VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen."

Transkript

1 Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få rigtig mange gode timer med de unge fodboldspillere, forældrene, øvrige trænere og ledelsen i klubben. Fra VFK s side vil vi gøre hvad vi kan for at dette skal lykkes. Med denne håndbog, har vi prøvet at imødekomme rigtig mange af de spørgsmål, som vi erfaringsmæssigt er stødt på gennem tiderne. Ved en nærlæsning vil du få en viden som gør dig i stand til at komme hurtigt og godt i gang. Trænerhåndbogen har jævnligt brug for fornyelse og du er derfor meget velkommen med nye ideer til håndbogen som revideres en gang om året. Forslag, kommentarer og ideer sendes til Bo Hansen, I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Vi forsøger til stadighed at have en velkvalificeret stab af trænere, som råder over såvel pædagogisk som fodboldmæssig indsigt. Som træner er du den, der er tættest på børnene, og det kan derfor være din indsats, der afgør, om det enkelte barn skal blomstre eller visne i fodboldverdenen. Det er derfor vigtigt, at vi alle hjælper med at skabe sammenhæng mellem klubbens miljø og aktiviteter og de mennesker, der kommer i klubben. Som træner vil dine nærmeste samarbejdspartnere være klubbens Trænerkonsulent, holdledere/hjælpetrænere samt formanden for ungdomsudvalget. Trænerkonsulenten har til opgave at rådgive og vejlede dig i den udstrækning, du har brug for. Han vil også kunne give dig tilbud om uddannelse og kurser, hvor du kan dygtiggøre dig og hente inspiration og vejledning om børns udvikling, så du kan arbejde ud fra klubbens målsætning. Holdlederne/hjælpetrænerne, konsulenten og formanden for ungdomsudvalget vil hjælpe dig med de praktiske opgaver og kontakt til klubbens ledelse. Herved forsøger vi at sikre, at du kan koncentrere dig om det, der har med børnene og selve fodboldspillet at gøre. Vi er mange trænere og ledere i VFK, og vi varetager alle sammen vore opgaver som en frivillig fritidsbeskæftigelse. Derfor skal vi alle udvise forståelse, når tingene engang imellem ikke lige fungerer helt som de burde. Vi har forsøgt at skabe det bedst mulige grundlag ved at organisere og fordele arbejdet og sørge for, at de praktiske forhold omkring dit arbejde er på plads. For at du kan medvirke til det bedst mulige samarbejde i det daglige, er det derfor en god idé, at du orienterer dig om nogle af disse forhold. Derfor følger der her en beskrivelse af nogle udvalgte områder. Velkommen og god arbejdslyst! Vonsild Fodbold Klub 1

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning Klubbens formål Håndbogens formål og indhold Udlevering af håndbogen Opdatering af håndbogen Udarbejdelse af håndbogen Organisationsplan Kontaktpersoner i klubben Baneforhold Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 1) Baneforhold i øvrigt Medlemmer Medlemslister Procedure for indmelding Prøve medlemskab Spillercertifikat Udmeldelse Kontingent Kampe og stævner Turnering Tilmelding til DBU-turnering Kampfordeler Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Aflysning af kamp Rapportering af kampresultater Kampkort Tur og stævnedeltagelse Materialer Bolde til kamp og træning Materialeskabe Kegler/toppe Flytbare mål og minimål Tøj Spilletøj Vonsild Fodbold Klub 2

3 7.2 Sponsortøj og forældregaver Anlæg Anlæg generelt Nøgler Lysanlæg Omklædningsrum Kontor/mødelokaler Fodboldstøvler Administration/Kommunikation Administration Kommunikation Trænere og ledere Trænere Holdleder Ledere Træneruddannelser Refundering af afholdte udgifter Alkoholpolitik Pædofilipolitik Rygepolitik Etisk regelsæt vedrørende opførsel i Vonsild FK Forsikring Kørsel Vimpler/pokaler Forældresamarbejde Forældre/spillermøder Hjemmeside Nyttige links/hjemmesider Generel information Træning, øvelser m.m Stævner App til Smartphone Bilag Vonsild Fodbold Klub 3

4 1.Indledning 1.1 Klubbens formål Vonsild Fodbold Klub skal være et tilbud til mennesker med interesse i nærmiljøet - Alle spillere skal have mulighed for at udvikle sig fodboldmæssigt som hele mennesker. - Med udgangspunkt i medlemmernes forskellighed, skal aktiviteterne gennem teamwork være præget af leg, glæde og engagement. - Åbenhed via dialog og fairplay skal fremmes Overordnet målsætning: - at tilbyde fodbold og socialt samvær for drenge og piger i alle aldre - at udvikle den enkelte gennem leg og konkurrence på den enkeltes niveau - at tilbyde medlemmerne velkvalificerede ledere, trænere og hjælpere - at fastholde og fremme tilgangen af spillere til Vonsild Fodbold Klub - at fremme rekrutteringen af forældre og ungdomsspillere til det frivillige arbejde i klubben - at drive foreningen på en økonomisk ansvarlig måde - at lave en struktur der er tidssvarende for foreningen Det gode klubmiljø i Vonsild Fodbold klub Gennem det gode og trygge klubmiljø tror vi på at børn, unge og ældre kommer igen når de trives og oplever glæde ved fodbold, et godt fællesskab samt oplevelser. Vi ønsker: Et miljø hvor alle føler sig velkomne og er trygge Et miljø hvor der findes ansvarlige voksne Et miljø hvor indgangen til fodbold er leg og glæde Et miljø hvor man kan dygtiggøre sig og opleve glæden ved at indgå i et forpligtende fællesskab Et miljø hvor mor og far er en naturlig del af årgangens hverdag når man er mikro-, børne- eller ungdomsspillere Et miljø hvor alle får mulighed for at udvikle sig som hele mennesker Vonsild Fodbold Klub 4

5 1.2 Håndbogens formål og indhold Denne håndbog er tænkt som et opslagsværk for trænere, ledere og hjælpere i VFK og giver et generelt billede af regler og bestemmelser for Vonsild FK. Det vil sige, at man her kan finde svar på de fleste spørgsmål, som man skulle have. Håndbogen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret, når der viser sig et behov for dette. Ønsker man mere specifikke oplysninger henvises der til de respektive udvalg under bestyrelsen hvor uddybende informationer kan fås. 1.3 Udlevering af håndbogen Håndbogen udleveres til følgende personer: Et eksemplar til hvert hold/afdelingen i klubben. Holdet/afdelingen kan så selv kopiere håndbogen i det omfang det er nødvendigt Alle ledende personer i klubben Andre som måtte efterspørge denne Findes også på klubbens hjemmeside Endeligt vil der også forefindes et eksemplar hos formanden for kommunikationsudvalget, som vil blive opdateret i takt med at det er nødvendigt. Dette eksemplar kan betragtes som originalen. 1.4 Opdatering af håndbogen Det er den til en hver tid siddende bestyrelse som har ansvaret for at håndbogen holdes ajourført og opdateret. Opdateringen/tilføjelser vil når der er behov blive delt ud i de forskellige hold/afdelingers bakker i boldrummet ligesom de vil kunne downloades fra klubbens hjemmeside. 1.5 Udarbejdelse af håndbogen Denne håndbog er udarbejdet af Bestyrelsen i VFK, april Vonsild Fodbold Klub 5

6 2. Organisationsplan Med hjælp fra DBU-Jyllands konsulenttjeneste har bestyrelsen i VFK arbejdet med temaet Forretnings-udvikling. Et af resultaterne heraf er en organisationsplan med formanden på toppen og en række underliggende udvalg. Sportsudvalget Vonsild Fodbold Klub 6

7 ANSVARSOMRÅDE De sportslige aktiviteter, holdninger og uddannelse af trænere Rød tråd i træningsarbejdet Rød tråd i holdning til breddefodbold Koordinering mellem årgange træning, hold, kamp m.m. Praktisk støtte til trænere i ungdomsafdelingen. Uddannelsesprogram for trænere I dette udvalg ligger ansvaret for udvælgelse og udvikling af trænere og ledere i VFK. Det er blandt andet dette udvalg som arrangerer trænermøder og trænerkursus. Går du med et brændende ønske om at blive træner, holdleder eller på anden måde ønsker at deltage aktivt i klubben så meld dig til udvalgets formand. Trænerlederen er din primære kontaktperson vedr. alle spørgsmål af fodboldteknisk karakter. Kommunikationsudvalget ANSVARSOMRÅDE Formidling af information internt og eksternt Hjemmeside Nyhedsbreve Presse Publikationer Informationsskrivelser Opslag Materialeudvalget ANSVARSOMRÅDE Anlæg, baner, rekvisitter, bolde, beklædning Boldrum, omklædning, hal kontakt til skolen Baner, mål og opkridtning kontakt til kommunen Bolde, kegler, træningsrekvisiter Spilletøj Nøgler og adgangskort Vonsild Cup, Fodbold Skole, Aktiviteter Børn & unge-udvalget ANSVARSOMRÅDE Koordinerer initiativer og aktiviteter der vedr. ungdomsafdelingen. Fremme det sociale samvær på og på tværs af de forskellige ungdomshold. Fremme fodboldinteressen blandt børn & unge mennesker i Vonsild og omegn - således at klubben forøger sin medlemsskare på ungdomssiden. Være en tættere kontakt imellem træner/ holdleder og bestyrelsen Arrangere/planlægge og gennemføre (med hjælp fra frivillige) sociale og sportslige arrangementer. Individuelt fokus på drenge og pigers behov og samspillet mellem disse Vonsild Fodbold Klub 7

8 Seniorudvalg ANSVARSOMRÅDE Bindeled mellem spillere og trænere på seniorhold og bestyrelsen Fremme det sociale samvær på og på tværs af de forskellige seniorhold. Fremme seniorspillernes aktivitet i klubben (udenfor banen) - dels for at aflaste bestyrelse og underudvalg - men primært også for herigennem at skabe større klubglæde og samvær! Seniorudvalget skal arbejde for en fastholdelse af egne spillere, samt tage del i arbejdet for at finde nye spillere til både dame og herresiden. Leder & frivillige ANSVARSOMRÅDE Rekruttering af udvalgsmedlemmer, ledere og frivillige Bestyrelsesmedlemmer Udvalgsmedlemmer Frivillige i forbindelse med arrangementer Sponsorudvalg ANSVARSOMRÅDE udtænke, implementere og gennemføre sponsoraktiviteter, som kan generere økonomiske midler til at skabe en sund og spændende bredde- fodboldklub Rammeaftaler Annoncering Bandereklamer Tøjsponsor Indtægtsgivende arrangementer Indtægtsgivende arbejdsopgaver, projekter 2.1 Kontaktpersoner i klubben Bestyrelsen Vonsild Fodbold Klub 8

9 Navn Post/ansvar Tlf./Mo bil Bo Hansen Formand, Sponsorudvalg, Webmaster, kommunikation Åben Hal Monja Jørgensen Ungdomsudvalg - Piger / Martin Nicolajsen Ungdomsudvalg Jens Jørgen Nielsen Børn og ungdom Senior/oldboys/Veteran klub.dk Mariano Terp Børn og ungdom oldklub.dk Rudi Pedersen Café Jan Siefert Træner & Lederudvalg Fodboldskole k Per Madsen Sponsorudvalg Poster uden for bestyrelsen Hanne Moldrup Hansen Kasserer Poul Erik Laursen Kampfordeler Dommerkontakt Vonsild Fodbold Klub 9

10 Udvalg Under udarbejdelse se klubbens hjemmeside for info. 3. Baneforhold 3.1 Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 3+4) For at tilsikre at opvisningsbanen gennem hele sæsonen har en acceptabel og spilbar forfatning, således at den indbyder til at spille fodbold på, har bestyrelsen taget følgende forholdsregler: Bane 1 må udelukkende bruges til afvikling af kamp dvs. banen eller målområderne må ikke benyttes til træning under nogen omstændigheder. Hvis banen er i sådan en forfatning, at den kan tage længerevarende skade af at blive spillet på, må ingen af klubbens hold benytte banen til kamp. Vonsild Fodbold Klub 10

11 OBS! Ovenstående regler er stillet i bero indtil vores to nye baner er klar til at blive taget i brug. Se bilag vedr. træning og banefordeling 3.2 Baneforhold i øvrigt Fordelingen af træningsbaner fortages efter indbyrdes aftale mellem trænerne. I forbindelse med trænermøderne forud for sæsonen laves en fælles plan for træningsdage og træningstider. Det indskærpes, at mål der flyttes i forbindelse med træningen, flyttes tilbage. Vedr. kampe vil det altid fremgå af oversigtstavlen ved omklædningsrummene, hvor disse skal spilles. Det er kampfordeler der fastlægger kampbaner for de forskellige hold. Se baneoversigt i bilag under skemaer m.m. 4. Medlemmer 4.1 Medlemslister Registrering af medlemmer foregår i KlubOffice. Det er trænerens pligt at kontrollere listerne for fejl og mangler og tilrette lister i KlubOffice I forbindelse med sæsonstart er det trænernes pligt at sende en revideret spillerliste til kassereren til brug ved kontingentudsendelse. Deadline for aflevering af opdaterede spillerlister er: 1. maj for udendørssæsonen 1. december for indendørssæsonen Skabelon for medlemsliste findes som bilag til trænermanualen og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Login til KlubOffice samt brugervejledning findes i bilag. 4.2 Procedure for indmelding Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. Ved tilgang af en ny spiller skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som finde som bilag til denne manual eller som kan downloades fra klubbens hjemmeside. Blanketterne skal udfyldes korrekt og omhyggeligt med oplysninger om navn, fødselsdato, adresse, m.m. Ved indmelding i klubben skal træneren sikre sig, at spilleren ikke er medlem af en anden klub. Hvis spilleren har spillet i en anden klub, skal spilleren ved indmeldelsen aflevere sit spillercertifikat. Vonsild Fodbold Klub 11

12 4.3 Prøve medlemskab Nye spillere som kommer til klubben kan normalt prøvespille i dage før de skal meldes ind, hvis ikke andet er aftalt med kassereren 4.4 Spillercertifikat Ved indmeldelse af en ny spiller som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden klub, skal træneren indhente spillertilladelse hos pågældende klub, og dermed få udleveret spillercertifikatet. Det understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og spilletilladelse er i orden. Spillercertifikater opbevares hos kassereren. Denne kontaktes også hvis en spiller ønsker at skifte til en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret. 4.5 Udmeldelse Ønsker en spiller, at spille for en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret, skal dette rekvireres ved kassereren. En forudsætning for at en spiller får udleveret sit spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 4.6 Kontingent Kontingentopkrævningen foretages ved udsendelse af brev eller til alle medlemmer 2 gange årligt. Seniorer betaler dog to gange årligt for udendørssæsonen. Opkrævning for udendørssæsonen udsendes i maj måned og skal være betalt inden udgangen af måneden. Opkrævning for indendørssæsonen udsendes i december måned og skal være betalt inden udgangen af måneden. Bliver kontingentet ikke betalt rettidig følger en skriftlig rykker. 20 dage herefter følger anden skriftlige rykker samt meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Ansøgning om nedsat kontingent eller kontingentfritagelse kan ske til kassereren. Fritaget for kontingent er bestyrelsesmedlemmer, trænere og holdledere. Ændringer af kontingentsatser kan kun besluttes af bestyrelsen. Se også punkt 4.1 medlemslister. Kontingentsatser Vonsild Fodbold Klub 12

13 Indendørs: 375,- kr. uanset årgang/alder Udendørs: Poder U8 U9-U19 Old Boys & veteran Senior : 425,- kr. : 600,- kr. : 650,- kr. : 2x650,- kr. 5. Kampe og stævner 5.1 Turnering Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret. Begrebet turneringshalvdel er synonymt med begrebet kalenderhalvår dvs. perioderne 1. juli 31. december og 1. januar 30. juni 5.2 Tilmelding til DBU-Jylland-turnering Tilmelding af hold til udendørssæsonen for sker via kampfordeleren. Tilmelding til DBU-Jyllands-træningsturnering forud for sæsonstart skal ske via kampfordeler. Deadline for tilmelding til JBU forventes i 2014 at ligge på følgende datoer: 11-og 9-mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. december og tilmeldingsfristen er den 20. januar mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. januar og tilmeldingsfristen er den 20. februar mands rækker: Tilmeldingen åbnes den 1. februar og tilmeldingsfristen er den 15. marts 2014 Diverse deadlines for tilmelding til DBUJylland stævner og turneringer ligger i 2013 på følgende datoer: April Tilmelding til Djurs Sommerland Cup 2013 åbnes 1.Deadline for tilmelding 5-mands Forår 2013 Uge 14 Træningsturnering 7-mands for U12 Piger A, U12 Piger B, U12 Piger C, U11 Piger A og U11 Piger B starter Uge 14 Træningsturnering 7-mands for U12 Drenge A, U12 Drenge B1, U12 Drenge B2, U12 Drenge C1, U12 Drenge C2, U11 Drenge A, Vonsild Fodbold Klub 13

14 4. Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmekampe/hjemmestævner i 7-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 7-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler 12. Offentliggørelse af FORELØBIG HOLDKAMPPLAN 5-mands Forår 2013 Uge 16 7-mands starter 15. Deadline for tilmelding 3-mands Forår Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmestævner i 5-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 5-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler 22. Offentliggørelse af FORELØBIG HOLDKAMPPLAN 3-mands Forår Deadline for rettelser i KlubOffice2 af hjemmestævner i 3-mands Forår Udsendelse af ENDELIG HOLDKAMPPLAN i 3-mands Forår 2013 til klubbens kampfordeler Uge 18 5-mands starter Maj Deadline for tilmelding til Djurs Sommerland Cup 2013 Uge 19 Jyske 3-bold starter 8. Tilmelding til Safari Fodbold Cup 2013 åbnes 9. Jyske 3-bold Storstævne Kolding 18. Jyske 3-bold Storstævne Stilling Juni Djurs Sommerland Fodbold Cup 10. Tilmeldingsfrist til 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår Djurs Sommerland Fodbold Cup Uge 25 og 26 Regionsfinaler 7-mands August Frist for rettelser 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår Tilmelding åbnes for Indefodbold i Kluboffice Vonsild Fodbold Klub 14

15 2. Udsendelse af ENDELIGT holdkampprogram for 3-bold, 5-mands, 7-mands Efterår 2013 September Tilmelding åbnes for FUTSAL Tilmelding åbnes for Vinterserien 1. Jyske 3-bold Storstævne Hammel 2. Deadline for tilmelding Safari Fodbold Cup Jyske 3-bold Storstævne Give 20. Deadline for tilmelding Indefodbold Safari Fodbold Cup Kampprogram: Få uger efter tilmeldingsfristen for tilmelding af hold til DBU-Jylland-turneringen, kan du på klubbens eller på DBU-Jylland s hjemmeside se dit kampprogram. Kampfordeleren vil sørge for at du får leveret et trykt program i din postbakke i boldrummet så snart dette foreligger. Afvikling af hjemmekampe: Ved hjemmekampe er du som træner klubbens repræsentant og skal derfor udvise adfærd i forhold til dette. - Sørg for at være på anlægget i god tid - find opvarmningsbolde frem til modstander - anvis omklædningsrum til modstander - Sikre at du har modtaget kampkort eller stævnekort - Sikre at alle hold udfylder kampkort - Indtelefoner resultat på samtlige kampe (se indberetning af resultat) - Kampkort eller stævnekort afleveres efter kamp i kampfordelers postbakke 5.3 Kampfordeler Det er kampfordelerens opgave at fremsende og modtage forslag samt acceptere alle trænings- og turneringskampe for samtlige VFK hold, eller på anden måde aftale dag, tid og kampbane med de andre klubber. Vonsild Fodbold Klub 15

16 Kampfordeleren bestiller dommerer til alle hjemmekampe for 11. mandshold. I 7. mandsfodbold bestiller kampfordeleren dommerer fra U13 og opefter. Dette gælder for både DBU og DGI turneringer. Det er kampfordeleren der afgør om en kamp kan flyttes eller ej. Og al henvendelse om flytning og aflysning af kampe, skal ske til kampfordeleren. 5.4 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig følgende: 1. Skriftlig anmodning til kampfordeler 2. Blanket forefindes som bilag til trænermanualen eller kan downloades og denne skal benyttes 3. Samtlige oplysninger skal fremgå af blanketten 4. Ønsker om ændring skal ske så tidligt som muligt 5. Tilbagemelding fra kampfordeler sker mundtligt eller skriftligt 6. Mundtlige anmodninger om ændringer kan normalt ikke modtages Af hensyn til dommerbestilling (læs også omkostninger) og den øvrige planlægning, bedes ændringer kun foretaget i begrænset omfang. OBS! Ønske om flytning af kamp skal være kampfordeler i hænde senest 14 dage før den fastsatte spilledag. Ved senere anmodning kan modstanderholdet nægte at flytte kampen og vil såfremt denne ikke spilles på det fastsatte tidspunkt blive erklæret som vinder af kampen. 5.5 Aflysning af kamp Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal kampfordeleren underrettes så tidligt som muligt. Der henstilles indtrængende til, at man undgår aflysninger. Kampfordeleren vil herefter foretage det videre fornødne. Da aflysninger koster klubben en del penge i form af bøder og dommerhonorar, henstilles det til alle trænere at gøre som ovenfor beskrevet. Hvis et hold skal trækkes ud af dets respektive turnering, skal dette ske i samråd med kampfordele, afdelingsformanden og træner/holdleder. 5.6 Rapportering af kampresultater Kampresultater indtelefoneres til DBU-Jylland umiddelbart efter kampens afslutning, se telefonnummer på kampkort. Resultatet skal indtelefoneres senest en time efter kampens afslutning. Det er holdlederens/trænerens ansvar at få resultatet indtelefoneret. 5.7 Kampkort Kampkort skal ikke indsendes til DBU Jyllands kontorer. Dette gælder i udendørs kampe i de centrale og regionale turneringer. Vonsild Fodbold Klub 16

17 Alle hold, der er tilmeldt i de centrale og regionale turneringer, får fremsendt blokke med kampkort. Kampkortet er udarbejdet med gennemslag. For klubberne betyder det følgende: Kampkort skal opbevares i begge klubberne indtil det pågældende år og skal på forlangende kunne indsendes til DBU Jylland til brug for behandling af turneringssager m.v. Hvis en klub ikke på forlangende er i stand til at indsende kampkort idømmes klubben bøde. Kampkortet underskrives af begge klubber. Dommeren skal ikke skrive under på kampkortet. Det skal klubberne gøre før kampen: Hjemmeholdet udfylder rækkenavn, puljenummer, kampnummer, spilledato, hjemmehold, udehold og egen holdopstilling incl. evt. reservespillere. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Udeholdet sørger for at udeholdets holdopstilling inklusive eventuelle reservespillere påføres. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Fødselsår for oldboys-, veteran-, og ungdomsspillere påføres. Endvidere påføres fødselsmåned for 4. kvartals spillere. Kampkort (udfyldt af begge hold) opbevares af hjemmeholdet under kampen. Det skal klubberne gøre efter kampen: Hjemmeholdet påfører kampens resultat. Begge hold er ansvarlige for at ikke benyttede spillere slettes fra kampkortet. Kampkortet underskrives af begge klubber, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af kortet, som opbevares i klubberne og som på forlangende skal kunne indsendes til DBU Jylland. Resultatet skal af hjemmeholdet indtelefoneres umiddelbart og senest en time efter kampens afslutning - se telefonnummer på kampkortet. Resultatet kan alternativt indtastes viawww.kluboffice2.dbu.dk. Kampkortet opbevares i begge klubber. Vonsild Fodbold Klub 17

18 5.8 Tur og stævnedeltagelse På bakkerne i boldrummet, på opslagstavlen eller via mail fordeles invitationer til stævner mv. som er tilsendt klubben. Tilmelding til ture og stævner sker i samarbejde med kampfordeleren. Deltagelse i stævner mv. er normalt gratis for spillerne. I forbindelse med ture, udenlandsrejser, træningsophold m.m. praktiseres en kombination af egenbetaling og tilskud fra klubben. 6.Materialer Regler for boldrum 1. Kun adgang for trænere fra VFK. 2. Husk at låse boldkasser. 3. Ryd op efter dig. 4. Ryd evt. også op efter andre. 5. boldrum er kun for VFK`s materiel. 6. Kontroller om der er post til dig. 7. Fej gulvet hvis der ligger græs, jord, m.m. 8. Våde overtrækstrøjer hænges op enkeltvis. 9. Ved mangler og defekter kontakt materialeudvalget. Materialeudvalg kontaktpersoner: Hans Mathiasen, mobil Erik Weng Rasmussen, mobil Bolde til kamp og træning Bolde ligger i de indrettede kasser i boldrummet/hallen, der er bragt ajour før sæsonen. Der er et skab med 3 er bolde, et med 4 er bolde samt et med 5 er bolde. Alle bolde er af en standard, så de kan bruges til både kamp og træning. - U5, U6, U7 & U8 spiller med boldstørrelse 3 - U9, U10, U11, U12, U13, U14 spiller med boldstørrelse 4 - Øvrige hold spiller med boldstørrelse 5 Til træning kan bolde tages med til banen i et af de boldnet, der hænger i boldrummet. Kegler samt overtrækstrøjer er i boldrummet og kan frit bruges af trænerne, der selvfølgelig sørger for at tingene bringes tilbage til deres plads efter brug. Vonsild Fodbold Klub 18

19 Det er bestyrelsen der i samarbejde med materialeforvalteren bestemmer, hvor mange bolde de enkelte hold/den enkelte afdeling tildeles. I ungdomsafdelingen tilstræbes det dog at der er en bold pr. spiller. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor. Det er trænerens ansvar at tælle bolde op som bruges til træning og i forbindelse med kamp og få dem med ind igen. (Husk hjørneflag) Er en bold(e) ødelagt, så ret henvendelse til materialeforvalteren som vil sørge for at man får en ny. Evt. bortkomne bolde meddeles ligeledes til materialeforvalteren. Ved slutningen af sæsonen rengøres boldene og tælles op i samarbejde med og efter materialeforvalterens anvisninger. 6.2 Materialeskabe Overtrækstrøjer og kegler forefindes i boldrummet hvor de efter brug skal låses ind igen for at undgå bortkomst. 6.3 Kegler/toppe Kegler/toppe forefindes i boldrummet og er fælles for hele klubben. Alle afdelinger skal deles ligeligt om keglerne når der trænes på samme tid. Under indendørs sæsonen opbevares bolde, trøjer og kompressor i blå boldkasser, kegler forefindes i bande og materiale rum. 6.4 Flytbare mål og minimål Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. Det er enhver træners og spillers pligt at målene stilles tilbage på plads efter træning. De yngste årgange kan ikke flytte målene og deres træning er derfor ødelagt, hvis målene ikke står på deres plads når træningen begynder. Minimålene/treboldmålene opbevares i materialevognen ved lysbanerne Se mere om minimål/treboldmål og deres anvendelse på hjemmesiden Vonsild Fodbold Klub 19

20 Global Goal opbevares i materialevognen ved lysbanen Global Goal inspirerer til leg, udfordrer både teknik og taktik og gør træningen alsidig. Det slipper fantasien løs, det forbedrer fysik og smidighed, det får brasilianeren frem i enhver. Og så kan det bruges på alle niveauer, uanset alder: Uanset om du er professionel eller amatør, lilleput eller oldboys eller midt imellem, så byder Global Goal på glæde samt bedre og mere varieret træning. Det er målets funktioner og positioner, der skaber variation, både hvis du træner alene eller sammen med andre. Målet kan stå op, vendes på siden, vippes eller bruges som trampolin for bolden. Der kan spilles til flere sider på en gang, så målet faktisk er rundt. Det kræver godt forsvarsspil og opfindsomt angreb! Kort sagt; så er mulighederne uanede med det formål, at nye tekniske og taktiske øvelser skaber bedre forståelse for spillet, bolden samt for med- og modspillere. Og så er det samtidig er sjovt. Træningsmanual til Global Goal findes som bilag til denne trænermanual Se mere på hjemmesiden Boldtrampolin Klubben har en boldtrampolin som opbevares i materialevognen ved lysbanen. Du kan se video-øvelser på dette link: 7. Tøj 7.1 Spilletøj For alle hold stilles der et sæt spilletøj til rådighed af klubben. Vonsild Fodbold Klub 20

21 Spillesættet består af 10 eller 14 orange trøjer, sorte bukser og sorte strømper + målmandsbluse, -bukser, og -handsker. For alt spilletøj forventes en levetid på minimum 2 år. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. (se bilag med skema til turnusordning) Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til materialeforvalteren. Ved trænermødet efter sæsonen skal spilletøjet være talt op og en evt. mangelliste skal udfyldes sammen med en øvrig orientering om tøjets stand. Listen afleveres til Materialemanden. Det er træner/holdleder ansvar at udleveret tøj bliver indsamlet ved sæsonens afslutning. Det er træner/holdlederens ansvar at spilletøjet er klar til sæsonstarten. Da der er leveringstid på noget af tøjet, så kontroller i god tid, om tøjet er i orden. (God tid er ca. 3-6 uger før den første kamp). Tal med materialeforvalteren hvis du har nøgle spørgsmål om ovennævnte. 7.2 Sponsortøj og forældregaver Bestyrelsen bliver jævnligt konfronteret med, at velvillige forældre skaffer tøj gennem sponsorer til det hold som deres børn spiller på. Derfor har bestyrelsen/sponsorudvalget udarbejdet følgende regulativ: Hvis forældre for egen regning og uden om en sponsor vil finansiere spillerdragter til et hold er dette i orden. Hvis forældrene selv skaffer en sponsor, og denne ønsker at støtte og reklamere for et bestemt hold, skal dette meddeles til bestyrelsen/sponsorudvalget, som skal godkende dette. Det er vigtigt at al sponsorering altid sker gennem klubbens bestyrelse/sponsorudvalg. Så undgår vi at forældre eller andre retter henvendelse til sponsorer, som vi allerede har indgået en sponsoraftale med og på den måde forstyrre unødigt. Husk derfor: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. skal du altid have bestyrelsens accept. 8. Anlæg Vonsild Fodbold Klub 21

22 8.1 Anlæg generelt Anlæg, omklædning og hal skal behandles ordentlig og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at alle kan holde ud at benytte vores faciliteter. Ved træning og kamp er det trænerens ansvar at anlægget bliver efterladt i samme stand som da man kom. 8.2 Nøgler Nøgler og adgangskort udleveres af materialeforvalteren, der skal ved bestilling oplyses navn, adresse, telefon numre og mail adresse. Ved bortkomst kontakt materialeforvalteren hurtigst muligt. Husk at aflevere nøgler og kort hvis du ophøre som træner/leder. 8.3 Lysanlæg Vonsild FK råder over lysanlæg til bane 4. Lyset til banen tændes med nøgle som hænger under hjørnehylde i boldrum, betjeningskasse er monteret på lysmast i nordligste del af banen, nærmest Vonsildvej. Fra nøgle drejes til fuld lysstyrke går der nogle minutter. Det er trænere og KUN trænerne der må tænde for lyset husk at slukke hvis du er sidste mand! 8.4 Omklædningsrum Der er 4 omklædningsrum med adgang udefra og to omklædningsrum med adgang via hallen. Rum 4 og det sidste rum i hallen er forbehold piger. Træneren skal sørge for at spillere ikke rengør støvlerne ved at banke dem mod muren, at der ikke kommer jord fra støvlerne med ind i omklædningsrummene, og at rummene i øvrigt holdes i ryddelig stand. Er der kommet jord ind i omklædningsrummet skal der fejes efter brug. 8.5 Kontor/mødelokaler Klubben råder ikke over et kontor i hallen. Mødelokaler kan reserveres ved at skrive på den opsatte kalender uden for lokalerne på første sal. 8.6 Fodboldstøvler Det er selvfølgelig strengt forbudt at gå fra banerne ind i hallen og cafeen i fodboldstøvler! Det er træner/holdleders ansvar at dette ikke finder sted 9. Administration/Kommunikation 9.1 Administration VFK stiller brevpapir og kuverter til rådighed og refunderer portoen mod behørig dokumentation. Brevpapir og kuverter kan fås ved henvendelse til kasserer eller formand. Vonsild Fodbold Klub 22

23 9.2 Kommunikation Skriftlige meddelelser til trænere anbringes i de respektive bakker i boldrummet. Husk at tømme din postbakke mindst en gang om ugen i fodboldsæsonen. VFK foretrækker at anvende som kommunikation. Information fra bestyrelsen, udvalg, kampfordeler m.m. vil derfor oftest blive fremsendt per . Den eksterne opslagstavle og opslagstavlen i boldrummet bliver brugt til fælles og generel information i udendørssæsonen. Opslagstavlen i hallen bruges primært i indendørssæsonen. 10. Trænere og ledere 10.1 Trænere Trænerer i VFK fodbold aflønnes som ulønnede trænere. De enkelte beløb besluttes af bestyrelsen.. Udbetaling finder normalt sted ved udendørssæsonens afslutning. Trænere i klubben tildelt en gratis træningsdragt med t-shirt og shorts. Trænere deltager normalt gratis i ture og stævner og deltager gratis i klubbens årlige træner/leder fest. Trænere er desuden kontingentfri Holdleder Det er op til den enkelte træner selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Træneren finder selv en holdleder og informerer træner- lederudvalget om navn og kontaktoplysninger Ledere Klubbens ledere aflønnes normalt ikke, men kan få godtgjort udgifter forbundet med deres funktion efter regning. Ledere er desuden kontingentfri Træneruddannelser VFK har som mål at have en trænerstab, der er dygtig og veluddannet. Det er VFK s målsætning at så mange trænere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser. VFK forventer naturligvis, at trænere, der lader sig uddanne, også gør brug af uddannelsen til gavn for klubben VFK betaler kursusudgifter og evt. fortæringsudgifter i forbindelse med deltagelse i kurser. Der kan endvidere ydes kørselsgodtgørelse, dog forventes det at man laver samkørsel, hvor det er muligt. Vonsild Fodbold Klub 23

24 Tilmelding til kurser koordineres af Sportsudvalget, der også vurderer om kurset er relevant. VFK tilstræber at afholde flest mulige kurser som interne kurser i klubben. 11. Refundering af afholdte udgifter Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. kan refunderes hos klubbens kasserer mod behørig dokumentation og eventuelt med godkendelse fra afdelingsleder. Ingen kan få udbetalt penge fra kassen uden bilag! 12.Alkoholpolitik Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol under udførelse af træning og ved afvikling af kampe. Når trænere og ledere i øvrigt optræder i VFK regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit. Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter og på banerne tolereres ikke. Spillere fra ungdomsafdelingen (til og med ynglinge) og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i VFK regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner. Ved særlige lejligheder og arrangementer må ynglingespillere med leders/træners udtrykkelige tilladelse og under leders/træners ansvar dog nyde alkohol i begrænset mængde. Lederen/træneren kan inddrage tilladelsen til spillere, som efter hans skøn ikke kan administrere denne frihed. 13.Pædofilipolitik Vonsild Fodboldklub ønsker, at sikre vores ungdomsspillere mod pædofili. Derfor bliver, der efter skriftlig samtykkeerklæring, for alle frivillige ledere indhentet oplysninger om tidligere sager vedrørende pædofili i henhold til cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Derforuden skal der via en åben dialog i det daglige mellem forældre, trænere og ledere, sikres mod at der opstår pædofile situationer i Vonsild FK. Vonsild Fodbold Klub 24

25 Oplysningerne om pædofili søges og opbevares af den træner ansvarlige. Ovennævnte oplysninger er fortrolige og derfor er personer, i Vonsild FK der har aktindsigt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. 14.Rygepolitik VFK s bestyrelse har vedtaget en rygepolitik for klubben, der primært har til formål at undgå, at klubbens medlemmer, gæster og medarbejdere m.fl. udsættes for passiv rygning. Bestyrelsen ønsker med rygepolitikken at skabe sundere rammer for alle, der kommer på klubbens anlæg. På anlæggene er alle indendørs faciliteter - dvs. sportslige faciliteter, café, omklædningsrum, toiletter, gangarealer, forhal, mødelokaler mv. - røgfrie områder. Der kan således ikke ryges under møder Det er tilladt at ryge på de udendørsfaciliteter, undtaget herfor er dog de sportslige arealer, hvor rygning ikke er tilladt. Målet med rygepolitikken i VFK er således at begrænse røgen til visse udendørs områder, så alle frit kan vælge, om de vil udsættes for røg eller ej. Sådan tilgodeses både rygere og ikke-rygere, og VFK's rygepolitik er således mere en røgpolitik, der går efter røgen - ikke rygeren. 15. Etisk regelsæt vedrørende opførsel i Vonsild FK Man møder omklædt eller klar til omklædning til den aftalte tid. Gentagne overskridelser kan medføre, at man ikke deltager i træningen/kampen den pågældende dag. Det henstilles til at spillere så vidt muligt foretager bad efter træning og kamp Sprog : Vi forventer, at der bruges et ordentligt sprog i omklædningsrum, på anlæg og baner samt i hallen. Det gælder over for kammerater, trænere, modstander samt dommer Gentagende overskridelser medfører hjemsendelse fra træning/kamp Træning : Vi forventer at spillerne udviser den størst mulige koncentration under træning for at lære mest muligt og derved blive så god en fodboldspiller som muligt. Dvs. at privatsnak m.h.t.hvad der er sket i f.eks. i skolen eksempelvis må vente til efter træningen. Truende adfærd overfor medspillere til både træning/ kamp vil ikke blive tolereret, Kampe : Vonsild Fodbold Klub 25

26 Enhver fysisk kontakt (som ikke har noget med spillet at gøre) med modstanderen både før, under og efter kampen medfører automatisk, som minimum én spilledags intern karantæne, herefter tager Vonsild FK s bestyrelse episoden op til evt. yderligere sanktioner. Ved fysisk kontakt menes der, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer. 16.Forsikring Vonsild FK har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Trænere/ledere er - under arbejde for Klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbund har også en kollektiv rejseforsikring, der dækker under rejse over hele Verden. Det anbefales imidlertid, at familieforsikring undersøges førend udlandsrejsen påbegyndes. Vi anbefaler kraftigt, at hver enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkeforsikring. 17. Kørsel Kørsel i forbindelse med deltagelse i turnering, stævner eller lignende, foretages af forældre uden nogen form for honorering. Klubben/træner-leder skal sørge for at børnene er lovmæssigt fastspændt i sikkerhedsseler og at færdselsloven overholdes. Det betyder bl.a. at børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr. Det vil sige barnestol, selepude m.v. der passer til barnets højde og vægt. 18.Vimpler/pokaler Hvert eneste år vinder - eller foræres - mange af Vonsild FK s ungdomshold pokaler. Retningslinjer for disse er som følger: - Hold-pokaler cirkuleres gerne mellem spillerne på holdet hvorefter de udstilles i pokalskabet i hallen. - Pengepræmier erhvervet grundet flotte placeringer i turneringer deles ligeligt mellem Ungdomsafdelingen og det pågældende hold. Andelen til holdet omsættes i fælles aktiviteter for spillere, f.eks. til årsafslutning, bowlingtur eller lignende. Vonsild Fodbold Klub 26

27 19. Forældresamarbejde Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden. Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler. Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen. Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne. Nedenstående liste med de 10 forældre bud kan efter behov udleveres til forældrene De 10 forældre bud Mød op til træning og kamp dit barn sætter pris på det Forhold dig i ro på sidelinjen lad børnene spille Ophold dig kun langs den ene sidelinje og i god afstand til trænere og spillere Respekter trænerens beslutninger vær positiv og støttende Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder Skab god stemning ved kampene byd fx. udeholdets forældre på kaffe Spørg om kampen var spændende og sjov ikke om resultatet Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke Bak op om holdets og klubbens arbejde din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!! (Se bilag: Når mor og far er medspillere) 19.1 Forældre/spillermøder Et samlet forælder/spillermøde afholdes evt. i samarbejde med et eller flere medlemmer fra bestyrelsen mindst én gang pr. sæson. Det anbefales, at mødet ikke arrangeres til den første træningsdag, men i god tid - mindst 2 uger - før turneringsstart. Arrangementet bør afholdes i klublokalet, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere, uanset hvor de ellers træner og spiller kamp. Vonsild FK giver sodavand og kaffe. HUSK! Inviter gerne en repræsentant fra bestyrelsen eller fra ungdomsudvalget med til mødet! Vonsild Fodbold Klub 27

28 Hvad skal der overvejes inden mødet : Indbydelsen. Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvilken "stil" vil jeg anlægge? Skal den være seriøs, humoristisk, professionel, venskabelig? Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkollegaer, ungdomskonsulent, ungdomsformand, holdleder, foredragsholdere? Tid og sted. Husk at undersøge om klublokalet er ledigt - HUSK at købe brød. Check også om de andre deltagere er optaget. Hvilken dagsorden skal mødet have? Se forslag nedenfor. Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældrene varetager? Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? Forslag til dagsorden : 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere. 2. Orientering om klubben (evt. ved Ungdomskonsulent). 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser? Vask af kamptøj efter kampene kørsel til kampe og stævner være dommere til hjemmekampe og stævner i de små rækker Vonsild Fodbold Klub 28

29 Medbringe frisk frugt til halvegen eller til pauser mellem kampen Se diverse hjælpeskemaer i bilag til denne trænermanual 21. Hjemmeside På klubbens hjemmeside kan du finde mange oplysninger om klubben og dit hold. -Links til kamp/turneringsprogram -Nyt fra bestyrelsen -Aktivitetskalender -Adresselister trænere, bestyrelse og udvalg -Nyheder om klubben aktiviteter m.m. -Foto-arkiv Du kan også downloade en kopi af denne håndbog fra hjemmesiden. Nu mangler vi kun, at nogen med tilknytning til de forskellige hold bidrager med at lave indlæg på holdsiderne med andre ord en holdredaktør! Hvad er en holdredaktør? Det er ham/hende der skriver indlæg på siden: Optakter til kampe for holdet Referater af holdets kampe Nyheder om holdet Statistik for holdet Sørger for nye og aktuelle fotos at holdet Vonsild Fodbold Klub 29

30 Hvordan kommer du i gang? Du kan kontakte undertegnede som vil give dig password og instruktion til redigering af hjemmesiden. Bo Hansen Mobil Nyttige links/hjemmesider/app s 22.1 Generel information DBU Jylland - DBU Jylland, region 3 Danmarks Boldspil Union 22.2 Træning, øvelser m.m. øvelsesdatabase - DBU øvelsesdatabase - DGI Global Goal øvelsesdatabase Jysk 3-bold informationsside Vonsild Fodbold Klub 30

31 22.3 Stævner - danske og internationale stævner - DBU stævner - Internationale stævner 22.4 App til Smart Phone - DBU s App https://itunes.apple.com/us/app/dgi-tr-nerguiden/id ?mt=8 DGI Trænerguiden som App for IPhone Træn med Christian Eriksen og Simon Kjær 23. Bilag Følgende bilag kan printes eller læses fra vedlagte CD-ROM. Bilagene er inddelt i tre kategorier afhængig af anvendelse/formål. Vonsild Fodbold Klub 31

32 23.1 Skemaer, skabeloner m.m. -baneoversigt træningsplan, foråret kørsel -frugt -dommer -trøjevask -spillercertifikat -indmeldelsesblanket -udmeldelsesblanket -medlemsliste -kampkort 23.2 Træning, øvelser m.m. -Teknikmærket Træn med Michael Laudrup - Grundlæggende teknikker Trænerens hjælpeark -Trænerstart med bolden i centrum -Træneruddannelse På banen med bolden! -DBUs Børnetræningsmanual Global Goal Samlevejledning og Træningsmanual 23.3 Regler m.m. -Rækkebeskrivelser ungdom, piger og drenge -Sådan spiller vi Jyske 3-bold Vonsild Fodbold Klub 32

33 -Stævneguide Jyske 3-bold -Turneringsreglement 5-mands -Turneringsreglement 7-mands -Fodboldloven 23.4 Holdninger, Fair Play m.m. - Det er sjovt at spille fodbold -når mor og far er medspillere!!! -Tips og idéer til god tone på fodboldbanen -Fair Play Kids Fodboldsjov -Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte -Det skal være sjovt.. fastholdelse af årige Vonsild Fodbold Klub 33

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

www.aunslevfodbold.dk Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen!

www.aunslevfodbold.dk Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen! Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen! Aunslev IF sponsorkoncept indeholder en række sponsormuligheder, så du kan udvælge netop

Læs mere

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT Elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Hvor udfyldes de? Holdkort kan udfyldes via: 1. DBU s Fodbold app 2.KlubOffice 3.KampKlar (Mit DBU) Hvordan kobles spillere på? Kun registrerede fodboldspillere

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere