træner/holdlederens ansvar at spilletøjet er klar til sæsonstarten. Da der er leveringstid på noget af tøjet, så kontroller i god tid, om tøjet er i orden. (God tid er ca. 3-6 uger før den første kamp). Tal med materialeforvalteren hvis du har nøgle spørgsmål om ovennævnte. 7.2 Sponsortøj og forældregaver Bestyrelsen bliver jævnligt konfronteret med, at velvillige forældre skaffer tøj gennem sponsorer til det hold som deres børn spiller på. Derfor har bestyrelsen/sponsorudvalget udarbejdet følgende regulativ: Hvis forældre for egen regning og uden om en sponsor vil finansiere spillerdragter til et hold er dette i orden. Hvis forældrene selv skaffer en sponsor, og denne ønsker at støtte og reklamere for et bestemt hold, skal dette meddeles til bestyrelsen/sponsorudvalget, som skal godkende dette. Det er vigtigt at al sponsorering altid sker gennem klubbens bestyrelse/sponsorudvalg. Så undgår vi at forældre eller andre retter henvendelse til sponsorer, som vi allerede har indgået en sponsoraftale med og på den måde forstyrre unødigt. Husk derfor: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. skal du altid have bestyrelsens accept. 8. Anlæg Vonsild Fodbold Klub 21

22 8.1 Anlæg generelt Anlæg, omklædning og hal skal behandles ordentlig og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at alle kan holde ud at benytte vores faciliteter. Ved træning og kamp er det trænerens ansvar at anlægget bliver efterladt i samme stand som da man kom. 8.2 Nøgler Nøgler og adgangskort udleveres af materialeforvalteren, der skal ved bestilling oplyses navn, adresse, telefon numre og mail adresse. Ved bortkomst kontakt materialeforvalteren hurtigst muligt. Husk at aflevere nøgler og kort hvis du ophøre som træner/leder. 8.3 Lysanlæg Vonsild FK råder over lysanlæg til bane 4. Lyset til banen tændes med nøgle som hænger under hjørnehylde i boldrum, betjeningskasse er monteret på lysmast i nordligste del af banen, nærmest Vonsildvej. Fra nøgle drejes til fuld lysstyrke går der nogle minutter. Det er trænere og KUN trænerne der må tænde for lyset husk at slukke hvis du er sidste mand! 8.4 Omklædningsrum Der er 4 omklædningsrum med adgang udefra og to omklædningsrum med adgang via hallen. Rum 4 og det sidste rum i hallen er forbehold piger. Træneren skal sørge for at spillere ikke rengør støvlerne ved at banke dem mod muren, at der ikke kommer jord fra støvlerne med ind i omklædningsrummene, og at rummene i øvrigt holdes i ryddelig stand. Er der kommet jord ind i omklædningsrummet skal der fejes efter brug. 8.5 Kontor/mødelokaler Klubben råder ikke over et kontor i hallen. Mødelokaler kan reserveres ved at skrive på den opsatte kalender uden for lokalerne på første sal. 8.6 Fodboldstøvler Det er selvfølgelig strengt forbudt at gå fra banerne ind i hallen og cafeen i fodboldstøvler! Det er træner/holdleders ansvar at dette ikke finder sted 9. Administration/Kommunikation 9.1 Administration VFK stiller brevpapir og kuverter til rådighed og refunderer portoen mod behørig dokumentation. Brevpapir og kuverter kan fås ved henvendelse til kasserer eller formand. Vonsild Fodbold Klub 22

23 9.2 Kommunikation Skriftlige meddelelser til trænere anbringes i de respektive bakker i boldrummet. Husk at tømme din postbakke mindst en gang om ugen i fodboldsæsonen. VFK foretrækker at anvende som kommunikation. Information fra bestyrelsen, udvalg, kampfordeler m.m. vil derfor oftest blive fremsendt per . Den eksterne opslagstavle og opslagstavlen i boldrummet bliver brugt til fælles og generel information i udendørssæsonen. Opslagstavlen i hallen bruges primært i indendørssæsonen. 10. Trænere og ledere 10.1 Trænere Trænerer i VFK fodbold aflønnes som ulønnede trænere. De enkelte beløb besluttes af bestyrelsen.. Udbetaling finder normalt sted ved udendørssæsonens afslutning. Trænere i klubben tildelt en gratis træningsdragt med t-shirt og shorts. Trænere deltager normalt gratis i ture og stævner og deltager gratis i klubbens årlige træner/leder fest. Trænere er desuden kontingentfri Holdleder Det er op til den enkelte træner selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Træneren finder selv en holdleder og informerer træner- lederudvalget om navn og kontaktoplysninger Ledere Klubbens ledere aflønnes normalt ikke, men kan få godtgjort udgifter forbundet med deres funktion efter regning. Ledere er desuden kontingentfri Træneruddannelser VFK har som mål at have en trænerstab, der er dygtig og veluddannet. Det er VFK s målsætning at så mange trænere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser. VFK forventer naturligvis, at trænere, der lader sig uddanne, også gør brug af uddannelsen til gavn for klubben VFK betaler kursusudgifter og evt. fortæringsudgifter i forbindelse med deltagelse i kurser. Der kan endvidere ydes kørselsgodtgørelse, dog forventes det at man laver samkørsel, hvor det er muligt. Vonsild Fodbold Klub 23

24 Tilmelding til kurser koordineres af Sportsudvalget, der også vurderer om kurset er relevant. VFK tilstræber at afholde flest mulige kurser som interne kurser i klubben. 11. Refundering af afholdte udgifter Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. kan refunderes hos klubbens kasserer mod behørig dokumentation og eventuelt med godkendelse fra afdelingsleder. Ingen kan få udbetalt penge fra kassen uden bilag! 12.Alkoholpolitik Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol under udførelse af træning og ved afvikling af kampe. Når trænere og ledere i øvrigt optræder i VFK regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit. Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter og på banerne tolereres ikke. Spillere fra ungdomsafdelingen (til og med ynglinge) og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i VFK regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner. Ved særlige lejligheder og arrangementer må ynglingespillere med leders/træners udtrykkelige tilladelse og under leders/træners ansvar dog nyde alkohol i begrænset mængde. Lederen/træneren kan inddrage tilladelsen til spillere, som efter hans skøn ikke kan administrere denne frihed. 13.Pædofilipolitik Vonsild Fodboldklub ønsker, at sikre vores ungdomsspillere mod pædofili. Derfor bliver, der efter skriftlig samtykkeerklæring, for alle frivillige ledere indhentet oplysninger om tidligere sager vedrørende pædofili i henhold til cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Derforuden skal der via en åben dialog i det daglige mellem forældre, trænere og ledere, sikres mod at der opstår pædofile situationer i Vonsild FK. Vonsild Fodbold Klub 24

25 Oplysningerne om pædofili søges og opbevares af den træner ansvarlige. Ovennævnte oplysninger er fortrolige og derfor er personer, i Vonsild FK der har aktindsigt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. 14.Rygepolitik VFK s bestyrelse har vedtaget en rygepolitik for klubben, der primært har til formål at undgå, at klubbens medlemmer, gæster og medarbejdere m.fl. udsættes for passiv rygning. Bestyrelsen ønsker med rygepolitikken at skabe sundere rammer for alle, der kommer på klubbens anlæg. På anlæggene er alle indendørs faciliteter - dvs. sportslige faciliteter, café, omklædningsrum, toiletter, gangarealer, forhal, mødelokaler mv. - røgfrie områder. Der kan således ikke ryges under møder Det er tilladt at ryge på de udendørsfaciliteter, undtaget herfor er dog de sportslige arealer, hvor rygning ikke er tilladt. Målet med rygepolitikken i VFK er således at begrænse røgen til visse udendørs områder, så alle frit kan vælge, om de vil udsættes for røg eller ej. Sådan tilgodeses både rygere og ikke-rygere, og VFK's rygepolitik er således mere en røgpolitik, der går efter røgen - ikke rygeren. 15. Etisk regelsæt vedrørende opførsel i Vonsild FK Man møder omklædt eller klar til omklædning til den aftalte tid. Gentagne overskridelser kan medføre, at man ikke deltager i træningen/kampen den pågældende dag. Det henstilles til at spillere så vidt muligt foretager bad efter træning og kamp Sprog : Vi forventer, at der bruges et ordentligt sprog i omklædningsrum, på anlæg og baner samt i hallen. Det gælder over for kammerater, trænere, modstander samt dommer Gentagende overskridelser medfører hjemsendelse fra træning/kamp Træning : Vi forventer at spillerne udviser den størst mulige koncentration under træning for at lære mest muligt og derved blive så god en fodboldspiller som muligt. Dvs. at privatsnak m.h.t.hvad der er sket i f.eks. i skolen eksempelvis må vente til efter træningen. Truende adfærd overfor medspillere til både træning/ kamp vil ikke blive tolereret, Kampe : Vonsild Fodbold Klub 25

26 Enhver fysisk kontakt (som ikke har noget med spillet at gøre) med modstanderen både før, under og efter kampen medfører automatisk, som minimum én spilledags intern karantæne, herefter tager Vonsild FK s bestyrelse episoden op til evt. yderligere sanktioner. Ved fysisk kontakt menes der, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer. 16.Forsikring Vonsild FK har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Trænere/ledere er - under arbejde for Klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbund har også en kollektiv rejseforsikring, der dækker under rejse over hele Verden. Det anbefales imidlertid, at familieforsikring undersøges førend udlandsrejsen påbegyndes. Vi anbefaler kraftigt, at hver enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkeforsikring. 17. Kørsel Kørsel i forbindelse med deltagelse i turnering, stævner eller lignende, foretages af forældre uden nogen form for honorering. Klubben/træner-leder skal sørge for at børnene er lovmæssigt fastspændt i sikkerhedsseler og at færdselsloven overholdes. Det betyder bl.a. at børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr. Det vil sige barnestol, selepude m.v. der passer til barnets højde og vægt. 18.Vimpler/pokaler Hvert eneste år vinder - eller foræres - mange af Vonsild FK s ungdomshold pokaler. Retningslinjer for disse er som følger: - Hold-pokaler cirkuleres gerne mellem spillerne på holdet hvorefter de udstilles i pokalskabet i hallen. - Pengepræmier erhvervet grundet flotte placeringer i turneringer deles ligeligt mellem Ungdomsafdelingen og det pågældende hold. Andelen til holdet omsættes i fælles aktiviteter for spillere, f.eks. til årsafslutning, bowlingtur eller lignende. Vonsild Fodbold Klub 26

27 19. Forældresamarbejde Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden. Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler. Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen. Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne. Nedenstående liste med de 10 forældre bud kan efter behov udleveres til forældrene De 10 forældre bud Mød op til træning og kamp dit barn sætter pris på det Forhold dig i ro på sidelinjen lad børnene spille Ophold dig kun langs den ene sidelinje og i god afstand til trænere og spillere Respekter trænerens beslutninger vær positiv og støttende Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder Skab god stemning ved kampene byd fx. udeholdets forældre på kaffe Spørg om kampen var spændende og sjov ikke om resultatet Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke Bak op om holdets og klubbens arbejde din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!! (Se bilag: Når mor og far er medspillere) 19.1 Forældre/spillermøder Et samlet forælder/spillermøde afholdes evt. i samarbejde med et eller flere medlemmer fra bestyrelsen mindst én gang pr. sæson. Det anbefales, at mødet ikke arrangeres til den første træningsdag, men i god tid - mindst 2 uger - før turneringsstart. Arrangementet bør afholdes i klublokalet, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere, uanset hvor de ellers træner og spiller kamp. Vonsild FK giver sodavand og kaffe. HUSK! Inviter gerne en repræsentant fra bestyrelsen eller fra ungdomsudvalget med til mødet! Vonsild Fodbold Klub 27

28 Hvad skal der overvejes inden mødet : Indbydelsen. Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvilken "stil" vil jeg anlægge? Skal den være seriøs, humoristisk, professionel, venskabelig? Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkollegaer, ungdomskonsulent, ungdomsformand, holdleder, foredragsholdere? Tid og sted. Husk at undersøge om klublokalet er ledigt - HUSK at købe brød. Check også om de andre deltagere er optaget. Hvilken dagsorden skal mødet have? Se forslag nedenfor. Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældrene varetager? Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? Forslag til dagsorden : 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere. 2. Orientering om klubben (evt. ved Ungdomskonsulent). 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser? Vask af kamptøj efter kampene kørsel til kampe og stævner være dommere til hjemmekampe og stævner i de små rækker Vonsild Fodbold Klub 28

29 Medbringe frisk frugt til halvegen eller til pauser mellem kampen Se diverse hjælpeskemaer i bilag til denne trænermanual 21. Hjemmeside På klubbens hjemmeside kan du finde mange oplysninger om klubben og dit hold. -Links til kamp/turneringsprogram -Nyt fra bestyrelsen -Aktivitetskalender -Adresselister trænere, bestyrelse og udvalg -Nyheder om klubben aktiviteter m.m. -Foto-arkiv Du kan også downloade en kopi af denne håndbog fra hjemmesiden. Nu mangler vi kun, at nogen med tilknytning til de forskellige hold bidrager med at lave indlæg på holdsiderne med andre ord en holdredaktør! Hvad er en holdredaktør? Det er ham/hende der skriver indlæg på siden: Optakter til kampe for holdet Referater af holdets kampe Nyheder om holdet Statistik for holdet Sørger for nye og aktuelle fotos at holdet Vonsild Fodbold Klub 29

30 Hvordan kommer du i gang? Du kan kontakte undertegnede som vil give dig password og instruktion til redigering af hjemmesiden. Bo Hansen Mobil Nyttige links/hjemmesider/app s 22.1 Generel information DBU Jylland - DBU Jylland, region 3 Danmarks Boldspil Union 22.2 Træning, øvelser m.m. øvelsesdatabase - DBU øvelsesdatabase - DGI Global Goal øvelsesdatabase Jysk 3-bold informationsside Vonsild Fodbold Klub 30

31 22.3 Stævner - danske og internationale stævner - DBU stævner - Internationale stævner 22.4 App til Smart Phone - DBU s App https://itunes.apple.com/us/app/dgi-tr-nerguiden/id ?mt=8 DGI Trænerguiden som App for IPhone Træn med Christian Eriksen og Simon Kjær 23. Bilag Følgende bilag kan printes eller læses fra vedlagte CD-ROM. Bilagene er inddelt i tre kategorier afhængig af anvendelse/formål. Vonsild Fodbold Klub 31

32 23.1 Skemaer, skabeloner m.m. -baneoversigt træningsplan, foråret kørsel -frugt -dommer -trøjevask -spillercertifikat -indmeldelsesblanket -udmeldelsesblanket -medlemsliste -kampkort 23.2 Træning, øvelser m.m. -Teknikmærket Træn med Michael Laudrup - Grundlæggende teknikker Trænerens hjælpeark -Trænerstart med bolden i centrum -Træneruddannelse På banen med bolden! -DBUs Børnetræningsmanual Global Goal Samlevejledning og Træningsmanual 23.3 Regler m.m. -Rækkebeskrivelser ungdom, piger og drenge -Sådan spiller vi Jyske 3-bold Vonsild Fodbold Klub 32

33 -Stævneguide Jyske 3-bold -Turneringsreglement 5-mands -Turneringsreglement 7-mands -Fodboldloven 23.4 Holdninger, Fair Play m.m. - Det er sjovt at spille fodbold -når mor og far er medspillere!!! -Tips og idéer til god tone på fodboldbanen -Fair Play Kids Fodboldsjov -Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte -Det skal være sjovt.. fastholdelse af årige Vonsild Fodbold Klub 33

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Baner... 6 Baneoversigt... 6 Baneadgang... 6 Banefordeling... 6 Sommerhalvåret... 7 Vinterhalvåret... 7 Baneklargøring... 7 Regler

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere